Gmina Cewice

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Cewice
i razem ze mną mieszka oficjalnie
7 320
mieszkańców
W 2023 roku planowane są dochody w wysokości
62 458 078,96 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
5.35%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
3 340 040 zł
5.35%
CIT
52 950 zł
0.08%
Dotacje
8 970 085,28 zł
14.36%
Subwencje
22 725 276 zł
36.38%
Środki na dofinansowanie zadań
9 986 540 zł
15.99%
Inne podatki i opłaty lokalne
5 065 275 zł
8.11%
Podatki od nieruchomości
6 174 929 zł
9.89%
Pozostałe dochody
6 142 983,68 zł
9.84%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2023 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
71 496 617,32 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
21 304 947,12 zł
stanowią 30% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
30%
21 304 947,12 zł
Wydatki bieżące
70%
50 191 670,20 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.40%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (12% i 32%). Kalkulator uwzględnia koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Algorytm nie uwzględnia indywidualnych ulg i odliczeń od podatku.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
30 102 239,92 zł
Rodzina
całkowity koszt
7 311 845,68 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
6 127 808,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
4 672 922,87 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
2 981 969,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 551 164,57 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
10 736 333,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
2 262 200,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 564 460,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
840 000,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
804 598,28 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
480 686,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 060 390,00 zł

Źródło: Plan budżetu na rok 2023.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Cewice w 2023 roku
planuje zadania inwestycyjne na kwotę
21 304 947,12 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
70.09%
Sprawy społeczne, kultura i sport
29.91%
Infrastruktura
Wydatki na inwestycje w dziale
14 932 554,49 zł
6 372 392,63 zł
Turystyka

Turystyka

 • Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej na trasie Kamieniec - Oskowo
Całkowity koszt
50 000,00 zł
Grunty i nieruchomości

Grunty i nieruchomości

 • Termomodernizacja budynku na Osiedlu na Wzgórzu 35 w m. Cewice (ZOZ)
Całkowity koszt
617 500,00 zł
Urząd Gminy

Urząd Gminy

 • Budowa budynku administracyjnego oraz pomieszczeń gospodarczo-garażowych - 4 400 000,00 zł
 • Modernizacja infrastruktury sieci komputerowej w Urzędzie Gminy - 143 000,00 zł
 • Modernizacja budynku Urzędu Gminy - 350 000,00 zł
Całkowity koszt
4 893 000,00 zł
Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna

 • Rozbudowa budynku OSP w m. Łebunia (koszt opracowania dokumentacji projektowe)
Całkowity koszt
30 000,00 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

 • Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szklolno-Przedszkolnego w m. Siemirowice - 7 450 889,92 zł
 • Przebudowa kotłowni wraz z wymianą pieca w budynku Szkoły Podstawowej w Łebuni - 200 000,00 zł
 • Przebudowa kotłowni wraz z wymianą pieca w budynku Szkoły Podstawowej w Maszewie Lęb. - 200 000,00 zł
Całkowity koszt
7 850 889,92 zł
Ochrona wód

Ochrona wód

 • Zakup agregatów prądotwórczych
Całkowity koszt
100 000,00 zł
Obiekty kultury

Obiekty kultury

 • Budowa świetlicy wiejskiej w m. Unieszyno - 581 669,00 zł
 • Budowa świetlicy wiejskiej w m. Oskowo - 581 669,00 zł
 • Budowa świetlicy wiejskiej w m. Lesiaki (koszt opracowania dokumentacji projektowej) - 27 000,00 zł
 • Zakup urządzeń siłowych (dotacja celowa dla Gminnego Centrum Kultury w Cewicach) - 50 826,57 zł
Całkowity koszt
1 241 164,57 zł
Tereny rekreacyjne

Tereny rekreacyjne

 • Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Łebunia
Całkowity koszt
150 000,00 zł
Sieci wodociągowe

Sieci wodociągowe

 • Budowa sieci wodociągowej:
  - w m. Dziechno - 200 000,00 zł
  - w m. Siemirowice - 100 000,00 zł
  - w m. Siemirowice - 395 582,91 zł
  - w m. Bukowina - 555 245,53 zł
Całkowity koszt
1 250 828,44 zł
Stacje uzdatniania wody

Stacje uzdatniania wody

 • Wykonanie stacji uzdatniania wody i rozdzielnicy elektrycznej na hydroforni w Cewicach
Całkowity koszt
500 000,00 zł
Sieci kanalizacji sanitarnej

Sieci kanalizacji sanitarnej

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej:
  - w m. Siemirowice - 1 125 889,82 zł
  - w m. Bukowina - 1 647 674,37 zł
  - w m. Malczyce - 66 500,00 zł
  - w m. Unieszyno - 66 500,00 zł
Całkowity koszt
2 906 564,19 zł
Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

 • Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
Całkowity koszt
9 000,00 zł
Drogi powiatowe

Drogi powiatowe

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1328G w m. Siemirowice (pomoc finansowa dla Powiatu Lęborskiego)
Całkowity koszt
750 000,00 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

 • Budowa drogi gminnej w m. Łebunia ul. Spokojna i Rodzinna (koszt opracowania dokumentacji projektowej) - 87 490,00 zł
 • Budowa drogi gminnej w m. Łebunia ul. Polna (koszt opracowania dokumentacji projektowej) - 51 510,00 zł
 • Rozbudowa kanalizacji deszczowej na ul. Zielonej w m. Cewice - 617 000,00 zł
Całkowity koszt
756 000,00 zł
Parkingi

Parkingi

 • Budowa parkingu przy Sali Edukacji Leśnej w Cewicach
Całkowity koszt
200 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Sprawy społeczne, kultura i sport
Turystyka

Całkowity koszt

50 000,00 zł

Turystyka

 • Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej na trasie Kamieniec - Oskowo
Grunty i nieruchomości

Całkowity koszt

617 500,00 zł

Grunty i nieruchomości

 • Termomodernizacja budynku na Osiedlu na Wzgórzu 35 w m. Cewice (ZOZ)
Urząd Gminy

Całkowity koszt

4 893 000,00 zł

Urząd Gminy

 • Budowa budynku administracyjnego oraz pomieszczeń gospodarczo-garażowych - 4 400 000,00 zł
 • Modernizacja infrastruktury sieci komputerowej w Urzędzie Gminy - 143 000,00 zł
 • Modernizacja budynku Urzędu Gminy - 350 000,00 zł
Ochotnicza Straż Pożarna

Całkowity koszt

30 000,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna

 • Rozbudowa budynku OSP w m. Łebunia (koszt opracowania dokumentacji projektowe)
Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

7 850 889,92 zł

Szkoły podstawowe

 • Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szklolno-Przedszkolnego w m. Siemirowice - 7 450 889,92 zł
 • Przebudowa kotłowni wraz z wymianą pieca w budynku Szkoły Podstawowej w Łebuni - 200 000,00 zł
 • Przebudowa kotłowni wraz z wymianą pieca w budynku Szkoły Podstawowej w Maszewie Lęb. - 200 000,00 zł
Ochrona wód

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Ochrona wód

 • Zakup agregatów prądotwórczych
Obiekty kultury

Całkowity koszt

1 241 164,57 zł

Obiekty kultury

 • Budowa świetlicy wiejskiej w m. Unieszyno - 581 669,00 zł
 • Budowa świetlicy wiejskiej w m. Oskowo - 581 669,00 zł
 • Budowa świetlicy wiejskiej w m. Lesiaki (koszt opracowania dokumentacji projektowej) - 27 000,00 zł
 • Zakup urządzeń siłowych (dotacja celowa dla Gminnego Centrum Kultury w Cewicach) - 50 826,57 zł
Tereny rekreacyjne

Całkowity koszt

150 000,00 zł

Tereny rekreacyjne

 • Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Łebunia
Infrastruktura
Sieci wodociągowe

Całkowity koszt

1 250 828,44 zł

Sieci wodociągowe

 • Budowa sieci wodociągowej:
  - w m. Dziechno - 200 000,00 zł
  - w m. Siemirowice - 100 000,00 zł
  - w m. Siemirowice - 395 582,91 zł
  - w m. Bukowina - 555 245,53 zł
Stacje uzdatniania wody

Całkowity koszt

500 000,00 zł

Stacje uzdatniania wody

 • Wykonanie stacji uzdatniania wody i rozdzielnicy elektrycznej na hydroforni w Cewicach
Sieci kanalizacji sanitarnej

Całkowity koszt

2 906 564,19 zł

Sieci kanalizacji sanitarnej

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej:
  - w m. Siemirowice - 1 125 889,82 zł
  - w m. Bukowina - 1 647 674,37 zł
  - w m. Malczyce - 66 500,00 zł
  - w m. Unieszyno - 66 500,00 zł
Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Całkowity koszt

9 000,00 zł

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

 • Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
Drogi powiatowe

Całkowity koszt

750 000,00 zł

Drogi powiatowe

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1328G w m. Siemirowice (pomoc finansowa dla Powiatu Lęborskiego)
Drogi gminne

Całkowity koszt

756 000,00 zł

Drogi gminne

 • Budowa drogi gminnej w m. Łebunia ul. Spokojna i Rodzinna (koszt opracowania dokumentacji projektowej) - 87 490,00 zł
 • Budowa drogi gminnej w m. Łebunia ul. Polna (koszt opracowania dokumentacji projektowej) - 51 510,00 zł
 • Rozbudowa kanalizacji deszczowej na ul. Zielonej w m. Cewice - 617 000,00 zł
Parkingi

Całkowity koszt

200 000,00 zł

Parkingi

 • Budowa parkingu przy Sali Edukacji Leśnej w Cewicach
05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Cewice rozlicza tylko 90% mieszkańców.

Teraz
90%
62 458 078,96 zł
Prognoza
100%
69 397 865,51 zł
Zobacz, jak brakujące +10%
wpływów PIT zmieni naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 10 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 10 km
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 2
nowe siłownie zewnętrzne
Oświetlenie
+ 50
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 2
nowe place zabaw
Łatwe parkowanie
+ 30
nowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Cewice?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Cewice (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.