Gmina Cewice

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Cewice.
W 2022 roku razem ze mną mieszkało
7 385
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
67 668 754,20 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
9.29%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
6 288 126,57 zł
9.29%
CIT
42 188 zł
0.06%
Podatki od nieruchomości
5 851 445 zł
8.65%
Inne podatki i opłaty lokalne
4 573 390,20 zł
6.76%
Dotacje
17 788 785,41 zł
26.29%
Subwencje
20 424 614 zł
30.18%
Pozostałe dochody
12 700 205,02 zł
18.77%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2022 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
76 169 550,57 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
14 303 778,27 zł
stanowiły 19% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
19%
14 303 778,27 zł
Wydatki bieżące
81%
61 865 772,30 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.34%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (17% i 32% w zależności od wpisanego wynagrodzenia brutto). W ramach kalkulatora uwzględniono ulgę dla pracowników, ulgę dla młodych oraz ulgę dla emerytów. Algorytm nie uwzględnia natomiast innych szczególnych sytuacji tj. ulga 4+, czy ulga na powrót.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
22 606 324,00 zł
Rodzina
całkowity koszt
13 124 488,10 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
6 906 157,37 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
5 688 009,39 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
5 428 548,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
3 986 621,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
7 143 736,52 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
3 329 989,31 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 953 411,57 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 870 236,00 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
1 435 250,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
884 000,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
647 440,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 165 339,31 zł
04

Zadania inwestycyjne

Gmina Cewice w 2022 roku
planowała zadania inwestycyjne na kwotę
14 303 778,27 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
54.04%
Infrastruktura
45.96%
Kultura, Sport, sprawy społeczne
Wydatki na inwestycje w dziale
7 729 093,55 zł
6 574 684,72 zł
Sieci wodociągowe

Sieci wodociągowe

Budowa sieci wodociągowej:
- w m. Cewice (ul. Wichrowa) - 241 471,00 zł
- w m. Siemirowice - 140 784,77 zł
- w m. Siemirowice - etap III - 74 565,49 zł
- w m. Bukowina - 2 109,02 zł
- w m. Łebunia (ul. Wądolnik)  - 306 427,37 zł, (ul. Pomorska) - 239 639,57 zł
- w m. Dziechno (koszt opracowania dokumentacji projektowej) - 10 500,00 zł
- w m. Pieski - 631 000,00 zł 


Całkowity koszt
1 646 497,22 zł
Sieci kanalizacyjne

Sieci kanalizacyjne

 • Budowa sieci kanalizacji saniternej:
  - w m. Cewice (ul. Wichrowa) wraz z przepompowaniami - 1 134 053,00 zł
  - w m. Siemirowice - 400 695,10 zł, etap III - 373 139,70 zł
  - w m. w m. Bukowina - 861 800,39 zł
  - w m. Łebunia (ul. Wądolnik) - 285 821,27 zł, (ul. Pomorska) - 519 631,24 zł  
 • Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej w m. Siemirowice (ul. Szkolna) - 24 436,00 zł
Całkowity koszt
3 599 576,70 zł
Przydomowe oczyszczanie ścieków

Przydomowe oczyszczanie ścieków

Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Całkowity koszt
9 000,00 zł
Drogi powiatowe

Drogi powiatowe

Przebudowa drogi powiatowej nr 1320G od DK6 (m. Pogorzelice) do m. Unieszyno

Całkowity koszt
44 629,63 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

 • Budowa drogi gminnej:
  - w Unieszynie - 129 150,00 zł
  - w m. Cewice (ul. Akacjowa i Osiedle Młodych) - 1 885 000,00 zł
  - w Popowie (etap II) - 105 780,00 zł
  - w m. Łebunia (ul. Polna, Spokojna i Rodzinna) (koszt opracowania dokumentacji projektowej) - 87 490,00 zł
  - m. Łebunia ul. Polna(koszt opracowania dokumentacji projektowej) - 51 510,00 zł
 • Przebudowa drogi gminnej w m. Maszewo Lęb. (ul. Murowana) - 20 000,00 zł 
 • Rozbudowa kanalizacji deszczowej na ul. Zielonej w m. Cewice - 25 000,00 zł 
Całkowity koszt
2 303 930,00 zł
Chodniki

Chodniki

Przebudowa chodnika w m. Maszewo Lęb. (ul. Drewniana)

Całkowity koszt
125 460,00 zł
Budowa i modernizacja budynków

Budowa i modernizacja budynków

 • Modernizacja budynku ZOZ w Cewicach - 514 000,00 zł 
 • Zakup pieca grzewczego do budynku przu ul. Węgrzynowicza 1 (dawny budynek szkolny) - 83 000,00 zł
 • Termomodernizacja budynku na Osiedlu na Wzgórzu 35 w m. Cewice (ZOZ) - 75 000,00 zł  
 • Modernizacja budynku Urzędu Gminy - 144 000,00 zł 
 • Modernizacja sieci ciepłowniczej w budynku Urzędu Gminy - 155 000,00 zł 
 • Zakup agregatu prądotwórczego - 95 700,00 zł 
 • Budowa budynku administracyjnego oraz pomieszczeń gospodarczo-garażowych - 1 226 893,15 zł 
 • Modernizacja infrastruktury sieci komputerowej w Urzędzie Gminy - 100 930,00 zł 
Całkowity koszt
2 394 523,15 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego

Całkowity koszt
20 000,00 zł
Szkoły Podstawowe

Szkoły Podstawowe

 • Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bukowinie - 125 000,00 zł
 • Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szklolno-Przedszkolnego w M. Siemirowice - 1 563 000,00 zł 
 • Zakup szkolnej podłogi interaktywnej - 16 000,00 zł 
Całkowity koszt
1 704 000,00 zł
Kultura

Kultura

 • Zakup urządzeń siłowych (dotacja celowa dla Gminnego Centrum Kultury w Cewicach) - 50 826,57 zł
 • Opracowanie dokumentacji zagospodarowania terenu rekreacyjnego w m. Łebunia - 30 750,00 zł 
 • Zagospodarowanie terenu (siłownia zewnętrzna) w m. Pieski i Cewice (dokumentacja i montaż) - 30 000,00 zł
Całkowity koszt
111 576,57 zł
Świetlice

Świetlice

Budowa świetlicy wiejskiej:
- w m. Oskowo - 601 292,50 zł
- w m. Unieszyno  - 144 292,50 zł
- w m. Lesiaki (koszt opracowania dokumentacji projektowej) - 27 000,00 zł 

Całkowity koszt
772 585,00 zł
Skate Parki

Skate Parki

Budowa Skate Park w m. Cewice

Całkowity koszt
249 000,00 zł
Cmentarze

Cmentarze

Budowa cmentarza komunalnego w m. Cewice wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Całkowity koszt
1 228 000,00 zł
Ścieżki rowerowe

Ścieżki rowerowe

 • Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej na trasie Kamieniec - Oskowo - 50 000,00 zł
 • Budowa ścieżki rowerowej na trasie Cewice - Kamieniec (obrzeża) - 45 000,00 zł 
Całkowity koszt
95 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Sieci wodociągowe

Całkowity koszt

1 646 497,22 zł

Sieci wodociągowe

Budowa sieci wodociągowej:
- w m. Cewice (ul. Wichrowa) - 241 471,00 zł
- w m. Siemirowice - 140 784,77 zł
- w m. Siemirowice - etap III - 74 565,49 zł
- w m. Bukowina - 2 109,02 zł
- w m. Łebunia (ul. Wądolnik)  - 306 427,37 zł, (ul. Pomorska) - 239 639,57 zł
- w m. Dziechno (koszt opracowania dokumentacji projektowej) - 10 500,00 zł
- w m. Pieski - 631 000,00 zł 


Sieci kanalizacyjne

Całkowity koszt

3 599 576,70 zł

Sieci kanalizacyjne

 • Budowa sieci kanalizacji saniternej:
  - w m. Cewice (ul. Wichrowa) wraz z przepompowaniami - 1 134 053,00 zł
  - w m. Siemirowice - 400 695,10 zł, etap III - 373 139,70 zł
  - w m. w m. Bukowina - 861 800,39 zł
  - w m. Łebunia (ul. Wądolnik) - 285 821,27 zł, (ul. Pomorska) - 519 631,24 zł  
 • Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej w m. Siemirowice (ul. Szkolna) - 24 436,00 zł
Przydomowe oczyszczanie ścieków

Całkowity koszt

9 000,00 zł

Przydomowe oczyszczanie ścieków

Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Drogi powiatowe

Całkowity koszt

44 629,63 zł

Drogi powiatowe

Przebudowa drogi powiatowej nr 1320G od DK6 (m. Pogorzelice) do m. Unieszyno

Drogi gminne

Całkowity koszt

2 303 930,00 zł

Drogi gminne

 • Budowa drogi gminnej:
  - w Unieszynie - 129 150,00 zł
  - w m. Cewice (ul. Akacjowa i Osiedle Młodych) - 1 885 000,00 zł
  - w Popowie (etap II) - 105 780,00 zł
  - w m. Łebunia (ul. Polna, Spokojna i Rodzinna) (koszt opracowania dokumentacji projektowej) - 87 490,00 zł
  - m. Łebunia ul. Polna(koszt opracowania dokumentacji projektowej) - 51 510,00 zł
 • Przebudowa drogi gminnej w m. Maszewo Lęb. (ul. Murowana) - 20 000,00 zł 
 • Rozbudowa kanalizacji deszczowej na ul. Zielonej w m. Cewice - 25 000,00 zł 
Chodniki

Całkowity koszt

125 460,00 zł

Chodniki

Przebudowa chodnika w m. Maszewo Lęb. (ul. Drewniana)

Kultura, Sport, sprawy społeczne
Budowa i modernizacja budynków

Całkowity koszt

2 394 523,15 zł

Budowa i modernizacja budynków

 • Modernizacja budynku ZOZ w Cewicach - 514 000,00 zł 
 • Zakup pieca grzewczego do budynku przu ul. Węgrzynowicza 1 (dawny budynek szkolny) - 83 000,00 zł
 • Termomodernizacja budynku na Osiedlu na Wzgórzu 35 w m. Cewice (ZOZ) - 75 000,00 zł  
 • Modernizacja budynku Urzędu Gminy - 144 000,00 zł 
 • Modernizacja sieci ciepłowniczej w budynku Urzędu Gminy - 155 000,00 zł 
 • Zakup agregatu prądotwórczego - 95 700,00 zł 
 • Budowa budynku administracyjnego oraz pomieszczeń gospodarczo-garażowych - 1 226 893,15 zł 
 • Modernizacja infrastruktury sieci komputerowej w Urzędzie Gminy - 100 930,00 zł 
Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

20 000,00 zł

Bezpieczeństwo

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego

Szkoły Podstawowe

Całkowity koszt

1 704 000,00 zł

Szkoły Podstawowe

 • Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bukowinie - 125 000,00 zł
 • Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szklolno-Przedszkolnego w M. Siemirowice - 1 563 000,00 zł 
 • Zakup szkolnej podłogi interaktywnej - 16 000,00 zł 
Kultura

Całkowity koszt

111 576,57 zł

Kultura

 • Zakup urządzeń siłowych (dotacja celowa dla Gminnego Centrum Kultury w Cewicach) - 50 826,57 zł
 • Opracowanie dokumentacji zagospodarowania terenu rekreacyjnego w m. Łebunia - 30 750,00 zł 
 • Zagospodarowanie terenu (siłownia zewnętrzna) w m. Pieski i Cewice (dokumentacja i montaż) - 30 000,00 zł
Świetlice

Całkowity koszt

772 585,00 zł

Świetlice

Budowa świetlicy wiejskiej:
- w m. Oskowo - 601 292,50 zł
- w m. Unieszyno  - 144 292,50 zł
- w m. Lesiaki (koszt opracowania dokumentacji projektowej) - 27 000,00 zł 

Skate Parki

Całkowity koszt

249 000,00 zł

Skate Parki

Budowa Skate Park w m. Cewice

Cmentarze

Całkowity koszt

1 228 000,00 zł

Cmentarze

Budowa cmentarza komunalnego w m. Cewice wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Ścieżki rowerowe

Całkowity koszt

95 000,00 zł

Ścieżki rowerowe

 • Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej na trasie Kamieniec - Oskowo - 50 000,00 zł
 • Budowa ścieżki rowerowej na trasie Cewice - Kamieniec (obrzeża) - 45 000,00 zł 
05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Cewice rozliczyło tylko 82% mieszkańców.

Teraz
82%
6 288 126,57 zł
Prognoza
100%
7 647 278,40 zł
Zobacz, jak brakujące +18%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Sport
+ 2
nowe siłownie zewnętrzne
Oświetlenie
+ 30
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 1
nowy plac zabaw
Dla pieszych
+ 4 km
wybudowanych chodników rocznie
łatwe parkowanie
+ 40
nowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Cewice?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Cewice (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.