Rawa Mazowiecka

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Rawie Mazowieckiej.
W 2019 roku razem ze mną mieszkało
17 238
mieszkańców
Dochody ogółem w moim mieście wyniosły
93 602 496,84 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
29.83%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
27 921 185 zł
29.83%
CIT
1 501 417,74 zł
1.6%
Podatki od nieruchomości
12 301 077,66 zł
13.14%
Inne podatki i opłaty lokalne
5 918 095,25 zł
6.32%
Dotacje
26 716 959,35 zł
28.54%
Subwencje
12 940 888 zł
13.83%
Pozostałe dochody
6 302 873,84 zł
6.73%
02

Wydatki ogółem

W moim mieście w 2019 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
95 998 346,73 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
15 478 339,85 zł
stanowiły 16% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
16%
15 478 339,85 zł
Wydatki bieżące
84%
80 520 006,88 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.08%
trafiło do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
31 442 793,08 zł
Rodzina
całkowity koszt
21 721 299,63 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
8 417 367,04 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
6 170 169,20 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
5 882 058,15 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
5 420 998,27 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
5 196 169,18 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
3 912 704,37 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
3 834 494,07 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 087 433,57 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
915 568,49 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
811 466,78 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
768 287,67 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
417 537,23 zł

Źródło: Sprawozdanie z wykonania planu budżetu Miasta Rawa Mazowiecka za 2019r.

Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Rawie Mazowieckiej?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Rawa Mazowiecka (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.