Żórawina

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Żórawinie.
W 2022 roku razem ze mną mieszkało
11 083
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
72 689 106,82 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
24.29%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
17 653 686 zł
24.29%
CIT
681 898 zł
0.94%
Podatki od nieruchomości
13 600 000 zł
18.71%
Inne podatki i opłaty lokalne
5 660 500 zł
7.79%
Dotacje
19 235 633,82 zł
26.46%
Subwencje
12 606 789 zł
17.34%
Pozostałe dochody
3 250 600 zł
4.47%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2022 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
79 944 709,82 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
21 456 026,49 zł
stanowiły 27% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
27%
21 456 026,49 zł
Wydatki bieżące
73%
58 488 683,33 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.34%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (17% i 32% w zależności od wpisanego wynagrodzenia brutto). W ramach kalkulatora uwzględniono ulgę dla pracowników, ulgę dla młodych oraz ulgę dla emerytów. Algorytm nie uwzględnia natomiast innych szczególnych sytuacji tj. ulga 4+, czy ulga na powrót.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
34 533 000,00 zł
Rodzina
całkowity koszt
10 013 024,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
9 439 646,84 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
5 303 212,06 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
3 306 000,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
2 492 000,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
7 734 062,92 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 824 000,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
1 661 100,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 073 000,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
879 500,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
650 000,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
420 000,00 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
320 000,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
296 164,00 zł

Źródło: Plan budżetu na rok 2022.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Żórawina w 2022 roku
planowała zadania inwestycyjne na kwotę
21 456 026,49 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
55.18%
Infrastruktura
44.82%
Sprawy społeczne, sport i kultura
Wydatki na inwestycje w dziale
11 839 526,49 zł
9 616 500,00 zł

Budowa i modernizacja sieci wodociągowych

Całkowity koszt
200 000,00 zł

Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych

Całkowity koszt
250 000,00 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żórawina - etap II

Całkowity koszt
4 595 212,06 zł

Zakupy inwestycyjne i inwestycje samorządowego zakładu budżetowego - wg potrzeb GZGK

Całkowity koszt
300 000,00 zł

Poprawa bezpieczeństwa i warunków ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 i 346

Całkowity koszt
800 000,00 zł

Budowa chodników przy drogach powiatowych (Bezpieczna droga)

Całkowity koszt
600 000,00 zł

Zwiększenie spójności sieci dróg rowerowych oraz budowa obiektów Parkuj i Jedź (P&R) i B&R na terenie gminy Miękinia i Żórawina

Całkowity koszt
1 494 314,43 zł

Budowa dróg transportu rolnego

Całkowity koszt
300 000,00 zł

Modernizacja dróg i chodników gminnych - Fundusz Dróg Samorządowych - Modernizacja nawierzchni

Całkowity koszt
2 600 000,00 zł

Wykup dróg

Całkowity koszt
200 000,00 zł

Budowa punktów świetlnych

Całkowity koszt
500 000,00 zł

Modernizacja budynków komunalnych

Całkowity koszt
250 000,00 zł

Zakup nieruchomości

Całkowity koszt
150 000,00 zł

Modernizacja budynku Urzędu Gminy

Całkowity koszt
250 000,00 zł

Modernizacja WroSip - pomoc finansowa

Całkowity koszt
16 500,00 zł

Inwestycje OSP

Całkowity koszt
100 000,00 zł

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żórawinie

Całkowity koszt
6 500 000,00 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne

Całkowity koszt
400 000,00 zł

Budowa infrastruktury społeczno-kulturowej

Całkowity koszt
750 000,00 zł

Modernizacja i budowa obiektów sportowych

Całkowity koszt
700 000,00 zł

Utworzenie i modernizacja miejsca do zabaw i ćwiczeń

Całkowity koszt
500 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura

Całkowity koszt

200 000,00 zł

Budowa i modernizacja sieci wodociągowych

Całkowity koszt

250 000,00 zł

Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych

Całkowity koszt

4 595 212,06 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żórawina - etap II

Całkowity koszt

300 000,00 zł

Zakupy inwestycyjne i inwestycje samorządowego zakładu budżetowego - wg potrzeb GZGK

Całkowity koszt

800 000,00 zł

Poprawa bezpieczeństwa i warunków ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 i 346

Całkowity koszt

600 000,00 zł

Budowa chodników przy drogach powiatowych (Bezpieczna droga)

Całkowity koszt

1 494 314,43 zł

Zwiększenie spójności sieci dróg rowerowych oraz budowa obiektów Parkuj i Jedź (P&R) i B&R na terenie gminy Miękinia i Żórawina

Całkowity koszt

300 000,00 zł

Budowa dróg transportu rolnego

Całkowity koszt

2 600 000,00 zł

Modernizacja dróg i chodników gminnych - Fundusz Dróg Samorządowych - Modernizacja nawierzchni

Całkowity koszt

200 000,00 zł

Wykup dróg

Całkowity koszt

500 000,00 zł

Budowa punktów świetlnych

Sprawy społeczne, sport i kultura

Całkowity koszt

250 000,00 zł

Modernizacja budynków komunalnych

Całkowity koszt

150 000,00 zł

Zakup nieruchomości

Całkowity koszt

250 000,00 zł

Modernizacja budynku Urzędu Gminy

Całkowity koszt

16 500,00 zł

Modernizacja WroSip - pomoc finansowa

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Inwestycje OSP

Całkowity koszt

6 500 000,00 zł

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żórawinie

Całkowity koszt

400 000,00 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne

Całkowity koszt

750 000,00 zł

Budowa infrastruktury społeczno-kulturowej

Całkowity koszt

700 000,00 zł

Modernizacja i budowa obiektów sportowych

Całkowity koszt

500 000,00 zł

Utworzenie i modernizacja miejsca do zabaw i ćwiczeń

Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Żórawinie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Żórawinę (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.