Budżet gminy
Konstancin-Jeziorna

Zobacz budżet 2021 Mapa województwa miejscowości Konstancin-Jeziorna

Budżet 2021

Dochody 189 471 225,0 zł

47,86% PIT
18,1% Dotacje
10,63% Subwencje
9,6% Inne podatki i opłaty lokalne
6,5% Podatki od nieruchomości
5,46% Pozostałe dochody
1,85% CIT

Wydatki 216 974 350,0 zł

Oświata i wychowanie 26,67%
Transport i łączność 17,83%
Administracja publiczna 12,59%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8,81%
Różne rozliczenia 7,15%
Pomoc społeczna 5,53%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5,29%
Rolnictwo i łowiectwo 4,39%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2,95%
Gospodarka mieszkaniowa 2,48%
Rodzina 1,94%
Kultura fizyczna 1,84%
Edukacyjna opieka wychowawcza 1,7%
Działalność usługowa 0,37%
Ochrona zdrowia 0,25%
Turystyka 0,12%
Pozostałe wydatki 0,1%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Konstancin-Jeziorna

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Konstancin-Jeziorna

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

24 721
2018
24 726
2019
24 621
2020

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2
2018
4
2019
4
2020

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

22
2017
25
2018
26
2019
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.