Gmina Cewice

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Cewice.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
7 400
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
61 112 362,16 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
6.5%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
3 972 269 zł
6.5%
CIT
23 305,97 zł
0.04%
Podatki od nieruchomości
5 321 435,82 zł
8.71%
Inne podatki i opłaty lokalne
3 751 656,72 zł
6.14%
Dotacje
25 080 001,60 zł
41.04%
Subwencje
17 291 084 zł
28.29%
Pozostałe dochody
5 672 609,05 zł
9.28%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2021 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
57 381 857,63 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
4 705 886,73 zł
stanowiły 8% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
8%
4 705 886,73 zł
Wydatki bieżące
92%
52 675 970,90 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
19 578 958,54 zł
Rodzina
całkowity koszt
18 544 062,59 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
4 305 828,92 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
2 434 705,80 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
1 646 295,99 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
1 616 507,49 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
4 608 316,34 zł
Turystyka
całkowity koszt
1 185 498,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 089 530,38 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
854 651,50 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
343 456,93 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
302 570,47 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
871 474,68 zł

Źródło: Sprawozdanie z wykonania  budżetu Gminy Cewice na 2021 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Cewice w 2021 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
4 705 886,73 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
66.9%
Infrastruktura
33.1%
Oświata i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
3 148 017,24 zł
1 557 869,49 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Przedłużenie sieci kanalizacyjnej w Cewicach ul. Leśna;
Budowa sieci wodociągowej w Siemirowicach i Pieskach;
Budowa stacji uzdatniania wody w Unieszynie;
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Cewice, Siemirowice i Bukowina.

Całkowity koszt
712 330,73 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Modernizacja dróg powiatowych;
Budowa drogi gminnej w Bukowinie;
Budowa ul. Krótkiej i Słonecznej w Cewicach wraz z budową oświetlenia ulicznego;
Wykonanie dokumentacji kosztorysowej budowy ul. Akacjowej i Osiedla Młodych w Cewicach;
Budowa drogi przy ul. Zielony Dwór;
Budowa drogi w Popowie.

Całkowity koszt
833 931,31 zł
Ścieżki rowerowe

Ścieżki rowerowe

Budowa pierwszego odcinka ścieżki rowerowej na trasie Cewice-Maszewo Lęb.;
Budowa ścieżki rowerowej na trasie Cewice-Kamieniec.

Całkowity koszt
1 183 998,00 zł
Pozostałe zadania dot. dróg

Pozostałe zadania dot. dróg

Modernizacja dróg gminnych transportu rolnego;
Budowa parkingu przy cmentarzu w Cewicach;
Budowa chodnika w m. Osowo Lęb.

Całkowity koszt
417 757,20 zł
Placówki oświatowe

Placówki oświatowe

Rozbudowa budynku szkolnego w Bukowinie i Siemirowicach;
Przebudowa części pomieszczeń szkolnych przeznaczonych na funkcjonowanie przedszkola w budynku Zespołu Szkół w Cewicach;
Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla SP Przeryte.

Całkowity koszt
1 233 868,93 zł
Sport

Sport

Budowa skate parku w Cewicach;
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy cmentarzu w Łebuni;
Zagospodarowanie terenu przy Osiedlu Słonecznym w Łebuni.

Całkowity koszt
76 701,53 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Budowa placu zabaw na Os. Na Skarpie w Siemirowicach;
Zakup samochodu dla potrzeb gospodarki wodno-kanalizacyjnej;
Budowa cmentarza komunalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
Projekt budowy budynku administracyjnego oraz pomieszczeń gospodarczo-garażowych;
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego;
Zakup kotła grzewczego do budynku szkolnego w Popowie;
Budowa świetlic wiejskich w Unieszynie i Oskowie (dokumentacja).

Całkowity koszt
247 299,03 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Całkowity koszt

712 330,73 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Przedłużenie sieci kanalizacyjnej w Cewicach ul. Leśna;
Budowa sieci wodociągowej w Siemirowicach i Pieskach;
Budowa stacji uzdatniania wody w Unieszynie;
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Cewice, Siemirowice i Bukowina.

Lepsze drogi

Całkowity koszt

833 931,31 zł

Lepsze drogi

Modernizacja dróg powiatowych;
Budowa drogi gminnej w Bukowinie;
Budowa ul. Krótkiej i Słonecznej w Cewicach wraz z budową oświetlenia ulicznego;
Wykonanie dokumentacji kosztorysowej budowy ul. Akacjowej i Osiedla Młodych w Cewicach;
Budowa drogi przy ul. Zielony Dwór;
Budowa drogi w Popowie.

Ścieżki rowerowe

Całkowity koszt

1 183 998,00 zł

Ścieżki rowerowe

Budowa pierwszego odcinka ścieżki rowerowej na trasie Cewice-Maszewo Lęb.;
Budowa ścieżki rowerowej na trasie Cewice-Kamieniec.

Pozostałe zadania dot. dróg

Całkowity koszt

417 757,20 zł

Pozostałe zadania dot. dróg

Modernizacja dróg gminnych transportu rolnego;
Budowa parkingu przy cmentarzu w Cewicach;
Budowa chodnika w m. Osowo Lęb.

Oświata i sport
Placówki oświatowe

Całkowity koszt

1 233 868,93 zł

Placówki oświatowe

Rozbudowa budynku szkolnego w Bukowinie i Siemirowicach;
Przebudowa części pomieszczeń szkolnych przeznaczonych na funkcjonowanie przedszkola w budynku Zespołu Szkół w Cewicach;
Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla SP Przeryte.

Sport

Całkowity koszt

76 701,53 zł

Sport

Budowa skate parku w Cewicach;
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy cmentarzu w Łebuni;
Zagospodarowanie terenu przy Osiedlu Słonecznym w Łebuni.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

247 299,03 zł

Pozostałe inwestycje

Budowa placu zabaw na Os. Na Skarpie w Siemirowicach;
Zakup samochodu dla potrzeb gospodarki wodno-kanalizacyjnej;
Budowa cmentarza komunalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
Projekt budowy budynku administracyjnego oraz pomieszczeń gospodarczo-garażowych;
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego;
Zakup kotła grzewczego do budynku szkolnego w Popowie;
Budowa świetlic wiejskich w Unieszynie i Oskowie (dokumentacja).

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Cewice rozliczyło tylko 89% mieszkańców.

Teraz
89%
3 972 269,00 zł
Prognoza
100%
4 460 332,71 zł
Zobacz, jak brakujące +11%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Place zabaw
+ 1
nowy plac zabaw
Oświetlenie
+ 15
dodatkowych lamp ulicznych
Sport
+ 1
siłownia zewnętrzna
Więcej zieleni
cała gmina
dodatkowej zieleni w gminie
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Cewice?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Cewice (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.