Budżet gminy
Cewice

Zobacz budżet 2023 Mapa województwa miejscowości Cewice

Budżet 2023

Dochody 62 458 078,96 zł

36,38% Subwencje
15,99% Środki na dofinansowanie zadań
14,36% Dotacje
9,89% Podatki od nieruchomości
9,84% Pozostałe dochody
8,11% Inne podatki i opłaty lokalne
5,35% PIT
0,08% CIT

Wydatki 71 496 617,32 zł

Oświata i wychowanie 42,1%
Administracja publiczna 15,02%
Rodzina 10,23%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8,57%
Rolnictwo i łowiectwo 6,54%
Pomoc społeczna 4,17%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3,57%
Transport i łączność 3,16%
Gospodarka mieszkaniowa 2,19%
Pozostałe wydatki 1,48%
Obsługa długu publicznego 1,17%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1,13%
Kultura fizyczna 0,67%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Cewice

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Cewice

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

7 577
2019
7 621
2020
2021

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2019
2020
2021

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

8
2019
2020
2021
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.