Kobyłka

Sprawozdanie budżetowe

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Kobyłce
i razem ze mną mieszka oficjalnie
23 724
mieszkańców
W 2019 roku dochody ogółem wyniosły
132 616 903,24 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
29.84%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
PIT
39 573 008 zł
29.84%
CIT
CIT
478 179,38 zł
0.36%
Podatki od nieruchomości
Podatki od nieruchomości
9 277 071,57 zł
7.0%
Inne podatki i opłaty lokalne
Inne podatki i opłaty lokalne
10 200 656,79 zł
7.69%
Dotacje
Dotacje
43 064 301,58 zł
32.47%
Subwencje
Subwencje
19 247 483 zł
14.51%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
10 776 202,92 zł
8.13%
02

Wydatki ogółem

W moim mieście w 2019 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
139 699 146,39 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
25 386 403,82 zł
stanowiły 18% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
18%
25 386 403,82 zł
Wydatki bieżące
82%
114 312 742,57 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
37.98%
trafiło do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_KOBY%C5%81A_oswiata-wychowanie.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
45 169 583,17 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_KOBY%C5%81A_rodzina.svg
Rodzina
całkowity koszt
35 047 758,94 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_KOBY%C5%81A_transport-lacznosc.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
22 421 931,03 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_KOBY%C5%81A_gospodarka-komunalna.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
11 380 886,58 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_KOBY%C5%81A_administracja-publiczna.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
10 674 282,75 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_KOBY%C5%81A_pomoc-spoleczna.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
4 921 046,71 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_KOBY%C5%81A_kultura-dziedzictwo.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
4 295 224,74 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_KOBY%C5%81A_kultura-fizyczna.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 690 184,57 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_KOBY%C5%81A_gospodarka-mieszkaniowa.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 447 906,92 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_KOBY%C5%81A_dlug-publiczny.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 188 307,25 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_KOBY%C5%81A_bezpieczenstwo-publiczne.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
587 484,02 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_WYDATKI_176x112_KOBYLKA_2_energia-gaz-woda.svg
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
384 627,72 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_KOBY%C5%81A_rozne-rozliczenia.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
489 921,99 zł

Źródło: Zarządzenie Nr 70/2020 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 30 marca 2020r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2019 rok

Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_KOBY%C5%81A_oswiata-wychowanie.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
45 169 583,17 zł
Wydatki bieżące
44 605 309,67 zł
Wydatki majątkowe
564 273,50 zł
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_KOBY%C5%81A_rodzina.svg
Rodzina
całkowity koszt
35 047 758,94 zł
Wydatki bieżące
35 047 758,94 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_KOBY%C5%81A_transport-lacznosc.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
22 421 931,03 zł
Wydatki bieżące
4 524 527,05 zł
Wydatki majątkowe
17 897 403,98 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_KOBY%C5%81A_gospodarka-komunalna.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
11 380 886,58 zł
Wydatki bieżące
9 024 937,46 zł
Wydatki majątkowe
2 355 949,12 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_KOBY%C5%81A_administracja-publiczna.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
10 674 282,75 zł
Wydatki bieżące
10 598 913,86 zł
Wydatki majątkowe
75 368,89 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_KOBY%C5%81A_pomoc-spoleczna.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
4 921 046,71 zł
Wydatki bieżące
4 857 216,78 zł
Wydatki majątkowe
63 829,93 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_KOBY%C5%81A_kultura-dziedzictwo.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
4 295 224,74 zł
Wydatki bieżące
1 797 703,37 zł
Wydatki majątkowe
2 497 521,37 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_KOBY%C5%81A_kultura-fizyczna.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 690 184,57 zł
Wydatki bieżące
1 267 235,11 zł
Wydatki majątkowe
422 949,46 zł
Obsługa długu publicznego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_KOBY%C5%81A_gospodarka-mieszkaniowa.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 447 906,92 zł
Wydatki bieżące
768 868,75 zł
Wydatki majątkowe
679 038,17 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_KOBY%C5%81A_dlug-publiczny.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 188 307,25 zł
Wydatki bieżące
1 188 307,25 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_KOBY%C5%81A_bezpieczenstwo-publiczne.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
587 484,02 zł
Wydatki bieżące
142 042,34 zł
Wydatki majątkowe
445 441,68 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_WYDATKI_176x112_KOBYLKA_2_energia-gaz-woda.svg
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
384 627,72 zł
Wydatki majątkowe
384 627,72 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_KOBY%C5%81A_rozne-rozliczenia.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
489 921,99 zł
Wydatki bieżące
489 921,99 zł
Wydatki bieżące
21 333 496,90 zł
Wydatki majątkowe
509 379,52 zł
Szkoły podstawowe
21 842 876,42 zł
Wydatki bieżące
15 857 444,14 zł
Wydatki majątkowe
54 893,98 zł
Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego
15 912 338,12 zł
Wydatki bieżące
4 351 410,99 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
4 351 410,99 zł
Wydatki bieżące
1 757 878,89 zł
Gimnazja
1 757 878,89 zł
Wydatki bieżące
318 644,56 zł
Dowożenie uczniów do szkół
318 644,56 zł
Wydatki bieżące
197 749,09 zł

Wydatek w większości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych
197 749,09 zł
Wydatki bieżące
130 076,95 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
130 076,95 zł
Wydatki bieżące
658 608,15 zł
Pozostała działalność
658 608,15 zł
Wydatki bieżące
26 884 133,46 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Świadczenia wychowawcze
26 884 133,46 zł
Wydatki bieżące
6 775 688,76 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu elimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
6 775 688,76 zł
Wydatki bieżące
1 166 853,35 zł

Wydatek w większości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Wspieranie rodziny
1 166 853,35 zł
Wydatki bieżące
122 923,23 zł
Rodziny zastępcze
122 923,23 zł
Wydatki bieżące
61 202,47 zł

Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
61 202,47 zł
Wydatki bieżące
2 045,87 zł

Wydatek w większości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Karta Dużej Rodziny
2 045,87 zł
Wydatki bieżące
34 911,80 zł
Pozostała działalność
34 911,80 zł
Wydatki bieżące
1 181 727,23 zł
Wydatki majątkowe
17 704 658,98 zł
Drogi publiczne gminne
18 886 386,21 zł
Wydatki bieżące
3 230 671,93 zł
Lokalny transport zbiorowy
3 230 671,93 zł
Wydatki bieżące
111 664,19 zł
Wydatki majątkowe
192 745,00 zł
Drogi publiczne powiatowe
304 409,19 zł
Wydatki bieżące
463,70 zł
Drogi publiczne wojewódzkie
463,70 zł
Wydatki bieżące
6 618 871,09 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Gospodarka odpadami komunalnymi
6 618 871,09 zł
Wydatki bieżące
585 071,41 zł
Wydatki majątkowe
2 013 145,95 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
2 598 217,36 zł
Wydatki bieżące
823 350,59 zł
Wydatki majątkowe
172 942,64 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
996 293,23 zł
Wydatki bieżące
504 243,74 zł
Oczyszanie miast i wsi
504 243,74 zł
Wydatki bieżące
201 748,88 zł
Wydatki majątkowe
58 660,59 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
260 409,47 zł
Wydatki bieżące
85 854,00 zł
Wydatki majątkowe
111 199,94 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
197 053,94 zł
Wydatki bieżące
14 423,23 zł
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
14 423,23 zł
Wydatki bieżące
191 374,52 zł
Pozostałe działania
191 374,52 zł
Wydatki bieżące
9 700 417,12 zł
Wydatki majątkowe
75 368,89 zł
Urzędy gmin
9 775 786,01 zł
Wydatki bieżące
402 759,14 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
402 759,14 zł
Wydatki bieżące
327 095,60 zł
Rady gmin
327 095,60 zł
Wydatki bieżące
168 642,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Urzędy wojewódzkie
168 642,00 zł
Wydatki bieżące
1 647 172,02 zł
Ośrodki pomocy społecznej
1 647 172,02 zł
Wydatki bieżące
1 487 695,92 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
1 487 695,92 zł
Wydatki bieżące
618 373,22 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Zasiłki stałe
618 373,22 zł
Wydatki bieżące
308 599,36 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
308 599,36 zł
Wydatki bieżące
303 209,77 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
303 209,77 zł
Wydatki bieżące
280 000,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
280 000,00 zł
Wydatki bieżące
56 482,08 zł
Wydatki majątkowe
53 829,93 zł
Lecznictwo ambulatoryjne
110 312,01 zł
Wydatki bieżące
59 400,55 zł
Dodatki mieszkaniowe
59 400,55 zł
Wydatki bieżące
49 879,08 zł

Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
49 879,08 zł
Wydatki bieżące
31 410,00 zł
Programy polityki zdrowotnej
31 410,00 zł
Wydatki majątkowe
10 000,00 zł
Szpitale ogólne
10 000,00 zł
Wydatki bieżące
14 994,78 zł
Pozostała działalność
14 994,78 zł
Wydatki bieżące
660 048,83 zł
Wydatki majątkowe
2 413 172,28 zł
Biblioteki
3 073 221,11 zł
Wydatki bieżące
1 054 000,00 zł
Wydatki majątkowe
84 349,09 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
1 138 349,09 zł
Wydatki bieżące
997,38 zł
Pozostałe zadania w zakresie kultury
997,38 zł
Wydatki bieżące
984,00 zł
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
984,00 zł
Wydatki bieżące
81 673,16 zł
Pozostała działalność
81 673,16 zł
Wydatki bieżące
1 126 367,91 zł
Wydatki majątkowe
422 949,46 zł
Obiekty sportowe
1 549 317,37 zł
Wydatki bieżące
116 148,20 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
116 148,20 zł
Wydatki bieżące
24 719,00 zł
Pozostała działalność
24 719,00 zł
Wydatki bieżące
421 881,95 zł
Wydatki majątkowe
679 038,17 zł
Gspodarka gruntami i nieruchomościami
1 100 920,12 zł
Wydatki bieżące
346 986,80 zł
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
346 986,80 zł
Wydatki bieżące
1 188 307,25 zł
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań samorządu terytorialnego
1 188 307,25 zł
Wydatki bieżące
134 982,19 zł
Wydatki majątkowe
278 727,68 zł
Ochotnicze straże pożarne
413 709,87 zł
Wydatki bieżące
5 000,00 zł
Wydatki majątkowe
41 426,00 zł
Komendy wojewódzkie Policji
46 426,00 zł
Wydatki majątkowe
20 000,00 zł
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
20 000,00 zł
Wydatki bieżące
2 060,15 zł
Obrona cywilna
2 060,15 zł
Wydatki majątkowe
105 288,00 zł
Pozostała działalność
105 288,00 zł
Wydatki majątkowe
384 627,72 zł
Dostarczanie wody
384 627,72 zł
Wydatki bieżące
200 471,74 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
200 471,74 zł
Wydatki bieżące
153 509,58 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
153 509,58 zł
Wydatki bieżące
82 726,16 zł
Działalność usługowa
82 726,16 zł
Wydatki bieżące
53 000,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
53 000,00 zł
Wydatki bieżące
214,51 zł
Rolnictwo i łowiectwo
214,51 zł
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Kobyłce?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Kobyłka (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.