Kłodawa

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Kłodawie.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
8 744
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
59 177 834,07 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
28.05%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
16 600 674 zł
28.05%
CIT
285 429,84 zł
0.48%
Podatki od nieruchomości
6 480 453,84 zł
10.95%
Inne podatki i opłaty lokalne
3 509 526,79 zł
5.93%
Dotacje
18 213 586,63 zł
30.78%
Subwencje
9 926 137 zł
16.77%
Pozostałe dochody
4 162 025,97 zł
7.03%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2021 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
60 460 523,93 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
17 650 235,32 zł
stanowiły 29% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
29%
17 650 235,32 zł
Wydatki bieżące
71%
42 810 288,61 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
21 491 642,08 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
4 706 167,25 zł
Rodzina
całkowity koszt
17 261 861,80 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
2 481 273,86 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
2 563 465,19 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
462 492,39 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
4 781 897,46 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 763 164,04 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
319 063,01 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
250 858,73 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
599 524,78 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
1 512 675,71 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
2 266 437,63 zł

Źródło: Uchwała budżetowa Rady Gminy Kłodawa z dnia 16.12.2020r. określająca budżet Gminy Kłodawa na 2021r.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Kłodawa w 2021 roku
planowała zadania inwestycyjne na kwotę
17 650 235,32 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
31.2%
Infrastruktura
68.8%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
5 506 851,54 zł
12 143 383,78 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Wykonanie map do celów projektowych oraz wykonanie dwóch otworów badawczych pod wykonanie kanalizacji sanitarnej w Kłodawie;
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej w Kłodawie;
Budowa kanalizacji grawitacyjnej w Santocku;
Wykonanie opinii geologicznej w warunkach gruntowo-wodnych;
Oprogramowanie dotyczące sprzedaży wody i ścieków wraz z wodomierzami z odczytem radiowym.

Całkowity koszt
919 582,15 zł
Drogi powiatowe

Drogi powiatowe

Przebudowy drogi powiatowej nr 1405F w Łośnie;
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej ul. Niepodległości w Różankach.

Całkowity koszt
1 325 274,47 zł
Drogi gminne i ścieżki rowerowe

Drogi gminne i ścieżki rowerowe

Wykonanie nakładki bitumicznej na ulicy Brzozowej, Leśnej, Jaśminowej, Makowej, Konwaliowej, Bursztynowej, Olchowej, Pogodnej
Modernizacji drogi gminnej w Łośnie, dojazdu do DK 22 z ulicy Bocznej;
Przełożenie chodnika Os. Parkowe;
Dokumentacja projektowa budowy chodnika przy ulicy Strzeleckiej;
Utwerdzenie działek na terenie Gminy.

Całkowity koszt
1 179 153,30 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Budowę i dobudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kłodawa;
Montaż lamp solarnych w Chwalęcicach i Kłodawie;
Budowa linii zasilania napowietrznego do kamer na plaży w Kłodawie;
budowę linii zasilania do monitoringu wraz z oświetleniem w Różankach Szklarni;
Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego w Kłodawie.

Całkowity koszt
192 063,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zakup działek w Kłodawie;
Zamiana działek;
Wykonanie parkingu przy cmentarzu komunalnym w Łośnie.

Całkowity koszt
266 520,23 zł
Pozostała działalność

Pozostała działalność

Nadzór ornitologiczny i przyrodniczy przy derogacji podczas wycinki drzew;
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej;
Zwrot zaliczki dotacji;
Zakup kamer i systemu monitoringu na plaży w Kłodawie.

Całkowity koszt
1 624 258,39 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

Modernizacja SP w Różankach;
Zakup dwóch programów księgowych FOKA oraz kadrowo-płacowych Komax 2.0 do szkół.

Całkowity koszt
274 210,81 zł
Przedszkola

Przedszkola

Budowa budynku przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Kłodawie;
Zakup wyposażenia do budynku przedszkola;
Zakup dwóch programów księgowych FOKA oraz kadrowo-płacowych Komax 2.0 do przedszkoli.

Całkowity koszt
7 428 676,14 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku OSP w Łośnie wraz z projektem zjazdu.

Całkowity koszt
37 502,70 zł
Ochrona zdrowia

Ochrona zdrowia

Zakup komputerów;
Modernizację pokrycia dachowego na budynku GOPS w Kłodawie;
Zakup programu księgowego FOKA oraz kadrowo-płacowego Komax 2.0.

Całkowity koszt
98 894,86 zł
Żłobki

Żłobki

Budowa budynku żłobka wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Kłodawie;
Zakup wyposażenia do budynku żłobka;
Zakup programu księgowego FOKA oraz kadrowo-płacowego Komax 2.0.

Całkowity koszt
3 220 218,85 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Zakup traktorka wraz z wyposażeniem;
Zakup kosiarki samojezdnej;
Dotacja dla osób fizycznych na wymianę pieców.

Całkowity koszt
202 815,00 zł
Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami

Udzielenie dotacji osobie fizycznej na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.

Całkowity koszt
1 581,68 zł
Kultura

Kultura

Rozbudowa budynku świetlicy w Chwalęcicach;
Zakup sprzętu do świetlic na terenie Gminy Kłodawa;
Wykonanie linii zasilania do monitoringu w Różankach Szklarni, w Rybakowie;
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w Santocznie;
Zakup i montaż fontanny w Santocznie;
Zakup wieży hi-fi oraz mikrofonów do świetlicy w Zdroisku;
Wykonanie prac modernizacyjnych placu w Zdroisku.

Całkowity koszt
326 561,12 zł
Sport

Sport

Budowę boiska w Kłodawie.

Całkowity koszt
133 562,87 zł
Urząd gminy

Urząd gminy

Modernizacja pokrycia dachowego na bazie sprzętowej w Różankach;
Zakup dwóch monitorów;
Zakup programu kadrowo-płacowego Komax 2.0.

Całkowity koszt
62 561,25 zł
Pozostała działalność

Pozostała działalność

Zakup i montaż sprzetów dla placów zabaw na terenie Gminy Kłodawa;
Wykonanie placu zabaw wraz z podbudową w Kłodawie;
Zakup kos dla RGD;
Zakup wiaty przystankowej do Łośna;
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu w Łośnie;
Zakup kamer i wykonanie zasilania do monitoringu placu zabaw w Rybakowie;
Utwardzenie placu pod wiatę biesiadna w Santocku;
Wykonanie wiaty drewnianej (sceny letniej) w Wojcieszycach;
Wykonanie instalacji elektrycznej pod wiatę biesiadną w Wojcieszycach;
Zakup fontanny, którą zamontowano w jeziorze Kłodawskim.

Całkowity koszt
356 798,50 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Całkowity koszt

919 582,15 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Wykonanie map do celów projektowych oraz wykonanie dwóch otworów badawczych pod wykonanie kanalizacji sanitarnej w Kłodawie;
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej w Kłodawie;
Budowa kanalizacji grawitacyjnej w Santocku;
Wykonanie opinii geologicznej w warunkach gruntowo-wodnych;
Oprogramowanie dotyczące sprzedaży wody i ścieków wraz z wodomierzami z odczytem radiowym.

Drogi powiatowe

Całkowity koszt

1 325 274,47 zł

Drogi powiatowe

Przebudowy drogi powiatowej nr 1405F w Łośnie;
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej ul. Niepodległości w Różankach.

Drogi gminne i ścieżki rowerowe

Całkowity koszt

1 179 153,30 zł

Drogi gminne i ścieżki rowerowe

Wykonanie nakładki bitumicznej na ulicy Brzozowej, Leśnej, Jaśminowej, Makowej, Konwaliowej, Bursztynowej, Olchowej, Pogodnej
Modernizacji drogi gminnej w Łośnie, dojazdu do DK 22 z ulicy Bocznej;
Przełożenie chodnika Os. Parkowe;
Dokumentacja projektowa budowy chodnika przy ulicy Strzeleckiej;
Utwerdzenie działek na terenie Gminy.

Oświetlenie

Całkowity koszt

192 063,00 zł

Oświetlenie

Budowę i dobudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kłodawa;
Montaż lamp solarnych w Chwalęcicach i Kłodawie;
Budowa linii zasilania napowietrznego do kamer na plaży w Kłodawie;
budowę linii zasilania do monitoringu wraz z oświetleniem w Różankach Szklarni;
Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego w Kłodawie.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Całkowity koszt

266 520,23 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zakup działek w Kłodawie;
Zamiana działek;
Wykonanie parkingu przy cmentarzu komunalnym w Łośnie.

Pozostała działalność

Całkowity koszt

1 624 258,39 zł

Pozostała działalność

Nadzór ornitologiczny i przyrodniczy przy derogacji podczas wycinki drzew;
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej;
Zwrot zaliczki dotacji;
Zakup kamer i systemu monitoringu na plaży w Kłodawie.

Sprawy społeczne, kultura i sport
Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

274 210,81 zł

Szkoły podstawowe

Modernizacja SP w Różankach;
Zakup dwóch programów księgowych FOKA oraz kadrowo-płacowych Komax 2.0 do szkół.

Przedszkola

Całkowity koszt

7 428 676,14 zł

Przedszkola

Budowa budynku przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Kłodawie;
Zakup wyposażenia do budynku przedszkola;
Zakup dwóch programów księgowych FOKA oraz kadrowo-płacowych Komax 2.0 do przedszkoli.

Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

37 502,70 zł

Bezpieczeństwo

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku OSP w Łośnie wraz z projektem zjazdu.

Ochrona zdrowia

Całkowity koszt

98 894,86 zł

Ochrona zdrowia

Zakup komputerów;
Modernizację pokrycia dachowego na budynku GOPS w Kłodawie;
Zakup programu księgowego FOKA oraz kadrowo-płacowego Komax 2.0.

Żłobki

Całkowity koszt

3 220 218,85 zł

Żłobki

Budowa budynku żłobka wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Kłodawie;
Zakup wyposażenia do budynku żłobka;
Zakup programu księgowego FOKA oraz kadrowo-płacowego Komax 2.0.

Ochrona środowiska

Całkowity koszt

202 815,00 zł

Ochrona środowiska

Zakup traktorka wraz z wyposażeniem;
Zakup kosiarki samojezdnej;
Dotacja dla osób fizycznych na wymianę pieców.

Gospodarka odpadami

Całkowity koszt

1 581,68 zł

Gospodarka odpadami

Udzielenie dotacji osobie fizycznej na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.

Kultura

Całkowity koszt

326 561,12 zł

Kultura

Rozbudowa budynku świetlicy w Chwalęcicach;
Zakup sprzętu do świetlic na terenie Gminy Kłodawa;
Wykonanie linii zasilania do monitoringu w Różankach Szklarni, w Rybakowie;
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w Santocznie;
Zakup i montaż fontanny w Santocznie;
Zakup wieży hi-fi oraz mikrofonów do świetlicy w Zdroisku;
Wykonanie prac modernizacyjnych placu w Zdroisku.

Sport

Całkowity koszt

133 562,87 zł

Sport

Budowę boiska w Kłodawie.

Urząd gminy

Całkowity koszt

62 561,25 zł

Urząd gminy

Modernizacja pokrycia dachowego na bazie sprzętowej w Różankach;
Zakup dwóch monitorów;
Zakup programu kadrowo-płacowego Komax 2.0.

Pozostała działalność

Całkowity koszt

356 798,50 zł

Pozostała działalność

Zakup i montaż sprzetów dla placów zabaw na terenie Gminy Kłodawa;
Wykonanie placu zabaw wraz z podbudową w Kłodawie;
Zakup kos dla RGD;
Zakup wiaty przystankowej do Łośna;
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu w Łośnie;
Zakup kamer i wykonanie zasilania do monitoringu placu zabaw w Rybakowie;
Utwardzenie placu pod wiatę biesiadna w Santocku;
Wykonanie wiaty drewnianej (sceny letniej) w Wojcieszycach;
Wykonanie instalacji elektrycznej pod wiatę biesiadną w Wojcieszycach;
Zakup fontanny, którą zamontowano w jeziorze Kłodawskim.

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Kłodawie rozliczyło tylko 84% mieszkańców.

Teraz
84%
16 600 674,00 zł
Prognoza
100%
19 530 204,71 zł
Zobacz, jak brakujące +16%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+7 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+1
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+1
nowe siłownie zewnętrzne
Oświetlenie
+15
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+1
nowe place zabaw
łatwe parkowanie
+15
nowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Kłodawie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Kłodawa (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.