Budżet gminy
Cewice

Zobacz budżet 2023 Mapa województwa miejscowości Cewice

Budżet 2023

Dochody 70 563 870,77 zł

32,53% Subwencje
16,7% Dotacje
16,16% Środki na dofinansowanie zadań
13,54% Pozostałe dochody
8,89% Podatki od nieruchomości
7,37% Inne podatki i opłaty lokalne
4,73% PIT
0,08% CIT

Wydatki 80 511 678,2 zł

Oświata i wychowanie 40,23%
Rodzina 10,3%
Administracja publiczna 9,21%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8,32%
Rolnictwo i łowiectwo 7,19%
Pomoc społeczna 4,16%
Gospodarka mieszkaniowa 3,41%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3,28%
Transport i łączność 3,16%
Różne rozliczenia 2,47%
Obsługa długu publicznego 2,29%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1,88%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,74%
Turystyka 1,04%
Pozostałe wydatki 0,76%
Kultura fizyczna 0,58%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Cewice

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Cewice

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

7 621
2020
2021
2022

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2020
2021
2022

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

2020
2021
2022
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.