Rawa Mazowiecka

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Rawie Mazowieckiej
i razem ze mną mieszka oficjalnie
17 404
mieszkańców
W 2020 roku planowane są dochody w wysokości
105 287 907,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
26.01%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
27 382 501 zł
26.01%
CIT
CIT
1 900 000 zł
1.8%
Podatki od nieruchomości
13 500 000 zł
12.82%
Inne podatki i opłaty lokalne
7 466 000 zł
7.09%
Dotacje
Dotacje
34 053 665 zł
32.34%
Subwencje
Subwencje
13 650 177 zł
12.96%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
7 335 564 zł
6.97%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2020 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
113 789 387,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
23 530 000,00 zł
stanowią 21% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
21%
23 530 000,00 zł
Wydatki bieżące
79%
90 259 387,00 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafia do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_LwaIx7w.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
32 753 884,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_2qX1ohM.svg
Rodzina
całkowity koszt
25 459 586,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_zw56eVZ.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
15 741 900,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_2h8THB5.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
9 265 629,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_n37Z9m0.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
7 600 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_neRE1bt.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
6 717 949,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_WstFRyf.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
6 500 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_7i498tk.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
3 165 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_5y0dXuS.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
2 399 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dlug-publiczny_8fl3Itc.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 398 500,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_LJUe5Lp.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 150 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_6mWLH1k.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
992 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_jLW6AUZ.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
395 185,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_jLW6AUZ.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
250 754,00 zł
Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_LwaIx7w.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
32 753 884,00 zł
Wydatki bieżące
32 353 884,00 zł
Wydatki majątkowe
400 000,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_2qX1ohM.svg
Rodzina
całkowity koszt
25 459 586,00 zł
Wydatki bieżące
25 459 586,00 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_zw56eVZ.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
15 741 900,00 zł
Wydatki bieżące
3 191 900,00 zł
Wydatki majątkowe
12 550 000,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_2h8THB5.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
9 265 629,00 zł
Wydatki bieżące
8 530 629,00 zł
Wydatki majątkowe
735 000,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_n37Z9m0.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
7 600 000,00 zł
Wydatki bieżące
5 520 000,00 zł
Wydatki majątkowe
2 080 000,00 zł
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_neRE1bt.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
6 717 949,00 zł
Wydatki bieżące
6 617 949,00 zł
Wydatki majątkowe
100 000,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_WstFRyf.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
6 500 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 850 000,00 zł
Wydatki majątkowe
4 650 000,00 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_7i498tk.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
3 165 000,00 zł
Wydatki bieżące
815 000,00 zł
Wydatki majątkowe
2 350 000,00 zł
Obsługa długu publicznego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_5y0dXuS.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
2 399 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 754 000,00 zł
Wydatki majątkowe
645 000,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dlug-publiczny_8fl3Itc.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 398 500,00 zł
Wydatki bieżące
1 398 500,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_LJUe5Lp.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 150 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 130 000,00 zł
Wydatki majątkowe
20 000,00 zł
Różne rozliczenia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_6mWLH1k.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
992 000,00 zł
Wydatki bieżące
992 000,00 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_jLW6AUZ.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
395 185,00 zł
Wydatki bieżące
395 185,00 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_jLW6AUZ.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
250 754,00 zł
Wydatki bieżące
16 511 024,00 zł
Wydatki majątkowe
400 000,00 zł
Szkoły podstawowe
16 911 024,00 zł
Wydatki bieżące
12 223 330,00 zł
Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach
12 223 330,00 zł
Wydatki bieżące
2 651 070,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
2 651 070,00 zł
Wydatki bieżące
200 000,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
200 000,00 zł
Wydatki bieżące
768 460,00 zł
Pozostała działalność
768 460,00 zł
Wydatki bieżące
17 487 716,00 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Świadczenia wychowawcze
17 487 716,00 zł
Wydatki bieżące
5 049 318,00 zł
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
5 049 318,00 zł
Wydatki bieżące
2 010 000,00 zł
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
2 010 000,00 zł
Wydatki bieżące
689 705,00 zł
Wspieranie rodziny
689 705,00 zł
Wydatki bieżące
70 000,00 zł
Rodziny zastępcze
70 000,00 zł
Wydatki bieżące
35 008,00 zł

Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
35 008,00 zł
Wydatki bieżące
839,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Karta Dużej Rodziny
839,00 zł
Wydatki bieżące
117 000,00 zł
Pozostała działalność
117 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 490 000,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
1 490 000,00 zł
Wydatki bieżące
840 000,00 zł
Wydatki majątkowe
40 000,00 zł
Biblioteki
880 000,00 zł
Wydatki bieżące
515 000,00 zł
Muzea
515 000,00 zł
Wydatki bieżące
50 000,00 zł
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
50 000,00 zł
Wydatki bieżące
296 900,00 zł
Wydatki majątkowe
12 510 000,00 zł
Pozostała działalność
12 806 900,00 zł
Wydatki bieżące
7 808 000,00 zł
Wydatki majątkowe
125 000,00 zł
Urzędy gmin
7 933 000,00 zł
Wydatki bieżące
272 629,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Urzędy wojewódzkie
272 629,00 zł
Wydatki bieżące
260 000,00 zł
Rady gmin
260 000,00 zł
Wydatki bieżące
140 000,00 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
140 000,00 zł
Wydatki bieżące
50 000,00 zł
Wydatki majątkowe
610 000,00 zł
Pozostała działalność
660 000,00 zł
Wydatki bieżące
2 600 000,00 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Gospodarka odpadami
2 600 000,00 zł
Wydatki bieżące
600 000,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
600 000,00 zł
Wydatki bieżące
450 000,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
450 000,00 zł
Wydatki bieżące
400 000,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
400 000,00 zł
Wydatki bieżące
250 000,00 zł
Schroniska dla zwierząt
250 000,00 zł
Wydatki bieżące
70 000,00 zł
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
70 000,00 zł
Wydatki bieżące
40 000,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
40 000,00 zł
Wydatki bieżące
10 000,00 zł
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
10 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 100 000,00 zł
Wydatki majątkowe
2 080 000,00 zł
Pozostała działalność
3 180 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 870 695,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej
1 870 695,00 zł
Wydatki bieżące
1 385 000,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
1 385 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 350 695,00 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
1 350 695,00 zł
Wydatki bieżące
470 000,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
470 000,00 zł
Wydatki bieżące
343 300,00 zł
Dodatki mieszkaniowe
343 300,00 zł
Wydatki bieżące
322 826,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Zasiłki stałe
322 826,00 zł
Wydatki bieżące
160 000,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
160 000,00 zł
Wydatki bieżące
115 000,00 zł
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy
115 000,00 zł
Wydatki majątkowe
100 000,00 zł
Szpitale ogólne
100 000,00 zł
Wydatki bieżące
35 333,00 zł

Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
35 333,00 zł
Wydatki bieżące
565 100,00 zł
Pozostała działalność
565 100,00 zł
Wydatki bieżące
1 300 000,00 zł
Wydatki majątkowe
4 650 000,00 zł
Drogi publiczne gminne
5 950 000,00 zł
Wydatki bieżące
400 000,00 zł
Lokalny transport zbiorowy
400 000,00 zł
Wydatki bieżące
150 000,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Powiatu

Drogi publiczne powiatowe
150 000,00 zł
Wydatki bieżące
500 000,00 zł
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
500 000,00 zł
Wydatki bieżące
200 000,00 zł
Wydatki majątkowe
200 000,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
400 000,00 zł
Wydatki bieżące
115 000,00 zł
Wydatki majątkowe
2 150 000,00 zł
Pozostała działalność
2 265 000,00 zł
Wydatki bieżące
900 000,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
900 000,00 zł
Wydatki bieżące
830 000,00 zł
Obiekty sportowe
830 000,00 zł
Wydatki bieżące
24 000,00 zł
Wydatki majątkowe
645 000,00 zł
Pozostała działalność
669 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 300 000,00 zł
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
1 300 000,00 zł
Wydatki bieżące
98 500,00 zł
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji
98 500,00 zł
Wydatki bieżące
680 000,00 zł
Straż gminna
680 000,00 zł
Wydatki bieżące
255 000,00 zł
Zarządzanie kryzysowe
255 000,00 zł
Wydatki bieżące
110 000,00 zł
Ochotnicze straże pożarne
110 000,00 zł
Wydatki bieżące
80 000,00 zł
Komendy powiatowe Policji
80 000,00 zł
Wydatki majątkowe
20 000,00 zł
Komendy wojewódzkie Policji
20 000,00 zł
Wydatki bieżące
5 000,00 zł
Obrona cywilna
5 000,00 zł
Wydatki bieżące
686 000,00 zł
Świetlice szkolne
686 000,00 zł
Wydatki bieżące
210 000,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
210 000,00 zł
Wydatki bieżące
80 000,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
80 000,00 zł
Wydatki bieżące
16 000,00 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
16 000,00 zł
Wydatki bieżące
375 185,00 zł
Rezerwy ogólne i celowe
375 185,00 zł
Wydatki bieżące
20 000,00 zł
Różne rozliczenia finansowe
20 000,00 zł
Wydatki bieżące
167 000,00 zł
Działalność usługowa
167 000,00 zł
Wydatki bieżące
40 000,00 zł
Handel
40 000,00 zł
Wydatki bieżące
22 254,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
22 254,00 zł
Wydatki bieżące
20 000,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
20 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 500,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
1 500,00 zł
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Rawie Mazowieckiej?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Rawa Mazowiecka (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.