Budżet gminy
Cewice

Zobacz budżet 2021 Mapa województwa miejscowości Cewice

Budżet 2021

Dochody 53 577 538,25 zł

35,04% Dotacje
32,03% Subwencje
10,01% Podatki od nieruchomości
8,7% Pozostałe dochody
7,3% Inne podatki i opłaty lokalne
6,85% PIT
0,07% CIT

Wydatki 57 680 163,06 zł

Oświata i wychowanie 26,39%
Administracja publiczna 18,13%
Rolnictwo i łowiectwo 13,29%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10,27%
Pomoc społeczna 5,57%
Transport i łączność 4,61%
Gospodarka mieszkaniowa 4,57%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4,42%
Turystyka 4,15%
Pozostałe wydatki 2,92%
Różne rozliczenia 1,96%
Kultura fizyczna 1,88%
Edukacyjna opieka wychowawcza 1,37%
Rodzina 0,46%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Cewice

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Cewice

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

7 585
2018
7 577
2019
7 621
2020

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

1
2017
1
2018
2019

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

8
2017
8
2018
8
2019
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
03

Prezentacje
budżetu

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.