Rawa Mazowiecka

Sprawozdanie budżetowe

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Rawie Mazowieckiej
i razem ze mną mieszka oficjalnie
17 238
mieszkańców
W 2019 roku dochody ogółem wyniosły
93 602 496,84 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
29.83%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
27 921 185 zł
29.83%
CIT
CIT
1 501 417,74 zł
1.6%
Podatki od nieruchomości
12 301 077,66 zł
13.14%
Inne podatki i opłaty lokalne
5 918 095,25 zł
6.32%
Dotacje
Dotacje
26 716 959,35 zł
28.54%
Subwencje
Subwencje
12 940 888 zł
13.83%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
6 302 873,84 zł
6.73%
02

Wydatki ogółem

W moim mieście w 2019 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
95 998 346,73 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
15 478 339,85 zł
stanowiły 16% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
16%
15 478 339,85 zł
Wydatki bieżące
84%
80 520 006,88 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.08%
trafiło do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_LwaIx7w.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
31 442 793,08 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_2qX1ohM.svg
Rodzina
całkowity koszt
21 721 299,63 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_2h8THB5.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
8 417 367,04 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_WstFRyf.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
6 170 169,20 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_neRE1bt.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
5 882 058,15 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_zw56eVZ.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
5 420 998,27 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_n37Z9m0.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
5 196 169,18 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_5y0dXuS.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
3 912 704,37 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_7i498tk.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
3 834 494,07 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_LJUe5Lp.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 087 433,57 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_6mWLH1k.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
915 568,49 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dlug-publiczny_8fl3Itc.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
811 466,78 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_jLW6AUZ.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
768 287,67 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_jLW6AUZ.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
417 537,23 zł

Źródło: Sprawozdanie z wykonania planu budżetu Miasta Rawa Mazowiecka za 2019r.

Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_LwaIx7w.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
31 442 793,08 zł
Wydatki bieżące
30 647 984,12 zł
Wydatki majątkowe
794 808,96 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_2qX1ohM.svg
Rodzina
całkowity koszt
21 721 299,63 zł
Wydatki bieżące
21 721 299,63 zł
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_2h8THB5.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
8 417 367,04 zł
Wydatki bieżące
7 756 459,93 zł
Wydatki majątkowe
660 907,11 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_WstFRyf.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
6 170 169,20 zł
Wydatki bieżące
1 045 161,26 zł
Wydatki majątkowe
5 125 007,94 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_neRE1bt.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
5 882 058,15 zł
Wydatki bieżące
5 489 964,15 zł
Wydatki majątkowe
392 094,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_zw56eVZ.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
5 420 998,27 zł
Wydatki bieżące
2 971 536,65 zł
Wydatki majątkowe
2 449 461,62 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_n37Z9m0.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
5 196 169,18 zł
Wydatki bieżące
4 658 310,64 zł
Wydatki majątkowe
537 858,54 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_5y0dXuS.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
3 912 704,37 zł
Wydatki bieżące
1 690 351,83 zł
Wydatki majątkowe
2 222 352,54 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_7i498tk.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
3 834 494,07 zł
Wydatki bieżące
768 961,60 zł
Wydatki majątkowe
3 065 532,47 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_LJUe5Lp.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 087 433,57 zł
Wydatki bieżące
857 116,90 zł
Wydatki majątkowe
230 316,67 zł
Obsługa długu publicznego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_6mWLH1k.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
915 568,49 zł
Wydatki bieżące
915 568,49 zł
Różne rozliczenia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dlug-publiczny_8fl3Itc.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
811 466,78 zł
Wydatki bieżące
811 466,78 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_jLW6AUZ.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
768 287,67 zł
Wydatki bieżące
768 287,67 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_jLW6AUZ.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
417 537,23 zł
Wydatki bieżące
417 537,23 zł
Wydatki bieżące
15 101 145,55 zł
Wydatki majątkowe
794 808,96 zł
Szkoły podstawowe
15 895 954,51 zł
Wydatki bieżące
11 473 093,65 zł
Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach
11 473 093,65 zł
Wydatki bieżące
1 876 291,37 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
1 876 291,37 zł
Wydatki bieżące
1 243 732,23 zł
Gimnazja
1 243 732,23 zł
Wydatki bieżące
136 443,43 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych
136 443,43 zł
Wydatki bieżące
51 928,55 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
51 928,55 zł
Wydatki bieżące
765 349,34 zł
Pozostała działalność
765 349,34 zł
Wydatki bieżące
13 895 717,70 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Świadczenia wychowawcze
13 895 717,70 zł
Wydatki bieżące
5 180 903,71 zł
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
5 180 903,71 zł
Wydatki bieżące
1 872 115,13 zł
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
1 872 115,13 zł
Wydatki bieżące
660 461,23 zł
Wspieranie rodziny
660 461,23 zł
Wydatki bieżące
67 479,77 zł
Rodziny zastępcze
67 479,77 zł
Wydatki bieżące
43 322,09 zł

Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
43 322,09 zł
Wydatki bieżące
1 300,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Karta Dużej Rodziny
1 300,00 zł
Wydatki bieżące
6 811 263,78 zł
Wydatki majątkowe
67 748,08 zł
Urzędy gmin
6 879 011,86 zł
Wydatki bieżące
607 392,90 zł
Urzędy wojewódzkie
607 392,90 zł
Wydatki bieżące
226 313,45 zł
Rady gmin
226 313,45 zł
Wydatki bieżące
111 489,80 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
111 489,80 zł
Wydatki majątkowe
593 159,03 zł
Pozostała działalność
593 159,03 zł
Wydatki bieżące
955 161,26 zł
Wydatki majątkowe
5 075 787,99 zł
Drogi publiczne gminne
6 030 949,25 zł
Wydatki bieżące
90 000,00 zł
Wydatki majątkowe
49 219,95 zł
Drogi publiczne powiatowe
139 219,95 zł
Wydatki bieżące
1 351 888,88 zł
Ośrodki pomocy społecznej
1 351 888,88 zł
Wydatki bieżące
1 186 496,20 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
1 186 496,20 zł
Wydatki bieżące
979 483,55 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
979 483,55 zł
Wydatki bieżące
495 384,00 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
495 384,00 zł
Wydatki bieżące
420 139,25 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Zasiłki stałe
420 139,25 zł
Wydatki majątkowe
392 094,00 zł
Szpitale ogólne
392 094,00 zł
Wydatki bieżące
293 062,63 zł
Dodatki mieszkaniowe
293 062,63 zł
Wydatki bieżące
139 598,43 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
139 598,43 zł
Wydatki bieżące
112 130,39 zł
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy
112 130,39 zł
Wydatki bieżące
34 455,39 zł

Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
34 455,39 zł
Wydatki bieżące
477 325,43 zł
Pozostała działalność
477 325,43 zł
Wydatki bieżące
1 465 000,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
1 465 000,00 zł
Wydatki bieżące
840 000,00 zł
Wydatki majątkowe
5 000,00 zł
Biblioteki
845 000,00 zł
Wydatki bieżące
448 936,24 zł
Muzea
448 936,24 zł
Wydatki bieżące
217 600,41 zł
Wydatki majątkowe
2 444 461,62 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu środków europejskich

Pozostała działalność
2 662 062,03 zł
Wydatki bieżące
1 818 644,34 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Gospodarka odpadami
1 818 644,34 zł
Wydatki bieżące
427 518,42 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
427 518,42 zł
Wydatki bieżące
420 722,82 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
420 722,82 zł
Wydatki bieżące
389 684,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
389 684,00 zł
Wydatki bieżące
268 717,88 zł
Schroniska dla zwierząt
268 717,88 zł
Wydatki bieżące
61 640,22 zł
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
61 640,22 zł
Wydatki bieżące
33 987,49 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
33 987,49 zł
Wydatki bieżące
23 677,92 zł
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
23 677,92 zł
Wydatki bieżące
1 213 717,55 zł
Wydatki majątkowe
537 858,54 zł
Pozostała działalność
1 751 576,09 zł
Wydatki bieżące
814 851,83 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
814 851,83 zł
Wydatki bieżące
780 000,00 zł
Wydatki majątkowe
387 773,64 zł
Obiekty sportowe
1 167 773,64 zł
Wydatki bieżące
95 500,00 zł
Wydatki majątkowe
1 834 578,90 zł
Pozostała działalność
1 930 078,90 zł
Wydatki bieżące
155 526,00 zł
Wydatki majątkowe
552 410,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
707 936,00 zł
Wydatki bieżące
546 859,59 zł
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
546 859,59 zł
Wydatki bieżące
66 576,01 zł
Wydatki majątkowe
2 513 122,47 zł
Pozostała działalność
2 579 698,48 zł
Wydatki bieżące
659 329,70 zł
Straż gminna
659 329,70 zł
Wydatki bieżące
102 309,02 zł
Ochotnicze straże pożarne
102 309,02 zł
Wydatki bieżące
80 000,00 zł
Komendy powiatowe Policji
80 000,00 zł
Wydatki majątkowe
30 000,00 zł
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
30 000,00 zł
Wydatki majątkowe
19 389,50 zł
Komendy wojewódzkie Policji
19 389,50 zł
Wydatki bieżące
15 478,18 zł
Wydatki majątkowe
180 927,17 zł
Pozostała działalność
196 405,35 zł
Wydatki bieżące
632 582,91 zł
Świetlice szkolne
632 582,91 zł
Wydatki bieżące
207 576,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
207 576,00 zł
Wydatki bieżące
61 409,58 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
61 409,58 zł
Wydatki bieżące
14 000,00 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
14 000,00 zł
Wydatki bieżące
811 466,78 zł
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
811 466,78 zł
Wydatki bieżące
768 287,67 zł
Różne rozliczenia finansowe
768 287,67 zł
Wydatki bieżące
148 320,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z środków europejskich

Informatyka
148 320,00 zł
Wydatki bieżące
114 879,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
114 879,00 zł
Wydatki bieżące
92 360,34 zł
Działalność usługowa
92 360,34 zł
Wydatki bieżące
42 610,50 zł
Handel
42 610,50 zł
Wydatki bieżące
11 575,86 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
11 575,86 zł
Wydatki bieżące
7 791,53 zł

Wydatek w większości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Rolnictwo i łowiectwo
7 791,53 zł
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Rawie Mazowieckiej?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Rawa Mazowiecka (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.