Gmina Cewice

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Cewice
i razem ze mną mieszka oficjalnie
7 385
mieszkańców
W 2022 roku planowane są dochody w wysokości
56 506 899,50 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
6.02%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
3 399 708 zł
6.02%
CIT
42 188 zł
0.07%
Podatki od nieruchomości
5 493 040 zł
9.72%
Inne podatki i opłaty lokalne
4 346 222 zł
7.69%
Dotacje
12 764 193,50 zł
22.59%
Subwencje
19 883 176 zł
35.19%
Pozostałe dochody
10 578 372 zł
18.72%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2022 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
63 762 769,50 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
17 599 354,00 zł
stanowią 28% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
28%
17 599 354,00 zł
Wydatki bieżące
72%
46 163 415,50 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.34%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (17% i 32% w zależności od wpisanego wynagrodzenia brutto). W ramach kalkulatora uwzględniono ulgę dla pracowników, ulgę dla młodych oraz ulgę dla emerytów. Algorytm nie uwzględnia natomiast innych szczególnych sytuacji tj. ulga 4+, czy ulga na powrót.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
19 077 730,00 zł
Rodzina
całkowity koszt
10 633 233,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
5 179 148,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
3 452 007,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
2 530 214,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
10 796 596,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
7 330 878,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 662 000,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
726 750,00 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
737 250,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 636 963,50 zł
04

Zadania inwestycyjne

Gmina Cewice w 2022 roku
planuje zadania inwestycyjne na kwotę
17 599 354,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
78.48%
Infrastruktura
21.52%
Kultura, Sport, sprawy społeczne
Wydatki na inwestycje w dziale
13 812 354,00 zł
3 787 000,00 zł
Sieci wodociągowe

Sieci wodociągowe

Budowa sieci wodociągowej:
- w m. Cewice (ul. Wichrowa) - 291 396,00 zł
- w m. Siemirowice - 707 630,00 zł
- w m. Bukowina - 1 149 244,00 zł
- w m. Łebunia (ul. Wądolnik) - 386 000, 00 zł, (ul. Pomorska) - 305 620,00 zł
- w m. Dziechno (koszt opracowania dokumentacji projektowej) - 20 000,00 zł
- w m. Pieski - 750 000,00 zł
Budowa stacji uzdatniania wody w m. Krępkowice - 50 000,00 zł

Całkowity koszt
3 659 890,00 zł
Sieci kanalizacyjne

Sieci kanalizacyjne

Budowa sieci kanalizacji saniternej:
- w m. Cewice (ul. Wichrowa) wraz z przepompowaniami - 1 169 801,00 zł
- w m. Siemirowice - 2 021 370,00 zł
- w m. w m. Bukowina - 2 488 756,00 zł
- w m. Łebunia (ul. Wądolnik) - 371 000,00 zł, (ul. Pomorska) - 691 380,00 zł
- w m. Malczyce (koszt opracowania dokumentacji projektowej) - 30 000,00 zł
- w m. Unieszyno Osada Leśna (koszt opracowania dokumentacji projektowej) - 120 000,00 zł
Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej w m. Siemirowice (ul. Szkolna) - 30 000,00 zł

Całkowity koszt
6 922 307,00 zł
Przydomowe oczyszczanie ścieków

Przydomowe oczyszczanie ścieków

Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Całkowity koszt
9 000,00 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

Modernizacja dróg gminnych transportu rolnego - 200 000,00 zł
Budowa drogi gminnej:
- w Unieszynie - 150 000,00 zł
- w m. Cewice (ul. Akacjowa i Osiedle Młodych) - 1 928 000,00 zł
- w m. Cewice (ul. Kwiatowa) - 633 157,00 zł
- w Popowie (etap II) - 80 000,00 zł
- w m. Łebunia (ul. Polna, Spokojna i Rodzinna) (koszt opracowania dokumentacji projektowej) - 60 000,00 zł
Przebudowa drogi gminnej w m. Maszewo Lęb. (ul. Murowana) - 20 000,00 zł

Całkowity koszt
3 071 157,00 zł
Chodniki

Chodniki

Przebudowa chodnika w m. Maszewo Lęb. (ul. Drewniana)

Całkowity koszt
150 000,00 zł
Budowa i modernizacja budynków

Budowa i modernizacja budynków

Modernizacja budynku Urzędu Gminy - 565 000,00 zł
Budowa budynku administracyjnego oraz pomieszczeń gospodarczo-garażowych - 2 000 000,00 zł

Całkowity koszt
2 565 000,00 zł
Świetlice

Świetlice

Budowa świetlicy wiejskiej:
- w m. Oskowo - 517 000,00 zł
- w m. Unieszyno (koszt opracowania dokumentacji projektowej) - 25 000,00 zł
- w m. Lesiaki (koszt opracowania dokumentacji projektowej) - 20 000,00 zł

Całkowity koszt
562 000,00 zł
Skate Parki

Skate Parki

Budowa Skate Park w m. Cewice

Całkowity koszt
150 000,00 zł
Cmentarze

Cmentarze

Budowa cmentarza komunalnego w m. Cewice wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Całkowity koszt
500 000,00 zł
Ścieżki rowerowe

Ścieżki rowerowe

Budowa ścieżki rowerowej na trasie Kamieniec-Oskowo (koszt opracowania dokumentacji projektowej)

Całkowity koszt
10 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Sieci wodociągowe

Całkowity koszt

3 659 890,00 zł

Sieci wodociągowe

Budowa sieci wodociągowej:
- w m. Cewice (ul. Wichrowa) - 291 396,00 zł
- w m. Siemirowice - 707 630,00 zł
- w m. Bukowina - 1 149 244,00 zł
- w m. Łebunia (ul. Wądolnik) - 386 000, 00 zł, (ul. Pomorska) - 305 620,00 zł
- w m. Dziechno (koszt opracowania dokumentacji projektowej) - 20 000,00 zł
- w m. Pieski - 750 000,00 zł
Budowa stacji uzdatniania wody w m. Krępkowice - 50 000,00 zł

Sieci kanalizacyjne

Całkowity koszt

6 922 307,00 zł

Sieci kanalizacyjne

Budowa sieci kanalizacji saniternej:
- w m. Cewice (ul. Wichrowa) wraz z przepompowaniami - 1 169 801,00 zł
- w m. Siemirowice - 2 021 370,00 zł
- w m. w m. Bukowina - 2 488 756,00 zł
- w m. Łebunia (ul. Wądolnik) - 371 000,00 zł, (ul. Pomorska) - 691 380,00 zł
- w m. Malczyce (koszt opracowania dokumentacji projektowej) - 30 000,00 zł
- w m. Unieszyno Osada Leśna (koszt opracowania dokumentacji projektowej) - 120 000,00 zł
Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej w m. Siemirowice (ul. Szkolna) - 30 000,00 zł

Przydomowe oczyszczanie ścieków

Całkowity koszt

9 000,00 zł

Przydomowe oczyszczanie ścieków

Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Drogi gminne

Całkowity koszt

3 071 157,00 zł

Drogi gminne

Modernizacja dróg gminnych transportu rolnego - 200 000,00 zł
Budowa drogi gminnej:
- w Unieszynie - 150 000,00 zł
- w m. Cewice (ul. Akacjowa i Osiedle Młodych) - 1 928 000,00 zł
- w m. Cewice (ul. Kwiatowa) - 633 157,00 zł
- w Popowie (etap II) - 80 000,00 zł
- w m. Łebunia (ul. Polna, Spokojna i Rodzinna) (koszt opracowania dokumentacji projektowej) - 60 000,00 zł
Przebudowa drogi gminnej w m. Maszewo Lęb. (ul. Murowana) - 20 000,00 zł

Chodniki

Całkowity koszt

150 000,00 zł

Chodniki

Przebudowa chodnika w m. Maszewo Lęb. (ul. Drewniana)

Kultura, Sport, sprawy społeczne
Budowa i modernizacja budynków

Całkowity koszt

2 565 000,00 zł

Budowa i modernizacja budynków

Modernizacja budynku Urzędu Gminy - 565 000,00 zł
Budowa budynku administracyjnego oraz pomieszczeń gospodarczo-garażowych - 2 000 000,00 zł

Świetlice

Całkowity koszt

562 000,00 zł

Świetlice

Budowa świetlicy wiejskiej:
- w m. Oskowo - 517 000,00 zł
- w m. Unieszyno (koszt opracowania dokumentacji projektowej) - 25 000,00 zł
- w m. Lesiaki (koszt opracowania dokumentacji projektowej) - 20 000,00 zł

Skate Parki

Całkowity koszt

150 000,00 zł

Skate Parki

Budowa Skate Park w m. Cewice

Cmentarze

Całkowity koszt

500 000,00 zł

Cmentarze

Budowa cmentarza komunalnego w m. Cewice wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Ścieżki rowerowe

Całkowity koszt

10 000,00 zł

Ścieżki rowerowe

Budowa ścieżki rowerowej na trasie Kamieniec-Oskowo (koszt opracowania dokumentacji projektowej)

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Cewice rozlicza tylko 82% mieszkańców.

Teraz
82%
3 399 708,00 zł
Prognoza
100%
4 134 540,43 zł
Zobacz, jak brakujące +18%
wpływów PIT zmieni naszą gminę na lepsze.
Sport
+ 2
nowe siłownie zewnętrzne
Oświetlenie
+ 25
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 1
nowy plac zabaw
Dla pieszych
+ 1 km
wybudowanych chodników rocznie
Łatwe parkowanie
+ 30
nowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Cewice?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Cewice (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.