Budżet gminy
Kobylnica

Zobacz budżet 2021 Mapa województwa miejscowości Kobylnica

Budżet 2021

Dochody 88 308 117,0 zł

26,43% Dotacje
18,97% Subwencje
18,59% PIT
17,68% Podatki od nieruchomości
10,48% Inne podatki i opłaty lokalne
7,39% Pozostałe dochody
0,45% CIT

Wydatki 99 817 259,0 zł

Transport i łączność 21,03%
Oświata i wychowanie 20,32%
Administracja publiczna 18,95%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6,94%
Pomoc społeczna 6,0%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4,48%
Gospodarka mieszkaniowa 3,99%
Edukacyjna opieka wychowawcza 3,49%
Rolnictwo i łowiectwo 3,47%
Kultura fizyczna 3,05%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2,47%
Obsługa długu publicznego 2,3%
Pozostałe wydatki 1,49%
Rodzina 0,94%
Działalność usługowa 0,73%
Ochrona zdrowia 0,36%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Kobylnica

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Kobylnica

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

12 594
2018
12 848
2019
13 211
2020

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

4
2018
4
2019
3
2020

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

10
2017
10
2018
9
2019
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.