Budżet miasta
Tomaszów Lubelski

Zobacz budżet 2020 Mapa województwa miejscowości Tomaszów Lubelski

Budżet 2020

Dochody 113 743 401,08 zł

44,56% Dotacje
16,78% Subwencje
15,54% PIT
8,53% Podatki od nieruchomości
8,31% Pozostałe dochody
5,75% Inne podatki i opłaty lokalne
0,53% CIT

Wydatki 115 053 538,62 zł

Oświata i wychowanie 29,37%
Administracja publiczna 13,1%
Transport i łączność 12,75%
Gospodarka mieszkaniowa 11,45%
Kultura fizyczna 9,5%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6,79%
Pomoc społeczna 5,94%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5,03%
Edukacyjna opieka wychowawcza 1,64%
Obsługa długu publicznego 1,51%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,02%
Rodzina 0,95%
Działalność usługowa 0,5%
Ochrona zdrowia 0,24%
Różne rozliczenia 0,16%
Pozostałe wydatki 0,05%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem miasta Tomaszów Lubelski

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem miasta Tomaszów Lubelski

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

2017
2018
2019

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2017
2018
2019

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

2017
2018
2019
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
03

Prezentacje
budżetu

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.