Kobylnica

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Kobylnicy
i razem ze mną mieszka oficjalnie
12 657
mieszkańców
W 2020 roku planowane są dochody w wysokości
87 007 655,76 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
18.76%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
16 322 443 zł
18.76%
CIT
369 000 zł
0.42%
Podatki od nieruchomości
15 373 973 zł
17.67%
Inne podatki i opłaty lokalne
8 201 484,20 zł
9.43%
Dotacje
25 279 999,56 zł
29.05%
Subwencje
13 445 846 zł
15.45%
Pozostałe dochody
8 014 910 zł
9.21%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2020 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
91 132 863,16 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
16 557 823,00 zł
stanowią 18% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
18%
16 557 823,00 zł
Wydatki bieżące
82%
74 575 040,16 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_kob_oswiata-wychowanie.png
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
22 446 213,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_kob_transport-lacznosc.png
Transport i łączność
całkowity koszt
6 584 567,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_kob_gospodarka-mieszkaniowa.png
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
2 413 627,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_kob_administracja-publiczna.png
Administracja publiczna
całkowity koszt
9 837 858,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_kob_bezpieczenstwo-publiczne.png
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 072 909,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_kob_Eedukacja-opieka-wychowawcza.png
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 804 607,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_kob_pomoc-spoleczna.png
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
6 202 838,39 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_kob_rodzina.png
Rodzina
całkowity koszt
18 262 851,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_kob_gospodarka-komunalna.png
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
10 082 271,21 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_kob_kultura-dziedzictwo.png
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
3 313 591,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_kob_kultura-fizyczna.png
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 122 409,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_kob_rolnictwo-lowiectwo.png
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
3 364 099,56 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_kob_rozne-rozliczenia.png
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
4 625 022,00 zł

Źródło: Plan budżetu Gminy Kobylnica na rok 2020

Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_kob_oswiata-wychowanie.png
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
22 446 213,00 zł
Wydatki bieżące
22 221 213,00 zł
Wydatki majątkowe
225 000,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_kob_transport-lacznosc.png
Transport i łączność
całkowity koszt
6 584 567,00 zł
Wydatki bieżące
2 358 674,00 zł
Wydatki majątkowe
4 225 893,00 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_kob_gospodarka-mieszkaniowa.png
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
2 413 627,00 zł
Wydatki bieżące
436 066,00 zł
Wydatki majątkowe
1 977 561,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_kob_administracja-publiczna.png
Administracja publiczna
całkowity koszt
9 837 858,00 zł
Wydatki bieżące
9 674 467,00 zł
Wydatki majątkowe
163 391,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_kob_bezpieczenstwo-publiczne.png
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 072 909,00 zł
Wydatki bieżące
977 909,00 zł
Wydatki majątkowe
95 000,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_kob_Eedukacja-opieka-wychowawcza.png
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 804 607,00 zł
Wydatki bieżące
1 804 607,00 zł
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_kob_pomoc-spoleczna.png
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
6 202 838,39 zł
Wydatki bieżące
6 137 838,39 zł
Wydatki majątkowe
65 000,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_kob_rodzina.png
Rodzina
całkowity koszt
18 262 851,00 zł
Wydatki bieżące
18 262 851,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_kob_gospodarka-komunalna.png
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
10 082 271,21 zł
Wydatki bieżące
4 062 963,21 zł
Wydatki majątkowe
6 019 308,00 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_kob_kultura-dziedzictwo.png
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
3 313 591,00 zł
Wydatki bieżące
3 211 591,00 zł
Wydatki majątkowe
102 000,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_kob_kultura-fizyczna.png
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 122 409,00 zł
Wydatki bieżące
837 365,00 zł
Wydatki majątkowe
285 044,00 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_kob_rolnictwo-lowiectwo.png
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
3 364 099,56 zł
Wydatki bieżące
1 888 164,56 zł
Wydatki majątkowe
1 475 935,00 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_kob_rozne-rozliczenia.png
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
4 625 022,00 zł
Wydatki bieżące
2 701 331,00 zł
Wydatki majątkowe
1 923 691,00 zł
Wydatki bieżące
14 565 133,00 zł
Wydatki majątkowe
225 000,00 zł
Szkoły podstawowe
14 790 133,00 zł
Wydatki bieżące
5 570 849,00 zł

i inne formy wychowania przedszkolnego

Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach
5 570 849,00 zł
Wydatki bieżące
1 144 792,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
1 144 792,00 zł
Wydatki bieżące
563 122,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół
563 122,00 zł
Wydatki bieżące
97 950,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
97 950,00 zł
Wydatki bieżące
279 367,00 zł
Pozostała działalność
279 367,00 zł
Wydatki bieżące
456 280,00 zł
Lokalny transport zbiorowy
456 280,00 zł
Wydatki bieżące
1 870 437,00 zł
Wydatki majątkowe
2 389 028,00 zł
Drogi publiczne gminne
4 259 465,00 zł
Wydatki bieżące
11 583,00 zł
Drogi publiczne krajowe
11 583,00 zł
Wydatki bieżące
4 120,00 zł
Wydatki majątkowe
1 716 365,00 zł
Drogi publiczne powiatowe
1 720 485,00 zł
Wydatki bieżące
16 254,00 zł
Wydatki majątkowe
120 500,00 zł
Pozostała działalność
136 754,00 zł
Wydatki bieżące
436 066,00 zł
Wydatki majątkowe
1 977 561,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
2 413 627,00 zł
Wydatki bieżące
5 443 440,00 zł
Wydatki majątkowe
120 000,00 zł
Urzędy gmin
5 563 440,00 zł
Wydatki bieżące
3 585 882,00 zł
Wydatki majątkowe
43 391,00 zł
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorianego
3 629 273,00 zł
Wydatki bieżące
174 600,00 zł
Rady gmin
174 600,00 zł
Wydatki bieżące
122 875,00 zł

wydatek w znaczącej części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa

Urzędy wojewódzkie
122 875,00 zł
Wydatki bieżące
347 670,00 zł
Pozostała działalność
347 670,00 zł
Wydatki bieżące
412 400,00 zł
Ochotnicze straże pożarne
412 400,00 zł
Wydatki bieżące
508 009,00 zł
Straż gminna
508 009,00 zł
Wydatki majątkowe
57 500,00 zł
Komendy wojewódzkie Policji
57 500,00 zł
Wydatki bieżące
55 500,00 zł
Obrona cywilna
55 500,00 zł
Wydatki bieżące
2 000,00 zł
Wydatki majątkowe
37 500,00 zł
Pozostała działaność
39 500,00 zł
Wydatki bieżące
1 632 345,00 zł
Świetlice szkolne
1 632 345,00 zł
Wydatki bieżące
13 262,00 zł
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
13 262,00 zł
Wydatki bieżące
114 800,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
114 800,00 zł
Wydatki bieżące
44 200,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
44 200,00 zł
Wydatki bieżące
1 240 593,00 zł
Wydatki majątkowe
25 000,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej
1 265 593,00 zł
Wydatki bieżące
697 680,00 zł
Domy pomocy społecznej
697 680,00 zł
Wydatki bieżące
600 900,00 zł

wydatek w całości pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Zasiłki stałe
600 900,00 zł
Wydatki bieżące
478 624,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
478 624,00 zł
Wydatki bieżące
349 010,00 zł

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
349 010,00 zł
Wydatki bieżące
279 820,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
279 820,00 zł
Wydatki bieżące
476 966,87 zł

wydatek w znacznej części pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
476 966,87 zł
Wydatki majątkowe
40 000,00 zł
Szpitale ogólne
40 000,00 zł
Wydatki bieżące
22 000,00 zł

wydatek w całości pokrywanym z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Zwalczanie narkomanii
22 000,00 zł
Wydatki bieżące
4 000,00 zł
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
4 000,00 zł
Wydatki bieżące
45 444,00 zł
Dodatki mieszkaniowe
45 444,00 zł
Wydatki bieżące
69 000,00 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
69 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 873 800,52 zł

opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej

Pozostała działalność
1 873 800,52 zł
Wydatki bieżące
13 000 000,00 zł

wydatek w całości pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Świadczenia wychowawcze
13 000 000,00 zł
Wydatki bieżące
4 104 124,00 zł

wydatek w całości pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
4 104 124,00 zł
Wydatki bieżące
556 127,00 zł

wydatek w znaczącej części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa

Wspieranie rodziny
556 127,00 zł
Wydatki bieżące
427 500,00 zł
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
427 500,00 zł
Wydatki bieżące
129 600,00 zł
Rodziny zastępcze
129 600,00 zł
Wydatki bieżące
45 000,00 zł

opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z
przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i
wypłacie zasiłków dla opiekunów

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
45 000,00 zł
Wydatki bieżące
500,00 zł
Karta Dużej Rodziny
500,00 zł
Wydatki bieżące
2 320 160,00 zł
Wydatki majątkowe
6 873,00 zł
Gospodarka odpadami komunalnymi
2 327 033,00 zł
Wydatki bieżące
5 000,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
5 000,00 zł
Wydatki bieżące
868 400,00 zł
Wydatki majątkowe
4 743 079,00 zł

wydatek częściowo pokrywany z dotacje celowej w ramach programów finansowych z
udziałem środków europejskich

Oświetlenie ulic, placów i dróg
5 611 479,00 zł
Wydatki bieżące
139 810,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
139 810,00 zł
Wydatki bieżące
241 000,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
241 000,00 zł
Wydatki bieżące
60 750,00 zł
Wydatki majątkowe
160 019,00 zł
Schroniska dla zwierząt
220 769,00 zł
Wydatki bieżące
37 312,21 zł
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
37 312,21 zł
Wydatki bieżące
390 531,00 zł
Wydatki majątkowe
1 109 337,00 zł
Pozostała działalność
1 499 868,00 zł
Wydatki bieżące
2 461 108,00 zł
Wydatki majątkowe
102 000,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
2 563 108,00 zł
Wydatki bieżące
468 150,00 zł
Biblioteki
468 150,00 zł
Wydatki bieżące
121 709,00 zł
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
121 709,00 zł
Wydatki bieżące
160 624,00 zł
Pozostała działalność
160 624,00 zł
Wydatki bieżące
837 365,00 zł
Wydatki majątkowe
285 044,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
1 122 409,00 zł
Wydatki bieżące
1 395 291,00 zł
Wydatki majątkowe
1 042 279,00 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
2 437 570,00 zł
Wydatki bieżące
35 328,00 zł
Izby rolnicze
35 328,00 zł
Wydatki majątkowe
433 656,00 zł
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
433 656,00 zł
Wydatki bieżące
457 545,56 zł

wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Pozostała działalność
457 545,56 zł
Wydatki bieżące
1 635 628,00 zł
Obsługa długu publicznego
1 635 628,00 zł
Wydatki bieżące
128 970,00 zł
Wydatki majątkowe
1 413 123,00 zł

wydatek częściowo pokrywany z dotacje celowej w ramach programów finansowych z
udziałem środków europejskich

Wytwarzanie i zaoptarywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
1 542 093,00 zł
Wydatki bieżące
22 513,00 zł
Wydatki majątkowe
510 568,00 zł

wydatek częściowo pokrywany z dotacje celowej w ramach programów finansowych z
udziałem środków europejskich

Turystyka
533 081,00 zł
Wydatki bieżące
323 250,00 zł
Działalność usługowa
323 250,00 zł
Wydatki bieżące
574 120,00 zł
Różne rozliczenia
574 120,00 zł
Wydatki bieżące
16 850,00 zł

wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
16 850,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Kobylnica w 2020 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
16 557 823,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
60.24%
Infrastruktura
39.76%
Sprawy społeczne
Wydatki na inwestycje w dziale
9 974 907,00 zł
6 582 916,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_budowa-drog_rdKUWTf.jpg

Budowa dróg powiatowych

Budowa drogi powiatowej nr 1152 G w miejscowości Dobrzęcino,w tym wykonanie nakładki asfaltowej, budowa chodnika i zatoki autobusowej;
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1157 G Łosino - Barcino.

Całkowity koszt
1 716 365,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_Sygnalizacja-swietlna_99wxRBp.jpg

Inwestycje w drogi gminne

Przebudowa dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego;
Przebudowa ulicy Kolejowej w Kobylnicy w obrębie przejazdu kolejowego;
Modernizacja drogi gminnej w Reblinku, Komiłowo-Kruszyna,ul. Kolejowa w Widzinie, Nr 41 w Zębowie;
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej drogi prowadzącej do boiska sportowego przez osiedle w Kuleszewie oraz zakup kostki betonowej;
Budowa drogi gminnej w Słonowicach wraz z budową infrastruktury towarzyszącej;
Budowa dróg gminnych na Osiedlu Kwiatowym wraz z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej;
Budowa ulic Krzywej, Polnej, Parkowej, Głowackiego, Bukowej, Olchowej, Jaśminowej, Starowiejskiej, Wiśniowej, Kalinowej, Jarzębinowej;
Przebudowa drogi gminnej Kwakowo-Maszkowo;
Nabycie infrastruktury drogowej do zasobów Gminy.

Całkowity koszt
2 822 684,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_chodniki_686yE4k.jpg

Budowa chodników

Budowa chodnika dla pieszych w m. Komorczyn wraz z przebudową wjazdów w ciągu drogi gminnej i przygotowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

Całkowity koszt
101 500,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_parking_TnWuXj7.jpg

Nowe miejsca parkingowe

Wykonanie projektu na nowe miejsca parkingowe na ulicy Głównej w m. Kończewo wraz z budową miejsc parkingowych.

Całkowity koszt
19 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_budowa-sieci-wodociagowej_TKamDBD.jpg

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska (wniesienie wkładu własnego do Spółki "Wodociągi Słupsk", której Gmina Kobylnica jest współwłaścicielem;
Wykonanie dokumentacji - częściowa odbudowa i udrożnienie kanalizacji deszczowej na ul. Kolejowej w Reblinie;
Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy celem uzbrojenia działek komunalnych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.

Całkowity koszt
572 279,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_oswietlenie-uliczne_uCjAig2.jpg

Oświetlenie

Projekt na wykonanie podłączenia istniejących lamp solarnych przy świetlicy wiejskiej w Reblinie oraz placu zabaw i rekreacji w m. Wrząca;
Modernizacja istniejącego oświetlenia solarnego terenów rekreacyjno - sportowych poprzez przyłączenie do sieci energetycznej wraz z budową oświetlenia przystanku autobusowego w m. Kwakowo;
Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska;
Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego.

Całkowity koszt
4 743 079,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_rozbudowa-szkoly-podstawowej_ngZDTHR.jpg

Placówki oświatowe

Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej w Kobylnicy;
Zakup kotłów olejowych w Szkole Podstawowej w Kończewie;
Budowa budynku sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Kończewie;
Budowa boiska wielofunkcyjnego poprzez przebudowę istniejących kortów tenisowych przy ZSS.

Całkowity koszt
268 950,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/schronisko.jpg

Budowa schroniska dla zwierząt

Budowa schroniska dla zwierząt w Słupsku w ramach umowy partnerskiej.

Całkowity koszt
160 019,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_policja_2.jpg

Komendy wojewódzkie policji

Współfinansowanie zakupu pojazdu osobowego z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Kobylnicy.

Całkowity koszt
57 500,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_szpital.jpg

Ochrona zdrowia

Zakup separatora komórkowego oraz komory laminarnej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku.

Całkowity koszt
40 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_plac-zabaw_Qw3KRYh.jpg

Place zabaw

Wykonanie parkingu i placu zabaw przy OSP Sierakowo;
Zakup i montaż urządzeń fitness i stołu do tenisa oraz zakup i montaż altany na plac zabaw przy ul. Witosa w Kobylnicy;
Doposażenie placu zabaw w Kończewie przy ul. Kolejowej;
Rozbudowa istniejącego placu zabaw i rekreacji w Lubuniu;
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa - Park wiejski w Luleminie;
Dokończenie budowy ogrodzenia placu zabaw w m. Bzowo;
Prace związane z utworzeniem miejsca spotkań i rekreacji w m. Słonowiczki.

Całkowity koszt
264 516,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_sport_rrXZfoK.jpg

Modernizacja boisk sportowych

Dotacja dla GCKiP w Kobylnicy na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych;
Zakup i montaż piłkochwytów od strony stawku i drogi na boisko w Zębowie;
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Słonowicach;
Przebudowa boiska piłkarskiego w Kończewie;
Zakup traktorka do koszenia murawy boiska w Sycewicach.

Całkowity koszt
253 094,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA__Termomodernizacja_budynku_8mTOOJb.jpg

Termomodernizacja budynków

Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków na terenie Gminy Kobylnica.

Całkowity koszt
1 083 201,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_energia-odnawialna_Fl9owQg.jpg

Energia elektryczna

Budowa instalacji do produkcji energii elektrycznej z OZE na potrzeby obiektów użyteczności publicznej.

Całkowity koszt
1 094 434,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_park-szlak-zwierzeta_RJWXOiZ.jpg

Turystyka i rekreacja

Zagospodarowanie turystyczne Gminy Kobylnica, w tym szlaków kajakowych;
Budowa terenu rekreacyjnego wraz z przebudową zbiornika retencjonującego wody opadowe w miejscowości Zagórki;
Budowa świetlicy wiejskiej w Zębowie;
Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie terenów wokół zbiorników wodnych wraz z ich renaturyzacją;
Budowa placów zabaw, rekreacji i strefy rekreacyjno-sportowej;
Zagospodarowanie w obrębie starego poniemieckiego cmentarza wraz z budową lapidarium w Sierakowie;
Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego.

Całkowity koszt
1 434 387,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_wykup-gruntow-pod-inwestycje-gminne_4uAvehY.jpg

Pozostałe

Zakup klimatyzacji do Ośrodka Pomocy Społecznej;
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Głównej 35 w Kobylnicy;
Przygotowanie projektu na uporządkowanie terenu starego cmentarza w Widzinie;
Remont i przebudowa rurociągu odpływowego na zbiorniku wodnym w m. Zbyszewo;
Program "Czyste Powietrze Gminy Kobylnica" - edycja 2020;
Zakup serwera wraz z systemem operacyjnym oraz 12 jednostek komputerowych;
Montaż urządzeń klimatyzacyjnych;
Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Urzędu Gminy na działce nr 315 w Kobylnicy;
Nabycie urządzeń sanitarnych do zasobów Gminy;
Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego;
Budowa PSZOK;
Zakup terenów inwestycyjnych do mienia Gminy.

Całkowity koszt
1 926 815,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań

Infrastruktura

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_budowa-drog_rdKUWTf.jpg

Całkowity koszt

1 716 365,00 zł

Budowa dróg powiatowych

Budowa drogi powiatowej nr 1152 G w miejscowości Dobrzęcino,w tym wykonanie nakładki asfaltowej, budowa chodnika i zatoki autobusowej;
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1157 G Łosino - Barcino.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_Sygnalizacja-swietlna_99wxRBp.jpg

Całkowity koszt

2 822 684,00 zł

Inwestycje w drogi gminne

Przebudowa dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego;
Przebudowa ulicy Kolejowej w Kobylnicy w obrębie przejazdu kolejowego;
Modernizacja drogi gminnej w Reblinku, Komiłowo-Kruszyna,ul. Kolejowa w Widzinie, Nr 41 w Zębowie;
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej drogi prowadzącej do boiska sportowego przez osiedle w Kuleszewie oraz zakup kostki betonowej;
Budowa drogi gminnej w Słonowicach wraz z budową infrastruktury towarzyszącej;
Budowa dróg gminnych na Osiedlu Kwiatowym wraz z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej;
Budowa ulic Krzywej, Polnej, Parkowej, Głowackiego, Bukowej, Olchowej, Jaśminowej, Starowiejskiej, Wiśniowej, Kalinowej, Jarzębinowej;
Przebudowa drogi gminnej Kwakowo-Maszkowo;
Nabycie infrastruktury drogowej do zasobów Gminy.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_chodniki_686yE4k.jpg

Całkowity koszt

101 500,00 zł

Budowa chodników

Budowa chodnika dla pieszych w m. Komorczyn wraz z przebudową wjazdów w ciągu drogi gminnej i przygotowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_parking_TnWuXj7.jpg

Całkowity koszt

19 000,00 zł

Nowe miejsca parkingowe

Wykonanie projektu na nowe miejsca parkingowe na ulicy Głównej w m. Kończewo wraz z budową miejsc parkingowych.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_budowa-sieci-wodociagowej_TKamDBD.jpg

Całkowity koszt

572 279,00 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska (wniesienie wkładu własnego do Spółki "Wodociągi Słupsk", której Gmina Kobylnica jest współwłaścicielem;
Wykonanie dokumentacji - częściowa odbudowa i udrożnienie kanalizacji deszczowej na ul. Kolejowej w Reblinie;
Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy celem uzbrojenia działek komunalnych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_oswietlenie-uliczne_uCjAig2.jpg

Całkowity koszt

4 743 079,00 zł

Oświetlenie

Projekt na wykonanie podłączenia istniejących lamp solarnych przy świetlicy wiejskiej w Reblinie oraz placu zabaw i rekreacji w m. Wrząca;
Modernizacja istniejącego oświetlenia solarnego terenów rekreacyjno - sportowych poprzez przyłączenie do sieci energetycznej wraz z budową oświetlenia przystanku autobusowego w m. Kwakowo;
Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska;
Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego.

Sprawy społeczne

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_rozbudowa-szkoly-podstawowej_ngZDTHR.jpg

Całkowity koszt

268 950,00 zł

Placówki oświatowe

Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej w Kobylnicy;
Zakup kotłów olejowych w Szkole Podstawowej w Kończewie;
Budowa budynku sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Kończewie;
Budowa boiska wielofunkcyjnego poprzez przebudowę istniejących kortów tenisowych przy ZSS.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/schronisko.jpg

Całkowity koszt

160 019,00 zł

Budowa schroniska dla zwierząt

Budowa schroniska dla zwierząt w Słupsku w ramach umowy partnerskiej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_policja_2.jpg

Całkowity koszt

57 500,00 zł

Komendy wojewódzkie policji

Współfinansowanie zakupu pojazdu osobowego z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Kobylnicy.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_szpital.jpg

Całkowity koszt

40 000,00 zł

Ochrona zdrowia

Zakup separatora komórkowego oraz komory laminarnej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_plac-zabaw_Qw3KRYh.jpg

Całkowity koszt

264 516,00 zł

Place zabaw

Wykonanie parkingu i placu zabaw przy OSP Sierakowo;
Zakup i montaż urządzeń fitness i stołu do tenisa oraz zakup i montaż altany na plac zabaw przy ul. Witosa w Kobylnicy;
Doposażenie placu zabaw w Kończewie przy ul. Kolejowej;
Rozbudowa istniejącego placu zabaw i rekreacji w Lubuniu;
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa - Park wiejski w Luleminie;
Dokończenie budowy ogrodzenia placu zabaw w m. Bzowo;
Prace związane z utworzeniem miejsca spotkań i rekreacji w m. Słonowiczki.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_sport_rrXZfoK.jpg

Całkowity koszt

253 094,00 zł

Modernizacja boisk sportowych

Dotacja dla GCKiP w Kobylnicy na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych;
Zakup i montaż piłkochwytów od strony stawku i drogi na boisko w Zębowie;
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Słonowicach;
Przebudowa boiska piłkarskiego w Kończewie;
Zakup traktorka do koszenia murawy boiska w Sycewicach.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA__Termomodernizacja_budynku_8mTOOJb.jpg

Całkowity koszt

1 083 201,00 zł

Termomodernizacja budynków

Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków na terenie Gminy Kobylnica.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_energia-odnawialna_Fl9owQg.jpg

Całkowity koszt

1 094 434,00 zł

Energia elektryczna

Budowa instalacji do produkcji energii elektrycznej z OZE na potrzeby obiektów użyteczności publicznej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_park-szlak-zwierzeta_RJWXOiZ.jpg

Całkowity koszt

1 434 387,00 zł

Turystyka i rekreacja

Zagospodarowanie turystyczne Gminy Kobylnica, w tym szlaków kajakowych;
Budowa terenu rekreacyjnego wraz z przebudową zbiornika retencjonującego wody opadowe w miejscowości Zagórki;
Budowa świetlicy wiejskiej w Zębowie;
Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie terenów wokół zbiorników wodnych wraz z ich renaturyzacją;
Budowa placów zabaw, rekreacji i strefy rekreacyjno-sportowej;
Zagospodarowanie w obrębie starego poniemieckiego cmentarza wraz z budową lapidarium w Sierakowie;
Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_wykup-gruntow-pod-inwestycje-gminne_4uAvehY.jpg

Całkowity koszt

1 926 815,00 zł

Pozostałe

Zakup klimatyzacji do Ośrodka Pomocy Społecznej;
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Głównej 35 w Kobylnicy;
Przygotowanie projektu na uporządkowanie terenu starego cmentarza w Widzinie;
Remont i przebudowa rurociągu odpływowego na zbiorniku wodnym w m. Zbyszewo;
Program "Czyste Powietrze Gminy Kobylnica" - edycja 2020;
Zakup serwera wraz z systemem operacyjnym oraz 12 jednostek komputerowych;
Montaż urządzeń klimatyzacyjnych;
Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Urzędu Gminy na działce nr 315 w Kobylnicy;
Nabycie urządzeń sanitarnych do zasobów Gminy;
Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego;
Budowa PSZOK;
Zakup terenów inwestycyjnych do mienia Gminy.

05

Budżet obywatelski

W budżecie obywatelskim to my mieszkańcy aktywnie współdecydujemy o przeznaczeniu określonej puli pieniędzy na przedsięwzięcia inwestycyjne.
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/GRAFIKA_chodniki_1.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/GRAFIKA_plac-zabaw_1.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/GRAFIKA_gimnastyka_1.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/GRAFIKA_stadion-miejski_1.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/GRAFIKA_sport_1.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/GRAFIKA_park-szlak-zwierzeta_1.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/GRAFIKA_dzia%C5%82ania_spo%C5%82eczne_1.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/GRAFIKA_taniec_1.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/GRAFIKA_swietlica_1.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/GRAFIKA_rodzina.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/GRAFIKA_rodzina_v3XKcWf.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/GRAFIKA_park_1.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/GRAFIKA_rodzina_1.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/GRAFIKA_sport_1_4Hne7xW.jpg

Całkowity koszt

90 000,00 zł

Komorczyn

Budowa chodnika w miejscowości Komorczyn

Całkowity koszt

90 000,00 zł

Lubuń

Rozbudowa istniejącego placu zabaw i rekreacji w Lubuniu

Całkowity koszt

90 000,00 zł

Konczewo

Doposażenie placu zabaw w Konczewie przy ul. Kolejowej

Całkowity koszt

90 000,00 zł

Kobylnica

Rozbudowa obiektu sportowgo w Kobylnicy przy ul. Wodnej - etap III zadania

Całkowity koszt

90 000,00 zł

Slonowice

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Słonowicach

Całkowity koszt

5 000,00 zł

Lulemin

Rodzina w ogrodzie - rodzinne warsztaty ogrodnicze w Luleminie

Całkowity koszt

5 000,00 zł

Lubuń

Poznaj swojego sąsiada - piknik rodzinny w Lubuniu

Całkowity koszt

5 000,00 zł

Kczew

Od tańca do śpiewańca czyli gramy i śpiewamy w świetlicy w Kczewie

Całkowity koszt

5 000,00 zł

Reblin

Piknik rodzinny w Reblinie - lipiec 2020

Całkowity koszt

5 000,00 zł

Widzin

Pożegnanie lata - zabawa na wyspie w Widzinie

Całkowity koszt

5 000,00 zł

Sycewice

Festyn rodzinny i zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka w Sycewicach

Całkowity koszt

5 000,00 zł

Kończewo i Sierakowo

Piknik rodzinny dla mieszkańców Kończewa i Sierakowa "Kolorowa Wieś"

Całkowity koszt

5 000,00 zł

Gminne Centrum Kultury i Promocji

Piknik rodzinny GCKiP - Plac

Całkowity koszt

5 000,00 zł

Kobylnica

Sommer cup Kobylnica II edycja - Turniej piłki nożnej z okazji pożegnania lata

Zobacz pełną listę zadań

Budżet obywatelski

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/GRAFIKA_chodniki_1.jpg

Całkowity koszt

90 000,00 zł

Komorczyn

Budowa chodnika w miejscowości Komorczyn

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/GRAFIKA_plac-zabaw_1.jpg

Całkowity koszt

90 000,00 zł

Lubuń

Rozbudowa istniejącego placu zabaw i rekreacji w Lubuniu

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/GRAFIKA_gimnastyka_1.jpg

Całkowity koszt

90 000,00 zł

Konczewo

Doposażenie placu zabaw w Konczewie przy ul. Kolejowej

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/GRAFIKA_stadion-miejski_1.jpg

Całkowity koszt

90 000,00 zł

Kobylnica

Rozbudowa obiektu sportowgo w Kobylnicy przy ul. Wodnej - etap III zadania

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/GRAFIKA_sport_1.jpg

Całkowity koszt

90 000,00 zł

Slonowice

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Słonowicach

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/GRAFIKA_park-szlak-zwierzeta_1.jpg

Całkowity koszt

5 000,00 zł

Lulemin

Rodzina w ogrodzie - rodzinne warsztaty ogrodnicze w Luleminie

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/GRAFIKA_dzia%C5%82ania_spo%C5%82eczne_1.jpg

Całkowity koszt

5 000,00 zł

Lubuń

Poznaj swojego sąsiada - piknik rodzinny w Lubuniu

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/GRAFIKA_taniec_1.jpg

Całkowity koszt

5 000,00 zł

Kczew

Od tańca do śpiewańca czyli gramy i śpiewamy w świetlicy w Kczewie

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/GRAFIKA_swietlica_1.jpg

Całkowity koszt

5 000,00 zł

Reblin

Piknik rodzinny w Reblinie - lipiec 2020

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/GRAFIKA_rodzina.jpg

Całkowity koszt

5 000,00 zł

Widzin

Pożegnanie lata - zabawa na wyspie w Widzinie

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/GRAFIKA_rodzina_v3XKcWf.jpg

Całkowity koszt

5 000,00 zł

Sycewice

Festyn rodzinny i zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka w Sycewicach

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/GRAFIKA_park_1.jpg

Całkowity koszt

5 000,00 zł

Kończewo i Sierakowo

Piknik rodzinny dla mieszkańców Kończewa i Sierakowa "Kolorowa Wieś"

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/GRAFIKA_rodzina_1.jpg

Całkowity koszt

5 000,00 zł

Gminne Centrum Kultury i Promocji

Piknik rodzinny GCKiP - Plac

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/GRAFIKA_sport_1_4Hne7xW.jpg

Całkowity koszt

5 000,00 zł

Kobylnica

Sommer cup Kobylnica II edycja - Turniej piłki nożnej z okazji pożegnania lata

06

Fundusz sołecki

Rada gminy Kobylnica zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/BOLES%C5%81AWICE_YalscY6.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/BZOWO_ELFabaL.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/KOBYLNICA_bLHQp7b.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/KOMI%C5%81OWO_a344U5l.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/KOMORCZYN_akFYCia.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/KONCZEWO_70I3kX0.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/KRUSZYNA_DX0tMKf.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/KULESZEWO_s7tv8TD.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/KWAKOWO_8VBldws.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/LUBUN_NjYx1Y2.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/LULEMINO_Iu4RV5h.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/%C5%81OSINO_VidtYJC.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/P%C5%81ASZEWO_soLE1dI.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/REBLINO_6Tj033c.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/RUNOWO_S%C5%81AWIENSKIE_3dO4E2a.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/SIERAKOWO_XE2LrDY.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/S%C5%81ONOWICE_ZFvPPxR.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/S%C5%81ONOWICZKI_mXyYGaS.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/SYCEWICE_QBAf1BE.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/SCIEGNICA_lMYJgjl.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/WIDZINO1.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/WRZACA_ZJWVvHd.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/ZAGORKI_jOFyL0S.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/ZEBOWO_SBdOAGb.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/ZELKOWKO_Gqomi1Q.jpg

Całkowity koszt

55 054,00 zł

BOLESŁAWICE

Rozbudowa i doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego w Bolesławicach
Doposażenie świetlicy
Zakup kompletów ławek i stołów
Zakup grilla
Utrzymanie terenów zielonych
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

26 498,00 zł

BZOWO

Ogrodzenie placu zabaw
Przebudowa chodnika w m. Kczewo
Zakup stojaka na rowery przy świetlicy oraz doposażenie świetlicy
Zakup i montaż monitoringu na budynku świetlicy wiejskiej w Kczewie
Utrzymanie terenów zielonych, w tym zakup kosiarki spalinowej
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

53 554,00 zł

KOBYLNICA

Zakup i montaż urządzeń fitness oraz stołu do tenisa na terenie placu zabaw przy ul. Witosa w Kobylnicy
Zakup i montaż ławki ze śmietnikiem
Zakup i montaż altany na placu zabaw przy ul. Witosa w Kobylnicy
Doposażenie placu zabaw przy ul. Stefczyka w Kobylnicy
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

14 830,00 zł

KOMIŁOWO

Czyszczenie i pielęgnacja stawu
Zakup paliwa i części
Ubezpieczenie traktorka
Zakup i przesył energii elektrycznej
Zakup drzew i krzewów ozdobnych
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

14 888,00 zł

KOMORCZYN

Budowa chodnika w m. Komorczyn- dokumentacja projektowa
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

46 110,00 zł

KOŃCZEWO

Wykonanie projektu na nowe miejsca parkingowe na ul. Głównej w Kończewie wraz z budową miejsc parkingowych
Zakup i ustawienie garażu blaszanego
Doposażenie placu zabaw w Kończewie
Zakup i ustawienie tablicy informacyjnej na ul. Kolejowej
Zakup namiotu
Zakup paliwa, części
Ubezpieczenie traktorka
Zakup materiałów budowlanych w celu ocieplenia garażu blaszanego
Zakup regałów do garażu blaszanego
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

20 777,00 zł

KRUSZYNA

Modernizacja terenu wokół świetlicy
Utrzymanie terenów zielonych
Ubezpieczenie traktorka
Doposażenie świetlicy wiejskiej
Zakup energii
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

34 888,00 zł

KULESZEWO

Wykonanie dokumentacji projektowej drogi prowadzącej do boiska przez osiedle w Kuleszewie oraz zakup kostki betonowej
Doposażenie świetlicy wiejskiej
Utrzymanie terenów zielonych
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

46 054,00 zł

KWAKOWO

Modernizacja istniejącego oświetlenia solarnego terenów rekreacyjno-sportowych poprzez przyłączenie do sieci energetycznej wraz z budową oświetlenia przystanku autobusowego w m. Kwakowo
Utrzymanie terenów zielonych
Zakup roślin, narzędzi ogrodniczych
Bieżące utrzymanie placu zabaw
Montaż kamery do monitoringu
Utrzymanie strony internetowej Sołectwa Kwakowo
Wykonanie i wymiana zdjęć
Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lubuń
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

21 277,00 zł

LUBUŃ

Przebudowa dróg gminnych
Utrzymanie terenów zielonych
Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lubuń
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

18 221,00 zł

LULEMINO

Dokumentacja projektowa-Park wiejski w Luleminie
Doposażenie świetlicy
Zakup namiotu ogrodowego
Zakup ławek i stolików ogrodowych
Utrzymanie terenów zielonych
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

55 054,00 zł

ŁOSINO

Budowa drogi gminnej
Zakup trzech koszy betonowych
Zakup paliwa i części
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

22 277,00 zł

PŁASZEWO

Modernizacja drogi gminnej
Doposażenie świetlicy wiejskiej
Utrzymanie terenów zielonych
Zakup sprzętu sportowego
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

27 999,00 zł

REBLINO

Wykonanie dokumentacji-częściowa odbudowa i udrożnienie kanalizacji deszczowej
Zakup kosy spalinowej oraz traktorka
Ubezpieczenie traktorka
Utrzymanie terenów zielonych
Zakup gazonów i roślin
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

21 166,00 zł

RUNOWO SŁAWIEŃSKIE

Zagospodarowanie terenu przy stawie
Zakup paliwa i części
Ubezpieczenie urządzeń koszących
Zakup woderów i akcesoriów do czyszczenia stawu
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

23 277,00 zł

SIERAKOWO

Zagospodarowanie terenu w obrębie starego cmentarza
Zakup paliwa i części
Zakup energii do licznika przedpłatowego
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

28 499,00 zł

SŁONOWICE

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Słonowicach
Utrzymanie terenów zielonych
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

13 444,00 zł

SŁONOWICZKI

Prace związane z rozpoczęciem utworzenia miejsca spotkań i rekreacji w m. Słonowiczki
Modernizacja drogi gminnej w Ciechomicach
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

55 554,00 zł

SYCEWICE

Doposażenie placu zabaw w Sycewicach
Zakup traktorka
Ubezpieczenie traktorka
Zakup paliwa i części
Zakup środków do zwalczania chwastów
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

17 499,00 zł

ŚCIĘGNICA

Rozbudowa terenu sportowo - rekreacyjnego w m. Ścięgnica
Utrzymanie terenów zielonych
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

40 332,00 zł

WIDZINO

Oczyszczenie stawu
Przygotowanie projektu na uporządkowanie terenu starego cmentarza
Utrzymanie terenów zielonych
Doposażenie świetlicy wiejskiej
Wykonanie furtki w ogrodzeniu boiska
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

36 254,00 zł

WRZĄCA

Rozbudowa układu drogowego w m. Wrząca
Zakup traktorka, paliwa i części
Ubezpieczenie traktorka
Zakup i montaż 2 tablic informacyjnych
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

20 666,00 zł

ZAGÓRKI

Budowa drogi gminnej
Utrzymanie terenów zielonych
Zakup materiałów budowlanych 
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

20 199,00 zł

ZĘBOWO

Zakup i montaż piłkochwytów
Utrzymanie terenów zielonych
Ubezpieczenie traktorka
Zakup ławki
Zakup siatki na bramki
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

17 999,00 zł

ŻELKÓWKO

Przebudowa dróg gminnych
Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lubuń
Zakup ławki z koszem betonowym
Utrzymanie terenów zielonych
Spotkania integracyjne

Zobacz pełną listę zadań

Fundusz sołecki

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/BOLES%C5%81AWICE_YalscY6.jpg

Całkowity koszt

55 054,00 zł

BOLESŁAWICE

Rozbudowa i doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego w Bolesławicach
Doposażenie świetlicy
Zakup kompletów ławek i stołów
Zakup grilla
Utrzymanie terenów zielonych
Spotkania integracyjne

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/BZOWO_ELFabaL.jpg

Całkowity koszt

26 498,00 zł

BZOWO

Ogrodzenie placu zabaw
Przebudowa chodnika w m. Kczewo
Zakup stojaka na rowery przy świetlicy oraz doposażenie świetlicy
Zakup i montaż monitoringu na budynku świetlicy wiejskiej w Kczewie
Utrzymanie terenów zielonych, w tym zakup kosiarki spalinowej
Spotkania integracyjne

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/KOBYLNICA_bLHQp7b.jpg

Całkowity koszt

53 554,00 zł

KOBYLNICA

Zakup i montaż urządzeń fitness oraz stołu do tenisa na terenie placu zabaw przy ul. Witosa w Kobylnicy
Zakup i montaż ławki ze śmietnikiem
Zakup i montaż altany na placu zabaw przy ul. Witosa w Kobylnicy
Doposażenie placu zabaw przy ul. Stefczyka w Kobylnicy
Spotkania integracyjne

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/KOMI%C5%81OWO_a344U5l.jpg

Całkowity koszt

14 830,00 zł

KOMIŁOWO

Czyszczenie i pielęgnacja stawu
Zakup paliwa i części
Ubezpieczenie traktorka
Zakup i przesył energii elektrycznej
Zakup drzew i krzewów ozdobnych
Spotkania integracyjne

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/KOMORCZYN_akFYCia.jpg

Całkowity koszt

14 888,00 zł

KOMORCZYN

Budowa chodnika w m. Komorczyn- dokumentacja projektowa
Spotkania integracyjne

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/KONCZEWO_70I3kX0.jpg

Całkowity koszt

46 110,00 zł

KOŃCZEWO

Wykonanie projektu na nowe miejsca parkingowe na ul. Głównej w Kończewie wraz z budową miejsc parkingowych
Zakup i ustawienie garażu blaszanego
Doposażenie placu zabaw w Kończewie
Zakup i ustawienie tablicy informacyjnej na ul. Kolejowej
Zakup namiotu
Zakup paliwa, części
Ubezpieczenie traktorka
Zakup materiałów budowlanych w celu ocieplenia garażu blaszanego
Zakup regałów do garażu blaszanego
Spotkania integracyjne

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/KRUSZYNA_DX0tMKf.jpg

Całkowity koszt

20 777,00 zł

KRUSZYNA

Modernizacja terenu wokół świetlicy
Utrzymanie terenów zielonych
Ubezpieczenie traktorka
Doposażenie świetlicy wiejskiej
Zakup energii
Spotkania integracyjne

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/KULESZEWO_s7tv8TD.jpg

Całkowity koszt

34 888,00 zł

KULESZEWO

Wykonanie dokumentacji projektowej drogi prowadzącej do boiska przez osiedle w Kuleszewie oraz zakup kostki betonowej
Doposażenie świetlicy wiejskiej
Utrzymanie terenów zielonych
Spotkania integracyjne

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/KWAKOWO_8VBldws.jpg

Całkowity koszt

46 054,00 zł

KWAKOWO

Modernizacja istniejącego oświetlenia solarnego terenów rekreacyjno-sportowych poprzez przyłączenie do sieci energetycznej wraz z budową oświetlenia przystanku autobusowego w m. Kwakowo
Utrzymanie terenów zielonych
Zakup roślin, narzędzi ogrodniczych
Bieżące utrzymanie placu zabaw
Montaż kamery do monitoringu
Utrzymanie strony internetowej Sołectwa Kwakowo
Wykonanie i wymiana zdjęć
Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lubuń
Spotkania integracyjne

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/LUBUN_NjYx1Y2.jpg

Całkowity koszt

21 277,00 zł

LUBUŃ

Przebudowa dróg gminnych
Utrzymanie terenów zielonych
Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lubuń
Spotkania integracyjne

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/LULEMINO_Iu4RV5h.jpg

Całkowity koszt

18 221,00 zł

LULEMINO

Dokumentacja projektowa-Park wiejski w Luleminie
Doposażenie świetlicy
Zakup namiotu ogrodowego
Zakup ławek i stolików ogrodowych
Utrzymanie terenów zielonych
Spotkania integracyjne

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/%C5%81OSINO_VidtYJC.jpg

Całkowity koszt

55 054,00 zł

ŁOSINO

Budowa drogi gminnej
Zakup trzech koszy betonowych
Zakup paliwa i części
Spotkania integracyjne

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/P%C5%81ASZEWO_soLE1dI.jpg

Całkowity koszt

22 277,00 zł

PŁASZEWO

Modernizacja drogi gminnej
Doposażenie świetlicy wiejskiej
Utrzymanie terenów zielonych
Zakup sprzętu sportowego
Spotkania integracyjne

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/REBLINO_6Tj033c.jpg

Całkowity koszt

27 999,00 zł

REBLINO

Wykonanie dokumentacji-częściowa odbudowa i udrożnienie kanalizacji deszczowej
Zakup kosy spalinowej oraz traktorka
Ubezpieczenie traktorka
Utrzymanie terenów zielonych
Zakup gazonów i roślin
Spotkania integracyjne

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/RUNOWO_S%C5%81AWIENSKIE_3dO4E2a.jpg

Całkowity koszt

21 166,00 zł

RUNOWO SŁAWIEŃSKIE

Zagospodarowanie terenu przy stawie
Zakup paliwa i części
Ubezpieczenie urządzeń koszących
Zakup woderów i akcesoriów do czyszczenia stawu
Spotkania integracyjne

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/SIERAKOWO_XE2LrDY.jpg

Całkowity koszt

23 277,00 zł

SIERAKOWO

Zagospodarowanie terenu w obrębie starego cmentarza
Zakup paliwa i części
Zakup energii do licznika przedpłatowego
Spotkania integracyjne

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/S%C5%81ONOWICE_ZFvPPxR.jpg

Całkowity koszt

28 499,00 zł

SŁONOWICE

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Słonowicach
Utrzymanie terenów zielonych
Spotkania integracyjne

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/S%C5%81ONOWICZKI_mXyYGaS.jpg

Całkowity koszt

13 444,00 zł

SŁONOWICZKI

Prace związane z rozpoczęciem utworzenia miejsca spotkań i rekreacji w m. Słonowiczki
Modernizacja drogi gminnej w Ciechomicach
Spotkania integracyjne

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/SYCEWICE_QBAf1BE.jpg

Całkowity koszt

55 554,00 zł

SYCEWICE

Doposażenie placu zabaw w Sycewicach
Zakup traktorka
Ubezpieczenie traktorka
Zakup paliwa i części
Zakup środków do zwalczania chwastów
Spotkania integracyjne

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/SCIEGNICA_lMYJgjl.jpg

Całkowity koszt

17 499,00 zł

ŚCIĘGNICA

Rozbudowa terenu sportowo - rekreacyjnego w m. Ścięgnica
Utrzymanie terenów zielonych
Spotkania integracyjne

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/WIDZINO1.jpg

Całkowity koszt

40 332,00 zł

WIDZINO

Oczyszczenie stawu
Przygotowanie projektu na uporządkowanie terenu starego cmentarza
Utrzymanie terenów zielonych
Doposażenie świetlicy wiejskiej
Wykonanie furtki w ogrodzeniu boiska
Spotkania integracyjne

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/WRZACA_ZJWVvHd.jpg

Całkowity koszt

36 254,00 zł

WRZĄCA

Rozbudowa układu drogowego w m. Wrząca
Zakup traktorka, paliwa i części
Ubezpieczenie traktorka
Zakup i montaż 2 tablic informacyjnych
Spotkania integracyjne

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/ZAGORKI_jOFyL0S.jpg

Całkowity koszt

20 666,00 zł

ZAGÓRKI

Budowa drogi gminnej
Utrzymanie terenów zielonych
Zakup materiałów budowlanych 
Spotkania integracyjne

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/ZEBOWO_SBdOAGb.jpg

Całkowity koszt

20 199,00 zł

ZĘBOWO

Zakup i montaż piłkochwytów
Utrzymanie terenów zielonych
Ubezpieczenie traktorka
Zakup ławki
Zakup siatki na bramki
Spotkania integracyjne

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/ZELKOWKO_Gqomi1Q.jpg

Całkowity koszt

17 999,00 zł

ŻELKÓWKO

Przebudowa dróg gminnych
Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lubuń
Zakup ławki z koszem betonowym
Utrzymanie terenów zielonych
Spotkania integracyjne

07

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Kobylnicy rozlicza tylko 68% mieszkańców.

Teraz
68%
16 322 443,00 zł
Prognoza
100%
23 697 660,27 zł
Zobacz, jak brakujące +32%
wpływów PIT zmieni naszą gminę na lepsze.
+ 5 km
Lepsze drogi
+ 5 km
dodatkowych dróg rocznie
+ 4 km
Ścieżki rowerowe
+ 4 km
ścieżek rowerowych
+ 15
Oświetlenie
+ 15
nowych lamp ulicznych
+ 1
Sport
+ 1
nowe boisko
+ 2
Dla dzieci
+ 2
nowe place zabaw
+ 8
Dla kierowców
+ 8
dodatkowych miejsc parkingowych
+ 1
Placówki oświatowe
+ 1
rozbudowa placówki oświatowej
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Kobylnicy?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Kobylnicy (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.