Kobyłka

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Kobyłce
i razem ze mną mieszka oficjalnie
23 943
mieszkańców
W 2020 roku planowane są dochody w wysokości
148 520 771,96 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
28.05%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
41 655 231 zł
28.05%
CIT
CIT
490 000 zł
0.33%
Podatki od nieruchomości
10 000 000 zł
6.73%
Inne podatki i opłaty lokalne
9 215 800 zł
6.21%
Dotacje
Dotacje
51 330 102,09 zł
34.56%
Subwencje
Subwencje
19 865 723 zł
13.38%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
15 963 915,87 zł
10.75%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2020 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
144 233 875,96 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
23 116 643,19 zł
stanowią 16% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
16%
23 116 643,19 zł
Wydatki bieżące
84%
121 117 232,77 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafia do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_KOBY%C5%81A_oswiata-wychowanie.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
44 821 024,27 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_KOBY%C5%81A_rodzina.svg
Rodzina
całkowity koszt
40 039 775,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_KOBY%C5%81A_transport-lacznosc.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
17 540 610,76 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_KOBY%C5%81A_gospodarka-komunalna.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
16 192 432,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_KOBY%C5%81A_pomoc-spoleczna.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
5 009 738,93 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_KOBY%C5%81A_kultura-dziedzictwo.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
3 204 885,96 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_KOBY%C5%81A_kultura-fizyczna.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 506 775,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_KOBY%C5%81A_gospodarka-mieszkaniowa.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 343 581,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_KOBY%C5%81A_dlug-publiczny.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 310 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_KOBY%C5%81A_rozne-rozliczenia.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
878 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_KOBY%C5%81A_bezpieczenstwo-publiczne.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
211 227,68 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_KOBY%C5%81A_dzialalnosc-uslugowa.svg
Działalność usługowa
całkowity koszt
209 550,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_KOBY%C5%81A_administracja-publiczna.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
11 898 175,36 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_KOBY%C5%81A_rozne-rozliczenia.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
68 100,00 zł

Źródło: Zmiany w budżecie Miasta Kobyłka z dnia 27.01.2020 r. 

Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_KOBY%C5%81A_oswiata-wychowanie.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
44 821 024,27 zł
Wydatki bieżące
44 132 879,30 zł
Wydatki majątkowe
688 144,97 zł
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_KOBY%C5%81A_rodzina.svg
Rodzina
całkowity koszt
40 039 775,00 zł
Wydatki bieżące
40 039 775,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_KOBY%C5%81A_transport-lacznosc.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
17 540 610,76 zł
Wydatki bieżące
4 917 786,00 zł
Wydatki majątkowe
12 622 824,76 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_KOBY%C5%81A_gospodarka-komunalna.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
16 192 432,00 zł
Wydatki bieżące
2 849 200,00 zł
Wydatki majątkowe
7 796 682,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_KOBY%C5%81A_pomoc-spoleczna.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
5 009 738,93 zł
Wydatki bieżące
4 955 909,00 zł
Wydatki majątkowe
53 829,93 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_KOBY%C5%81A_kultura-dziedzictwo.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
3 204 885,96 zł
Wydatki bieżące
1 878 821,00 zł
Wydatki majątkowe
1 326 064,96 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_KOBY%C5%81A_kultura-fizyczna.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 506 775,00 zł
Wydatki bieżące
1 486 775,00 zł
Wydatki majątkowe
20 000,00 zł
Obsługa długu publicznego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_KOBY%C5%81A_gospodarka-mieszkaniowa.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 343 581,00 zł
Wydatki bieżące
885 581,00 zł
Wydatki majątkowe
458 000,00 zł
Różne rozliczenia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_KOBY%C5%81A_dlug-publiczny.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 310 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 310 000,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_KOBY%C5%81A_rozne-rozliczenia.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
878 000,00 zł
Wydatki bieżące
878 000,00 zł
Działalność usługowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_KOBY%C5%81A_bezpieczenstwo-publiczne.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
211 227,68 zł
Wydatki bieżące
177 500,00 zł
Wydatki majątkowe
33 727,68 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_KOBY%C5%81A_dzialalnosc-uslugowa.svg
Działalność usługowa
całkowity koszt
209 550,00 zł
Wydatki bieżące
209 550,00 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_KOBY%C5%81A_administracja-publiczna.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
11 898 175,36 zł
Wydatki bieżące
11 788 806,47 zł
Wydatki majątkowe
109 368,89 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_KOBY%C5%81A_rozne-rozliczenia.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
68 100,00 zł
Wydatki majątkowe
8 000,00 zł
Wydatki bieżące
21 973 103,00 zł
Wydatki majątkowe
633 250,99 zł
Szkoły podstawowe
22 606 353,99 zł
Wydatki bieżące
17 634 562,14 zł
Wydatki majątkowe
54 893,98 zł
Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach
17 689 456,12 zł
Wydatki bieżące
3 695 873,70 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
3 695 873,70 zł
Wydatki bieżące
360 000,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół
360 000,00 zł
Wydatki bieżące
139 420,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
139 420,00 zł
Wydatki bieżące
142 153,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
142 153,00 zł
Wydatki bieżące
36 000,00 zł
Pozostała działalność
36 000,00 zł
Wydatki bieżące
31 995 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Świadczenia wychowawcze
31 995 000,00 zł
Wydatki bieżące
6 665 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
6 665 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 093 775,00 zł
Wydatek w większości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Wspieranie rodziny
1 093 775,00 zł
Wydatki bieżące
171 000,00 zł
Rodziny zastępcze
171 000,00 zł
Wydatki bieżące
49 000,00 zł
Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
49 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 000,00 zł
Dzienni opiekunowie
1 000,00 zł
Wydatki bieżące
36 000,00 zł
Pozostała działalność
36 000,00 zł
Wydatki bieżące
740 167,00 zł
Wydatki majątkowe
12 622 824,76 zł
Drogi publiczne gminne
13 362 991,76 zł
Wydatki bieżące
4 105 019,00 zł
Lokalny transport zbiorowy
4 105 019,00 zł
Wydatki bieżące
72 000,00 zł
Drogi publiczne powiatowe
72 000,00 zł
Wydatki bieżące
600,00 zł
Drogi publiczne wojewódzkie
600,00 zł
Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Gospodarka odpadami
5 546 550,00 zł
Wydatki bieżące
835 500,00 zł
Wydatki majątkowe
180 000,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
1 015 500,00 zł
Wydatki bieżące
606 000,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
606 000,00 zł
Wydatki bieżące
164 500,00 zł
Wydatki majątkowe
5 444 682,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
5 609 182,00 zł
Wydatki bieżące
1 010 000,00 zł
Wydatki majątkowe
1 872 000,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
2 882 000,00 zł
Wydatki bieżące
16 500,00 zł
Wydatki majątkowe
300 000,00 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
316 500,00 zł
Wydatki bieżące
3 500,00 zł
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu
3 500,00 zł
Wydatki bieżące
22 000,00 zł
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
22 000,00 zł
Wydatki bieżące
36 000,00 zł
Pozostała działalność
36 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 812 247,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej
1 812 247,00 zł
Wydatki bieżące
1 496 500,00 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
1 496 500,00 zł
Wydatki bieżące
465 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Zasiłki stałe
465 000,00 zł
Wydatki bieżące
386 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
386 000,00 zł
Wydatki bieżące
322 806,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
322 806,00 zł
Wydatki bieżące
224 356,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
224 356,00 zł
Wydatki bieżące
45 000,00 zł
Wydatki majątkowe
53 829,93 zł
Lecznictwo ambulatoryjne
98 829,93 zł
Wydatki bieżące
56 000,00 zł
Dodatki mieszkaniowe
56 000,00 zł
Wydatki bieżące
49 000,00 zł
Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
49 000,00 zł
Wydatki bieżące
41 000,00 zł
Programy polityki zdrowotnej
41 000,00 zł
Wydatki bieżące
15 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Zwalczanie narkomanii
15 000,00 zł
Wydatki bieżące
36 000,00 zł
Pozostała działalność
36 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 034 000,00 zł
Wydatki majątkowe
14 349,09 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
1 048 349,09 zł
Wydatki bieżące
789 821,00 zł
Wydatki majątkowe
1 301 715,87 zł
Biblioteki
2 091 536,87 zł
Wydatki bieżące
5 000,00 zł
Wydatki majątkowe
10 000,00 zł
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
15 000,00 zł
Wydatki bieżące
36 000,00 zł
Pozostała działalność
36 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 265 275,00 zł
Wydatki majątkowe
20 000,00 zł
Obiekty sportowe
1 285 275,00 zł
Wydatki bieżące
185 500,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
185 500,00 zł
Wydatki bieżące
36 000,00 zł
Pozostała działalność
36 000,00 zł
Wydatki bieżące
569 581,00 zł
Wydatki majątkowe
408 000,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
977 581,00 zł
Wydatki bieżące
316 000,00 zł
Wydatki majątkowe
50 000,00 zł
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
366 000,00 zł
Brak podkategorii do wyświetlenia
Brak podkategorii do wyświetlenia
Wydatki bieżące
170 000,00 zł
Wydatki majątkowe
33 727,68 zł
Ochotnicze straże pożarne
203 727,68 zł
Wydatki bieżące
6 500,00 zł
Obrona cywilna
6 500,00 zł
Wydatki bieżące
1 000,00 zł
Zarządzanie kryzysowe
1 000,00 zł
Wydatki bieżące
159 550,00 zł
Plany zagospodarowania przestrzennego
159 550,00 zł
Wydatki bieżące
50 000,00 zł
Zadania z zakresu geodezji i kartografii
50 000,00 zł
Wydatki bieżące
10 948 419,47 zł
Wydatki majątkowe
109 368,89 zł
Urzędy gmin
11 057 788,36 zł
Wydatki bieżące
361 800,00 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
361 800,00 zł
Wydatki bieżące
340 000,00 zł
Rady gmin
340 000,00 zł
Wydatki bieżące
138 587,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Urzędy wojewódzkie
138 587,00 zł
Wydatki bieżące
55 000,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
55 000,00 zł
Wydatki majątkowe
8 000,00 zł
Dostarczanie wody
8 000,00 zł
Wydatki bieżące
4 500,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
4 500,00 zł
Wydatki bieżące
600,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
600,00 zł
04

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasze miasto. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Kobyłce rozlicza tylko 90% mieszkańców.

Teraz
90%
41 655 231,00 zł
Prognoza
100%
45 820 754,10 zł
Zobacz, jak brakujące +10%
wpływów PIT zmieni nasze miasto na lepsze.
+ 4 km
Lepsze drogi
+ 4 km
wybudowanych dróg rocznie
+ 5 km
Ścieżki rowerowe
+ 5 km
dodatkowych ścieżek rowerowych
+ 15
Oświetlenie uliczne
+ 15
dodatkowych lamp ulicznych
+ 2
Dla dzieci
+ 2
dodatkowe place zabaw
+ 2
Sport
+ 2
siłownie zewnętrzne
całe miasto
Więcej zieleni
całe miasto
roczne utrzymanie zieleni
+ 1
Boiska sportowe
+ 1
nowe boisko sportowe
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!

Zostawiasz swój podatek w Kobyłce?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę oświetlenia, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Kobyłka (niezależnie od miejsca zameldowania).

A nawet można jeszcze prościej - pod wskazany przez Państwa adres, we wskazanej godzinie, nawet do 21:00 w dni powszednie przyjedzie pracownik Urzędu. Po co? Żebyście mieli Państwo możliwość łatwego podpisania formularza ZAP 3, w którym wskażecie Kobyłkę jako miejsce zamieszkania. Od tej chwili Państwa podatki będą budowały drogi w naszym mieście. Wystarczy zadzwonić pod numer 22 760 70 08. I wtedy Urząd przyjdzie do Państwa, a nie Państwo do Urzędu. To nowa usługa: TAX-i. Formularz można podpisać w urzędowym samochodzie lub u Państwa w domu. Trzeba mieć przy sobie dowód osobisty. 

Więcej informacji:https://www.kobylka.pl/od-poniedzialku-nowa-usluga-w-urzedzie-miasta-tax-i

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.