Kobylnica

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Kobylnicy.
W 2019 roku razem ze mną mieszkało
12 571
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
80 014 418,35 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
18.92%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
15 141 035,59 zł
18.92%
CIT
534 442,74 zł
0.67%
Podatki od nieruchomości
13 574 882,99 zł
16.97%
Inne podatki i opłaty lokalne
5 947 814,64 zł
7.43%
Dotacje
27 496 781,45 zł
34.36%
Subwencje
13 054 071 zł
16.31%
Pozostałe dochody
4 265 389,94 zł
5.33%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2019 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
86 935 854,38 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
19 496 976,87 zł
stanowiły 23% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
23%
19 496 976,87 zł
Wydatki bieżące
77%
67 361 534,08 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.08%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
20 294 910,42 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
11 434 542,55 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
2 998 442,74 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
7 636 766,41 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
783 444,20 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 382 682,67 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
5 048 246,62 zł
Rodzina
całkowity koszt
16 900 004,23 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
6 802 536,14 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
3 662 361,80 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 992 537,72 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
5 735 294,46 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 422 224,51 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
841 859,91 zł

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kobylnica za rok 2019

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Kobylnica w 2019 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
19 496 976,87 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
76.61%
Infrastruktura
23.39%
Sprawy społeczne
Wydatki na inwestycje w dziale
14 937 154,40 zł
4 559 822,47 zł
Budowa dróg powiatowych

Budowa dróg powiatowych

Przebudowa drogi powiatowej Nr 11717G Kruszyna - Żelki;
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1157G Łosino - Barcino.

Całkowity koszt
1 929 561,63 zł
Inwestycje w drogi gminne

Inwestycje w drogi gminne

Inwestycje w drogi gminne na terenie gminy Kobylnica. Łącznie 33 inwestycje drogowe;
Przebudowa mostu na rzece Słupi w Łosinie.

Całkowity koszt
7 431 193,36 zł
Budowa chodników

Budowa chodników

Budowa chodników w Dobrzęcinie, Widzinie i Sycewicach.

Całkowity koszt
21 714,00 zł
Nowe miejsca parkingowe

Nowe miejsca parkingowe

Budowa parkingów na osiedlu w Konczewie oraz w miejscowości Komorczyn.

Całkowity koszt
48 445,66 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej;
Program gospodarki wodno-ściekowej - wniesienie wkładu do Spółki "Wodociągi", której Gmina Kobylnica jest współwłaścicielem;
Nabycie urządzeń sanitarnych do zasobów Gminy Kobylnica;
Budowa kolektora odprowadzającego wody z drogi gminnej;
Zarządzanie wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Gminy Kobylnica (lata 2015-2023);
Remont i przebudowa rurociągu odpływowego na zbiorniku wodnym w m. Zbyszewo.

Całkowity koszt
2 836 090,04 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska;
Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kobylnica;
Nabycie infrastruktury oświetleniowej drogowej do zasobów Gminy Kobylnica.

Całkowity koszt
1 405 605,78 zł
Gospodarka nieruchomościami

Gospodarka nieruchomościami

Zakup terenów inwestycyjnych do mienia gminnego;
Budowa budynków mieszkalnych - tworzenie lokali komunalnych w Kwakowie wraz z budową budynków gospodarczych.

Całkowity koszt
1 264 543,93 zł
Budowa schroniska dla zwierząt

Budowa schroniska dla zwierząt

Budowa schroniska dla zwierząt w Słupsku w ramach umowy partnerskiej.

Całkowity koszt
388 956,16 zł
Komendy wojewódzkie policji

Komendy wojewódzkie policji

Współfinansowanie zakupu pojazdu osobowego dla Posterunku Policji w Kobylnicy.

Całkowity koszt
50 000,00 zł
Turystyka

Turystyka

Szlak edukacyjno - sportowy po Kwakowie;
Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Ścięgnica na potrzeby rekreacyjno-sportowe.

Całkowity koszt
107 154,50 zł
Place zabaw

Place zabaw

Inwestycje na terenie Gminy Kobylnica w budowę lub doposażenie placów zabaw. Łącznie 8 inwestycji.

Całkowity koszt
243 723,53 zł
Tereny rekreacyjne

Tereny rekreacyjne

Rozbudowa i modernizacja altany z grillem w Luleminie;
Rozbudowa terenu sportowo - rekreacyjnego we Wrzącej;
Renowacja "Wielopokoleniowego parku wypoczynku, sportu i rekreacji" w Kuleszewie;
Sierakowo buduje miejsce spotkań;
Zagospodarowanie terenu przyległego w Reblinie;
Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Runowie Sławińskim, Reblinie, Zębowie, poprzez zagospodarowanie terenów wokół zbiorników wodnych wraz z ich renaturyzacją;
Rewitalizacja parku pałacowego w Sycewicach.

Całkowity koszt
1 183 908,65 zł
Domy i ośrodki kultury

Domy i ośrodki kultury

Dotacja dla GCKiP w Kobylnicy na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych;
Zagospodarowanie terenu w obrębie świetlicy wiejskiej w Kczewie;
Budowa świetlicy wiejskiej w Zębowie.

Całkowity koszt
239 433,26 zł
Sport

Sport

Przebudowa boiska piłkarskiego oraz budowa sali gimnastycznej przy SP w Kończewie;
Budowa terenu sportowo - rekreacyjnego w Kobylnicy;
Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kuleszewie;
Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego w Sycewicach;
Zakup ciągniczka do koszenie;
Tablica wyników na hali sportowej w Szkole Podstawowej w Kobylnicy.

Całkowity koszt
1 053 889,40 zł
Ekologia

Ekologia

Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków na terenie Gminy Kobylnica;
Budowa instalacji do produkcji energii elektrycznej z OZE na potrzeby obiektów użyteczności publicznej;
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Całkowity koszt
1 157 714,72 zł
Pozostałe

Pozostałe

Zainstalowanie elektronicznego sygnalizatora prędkości w Łosinie;
Wymiana centrali telefonicznej w Urzędzie Gminy Kobylnica;
Zakup klimatyzacji dla Ośrodka Pomocy Społecznej;
Zagospodarowanie terenu w obrębie starego poniemieckiego cmentarza wraz z budową lapidarium w Sierakowie;
Zakup dekoracji świątecznej - choinka.

Całkowity koszt
135 042,25 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Budowa dróg powiatowych

Całkowity koszt

1 929 561,63 zł

Budowa dróg powiatowych

Przebudowa drogi powiatowej Nr 11717G Kruszyna - Żelki;
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1157G Łosino - Barcino.

Inwestycje w drogi gminne

Całkowity koszt

7 431 193,36 zł

Inwestycje w drogi gminne

Inwestycje w drogi gminne na terenie gminy Kobylnica. Łącznie 33 inwestycje drogowe;
Przebudowa mostu na rzece Słupi w Łosinie.

Budowa chodników

Całkowity koszt

21 714,00 zł

Budowa chodników

Budowa chodników w Dobrzęcinie, Widzinie i Sycewicach.

Nowe miejsca parkingowe

Całkowity koszt

48 445,66 zł

Nowe miejsca parkingowe

Budowa parkingów na osiedlu w Konczewie oraz w miejscowości Komorczyn.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Całkowity koszt

2 836 090,04 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej;
Program gospodarki wodno-ściekowej - wniesienie wkładu do Spółki "Wodociągi", której Gmina Kobylnica jest współwłaścicielem;
Nabycie urządzeń sanitarnych do zasobów Gminy Kobylnica;
Budowa kolektora odprowadzającego wody z drogi gminnej;
Zarządzanie wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Gminy Kobylnica (lata 2015-2023);
Remont i przebudowa rurociągu odpływowego na zbiorniku wodnym w m. Zbyszewo.

Oświetlenie

Całkowity koszt

1 405 605,78 zł

Oświetlenie

Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska;
Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kobylnica;
Nabycie infrastruktury oświetleniowej drogowej do zasobów Gminy Kobylnica.

Gospodarka nieruchomościami

Całkowity koszt

1 264 543,93 zł

Gospodarka nieruchomościami

Zakup terenów inwestycyjnych do mienia gminnego;
Budowa budynków mieszkalnych - tworzenie lokali komunalnych w Kwakowie wraz z budową budynków gospodarczych.

Sprawy społeczne
Budowa schroniska dla zwierząt

Całkowity koszt

388 956,16 zł

Budowa schroniska dla zwierząt

Budowa schroniska dla zwierząt w Słupsku w ramach umowy partnerskiej.

Komendy wojewódzkie policji

Całkowity koszt

50 000,00 zł

Komendy wojewódzkie policji

Współfinansowanie zakupu pojazdu osobowego dla Posterunku Policji w Kobylnicy.

Turystyka

Całkowity koszt

107 154,50 zł

Turystyka

Szlak edukacyjno - sportowy po Kwakowie;
Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Ścięgnica na potrzeby rekreacyjno-sportowe.

Place zabaw

Całkowity koszt

243 723,53 zł

Place zabaw

Inwestycje na terenie Gminy Kobylnica w budowę lub doposażenie placów zabaw. Łącznie 8 inwestycji.

Tereny rekreacyjne

Całkowity koszt

1 183 908,65 zł

Tereny rekreacyjne

Rozbudowa i modernizacja altany z grillem w Luleminie;
Rozbudowa terenu sportowo - rekreacyjnego we Wrzącej;
Renowacja "Wielopokoleniowego parku wypoczynku, sportu i rekreacji" w Kuleszewie;
Sierakowo buduje miejsce spotkań;
Zagospodarowanie terenu przyległego w Reblinie;
Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Runowie Sławińskim, Reblinie, Zębowie, poprzez zagospodarowanie terenów wokół zbiorników wodnych wraz z ich renaturyzacją;
Rewitalizacja parku pałacowego w Sycewicach.

Domy i ośrodki kultury

Całkowity koszt

239 433,26 zł

Domy i ośrodki kultury

Dotacja dla GCKiP w Kobylnicy na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych;
Zagospodarowanie terenu w obrębie świetlicy wiejskiej w Kczewie;
Budowa świetlicy wiejskiej w Zębowie.

Sport

Całkowity koszt

1 053 889,40 zł

Sport

Przebudowa boiska piłkarskiego oraz budowa sali gimnastycznej przy SP w Kończewie;
Budowa terenu sportowo - rekreacyjnego w Kobylnicy;
Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kuleszewie;
Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego w Sycewicach;
Zakup ciągniczka do koszenie;
Tablica wyników na hali sportowej w Szkole Podstawowej w Kobylnicy.

Ekologia

Całkowity koszt

1 157 714,72 zł

Ekologia

Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków na terenie Gminy Kobylnica;
Budowa instalacji do produkcji energii elektrycznej z OZE na potrzeby obiektów użyteczności publicznej;
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Pozostałe

Całkowity koszt

135 042,25 zł

Pozostałe

Zainstalowanie elektronicznego sygnalizatora prędkości w Łosinie;
Wymiana centrali telefonicznej w Urzędzie Gminy Kobylnica;
Zakup klimatyzacji dla Ośrodka Pomocy Społecznej;
Zagospodarowanie terenu w obrębie starego poniemieckiego cmentarza wraz z budową lapidarium w Sierakowie;
Zakup dekoracji świątecznej - choinka.

05

Fundusz sołecki

Rada gminy Kobylnica zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

50 312,08 zł

BOLESŁAWICE

Rozbudowa placu zabaw i strefy rekreacyjno-sportowej w Bolesławicach
Doposażenie świetlicy
Budowa drogi - ul. Oliwkowej w Bolesławicach
Utrzymanie terenów zielonych
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

27 742,94 zł

BZOWO

Przebudowa drogi gminnej w Kczewie
Przebudowa drogi gminnej w Bzowie
Zakup wiaty metalowej
Zakup sprzętu sportowego w Kczewie
Wykonanie nadruku na koszulkach sportowych
Utrzymanie terenów zielonych
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

53 113,00 zł

KOBYLNICA

Oczyszczenie i odmulenie stawów wodnych
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

14 011,19 zł

KOMIŁOWO

Czyszczenie i pielęgnacja stawu wodnego
Zakup nożyc do żywopłotu, paliwa i części
Ubezpieczenie traktorka
Zakup i przesył energii elektrycznej
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

16 401,38 zł

KOMORCZYN

Budowa parkingu oraz zamontowanie spowalniacza w Komorczynie
Utrzymanie terenów zielonych
Doposażenie świetlicy wiejskiej
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

46 059,00 zł

KOŃCZEWO

Przebudowa boiska piłkarskiego w Kończewie
Budowa nowych miejsc parkingowych na osiedlu
Zakup i ustawienie garażu blaszanego
Zakup paliwa, części
Ubezpieczenie traktorka
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

20 810,64 zł

KRUSZYNA

Rozbudowa placu zabaw w Kruszynie
Wykonanie skrzynki do odbioru energii elektrycznej
Doposażenie świetlicy wiejskiej
Utrzymanie terenów zielonych
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

34 568,11 zł

KULESZEWO

Budowa obiektu sportowo - rekreacyjnego
Renowacja Parku Sportu i Rekreacji w Kuleszewie
Zakup kamer do monitoringu
Doposażenie świetlicy wiejskiej
Utrzymanie terenów zielonych
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

34 913,48 zł

KWAKOWO

Budowa układu drogowego ulic Poziomkowej i Krótkiej w Kwakowie
Utrzymanie terenów zielonych
Zakup materiałów do wykonania donic na kwiaty
Bieżące utrzymanie placu zabaw
Zakup kamery do monitoringu
Utrzymanie strony internetowej Sołectwa Kwakowo
Zakup ławek i koszy
Zakup namiotu
Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lubuń
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

21 078,02 zł

LUBUŃ

Przebudowa dróg gminnych
Utrzymanie terenów zielonych
Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lubuń
Doposażenie świetlicy
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

17 607,34 zł

LULEMINO

Budowa placu zabaw i rekreacji w Maszkowie
Doposażenie świetlicy
Zakup ławek i koszy ulicznych
Zakup namiotu
Utrzymanie terenów zielonych
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

55 416,43 zł

ŁOSINO

Zainstalowanie elektronicznego sygnalizatora prędkości
Budowa drogi gminnej
Utrzymanie terenów zielonych
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

22 159,56 zł

PŁASZEWO

Modernizacja drogi gminnej
Doposażenie świetlicy wiejskiej
Zakup materiałów do utrzymania placu zabaw
Utrzymanie terenów zielonych
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

28 604,43 zł

REBLINO

Modernizacja drogi gminnej w Reblinku
Zagospodarowanie terenu przyległego do ul. Krętej i Dębowej
Zakup stołów i ławek
Utrzymanie terenów zielonych
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

21 545,66 zł

RUNOWO SŁAWIEŃSKIE

Zagospodarowanie terenu przy stawie
Zakup kosy spalinowej, paliwa i części
Ubezpieczenie urządzeń koszących
Zakup opryskiwacza i środków chwastobójczych
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

22 662,47 zł

SIERAKOWO

Kontynuacja budowy ogrodzenia w m. Sierakowo wokół placu zabaw
Zagospodarowanie terenu w obrębie starego cmentarza
Rozbudowa układu drogowego w m. Sierakowo
Zakup paliwa i części
Zakup energii do licznika przedpłatowego
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

16 651,74 zł

SŁONOWICE

Zakup traktorka
Utrzymanie terenów zielonych
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

4 550,20 zł

SŁONOWICZKI

Modernizacja drogi gminnej w Ciechomicach
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

52 329,45 zł

SYCEWICE

Przebudowa placu zabaw i rekreacji w Sycewicach
Zakup paliwa i części
Doposażenie świetlicy w Sycewicach
Zakup impregnatu
Zakup dwóch ławek
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

17 167,99 zł

ŚCIĘGNICA

Rozbudowa układu drogowego w m. Ścięgnica
Utrzymanie terenów zielonych
Zakup piłek do gry oraz paletek
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

40 845,31 zł

WIDZINO

Odbudowa rowów melioracyjnych
Zakup koszy
Wyposażenie świetlicy wiejskiej
Utrzymanie terenów zielonych
Wykonanie tablicy z regulaminem
Zakup i montaż ławki przy zbiegu ulic
Utwardzenie terenu na placu zabaw
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

35 922,99 zł

WRZĄCA

Rozbudowa terenu sportowo - rekreacyjnego
Rozbudowa układu drogowego w m. Wrząca
Doposażenie świetlicy
Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wrząca
Utrzymanie terenów zielonych
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

20 671,78 zł

ZAGÓRKI

Przebudowa drogi gminnej
Utrzymanie terenów zielonych
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

20 563,60 zł

ZĘBOWO

Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Zębowie
Ogrodzenie placu zabaw
Utrzymanie terenów zielonych
Spotkania integracyjne

Całkowity koszt

16 670,44 zł

ŻELKÓWKO

Odbudowa umocnień na ciekach wodnych
Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lubuń
Doposażenie świetlicy wiejskiej
Utrzymanie terenów zielonych
Spotkania integracyjne

Zobacz pełną listę zadań
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Kobylnicy?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Kobylnicy (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.