Gmina Cewice

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Cewice.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
7 400
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
53 577 538,25 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
6.85%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
3 669 760 zł
6.85%
CIT
35 000 zł
0.07%
Podatki od nieruchomości
5 363 208 zł
10.01%
Inne podatki i opłaty lokalne
3 912 790 zł
7.3%
Dotacje
18 776 028,67 zł
35.04%
Subwencje
17 159 130 zł
32.03%
Pozostałe dochody
4 661 621,58 zł
8.7%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2021 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
57 680 163,06 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
6 998 988,05 zł
stanowiły 12% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
12%
6 998 988,05 zł
Wydatki bieżące
88%
50 681 175,01 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
19 722 873,18 zł
Rodzina
całkowity koszt
15 012 105,38 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
4 568 762,51 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
4 546 526,25 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
3 682 915,07 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
2 542 515,85 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
1 726 687,14 zł
Turystyka
całkowity koszt
1 221 595,75 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 128 750,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 091 000,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
540 400,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
463 262,58 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
392 277,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 040 492,35 zł

Źródło: Plan budżetu Gminy Cewice na 2021 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Cewice w 2021 roku
planowała zadania inwestycyjne za kwotę
6 998 988,05 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
77.67%
Infrastruktura
22.33%
Oświata i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
5 436 338,41 zł
1 562 649,64 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków;
Projekt budowy sieci wodociągowej w Dziechnie i sieci kanalizacji sanitarnej w Malczycach;
Przedłużenie sieci kanalizacyjnej w Cewicach;
Budowa sieci wodociągowej w Siemirowicach i Pieskach;
Budowa stacji uzdatniania wody w Unieszynie;
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Cewice, Siemirowice i Bukowina.

Całkowity koszt
2 964 950,00 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Modernizacja dróg powiatowych;
Budowa drogi gminnej w Unieszynie, Bukowinie;
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Polnej, Spokojnej i Rodzinnej w Łebuni;
Budowa ul. Krótkiej i Słonecznej w Cewicach wraz z budową oświetlenia ulicznego;
Wykonanie dokumentacji kosztorysowej budowy ul. Akacjowej i Osiedla Młodych w Cewicach;
Budowa drogi przy ul. Zielony Dwór.

Całkowity koszt
844 792,66 zł
Ścieżki rowerowe

Ścieżki rowerowe

Budowa pierwszego odcinka ścieżki rowerowej na trasie Cewice-Maszewo Lęb.;
Budowa ścieżki rowerowej na trasie Cewice-Kamieniec.

Całkowity koszt
1 211 595,75 zł
Pozostałe zadania dot. dróg

Pozostałe zadania dot. dróg

Modernizacja dróg gminnych transportu rolnego;
Budowa parkingu przy cmentarzu w Cewicach;
Budowa chodnika w m. Osowo Lęb.

Całkowity koszt
415 000,00 zł
Placówki oświatowe

Placówki oświatowe

Rozbudowa budynku szkolnego w Bukowinie i Siemirowicach;
Przebudowa części pomieszczeń szkolnych przeznaczonych na funkcjonowanie przedszkola w budynku Zespołu Szkół w Cewicach;
Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla SP Przeryte.

Całkowity koszt
1 140 791,18 zł
Sport

Sport

Budowa skate parku w Cewicach;
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy cmentarzu w Łebuni;
Zagospodarowanie terenu przy Osiedlu Słonecznym w Łebuni.

Całkowity koszt
191 920,46 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Budowa placu zabaw na Os. Na Skarpie w Siemirowicach;
Zakup samochodu dla potrzeb gospodarki wodno-kanalizacyjnej;
Budowa cmentarza komunalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
Projekt budowy budynku administracyjnego oraz pomieszczeń gospodarczo-garażowych;
Budowa świetlic wiejskich w Unieszynie i Oskowie.

Całkowity koszt
229 938,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Całkowity koszt

2 964 950,00 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków;
Projekt budowy sieci wodociągowej w Dziechnie i sieci kanalizacji sanitarnej w Malczycach;
Przedłużenie sieci kanalizacyjnej w Cewicach;
Budowa sieci wodociągowej w Siemirowicach i Pieskach;
Budowa stacji uzdatniania wody w Unieszynie;
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Cewice, Siemirowice i Bukowina.

Lepsze drogi

Całkowity koszt

844 792,66 zł

Lepsze drogi

Modernizacja dróg powiatowych;
Budowa drogi gminnej w Unieszynie, Bukowinie;
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Polnej, Spokojnej i Rodzinnej w Łebuni;
Budowa ul. Krótkiej i Słonecznej w Cewicach wraz z budową oświetlenia ulicznego;
Wykonanie dokumentacji kosztorysowej budowy ul. Akacjowej i Osiedla Młodych w Cewicach;
Budowa drogi przy ul. Zielony Dwór.

Ścieżki rowerowe

Całkowity koszt

1 211 595,75 zł

Ścieżki rowerowe

Budowa pierwszego odcinka ścieżki rowerowej na trasie Cewice-Maszewo Lęb.;
Budowa ścieżki rowerowej na trasie Cewice-Kamieniec.

Pozostałe zadania dot. dróg

Całkowity koszt

415 000,00 zł

Pozostałe zadania dot. dróg

Modernizacja dróg gminnych transportu rolnego;
Budowa parkingu przy cmentarzu w Cewicach;
Budowa chodnika w m. Osowo Lęb.

Oświata i sport
Placówki oświatowe

Całkowity koszt

1 140 791,18 zł

Placówki oświatowe

Rozbudowa budynku szkolnego w Bukowinie i Siemirowicach;
Przebudowa części pomieszczeń szkolnych przeznaczonych na funkcjonowanie przedszkola w budynku Zespołu Szkół w Cewicach;
Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla SP Przeryte.

Sport

Całkowity koszt

191 920,46 zł

Sport

Budowa skate parku w Cewicach;
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy cmentarzu w Łebuni;
Zagospodarowanie terenu przy Osiedlu Słonecznym w Łebuni.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

229 938,00 zł

Pozostałe inwestycje

Budowa placu zabaw na Os. Na Skarpie w Siemirowicach;
Zakup samochodu dla potrzeb gospodarki wodno-kanalizacyjnej;
Budowa cmentarza komunalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
Projekt budowy budynku administracyjnego oraz pomieszczeń gospodarczo-garażowych;
Budowa świetlic wiejskich w Unieszynie i Oskowie.

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Cewice rozliczyło tylko 89% mieszkańców.

Teraz
89%
3 669 760,00 zł
Prognoza
100%
4 120 655,11 zł
Zobacz, jak brakujące +11%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Place zabaw
+ 1
nowy plac zabaw
Oświetlenie
+ 15
dodatkowych lamp ulicznych
Sport
+ 1
siłownia zewnętrzna
Więcej zieleni
cała gmina
dodatkowej zieleni w gminie
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Cewice?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Cewice (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.