Żórawina

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Żórawinie.
W 2022 roku razem ze mną mieszkało
11 342
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
83 560 462,60 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
24.58%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
20 542 104,57 zł
24.58%
CIT
681 898 zł
0.82%
Podatki od nieruchomości
14 449 280,97 zł
17.29%
Inne podatki i opłaty lokalne
5 843 933,92 zł
6.99%
Dotacje
16 036 118,35 zł
19.19%
Subwencje
16 644 503,64 zł
19.92%
Pozostałe dochody
9 362 623,15 zł
11.2%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2022 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
91 188 158,19 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
18 829 468,10 zł
stanowiły 21% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
21%
18 829 468,10 zł
Wydatki bieżące
79%
72 358 690,09 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.34%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (17% i 32% w zależności od wpisanego wynagrodzenia brutto). W ramach kalkulatora uwzględniono ulgę dla pracowników, ulgę dla młodych oraz ulgę dla emerytów. Algorytm nie uwzględnia natomiast innych szczególnych sytuacji tj. ulga 4+, czy ulga na powrót.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
31 268 692,86 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
11 312 267,07 zł
Rodzina
całkowity koszt
10 243 839,11 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
8 968 808,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
5 503 132,41 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
4 996 340,08 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
7 805 008,82 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 916 582,11 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
2 405 692,16 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
1 439 714,20 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 396 521,16 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 202 507,11 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 012 926,52 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
410 115,50 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
306 011,08 zł

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu na rok 2022.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Żórawina w 2022 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
25 606 812,96 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
77.12%
Infrastruktura
22.88%
Sprawy społeczne, sport i kultura
Wydatki na inwestycje w dziale
19 747 882,96 zł
5 858 930,00 zł

Budowa i modernizacja sieci wodociągowych

Całkowity koszt
200 000,00 zł

Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych

Całkowity koszt
2 150 000,00 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żórawina - etap II

Całkowity koszt
4 595 212,06 zł

Zakupy inwestycyjne i inwestycje samorządowego zakładu budżetowego - wg potrzeb GZGK

Całkowity koszt
1 400 000,00 zł

Poprawa bezpieczeństwa i warunków ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 i 346

Całkowity koszt
800 000,00 zł

Budowa chodników przy drogach powiatowych (Bezpieczna droga)

Całkowity koszt
698 000,00 zł

Zwiększenie spójności sieci dróg rowerowych oraz budowa obiektów Parkuj i Jedź (P&R) i B&R na terenie gminy Miękinia i Żórawina

Całkowity koszt
1 264 670,90 zł

Budowa dróg transportu rolnego i modernizacja dróg i chodników gminnych - Fundusz Dróg Samorządowych - Modernizacja nawierzchni

Całkowity koszt
4 240 000,00 zł

Wykup dróg

Całkowity koszt
200 000,00 zł

Budowa punktów świetlnych

Całkowity koszt
4 200 000,00 zł

Modernizacja budynków komunalnych

Całkowity koszt
350 000,00 zł

Zakup nieruchomości

Całkowity koszt
150 700,00 zł

Modernizacja budynku Urzędu Gminy

Całkowity koszt
330 000,00 zł

Modernizacja WroSip - pomoc finansowa

Całkowity koszt
16 500,00 zł

Cyfrowa Gmina

Całkowity koszt
100 000,00 zł

Inwestycje OSP

Całkowity koszt
300 000,00 zł

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żórawinie

Całkowity koszt
2 400 000,00 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne

Całkowity koszt
91 730,00 zł

Rozbudowa ZOZ Żórawina - dokumentacja 

Całkowity koszt
10 000,00 zł

Budowa infrastruktury społeczno-kulturowej

Całkowity koszt
750 000,00 zł

Modernizacja i budowa obiektów sportowych

Całkowity koszt
700 000,00 zł

Utworzenie i modernizacja miejsca do zabaw i ćwiczeń

Całkowity koszt
570 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura

Całkowity koszt

200 000,00 zł

Budowa i modernizacja sieci wodociągowych

Całkowity koszt

2 150 000,00 zł

Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych

Całkowity koszt

4 595 212,06 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żórawina - etap II

Całkowity koszt

1 400 000,00 zł

Zakupy inwestycyjne i inwestycje samorządowego zakładu budżetowego - wg potrzeb GZGK

Całkowity koszt

800 000,00 zł

Poprawa bezpieczeństwa i warunków ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 i 346

Całkowity koszt

698 000,00 zł

Budowa chodników przy drogach powiatowych (Bezpieczna droga)

Całkowity koszt

1 264 670,90 zł

Zwiększenie spójności sieci dróg rowerowych oraz budowa obiektów Parkuj i Jedź (P&R) i B&R na terenie gminy Miękinia i Żórawina

Całkowity koszt

4 240 000,00 zł

Budowa dróg transportu rolnego i modernizacja dróg i chodników gminnych - Fundusz Dróg Samorządowych - Modernizacja nawierzchni

Całkowity koszt

200 000,00 zł

Wykup dróg

Całkowity koszt

4 200 000,00 zł

Budowa punktów świetlnych

Sprawy społeczne, sport i kultura

Całkowity koszt

350 000,00 zł

Modernizacja budynków komunalnych

Całkowity koszt

150 700,00 zł

Zakup nieruchomości

Całkowity koszt

330 000,00 zł

Modernizacja budynku Urzędu Gminy

Całkowity koszt

16 500,00 zł

Modernizacja WroSip - pomoc finansowa

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Cyfrowa Gmina

Całkowity koszt

300 000,00 zł

Inwestycje OSP

Całkowity koszt

2 400 000,00 zł

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żórawinie

Całkowity koszt

91 730,00 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne

Całkowity koszt

10 000,00 zł

Rozbudowa ZOZ Żórawina - dokumentacja 

Całkowity koszt

750 000,00 zł

Budowa infrastruktury społeczno-kulturowej

Całkowity koszt

700 000,00 zł

Modernizacja i budowa obiektów sportowych

Całkowity koszt

570 000,00 zł

Utworzenie i modernizacja miejsca do zabaw i ćwiczeń

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Żórawinie rozliczyło tylko 89% mieszkańców.

Teraz
89%
17 653 686,00 zł
Prognoza
100%
19 615 206,67 zł
Zobacz, jak brakujące +11%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 3 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 2 km
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 2
nowe siłownie zewnętrzne
Oświetlenie
+ 40
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 1
nowy plac zabaw
łatwe parkowanie
+ 30
nowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Żórawinie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Żórawinę (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.