Budżet miasta
Skwierzyna

Zobacz budżet 2020 Mapa województwa miejscowości Skwierzyna

Budżet 2020

Dochody 65 747 199,53 zł

35,29% Dotacje
23,32% Subwencje
14,32% PIT
13,84% Podatki od nieruchomości
6,89% Inne podatki i opłaty lokalne
5,96% Pozostałe dochody
0,38% CIT

Wydatki 66 668 829,98 zł

Oświata i wychowanie 21,66%
Administracja publiczna 20,5%
Transport i łączność 11,68%
Pomoc społeczna 11,57%
Edukacyjna opieka wychowawcza 8,09%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5,35%
Gospodarka mieszkaniowa 3,67%
Rodzina 3,6%
Kultura fizyczna 3,4%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3,08%
Pozostałe wydatki 2,75%
Obsługa długu publicznego 2,22%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2,09%
Ochrona zdrowia 0,23%
Rolnictwo i łowiectwo 0,13%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem miasta Skwierzyna

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem miasta Skwierzyna

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

2017
2018
2019

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2017
2018
2019

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

2017
2018
2019
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
03

Prezentacje
budżetu

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.