Kłodawa

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Kłodawie.
W 2022 roku razem ze mną mieszkało
8 857
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
52 937 718,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
28.12%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
14 887 182 zł
28.12%
CIT
217 760 zł
0.41%
Podatki od nieruchomości
6 800 000 zł
12.85%
Inne podatki i opłaty lokalne
3 543 202 zł
6.69%
Dotacje
12 313 311,75 zł
23.26%
Subwencje
10 510 124 zł
19.85%
Pozostałe dochody
4 666 138,25 zł
8.81%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2022 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
57 625 818,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
14 135 240,00 zł
stanowiły 25% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
25%
14 135 240,00 zł
Wydatki bieżące
75%
43 490 578,00 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.34%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (17% i 32% w zależności od wpisanego wynagrodzenia brutto). W ramach kalkulatora uwzględniono ulgę dla pracowników, ulgę dla młodych oraz ulgę dla emerytów. Algorytm nie uwzględnia natomiast innych szczególnych sytuacji tj. ulga 4+, czy ulga na powrót.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
16 995 932,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
5 894 821,38 zł
Rodzina
całkowity koszt
9 579 314,75 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
3 177 008,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
1 828 241,80 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
442 500,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
7 719 053,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
3 631 442,24 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 106 353,83 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
87 000,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
211 000,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
523 308,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
5 158 800,00 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
463 500,00 zł
Rózne rozliczenia
całkowity koszt
415 000,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
358 543,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Gmina Kłodawa w 2022 roku
planowała zadania inwestycyjne na kwotę
14 135 240,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
59.18%
Infrastruktura
33.65%
Oświata, sport i kultura
7.17%
Sprawy społeczne
Wydatki na inwestycje w dziale
8 507 600,00 zł
4 837 000,00 zł
1 031 000,00 zł
Infastruktura wodociągowa

Infastruktura wodociągowa

Rozbudowa sieci wodociągowej - Wojcieszyce Os. Południowe – 3 000 000,00 zł;
Projekt SUW w Łośnie – 147 600,00 zł;
Rozbudowa sieci wodociągowej – 300 000,00 zł;

Całkowity koszt
3 447 600,00 zł
Infrastruktura sanitacyjna

Infrastruktura sanitacyjna

Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej - Kłodawa ul. Flisacka - 810 000,00 zł;
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej – Santocko – 215 000,00 zł;
Budowa kanalizacji w Chwalęcicach ul. Leśna – 95 000,00 zł;
Modernizacja oczyszczalni biologicznej w Łośnie – 50 000,00 zł;
Inicjatywy lokalne – 140 000,00 zł;
Zakup liczników z odczytem elektronicznym – 90 000,00 zł;

Całkowity koszt
1 400 000,00 zł
Drogi publiczne powiatowe

Drogi publiczne powiatowe

Drogi powiatowe:
Wojcieszyce-Różanki - 250 000,00 zł;
Zdroisko - Rybakowo - 1 860 000,00 zł;
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Całkowity koszt
2 110 000,00 zł
Drogi publiczne gminne

Drogi publiczne gminne

Gminne drogi – 1 000 000,00 zł;

Całkowity koszt
1 000 000,00 zł
Drogi wewnętrzne

Drogi wewnętrzne

FOGR -ul. Polna w Wojcieszycach- 550 000,00 zł;

Całkowity koszt
550 000,00 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

Rozbudowa SP Kłodawa – 1 000 000,00 zł;
Adaptacja poddasza, renowacja boiska do piłki nożnej, wymiana okien i remont łazienek - SP Różanki – 600 000,00 zł;

Całkowity koszt
1 600 000,00 zł
Świetlice

Świetlice

Modernizacja sali w Łośnie - 50 000,00 zł;
Budowa świetlicy wiejskiej w Santocznie:
wkład UE - 1 500 000,00 zł;
wkład gminy - 641 000,00 zł;
wyposażenie - 146 000,00 zł;

Całkowity koszt
2 337 000,00 zł
Sport i reakreacja

Sport i reakreacja

Boisko w Kłodawie - 900 000,00 zł;

Całkowity koszt
900 000,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 50 000,00 zł ;

Całkowity koszt
50 000,00 zł
Administracja publiczna

Administracja publiczna

Zakup komputerów i serwera dla Urzędu Gminy- 50 000,00 zł;

Całkowity koszt
50 000,00 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Modernizacja pomieszczeń remizy w Kłodawie- 50 000,00 zł;

Całkowity koszt
50 000,00 zł
Pomoc społeczna

Pomoc społeczna

Adaptacja pomieszczeń dla GOPS (po przedszkolu)- 500 000,00 zł;

Całkowity koszt
500 000,00 zł
Ochrona klimatu

Ochrona klimatu

Dotacje dla osób fizycznych na wymianę pieców - 120 000,00 zł;

Całkowity koszt
120 000,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Nowe punkty świetlne w gminie - 105 000,00zł;

Całkowity koszt
105 000,00 zł
Oczyszczalnie

Oczyszczalnie

Dotacje dla osób fizycznych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków- 6 000,00 zł;

Całkowity koszt
6 000,00 zł
Pozostała działaność

Pozostała działaność

Zakup oświetlenia ulicznego (świątecznego) – 50 000,00 zł;
Rozbudowa małej architektury – 100 000,00 zł;

Całkowity koszt
150 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Infastruktura wodociągowa

Całkowity koszt

3 447 600,00 zł

Infastruktura wodociągowa

Rozbudowa sieci wodociągowej - Wojcieszyce Os. Południowe – 3 000 000,00 zł;
Projekt SUW w Łośnie – 147 600,00 zł;
Rozbudowa sieci wodociągowej – 300 000,00 zł;

Infrastruktura sanitacyjna

Całkowity koszt

1 400 000,00 zł

Infrastruktura sanitacyjna

Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej - Kłodawa ul. Flisacka - 810 000,00 zł;
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej – Santocko – 215 000,00 zł;
Budowa kanalizacji w Chwalęcicach ul. Leśna – 95 000,00 zł;
Modernizacja oczyszczalni biologicznej w Łośnie – 50 000,00 zł;
Inicjatywy lokalne – 140 000,00 zł;
Zakup liczników z odczytem elektronicznym – 90 000,00 zł;

Drogi publiczne powiatowe

Całkowity koszt

2 110 000,00 zł

Drogi publiczne powiatowe

Drogi powiatowe:
Wojcieszyce-Różanki - 250 000,00 zł;
Zdroisko - Rybakowo - 1 860 000,00 zł;
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Drogi publiczne gminne

Całkowity koszt

1 000 000,00 zł

Drogi publiczne gminne

Gminne drogi – 1 000 000,00 zł;

Drogi wewnętrzne

Całkowity koszt

550 000,00 zł

Drogi wewnętrzne

FOGR -ul. Polna w Wojcieszycach- 550 000,00 zł;

Oświata, sport i kultura
Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

1 600 000,00 zł

Szkoły podstawowe

Rozbudowa SP Kłodawa – 1 000 000,00 zł;
Adaptacja poddasza, renowacja boiska do piłki nożnej, wymiana okien i remont łazienek - SP Różanki – 600 000,00 zł;

Świetlice

Całkowity koszt

2 337 000,00 zł

Świetlice

Modernizacja sali w Łośnie - 50 000,00 zł;
Budowa świetlicy wiejskiej w Santocznie:
wkład UE - 1 500 000,00 zł;
wkład gminy - 641 000,00 zł;
wyposażenie - 146 000,00 zł;

Sport i reakreacja

Całkowity koszt

900 000,00 zł

Sport i reakreacja

Boisko w Kłodawie - 900 000,00 zł;

Sprawy społeczne
Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

50 000,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 50 000,00 zł ;

Administracja publiczna

Całkowity koszt

50 000,00 zł

Administracja publiczna

Zakup komputerów i serwera dla Urzędu Gminy- 50 000,00 zł;

Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

50 000,00 zł

Bezpieczeństwo

Modernizacja pomieszczeń remizy w Kłodawie- 50 000,00 zł;

Pomoc społeczna

Całkowity koszt

500 000,00 zł

Pomoc społeczna

Adaptacja pomieszczeń dla GOPS (po przedszkolu)- 500 000,00 zł;

Ochrona klimatu

Całkowity koszt

120 000,00 zł

Ochrona klimatu

Dotacje dla osób fizycznych na wymianę pieców - 120 000,00 zł;

Oświetlenie

Całkowity koszt

105 000,00 zł

Oświetlenie

Nowe punkty świetlne w gminie - 105 000,00zł;

Oczyszczalnie

Całkowity koszt

6 000,00 zł

Oczyszczalnie

Dotacje dla osób fizycznych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków- 6 000,00 zł;

Pozostała działaność

Całkowity koszt

150 000,00 zł

Pozostała działaność

Zakup oświetlenia ulicznego (świątecznego) – 50 000,00 zł;
Rozbudowa małej architektury – 100 000,00 zł;

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Kłodawie rozliczyło tylko 84% mieszkańców.

Teraz
84%
14 388 974,00 zł
Prognoza
100%
17 066 853,38 zł
Zobacz, jak brakujące +16%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 3 km
dodatkowych dróg rocznie
Dla dzieci
+ 1
nowy plac zabaw
Oświetlenie
+ 20
dodatkowych lamp ulicznych
Sport
+ 1
modernizacja boiska sportowego
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Kłodawie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Kłodawa (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.