Rawa Mazowiecka

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Rawie Mazowieckiej
i razem ze mną mieszka oficjalnie
17 238
mieszkańców
W 2019 roku planowane są dochody w wysokości
95 796 319,46 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
28.87%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
PIT
27 659 647 zł
28.87%
CIT
CIT
1 500 000 zł
1.57%
Podatki od nieruchomości
Podatki od nieruchomości
13 000 000 zł
13.57%
Inne podatki i opłaty lokalne
Inne Podatki Lokalne
3 606 000 zł
3.76%
Dotacje
Dotacje
27 968 875,46 zł
29.2%
Subwencje
Subwencje
12 670 160 zł
13.23%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
9 391 637 zł
9.8%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2019 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
105 860 913,46 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
26 937 000,00 zł
stanowią 25% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
25%
26 937 000,00 zł
Wydatki bieżące
75%
78 923 913,46 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.08%
trafia do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_W5qhafo.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
31 843 337,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_2qX1ohM.svg
Rodzina
całkowity koszt
17 441 522,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_zw56eVZ.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
13 945 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_WstFRyf.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
7 575 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_neRE1bt.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
6 683 310,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_5y0dXuS.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
4 035 500,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_2h8THB5.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
9 243 693,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_n37Z9m0.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
5 920 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_7i498tk.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
4 200 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_LJUe5Lp.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 297 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_6mWLH1k.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 001 900,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_jLW6AUZ.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
1 139 411,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_jLW6AUZ.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 535 240,00 zł
Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_W5qhafo.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
31 843 337,00 zł
Wydatki bieżące
31 043 337,00 zł
Wydatki inwestycyjne
800 000,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_2qX1ohM.svg
Rodzina
całkowity koszt
17 441 522,00 zł
Wydatki bieżące
17 441 522,00 zł
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_zw56eVZ.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
13 945 000,00 zł
Wydatki bieżące
2 975 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
10 970 000,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_WstFRyf.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
7 575 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 590 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
5 985 000,00 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_neRE1bt.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
6 683 310,00 zł
Wydatki bieżące
6 283 310,00 zł
Wydatki inwestycyjne
400 000,00 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_5y0dXuS.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
4 035 500,00 zł
Wydatki bieżące
1 775 500,00 zł
Wydatki inwestycyjne
2 260 000,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_2h8THB5.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
9 243 693,00 zł
Wydatki bieżące
8 353 693,00 zł
Wydatki inwestycyjne
890 000,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_n37Z9m0.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
5 920 000,00 zł
Wydatki bieżące
3 920 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
2 000 000,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_7i498tk.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
4 200 000,00 zł
Wydatki bieżące
800 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
3 400 000,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_LJUe5Lp.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 297 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 065 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
232 000,00 zł
Różne rozliczenia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_6mWLH1k.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 001 900,00 zł
Wydatki bieżące
1 001 900,00 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_jLW6AUZ.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
1 139 411,00 zł
Wydatki bieżące
1 139 411,00 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_jLW6AUZ.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 535 240,00 zł
Wydatki bieżące
1 535 240,46 zł
Wydatki bieżące
14 600 100,00 zł
Wydatki inwestycyjne
800 000,00 zł
Szkoły podstawowe
15 400 100,00 zł
Wydatki bieżące
11 397 237,00 zł
Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach
11 397 237,00 zł
Wydatki bieżące
2 213 900,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
2 213 900,00 zł
Wydatki bieżące
1 419 900,00 zł
Gimnazja
1 419 900,00 zł
Wydatki bieżące
150 000,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
150 000,00 zł
Wydatki bieżące
138 452,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników
138 452,00 zł
Wydatki bieżące
1 123 748,00 zł
Pozostała działalność
1 123 748,00 zł
Wydatki bieżące
9 579 386,00 zł
Wydatek w całości pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Świadczenia wychowawcze
9 579 386,00 zł
Wydatki bieżące
5 376 950,00 zł
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
5 376 950,00 zł
Wydatki bieżące
1 912 200,00 zł
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
1 912 200,00 zł
Wydatki bieżące
467 026,00 zł
Wspieranie rodziny
467 026,00 zł
Wydatki bieżące
70 000,00 zł
Rodziny zastępcze
70 000,00 zł
Wydatki bieżące
35 060,00 zł
Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
35 060,00 zł
Wydatki bieżące
900,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Karta Dużej Rodziny
900,00 zł
Wydatki bieżące
1 465 000,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
1 465 000,00 zł
Wydatki bieżące
840 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
40 000,00 zł
Biblioteki
880 000,00 zł
Wydatki bieżące
450 000,00 zł
Muzea
450 000,00 zł
Wydatki bieżące
220 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
10 930 000,00 zł
Pozostała działalność
11 150 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 200 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
5 915 000,00 zł
Drogi publiczne gminne
7 115 000,00 zł
Wydatki bieżące
300 000,00 zł
Lokalny transport zbiorowy
300 000,00 zł
Wydatki bieżące
90 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
70 000,00 zł
Drogi publiczne powiatowe
160 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 653 055,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej
1 653 055,00 zł
Wydatki bieżące
1 263 086,00 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
1 263 086,00 zł
Wydatki bieżące
1 108 796,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
1 108 796,00 zł
Wydatki bieżące
450 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
450 000,00 zł
Wydatki bieżące
413 500,00 zł
Dodatki mieszkaniowe
413 500,00 zł
Wydatki inwestycyjne
400 000,00 zł
Szpitale ogólne
400 000,00 zł
Wydatki bieżące
355 021,00 zł
Zasiłki stałe
355 021,00 zł
Wydatki bieżące
154 330,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
154 330,00 zł
Wydatki bieżące
115 000,00 zł
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy
115 000,00 zł
Wydatki bieżące
35 333,00 zł
Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
35 333,00 zł
Wydatki bieżące
735 189,00 zł
Pozostała działalność
735 189,00 zł
Wydatki bieżące
780 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
365 000,00 zł
Obiekty sportowe
1 145 000,00 zł
Wydatki bieżące
900 000,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
900 000,00 zł
Wydatki bieżące
95 500,00 zł
Wydatki inwestycyjne
1 895 000,00 zł
Pozostała działalność
1 990 500,00 zł
Wydatki bieżące
7 308 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
100 000,00 zł
Urzędy gmin
7 408 000,00 zł
Wydatki bieżące
675 693,00 zł
Urzędy wojewódzkie
675 693,00 zł
Wydatki bieżące
250 000,00 zł
Rady gmin
250 000,00 zł
Wydatki bieżące
120 000,00 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
120 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
790 000,00 zł
Pozostała działalność
790 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 550 000,00 zł
Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Gospodarka odpadami
1 550 000,00 zł
Wydatki bieżące
400 000,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
400 000,00 zł
Wydatki bieżące
400 000,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
400 000,00 zł
Wydatki bieżące
350 000,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
350 000,00 zł
Wydatki bieżące
250 000,00 zł
Schroniska dla zwierząt
250 000,00 zł
Wydatki bieżące
70 000,00 zł
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
70 000,00 zł
Wydatki bieżące
10 000,00 zł
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
10 000,00 zł
Wydatki bieżące
35 000,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
35 000,00 zł
Wydatki bieżące
855 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
2 000 000,00 zł
Pozostała działalność
2 855 000,00 zł
Wydatki bieżące
250 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
800 000,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
1 050 000,00 zł
Wydatki bieżące
500 000,00 zł
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
500 000,00 zł
Wydatki bieżące
50 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
2 600 000,00 zł
Pozostała działalność
2 650 000,00 zł
Wydatki bieżące
680 000,00 zł
Straż gminna
680 000,00 zł
Wydatki bieżące
200 000,00 zł
Zarządzanie kryzysowe
200 000,00 zł
Wydatki bieżące
101 000,00 zł
Ochotnicze straże pożarne
101 000,00 zł
Wydatki bieżące
80 000,00 zł
Komendy powiatowe Policji
80 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
30 000,00 zł
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
30 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
20 000,00 zł
Komendy wojewódzkie Policji
20 000,00 zł
Wydatki bieżące
4 000,00 zł
Obrona cywilna
4 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
182 000,00 zł
Pozostała działalność
182 000,00 zł
Wydatki bieżące
685 900,00 zł
Świetlice szkolne
685 900,00 zł
Wydatki bieżące
207 328,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
207 328,00 zł
Wydatki bieżące
94 672,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
94 672,00 zł
Wydatki bieżące
14 000,00 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
14 000,00 zł
Wydatki bieżące
690 000,00 zł
Różne rozliczenia finansowe
690 000,00 zł
Wydatki bieżące
449 411,00 zł
Rezerwy ogólne i celowe
449 411,00 zł
Wydatki bieżące
1 087 000,00 zł
Obsługa długu publicznego
1 087 000,00 zł
Wydatki bieżące
164 240,00 zł
Działalność usługowa
164 240,00 zł
Wydatki bieżące
148 320,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu środków europejskich
Informatyka
148 320,00 zł
Wydatki bieżące
64 579,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
64 579,00 zł
Wydatki bieżące
40 000,00 zł
Handel
40 000,00 zł
Wydatki bieżące
20 000,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
20 000,00 zł
Wydatki bieżące
11 101,46 zł
Rolnictwo i łowiectwo
11 101,46 zł
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Rawie Mazowieckiej?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Rawa Mazowiecka (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.