Kobyłka

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Kobyłce.
W 2019 roku razem ze mną mieszkało
23 724
mieszkańców
Dochody ogółem w moim mieście wyniosły
132 616 903,24 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
29.84%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
39 573 008 zł
29.84%
CIT
478 179,38 zł
0.36%
Podatki od nieruchomości
9 277 071,57 zł
7.0%
Inne podatki i opłaty lokalne
10 200 656,79 zł
7.69%
Dotacje
43 064 301,58 zł
32.47%
Subwencje
19 247 483 zł
14.51%
Pozostałe dochody
10 776 202,92 zł
8.13%
02

Wydatki ogółem

W moim mieście w 2019 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
139 699 146,39 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
25 386 403,82 zł
stanowiły 18% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
18%
25 386 403,82 zł
Wydatki bieżące
82%
114 312 742,57 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
37.98%
trafiło do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
45 169 583,17 zł
Rodzina
całkowity koszt
35 047 758,94 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
22 421 931,03 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
11 380 886,58 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
10 674 282,75 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
4 921 046,71 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
4 295 224,74 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 690 184,57 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 447 906,92 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 188 307,25 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
587 484,02 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
384 627,72 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
489 921,99 zł

Źródło: Zarządzenie Nr 70/2020 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 30 marca 2020r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2019 rok

Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Kobyłce?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Kobyłka (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.