Konstancin-
-Jeziorna

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Konstancinie-Jeziornie
i razem ze mną mieszka oficjalnie
24 072
mieszkańców
W 2019 roku planowane są dochody w wysokości
172 891 740,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
53.53%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
PIT
92 557 179 zł
53.53%
CIT
CIT
3 700 000 zł
2.14%
Podatki od nieruchomości
Podatki od nieruchomości
11 800 000 zł
6.83%
Inne podatki i opłaty lokalne
Inne Podatki Lokalne
10 443 611 zł
6.04%
Dotacje
Dotacje
23 484 312 zł
13.58%
Subwencje
Subwencje
18 587 834 zł
10.75%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
12 318 804 zł
7.12%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2019 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
194 760 348,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
44 161 999,00 zł
stanowią 23% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
23%
44 161 999,00 zł
Wydatki bieżące
77%
150 598 349,00 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
37.98%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
57 691 197,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_RtC0gtO.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
19 996 796,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_Zhfxc13.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
5 391 280,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_ZE4HY7V.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
18 908 850,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_IXz0iSM.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
5 724 642,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_erdWPWD.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
9 769 320,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_J7o5qRP.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
2 392 066,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_3Ytiten.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
8 780 191,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_oth14nj.svg
Rodzina
całkowity koszt
19 632 542,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_rVjX4Os.svg
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
całkowity koszt
25 120 136,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_FEcRXAg.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
12 826 047,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_7zjrAMY.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
3 125 313,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rolnictwo-lowiectwo_ZVON6KL.svg
Rolnictwo
całkowity koszt
3 982 010,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_erdWPWD.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 419 958,00 zł
Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
57 691 197,00 zł
Wydatki bieżące
48 585 672,00 zł
Wydatki inwestycyjne
9 105 525,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_RtC0gtO.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
19 996 796,00 zł
Wydatki bieżące
11 464 296,00 zł
Wydatki inwestycyjne
8 532 500,00 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_Zhfxc13.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
5 391 280,00 zł
Wydatki bieżące
2 391 280,00 zł
Wydatki inwestycyjne
3 000 000,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_ZE4HY7V.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
18 908 850,00 zł
Wydatki bieżące
17 397 342,00 zł
Wydatki inwestycyjne
1 511 508,00 zł
Różne rozliczenia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_IXz0iSM.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
5 724 642,00 zł
Wydatki bieżące
2 847 392,00 zł
Wydatki inwestycyjne
2 877 250,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_erdWPWD.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
9 769 320,00 zł
Wydatki bieżące
9 769 320,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_J7o5qRP.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
2 392 066,00 zł
Wydatki bieżące
2 392 066,00 zł
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_3Ytiten.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
8 780 191,00 zł
Wydatki bieżące
8 765 191,00 zł
Wydatki inwestycyjne
15 000,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_oth14nj.svg
Rodzina
całkowity koszt
19 632 542,00 zł
Wydatki bieżące
19 632 542,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_rVjX4Os.svg
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
całkowity koszt
25 120 136,00 zł
Wydatki bieżące
18 173 120,00 zł
Wydatki inwestycyjne
6 947 016,00 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_FEcRXAg.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
12 826 047,00 zł
Wydatki bieżące
5 678 177,00 zł
Wydatki inwestycyjne
7 147 870,00 zł
Rolnictwo
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_7zjrAMY.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
3 125 313,00 zł
Wydatki bieżące
2 635 313,00 zł
Wydatki inwestycyjne
490 000,00 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rolnictwo-lowiectwo_ZVON6KL.svg
Rolnictwo
całkowity koszt
3 982 010,00 zł
Wydatki bieżące
122 010,00 zł
Wydatki inwestycyjne
3 860 000,00 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_erdWPWD.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 419 958,00 zł
Wydatki bieżące
744 628,00 zł
Wydatki inwestycyjne
675 330,00 zł
Wydatki bieżące
24 332 616,00 zł
Wydatki inwestycyjne
8 605 525,00 zł
Szkoły podstawowe
32 938 141,00 zł
Wydatki bieżące
14 723 290,00 zł
Wydatki inwestycyjne
500 000,00 zł
Przedszkola i oddziały przedszkolne
15 223 290,00 zł
Wydatki bieżące
1 183 212,00 zł
Gimnazja
1 183 212,00 zł
Wydatki bieżące
1 092 828,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół
1 092 828,00 zł
Wydatki bieżące
4 500,00 zł
Licea ogólnokształcące
4 500,00 zł
Wydatki bieżące
157 897,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
157 897,00 zł
Wydatki bieżące
1 748 291,00 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne
1 748 291,00 zł
Wydatki bieżące
4 878 737,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
4 878 737,00 zł
Wydatki bieżące
12 270,00 zł
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników
12 270,00 zł
Wydatki bieżące
452 031,00 zł
Pozostała działalność
452 031,00 zł
Wydatki bieżące
2 578 296,00 zł
Wydatki inwestycyjne
6 910 000,00 zł
Drogi publiczne gminne
9 488 296,00 zł
Wydatki bieżące
7 735 000,00 zł
Lokalny transport zbiorowy
7 735 000,00 zł
Wydatki bieżące
800 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
900 000,00 zł
Drogi wewnętrzne
1 700 000,00 zł
Wydatki bieżące
51 000,00 zł
Drogi publiczne wojewódzkie
51 000,00 zł
Wydatki bieżące
50 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
62 500,00 zł
Drogi publiczne powiatowe
112 500,00 zł
Wydatki bieżące
250 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
660 000,00 zł
Pozostała działalność
910 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 975 700,00 zł
Wydatki inwestycyjne
3 000 000,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
4 975 700,00 zł
Wydatki bieżące
350 580,00 zł
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
350 580,00 zł
Wydatki bieżące
65 000,00 zł
Pozostała działalność
65 000,00 zł
Wydatki bieżące
14 661 820,00 zł
Wydatki inwestycyjne
679 842,00 zł
Urzędy gmin
15 341 662,00 zł
Wydatki bieżące
1 023 000,00 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
1 023 000,00 zł
Wydatki bieżące
164 892,00 zł
Urzędy wojewódzkie
164 892,00 zł
Wydatki bieżące
557 000,00 zł
Rady gmin
557 000,00 zł
Wydatki bieżące
990 630,00 zł
Wydatki inwestycyjne
831 666,00 zł
Pozostała działalność
1 822 296,00 zł
Wydatki bieżące
779 576,00 zł
Wydatki inwestycyjne
2 829 750,00 zł
Ochotnicze straże pożarne
3 609 326,00 zł
Wydatki bieżące
1 954 816,00 zł
Straż gminna
1 954 816,00 zł
Wydatki bieżące
50 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
47 500,00 zł
Komendy wojewódzkie Policji
97 500,00 zł
Wydatki bieżące
49 000,00 zł
Zarządzanie kryzysowe
49 000,00 zł
Wydatki bieżące
10 000,00 zł
Zadania ratownictwa górskiego i wodnego
10 000,00 zł
Wydatki bieżące
4 000,00 zł
Obrona cywilna
4 000,00 zł
Wydatki bieżące
9 087 465,00 zł
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
9 087 465,00 zł
Wydatki bieżące
680 855,00 zł
Rezerwy ogólne i celowe
680 855,00 zł
Wydatki bieżące
1 000,00 zł
Różne rozliczenia finansowe
1 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 792 536,00 zł
Świetlice szkolne
1 792 536,00 zł
Wydatki bieżące
91 372,00 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
91 372,00 zł
Wydatki bieżące
243 760,00 zł
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
243 760,00 zł
Wydatki bieżące
60 000,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
60 000,00 zł
Wydatki bieżące
62 690,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
62 690,00 zł
Wydatki bieżące
836,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
836,00 zł
Wydatki bieżące
140 872,00 zł
Pozostała działalność
140 872,00 zł
Wydatki bieżące
4 349 886,00 zł
Wydatki inwestycyjne
15 000,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej
4 364 886,00 zł
Wydatki bieżące
2 066 400,00 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
2 066 400,00 zł
Wydatki bieżące
550 000,00 zł
Zasiłki stałe
550 000,00 zł
Wydatki bieżące
530 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
530 000,00 zł
Wydatki bieżące
247 656,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
247 656,00 zł
Wydatki bieżące
220 639,00 zł
Dodatki mieszkaniowe
220 639,00 zł
Programy polityki zdrowotnej, Zwalczanie narkomanii (Wydatek w całości pokrywanym z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych), Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, Składki na ubezpieczenia zdrowotne (Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa), Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
800 610,00 zł
Wydatki bieżące
12 028 000,00 zł
Wydatek w całości pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Świadczenia wychowawcze
12 028 000,00 zł
Wydatki bieżące
4 496 500,00 zł
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
4 496 500,00 zł
Wydatki bieżące
878 992,00 zł
Wspieranie rodziny
878 992,00 zł
Wydatki bieżące
1 705 065,00 zł
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
1 705 065,00 zł
Wydatki bieżące
394 088,00 zł
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
394 088,00 zł
Wydatki bieżące
88 000,00 zł
Rodziny zastępcze
88 000,00 zł
Wydatki bieżące
32 000,00 zł
Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa
Składki na ubezpieczenia zdrowotne
32 000,00 zł
Wydatki bieżące
9 897,00 zł
Karta Dużej Rodziny
9 897,00 zł
Wydatki bieżące
8 141 500,00 zł
Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Gospodarka odpadami komunalnymi
8 141 500,00 zł
Wydatki bieżące
2 062 792,00 zł
Wydatki inwestycyjne
551 889,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
2 614 681,00 zł
Wydatki bieżące
2 257 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
1 000,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
2 258 000,00 zł
Wydatki bieżące
2 003 196,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
2 003 196,00 zł
Wydatki bieżące
1 734 500,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
1 734 500,00 zł
Wydatki inwestycyjne
770 000,00 zł
Zakłady gospodarki komunalnej
770 000,00 zł
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, Schroniska dla zwierząt, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
7 598 259,00 zł
Wydatki bieżące
3 745 026,00 zł
Wydatki inwestycyjne
3 047 870,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
6 792 896,00 zł
Wydatki bieżące
380 022,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie kultury
380 022,00 zł
Wydatki bieżące
1 250 000,00 zł
Biblioteki
1 250 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
100 000,00 zł
Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej
100 000,00 zł
Wydatki bieżące
303 129,00 zł
Wydatki inwestycyjne
4 000 000,00 zł
Pozostała działalność
4 303 129,00 zł
Wydatki bieżące
1 993 613,00 zł
Wydatki inwestycyjne
90 000,00 zł
Instytucje kultury fizycznej
2 083 613,00 zł
Wydatki bieżące
550 000,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
550 000,00 zł
Wydatki bieżące
91 700,00 zł
Wydatki inwestycyjne
400 000,00 zł
Pozostała działalność
491 700,00 zł
Wydatki bieżące
2 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
3 860 000,00 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
3 862 000,00 zł
Wydatki bieżące
70 000,00 zł
Molieracje wodne
70 000,00 zł
Wydatki bieżące
10 110,00 zł
Izby rolnicze
10 110,00 zł
Wydatki bieżące
39 900,00 zł
Pozostała działalność
39 900,00 zł
Wydatki bieżące
649 500,00 zł
Wydatki inwestycyjne
25 330,00 zł
Działalność usługowa
674 830,00 zł
Wydatki bieżące
34 745,00 zł
Wydatki inwestycyjne
500 000,00 zł
Turystyka
534 745,00 zł
Wydatki inwestycyjne
150 000,00 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
150 000,00 zł
Wydatki bieżące
41 000,00 zł
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
41 000,00 zł
Wydatki bieżące
10 000,00 zł
Obsługa długu publicznego
10 000,00 zł
Wydatki bieżące
4 883,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
4 883,00 zł
Wydatki bieżące
4 500,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Szkolnictwo wyższe
4 500,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Gmina Konstancin-Jeziorna w 2019 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
44 161 999,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
37.85%
Infrastruktura
62.15%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
16 714 389,00 zł
27 447 610,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/infrastruktora_wodociagowa.jpg

Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna

Projekt, budowa, rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
Budowa kanalizacji deszczowej;
Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ZGK.


Całkowity koszt
4 650 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/sciezki_rowerowe_9123eT7.jpg

Drogi rowerowe

Budowa systemu ścieżek rowerowych.Całkowity koszt
5 000 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budowa_drog_AxmyiXo.jpg

Budowa dróg

Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem;
Przebudowa dróg i ulic;
Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa Północnego;
Projekt i budowa dróg (drogi w Czarnowie, ul. Powsińska, Uzdrowiskowa, droga 10 KDL;
Projekt i wykonanie zatoki postojowej dla autobusów komunikacji publicznej;
Wykup gruntów pod inwestycje i drogi.


Całkowity koszt
6 512 500,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswietlenie_w2WySgZ.jpg

Oświetlenie

Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego;
Budowa oświetlenia drogowego.


Całkowity koszt
551 889,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/rozwoj_budownictwa.jpg

Rozwój budownictwa

Przebudowa gminnego budynku;
Przebudowa willi "Gryf" na cele publiczne;
Przebudowa willi Białej.


Całkowity koszt
5 810 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/bezpieczenstwo_HxbuMAW.jpg

Bezpieczeństwo

Modernizacja budynku OSP Skolimów;
Rozbudowa budynku OSP Jeziorna;
Monitoring obiektu OSP w Bielawie;
Montaż i modernizacja systemu monitoringu miejskiego;
Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji.


Całkowity koszt
3 062 250,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/placowki_oswiatowe_ZgCwMGc.jpg

Placówki oświatowe

Rozbudowa i modernizacja ZSz Nr 1;
Nadbudowa nad częścią parteru budynku ZSz Nr 5;
Przebudowa Szkoły Podstawowej;
Rozbudowa szkolnego monitoringu.


Całkowity koszt
10 135 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/place_zabaw_KY7cboE.jpg

Place zabaw

Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2;
Modernizacja placu zabaw w przedszkolu przy ul. Oborskiej;
Modernizacja placu zabaw w Piaskach;
Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na plac zabaw;
Montaż monitoringu na Placu Zabaw w Czarnowie.
Całkowity koszt
733 535,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/rozwoj_kultury.jpg

Rozwój kultury

Budowa fontanny w Parku Zdrojowym;
Dofinansowanie projektu budowy "Domu Ludowego" w Czarnowie;
Budowa miejsca pamięci "Biały Dworek";
Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudzkiego 42;
Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakup inwestycyjnych KDK.


Całkowity koszt
5 550 870,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/gimnastyka.jpg

Pozostałe inwestycje

E-turystyka;
Zagospodarowanie działek gminnych;
Budowa skweru rekreacyjno-sportowego;
Budowa instalacji CO i CWU w budynkach komunalnych;
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje;
Zakup samochodu służbowego dla UMiG Konstancin-Jeziorna;
Rozwój systemu informacji przestrzennej GIS;
Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania;
Pozostałe zakupy inwestycyjne.

Całkowity koszt
2 155 955,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań

Infrastruktura

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/infrastruktora_wodociagowa.jpg

Całkowity koszt

4 650 000,00 zł

Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna

Projekt, budowa, rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
Budowa kanalizacji deszczowej;
Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ZGK.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/sciezki_rowerowe_9123eT7.jpg

Całkowity koszt

5 000 000,00 zł

Drogi rowerowe

Budowa systemu ścieżek rowerowych.https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budowa_drog_AxmyiXo.jpg

Całkowity koszt

6 512 500,00 zł

Budowa dróg

Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem;
Przebudowa dróg i ulic;
Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa Północnego;
Projekt i budowa dróg (drogi w Czarnowie, ul. Powsińska, Uzdrowiskowa, droga 10 KDL;
Projekt i wykonanie zatoki postojowej dla autobusów komunikacji publicznej;
Wykup gruntów pod inwestycje i drogi.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswietlenie_w2WySgZ.jpg

Całkowity koszt

551 889,00 zł

Oświetlenie

Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego;
Budowa oświetlenia drogowego.


Sprawy społeczne, kultura i sport

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/rozwoj_budownictwa.jpg

Całkowity koszt

5 810 000,00 zł

Rozwój budownictwa

Przebudowa gminnego budynku;
Przebudowa willi "Gryf" na cele publiczne;
Przebudowa willi Białej.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/bezpieczenstwo_HxbuMAW.jpg

Całkowity koszt

3 062 250,00 zł

Bezpieczeństwo

Modernizacja budynku OSP Skolimów;
Rozbudowa budynku OSP Jeziorna;
Monitoring obiektu OSP w Bielawie;
Montaż i modernizacja systemu monitoringu miejskiego;
Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/placowki_oswiatowe_ZgCwMGc.jpg

Całkowity koszt

10 135 000,00 zł

Placówki oświatowe

Rozbudowa i modernizacja ZSz Nr 1;
Nadbudowa nad częścią parteru budynku ZSz Nr 5;
Przebudowa Szkoły Podstawowej;
Rozbudowa szkolnego monitoringu.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/place_zabaw_KY7cboE.jpg

Całkowity koszt

733 535,00 zł

Place zabaw

Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2;
Modernizacja placu zabaw w przedszkolu przy ul. Oborskiej;
Modernizacja placu zabaw w Piaskach;
Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na plac zabaw;
Montaż monitoringu na Placu Zabaw w Czarnowie.
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/rozwoj_kultury.jpg

Całkowity koszt

5 550 870,00 zł

Rozwój kultury

Budowa fontanny w Parku Zdrojowym;
Dofinansowanie projektu budowy "Domu Ludowego" w Czarnowie;
Budowa miejsca pamięci "Biały Dworek";
Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudzkiego 42;
Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakup inwestycyjnych KDK.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/gimnastyka.jpg

Całkowity koszt

2 155 955,00 zł

Pozostałe inwestycje

E-turystyka;
Zagospodarowanie działek gminnych;
Budowa skweru rekreacyjno-sportowego;
Budowa instalacji CO i CWU w budynkach komunalnych;
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje;
Zakup samochodu służbowego dla UMiG Konstancin-Jeziorna;
Rozwój systemu informacji przestrzennej GIS;
Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania;
Pozostałe zakupy inwestycyjne.

05

Budżet obywatelski

W budżecie obywatelskim to my mieszkańcy aktywnie współdecydujemy o przeznaczeniu określonej puli pieniędzy na przedsięwzięcia inwestycyjne.
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/modernizacja_placu_zabaw_przy_sp_nr_2.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/zakup_narzedzi_hydraulicznych.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/zakup_altany_ogrodowej.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/remont_parkungu_przy_ul._wilanowskiej.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/remont_pomieszczen_w_domu.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/gimnastyka_i_taniec_w_opaczy.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/bia%C5%82e_soboty.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/gimnastyka_i_taniec_w_opaczy_zpJtyHV.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/dni_kultury_francuskiej.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/warsztaty_i_zajecia_w_bielawie.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/szyjacy_cieciszew.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/konstancin_przyjazny_seniorom.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/stefa_kobiet_pozytywnie_zakreconych.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/otwarte_koscio%C5%82y.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/klub_kaligraficzny.jpg

Całkowity koszt

70 525,00 zł

Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Konstancinie-Jeziornie.

Całkowity koszt

19 200,00 zł

Zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP Bielawa.

Całkowity koszt

30 000,00 zł

Zakup altany ogrodowej, wraz z montażem, na powstający plac zabaw w sołectwie Kawęczyn.

Całkowity koszt

97 006,00 zł

Poprawa nawierzchni i wymiana ogrodzenia parkingu publicznego przy ul. Wilanowskiej 2A na Osiedlu Grapa.

Całkowity koszt

75 100,00 zł

Remont pomieszczeń w Domu Ludowym w Czernidłach.

Całkowity koszt

20 800,00 zł

Promocja aktywności fizycznej poprzez organizację zajęć rekreacyjnych dla mieszkańców "Zdrowy Kręgosłup".

Całkowity koszt

49 500,00 zł

Białe Soboty Konstancina - akcje profilaktyki chorób serca, nowotworów kobiecych, cukrzycy i wad postawy oraz próchnicy u dzieci.

Całkowity koszt

30 900,00 zł

Gimnastyka i taniec w Opaczy.

Całkowity koszt

44 700,00 zł

Dni Kultury Francuskiej.

Całkowity koszt

29 282,00 zł

Warsztaty i zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych - kultura, integracja w Bielawie.

Całkowity koszt

38 000,00 zł

Szyjący Cieciszew - warsztat, nauka szycia.

Całkowity koszt

47 100,00 zł

Konstancin przyjazny seniorom.

Całkowity koszt

25 300,00 zł

Strefa Kobiet Pozytywnie Zakręconych.

Całkowity koszt

25 500,00 zł

Otwarte kościoły, cykl tematycznych spotkań naukowo-muzycznych zorganizowanych w 4 różnych kościołach gminy z udziałem artystów.

Całkowity koszt

16 000,00 zł

Klub kaligraficzny "Littera".

Zobacz pełną listę zadań

Budżet obywatelski

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/modernizacja_placu_zabaw_przy_sp_nr_2.jpg

Całkowity koszt

70 525,00 zł

Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Konstancinie-Jeziornie.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/zakup_narzedzi_hydraulicznych.jpg

Całkowity koszt

19 200,00 zł

Zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP Bielawa.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/zakup_altany_ogrodowej.jpg

Całkowity koszt

30 000,00 zł

Zakup altany ogrodowej, wraz z montażem, na powstający plac zabaw w sołectwie Kawęczyn.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/remont_parkungu_przy_ul._wilanowskiej.jpg

Całkowity koszt

97 006,00 zł

Poprawa nawierzchni i wymiana ogrodzenia parkingu publicznego przy ul. Wilanowskiej 2A na Osiedlu Grapa.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/remont_pomieszczen_w_domu.jpg

Całkowity koszt

75 100,00 zł

Remont pomieszczeń w Domu Ludowym w Czernidłach.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/gimnastyka_i_taniec_w_opaczy.jpg

Całkowity koszt

20 800,00 zł

Promocja aktywności fizycznej poprzez organizację zajęć rekreacyjnych dla mieszkańców "Zdrowy Kręgosłup".

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/bia%C5%82e_soboty.jpg

Całkowity koszt

49 500,00 zł

Białe Soboty Konstancina - akcje profilaktyki chorób serca, nowotworów kobiecych, cukrzycy i wad postawy oraz próchnicy u dzieci.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/gimnastyka_i_taniec_w_opaczy_zpJtyHV.jpg

Całkowity koszt

30 900,00 zł

Gimnastyka i taniec w Opaczy.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/dni_kultury_francuskiej.jpg

Całkowity koszt

44 700,00 zł

Dni Kultury Francuskiej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/warsztaty_i_zajecia_w_bielawie.jpg

Całkowity koszt

29 282,00 zł

Warsztaty i zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych - kultura, integracja w Bielawie.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/szyjacy_cieciszew.jpg

Całkowity koszt

38 000,00 zł

Szyjący Cieciszew - warsztat, nauka szycia.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/konstancin_przyjazny_seniorom.jpg

Całkowity koszt

47 100,00 zł

Konstancin przyjazny seniorom.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/stefa_kobiet_pozytywnie_zakreconych.jpg

Całkowity koszt

25 300,00 zł

Strefa Kobiet Pozytywnie Zakręconych.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/otwarte_koscio%C5%82y.jpg

Całkowity koszt

25 500,00 zł

Otwarte kościoły, cykl tematycznych spotkań naukowo-muzycznych zorganizowanych w 4 różnych kościołach gminy z udziałem artystów.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/klub_kaligraficzny.jpg

Całkowity koszt

16 000,00 zł

Klub kaligraficzny "Littera".

06

Fundusz sołecki

Rada gminy Konstancin-Jeziorna zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/obory_Obory.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Kierszek.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Opacz.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Bielawa-.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Gassy.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Okrzeszyn.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Habdzin-.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Parcela-.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Borowina.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Turowice.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Kepa_Oborska-.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Czarnow-.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Cieciszew-.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_%C5%81eg-.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Piaski-.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Debowka-.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Ciszyca-.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Kaweczynek.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Czernid%C5%82a-.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_S%C5%82omczyn-.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Kepa_Okrzewska-.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Pozosta%C5%82e.jpg

Całkowity koszt

59 022,00 zł

Obory

Wykonanie remontu drogi gminnej nr 137;
Zakup materiałów informacyjnych;
Organizacja zajęć i wydarzeń edukacyjno-kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców;
Zajęcia edukacyjne i sportowe dla dzieci i młodzieży.Całkowity koszt

22 872,00 zł

Kierszek

Wykonanie projektu drogi gminnej;
Budowa progów spowalniających.


Całkowity koszt

35 486,00 zł

Opacz

Zakup wyposażenia dla Straży Pożarnej;
Warsztaty kulinarne i artystyczne dla mieszkańców;
Dzień dziecka;
Organizacja zajęć sportowych dla młodzieży;
Zakupy w ramach funduszu sołeckiego.


Całkowity koszt

40 349,00 zł

Bielawa

Organizacja imprez kulturalno-oświatowych;
Założenie instalacji alarmowej w budynku OSP;
Monitoring obiektu OSP;
Warsztaty aktorsko-wokalne oraz ceramiczne dla mieszkańców;
Zakupy w ramach funduszu sołeckiego.


Całkowity koszt

23 657,00 zł

Gassy

Zakup wyposażenia dla OSP;
Organizacja warsztatów kulinarnych dla mieszkańców;
Doposażenie świetlicy wiejskiej;
Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców.


Całkowity koszt

23 174,00 zł

Okrzeszyn

Nagrody dla seniorów za udział w konkursie z okazji dnia seniora;
Remont placu zabaw;
Organizacja imprez kulturalno-oświatowych;
Udział mieszkańców w spektaklach teatralnych w Hugonówce.Całkowity koszt

36 873,00 zł

Habdzin

Organizacja warsztatów kulinarnych dla mieszkańców;
Pomalowanie altany i ławek na placu zabaw;
Wykonanie mebli w Domu Sołeckim;
Zakup usług do organizacji imprezy kulturalno-oświatowej dla dzieci;
Zajęcia plastyczne dla dzieci;
Zakupy w ramach funduszu sołeckiego.Całkowity koszt

37 899,00 zł

Parcela

Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców;
Budowa oświetlenia drogowego;
Doposażenie domku i placu sołeckiego;
Zakupy w ramach funduszu sołeckiego.


Całkowity koszt

23 597,00 zł

Borowina

Zakup materiałów do poprawy estetyki okolic przystanku autobusowego;
Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców;
Udział mieszkańców Borowiny w spektaklu teatralnym w KDK Huganówka.


Całkowity koszt

22 519,00 zł

Turowice

Zajęcia decoupage i florystyki dla mieszkańców;
Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców;
Organizacja spektaklu teatralnego dla mieszkańców;
Zakupy w ramach funduszu sołeckiego.


Całkowity koszt

15 389,00 zł

Kępa Oborska

Kontynuowanie oświetlenia.

Całkowity koszt

52 866,00 zł

Czarnów

Renowacja istniejącej altany i naprawa ogrodzenia na Placu Zabaw;
Montaż monitoringu na Placu Zabaw;
Dofinansowanie projektu budowy Domu Ludowego;
Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców;
Zakupy w ramach funduszu sołeckiego.


Całkowity koszt

27 399,00 zł

Cieciszew

Doposażenie świetlicy wiejskiej;
Organizacja imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych;
Organizacja zajęć edukacyjnych "Brydż nie tylko dla seniora";
Warsztaty całoroczne;
Zakupy w ramach funduszu sołeckiego.


Całkowity koszt

26 312,00 zł

Łęg

Wyłączenie placu gminnego przy świetlicy z produkcji rolnej;
Doposażenie świetlicy wiejskiej w niezbedny sprzęt;
Organizacja spotkań okolicznościowych i imprez kulturalno-oświatowych;
Udział mieszkańców w spektaklach organizowanych przez KDK.


Całkowity koszt

19 010,00 zł

Piaski

Modernizacja istniejącego placu zabaw.

Całkowity koszt

22 028,00 zł

Dębówka

Zakup drewnianej wiato-altany na plac gminny przy świetlicy wraz z ułożeniem podłoża z kostki brukowej.

Całkowity koszt

20 458,00 zł

Ciszyca

Doposażenie placu zabaw;
Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjno-sportowych.


Całkowity koszt

21 364,00 zł

Kawęczynek

Usługa prowadzenia zajęć z decoupage dla mieszkańców;
Zadaszenie wejścia do świetlicy wiejskiej;
Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców;
Udział mieszkańców w spektaklu teatralnym;
Zakupy w ramach funduszu sołeckiego.


Całkowity koszt

20 398,00 zł

Czernidła

Zakup i montaż parapetów i rolet do okien w Domu Ludowym;
Organizacja imprez kulturalno-oświatowych.


Całkowity koszt

16 934,00 zł

Słomczyn

Zakup wyposażenia do Domu Ludowego;
Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców.


Całkowity koszt

20 820,00 zł

Kępa Okrzewska

Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych;
Organizacja spektakli teatralnych w KDK Huganówka dla mieszkańców;
Zakup sprzętu fitness.

Całkowity koszt

81 089,00 zł

Pozostałe

Dokończenie i naprawa drogi śródpolnej gminnej;
Wykonanie dokumentacji projektowej nakładki asfaltowej;
Zagospodarowanie działek gminnych w Kawęczynie i Turowicach.


Zobacz pełną listę zadań

Fundusz sołecki

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/obory_Obory.jpg

Całkowity koszt

59 022,00 zł

Obory

Wykonanie remontu drogi gminnej nr 137;
Zakup materiałów informacyjnych;
Organizacja zajęć i wydarzeń edukacyjno-kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców;
Zajęcia edukacyjne i sportowe dla dzieci i młodzieży.https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Kierszek.jpg

Całkowity koszt

22 872,00 zł

Kierszek

Wykonanie projektu drogi gminnej;
Budowa progów spowalniających.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Opacz.jpg

Całkowity koszt

35 486,00 zł

Opacz

Zakup wyposażenia dla Straży Pożarnej;
Warsztaty kulinarne i artystyczne dla mieszkańców;
Dzień dziecka;
Organizacja zajęć sportowych dla młodzieży;
Zakupy w ramach funduszu sołeckiego.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Bielawa-.jpg

Całkowity koszt

40 349,00 zł

Bielawa

Organizacja imprez kulturalno-oświatowych;
Założenie instalacji alarmowej w budynku OSP;
Monitoring obiektu OSP;
Warsztaty aktorsko-wokalne oraz ceramiczne dla mieszkańców;
Zakupy w ramach funduszu sołeckiego.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Gassy.jpg

Całkowity koszt

23 657,00 zł

Gassy

Zakup wyposażenia dla OSP;
Organizacja warsztatów kulinarnych dla mieszkańców;
Doposażenie świetlicy wiejskiej;
Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Okrzeszyn.jpg

Całkowity koszt

23 174,00 zł

Okrzeszyn

Nagrody dla seniorów za udział w konkursie z okazji dnia seniora;
Remont placu zabaw;
Organizacja imprez kulturalno-oświatowych;
Udział mieszkańców w spektaklach teatralnych w Hugonówce.https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Habdzin-.jpg

Całkowity koszt

36 873,00 zł

Habdzin

Organizacja warsztatów kulinarnych dla mieszkańców;
Pomalowanie altany i ławek na placu zabaw;
Wykonanie mebli w Domu Sołeckim;
Zakup usług do organizacji imprezy kulturalno-oświatowej dla dzieci;
Zajęcia plastyczne dla dzieci;
Zakupy w ramach funduszu sołeckiego.https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Parcela-.jpg

Całkowity koszt

37 899,00 zł

Parcela

Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców;
Budowa oświetlenia drogowego;
Doposażenie domku i placu sołeckiego;
Zakupy w ramach funduszu sołeckiego.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Borowina.jpg

Całkowity koszt

23 597,00 zł

Borowina

Zakup materiałów do poprawy estetyki okolic przystanku autobusowego;
Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców;
Udział mieszkańców Borowiny w spektaklu teatralnym w KDK Huganówka.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Turowice.jpg

Całkowity koszt

22 519,00 zł

Turowice

Zajęcia decoupage i florystyki dla mieszkańców;
Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców;
Organizacja spektaklu teatralnego dla mieszkańców;
Zakupy w ramach funduszu sołeckiego.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Kepa_Oborska-.jpg

Całkowity koszt

15 389,00 zł

Kępa Oborska

Kontynuowanie oświetlenia.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Czarnow-.jpg

Całkowity koszt

52 866,00 zł

Czarnów

Renowacja istniejącej altany i naprawa ogrodzenia na Placu Zabaw;
Montaż monitoringu na Placu Zabaw;
Dofinansowanie projektu budowy Domu Ludowego;
Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców;
Zakupy w ramach funduszu sołeckiego.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Cieciszew-.jpg

Całkowity koszt

27 399,00 zł

Cieciszew

Doposażenie świetlicy wiejskiej;
Organizacja imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych;
Organizacja zajęć edukacyjnych "Brydż nie tylko dla seniora";
Warsztaty całoroczne;
Zakupy w ramach funduszu sołeckiego.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_%C5%81eg-.jpg

Całkowity koszt

26 312,00 zł

Łęg

Wyłączenie placu gminnego przy świetlicy z produkcji rolnej;
Doposażenie świetlicy wiejskiej w niezbedny sprzęt;
Organizacja spotkań okolicznościowych i imprez kulturalno-oświatowych;
Udział mieszkańców w spektaklach organizowanych przez KDK.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Piaski-.jpg

Całkowity koszt

19 010,00 zł

Piaski

Modernizacja istniejącego placu zabaw.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Debowka-.jpg

Całkowity koszt

22 028,00 zł

Dębówka

Zakup drewnianej wiato-altany na plac gminny przy świetlicy wraz z ułożeniem podłoża z kostki brukowej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Ciszyca-.jpg

Całkowity koszt

20 458,00 zł

Ciszyca

Doposażenie placu zabaw;
Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjno-sportowych.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Kaweczynek.jpg

Całkowity koszt

21 364,00 zł

Kawęczynek

Usługa prowadzenia zajęć z decoupage dla mieszkańców;
Zadaszenie wejścia do świetlicy wiejskiej;
Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców;
Udział mieszkańców w spektaklu teatralnym;
Zakupy w ramach funduszu sołeckiego.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Czernid%C5%82a-.jpg

Całkowity koszt

20 398,00 zł

Czernidła

Zakup i montaż parapetów i rolet do okien w Domu Ludowym;
Organizacja imprez kulturalno-oświatowych.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_S%C5%82omczyn-.jpg

Całkowity koszt

16 934,00 zł

Słomczyn

Zakup wyposażenia do Domu Ludowego;
Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Kepa_Okrzewska-.jpg

Całkowity koszt

20 820,00 zł

Kępa Okrzewska

Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych;
Organizacja spektakli teatralnych w KDK Huganówka dla mieszkańców;
Zakup sprzętu fitness.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Pozosta%C5%82e.jpg

Całkowity koszt

81 089,00 zł

Pozostałe

Dokończenie i naprawa drogi śródpolnej gminnej;
Wykonanie dokumentacji projektowej nakładki asfaltowej;
Zagospodarowanie działek gminnych w Kawęczynie i Turowicach.


07

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Konstancinie-Jeziornie rozlicza tylko 90% mieszkańców.

Teraz
90%
92 557 179,00 zł
Prognoza
100%
102 243 395,41 zł
Zobacz, jak brakujące +10%
wpływów PIT zmieni naszą gminę na lepsze.
+ 3
Rozrywka dla najmłodszych
+ 3
place zabaw
+ 1
Sport i rekreacja
+ 1
budowa gminnego centrum sportu
+ 1 km
Lepsze drogi
+ 1 km
wybudowanych dróg rocznie
+ 1
Lepsza edukacja
+ 1
rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 4 w Słomczynie
+ 10
Oświetlenie
+ 10
nowych lamp ulicznych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Konstancinie-Jeziornie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Konstancin-Jeziorna (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.