Konstancin-
-Jeziorna

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Konstancinie-Jeziornie
i razem ze mną mieszka oficjalnie
24 072
mieszkańców
W 2019 roku planowane są dochody w wysokości
176 008 745,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
52.59%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
PIT
92 557 179 zł
52.59%
CIT
CIT
3 700 000 zł
2.1%
Podatki od nieruchomości
Podatki od nieruchomości
11 800 000 zł
6.7%
Inne podatki i opłaty lokalne
Inne Podatki Lokalne
10 523 611 zł
5.98%
Dotacje
Dotacje
25 257 103 zł
14.35%
Subwencje
Subwencje
18 955 842 zł
10.77%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
13 215 010 zł
7.51%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2019 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
195 056 646,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
38 420 106,00 zł
stanowią 20% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
20%
38 420 106,00 zł
Wydatki bieżące
80%
156 636 540,00 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
37.98%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
57 184 733,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_RtC0gtO.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
13 873 902,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_Zhfxc13.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
6 610 020,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_ZE4HY7V.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
19 059 527,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_IXz0iSM.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
5 722 850,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_erdWPWD.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
9 619 203,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_J7o5qRP.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
2 556 612,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_3Ytiten.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
8 944 025,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_oth14nj.svg
Rodzina
całkowity koszt
23 452 875,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_rVjX4Os.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
27 223 706,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_FEcRXAg.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
12 297 372,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_7zjrAMY.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
3 110 431,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rolnictwo-lowiectwo_ZVON6KL.svg
Rolnictwo
całkowity koszt
3 742 262,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_erdWPWD.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 659 128,00 zł
Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
57 184 733,00 zł
Wydatki bieżące
47 937 713,00 zł
Wydatki majątkowe
9 247 020,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_RtC0gtO.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
13 873 902,00 zł
Wydatki bieżące
10 906 696,00 zł
Wydatki majątkowe
2 967 206,00 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_Zhfxc13.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
6 610 020,00 zł
Wydatki bieżące
2 710 020,00 zł
Wydatki majątkowe
3 900 000,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_ZE4HY7V.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
19 059 527,00 zł
Wydatki bieżące
17 550 733,00 zł
Wydatki majątkowe
1 508 794,00 zł
Różne rozliczenia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_IXz0iSM.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
5 722 850,00 zł
Wydatki bieżące
2 880 850,00 zł
Wydatki majątkowe
2 842 000,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_erdWPWD.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
9 619 203,00 zł
Wydatki bieżące
9 619 203,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_J7o5qRP.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
2 556 612,00 zł
Wydatki bieżące
2 556 612,00 zł
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_3Ytiten.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
8 944 025,00 zł
Wydatki bieżące
8 929 025,00 zł
Wydatki majątkowe
15 000,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_oth14nj.svg
Rodzina
całkowity koszt
23 452 875,00 zł
Wydatki bieżące
23 452 875,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_rVjX4Os.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
27 223 706,00 zł
Wydatki bieżące
20 378 374,00 zł
Wydatki majątkowe
6 845 332,00 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_FEcRXAg.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
12 297 372,00 zł
Wydatki bieżące
5 773 872,00 zł
Wydatki majątkowe
6 523 500,00 zł
Rolnictwo
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_7zjrAMY.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
3 110 431,00 zł
Wydatki bieżące
2 649 107,00 zł
Wydatki majątkowe
461 324,00 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rolnictwo-lowiectwo_ZVON6KL.svg
Rolnictwo
całkowity koszt
3 742 262,00 zł
Wydatki bieżące
227 662,00 zł
Wydatki majątkowe
3 514 600,00 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_erdWPWD.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 659 128,00 zł
Wydatki bieżące
1 063 798,00 zł
Wydatki majątkowe
595 330,00 zł
Wydatki bieżące
24 297 675,00 zł
Wydatki majątkowe
8 775 021,00 zł
Szkoły podstawowe
33 072 696,00 zł
Wydatki bieżące
14 417 536,00 zł
Wydatki majątkowe
471 999,00 zł
Przedszkola i oddziały przedszkolne
14 889 535,00 zł
Wydatki bieżące
4 550 247,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
4 550 247,00 zł
Wydatki bieżące
1 831 843,00 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne
1 831 843,00 zł
Wydatki bieżące
1 125 178,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół
1 125 178,00 zł
Wydatki bieżące
949 768,00 zł
Gimnazja
949 768,00 zł
Wydatki bieżące
159 338,00 zł
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników
159 338,00 zł
Wydatki bieżące
157 897,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
157 897,00 zł
Wydatki bieżące
4 500,00 zł
Licea ogólnokształcące
4 500,00 zł
Wydatki bieżące
443 731,00 zł
Pozostała działalność
443 731,00 zł
Wydatki bieżące
7 713 800,00 zł
Lokalny transport zbiorowy
7 713 800,00 zł
Wydatki bieżące
2 605 492,00 zł
Wydatki majątkowe
1 199 232,00 zł
Drogi publiczne gminne
3 804 724,00 zł
Wydatki bieżące
485 404,00 zł
Wydatki majątkowe
734 434,00 zł
Drogi wewnętrzne
1 219 838,00 zł
Wydatki bieżące
51 000,00 zł
Wydatki majątkowe
150 000,00 zł
Drogi publiczne wojewódzkie
201 000,00 zł
Wydatki bieżące
50 000,00 zł
Wydatki majątkowe
62 500,00 zł
Drogi publiczne powiatowe
112 500,00 zł
Wydatki bieżące
1 000,00 zł
Wydatki majątkowe
821 040,00 zł
Pozostała działalność
822 040,00 zł
Wydatki bieżące
2 174 440,00 zł
Wydatki majątkowe
3 900 000,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
6 074 440,00 zł
Wydatki bieżące
350 580,00 zł
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
350 580,00 zł
Wydatki bieżące
185 000,00 zł
Pozostała działalność
185 000,00 zł
Wydatki bieżące
14 607 820,00 zł
Wydatki majątkowe
679 588,00 zł
Urzędy gmin
15 287 408,00 zł
Wydatki bieżące
1 017 000,00 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
1 017 000,00 zł
Wydatki bieżące
214 323,00 zł
Urzędy wojewódzkie
214 323,00 zł
Wydatki bieżące
557 000,00 zł
Rady gmin
557 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 154 590,00 zł
Wydatki majątkowe
829 206,00 zł
Pozostała działalność
1 983 796,00 zł
Wydatki bieżące
813 034,00 zł
Wydatki majątkowe
2 784 500,00 zł
Ochotnicze straże pożarne
3 597 534,00 zł
Wydatki bieżące
1 954 816,00 zł
Straż gminna
1 954 816,00 zł
Wydatki bieżące
50 000,00 zł
Wydatki majątkowe
47 500,00 zł
Komendy wojewódzkie Policji
97 500,00 zł
Wydatki bieżące
51 000,00 zł
Zarządzanie kryzysowe
51 000,00 zł
Wydatki bieżące
10 000,00 zł
Wydatki majątkowe
10 000,00 zł
Zadania ratownictwa górskiego i wodnego
20 000,00 zł
Wydatki bieżące
2 000,00 zł
Obrona cywilna
2 000,00 zł
Wydatki bieżące
9 087 465,00 zł
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
9 087 465,00 zł
Wydatki bieżące
530 738,00 zł
Rezerwy ogólne i celowe
530 738,00 zł
Wydatki bieżące
1 000,00 zł
Różne rozliczenia finansowe
1 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 954 461,00 zł
Świetlice szkolne
1 954 461,00 zł
Wydatki bieżące
240 660,00 zł
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
240 660,00 zł
Wydatki bieżące
91 372,00 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
91 372,00 zł
Wydatki bieżące
64 121,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
64 121,00 zł
Wydatki bieżące
62 690,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
62 690,00 zł
Wydatki bieżące
836,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
836,00 zł
Wydatki bieżące
142 472,00 zł
Pozostała działalność
142 472,00 zł
Wydatki bieżące
4 337 710,00 zł
Wydatki majątkowe
15 000,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej
4 352 710,00 zł
Wydatki bieżące
2 069 913,00 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
2 069 913,00 zł
Wydatki bieżące
659 582,00 zł
Zasiłki stałe
659 582,00 zł
Wydatki bieżące
530 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
530 000,00 zł
Wydatki bieżące
341 840,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
341 840,00 zł
Wydatki bieżące
220 534,00 zł
Dodatki mieszkaniowe
220 534,00 zł
Programy polityki zdrowotnej, Zwalczanie narkomanii (Wydatek w całości pokrywanym z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych), Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, Składki na ubezpieczenia zdrowotne (Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa), Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
769 446,00 zł
Wydatki bieżące
15 472 200,00 zł
Wydatek w całości pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Świadczenia wychowawcze
15 472 200,00 zł
Wydatki bieżące
4 487 679,00 zł
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
4 487 679,00 zł
Wydatki bieżące
1 840 065,00 zł
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
1 840 065,00 zł
Wydatki bieżące
1 128 440,00 zł
Wspieranie rodziny
1 128 440,00 zł
Wydatki bieżące
394 088,00 zł
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
394 088,00 zł
Wydatki bieżące
88 000,00 zł
Rodziny zastępcze
88 000,00 zł
Wydatki bieżące
37 256,00 zł
Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa
Składki na ubezpieczenia zdrowotne
37 256,00 zł
Wydatki bieżące
5 147,00 zł
Karta Dużej Rodziny
5 147,00 zł
Wydatki bieżące
8 191 500,00 zł
Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Gospodarka odpadami komunalnymi
8 191 500,00 zł
Wydatki bieżące
3 966 917,00 zł
Wydatki majątkowe
20 000,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
3 986 917,00 zł
Wydatki bieżące
2 162 792,00 zł
Wydatki majątkowe
439 089,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
2 601 881,00 zł
Wydatki bieżące
2 034 500,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
2 034 500,00 zł
Wydatki bieżące
1 969 635,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
1 969 635,00 zł
Wydatki majątkowe
570 000,00 zł
Zakłady gospodarki komunalnej
570 000,00 zł
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, Schroniska dla zwierząt, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
7 869 273,00 zł
Wydatki bieżące
3 815 581,00 zł
Wydatki majątkowe
2 050 000,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
5 865 581,00 zł
Wydatki bieżące
1 250 000,00 zł
Biblioteki
1 250 000,00 zł
Wydatki bieżące
380 022,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie kultury
380 022,00 zł
Wydatki majątkowe
73 844,00 zł
Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej
73 844,00 zł
Wydatki bieżące
328 269,00 zł
Wydatki majątkowe
4 399 656,00 zł
Pozostała działalność
4 727 925,00 zł
Wydatki bieżące
2 007 107,00 zł
Wydatki majątkowe
76 506,00 zł
Instytucje kultury fizycznej
2 083 613,00 zł
Wydatki bieżące
550 000,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
550 000,00 zł
Wydatki bieżące
92 000,00 zł
Wydatki majątkowe
384 818,00 zł
Pozostała działalność
476 818,00 zł
Wydatki bieżące
2 000,00 zł
Wydatki majątkowe
3 514 600,00 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
3 516 600,00 zł
Wydatki bieżące
50 000,00 zł
Molieracje wodne
50 000,00 zł
Wydatki bieżące
10 110,00 zł
Izby rolnicze
10 110,00 zł
Wydatki bieżące
165 552,00 zł
Pozostała działalność
165 552,00 zł
Wydatki bieżące
554 500,00 zł
Wydatki majątkowe
25 330,00 zł
Działalność usługowa
579 830,00 zł
Wydatki bieżące
34 745,00 zł
Wydatki majątkowe
500 000,00 zł
Turystyka
534 745,00 zł
Wydatki bieżące
228 678,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
228 678,00 zł
Wydatki bieżące
150 375,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
150 375,00 zł
Wydatki bieżące
81 000,00 zł
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
81 000,00 zł
Wydatki majątkowe
70 000,00 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
70 000,00 zł
Wydatki bieżące
10 000,00 zł
Obsługa długu publicznego
10 000,00 zł
Wydatki bieżące
4 500,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Szkolnictwo wyższe i nauka
4 500,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Konstancin-Jeziorna w 2019 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
38 420 106,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
45.26%
Infrastruktura
54.74%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
17 387 086,00 zł
21 033 020,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/infrastruktora_wodociagowa.jpg

Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna

Projekt, budowa, rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ZGK;
Budowa ujęcia wody w rejonie Klarysewa.


Całkowity koszt
4 104 600,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budowa_drog_AxmyiXo.jpg

Budowa dróg

Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem;
Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego;
Projekt, budowa i przebudowa dróg i ulic (drogi w
Czarnowie, ul. Powsińska, Uzdrowiskowa, ul. Grabowa, ul. Pogodna, ul. Łąkowa, ul. Czarnieckiego, ul. Chopina, ul. Pocztowa, Dąbrówki, Królowej Bony, Królowej Jadwigi, Królowej Marysieńki);
Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia drogi wojewódzkiej;
Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Elektryczną a ul. Piaseczyńską;
Projekt i wykonanie zatoki postojowej dla autobusów komunikacji publicznej;
Wykup gruntów pod inwestycje i drogi;
Pomoc finansowa na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego na realizację rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej.


Całkowity koszt
6 867 206,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswietlenie_w2WySgZ.jpg

Oświetlenie

Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego;
Budowa oświetlenia drogowego.

Całkowity koszt
439 089,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/rozwoj_budownictwa_AV0XoYX.jpg

Rozwój budownictwa

Przebudowa gminnego budynku;
Przebudowa willi "Gryf" na cele publiczne;

Przebudowa willi Białej.

Całkowity koszt
5 976 191,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/bezpieczenstwo_HxbuMAW.jpg

Bezpieczeństwo

Modernizacja budynku OSP Skolimów;
Rozbudowa budynku OSP Jeziorna;
Monitoring obiektu OSP w Bielawie;
Montaż i modernizacja systemu monitoringu miejskiego;

Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji;
Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu samochodu terenowego dla ratownictwa wodnego dla PWOPR.


Całkowity koszt
2 970 058,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/placowki_oswiatowe_ZgCwMGc.jpg

Placówki oświatowe

Rozbudowa i modernizacja ZSz Nr 1;
Nadbudowa nad częścią parteru budynku ZSz Nr 5;
Przebudowa Szkoły Podstawowej;
Rozbudowa szkolnego monitoringu;
Zakupy inwestycyjne.


Całkowity koszt
8 704 496,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/place_zabaw_KY7cboE.jpg

Place zabaw

Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2;
Modernizacja placu zabaw w przedszkolu przy ul. Oborskiej;

Modernizacja placu zabaw w Piaskach;
Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na plac zabaw;

Doposażenie placu zabaw w Ciszycy;
Zakup altany ogrodowej wraz z montażem na powstający plac zabaw w Kawęczynie.
Całkowity koszt
683 040,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/rozwoj_kultury.jpg

Rozwój kultury

Budowa fontanny w Parku Zdrojowym;
Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej;
Budowa miejsca pamięci "Biały Dworek";
Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudzkiego 42;
Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakup inwestycyjnych KDK.


Całkowity koszt
6 526 410,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/gimnastyka.jpg

Pozostałe inwestycje

E-turystyka;
Zagospodarowanie działek gminnych;
Budowa skweru rekreacyjno-sportowego;
Budowa instalacji CO i CWU w budynkach komunalnych;
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje;
Zakup samochodu służbowego dla UMiG Konstancin-Jeziorna;
Rozwój systemu informacji przestrzennej GIS;
Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania;
Zakup i montaż wiat przystankowych;
Pozostałe zakupy inwestycyjne.


Całkowity koszt
2 149 016,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań

Infrastruktura

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/infrastruktora_wodociagowa.jpg

Całkowity koszt

4 104 600,00 zł

Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna

Projekt, budowa, rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ZGK;
Budowa ujęcia wody w rejonie Klarysewa.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budowa_drog_AxmyiXo.jpg

Całkowity koszt

6 867 206,00 zł

Budowa dróg

Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem;
Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego;
Projekt, budowa i przebudowa dróg i ulic (drogi w
Czarnowie, ul. Powsińska, Uzdrowiskowa, ul. Grabowa, ul. Pogodna, ul. Łąkowa, ul. Czarnieckiego, ul. Chopina, ul. Pocztowa, Dąbrówki, Królowej Bony, Królowej Jadwigi, Królowej Marysieńki);
Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia drogi wojewódzkiej;
Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Elektryczną a ul. Piaseczyńską;
Projekt i wykonanie zatoki postojowej dla autobusów komunikacji publicznej;
Wykup gruntów pod inwestycje i drogi;
Pomoc finansowa na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego na realizację rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswietlenie_w2WySgZ.jpg

Całkowity koszt

439 089,00 zł

Oświetlenie

Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego;
Budowa oświetlenia drogowego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/rozwoj_budownictwa_AV0XoYX.jpg

Całkowity koszt

5 976 191,00 zł

Rozwój budownictwa

Przebudowa gminnego budynku;
Przebudowa willi "Gryf" na cele publiczne;

Przebudowa willi Białej.

Sprawy społeczne, kultura i sport

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/bezpieczenstwo_HxbuMAW.jpg

Całkowity koszt

2 970 058,00 zł

Bezpieczeństwo

Modernizacja budynku OSP Skolimów;
Rozbudowa budynku OSP Jeziorna;
Monitoring obiektu OSP w Bielawie;
Montaż i modernizacja systemu monitoringu miejskiego;

Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji;
Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu samochodu terenowego dla ratownictwa wodnego dla PWOPR.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/placowki_oswiatowe_ZgCwMGc.jpg

Całkowity koszt

8 704 496,00 zł

Placówki oświatowe

Rozbudowa i modernizacja ZSz Nr 1;
Nadbudowa nad częścią parteru budynku ZSz Nr 5;
Przebudowa Szkoły Podstawowej;
Rozbudowa szkolnego monitoringu;
Zakupy inwestycyjne.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/place_zabaw_KY7cboE.jpg

Całkowity koszt

683 040,00 zł

Place zabaw

Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2;
Modernizacja placu zabaw w przedszkolu przy ul. Oborskiej;

Modernizacja placu zabaw w Piaskach;
Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na plac zabaw;

Doposażenie placu zabaw w Ciszycy;
Zakup altany ogrodowej wraz z montażem na powstający plac zabaw w Kawęczynie.
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/rozwoj_kultury.jpg

Całkowity koszt

6 526 410,00 zł

Rozwój kultury

Budowa fontanny w Parku Zdrojowym;
Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej;
Budowa miejsca pamięci "Biały Dworek";
Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudzkiego 42;
Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakup inwestycyjnych KDK.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/gimnastyka.jpg

Całkowity koszt

2 149 016,00 zł

Pozostałe inwestycje

E-turystyka;
Zagospodarowanie działek gminnych;
Budowa skweru rekreacyjno-sportowego;
Budowa instalacji CO i CWU w budynkach komunalnych;
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje;
Zakup samochodu służbowego dla UMiG Konstancin-Jeziorna;
Rozwój systemu informacji przestrzennej GIS;
Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania;
Zakup i montaż wiat przystankowych;
Pozostałe zakupy inwestycyjne.


05

Budżet obywatelski

W budżecie obywatelskim to my mieszkańcy aktywnie współdecydujemy o przeznaczeniu określonej puli pieniędzy na przedsięwzięcia inwestycyjne.
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/modernizacja_placu_zabaw_przy_sp_nr_2.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/zakup_narzedzi_hydraulicznych.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/zakup_altany_ogrodowej.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/remont_parkungu_przy_ul._wilanowskiej.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/remont_pomieszczen_w_domu.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/gimnastyka_i_taniec_w_opaczy.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/bia%C5%82e_soboty.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/gimnastyka_i_taniec_w_opaczy_zpJtyHV.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/dni_kultury_francuskiej.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/warsztaty_i_zajecia_w_bielawie.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/szyjacy_cieciszew.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/konstancin_przyjazny_seniorom.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/stefa_kobiet_pozytywnie_zakreconych.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/otwarte_koscio%C5%82y.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/klub_kaligraficzny.jpg

Całkowity koszt

70 525,00 zł

Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Konstancinie-Jeziornie.

Całkowity koszt

19 200,00 zł

Zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP Bielawa.

Całkowity koszt

30 000,00 zł

Zakup altany ogrodowej, wraz z montażem, na powstający plac zabaw w sołectwie Kawęczyn.

Całkowity koszt

97 006,00 zł

Poprawa nawierzchni i wymiana ogrodzenia parkingu publicznego przy ul. Wilanowskiej 2A na Osiedlu Grapa.

Całkowity koszt

75 100,00 zł

Remont pomieszczeń w Domu Ludowym w Czernidłach.

Całkowity koszt

20 800,00 zł

Promocja aktywności fizycznej poprzez organizację zajęć rekreacyjnych dla mieszkańców "Zdrowy Kręgosłup".

Całkowity koszt

49 500,00 zł

Białe Soboty Konstancina - akcje profilaktyki chorób serca, nowotworów kobiecych, cukrzycy i wad postawy oraz próchnicy u dzieci.

Całkowity koszt

30 900,00 zł

Gimnastyka i taniec w Opaczy.

Całkowity koszt

44 700,00 zł

Dni Kultury Francuskiej.

Całkowity koszt

29 282,00 zł

Warsztaty i zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych - kultura, integracja w Bielawie.

Całkowity koszt

38 000,00 zł

Szyjący Cieciszew - warsztat, nauka szycia.

Całkowity koszt

47 100,00 zł

Konstancin przyjazny seniorom.

Całkowity koszt

25 300,00 zł

Strefa Kobiet Pozytywnie Zakręconych.

Całkowity koszt

25 500,00 zł

Otwarte kościoły, cykl tematycznych spotkań naukowo-muzycznych zorganizowanych w 4 różnych kościołach gminy z udziałem artystów.

Całkowity koszt

16 000,00 zł

Klub kaligraficzny "Littera".

Zobacz pełną listę zadań

Budżet obywatelski

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/modernizacja_placu_zabaw_przy_sp_nr_2.jpg

Całkowity koszt

70 525,00 zł

Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Konstancinie-Jeziornie.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/zakup_narzedzi_hydraulicznych.jpg

Całkowity koszt

19 200,00 zł

Zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP Bielawa.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/zakup_altany_ogrodowej.jpg

Całkowity koszt

30 000,00 zł

Zakup altany ogrodowej, wraz z montażem, na powstający plac zabaw w sołectwie Kawęczyn.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/remont_parkungu_przy_ul._wilanowskiej.jpg

Całkowity koszt

97 006,00 zł

Poprawa nawierzchni i wymiana ogrodzenia parkingu publicznego przy ul. Wilanowskiej 2A na Osiedlu Grapa.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/remont_pomieszczen_w_domu.jpg

Całkowity koszt

75 100,00 zł

Remont pomieszczeń w Domu Ludowym w Czernidłach.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/gimnastyka_i_taniec_w_opaczy.jpg

Całkowity koszt

20 800,00 zł

Promocja aktywności fizycznej poprzez organizację zajęć rekreacyjnych dla mieszkańców "Zdrowy Kręgosłup".

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/bia%C5%82e_soboty.jpg

Całkowity koszt

49 500,00 zł

Białe Soboty Konstancina - akcje profilaktyki chorób serca, nowotworów kobiecych, cukrzycy i wad postawy oraz próchnicy u dzieci.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/gimnastyka_i_taniec_w_opaczy_zpJtyHV.jpg

Całkowity koszt

30 900,00 zł

Gimnastyka i taniec w Opaczy.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/dni_kultury_francuskiej.jpg

Całkowity koszt

44 700,00 zł

Dni Kultury Francuskiej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/warsztaty_i_zajecia_w_bielawie.jpg

Całkowity koszt

29 282,00 zł

Warsztaty i zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych - kultura, integracja w Bielawie.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/szyjacy_cieciszew.jpg

Całkowity koszt

38 000,00 zł

Szyjący Cieciszew - warsztat, nauka szycia.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/konstancin_przyjazny_seniorom.jpg

Całkowity koszt

47 100,00 zł

Konstancin przyjazny seniorom.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/stefa_kobiet_pozytywnie_zakreconych.jpg

Całkowity koszt

25 300,00 zł

Strefa Kobiet Pozytywnie Zakręconych.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/otwarte_koscio%C5%82y.jpg

Całkowity koszt

25 500,00 zł

Otwarte kościoły, cykl tematycznych spotkań naukowo-muzycznych zorganizowanych w 4 różnych kościołach gminy z udziałem artystów.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/klub_kaligraficzny.jpg

Całkowity koszt

16 000,00 zł

Klub kaligraficzny "Littera".

06

Fundusz sołecki

Rada gminy Konstancin-Jeziorna zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/obory_Obory.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Kierszek.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Opacz.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Bielawa-.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Gassy.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Okrzeszyn.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Habdzin-.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Parcela-.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Borowina.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Turowice.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Kepa_Oborska-.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Czarnow-.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Cieciszew-.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_%C5%81eg-.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Piaski-.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Debowka-.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Ciszyca-.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Kaweczynek.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Czernid%C5%82a-.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_S%C5%82omczyn-.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Kepa_Okrzewska-.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Pozosta%C5%82e.jpg

Całkowity koszt

59 022,00 zł

Obory

Wyznaczenie i utwardzenie drogi gminnej;
Zakup materiałów informacyjnych;
Organizacja zajęć i wydarzeń edukacyjno-kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców;
Zajęcia edukacyjne i sportowe dla dzieci i młodzieży.Całkowity koszt

22 872,00 zł

Kierszek

Wykonanie projektu drogi gminnej;
Budowa progów spowalniających.


Całkowity koszt

35 486,00 zł

Opacz

Zakup wyposażenia dla Straży Pożarnej;
Warsztaty kulinarne i artystyczne dla mieszkańców;
Dzień dziecka;

Spotkanie dzieci z Mikołajem;
Zakupy w ramach funduszu sołeckiego.

Całkowity koszt

40 349,00 zł

Bielawa

Organizacja imprez kulturalno-oświatowych;
Założenie instalacji alarmowej w budynku OSP;
Monitoring obiektu OSP;
Warsztaty aktorsko-wokalne oraz ceramiczne dla mieszkańców;
Zakupy w ramach funduszu sołeckiego.


Całkowity koszt

23 657,00 zł

Gassy

Zakup wyposażenia dla OSP;
Organizacja warsztatów kulinarnych dla mieszkańców;
Doposażenie świetlicy wiejskiej;
Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców.


Całkowity koszt

23 174,00 zł

Okrzeszyn

Nagrody dla seniorów za udział w konkursie z okazji dnia seniora;
Remont placu zabaw;
Organizacja imprez kulturalno-oświatowych;
Udział mieszkańców w spektaklach teatralnych w Hugonówce.


Całkowity koszt

36 873,00 zł

Habdzin

Organizacja warsztatów kulinarnych dla mieszkańców;
Pomalowanie altany i ławek na placu zabaw;
Projekt zagospodarowania placu zabaw;
Nagrody w konkursach kulturalno-oświatowych dla dzieci;

Zakup usług do organizacji imprezy kulturalno-oświatowej dla dzieci;
Zajęcia plastyczne dla dzieci;
Zakupy w ramach funduszu sołeckiego.Całkowity koszt

37 899,00 zł

Parcela

Wyrównanie drogi wewnętrznej;
Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców;
Budowa oświetlenia drogowego;
Doposażenie domku i placu sołeckiego;
Zakupy w ramach funduszu sołeckiego.


Całkowity koszt

23 597,00 zł

Borowina

Zakup materiałów do poprawy estetyki okolic przystanku autobusowego;
Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców;
Udział mieszkańców Borowiny w spektaklu teatralnym w KDK Huganówka.

Całkowity koszt

22 519,00 zł

Turowice

Zajęcia decoupage i florystyki dla mieszkańców;
Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców;
Organizacja spektaklu teatralnego dla mieszkańców;
Zakupy w ramach funduszu sołeckiego.


Całkowity koszt

15 389,00 zł

Kępa Oborska

Kontynuowanie oświetlenia.

Całkowity koszt

52 866,00 zł

Czarnów

Renowacja istniejącej altany i naprawa ogrodzenia na Placu Zabaw;
Remont istniejących ścieżek na terenie Placu Zabaw;
Montaż monitoringu na Placu Zabaw;

Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców;
Zakupy w ramach funduszu sołeckiego.

Całkowity koszt

24 399,00 zł

Cieciszew

Doposażenie OSP Cieciszew;
Doposażenie świetlicy wiejskiej;
Organizacja imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych;
Spotkania kulturalno-dydaktyczne dla mieszkańców;
Zakupy w ramach funduszu sołeckiego.

Całkowity koszt

26 312,00 zł

Łęg

Wyłączenie placu gminnego przy świetlicy z produkcji rolnej;
Doposażenie świetlicy wiejskiej w niezbędny sprzęt;
Organizacja spotkań okolicznościowych i imprez kulturalno-oświatowych;
Udział mieszkańców w spektaklach organizowanych przez KDK.


Całkowity koszt

19 010,00 zł

Piaski

Modernizacja istniejącego placu zabaw.

Całkowity koszt

22 028,00 zł

Dębówka

Zakup drewnianej wiato-altany na plac gminny przy świetlicy wraz z ułożeniem podłoża z kostki brukowej.

Całkowity koszt

20 458,00 zł

Ciszyca

Doposażenie placu zabaw;
Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjno-sportowych.


Całkowity koszt

21 364,00 zł

Kawęczynek

Usługa prowadzenia zajęć z decoupage dla mieszkańców;
Zadaszenie wejścia do świetlicy wiejskiej;
Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców;
Udział mieszkańców w spektaklu teatralnym;
Zakupy w ramach funduszu sołeckiego.

Całkowity koszt

20 398,00 zł

Czernidła

Zakup i montaż parapetów i rolet do okien w Domu Ludowym;
Organizacja imprez kulturalno-oświatowych.


Całkowity koszt

36 934,00 zł

Słomczyn

Zakup wyposażenia do Domu Ludowego;
Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców;
Zakupy dla Ochotniczej Straży Pożarnej.


Całkowity koszt

20 820,00 zł

Kępa Okrzewska

Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych;
Organizacja spektakli teatralnych w KDK Huganówka dla mieszkańców;
Zakup sprzętu fitness.

Całkowity koszt

64 089,00 zł

Pozostałe

Dokończenie i naprawa drogi śródpolnej gminnej;
Zagospodarowanie działek gminnych w Kawęczynie i Turowicach;
Warsztaty dla seniora.


Zobacz pełną listę zadań

Fundusz sołecki

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/obory_Obory.jpg

Całkowity koszt

59 022,00 zł

Obory

Wyznaczenie i utwardzenie drogi gminnej;
Zakup materiałów informacyjnych;
Organizacja zajęć i wydarzeń edukacyjno-kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców;
Zajęcia edukacyjne i sportowe dla dzieci i młodzieży.https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Kierszek.jpg

Całkowity koszt

22 872,00 zł

Kierszek

Wykonanie projektu drogi gminnej;
Budowa progów spowalniających.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Opacz.jpg

Całkowity koszt

35 486,00 zł

Opacz

Zakup wyposażenia dla Straży Pożarnej;
Warsztaty kulinarne i artystyczne dla mieszkańców;
Dzień dziecka;

Spotkanie dzieci z Mikołajem;
Zakupy w ramach funduszu sołeckiego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Bielawa-.jpg

Całkowity koszt

40 349,00 zł

Bielawa

Organizacja imprez kulturalno-oświatowych;
Założenie instalacji alarmowej w budynku OSP;
Monitoring obiektu OSP;
Warsztaty aktorsko-wokalne oraz ceramiczne dla mieszkańców;
Zakupy w ramach funduszu sołeckiego.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Gassy.jpg

Całkowity koszt

23 657,00 zł

Gassy

Zakup wyposażenia dla OSP;
Organizacja warsztatów kulinarnych dla mieszkańców;
Doposażenie świetlicy wiejskiej;
Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Okrzeszyn.jpg

Całkowity koszt

23 174,00 zł

Okrzeszyn

Nagrody dla seniorów za udział w konkursie z okazji dnia seniora;
Remont placu zabaw;
Organizacja imprez kulturalno-oświatowych;
Udział mieszkańców w spektaklach teatralnych w Hugonówce.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Habdzin-.jpg

Całkowity koszt

36 873,00 zł

Habdzin

Organizacja warsztatów kulinarnych dla mieszkańców;
Pomalowanie altany i ławek na placu zabaw;
Projekt zagospodarowania placu zabaw;
Nagrody w konkursach kulturalno-oświatowych dla dzieci;

Zakup usług do organizacji imprezy kulturalno-oświatowej dla dzieci;
Zajęcia plastyczne dla dzieci;
Zakupy w ramach funduszu sołeckiego.https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Parcela-.jpg

Całkowity koszt

37 899,00 zł

Parcela

Wyrównanie drogi wewnętrznej;
Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców;
Budowa oświetlenia drogowego;
Doposażenie domku i placu sołeckiego;
Zakupy w ramach funduszu sołeckiego.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Borowina.jpg

Całkowity koszt

23 597,00 zł

Borowina

Zakup materiałów do poprawy estetyki okolic przystanku autobusowego;
Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców;
Udział mieszkańców Borowiny w spektaklu teatralnym w KDK Huganówka.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Turowice.jpg

Całkowity koszt

22 519,00 zł

Turowice

Zajęcia decoupage i florystyki dla mieszkańców;
Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców;
Organizacja spektaklu teatralnego dla mieszkańców;
Zakupy w ramach funduszu sołeckiego.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Kepa_Oborska-.jpg

Całkowity koszt

15 389,00 zł

Kępa Oborska

Kontynuowanie oświetlenia.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Czarnow-.jpg

Całkowity koszt

52 866,00 zł

Czarnów

Renowacja istniejącej altany i naprawa ogrodzenia na Placu Zabaw;
Remont istniejących ścieżek na terenie Placu Zabaw;
Montaż monitoringu na Placu Zabaw;

Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców;
Zakupy w ramach funduszu sołeckiego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Cieciszew-.jpg

Całkowity koszt

24 399,00 zł

Cieciszew

Doposażenie OSP Cieciszew;
Doposażenie świetlicy wiejskiej;
Organizacja imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych;
Spotkania kulturalno-dydaktyczne dla mieszkańców;
Zakupy w ramach funduszu sołeckiego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_%C5%81eg-.jpg

Całkowity koszt

26 312,00 zł

Łęg

Wyłączenie placu gminnego przy świetlicy z produkcji rolnej;
Doposażenie świetlicy wiejskiej w niezbędny sprzęt;
Organizacja spotkań okolicznościowych i imprez kulturalno-oświatowych;
Udział mieszkańców w spektaklach organizowanych przez KDK.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Piaski-.jpg

Całkowity koszt

19 010,00 zł

Piaski

Modernizacja istniejącego placu zabaw.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Debowka-.jpg

Całkowity koszt

22 028,00 zł

Dębówka

Zakup drewnianej wiato-altany na plac gminny przy świetlicy wraz z ułożeniem podłoża z kostki brukowej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Ciszyca-.jpg

Całkowity koszt

20 458,00 zł

Ciszyca

Doposażenie placu zabaw;
Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjno-sportowych.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Kaweczynek.jpg

Całkowity koszt

21 364,00 zł

Kawęczynek

Usługa prowadzenia zajęć z decoupage dla mieszkańców;
Zadaszenie wejścia do świetlicy wiejskiej;
Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców;
Udział mieszkańców w spektaklu teatralnym;
Zakupy w ramach funduszu sołeckiego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Czernid%C5%82a-.jpg

Całkowity koszt

20 398,00 zł

Czernidła

Zakup i montaż parapetów i rolet do okien w Domu Ludowym;
Organizacja imprez kulturalno-oświatowych.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_S%C5%82omczyn-.jpg

Całkowity koszt

36 934,00 zł

Słomczyn

Zakup wyposażenia do Domu Ludowego;
Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców;
Zakupy dla Ochotniczej Straży Pożarnej.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Kepa_Okrzewska-.jpg

Całkowity koszt

20 820,00 zł

Kępa Okrzewska

Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych;
Organizacja spektakli teatralnych w KDK Huganówka dla mieszkańców;
Zakup sprzętu fitness.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Pozosta%C5%82e.jpg

Całkowity koszt

64 089,00 zł

Pozostałe

Dokończenie i naprawa drogi śródpolnej gminnej;
Zagospodarowanie działek gminnych w Kawęczynie i Turowicach;
Warsztaty dla seniora.


07

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Konstancinie-Jeziornie rozlicza tylko 90% mieszkańców.

Teraz
90%
92 557 179,00 zł
Prognoza
100%
102 243 395,41 zł
Zobacz, jak brakujące +10%
wpływów PIT zmieni naszą gminę na lepsze.
+ 3
Rozrywka dla najmłodszych
+ 3
place zabaw
+ 1
Sport i rekreacja
+ 1
budowa gminnego centrum sportu
+ 1 km
Lepsze drogi
+ 1 km
wybudowanych dróg rocznie
+ 1
Lepsza edukacja
+ 1
rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 4 w Słomczynie
+ 10
Oświetlenie
+ 10
nowych lamp ulicznych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Konstancinie-Jeziornie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Konstancin-Jeziorna (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.