Budżet miasta
Skwierzyna

Zobacz budżet 2021 Mapa województwa miejscowości Skwierzyna

Budżet 2021

Dochody 66 710 090,89 zł

33,91% Dotacje
23,72% Subwencje
14,65% Podatki od nieruchomości
14,17% PIT
9,52% Inne podatki i opłaty lokalne
3,67% Pozostałe dochody
0,37% CIT

Wydatki 66 973 785,22 zł

Oświata i wychowanie 27,75%
Rodzina 27,01%
Pomoc społeczna 7,69%
Administracja publiczna 7,3%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7,21%
Gospodarka mieszkaniowa 5,83%
Transport i łączność 4,91%
Edukacyjna opieka wychowawcza 4,49%
Kultura fizyczna 1,66%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1,58%
Pozostałe wydatki 1,12%
Różne rozliczenia 0,96%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,91%
Obsługa długu publicznego 0,91%
Ochrona zdrowia 0,69%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem miasta Skwierzyna

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem miasta Skwierzyna

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

12 208
2018
12 103
2019
11 948
2020

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2018
2019
2020

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

3
2018
4
2019
2020
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.