Budżet gminy
Cewice

Zobacz budżet 2022 Mapa województwa miejscowości Cewice

Budżet 2022

Dochody 67 668 754,2 zł

30,18% Subwencje
26,29% Dotacje
18,77% Pozostałe dochody
9,29% PIT
8,65% Podatki od nieruchomości
6,76% Inne podatki i opłaty lokalne
0,06% CIT

Wydatki 76 169 550,57 zł

Oświata i wychowanie 29,68%
Rodzina 17,23%
Administracja publiczna 9,38%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 9,07%
Rolnictwo i łowiectwo 7,47%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7,13%
Pomoc społeczna 5,23%
Transport i łączność 4,37%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2,56%
Gospodarka mieszkaniowa 2,46%
Działalność usługowa 1,88%
Pozostałe wydatki 1,53%
Obsługa długu publicznego 1,16%
Kultura fizyczna 0,85%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Cewice

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Cewice

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

7 577
2019
7 621
2020
2021

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2019
2020
2021

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

8
2019
2020
2021
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.