Konstancin-
-Jeziorna

Sprawozdanie budżetowe

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Konstancinie-Jeziornie
i razem ze mną mieszka oficjalnie
23 943
mieszkańców
W 2019 roku dochody ogółem wyniosły
185 431 968,96 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
50.39%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
PIT
93 431 726 zł
50.39%
CIT
CIT
3 621 387,25 zł
1.95%
Podatki od nieruchomości
Podatki od nieruchomości
12 370 537,46 zł
6.67%
Inne podatki i opłaty lokalne
Inne podatki i opłaty lokalne
17 436 597,64 zł
9.4%
Dotacje
Dotacje
29 490 119,37 zł
15.9%
Subwencje
Subwencje
19 105 852 zł
10.3%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
9 975 749,24 zł
5.38%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2019 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
187 000 929,73 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
38 168 516,28 zł
stanowiły 19% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
19%
38 168 516,28 zł
Wydatki bieżące
81%
150 832 413,45 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
37.98%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
54 200 040,38 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_oth14nj.svg
Rodzina
całkowity koszt
27 995 659,18 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_rVjX4Os.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
24 878 931,87 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_ZE4HY7V.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
17 128 910,14 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_RtC0gtO.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
12 984 225,74 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_FEcRXAg.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
11 976 600,83 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_erdWPWD.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
9 087 465,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_3Ytiten.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
8 288 216,94 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_IXz0iSM.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
5 483 060,23 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_Zhfxc13.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
5 388 357,94 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rolnictwo-lowiectwo_ZVON6KL.svg
Rolnictwo
całkowity koszt
3 637 428,63 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_7zjrAMY.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
2 927 308,75 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_J7o5qRP.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
2 310 293,32 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_erdWPWD.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
714 430,78 zł
Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
54 200 040,38 zł
Wydatki bieżące
45 032 752,94 zł
Wydatki majątkowe
9 167 287,44 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_oth14nj.svg
Rodzina
całkowity koszt
27 995 659,18 zł
Wydatki bieżące
27 995 659,18 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_rVjX4Os.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
24 878 931,87 zł
Wydatki bieżące
18 404 795,23 zł
Wydatki majątkowe
6 474 136,64 zł
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_ZE4HY7V.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
17 128 910,14 zł
Wydatki bieżące
15 674 206,60 zł
Wydatki majątkowe
1 454 703,54 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_RtC0gtO.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
12 984 225,74 zł
Wydatki bieżące
10 139 188,22 zł
Wydatki majątkowe
2 845 037,52 zł
Różne rozliczenia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_FEcRXAg.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
11 976 600,83 zł
Wydatki bieżące
5 575 739,78 zł
Wydatki majątkowe
6 400 861,05 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_erdWPWD.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
9 087 465,00 zł
Wydatki bieżące
9 087 465,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_3Ytiten.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
8 288 216,94 zł
Wydatki bieżące
8 273 333,94 zł
Wydatki majątkowe
14 883,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_IXz0iSM.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
5 483 060,23 zł
Wydatki bieżące
2 805 832,79 zł
Wydatki majątkowe
2 677 227,44 zł
Rolnictwo
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_Zhfxc13.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
5 388 357,94 zł
Wydatki bieżące
2 200 466,64 zł
Wydatki majątkowe
3 187 891,30 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rolnictwo-lowiectwo_ZVON6KL.svg
Rolnictwo
całkowity koszt
3 637 428,63 zł
Wydatki bieżące
210 787,32 zł
Wydatki majątkowe
3 426 641,31 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_7zjrAMY.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
2 927 308,75 zł
Wydatki bieżące
2 465 985,11 zł
Wydatki majątkowe
461 323,64 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_J7o5qRP.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
2 310 293,32 zł
Wydatki bieżące
2 310 293,32 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_erdWPWD.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
714 430,78 zł
Wydatki bieżące
655 907,38 zł
Wydatki majątkowe
58 523,40 zł
Wydatki bieżące
23 270 732,40 zł
Wydatki majątkowe
8 695 288,44 zł
Szkoły podstawowe
31 966 020,84 zł
Wydatki bieżące
13 606 529,28 zł
Wydatki majątkowe
471 999,00 zł
Przedszkola i oddziały przedszkolne
14 078 528,28 zł
Wydatki bieżące
3 789 656,50 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
3 789 656,50 zł
Wydatki bieżące
1 680 101,98 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne
1 680 101,98 zł
Wydatki bieżące
1 090 118,44 zł
Dowożenie uczniów do szkół
1 090 118,44 zł
Wydatki bieżące
919 277,84 zł
Gimnazja
919 277,84 zł
Wydatki bieżące
154 364,81 zł
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników
154 364,81 zł
Wydatki bieżące
139 312,90 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
139 312,90 zł
Wydatki bieżące
1 693,00 zł
Licea ogólnokształcące
1 693,00 zł
Wydatki bieżące
380 965,79 zł
Pozostała działalność
380 965,79 zł
Wydatki bieżące
19 893 903,53 zł

Wydatek w całości pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Świadczenia wychowawcze
19 893 903,53 zł
Wydatki bieżące
4 968 694,37 zł

Wydatek w większości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
4 968 694,37 zł
Wydatki bieżące
1 552 359,72 zł
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
1 552 359,72 zł
Wydatki bieżące
1 088 070,45 zł
Wspieranie rodziny
1 088 070,45 zł
Wydatki bieżące
378 757,68 zł
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
378 757,68 zł
Wydatki bieżące
72 107,59 zł
Rodziny zastępcze
72 107,59 zł
Wydatki bieżące
38 492,05 zł

Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa

Składki na ubezpieczenia zdrowotne
38 492,05 zł
Wydatki bieżące
3 273,79 zł
Karta Dużej Rodziny
3 273,79 zł
Wydatki bieżące
8 139 764,19 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Gospodarka odpadami komunalnymi
8 139 764,19 zł
Wydatki bieżące
3 289 423,94 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
3 289 423,94 zł
Wydatki bieżące
1 773 805,60 zł
Wydatki majątkowe
349 069,77 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
2 122 875,37 zł
Wydatki bieżące
1 793 164,54 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
1 793 164,54 zł
Wydatki bieżące
1 757 196,82 zł
Oczyszczanie miast i wsi
1 757 196,82 zł
Wydatki majątkowe
320 000,00 zł
Zakłady gospodarki komunalnej
320 000,00 zł
Wydatki bieżące
285 823,39 zł
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
285 823,39 zł
Wydatki bieżące
121 338,00 zł
Schroniska dla zwierząt
121 338,00 zł
Wydatki bieżące
18 794,40 zł
Wydatki majątkowe
84 283,07 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
103 077,47 zł
Wydatki bieżące
1 225 484,35 zł
Wydatki majątkowe
5 720 783,80 zł
Pozostała działalność
6 946 268,15 zł
Wydatki bieżące
13 090 769,23 zł
Wydatki majątkowe
679 587,06 zł
Urzędy gmin
13 770 356,29 zł
Wydatki bieżące
1 003 352,45 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
1 003 352,45 zł
Wydatki bieżące
228 833,26 zł

Wydatek w większości finansowany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Urzędy wojewódzkie
228 833,26 zł
Wydatki bieżące
417 534,38 zł
Rady gmin
417 534,38 zł
Wydatki bieżące
933 717,28 zł
Wydatki majątkowe
775 116,48 zł
Pozostała działalność
1 708 833,76 zł
Wydatki bieżące
7 022 159,82 zł
Lokalny transport zbiorowy
7 022 159,82 zł
Wydatki bieżące
2 560 590,34 zł
Wydatki majątkowe
1 084 827,28 zł
Drogi publiczne gminne
3 645 417,62 zł
Wydatki bieżące
489 380,40 zł
Wydatki majątkowe
734 217,67 zł
Drogi wewnętrzne
1 223 598,07 zł
Wydatki bieżące
32 543,97 zł
Wydatki majątkowe
149 000,00 zł
Drogi publiczne wojewódzkie
181 543,97 zł
Wydatki bieżące
34 492,77 zł
Wydatki majątkowe
62 500,00 zł
Drogi publiczne powiatowe
96 992,77 zł
Wydatki bieżące
20,92 zł
Wydatki majątkowe
814 492,57 zł
Pozostała działalność
814 513,49 zł
Wydatki bieżące
3 727 280,26 zł
Wydatki majątkowe
1 952 032,33 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
5 679 312,59 zł
Wydatki bieżące
1 250 000,00 zł
Biblioteki
1 250 000,00 zł
Wydatki bieżące
365 822,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie kultury
365 822,00 zł
Wydatki majątkowe
73 843,80 zł
Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej
73 843,80 zł
Wydatki bieżące
232 637,52 zł
Wydatki majątkowe
4 374 984,92 zł
Pozostała działalność
4 607 622,44 zł
Wydatki bieżące
9 087 465,00 zł
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
9 087 465,00 zł
Wydatki bieżące
3 869 959,69 zł
Wydatki majątkowe
14 883,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej
3 884 842,69 zł
Wydatki bieżące
2 111 311,04 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
2 111 311,04 zł
Wydatki bieżące
658 738,79 zł

Wydatek w większości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Zasiłki stałe
658 738,79 zł
Wydatki bieżące
493 164,77 zł

Wydatek w całości pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
493 164,77 zł
Wydatki bieżące
336 684,87 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
336 684,87 zł
Wydatki bieżące
225 776,11 zł
Dodatki mieszkaniowe
225 776,11 zł
Wydatki bieżące
96 083,34 zł

Wydatek w całości pokrywanym z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Zwalczanie narkomanii
96 083,34 zł
Wydatki bieżące
94 428,90 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
94 428,90 zł
Wydatki bieżące
56 991,62 zł

Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa

Składki na ubezpieczenia zdrowotne
56 991,62 zł
Wydatki bieżące
28 275,00 zł
Programy polityki zdrowotnej
28 275,00 zł
Wydatki bieżące
15 964,20 zł
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
15 964,20 zł
Wydatki bieżące
285 955,61 zł
Pozostała działalność
285 955,61 zł
Wydatki bieżące
795 209,25 zł
Wydatki majątkowe
2 619 727,44 zł
Ochotnicze straże pożarne
3 414 936,69 zł
Wydatki bieżące
1 906 806,31 zł
Straż gminna
1 906 806,31 zł
Wydatki bieżące
49 997,00 zł
Wydatki majątkowe
47 500,00 zł
Komendy wojewódzkie Policji
97 497,00 zł
Wydatki bieżące
50 451,83 zł
Zarządzanie kryzysowe
50 451,83 zł
Wydatki bieżące
1 350,00 zł
Wydatki majątkowe
10 000,00 zł
Zadania ratownictwa górskiego i wodnego
11 350,00 zł
Wydatki bieżące
2 018,40 zł
Obrona cywilna
2 018,40 zł
Wydatki bieżące
1 741 776,59 zł
Wydatki majątkowe
3 187 891,30 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
4 929 667,89 zł
Wydatki bieżące
305 507,05 zł
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
305 507,05 zł
Wydatki bieżące
153 183,00 zł
Pozostała działalność
153 183,00 zł
Wydatki majątkowe
3 426 641,31 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
3 426 641,31 zł
Wydatki bieżące
35 881,92 zł
Molieracje wodne
35 881,92 zł
Wydatki bieżące
10 891,61 zł
Izby rolnicze
10 891,61 zł
Wydatki bieżące
164 013,79 zł
Pozostała działalność
164 013,79 zł
Wydatki bieżące
1 879 462,65 zł
Wydatki majątkowe
76 506,00 zł
Instytucje kultury fizycznej
1 955 968,65 zł
Wydatki bieżące
495 389,09 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
495 389,09 zł
Wydatki bieżące
91 133,37 zł
Wydatki majątkowe
384 817,64 zł
Pozostała działalność
475 951,01 zł
Wydatki bieżące
1 792 733,93 zł
Świetlice szkolne
1 792 733,93 zł
Wydatki bieżące
237 862,85 zł
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
237 862,85 zł
Wydatki bieżące
62 853,14 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
62 853,14 zł
Wydatki bieżące
62 519,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
62 519,00 zł
Wydatki bieżące
31 132,60 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
31 132,60 zł
Wydatki bieżące
830,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
830,00 zł
Wydatki bieżące
122 361,80 zł
Pozostała działalność
122 361,80 zł
Wydatki bieżące
193 662,90 zł
Wydatki majątkowe
10 553,40 zł
Działalność usługowa
204 216,30 zł
Wydatki bieżące
10 900,00 zł
Turystyka
10 900,00 zł
Wydatki bieżące
227 459,08 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
227 459,08 zł
Wydatki bieżące
150 047,87 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej finansowanej z udziałem środków europejskich

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
150 047,87 zł
Wydatki bieżące
73 329,80 zł
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
73 329,80 zł
Wydatki majątkowe
47 970,00 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
47 970,00 zł
Wydatki bieżące
3,98 zł
Obsługa długu publicznego
3,98 zł
Wydatki bieżące
503,75 zł
Szkolnictwo wyższe i nauka
503,75 zł
04

Zadania inwestycyjne

Konstancin-Jeziorna w 2019 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
38 168 516,28 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
44.52%
Infrastruktura
55.48%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
16 103 374,18 zł
20 065 142,10 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/kanalizacja-2.jpg

Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna

Projekt, budowa, rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;

Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ZGK.

Całkowity koszt
3 746 641,31 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/drogi_fQTEcS0.jpg

Budowa dróg

Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem;

Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego;

Projekt, budowa i przebudowa dróg i ulic;

Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia drogi wojewódzkiej;

Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Elektryczną a ul. Piaseczyńską;

Projekt i wykonanie zatoki postojowej dla autobusów komunikacji publicznej;

Wykup gruntów pod inwestycje i drogi;

Pomoc finansowa na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego na realizację rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej.

Całkowity koszt
6 032 928,82 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswietlenie_dUuDOZH.jpg

Oświetlenie

Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia drogowego.

Całkowity koszt
349 069,77 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/willa_gryf_9GknYuF.jpg

Rozwój budownictwa

Przebudowa gminnego budynku;

Przebudowa willi "Gryf" na cele publiczne;

Przebudowa willi Białej.

Całkowity koszt
5 974 734,28 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/bezpieczenstwo_HxbuMAW.jpg

Bezpieczeństwo

Modernizacja budynku OSP Skolimów;

Rozbudowa budynku OSP Jeziorna;

Monitoring obiektu OSP w Bielawie;

Montaż i modernizacja systemu monitoringu miejskiego;

Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji;

Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu samochodu terenowego dla ratownictwa wodnego dla PWOPR;

Zakupy inwestycyjne.

Całkowity koszt
2 890 227,44 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/placowki_oswiatowe-1.jpg

Placówki oświatowe

Rozbudowa i modernizacja ZSz Nr 1;

Nadbudowa nad częścią parteru budynku ZSz Nr 5;

Przebudowa Szkoły Podstawowej;

Rozbudowa szkolnego monitoringu;

Zakupy inwestycyjne.

Całkowity koszt
8 626 991,94 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/plac_zabaw_XxZwm8C.jpg

Place zabaw

Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2;

Modernizacja placu zabaw w przedszkolu przy ul. Oborskiej;

Modernizacja placu zabaw w Piaskach;

Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na plac zabaw;

Doposażenie placu zabaw w Ciszycy;

Zakup altany ogrdowej wraz z montażem na powstający plac zabaw w Kawęczynie.

Całkowity koszt
680 751,50 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/KDK.jpg

Rozwój kultury

Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej;

Budowa miejsca pamięci "Biały Dworek";

Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42;

Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych KDK.

Całkowity koszt
6 400 861,05 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/wiata_przystankowa_oqtiqj2.jpg

Pozostałe inwestycje

Zagospodarowanie działek gminnych;

Budowa skweru rekreacyjno-sportowego;

Budowa instalacji CO i CWU w budynkach komunalnych;

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje;

Zakup samochodu służbowego dla UMiG Konstancin-Jeziorna;

Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania;

Zakup i montaż wiat przystankowych;

Pozostałe zakupy inwestycyjne.

Całkowity koszt
1 466 310,17 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań

Infrastruktura

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/kanalizacja-2.jpg

Całkowity koszt

3 746 641,31 zł

Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna

Projekt, budowa, rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;

Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ZGK.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/drogi_fQTEcS0.jpg

Całkowity koszt

6 032 928,82 zł

Budowa dróg

Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem;

Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego;

Projekt, budowa i przebudowa dróg i ulic;

Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia drogi wojewódzkiej;

Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Elektryczną a ul. Piaseczyńską;

Projekt i wykonanie zatoki postojowej dla autobusów komunikacji publicznej;

Wykup gruntów pod inwestycje i drogi;

Pomoc finansowa na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego na realizację rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswietlenie_dUuDOZH.jpg

Całkowity koszt

349 069,77 zł

Oświetlenie

Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia drogowego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/willa_gryf_9GknYuF.jpg

Całkowity koszt

5 974 734,28 zł

Rozwój budownictwa

Przebudowa gminnego budynku;

Przebudowa willi "Gryf" na cele publiczne;

Przebudowa willi Białej.

Sprawy społeczne, kultura i sport

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/bezpieczenstwo_HxbuMAW.jpg

Całkowity koszt

2 890 227,44 zł

Bezpieczeństwo

Modernizacja budynku OSP Skolimów;

Rozbudowa budynku OSP Jeziorna;

Monitoring obiektu OSP w Bielawie;

Montaż i modernizacja systemu monitoringu miejskiego;

Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji;

Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu samochodu terenowego dla ratownictwa wodnego dla PWOPR;

Zakupy inwestycyjne.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/placowki_oswiatowe-1.jpg

Całkowity koszt

8 626 991,94 zł

Placówki oświatowe

Rozbudowa i modernizacja ZSz Nr 1;

Nadbudowa nad częścią parteru budynku ZSz Nr 5;

Przebudowa Szkoły Podstawowej;

Rozbudowa szkolnego monitoringu;

Zakupy inwestycyjne.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/plac_zabaw_XxZwm8C.jpg

Całkowity koszt

680 751,50 zł

Place zabaw

Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2;

Modernizacja placu zabaw w przedszkolu przy ul. Oborskiej;

Modernizacja placu zabaw w Piaskach;

Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na plac zabaw;

Doposażenie placu zabaw w Ciszycy;

Zakup altany ogrdowej wraz z montażem na powstający plac zabaw w Kawęczynie.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/KDK.jpg

Całkowity koszt

6 400 861,05 zł

Rozwój kultury

Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej;

Budowa miejsca pamięci "Biały Dworek";

Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42;

Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych KDK.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/wiata_przystankowa_oqtiqj2.jpg

Całkowity koszt

1 466 310,17 zł

Pozostałe inwestycje

Zagospodarowanie działek gminnych;

Budowa skweru rekreacyjno-sportowego;

Budowa instalacji CO i CWU w budynkach komunalnych;

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje;

Zakup samochodu służbowego dla UMiG Konstancin-Jeziorna;

Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania;

Zakup i montaż wiat przystankowych;

Pozostałe zakupy inwestycyjne.

05

Budżet obywatelski

W budżecie obywatelskim to my mieszkańcy aktywnie współdecydujemy o przeznaczeniu określonej puli pieniędzy na przedsięwzięcia inwestycyjne.
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/modernizacja_placu_zabaw_przy_sp_nr_2.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/zakup_narzedzi_hydraulicznych.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/zakup_altany_ogrodowej.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/remont_parkungu_przy_ul._wilanowskiej.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/remont_pomieszczen_w_domu.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/gimnastyka_i_taniec_w_opaczy.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/bia%C5%82e_soboty.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/dni_kultury_francuskiej.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/warsztaty_i_zajecia_w_bielawie.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/szyjacy_cieciszew.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/konstancin_przyjazny_seniorom.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/stefa_kobiet_pozytywnie_zakreconych.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/otwarte_koscio%C5%82y.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/klub_kaligraficzny.jpg

Całkowity koszt

68 296,50 zł

Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Konstancinie-Jeziornie.

Całkowity koszt

12 942,03 zł

Zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP Bielawa.

Całkowity koszt

29 950,00 zł

Zakup altany ogrodowej, wraz z montażem, na powstający plac zabaw w sołectwie Kawęczyn.

Całkowity koszt

20 000,00 zł

Poprawa nawierzchni i wymiana ogrodzenia parkingu publicznego przy ul. Wilanowskiej 2A na Osiedlu Grapa.

Całkowity koszt

58 600,00 zł

Remont pomieszczeń w Domu Ludowym w Czernidłach.

Całkowity koszt

51 350,00 zł

Gimnastyka i taniec w Opaczy oraz promocja aktywności fizycznej poprzez organizację zajęć rekreacyjnych dla mieszkańców "Zdrowy Kręgosłup".

Całkowity koszt

43 240,00 zł

Białe Soboty Konstancina - akcje profilaktyki chorób serca, nowotworów kobiecych, cukrzycy i wad postawy oraz próchnicy u dzieci.

Całkowity koszt

44 296,59 zł

Dni Kultury Francuskiej.

Całkowity koszt

12 651,64 zł

Warsztaty i zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych - kultura, integracja w Bielawie.

Całkowity koszt

37 993,84 zł

Szyjący Cieciszew - warsztat, nauka szycia.

Całkowity koszt

45 456,60 zł

Konstancin przyjazny seniorom.

Całkowity koszt

22 948,38 zł

Strefa Kobiet Pozytywnie Zakręconych.

Całkowity koszt

22 486,00 zł

Otwarte kościoły, cykl tematycznych spotkań naukowo-muzycznych zorganizowanych w 4 różnych kościołach gminy z udziałem artystów.

Całkowity koszt

15 997,44 zł

Klub kaligraficzny "Littera".

Zobacz pełną listę zadań

Budżet obywatelski

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/modernizacja_placu_zabaw_przy_sp_nr_2.jpg

Całkowity koszt

68 296,50 zł

Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Konstancinie-Jeziornie.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/zakup_narzedzi_hydraulicznych.jpg

Całkowity koszt

12 942,03 zł

Zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP Bielawa.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/zakup_altany_ogrodowej.jpg

Całkowity koszt

29 950,00 zł

Zakup altany ogrodowej, wraz z montażem, na powstający plac zabaw w sołectwie Kawęczyn.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/remont_parkungu_przy_ul._wilanowskiej.jpg

Całkowity koszt

20 000,00 zł

Poprawa nawierzchni i wymiana ogrodzenia parkingu publicznego przy ul. Wilanowskiej 2A na Osiedlu Grapa.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/remont_pomieszczen_w_domu.jpg

Całkowity koszt

58 600,00 zł

Remont pomieszczeń w Domu Ludowym w Czernidłach.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/gimnastyka_i_taniec_w_opaczy.jpg

Całkowity koszt

51 350,00 zł

Gimnastyka i taniec w Opaczy oraz promocja aktywności fizycznej poprzez organizację zajęć rekreacyjnych dla mieszkańców "Zdrowy Kręgosłup".

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/bia%C5%82e_soboty.jpg

Całkowity koszt

43 240,00 zł

Białe Soboty Konstancina - akcje profilaktyki chorób serca, nowotworów kobiecych, cukrzycy i wad postawy oraz próchnicy u dzieci.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/dni_kultury_francuskiej.jpg

Całkowity koszt

44 296,59 zł

Dni Kultury Francuskiej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/warsztaty_i_zajecia_w_bielawie.jpg

Całkowity koszt

12 651,64 zł

Warsztaty i zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych - kultura, integracja w Bielawie.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/szyjacy_cieciszew.jpg

Całkowity koszt

37 993,84 zł

Szyjący Cieciszew - warsztat, nauka szycia.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/konstancin_przyjazny_seniorom.jpg

Całkowity koszt

45 456,60 zł

Konstancin przyjazny seniorom.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/stefa_kobiet_pozytywnie_zakreconych.jpg

Całkowity koszt

22 948,38 zł

Strefa Kobiet Pozytywnie Zakręconych.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/otwarte_koscio%C5%82y.jpg

Całkowity koszt

22 486,00 zł

Otwarte kościoły, cykl tematycznych spotkań naukowo-muzycznych zorganizowanych w 4 różnych kościołach gminy z udziałem artystów.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/klub_kaligraficzny.jpg

Całkowity koszt

15 997,44 zł

Klub kaligraficzny "Littera".

06

Fundusz sołecki

Rada gminy Konstancin-Jeziorna zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Bielawa-.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Borowina.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Cieciszew-.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Ciszyca-.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Czarnow-.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Czernid%C5%82a-.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Debowka-.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Gassy.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Habdzin-.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Kaweczyn_4sujEFQ.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Kaweczynek.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Kepa_Oborska-.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Kepa_Okrzewska-.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Kierszek.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_%C5%81eg-.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/obory_Obory.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Oborki_aOZKu0v.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Okrzeszyn.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Opacz.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Parcela-.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Piaski-.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_S%C5%82omczyn-.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Turowice.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Pozosta%C5%82e.jpg

Całkowity koszt

60 020,00 zł

Bielawa

Organizacja imprez kulturalno-oświatowych;

Dokończenie i naprawa drogi śródpolnej gminnej;

Założenie instalacji alarmowej w budynku OSP;

Monitoring obiektu OSP;

Warsztaty aktorsko-wokalne oraz ceramiczne dla mieszkańców;

Zakupy w ramach funduszu sołeckiego.


Całkowity koszt

23 564,72 zł

Borowina

Zakup materiałów do poprawy estetyki okolic przystanku autobusowego;

Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców;

Udział mieszkańców Borowiny w spektaklu teatralnym w KDK Huganówka.

Całkowity koszt

27 187,58 zł

Cieciszew

Doposażenie OSP Cieciszew;

Doposażenie świetlicy wiejskiej;

Organizacja imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych;

Spotkania kulturalno-dydaktyczne dla mieszkańców;

Warsztaty dla seniora;

Zakupy w ramach funduszu sołeckiego.

Całkowity koszt

20 457,88 zł

Ciszyca

Doposażenie placu zabaw;

Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjno-sportowych.

Całkowity koszt

52 857,00 zł

Czarnów

Renowacja istniejącej altany i naprawa ogrodzenia na Placu Zabaw;

Remont istniejących ścieżek na terenie Placu Zabaw;

Montaż monitoringu na Placu Zabaw;

Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców;

Zakupy w ramach funduszu sołeckiego.

Całkowity koszt

20 396,96 zł

Czernidła

Zakup i montaż parapetów i rolet do okien w Domu Ludowym;

Organizacja imprez kulturalno-oświatowych;

Udział mieszkańców w spektaklach teatralnych.

Całkowity koszt

22 024,42 zł

Dębówka

Zakup drewnianej wiato-altany na plac gminny przy świetlicy wraz z ułożeniem podłoża z kostki brukowej.

Całkowity koszt

23 656,26 zł

Gassy

Zakup wyposażenia dla OSP;

Organizacja warsztatów kulinarnych dla mieszkańców;

Doposażenie świetlicy wiejskiej;

Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców.

Całkowity koszt

36 099,91 zł

Habdzin

Organizacja warsztatów kulinarnych dla mieszkańców;

Pomalowanie altany i ławek na placu zabaw;

Projekt zagospodarowania placu zabaw;

Nagrody w konkursach kulturalno-oświatowych dla dzieci;

Zakup usług do organizacji imprezy kulturalno-oświatowej dla dzieci;

Zajęcia plastyczne dla dzieci;

Zakupy w ramach funduszu sołeckiego.

Całkowity koszt

638,07 zł

Kawęczyn

Zakup roślin ozdobnych do nasadzeń.

Całkowity koszt

20 813,69 zł

Kawęczynek

Usługa prowadzenia zajęć z decoupage dla mieszkańców;

Zadaszenie wejścia do świetlicy wiejskiej;

Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców;

Udział mieszkańców w spektaklu teatralnym;

Zakupy w ramach funduszu sołeckiego.

Całkowity koszt

14 145,00 zł

Kępa Oborska

Kontynuowanie oświetlenia sołectwa.

Całkowity koszt

20 307,98 zł

Kępa Okrzewska

Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych;

Organizacja spektakli teatralnych w KDK Huganówka dla mieszkańców;

Zakup sprzętu fitness.

Całkowity koszt

22 758,00 zł

Kierszek

Wykonanie projektu drogi gminnej;

Budowa progów spowalniających.

Całkowity koszt

20 648,57 zł

Łęg

Doposażenie świetlicy wiejskiej w niezbędny sprzęt;

Organizacja spotkań okolicznościowych i imprez kulturalno-oświatowych;

Udział mieszkańców w spektaklach organizowanych przez KDK.

Całkowity koszt

39 122,42 zł

Obory

Zakup materiałów informacyjnych;

Organizacja zajęć i wydarzeń edukacyjno-kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców;

Zajęcia edukacyjne i sportowe dla dzieci i młodzieży.

Całkowity koszt

17 922,95 zł

Obórki

Wykonanie remontu drogi gminnej wraz z budową progu.

Całkowity koszt

22 328,09 zł

Okrzeszyn

Nagrody dla seniorów za udział w konkursie z okazji dnia seniora;

Remont placu zabaw;

Organizacja imprez kulturalno-oświatowych;

Udział mieszkańców w spektaklach teatralnych w Hugonówce.

Całkowity koszt

35 450,76 zł

Opacz

Zakup wyposażenia dla Straży Pożarnej;

Warsztaty kulinarne i artystyczne dla mieszkańców;

Dzień dziecka;

Spotkanie dzieci z Mikołajem;

Zakupy w ramach funduszu sołeckiego.

Całkowity koszt

36 119,61 zł

Parcela

Wyrównanie drogi wewnętrznej;

Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców;

Budowa oświetlenia drogowego;

Doposażenie domku i placu sołeckiego;

Zakupy w ramach funduszu sołeckiego.

Całkowity koszt

20 500,00 zł

Piaski

Modernizacja istniejącego placu zabaw;

Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców.

Całkowity koszt

36 878,96 zł

Słomczyn

Zakup wyposażenia do Domu Ludowego;

Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców;

Zakupy dla Ochotniczej Straży Pożarnej.

Całkowity koszt

22 471,65 zł

Turowice

Zajęcia decoupage i florystyki dla mieszkańców;

Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców;

Organizacja spektaklu teatralnego dla mieszkańców;

Zakupy w ramach funduszu sołeckiego.

Całkowity koszt

40 450,00 zł

Pozostałe

Zagospodarowanie działek gminnych w Kawęczynie i Turowicach.

Zobacz pełną listę zadań

Fundusz sołecki

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Bielawa-.jpg

Całkowity koszt

60 020,00 zł

Bielawa

Organizacja imprez kulturalno-oświatowych;

Dokończenie i naprawa drogi śródpolnej gminnej;

Założenie instalacji alarmowej w budynku OSP;

Monitoring obiektu OSP;

Warsztaty aktorsko-wokalne oraz ceramiczne dla mieszkańców;

Zakupy w ramach funduszu sołeckiego.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Borowina.jpg

Całkowity koszt

23 564,72 zł

Borowina

Zakup materiałów do poprawy estetyki okolic przystanku autobusowego;

Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców;

Udział mieszkańców Borowiny w spektaklu teatralnym w KDK Huganówka.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Cieciszew-.jpg

Całkowity koszt

27 187,58 zł

Cieciszew

Doposażenie OSP Cieciszew;

Doposażenie świetlicy wiejskiej;

Organizacja imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych;

Spotkania kulturalno-dydaktyczne dla mieszkańców;

Warsztaty dla seniora;

Zakupy w ramach funduszu sołeckiego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Ciszyca-.jpg

Całkowity koszt

20 457,88 zł

Ciszyca

Doposażenie placu zabaw;

Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjno-sportowych.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Czarnow-.jpg

Całkowity koszt

52 857,00 zł

Czarnów

Renowacja istniejącej altany i naprawa ogrodzenia na Placu Zabaw;

Remont istniejących ścieżek na terenie Placu Zabaw;

Montaż monitoringu na Placu Zabaw;

Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców;

Zakupy w ramach funduszu sołeckiego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Czernid%C5%82a-.jpg

Całkowity koszt

20 396,96 zł

Czernidła

Zakup i montaż parapetów i rolet do okien w Domu Ludowym;

Organizacja imprez kulturalno-oświatowych;

Udział mieszkańców w spektaklach teatralnych.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Debowka-.jpg

Całkowity koszt

22 024,42 zł

Dębówka

Zakup drewnianej wiato-altany na plac gminny przy świetlicy wraz z ułożeniem podłoża z kostki brukowej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Gassy.jpg

Całkowity koszt

23 656,26 zł

Gassy

Zakup wyposażenia dla OSP;

Organizacja warsztatów kulinarnych dla mieszkańców;

Doposażenie świetlicy wiejskiej;

Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Habdzin-.jpg

Całkowity koszt

36 099,91 zł

Habdzin

Organizacja warsztatów kulinarnych dla mieszkańców;

Pomalowanie altany i ławek na placu zabaw;

Projekt zagospodarowania placu zabaw;

Nagrody w konkursach kulturalno-oświatowych dla dzieci;

Zakup usług do organizacji imprezy kulturalno-oświatowej dla dzieci;

Zajęcia plastyczne dla dzieci;

Zakupy w ramach funduszu sołeckiego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Kaweczyn_4sujEFQ.jpg

Całkowity koszt

638,07 zł

Kawęczyn

Zakup roślin ozdobnych do nasadzeń.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Kaweczynek.jpg

Całkowity koszt

20 813,69 zł

Kawęczynek

Usługa prowadzenia zajęć z decoupage dla mieszkańców;

Zadaszenie wejścia do świetlicy wiejskiej;

Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców;

Udział mieszkańców w spektaklu teatralnym;

Zakupy w ramach funduszu sołeckiego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Kepa_Oborska-.jpg

Całkowity koszt

14 145,00 zł

Kępa Oborska

Kontynuowanie oświetlenia sołectwa.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Kepa_Okrzewska-.jpg

Całkowity koszt

20 307,98 zł

Kępa Okrzewska

Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych;

Organizacja spektakli teatralnych w KDK Huganówka dla mieszkańców;

Zakup sprzętu fitness.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Kierszek.jpg

Całkowity koszt

22 758,00 zł

Kierszek

Wykonanie projektu drogi gminnej;

Budowa progów spowalniających.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_%C5%81eg-.jpg

Całkowity koszt

20 648,57 zł

Łęg

Doposażenie świetlicy wiejskiej w niezbędny sprzęt;

Organizacja spotkań okolicznościowych i imprez kulturalno-oświatowych;

Udział mieszkańców w spektaklach organizowanych przez KDK.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/obory_Obory.jpg

Całkowity koszt

39 122,42 zł

Obory

Zakup materiałów informacyjnych;

Organizacja zajęć i wydarzeń edukacyjno-kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców;

Zajęcia edukacyjne i sportowe dla dzieci i młodzieży.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Oborki_aOZKu0v.jpg

Całkowity koszt

17 922,95 zł

Obórki

Wykonanie remontu drogi gminnej wraz z budową progu.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Okrzeszyn.jpg

Całkowity koszt

22 328,09 zł

Okrzeszyn

Nagrody dla seniorów za udział w konkursie z okazji dnia seniora;

Remont placu zabaw;

Organizacja imprez kulturalno-oświatowych;

Udział mieszkańców w spektaklach teatralnych w Hugonówce.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Opacz.jpg

Całkowity koszt

35 450,76 zł

Opacz

Zakup wyposażenia dla Straży Pożarnej;

Warsztaty kulinarne i artystyczne dla mieszkańców;

Dzień dziecka;

Spotkanie dzieci z Mikołajem;

Zakupy w ramach funduszu sołeckiego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Parcela-.jpg

Całkowity koszt

36 119,61 zł

Parcela

Wyrównanie drogi wewnętrznej;

Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców;

Budowa oświetlenia drogowego;

Doposażenie domku i placu sołeckiego;

Zakupy w ramach funduszu sołeckiego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Piaski-.jpg

Całkowity koszt

20 500,00 zł

Piaski

Modernizacja istniejącego placu zabaw;

Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_S%C5%82omczyn-.jpg

Całkowity koszt

36 878,96 zł

Słomczyn

Zakup wyposażenia do Domu Ludowego;

Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców;

Zakupy dla Ochotniczej Straży Pożarnej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Turowice.jpg

Całkowity koszt

22 471,65 zł

Turowice

Zajęcia decoupage i florystyki dla mieszkańców;

Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców;

Organizacja spektaklu teatralnego dla mieszkańców;

Zakupy w ramach funduszu sołeckiego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Pozosta%C5%82e.jpg

Całkowity koszt

40 450,00 zł

Pozostałe

Zagospodarowanie działek gminnych w Kawęczynie i Turowicach.

07

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Konstancinie-Jeziornie rozliczyło tylko 90% mieszkańców.

Teraz
90%
93 431 726,00 zł
Prognoza
100%
102 774 898,60 zł
Zobacz, jak brakujące +10%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
+ 3
Rozrywka dla najmłodszych
+ 3
place zabaw
+ 1
Sport i rekreacja
+ 1
budowa gminnego centrum sportu
+ 1 km
Lepsze drogi
+ 1 km
wybudowanych dróg rocznie
+ 1
Lepsza edukacja
+ 1
rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 4 w Słomczynie
+ 10
Oświetlenie
+ 10
nowych lamp ulicznych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Konstancinie-Jeziornie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Konstancin-Jeziorna (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.