Budżet miasta
Sanok

Zobacz budżet 2021 Mapa województwa miejscowości Sanok

Budżet 2021

Dochody 191 483 612,2 zł

28,84% Dotacje
20,31% Subwencje
17,52% PIT
12,11% Podatki od nieruchomości
11,15% Inne podatki i opłaty lokalne
8,3% Pozostałe dochody
1,78% CIT

Wydatki 215 002 470,92 zł

Oświata i wychowanie 26,28%
Transport i łączność 17,45%
Kultura fizyczna 12,6%
Administracja publiczna 9,5%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8,01%
Pomoc społeczna 7,49%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6,31%
Rodzina 3,25%
Edukacyjna opieka wychowawcza 2,98%
Obsługa długu publicznego 1,76%
Gospodarka mieszkaniowa 1,02%
Różne rozliczenia 0,97%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,83%
Działalność usługowa 0,65%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 0,64%
Pozostałe wydatki 0,16%
Ochrona zdrowia 0,09%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem miasta Sanok

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem miasta Sanok

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

37 577
2018
37 359
2019
36 999
2020

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

3
2018
2
2019
2
2020

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

13
2017
12
2018
12
2019
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
03

Prezentacje
budżetu

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.