Kłodawa

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Kłodawie
i razem ze mną mieszka oficjalnie
8 744
mieszkańców
W 2021 roku planowane są dochody w wysokości
55 483 699,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
27.64%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
15 336 453 zł
27.64%
CIT
150 000 zł
0.27%
Podatki od nieruchomości
6 450 000 zł
11.63%
Inne podatki i opłaty lokalne
2 430 100 zł
4.38%
Dotacje
18 687 430 zł
33.68%
Subwencje
9 982 793 zł
17.99%
Pozostałe dochody
2 446 923 zł
4.41%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2021 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
64 418 738,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
20 464 001,80 zł
stanowią 32% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
32%
20 464 001,80 zł
Wydatki bieżące
68%
43 954 736,20 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
19 650 028,00 zł
Rodzina
całkowity koszt
17 597 257,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
5 376 740,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
5 057 349,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
4 004 976,95 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
2 796 382,05 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
2 764 095,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
2 550 890,00 zł
Turystyka
całkowity koszt
1 374 560,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
904 650,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
700 810,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 641 000,00 zł

Źródło: Uchwała budżetowa Rady Gminy Kłodawa z dnia 16.12.2020r. określająca budżet Gminy Kłodawa na 2021r.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Kłodawa w 2021 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
20 464 001,80 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
35.82%
Infrastruktura
64.18%
Oświata, sport i kultura
Wydatki na inwestycje w dziale
7 329 361,80 zł
13 134 640,00 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Kłodawie, Łośnie/Wojcieszycach;
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Kłodawie;
Inicjatywy wodociągowo-kanalizacyjne.

Całkowity koszt
2 550 000,00 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Budowa ul. Spokojnej w Chwalęcicach;
Inwestycje związane z drogami gminnymi;
Droga Łośno-Kłodawa;
Droga Santocko-Marwice;
Dotacja na budowę chodnika przy ul. Niepodległości w Różankach.

Całkowity koszt
3 089 764,00 zł
Ścieżki rowerowe

Ścieżki rowerowe

Ścieżka rowerowa Kłodawa-Mironice-Santocko.

Całkowity koszt
1 300 000,00 zł
Gospodarka komunalna

Gospodarka komunalna

Zadania w ramach Funduszu Sołeckiego;
Dotacje dla osób fizycznych na wymianę pieców;
Rozbudowa oświetlenia ulicznego;
Dotacje dla osób fizycznych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Całkowity koszt
389 597,80 zł
Placówki oświatowe

Placówki oświatowe

Inwestycje szkolne - SP Kłodawa, SP Różanki;
Budowa przedszkola w Kłodawie.

Całkowity koszt
6 300 000,00 zł
Żłobki

Żłobki

Budowa żłobka w Kłodawie.

Całkowity koszt
3 000 000,00 zł
Kultura

Kultura

Budowa sali w Santocznie;
Modernizacja sali w Łośnie;
Zadania w ramach Funduszu Sołeckiego.

Całkowity koszt
2 364 640,00 zł
Sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Scena letnia w Wojcieszycach;
Budowa placu zabaw;
Budowa skateparku;
Budowa boiska sportowego w Kłodawie.

Całkowity koszt
1 080 000,00 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Zakup nieruchomości;
Modernizacja Urzędu Gminy;
Zakup sprzętu komputerowego;
Projekt modernizacji remizy w Łośnie.

Całkowity koszt
390 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Całkowity koszt

2 550 000,00 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Kłodawie, Łośnie/Wojcieszycach;
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Kłodawie;
Inicjatywy wodociągowo-kanalizacyjne.

Lepsze drogi

Całkowity koszt

3 089 764,00 zł

Lepsze drogi

Budowa ul. Spokojnej w Chwalęcicach;
Inwestycje związane z drogami gminnymi;
Droga Łośno-Kłodawa;
Droga Santocko-Marwice;
Dotacja na budowę chodnika przy ul. Niepodległości w Różankach.

Ścieżki rowerowe

Całkowity koszt

1 300 000,00 zł

Ścieżki rowerowe

Ścieżka rowerowa Kłodawa-Mironice-Santocko.

Gospodarka komunalna

Całkowity koszt

389 597,80 zł

Gospodarka komunalna

Zadania w ramach Funduszu Sołeckiego;
Dotacje dla osób fizycznych na wymianę pieców;
Rozbudowa oświetlenia ulicznego;
Dotacje dla osób fizycznych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Oświata, sport i kultura
Placówki oświatowe

Całkowity koszt

6 300 000,00 zł

Placówki oświatowe

Inwestycje szkolne - SP Kłodawa, SP Różanki;
Budowa przedszkola w Kłodawie.

Żłobki

Całkowity koszt

3 000 000,00 zł

Żłobki

Budowa żłobka w Kłodawie.

Kultura

Całkowity koszt

2 364 640,00 zł

Kultura

Budowa sali w Santocznie;
Modernizacja sali w Łośnie;
Zadania w ramach Funduszu Sołeckiego.

Sport i rekreacja

Całkowity koszt

1 080 000,00 zł

Sport i rekreacja

Scena letnia w Wojcieszycach;
Budowa placu zabaw;
Budowa skateparku;
Budowa boiska sportowego w Kłodawie.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

390 000,00 zł

Pozostałe inwestycje

Zakup nieruchomości;
Modernizacja Urzędu Gminy;
Zakup sprzętu komputerowego;
Projekt modernizacji remizy w Łośnie.

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Kłodawie rozlicza tylko 85% mieszkańców.

Teraz
85%
15 336 453,00 zł
Prognoza
100%
17 945 113,72 zł
Zobacz, jak brakujące +15%
wpływów PIT zmieni naszą gminę na lepsze.
Ścieżki rowerowe
+ 3 km
dodatkowych ścieżek rowerowych
Rekreacja
+ 2
nowe siłownie zewnętrzne
Oświetlenie
+ 10
dodatkowych lamp ulicznych
Placówki oświatowe
+ 1
rozbudowa placówki oświatowej
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Kłodawie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Kłodawa (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.