Budżet miasta
Tomaszów Lubelski

Zobacz budżet 2021 Mapa województwa miejscowości Tomaszów Lubelski

Budżet 2021

Dochody 119 856 185,22 zł

39,23% Dotacje
16,89% Subwencje
15,18% PIT
13,82% Pozostałe dochody
8,43% Podatki od nieruchomości
5,89% Inne podatki i opłaty lokalne
0,56% CIT

Wydatki 122 935 365,69 zł

Oświata i wychowanie 23,88%
Kultura fizyczna 18,63%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 17,8%
Administracja publiczna 11,52%
Transport i łączność 10,65%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4,74%
Pomoc społeczna 3,89%
Gospodarka mieszkaniowa 2,78%
Działalność usługowa 1,86%
Edukacyjna opieka wychowawcza 1,7%
Obsługa długu publicznego 1,21%
Rodzina 0,67%
Pozostałe wydatki 0,66%
Ochrona zdrowia 0,01%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem miasta Tomaszów Lubelski

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem miasta Tomaszów Lubelski

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

19 198
2018
19 035
2019
18 783
2020

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

1
2018
1
2019
1
2020

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

6
2017
7
2018
8
2019
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
03

Prezentacje
budżetu

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.