Budżet gminy
Konstancin-Jeziorna

Zobacz budżet 2020 Konstancin-Jeziorna

Budżet 2020

Dochody 183 559 352,0 zł

47,7% PIT
17,88% Dotacje
10,28% Subwencje
9,87% Inne podatki i opłaty lokalne
6,65% Podatki od nieruchomości
5,56% Pozostałe dochody
2,07% CIT

Wydatki 199 326 649,0 zł

Oświata i wychowanie 24,61%
Administracja publiczna 13,55%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10,01%
Transport i łączność 9,96%
Różne rozliczenia 7,51%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7,35%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia 5,99%
Rolnictwo i łowiectwo 5,25%
Gospodarka mieszkaniowa 5,17%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3,88%
Kultura fizyczna 2,12%
Edukacyjna opieka wychowawcza 2,04%
Rodzina 1,98%
Pozostałe wydatki 0,59%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Konstancin-Jeziorna

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Konstancin-Jeziorna

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

24 776
2017
24 721
2018
24 726
2019

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

1
2017
2
2018
4
2019

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

22
2016
22
2017
25
2018
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.