Kłodawa

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Kłodawie.
W 2020 roku razem ze mną mieszkało
8 744
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
53 493 378,99 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
26.9%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
14 388 974 zł
26.9%
CIT
157 759,59 zł
0.29%
Podatki od nieruchomości
6 147 771,86 zł
11.49%
Inne podatki i opłaty lokalne
2 726 516,35 zł
5.1%
Dotacje
17 310 449,55 zł
32.36%
Subwencje
8 607 853 zł
16.09%
Pozostałe dochody
4 154 054,64 zł
7.77%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2020 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
52 029 809,65 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
12 368 835,01 zł
stanowiły 24% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
24%
12 368 835,01 zł
Wydatki bieżące
76%
39 660 974,64 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
całkowity koszt
15 908 590,49 zł
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
16 074 706,10 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
4 679 817,39 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
5 232 558,61 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
2 581 525,34 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
2 041 861,80 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 867 093,90 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
888 986,40 zł
Turystyka
całkowity koszt
515 040,26 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
474 145,54 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
657 752,98 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 107 730,84 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Gminy Kłodawa za rok 2020.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Kłodawa w 2020 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
11 821 789,56 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
34.07%
Infrastruktura
65.93%
Oświata, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
4 027 189,24 zł
7 794 600,32 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych;
Budowa sieci sanitarnej-grawitacyjnej i wodociągowej w Chwalęcicach.

Całkowity koszt
401 670,88 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Inwestycje na drogach gminnych - budowa chodników, modernizacja ulic, nawierzchni, dróg dojazdowych, parkingów;
Modernizacja drogi powiatowej Wojcieszyce-Różanki oraz w m. Santocko;
Wykonanie ulicy Spokojnej w Wojcieszycach.

Całkowity koszt
2 826 831,22 zł
Ścieżki rowerowe

Ścieżki rowerowe

Rozbudowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy, w tym budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Kłodawa-Mironice.

Całkowity koszt
437 926,31 zł
Gospodarka komunalna

Gospodarka komunalna

Dotacje dla osób fizycznych na wymianę pieców węglowych;
Dotacje dla osób fizycznych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków;
Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt
360 760,83 zł
Placówki oświatowe

Placówki oświatowe

Modernizacja szkół podstawowych w Kłodawie i Różankach;
Budowa przedszkola w Kłodawie.

Całkowity koszt
4 582 516,08 zł
Kultura

Kultura

Projekty budowy i rozbudowy świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu w Chwalęcicach i Santocznie;
Wykonanie instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej w Santocku;
Zakup i montaż wyposażenia Gminnego Centrum Kultury oraz klubu Senior+.

Całkowity koszt
420 085,13 zł
Sport

Sport

Wykonanie oświetlenia boiska sportowego w Różankach;
Modernizacja boiska sportowego w Kłodawie;
Zakup wiaty drewnianej na Osiedlu Marzeń;
Zakup budynku gospodarczego na boisko w Chwalęcicach.

Całkowity koszt
295 259,77 zł
Żłobki

Żłobki

Budowa żłobka w Kłodawie.

Całkowity koszt
2 145 769,69 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Inwestycje na cmentarzach gminnych;
Wykonanie dokumentacji w zakresie kanalizacji deszczowej i odwodnienia budynku Urzędy Gminy;
Zakup komputerów do Urzędu Gminy i na rzecz komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi;
Zakup kamery termowizyjnej dla jednostek OSP;
Utworzenie Klubu Seniora+ w Chwalęcinach;
Zakup nieruchomości w postaci działek w m. Zdroisko.

Całkowity koszt
350 969,65 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Całkowity koszt

401 670,88 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych;
Budowa sieci sanitarnej-grawitacyjnej i wodociągowej w Chwalęcicach.

Lepsze drogi

Całkowity koszt

2 826 831,22 zł

Lepsze drogi

Inwestycje na drogach gminnych - budowa chodników, modernizacja ulic, nawierzchni, dróg dojazdowych, parkingów;
Modernizacja drogi powiatowej Wojcieszyce-Różanki oraz w m. Santocko;
Wykonanie ulicy Spokojnej w Wojcieszycach.

Ścieżki rowerowe

Całkowity koszt

437 926,31 zł

Ścieżki rowerowe

Rozbudowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy, w tym budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Kłodawa-Mironice.

Gospodarka komunalna

Całkowity koszt

360 760,83 zł

Gospodarka komunalna

Dotacje dla osób fizycznych na wymianę pieców węglowych;
Dotacje dla osób fizycznych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków;
Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego.

Oświata, kultura i sport
Placówki oświatowe

Całkowity koszt

4 582 516,08 zł

Placówki oświatowe

Modernizacja szkół podstawowych w Kłodawie i Różankach;
Budowa przedszkola w Kłodawie.

Kultura

Całkowity koszt

420 085,13 zł

Kultura

Projekty budowy i rozbudowy świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu w Chwalęcicach i Santocznie;
Wykonanie instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej w Santocku;
Zakup i montaż wyposażenia Gminnego Centrum Kultury oraz klubu Senior+.

Sport

Całkowity koszt

295 259,77 zł

Sport

Wykonanie oświetlenia boiska sportowego w Różankach;
Modernizacja boiska sportowego w Kłodawie;
Zakup wiaty drewnianej na Osiedlu Marzeń;
Zakup budynku gospodarczego na boisko w Chwalęcicach.

Żłobki

Całkowity koszt

2 145 769,69 zł

Żłobki

Budowa żłobka w Kłodawie.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

350 969,65 zł

Pozostałe inwestycje

Inwestycje na cmentarzach gminnych;
Wykonanie dokumentacji w zakresie kanalizacji deszczowej i odwodnienia budynku Urzędy Gminy;
Zakup komputerów do Urzędu Gminy i na rzecz komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi;
Zakup kamery termowizyjnej dla jednostek OSP;
Utworzenie Klubu Seniora+ w Chwalęcinach;
Zakup nieruchomości w postaci działek w m. Zdroisko.

Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Kłodawie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Kłodawa (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.