Budżet gminy
Kłodawa

Zobacz budżet 2021 Mapa województwa miejscowości Kłodawa

Budżet 2021

Dochody 55 483 699,0 zł

33,68% Dotacje
27,64% PIT
17,99% Subwencje
11,63% Podatki od nieruchomości
4,41% Pozostałe dochody
4,38% Inne podatki i opłaty lokalne
0,27% CIT

Wydatki 64 418 738,0 zł

Oświata i wychowanie 30,72%
Administracja publiczna 14,05%
Transport i łączność 12,55%
Rodzina 8,8%
Rolnictwo i łowiectwo 7,31%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7,0%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4,66%
Pozostałe wydatki 4,33%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia 4,32%
Kultura fizyczna 2,39%
Turystyka 2,0%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,85%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Kłodawa

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Kłodawa

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

8 609
2018
8 677
2019
8 769
2020

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2017
2018
2019

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

2
2017
2
2018
2
2019
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
03

Prezentacje
budżetu

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.