Budżet gminy
Cewice

Zobacz budżet 2022 Mapa województwa miejscowości Cewice

Budżet 2022

Dochody 56 506 899,5 zł

35,19% Subwencje
22,59% Dotacje
18,72% Pozostałe dochody
9,72% Podatki od nieruchomości
7,69% Inne podatki i opłaty lokalne
6,02% PIT
0,07% CIT

Wydatki 63 762 769,5 zł

Oświata i wychowanie 29,92%
Rolnictwo i łowiectwo 16,93%
Rodzina 16,68%
Administracja publiczna 11,5%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8,12%
Transport i łączność 5,41%
Pomoc społeczna 3,97%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2,61%
Pozostałe wydatki 2,57%
Działalność usługowa 1,16%
Gospodarka mieszkaniowa 1,14%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Cewice

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Cewice

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

7 585
2018
7 577
2019
7 621
2020

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

1
2018
2019
2020

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

8
2018
8
2019
2020
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.