Budżet miasta
Tomaszów Lubelski

Zobacz budżet 2022 Mapa województwa miejscowości Tomaszów Lubelski

Budżet 2022

Dochody 101 341 455,22 zł

33,2% Dotacje
20,48% Subwencje
16,79% PIT
10,62% Podatki od nieruchomości
9,21% Pozostałe dochody
8,71% Inne podatki i opłaty lokalne
0,98% CIT

Wydatki 105 188 300,61 zł

Oświata i wychowanie 32,56%
Kultura fizyczna 15,67%
Rodzina 12,7%
Administracja publiczna 9,55%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7,92%
Transport i łączność 6,64%
Pomoc społeczna 4,83%
Gospodarka mieszkaniowa 4,06%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3,21%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,72%
Ochrona zdrowia 0,69%
Obsługa długu publicznego 0,64%
Działalność usługowa 0,33%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,21%
Różne rozliczenia 0,21%
Pozostałe wydatki 0,07%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem miasta Tomaszów Lubelski

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem miasta Tomaszów Lubelski

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

19 035
2019
18 783
2020
2021

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

1
2019
1
2020
2021

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

8
2019
2020
2021
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.