Budżet gminy
Kobylnica

Zobacz budżet 2020 Mapa województwa miejscowości Kobylnica

Budżet 2020

Dochody 87 007 655,76 zł

29,05% Dotacje
18,76% PIT
17,67% Podatki od nieruchomości
15,45% Subwencje
9,43% Inne podatki i opłaty lokalne
9,21% Pozostałe dochody
0,42% CIT

Wydatki 91 132 863,16 zł

Administracja publiczna 19,41%
Oświata i wychowanie 16,1%
Transport i łączność 13,15%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11,57%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia 7,87%
Pozostałe wydatki 6,91%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6,6%
Rolnictwo i łowiectwo 5,14%
Gospodarka mieszkaniowa 4,17%
Edukacyjna opieka wychowawcza 3,57%
Kultura fizyczna 2,24%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2,14%
Rodzina 1,12%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Kobylnica

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Kobylnica

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

11 991
2017
12 368
2018
2019

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

5
2017
5
2018
2019

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

10
2017
10
2018
2019
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
03

Prezentacje
budżetu

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.