Kobylnica

Sprawozdanie budżetowe

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Kobylnicy
i razem ze mną mieszka oficjalnie
12 571
mieszkańców
W 2019 roku dochody ogółem wyniosły
80 014 418,35 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
18.92%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
15 141 035,59 zł
18.92%
CIT
534 442,74 zł
0.67%
Podatki od nieruchomości
13 574 882,99 zł
16.97%
Inne podatki i opłaty lokalne
5 947 814,64 zł
7.43%
Dotacje
27 496 781,45 zł
34.36%
Subwencje
13 054 071 zł
16.31%
Pozostałe dochody
4 265 389,94 zł
5.33%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2019 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
86 935 854,38 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
19 496 976,87 zł
stanowiły 23% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
23%
19 496 976,87 zł
Wydatki bieżące
77%
67 361 534,08 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.08%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_kob_oswiata-wychowanie.png
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
20 294 910,42 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_kob_transport-lacznosc.png
Transport i łączność
całkowity koszt
11 434 542,55 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_kob_gospodarka-mieszkaniowa.png
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
2 998 442,74 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_kob_administracja-publiczna.png
Administracja publiczna
całkowity koszt
7 636 766,41 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_kob_bezpieczenstwo-publiczne.png
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
783 444,20 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_kob_Eedukacja-opieka-wychowawcza.png
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 382 682,67 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_kob_pomoc-spoleczna.png
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
5 048 246,62 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_kob_rodzina.png
Rodzina
całkowity koszt
16 900 004,23 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_kob_gospodarka-komunalna.png
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
6 802 536,14 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_kob_kultura-dziedzictwo.png
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
3 662 361,80 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_kob_kultura-fizyczna.png
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 992 537,72 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_kob_rolnictwo-lowiectwo.png
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
5 735 294,46 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_kob_dlug-publiczny.png
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 422 224,51 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_kob_rozne-rozliczenia.png
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
841 859,91 zł

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kobylnica za rok 2019

Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_kob_oswiata-wychowanie.png
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
20 294 910,42 zł
Wydatki bieżące
20 278 674,42 zł
Wydatki majątkowe
16 236,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_kob_transport-lacznosc.png
Transport i łączność
całkowity koszt
11 434 542,55 zł
Wydatki bieżące
2 329 077,45 zł
Wydatki majątkowe
9 105 465,10 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_kob_gospodarka-mieszkaniowa.png
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
2 998 442,74 zł
Wydatki bieżące
593 074,09 zł
Wydatki majątkowe
2 405 368,65 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_kob_administracja-publiczna.png
Administracja publiczna
całkowity koszt
7 636 766,41 zł
Wydatki bieżące
7 618 992,91 zł
Wydatki majątkowe
17 773,50 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_kob_bezpieczenstwo-publiczne.png
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
783 444,20 zł
Wydatki bieżące
733 444,20 zł
Wydatki majątkowe
50 000,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_kob_Eedukacja-opieka-wychowawcza.png
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 382 682,67 zł
Wydatki bieżące
1 382 682,67 zł
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_kob_pomoc-spoleczna.png
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
5 048 246,62 zł
Wydatki bieżące
5 008 360,62 zł
Wydatki majątkowe
39 886,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_kob_rodzina.png
Rodzina
całkowity koszt
16 900 004,23 zł
Wydatki bieżące
16 900 004,23 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_kob_gospodarka-komunalna.png
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
6 802 536,14 zł
Wydatki bieżące
3 457 478,37 zł
Wydatki majątkowe
3 345 057,77 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_kob_kultura-dziedzictwo.png
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
3 662 361,80 zł
Wydatki bieżące
3 452 527,54 zł
Wydatki majątkowe
209 834,26 zł
Rolnictwo i łowiectwo
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_kob_kultura-fizyczna.png
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 992 537,72 zł
Wydatki bieżące
954 884,32 zł
Wydatki majątkowe
1 037 653,40 zł
Obsługa długu publicznego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_kob_rolnictwo-lowiectwo.png
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
5 735 294,46 zł
Wydatki bieżące
2 573 962,77 zł
Wydatki majątkowe
3 161 331,69 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_kob_dlug-publiczny.png
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 422 224,51 zł
Wydatki bieżące
1 422 224,51 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_kob_rozne-rozliczenia.png
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
841 859,91 zł
Wydatki bieżące
733 489,41 zł
Wydatki majątkowe
108 370,50 zł
Wydatki bieżące
13 806 734,88 zł
Wydatki majątkowe
16 236,00 zł
Szkoły podstawowe
13 822 970,88 zł
Wydatki bieżące
3 973 364,17 zł

Wydatek częściowo pokrywany z dotacji (budżet państwa, z budżetu gminy na podstawie porozumień między j.s.t.)

Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach
3 973 364,17 zł
Wydatki bieżące
1 016 131,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
1 016 131,00 zł
Wydatki bieżące
87 583,34 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej z budżetu państwa

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych
87 583,34 zł
Wydatki bieżące
562 165,73 zł
Dowożenie uczniów do szkół
562 165,73 zł
Wydatki bieżące
66 339,51 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
66 339,51 zł
Wydatki bieżące
590 412,40 zł
Gimnazja
590 412,40 zł
Wydatki bieżące
175 943,39 zł
Pozostała działalność
175 943,39 zł
Wydatki bieżące
307 718,46 zł
Lokalny transport zbiorowy
307 718,46 zł
Wydatki bieżące
2 011 634,30 zł
Wydatki majątkowe
7 105 622,81 zł

Wydatek częściowo pokrywany z dotacji (środki europejskie, państwowe fundusze celowe, pomoc finansowa udzielana między j.s.t., inne źródła)

Drogi publiczne gminne
9 117 257,11 zł
Wydatki bieżące
8 021,42 zł
Drogi publiczne krajowe
8 021,42 zł
Wydatki bieżące
1 703,27 zł
Wydatki majątkowe
1 929 561,63 zł
Drogi publiczne powiatowe
1 931 264,90 zł
Wydatki majątkowe
70 280,66 zł
Pozostała działalność
70 280,66 zł
Wydatki bieżące
593 074,09 zł
Wydatki majątkowe
2 405 368,65 zł

Wydatek częściowo pokrywany z dotacji (środki europejskie, inne źródła)

Gospodarka gruntami i nieruchomościami
2 998 442,74 zł
Wydatki bieżące
4 253 427,00 zł
Wydatki majątkowe
17 773,50 zł
Urzędy gmin
4 271 200,50 zł
Wydatki bieżące
2 797 356,33 zł
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorianego
2 797 356,33 zł
Wydatki bieżące
159 893,77 zł
Rady gmin
159 893,77 zł
Wydatki bieżące
106 098,73 zł

Wydatek w znaczącej części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa

Urzędy wojewódzkie
106 098,73 zł
Wydatki bieżące
302 217,08 zł
Pozostała działalność
302 217,08 zł
Wydatki bieżące
306 001,54 zł
Ochotnicze straże pożarne
306 001,54 zł
Wydatki bieżące
415 511,55 zł
Straż gminna
415 511,55 zł
Wydatki majątkowe
50 000,00 zł
Komendy wojewódzkie Policji
50 000,00 zł
Wydatki bieżące
11 931,11 zł
Obrona cywilna
11 931,11 zł
Wydatki bieżące
1 134 693,39 zł
Świetlice szkolne
1 134 693,39 zł
Wydatki bieżące
117 532,78 zł
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
117 532,78 zł
Wydatki bieżące
81 520,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
81 520,00 zł
Wydatki bieżące
48 936,50 zł

Wydatek częściowo pokrywany z dotacji z budżet państwa

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
48 936,50 zł
Wydatki bieżące
1 140 439,45 zł
Wydatki majątkowe
39 886,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej
1 180 325,45 zł
Wydatki bieżące
594 966,06 zł
Domy pomocy społecznej
594 966,06 zł
Wydatki bieżące
444 510,48 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
444 510,48 zł
Wydatki bieżące
157 034,36 zł

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
157 034,36 zł
Wydatki bieżące
236 414,19 zł

Wydatek częściowo pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Pomoc w zakresie dożywiania
236 414,19 zł
Wydatki bieżące
597 895,04 zł

Wydatek w całości pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Zasiłki stałe
597 895,04 zł
Wydatki bieżące
386,40 zł
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
386,40 zł
Wydatki bieżące
26 354,37 zł
Dodatki mieszkaniowe
26 354,37 zł
Wydatki bieżące
52 148,63 zł

opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej. Źródło: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
52 148,63 zł
Wydatki bieżące
246 094,86 zł

Wydatek w całości pokrywanym z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
246 094,86 zł
Wydatki bieżące
22 000,00 zł

Wydatek w całości pokrywanym z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Zwalczanie narkomanii
22 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 490 116,78 zł

Wydatek częściowo pokrywany z dotacji (środki europejskie, państwowe fundusze celowe)

Pozostała działalność
1 490 116,78 zł
Wydatki bieżące
11 459 433,27 zł

Wydatek w całości pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Świadczenia wychowawcze
11 459 433,27 zł
Wydatki bieżące
4 330 029,57 zł

Wydatek w całości pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
4 330 029,57 zł
Wydatki bieżące
592 975,40 zł

Wydatek pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Wspieranie rodziny
592 975,40 zł
Wydatki bieżące
366 150,00 zł

Wydatek częściowo pokryty z dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
366 150,00 zł
Wydatki bieżące
94 090,77 zł
Rodziny zastępcze
94 090,77 zł
Wydatki bieżące
56 489,22 zł

opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Wydatek pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
56 489,22 zł
Wydatki bieżące
836,00 zł

Wydatek pokryty z dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Karta Dużej Rodziny
836,00 zł
Wydatki bieżące
2 047 500,00 zł
Wydatki majątkowe
45 273,00 zł
Gospodarka odpadami komunalnymi
2 092 773,00 zł
Wydatki bieżące
716 936,34 zł
Wydatki majątkowe
1 405 605,78 zł

Wydatek częściowo pokrywany z dotacje celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich

Oświetlenie ulic, placów i dróg
2 122 542,12 zł
Wydatki bieżące
107 317,73 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
107 317,73 zł
Wydatki bieżące
217 987,49 zł
Oczyszczanie miast i wsi
217 987,49 zł
Wydatki majątkowe
388 956,16 zł
Schroniska dla zwierząt
388 956,16 zł
Wydatki bieżące
18 641,49 zł
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
18 641,49 zł
Wydatki bieżące
349 095,32 zł
Wydatki majątkowe
1 505 222,83 zł

Wydatek częściowo pokrywany z dotacji (środki europejskie, środki otrzymane od jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych)

Pozostała działalność
1 854 318,15 zł
Wydatki bieżące
2 703 850,39 zł
Wydatki majątkowe
150 023,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
2 853 873,39 zł
Wydatki bieżące
399 950,00 zł
Biblioteki
399 950,00 zł
Wydatki bieżące
44 847,90 zł
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
44 847,90 zł
Wydatki bieżące
119 119,96 zł
Pozostałe zadania w zakresie kultury
119 119,96 zł
Wydatki bieżące
184 759,29 zł
Wydatki majątkowe
59 811,26 zł
Pozostała działalność
244 570,55 zł
Wydatki bieżące
954 884,32 zł
Wydatki majątkowe
1 037 653,40 zł

Wydatek częściowo pokrywany z dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych

Zadania w zakresie kultury fizycznej
1 992 537,72 zł
Wydatki bieżące
1 709 980,65 zł
Wydatki majątkowe
2 814 047,14 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
4 524 027,79 zł
Wydatki bieżące
32 289,64 zł
Izby rolnicze
32 289,64 zł
Wydatki majątkowe
347 284,55 zł

Wydatek częściowo pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
347 284,55 zł
Wydatki bieżące
831 692,48 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Pozostała działalność
831 692,48 zł
Wydatki bieżące
1 422 224,51 zł
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
1 422 224,51 zł
Wydatki bieżące
10 404,40 zł
Wydatki majątkowe
107 154,50 zł

Wydatek częściowo pokrywany z dotacje celowej w ramach programów finansowych z
udziałem środków europejskich

Turystyka
117 558,90 zł
Wydatki bieżące
61 803,43 zł
Wydatki majątkowe
1 216,00 zł
Wytwarzanie i zaoptarywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
63 019,43 zł
Wydatki bieżące
225 743,15 zł
Działalność usługowa
225 743,15 zł
Wydatki bieżące
358 195,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Różne rozliczenia
358 195,00 zł
Wydatki bieżące
77 343,43 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
77 343,43 zł
04

Zadania inwestycyjne

Kobylnica w 2019 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
19 496 976,87 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
76.61%
Infrastruktura
23.39%
Sprawy społeczne
Wydatki na inwestycje w dziale
14 937 154,40 zł
4 559 822,47 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budowa_drog_powiatowych_kobylnica.jpg

Budowa dróg powiatowych

Przebudowa drogi powiatowej Nr 11717G Kruszyna - Żelki;
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1157G Łosino - Barcino.

Całkowity koszt
1 929 561,63 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/inwestycjew_drogi_gminne.jpg

Inwestycje w drogi gminne

Inwestycje w drogi gminne na terenie gminy Kobylnica. Łącznie 33 inwestycje drogowe;
Przebudowa mostu na rzece Słupi w Łosinie.

Całkowity koszt
7 431 193,36 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/chodniki_Dhtb6Li.jpg

Budowa chodników

Budowa chodników w Dobrzęcinie, Widzinie i Sycewicach.

Całkowity koszt
21 714,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/miejsca_parkingowe.jpg

Nowe miejsca parkingowe

Budowa parkingów na osiedlu w Konczewie oraz w miejscowości Komorczyn.

Całkowity koszt
48 445,66 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/infrastruktura_wodociagowa_StrQzOe.jpg

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej;
Program gospodarki wodno-ściekowej - wniesienie wkładu do Spółki "Wodociągi", której Gmina Kobylnica jest współwłaścicielem;
Nabycie urządzeń sanitarnych do zasobów Gminy Kobylnica;
Budowa kolektora odprowadzającego wody z drogi gminnej;
Zarządzanie wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Gminy Kobylnica (lata 2015-2023);
Remont i przebudowa rurociągu odpływowego na zbiorniku wodnym w m. Zbyszewo.

Całkowity koszt
2 836 090,04 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswietlenie_y9efcqS.jpg

Oświetlenie

Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska;
Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kobylnica;
Nabycie infrastruktury oświetleniowej drogowej do zasobów Gminy Kobylnica.

Całkowity koszt
1 405 605,78 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/gospodarka_nieruchomosciami.jpg

Gospodarka nieruchomościami

Zakup terenów inwestycyjnych do mienia gminnego;
Budowa budynków mieszkalnych - tworzenie lokali komunalnych w Kwakowie wraz z budową budynków gospodarczych.

Całkowity koszt
1 264 543,93 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budowa_schronisk.jpg

Budowa schroniska dla zwierząt

Budowa schroniska dla zwierząt w Słupsku w ramach umowy partnerskiej.

Całkowity koszt
388 956,16 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/przekazanie_radiowozu.jpg

Komendy wojewódzkie policji

Współfinansowanie zakupu pojazdu osobowego dla Posterunku Policji w Kobylnicy.

Całkowity koszt
50 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/zagospodarowanie_jeziora_w_sciegnicy.jpg

Turystyka

Szlak edukacyjno - sportowy po Kwakowie;
Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Ścięgnica na potrzeby rekreacyjno-sportowe.

Całkowity koszt
107 154,50 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_plac-zabaw_F6AfAAT.jpg

Place zabaw

Inwestycje na terenie Gminy Kobylnica w budowę lub doposażenie placów zabaw. Łącznie 8 inwestycji.

Całkowity koszt
243 723,53 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_park_nVflyEI.jpg

Tereny rekreacyjne

Rozbudowa i modernizacja altany z grillem w Luleminie;
Rozbudowa terenu sportowo - rekreacyjnego we Wrzącej;
Renowacja "Wielopokoleniowego parku wypoczynku, sportu i rekreacji" w Kuleszewie;
Sierakowo buduje miejsce spotkań;
Zagospodarowanie terenu przyległego w Reblinie;
Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Runowie Sławińskim, Reblinie, Zębowie, poprzez zagospodarowanie terenów wokół zbiorników wodnych wraz z ich renaturyzacją;
Rewitalizacja parku pałacowego w Sycewicach.

Całkowity koszt
1 183 908,65 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_swietlica_h78Riu1.jpg

Domy i ośrodki kultury

Dotacja dla GCKiP w Kobylnicy na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych;
Zagospodarowanie terenu w obrębie świetlicy wiejskiej w Kczewie;
Budowa świetlicy wiejskiej w Zębowie.

Całkowity koszt
239 433,26 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_sport_a4ncTMo.jpg

Sport

Przebudowa boiska piłkarskiego oraz budowa sali gimnastycznej przy SP w Kończewie;
Budowa terenu sportowo - rekreacyjnego w Kobylnicy;
Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kuleszewie;
Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego w Sycewicach;
Zakup ciągniczka do koszenie;
Tablica wyników na hali sportowej w Szkole Podstawowej w Kobylnicy.

Całkowity koszt
1 053 889,40 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_ochrona-srodowiska_ojUFe1K.jpg

Ekologia

Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków na terenie Gminy Kobylnica;
Budowa instalacji do produkcji energii elektrycznej z OZE na potrzeby obiektów użyteczności publicznej;
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Całkowity koszt
1 157 714,72 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_przebudowa_alejek_lqUWboC.jpg

Pozostałe

Zainstalowanie elektronicznego sygnalizatora prędkości w Łosinie;
Wymiana centrali telefonicznej w Urzędzie Gminy Kobylnica;
Zakup klimatyzacji dla Ośrodka Pomocy Społecznej;
Zagospodarowanie terenu w obrębie starego poniemieckiego cmentarza wraz z budową lapidarium w Sierakowie;
Zakup dekoracji świątecznej - choinka.

Całkowity koszt
135 042,25 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań

Infrastruktura

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budowa_drog_powiatowych_kobylnica.jpg

Całkowity koszt

1 929 561,63 zł

Budowa dróg powiatowych

Przebudowa drogi powiatowej Nr 11717G Kruszyna - Żelki;
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1157G Łosino - Barcino.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/inwestycjew_drogi_gminne.jpg

Całkowity koszt

7 431 193,36 zł

Inwestycje w drogi gminne

Inwestycje w drogi gminne na terenie gminy Kobylnica. Łącznie 33 inwestycje drogowe;
Przebudowa mostu na rzece Słupi w Łosinie.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/chodniki_Dhtb6Li.jpg

Całkowity koszt

21 714,00 zł

Budowa chodników

Budowa chodników w Dobrzęcinie, Widzinie i Sycewicach.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/miejsca_parkingowe.jpg

Całkowity koszt

48 445,66 zł

Nowe miejsca parkingowe

Budowa parkingów na osiedlu w Konczewie oraz w miejscowości Komorczyn.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/infrastruktura_wodociagowa_StrQzOe.jpg

Całkowity koszt

2 836 090,04 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej;
Program gospodarki wodno-ściekowej - wniesienie wkładu do Spółki "Wodociągi", której Gmina Kobylnica jest współwłaścicielem;
Nabycie urządzeń sanitarnych do zasobów Gminy Kobylnica;
Budowa kolektora odprowadzającego wody z drogi gminnej;
Zarządzanie wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Gminy Kobylnica (lata 2015-2023);
Remont i przebudowa rurociągu odpływowego na zbiorniku wodnym w m. Zbyszewo.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswietlenie_y9efcqS.jpg

Całkowity koszt

1 405 605,78 zł

Oświetlenie

Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska;
Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kobylnica;
Nabycie infrastruktury oświetleniowej drogowej do zasobów Gminy Kobylnica.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/gospodarka_nieruchomosciami.jpg

Całkowity koszt

1 264 543,93 zł

Gospodarka nieruchomościami

Zakup terenów inwestycyjnych do mienia gminnego;
Budowa budynków mieszkalnych - tworzenie lokali komunalnych w Kwakowie wraz z budową budynków gospodarczych.

Sprawy społeczne

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budowa_schronisk.jpg

Całkowity koszt

388 956,16 zł

Budowa schroniska dla zwierząt

Budowa schroniska dla zwierząt w Słupsku w ramach umowy partnerskiej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/przekazanie_radiowozu.jpg

Całkowity koszt

50 000,00 zł

Komendy wojewódzkie policji

Współfinansowanie zakupu pojazdu osobowego dla Posterunku Policji w Kobylnicy.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/zagospodarowanie_jeziora_w_sciegnicy.jpg

Całkowity koszt

107 154,50 zł

Turystyka

Szlak edukacyjno - sportowy po Kwakowie;
Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Ścięgnica na potrzeby rekreacyjno-sportowe.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_plac-zabaw_F6AfAAT.jpg

Całkowity koszt

243 723,53 zł

Place zabaw

Inwestycje na terenie Gminy Kobylnica w budowę lub doposażenie placów zabaw. Łącznie 8 inwestycji.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_park_nVflyEI.jpg

Całkowity koszt

1 183 908,65 zł

Tereny rekreacyjne

Rozbudowa i modernizacja altany z grillem w Luleminie;
Rozbudowa terenu sportowo - rekreacyjnego we Wrzącej;
Renowacja "Wielopokoleniowego parku wypoczynku, sportu i rekreacji" w Kuleszewie;
Sierakowo buduje miejsce spotkań;
Zagospodarowanie terenu przyległego w Reblinie;
Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Runowie Sławińskim, Reblinie, Zębowie, poprzez zagospodarowanie terenów wokół zbiorników wodnych wraz z ich renaturyzacją;
Rewitalizacja parku pałacowego w Sycewicach.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_swietlica_h78Riu1.jpg

Całkowity koszt

239 433,26 zł

Domy i ośrodki kultury

Dotacja dla GCKiP w Kobylnicy na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych;
Zagospodarowanie terenu w obrębie świetlicy wiejskiej w Kczewie;
Budowa świetlicy wiejskiej w Zębowie.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_sport_a4ncTMo.jpg

Całkowity koszt

1 053 889,40 zł

Sport

Przebudowa boiska piłkarskiego oraz budowa sali gimnastycznej przy SP w Kończewie;
Budowa terenu sportowo - rekreacyjnego w Kobylnicy;
Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kuleszewie;
Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego w Sycewicach;
Zakup ciągniczka do koszenie;
Tablica wyników na hali sportowej w Szkole Podstawowej w Kobylnicy.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_ochrona-srodowiska_ojUFe1K.jpg

Całkowity koszt

1 157 714,72 zł

Ekologia

Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków na terenie Gminy Kobylnica;
Budowa instalacji do produkcji energii elektrycznej z OZE na potrzeby obiektów użyteczności publicznej;
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_przebudowa_alejek_lqUWboC.jpg

Całkowity koszt

135 042,25 zł

Pozostałe

Zainstalowanie elektronicznego sygnalizatora prędkości w Łosinie;
Wymiana centrali telefonicznej w Urzędzie Gminy Kobylnica;
Zakup klimatyzacji dla Ośrodka Pomocy Społecznej;
Zagospodarowanie terenu w obrębie starego poniemieckiego cmentarza wraz z budową lapidarium w Sierakowie;
Zakup dekoracji świątecznej - choinka.

05

Fundusz sołecki

Rada gminy Kobylnica zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/BOLES%C5%81AWICE_5XWp3ff.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/BZOWO_nB8CJu4.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/KOBYLNICA_9Bll4yh.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/KOMI%C5%81OWO_GPygIsa.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/KOMORCZYN_uIk7lTM.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/KONCZEWO_enm86Ae.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/KRUSZYNA_R9vIifR.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/KULESZEWO_bjMJ2UL.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/KWAKOWO_nVvbf0P.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/LUBUN_OqToWcg.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/LULEMINO_agMZAiy.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/%C5%81OSINO_xvkQ5iV.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/P%C5%81ASZEWO_fNZA224.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/REBLINO_Z6AiLnr.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/RUNOWO_S%C5%81AWIE%C5%83SKIE.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/SIERAKOWO_PlmheUc.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/S%C5%81ONOWICE_jj2lPT8.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/S%C5%81ONOWICZKI_Uli0nZr.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/SYCEWICE_XcyIF7p.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/%C5%9ACI%C4%98GNICA.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/WIDZINO_pJBF701.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/WRZ%C4%84CA.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/ZAG%C3%93RKI-1.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/Z%C4%98BOWO.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/%C5%BBELK%C3%93WKO.jpg

Całkowity koszt

50 312,08 zł

BOLESŁAWICE

Rozbudowa placu zabaw i strefy rekreacyjno-sportowej w Bolesławicach
Doposażenie świetlicy
Budowa drogi - ul. Oliwkowej w Bolesławicach
Utrzymanie terenów zielonych
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

27 742,94 zł

BZOWO

Przebudowa drogi gminnej w Kczewie
Przebudowa drogi gminnej w Bzowie
Zakup wiaty metalowej
Zakup sprzętu sportowego w Kczewie
Wykonanie nadruku na koszulkach sportowych
Utrzymanie terenów zielonych
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

53 113,00 zł

KOBYLNICA

Oczyszczenie i odmulenie stawów wodnych
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

14 011,19 zł

KOMIŁOWO

Czyszczenie i pielęgnacja stawu wodnego
Zakup nożyc do żywopłotu, paliwa i części
Ubezpieczenie traktorka
Zakup i przesył energii elektrycznej
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

16 401,38 zł

KOMORCZYN

Budowa parkingu oraz zamontowanie spowalniacza w Komorczynie
Utrzymanie terenów zielonych
Doposażenie świetlicy wiejskiej
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

46 059,00 zł

KOŃCZEWO

Przebudowa boiska piłkarskiego w Kończewie
Budowa nowych miejsc parkingowych na osiedlu
Zakup i ustawienie garażu blaszanego
Zakup paliwa, części
Ubezpieczenie traktorka
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

20 810,64 zł

KRUSZYNA

Rozbudowa placu zabaw w Kruszynie
Wykonanie skrzynki do odbioru energii elektrycznej
Doposażenie świetlicy wiejskiej
Utrzymanie terenów zielonych
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

34 568,11 zł

KULESZEWO

Budowa obiektu sportowo - rekreacyjnego
Renowacja Parku Sportu i Rekreacji w Kuleszewie
Zakup kamer do monitoringu
Doposażenie świetlicy wiejskiej
Utrzymanie terenów zielonych
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

34 913,48 zł

KWAKOWO

Budowa układu drogowego ulic Poziomkowej i Krótkiej w Kwakowie
Utrzymanie terenów zielonych
Zakup materiałów do wykonania donic na kwiaty
Bieżące utrzymanie placu zabaw
Zakup kamery do monitoringu
Utrzymanie strony internetowej Sołectwa Kwakowo
Zakup ławek i koszy
Zakup namiotu
Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lubuń
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

21 078,02 zł

LUBUŃ

Przebudowa dróg gminnych
Utrzymanie terenów zielonych
Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lubuń
Doposażenie świetlicy
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

17 607,34 zł

LULEMINO

Budowa placu zabaw i rekreacji w Maszkowie
Doposażenie świetlicy
Zakup ławek i koszy ulicznych
Zakup namiotu
Utrzymanie terenów zielonych
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

55 416,43 zł

ŁOSINO

Zainstalowanie elektronicznego sygnalizatora prędkości
Budowa drogi gminnej
Utrzymanie terenów zielonych
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

22 159,56 zł

PŁASZEWO

Modernizacja drogi gminnej
Doposażenie świetlicy wiejskiej
Zakup materiałów do utrzymania placu zabaw
Utrzymanie terenów zielonych
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

28 604,43 zł

REBLINO

Modernizacja drogi gminnej w Reblinku
Zagospodarowanie terenu przyległego do ul. Krętej i Dębowej
Zakup stołów i ławek
Utrzymanie terenów zielonych
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

21 545,66 zł

RUNOWO SŁAWIEŃSKIE

Zagospodarowanie terenu przy stawie
Zakup kosy spalinowej, paliwa i części
Ubezpieczenie urządzeń koszących
Zakup opryskiwacza i środków chwastobójczych
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

22 662,47 zł

SIERAKOWO

Kontynuacja budowy ogrodzenia w m. Sierakowo wokół placu zabaw
Zagospodarowanie terenu w obrębie starego cmentarza
Rozbudowa układu drogowego w m. Sierakowo
Zakup paliwa i części
Zakup energii do licznika przedpłatowego
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

16 651,74 zł

SŁONOWICE

Zakup traktorka
Utrzymanie terenów zielonych
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

4 550,20 zł

SŁONOWICZKI

Modernizacja drogi gminnej w Ciechomicach
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

52 329,45 zł

SYCEWICE

Przebudowa placu zabaw i rekreacji w Sycewicach
Zakup paliwa i części
Doposażenie świetlicy w Sycewicach
Zakup impregnatu
Zakup dwóch ławek
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

17 167,99 zł

ŚCIĘGNICA

Rozbudowa układu drogowego w m. Ścięgnica
Utrzymanie terenów zielonych
Zakup piłek do gry oraz paletek
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

40 845,31 zł

WIDZINO

Odbudowa rowów melioracyjnych
Zakup koszy
Wyposażenie świetlicy wiejskiej
Utrzymanie terenów zielonych
Wykonanie tablicy z regulaminem
Zakup i montaż ławki przy zbiegu ulic
Utwardzenie terenu na placu zabaw
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

35 922,99 zł

WRZĄCA

Rozbudowa terenu sportowo - rekreacyjnego
Rozbudowa układu drogowego w m. Wrząca
Doposażenie świetlicy
Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wrząca
Utrzymanie terenów zielonych
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

20 671,78 zł

ZAGÓRKI

Przebudowa drogi gminnej
Utrzymanie terenów zielonych
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

20 563,60 zł

ZĘBOWO

Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Zębowie
Ogrodzenie placu zabaw
Utrzymanie terenów zielonych
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

16 670,44 zł

ŻELKÓWKO

Odbudowa umocnień na ciekach wodnych
Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lubuń
Doposażenie świetlicy wiejskiej
Utrzymanie terenów zielonych
Spotkania integracyjne

Zobacz pełną listę zadań

Fundusz sołecki

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/BOLES%C5%81AWICE_5XWp3ff.jpg

Całkowity koszt

50 312,08 zł

BOLESŁAWICE

Rozbudowa placu zabaw i strefy rekreacyjno-sportowej w Bolesławicach
Doposażenie świetlicy
Budowa drogi - ul. Oliwkowej w Bolesławicach
Utrzymanie terenów zielonych
Spotkania integracyjne

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/BZOWO_nB8CJu4.jpg

Całkowity koszt

27 742,94 zł

BZOWO

Przebudowa drogi gminnej w Kczewie
Przebudowa drogi gminnej w Bzowie
Zakup wiaty metalowej
Zakup sprzętu sportowego w Kczewie
Wykonanie nadruku na koszulkach sportowych
Utrzymanie terenów zielonych
Spotkania integracyjne

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/KOBYLNICA_9Bll4yh.jpg

Całkowity koszt

53 113,00 zł

KOBYLNICA

Oczyszczenie i odmulenie stawów wodnych
Spotkania integracyjne

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/KOMI%C5%81OWO_GPygIsa.jpg

Całkowity koszt

14 011,19 zł

KOMIŁOWO

Czyszczenie i pielęgnacja stawu wodnego
Zakup nożyc do żywopłotu, paliwa i części
Ubezpieczenie traktorka
Zakup i przesył energii elektrycznej
Spotkania integracyjne

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/KOMORCZYN_uIk7lTM.jpg

Całkowity koszt

16 401,38 zł

KOMORCZYN

Budowa parkingu oraz zamontowanie spowalniacza w Komorczynie
Utrzymanie terenów zielonych
Doposażenie świetlicy wiejskiej
Spotkania integracyjne

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/KONCZEWO_enm86Ae.jpg

Całkowity koszt

46 059,00 zł

KOŃCZEWO

Przebudowa boiska piłkarskiego w Kończewie
Budowa nowych miejsc parkingowych na osiedlu
Zakup i ustawienie garażu blaszanego
Zakup paliwa, części
Ubezpieczenie traktorka
Spotkania integracyjne

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/KRUSZYNA_R9vIifR.jpg

Całkowity koszt

20 810,64 zł

KRUSZYNA

Rozbudowa placu zabaw w Kruszynie
Wykonanie skrzynki do odbioru energii elektrycznej
Doposażenie świetlicy wiejskiej
Utrzymanie terenów zielonych
Spotkania integracyjne

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/KULESZEWO_bjMJ2UL.jpg

Całkowity koszt

34 568,11 zł

KULESZEWO

Budowa obiektu sportowo - rekreacyjnego
Renowacja Parku Sportu i Rekreacji w Kuleszewie
Zakup kamer do monitoringu
Doposażenie świetlicy wiejskiej
Utrzymanie terenów zielonych
Spotkania integracyjne

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/KWAKOWO_nVvbf0P.jpg

Całkowity koszt

34 913,48 zł

KWAKOWO

Budowa układu drogowego ulic Poziomkowej i Krótkiej w Kwakowie
Utrzymanie terenów zielonych
Zakup materiałów do wykonania donic na kwiaty
Bieżące utrzymanie placu zabaw
Zakup kamery do monitoringu
Utrzymanie strony internetowej Sołectwa Kwakowo
Zakup ławek i koszy
Zakup namiotu
Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lubuń
Spotkania integracyjne

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/LUBUN_OqToWcg.jpg

Całkowity koszt

21 078,02 zł

LUBUŃ

Przebudowa dróg gminnych
Utrzymanie terenów zielonych
Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lubuń
Doposażenie świetlicy
Spotkania integracyjne

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/LULEMINO_agMZAiy.jpg

Całkowity koszt

17 607,34 zł

LULEMINO

Budowa placu zabaw i rekreacji w Maszkowie
Doposażenie świetlicy
Zakup ławek i koszy ulicznych
Zakup namiotu
Utrzymanie terenów zielonych
Spotkania integracyjne

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/%C5%81OSINO_xvkQ5iV.jpg

Całkowity koszt

55 416,43 zł

ŁOSINO

Zainstalowanie elektronicznego sygnalizatora prędkości
Budowa drogi gminnej
Utrzymanie terenów zielonych
Spotkania integracyjne

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/P%C5%81ASZEWO_fNZA224.jpg

Całkowity koszt

22 159,56 zł

PŁASZEWO

Modernizacja drogi gminnej
Doposażenie świetlicy wiejskiej
Zakup materiałów do utrzymania placu zabaw
Utrzymanie terenów zielonych
Spotkania integracyjne

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/REBLINO_Z6AiLnr.jpg

Całkowity koszt

28 604,43 zł

REBLINO

Modernizacja drogi gminnej w Reblinku
Zagospodarowanie terenu przyległego do ul. Krętej i Dębowej
Zakup stołów i ławek
Utrzymanie terenów zielonych
Spotkania integracyjne

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/RUNOWO_S%C5%81AWIE%C5%83SKIE.jpg

Całkowity koszt

21 545,66 zł

RUNOWO SŁAWIEŃSKIE

Zagospodarowanie terenu przy stawie
Zakup kosy spalinowej, paliwa i części
Ubezpieczenie urządzeń koszących
Zakup opryskiwacza i środków chwastobójczych
Spotkania integracyjne

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/SIERAKOWO_PlmheUc.jpg

Całkowity koszt

22 662,47 zł

SIERAKOWO

Kontynuacja budowy ogrodzenia w m. Sierakowo wokół placu zabaw
Zagospodarowanie terenu w obrębie starego cmentarza
Rozbudowa układu drogowego w m. Sierakowo
Zakup paliwa i części
Zakup energii do licznika przedpłatowego
Spotkania integracyjne

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/S%C5%81ONOWICE_jj2lPT8.jpg

Całkowity koszt

16 651,74 zł

SŁONOWICE

Zakup traktorka
Utrzymanie terenów zielonych
Spotkania integracyjne

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/S%C5%81ONOWICZKI_Uli0nZr.jpg

Całkowity koszt

4 550,20 zł

SŁONOWICZKI

Modernizacja drogi gminnej w Ciechomicach
Spotkania integracyjne

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/SYCEWICE_XcyIF7p.jpg

Całkowity koszt

52 329,45 zł

SYCEWICE

Przebudowa placu zabaw i rekreacji w Sycewicach
Zakup paliwa i części
Doposażenie świetlicy w Sycewicach
Zakup impregnatu
Zakup dwóch ławek
Spotkania integracyjne

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/%C5%9ACI%C4%98GNICA.jpg

Całkowity koszt

17 167,99 zł

ŚCIĘGNICA

Rozbudowa układu drogowego w m. Ścięgnica
Utrzymanie terenów zielonych
Zakup piłek do gry oraz paletek
Spotkania integracyjne

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/WIDZINO_pJBF701.jpg

Całkowity koszt

40 845,31 zł

WIDZINO

Odbudowa rowów melioracyjnych
Zakup koszy
Wyposażenie świetlicy wiejskiej
Utrzymanie terenów zielonych
Wykonanie tablicy z regulaminem
Zakup i montaż ławki przy zbiegu ulic
Utwardzenie terenu na placu zabaw
Spotkania integracyjne

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/WRZ%C4%84CA.jpg

Całkowity koszt

35 922,99 zł

WRZĄCA

Rozbudowa terenu sportowo - rekreacyjnego
Rozbudowa układu drogowego w m. Wrząca
Doposażenie świetlicy
Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wrząca
Utrzymanie terenów zielonych
Spotkania integracyjne

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/ZAG%C3%93RKI-1.jpg

Całkowity koszt

20 671,78 zł

ZAGÓRKI

Przebudowa drogi gminnej
Utrzymanie terenów zielonych
Spotkania integracyjne

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/Z%C4%98BOWO.jpg

Całkowity koszt

20 563,60 zł

ZĘBOWO

Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Zębowie
Ogrodzenie placu zabaw
Utrzymanie terenów zielonych
Spotkania integracyjne

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/%C5%BBELK%C3%93WKO.jpg

Całkowity koszt

16 670,44 zł

ŻELKÓWKO

Odbudowa umocnień na ciekach wodnych
Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lubuń
Doposażenie świetlicy wiejskiej
Utrzymanie terenów zielonych
Spotkania integracyjne

Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Kobylnicy?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Kobylnicy (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.