Żórawina

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Żórawinie.
W 2023 roku razem ze mną mieszkało
11 342
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
77 052 882,13 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
22.63%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
17 440 543 zł
22.63%
CIT
1 169 151 zł
1.52%
Dotacje
11 577 831,63 zł
15.03%
Subwencje
15 845 462 zł
20.56%
Środki na dofinansowanie zadań
5 140 294,50 zł
6.67%
Inne podatki i opłaty lokalne
6 512 500 zł
8.45%
Podatki od nieruchomości
15 700 000 zł
20.38%
Pozostałe dochody
3 667 100 zł
4.76%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2023 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
85 052 882,13 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
25 195 000,00 zł
stanowiły 30% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
30%
25 195 000,00 zł
Wydatki bieżące
70%
59 857 882,13 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.40%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (12% i 32%). Kalkulator uwzględnia koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Algorytm nie uwzględnia indywidualnych ulg i odliczeń od podatku.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
38 994 900,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
8 829 305,38 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
6 819 000,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
3 855 800,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
3 756 000,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
3 700 000,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
8 743 437,75 zł
Rodzina
całkowity koszt
3 136 950,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
1 963 300,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 491 000,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 464 000,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
700 000,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
660 000,00 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w enegrię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
600 000,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
339 189,00 zł

Źródło: Plan budżetu na rok 2023.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Żórawina w 2023 roku
planowała zadania inwestycyjne na kwotę
25 195 000,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
56.06%
Infrastruktura
43.94%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
14 125 000,00 zł
11 070 000,00 zł
Sieci wodociągowe

Sieci wodociągowe

 • Budowa i modernizacja sieci wodociągowych: w tym przeniesienie własności sieci wodociągowych
Całkowity koszt
200 000,00 zł
Sieci kanalizacyjne

Sieci kanalizacyjne

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w aglomeracji Żórawina - 3 500 000,00 zł
 • Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych wraz z projektami - przeniesienie własności sieci kanalizacji sanitarnej - 350 000,00 zł
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żórawina - etap II - 2 515 000,00 zł
Całkowity koszt
6 365 000,00 zł
Dostarczanie wody

Dostarczanie wody

 • Zakupy inwestycyjne i inwestycje samorządowego zakładu budżetowego wg potrzeb GZGK
Całkowity koszt
600 000,00 zł
Drogi wojewódzkie

Drogi wojewódzkie

 • Poprawa bezpieczeństwa i warunków ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 i 346 w tym: budowa/dokumentacja chodnika
Całkowity koszt
1 200 000,00 zł
Drogi powiatowe

Drogi powiatowe

 • Dokumentacja i budowa chodników przy drogach powiatowych - 400 000,00 zł
 • Budowa chodników - pomoc finansowa - 200 000,00 zł
Całkowity koszt
600 000,00 zł
Drogi transportu rolnego

Drogi transportu rolnego

 • Budowa dróg transportu rolnego - wnioski złożone do Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie dróg transportu rolnego
Całkowity koszt
300 000,00 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

 • Modernizacja dróg i chodników gminnych, poprawa parametrów dróg gminnych - modernizacja nawierzchni - 2 250 000,00 zł
 • Wykup dróg - 200 000,00 zł
Całkowity koszt
2 450 000,00 zł
Grunty i nieruchomości

Grunty i nieruchomości

 • Modernizacja budynków komunalnych - 300 000,00 zł
 • Zakup nieruchomości - wykup działek pod cele publiczne i inne - 500 000,00 zł
Całkowity koszt
800 000,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

 • Budowa i dokumentacja punktów świetlnych - 710 000,00 zł
 • Budowa punktów świetlnych - "Polski Ład" 2023 - 900 000,00 zł
Całkowity koszt
1 610 000,00 zł
Urząd Gminy

Urząd Gminy

 • Modernizacja budynku Urzędu Gminy
Całkowity koszt
350 000,00 zł
Ochotnicze Straże Pożarne

Ochotnicze Straże Pożarne

 • Budowa Remizy OSP w m. Węgry - 3 060 000,00 zł
 • Zakupy Inwestycyjne OSP - 20 000,00 zł
Całkowity koszt
3 080 000,00 zł
Szkoły Podstawowe

Szkoły Podstawowe

 • Dokumentacja rozbudowy szkoły w Rzeplinie - 250 000,00 zł
 • Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żórawinie - 5 500 000,00 zł
Całkowity koszt
5 750 000,00 zł
Ochrona zdrowia

Ochrona zdrowia

 • Rozbudowa ZOZ Żórawina
Całkowity koszt
150 000,00 zł
Parki

Parki

 • Rewitalizacja parków na terenie Gminy Żórawina
Całkowity koszt
150 000,00 zł
Kultura

Kultura

 • Budowa infrastruktury społeczno-kulturalnej w tym: przygotowanie projektów budowlanych i budowa świetlic 
Całkowity koszt
790 000,00 zł
Obiekty sportowe

Obiekty sportowe

 • Modernizacja i budowa obiektów sportowych 
Całkowity koszt
700 000,00 zł
Siłownie i place zabaw

Siłownie i place zabaw

 • Utworzenie i modernizacja miejsc do zabaw i ćwiczeń na terenie gminy
Całkowity koszt
100 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Sieci wodociągowe

Całkowity koszt

200 000,00 zł

Sieci wodociągowe

 • Budowa i modernizacja sieci wodociągowych: w tym przeniesienie własności sieci wodociągowych
Sieci kanalizacyjne

Całkowity koszt

6 365 000,00 zł

Sieci kanalizacyjne

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w aglomeracji Żórawina - 3 500 000,00 zł
 • Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych wraz z projektami - przeniesienie własności sieci kanalizacji sanitarnej - 350 000,00 zł
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żórawina - etap II - 2 515 000,00 zł
Dostarczanie wody

Całkowity koszt

600 000,00 zł

Dostarczanie wody

 • Zakupy inwestycyjne i inwestycje samorządowego zakładu budżetowego wg potrzeb GZGK
Drogi wojewódzkie

Całkowity koszt

1 200 000,00 zł

Drogi wojewódzkie

 • Poprawa bezpieczeństwa i warunków ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 i 346 w tym: budowa/dokumentacja chodnika
Drogi powiatowe

Całkowity koszt

600 000,00 zł

Drogi powiatowe

 • Dokumentacja i budowa chodników przy drogach powiatowych - 400 000,00 zł
 • Budowa chodników - pomoc finansowa - 200 000,00 zł
Drogi transportu rolnego

Całkowity koszt

300 000,00 zł

Drogi transportu rolnego

 • Budowa dróg transportu rolnego - wnioski złożone do Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie dróg transportu rolnego
Drogi gminne

Całkowity koszt

2 450 000,00 zł

Drogi gminne

 • Modernizacja dróg i chodników gminnych, poprawa parametrów dróg gminnych - modernizacja nawierzchni - 2 250 000,00 zł
 • Wykup dróg - 200 000,00 zł
Grunty i nieruchomości

Całkowity koszt

800 000,00 zł

Grunty i nieruchomości

 • Modernizacja budynków komunalnych - 300 000,00 zł
 • Zakup nieruchomości - wykup działek pod cele publiczne i inne - 500 000,00 zł
Oświetlenie

Całkowity koszt

1 610 000,00 zł

Oświetlenie

 • Budowa i dokumentacja punktów świetlnych - 710 000,00 zł
 • Budowa punktów świetlnych - "Polski Ład" 2023 - 900 000,00 zł
Sprawy społeczne, kultura i sport
Urząd Gminy

Całkowity koszt

350 000,00 zł

Urząd Gminy

 • Modernizacja budynku Urzędu Gminy
Ochotnicze Straże Pożarne

Całkowity koszt

3 080 000,00 zł

Ochotnicze Straże Pożarne

 • Budowa Remizy OSP w m. Węgry - 3 060 000,00 zł
 • Zakupy Inwestycyjne OSP - 20 000,00 zł
Szkoły Podstawowe

Całkowity koszt

5 750 000,00 zł

Szkoły Podstawowe

 • Dokumentacja rozbudowy szkoły w Rzeplinie - 250 000,00 zł
 • Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żórawinie - 5 500 000,00 zł
Ochrona zdrowia

Całkowity koszt

150 000,00 zł

Ochrona zdrowia

 • Rozbudowa ZOZ Żórawina
Parki

Całkowity koszt

150 000,00 zł

Parki

 • Rewitalizacja parków na terenie Gminy Żórawina
Kultura

Całkowity koszt

790 000,00 zł

Kultura

 • Budowa infrastruktury społeczno-kulturalnej w tym: przygotowanie projektów budowlanych i budowa świetlic 
Obiekty sportowe

Całkowity koszt

700 000,00 zł

Obiekty sportowe

 • Modernizacja i budowa obiektów sportowych 
Siłownie i place zabaw

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Siłownie i place zabaw

 • Utworzenie i modernizacja miejsc do zabaw i ćwiczeń na terenie gminy
05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Żórawinie rozliczyło tylko 90% mieszkańców.

Teraz
90%
17 440 543,00 zł
Prognoza
100%
19 378 381,11 zł
Zobacz, jak brakujące +10%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 1 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 2 km
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 3
nowe siłownie zewnętrzne
Oświetlenie
+ 30
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 3
nowe place zabaw
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Żórawinie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Żórawinę (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.