Budżet miasta
Żyrardów

Zobacz budżet 2021 Mapa województwa miejscowości Żyrardów

Budżet 2021

Dochody 258 344 950,52 zł

39,86% Dotacje
18,88% PIT
14,5% Subwencje
10,54% Pozostałe dochody
7,58% Inne podatki i opłaty lokalne
7,39% Podatki od nieruchomości
1,24% CIT

Wydatki 284 234 500,35 zł

Oświata i wychowanie 22,44%
Rodzina 20,85%
Transport i łączność 15,24%
Gospodarka mieszkaniowa 11,98%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8,53%
Administracja publiczna 6,18%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4,04%
Pomoc społeczna 3,76%
Kultura fizyczna 2,85%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,05%
Obsługa długu publicznego 0,97%
Edukacyjna opieka wychowawcza 0,74%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,46%
Różne rozliczenia 0,38%
Ochrona zdrowia 0,32%
Działalność usługowa 0,18%
Pozostałe wydatki 0,03%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem miasta Żyrardów

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem miasta Żyrardów

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

39 992
2018
39 828
2019
39 550
2020

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

4
2018
5
2019
5
2020

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

20
2018
18
2019
2020
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.