Budżet miasta
Sanok

Zobacz budżet 2022 Mapa województwa miejscowości Sanok

Budżet 2022

Dochody 176 951 737,67 zł

21,83% Subwencje
21,59% Dotacje
17,66% PIT
14,69% Podatki od nieruchomości
13,85% Inne podatki i opłaty lokalne
7,88% Pozostałe dochody
2,5% CIT

Wydatki 207 387 587,45 zł

Oświata i wychowanie 31,81%
Rodzina 16,27%
Transport i łączność 11,2%
Kultura fizyczna 10,41%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9,88%
Administracja publiczna 6,33%
Pomoc społeczna 5,88%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3,1%
Gospodarka mieszkaniowa 1,39%
Obsługa długu publicznego 1,04%
Różne rozliczenia 0,66%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,57%
Ochrona zdrowia 0,56%
Działalność usługowa 0,52%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 0,25%
Pozostałe wydatki 0,14%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem miasta Sanok

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem miasta Sanok

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

37 359
2019
36 999
2020
2021

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2
2019
2
2020
2021

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

12
2019
2020
2021
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.