Konstancin-
-Jeziorna

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Konstancinie-Jeziornie.
W 2019 roku razem ze mną mieszkało
23 943
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
185 431 968,96 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
50.39%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
93 431 726 zł
50.39%
CIT
3 621 387,25 zł
1.95%
Podatki od nieruchomości
12 370 537,46 zł
6.67%
Inne podatki i opłaty lokalne
17 436 597,64 zł
9.4%
Dotacje
29 490 119,37 zł
15.9%
Subwencje
19 105 852 zł
10.3%
Pozostałe dochody
9 975 749,24 zł
5.38%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2019 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
187 000 929,73 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
38 168 516,28 zł
stanowiły 19% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
19%
38 168 516,28 zł
Wydatki bieżące
81%
150 832 413,45 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
37.98%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
54 200 040,38 zł
Rodzina
całkowity koszt
27 995 659,18 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
24 878 931,87 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
17 128 910,14 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
12 984 225,74 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
11 976 600,83 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
9 087 465,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
8 288 216,94 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
5 483 060,23 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
5 388 357,94 zł
Rolnictwo
całkowity koszt
3 637 428,63 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
2 927 308,75 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
2 310 293,32 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
714 430,78 zł
04

Zadania inwestycyjne

Gmina Konstancin-Jeziorna w 2019 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
38 168 516,28 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
44.52%
Infrastruktura
55.48%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
16 103 374,18 zł
20 065 142,10 zł
Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna

Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna

Projekt, budowa, rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;

Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ZGK.

Całkowity koszt
3 746 641,31 zł
Budowa dróg

Budowa dróg

Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem;

Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego;

Projekt, budowa i przebudowa dróg i ulic;

Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia drogi wojewódzkiej;

Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Elektryczną a ul. Piaseczyńską;

Projekt i wykonanie zatoki postojowej dla autobusów komunikacji publicznej;

Wykup gruntów pod inwestycje i drogi;

Pomoc finansowa na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego na realizację rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej.

Całkowity koszt
6 032 928,82 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia drogowego.

Całkowity koszt
349 069,77 zł
Rozwój budownictwa

Rozwój budownictwa

Przebudowa gminnego budynku;

Przebudowa willi "Gryf" na cele publiczne;

Przebudowa willi Białej.

Całkowity koszt
5 974 734,28 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Modernizacja budynku OSP Skolimów;

Rozbudowa budynku OSP Jeziorna;

Monitoring obiektu OSP w Bielawie;

Montaż i modernizacja systemu monitoringu miejskiego;

Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji;

Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu samochodu terenowego dla ratownictwa wodnego dla PWOPR;

Zakupy inwestycyjne.

Całkowity koszt
2 890 227,44 zł
Placówki oświatowe

Placówki oświatowe

Rozbudowa i modernizacja ZSz Nr 1;

Nadbudowa nad częścią parteru budynku ZSz Nr 5;

Przebudowa Szkoły Podstawowej;

Rozbudowa szkolnego monitoringu;

Zakupy inwestycyjne.

Całkowity koszt
8 626 991,94 zł
Place zabaw

Place zabaw

Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2;

Modernizacja placu zabaw w przedszkolu przy ul. Oborskiej;

Modernizacja placu zabaw w Piaskach;

Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na plac zabaw;

Doposażenie placu zabaw w Ciszycy;

Zakup altany ogrdowej wraz z montażem na powstający plac zabaw w Kawęczynie.

Całkowity koszt
680 751,50 zł
Rozwój kultury

Rozwój kultury

Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej;

Budowa miejsca pamięci "Biały Dworek";

Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42;

Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych KDK.

Całkowity koszt
6 400 861,05 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Zagospodarowanie działek gminnych;

Budowa skweru rekreacyjno-sportowego;

Budowa instalacji CO i CWU w budynkach komunalnych;

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje;

Zakup samochodu służbowego dla UMiG Konstancin-Jeziorna;

Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania;

Zakup i montaż wiat przystankowych;

Pozostałe zakupy inwestycyjne.

Całkowity koszt
1 466 310,17 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna

Całkowity koszt

3 746 641,31 zł

Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna

Projekt, budowa, rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;

Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ZGK.

Budowa dróg

Całkowity koszt

6 032 928,82 zł

Budowa dróg

Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem;

Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego;

Projekt, budowa i przebudowa dróg i ulic;

Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia drogi wojewódzkiej;

Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Elektryczną a ul. Piaseczyńską;

Projekt i wykonanie zatoki postojowej dla autobusów komunikacji publicznej;

Wykup gruntów pod inwestycje i drogi;

Pomoc finansowa na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego na realizację rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej.

Oświetlenie

Całkowity koszt

349 069,77 zł

Oświetlenie

Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia drogowego.

Rozwój budownictwa

Całkowity koszt

5 974 734,28 zł

Rozwój budownictwa

Przebudowa gminnego budynku;

Przebudowa willi "Gryf" na cele publiczne;

Przebudowa willi Białej.

Sprawy społeczne, kultura i sport
Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

2 890 227,44 zł

Bezpieczeństwo

Modernizacja budynku OSP Skolimów;

Rozbudowa budynku OSP Jeziorna;

Monitoring obiektu OSP w Bielawie;

Montaż i modernizacja systemu monitoringu miejskiego;

Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji;

Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu samochodu terenowego dla ratownictwa wodnego dla PWOPR;

Zakupy inwestycyjne.

Placówki oświatowe

Całkowity koszt

8 626 991,94 zł

Placówki oświatowe

Rozbudowa i modernizacja ZSz Nr 1;

Nadbudowa nad częścią parteru budynku ZSz Nr 5;

Przebudowa Szkoły Podstawowej;

Rozbudowa szkolnego monitoringu;

Zakupy inwestycyjne.

Place zabaw

Całkowity koszt

680 751,50 zł

Place zabaw

Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2;

Modernizacja placu zabaw w przedszkolu przy ul. Oborskiej;

Modernizacja placu zabaw w Piaskach;

Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na plac zabaw;

Doposażenie placu zabaw w Ciszycy;

Zakup altany ogrdowej wraz z montażem na powstający plac zabaw w Kawęczynie.

Rozwój kultury

Całkowity koszt

6 400 861,05 zł

Rozwój kultury

Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej;

Budowa miejsca pamięci "Biały Dworek";

Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42;

Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych KDK.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

1 466 310,17 zł

Pozostałe inwestycje

Zagospodarowanie działek gminnych;

Budowa skweru rekreacyjno-sportowego;

Budowa instalacji CO i CWU w budynkach komunalnych;

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje;

Zakup samochodu służbowego dla UMiG Konstancin-Jeziorna;

Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania;

Zakup i montaż wiat przystankowych;

Pozostałe zakupy inwestycyjne.

05

Budżet obywatelski

W budżecie obywatelskim to my mieszkańcy aktywnie współdecydujemy o przeznaczeniu określonej puli pieniędzy na przedsięwzięcia inwestycyjne.

Całkowity koszt

68 296,50 zł

Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Konstancinie-Jeziornie.

Całkowity koszt

12 942,03 zł

Zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP Bielawa.

Całkowity koszt

29 950,00 zł

Zakup altany ogrodowej, wraz z montażem, na powstający plac zabaw w sołectwie Kawęczyn.

Całkowity koszt

20 000,00 zł

Poprawa nawierzchni i wymiana ogrodzenia parkingu publicznego przy ul. Wilanowskiej 2A na Osiedlu Grapa.

Całkowity koszt

58 600,00 zł

Remont pomieszczeń w Domu Ludowym w Czernidłach.

Całkowity koszt

51 350,00 zł

Gimnastyka i taniec w Opaczy oraz promocja aktywności fizycznej poprzez organizację zajęć rekreacyjnych dla mieszkańców "Zdrowy Kręgosłup".

Całkowity koszt

43 240,00 zł

Białe Soboty Konstancina - akcje profilaktyki chorób serca, nowotworów kobiecych, cukrzycy i wad postawy oraz próchnicy u dzieci.

Całkowity koszt

44 296,59 zł

Dni Kultury Francuskiej.

Całkowity koszt

12 651,64 zł

Warsztaty i zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych - kultura, integracja w Bielawie.

Całkowity koszt

37 993,84 zł

Szyjący Cieciszew - warsztat, nauka szycia.

Całkowity koszt

45 456,60 zł

Konstancin przyjazny seniorom.

Całkowity koszt

22 948,38 zł

Strefa Kobiet Pozytywnie Zakręconych.

Całkowity koszt

22 486,00 zł

Otwarte kościoły, cykl tematycznych spotkań naukowo-muzycznych zorganizowanych w 4 różnych kościołach gminy z udziałem artystów.

Całkowity koszt

15 997,44 zł

Klub kaligraficzny "Littera".

Zobacz pełną listę zadań
06

Fundusz sołecki

Rada gminy Konstancin-Jeziorna zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

60 020,00 zł

Bielawa

Organizacja imprez kulturalno-oświatowych;

Dokończenie i naprawa drogi śródpolnej gminnej;

Założenie instalacji alarmowej w budynku OSP;

Monitoring obiektu OSP;

Warsztaty aktorsko-wokalne oraz ceramiczne dla mieszkańców;

Zakupy w ramach funduszu sołeckiego.


Całkowity koszt

23 564,72 zł

Borowina

Zakup materiałów do poprawy estetyki okolic przystanku autobusowego;

Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców;

Udział mieszkańców Borowiny w spektaklu teatralnym w KDK Huganówka.

Całkowity koszt

27 187,58 zł

Cieciszew

Doposażenie OSP Cieciszew;

Doposażenie świetlicy wiejskiej;

Organizacja imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych;

Spotkania kulturalno-dydaktyczne dla mieszkańców;

Warsztaty dla seniora;

Zakupy w ramach funduszu sołeckiego.

Całkowity koszt

20 457,88 zł

Ciszyca

Doposażenie placu zabaw;

Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjno-sportowych.

Całkowity koszt

52 857,00 zł

Czarnów

Renowacja istniejącej altany i naprawa ogrodzenia na Placu Zabaw;

Remont istniejących ścieżek na terenie Placu Zabaw;

Montaż monitoringu na Placu Zabaw;

Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców;

Zakupy w ramach funduszu sołeckiego.

Całkowity koszt

20 396,96 zł

Czernidła

Zakup i montaż parapetów i rolet do okien w Domu Ludowym;

Organizacja imprez kulturalno-oświatowych;

Udział mieszkańców w spektaklach teatralnych.

Całkowity koszt

22 024,42 zł

Dębówka

Zakup drewnianej wiato-altany na plac gminny przy świetlicy wraz z ułożeniem podłoża z kostki brukowej.

Całkowity koszt

23 656,26 zł

Gassy

Zakup wyposażenia dla OSP;

Organizacja warsztatów kulinarnych dla mieszkańców;

Doposażenie świetlicy wiejskiej;

Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców.

Całkowity koszt

36 099,91 zł

Habdzin

Organizacja warsztatów kulinarnych dla mieszkańców;

Pomalowanie altany i ławek na placu zabaw;

Projekt zagospodarowania placu zabaw;

Nagrody w konkursach kulturalno-oświatowych dla dzieci;

Zakup usług do organizacji imprezy kulturalno-oświatowej dla dzieci;

Zajęcia plastyczne dla dzieci;

Zakupy w ramach funduszu sołeckiego.

Całkowity koszt

638,07 zł

Kawęczyn

Zakup roślin ozdobnych do nasadzeń.

Całkowity koszt

20 813,69 zł

Kawęczynek

Usługa prowadzenia zajęć z decoupage dla mieszkańców;

Zadaszenie wejścia do świetlicy wiejskiej;

Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców;

Udział mieszkańców w spektaklu teatralnym;

Zakupy w ramach funduszu sołeckiego.

Całkowity koszt

14 145,00 zł

Kępa Oborska

Kontynuowanie oświetlenia sołectwa.

Całkowity koszt

20 307,98 zł

Kępa Okrzewska

Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych;

Organizacja spektakli teatralnych w KDK Huganówka dla mieszkańców;

Zakup sprzętu fitness.

Całkowity koszt

22 758,00 zł

Kierszek

Wykonanie projektu drogi gminnej;

Budowa progów spowalniających.

Całkowity koszt

20 648,57 zł

Łęg

Doposażenie świetlicy wiejskiej w niezbędny sprzęt;

Organizacja spotkań okolicznościowych i imprez kulturalno-oświatowych;

Udział mieszkańców w spektaklach organizowanych przez KDK.

Całkowity koszt

39 122,42 zł

Obory

Zakup materiałów informacyjnych;

Organizacja zajęć i wydarzeń edukacyjno-kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców;

Zajęcia edukacyjne i sportowe dla dzieci i młodzieży.

Całkowity koszt

17 922,95 zł

Obórki

Wykonanie remontu drogi gminnej wraz z budową progu.

Całkowity koszt

22 328,09 zł

Okrzeszyn

Nagrody dla seniorów za udział w konkursie z okazji dnia seniora;

Remont placu zabaw;

Organizacja imprez kulturalno-oświatowych;

Udział mieszkańców w spektaklach teatralnych w Hugonówce.

Całkowity koszt

35 450,76 zł

Opacz

Zakup wyposażenia dla Straży Pożarnej;

Warsztaty kulinarne i artystyczne dla mieszkańców;

Dzień dziecka;

Spotkanie dzieci z Mikołajem;

Zakupy w ramach funduszu sołeckiego.

Całkowity koszt

36 119,61 zł

Parcela

Wyrównanie drogi wewnętrznej;

Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców;

Budowa oświetlenia drogowego;

Doposażenie domku i placu sołeckiego;

Zakupy w ramach funduszu sołeckiego.

Całkowity koszt

20 500,00 zł

Piaski

Modernizacja istniejącego placu zabaw;

Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców.

Całkowity koszt

36 878,96 zł

Słomczyn

Zakup wyposażenia do Domu Ludowego;

Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców;

Zakupy dla Ochotniczej Straży Pożarnej.

Całkowity koszt

22 471,65 zł

Turowice

Zajęcia decoupage i florystyki dla mieszkańców;

Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców;

Organizacja spektaklu teatralnego dla mieszkańców;

Zakupy w ramach funduszu sołeckiego.

Całkowity koszt

40 450,00 zł

Pozostałe

Zagospodarowanie działek gminnych w Kawęczynie i Turowicach.

Zobacz pełną listę zadań
07

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Konstancinie-Jeziornie rozliczyło tylko 90% mieszkańców.

Teraz
90%
93 431 726,00 zł
Prognoza
100%
102 774 898,60 zł
Zobacz, jak brakujące +10%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Rozrywka dla najmłodszych
+ 3
place zabaw
Sport i rekreacja
+ 1
budowa gminnego centrum sportu
Lepsze drogi
+ 1 km
wybudowanych dróg rocznie
Lepsza edukacja
+ 1
rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 4 w Słomczynie
Oświetlenie
+ 10
nowych lamp ulicznych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Konstancinie-Jeziornie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Konstancin-Jeziorna (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.