Gmina Cewice

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Cewice.
W 2022 roku razem ze mną mieszkało
7 320
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
65 424 104,70 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
9.61%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
6 288 126,57 zł
9.61%
CIT
42 188 zł
0.06%
Podatki od nieruchomości
5 954 608,54 zł
9.1%
Inne podatki i opłaty lokalne
4 450 250,83 zł
6.8%
Dotacje
17 355 565,75 zł
26.53%
Subwencje
20 424 614 zł
31.22%
Pozostałe dochody
10 908 751,01 zł
16.67%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2022 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
67 093 827,70 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
8 834 882,55 zł
stanowiły 13% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
13%
8 834 882,55 zł
Wydatki bieżące
87%
58 258 945,15 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.34%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (17% i 32% w zależności od wpisanego wynagrodzenia brutto). W ramach kalkulatora uwzględniono ulgę dla pracowników, ulgę dla młodych oraz ulgę dla emerytów. Algorytm nie uwzględnia natomiast innych szczególnych sytuacji tj. ulga 4+, czy ulga na powrót.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
20 759 707,53 zł
Rodzina
całkowity koszt
12 842 590,75 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
5 324 698,90 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
4 969 363,41 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
4 941 900,10 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
3 804 414,92 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
5 627 194,95 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
3 117 426,77 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 178 565,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 215 828,02 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
1 057 315,87 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
878 247,22 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
563 775,32 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
812 798,94 zł
04

Zadania inwestycyjne

Gmina Cewice w 2022 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
8 834 882,55 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
77.1%
Infrastruktura
22.9%
Kultura, Sport, sprawy społeczne
Wydatki na inwestycje w dziale
6 811 859,23 zł
2 023 023,32 zł
Sieci wodociągowe

Sieci wodociągowe

 • Budowa sieci wodociągowej:
  - w m. Cewice (ul. Wichrowa) - 223 066,43 zł
  - w m. Siemirowice - 112 616,98 zł
  - w m. Siemirowice etap III - 72 428,52 zł
  - w m. Bukowina - 1 568,52 zł
  - w m. Łebunia (ul. Wądolnik) - 205 014,80 zł, (ul. Pomorska) - 165 603,28 zł
  - w m. Dziechno (koszt opracowania dokumentacji projektowej) - 10 500,00 zł
  - w m. Pieski - 626 465,24 zł 
Całkowity koszt
1 417 263,77 zł
Sieci kanalizacyjne

Sieci kanalizacyjne

 • Budowa sieci kanalizacji saniternej:
  - w m. Cewice (ul. Wichrowa) wraz z przepompowaniami - 962 016,18 zł
  - w m. Siemirowice - 321 266,47 zł, etap III - 360 042,33 zł
  - w m.  Bukowina - 693 467,04 zł
  - w m. Łebunia (ul. Wądolnik) - 276 811,69 zł, (ul. Pomorska) - 452 027,53 zł  
 • Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej w m. Siemirowice (ul. Szkolna) - 24 435,51 zł 
Całkowity koszt
3 090 066,75 zł
Przydomowe oczyszczanie ścieków

Przydomowe oczyszczanie ścieków

 • Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
Całkowity koszt
2 000,00 zł
Drogi powiatowe

Drogi powiatowe

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1320G od DK6 (m. Pogorzelice) do m. Unieszyno
Całkowity koszt
44 629,63 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

 • Budowa drogi gminnej:
  - w Unieszynie - 129 150,00 zł
  - w m. Cewice (ul. Akacjowa i Osiedle Młodych) - 1 877 583,08 zł
  - w Popowie (etap II) - 105 780,00 zł 
 • Przebudowa drogi gminnej w m. Maszewo Lęb. (ul. Murowana) - 19 926 zł
Całkowity koszt
2 132 439,08 zł
Chodniki

Chodniki

 • Przebudowa chodnika w m. Maszewo Lęb. (ul. Drewniana)
Całkowity koszt
125 460,00 zł
Budowa i modernizacja budynków

Budowa i modernizacja budynków

 • Modernizacja budynku ZOZ w Cewicach - 12 000,00 zł 
 • Zakup pieca grzewczego do budynku przu ul. Węgrzynowicza 1 (dawny budynek szkolny) - 82 410,00 zł
 • Termomodernizacja budynku na Osiedlu na Wzgórzu 35 w m. Cewice (ZOZ) - 28 000,00 zł  
 • Modernizacja budynku Urzędu Gminy - 143 038,80 zł 
 • Modernizacja sieci ciepłowniczej w budynku Urzędu Gminy - 154 389,60 zł 
 • Zakup agregatu prądotwórczego - 95 669,40 zł 
 • Budowa budynku administracyjnego oraz pomieszczeń gospodarczo-garażowych - 45 802,74 zł 
 • Modernizacja infrastruktury sieci komputerowej w Urzędzie Gminy - 3 599,00 zł 
Całkowity koszt
564 909,54 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

 • Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego
Całkowity koszt
20 000,00 zł
Szkoły Podstawowe

Szkoły Podstawowe

 • Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bukowinie - 130 262,78 zł
 • Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szklolno-Przedszkolnego w M. Siemirowice - 1 476,00 zł 
 • Zakup szkolnej podłogi interaktywnej - 15 989,99 zł 
Całkowity koszt
147 728,77 zł
Kultura

Kultura

 • Zagospodarowanie terenu (siłownia zewnętrzna) w m. Pieski i Cewice (dokumentacja i montaż)
Całkowity koszt
6 400,00 zł
Świetlice

Świetlice

 • Budowa świetlicy wiejskiej:
  - w m. Oskowo - 24 292,50 zł
  - w m. Unieszyno  - 24 292,50 zł 
Całkowity koszt
48 585,00 zł
Skate Parki

Skate Parki

 • Budowa Skate Park w m. Cewice
Całkowity koszt
249 000,01 zł
Cmentarze

Cmentarze

 • Budowa cmentarza komunalnego w m. Cewice wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Całkowity koszt
986 400,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Sieci wodociągowe

Całkowity koszt

1 417 263,77 zł

Sieci wodociągowe

 • Budowa sieci wodociągowej:
  - w m. Cewice (ul. Wichrowa) - 223 066,43 zł
  - w m. Siemirowice - 112 616,98 zł
  - w m. Siemirowice etap III - 72 428,52 zł
  - w m. Bukowina - 1 568,52 zł
  - w m. Łebunia (ul. Wądolnik) - 205 014,80 zł, (ul. Pomorska) - 165 603,28 zł
  - w m. Dziechno (koszt opracowania dokumentacji projektowej) - 10 500,00 zł
  - w m. Pieski - 626 465,24 zł 
Sieci kanalizacyjne

Całkowity koszt

3 090 066,75 zł

Sieci kanalizacyjne

 • Budowa sieci kanalizacji saniternej:
  - w m. Cewice (ul. Wichrowa) wraz z przepompowaniami - 962 016,18 zł
  - w m. Siemirowice - 321 266,47 zł, etap III - 360 042,33 zł
  - w m.  Bukowina - 693 467,04 zł
  - w m. Łebunia (ul. Wądolnik) - 276 811,69 zł, (ul. Pomorska) - 452 027,53 zł  
 • Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej w m. Siemirowice (ul. Szkolna) - 24 435,51 zł 
Przydomowe oczyszczanie ścieków

Całkowity koszt

2 000,00 zł

Przydomowe oczyszczanie ścieków

 • Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
Drogi powiatowe

Całkowity koszt

44 629,63 zł

Drogi powiatowe

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1320G od DK6 (m. Pogorzelice) do m. Unieszyno
Drogi gminne

Całkowity koszt

2 132 439,08 zł

Drogi gminne

 • Budowa drogi gminnej:
  - w Unieszynie - 129 150,00 zł
  - w m. Cewice (ul. Akacjowa i Osiedle Młodych) - 1 877 583,08 zł
  - w Popowie (etap II) - 105 780,00 zł 
 • Przebudowa drogi gminnej w m. Maszewo Lęb. (ul. Murowana) - 19 926 zł
Chodniki

Całkowity koszt

125 460,00 zł

Chodniki

 • Przebudowa chodnika w m. Maszewo Lęb. (ul. Drewniana)
Kultura, Sport, sprawy społeczne
Budowa i modernizacja budynków

Całkowity koszt

564 909,54 zł

Budowa i modernizacja budynków

 • Modernizacja budynku ZOZ w Cewicach - 12 000,00 zł 
 • Zakup pieca grzewczego do budynku przu ul. Węgrzynowicza 1 (dawny budynek szkolny) - 82 410,00 zł
 • Termomodernizacja budynku na Osiedlu na Wzgórzu 35 w m. Cewice (ZOZ) - 28 000,00 zł  
 • Modernizacja budynku Urzędu Gminy - 143 038,80 zł 
 • Modernizacja sieci ciepłowniczej w budynku Urzędu Gminy - 154 389,60 zł 
 • Zakup agregatu prądotwórczego - 95 669,40 zł 
 • Budowa budynku administracyjnego oraz pomieszczeń gospodarczo-garażowych - 45 802,74 zł 
 • Modernizacja infrastruktury sieci komputerowej w Urzędzie Gminy - 3 599,00 zł 
Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

20 000,00 zł

Bezpieczeństwo

 • Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego
Szkoły Podstawowe

Całkowity koszt

147 728,77 zł

Szkoły Podstawowe

 • Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bukowinie - 130 262,78 zł
 • Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szklolno-Przedszkolnego w M. Siemirowice - 1 476,00 zł 
 • Zakup szkolnej podłogi interaktywnej - 15 989,99 zł 
Kultura

Całkowity koszt

6 400,00 zł

Kultura

 • Zagospodarowanie terenu (siłownia zewnętrzna) w m. Pieski i Cewice (dokumentacja i montaż)
Świetlice

Całkowity koszt

48 585,00 zł

Świetlice

 • Budowa świetlicy wiejskiej:
  - w m. Oskowo - 24 292,50 zł
  - w m. Unieszyno  - 24 292,50 zł 
Skate Parki

Całkowity koszt

249 000,01 zł

Skate Parki

 • Budowa Skate Park w m. Cewice
Cmentarze

Całkowity koszt

986 400,00 zł

Cmentarze

 • Budowa cmentarza komunalnego w m. Cewice wraz z infrastrukturą towarzyszącą
05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Cewice rozliczyło tylko 82% mieszkańców.

Teraz
82%
6 288 126,57 zł
Prognoza
100%
7 647 278,40 zł
Zobacz, jak brakujące +18%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Sport
+ 2
nowe siłownie zewnętrzne
Oświetlenie
+ 30
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 1
nowy plac zabaw
Dla pieszych
+ 4 km
wybudowanych chodników rocznie
łatwe parkowanie
+ 40
nowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Cewice?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Cewice (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.