Konstancin-
-Jeziorna

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Konstancinie-Jeziornie
i razem ze mną mieszka oficjalnie
23 904
mieszkańców
W 2020 roku planowane są dochody w wysokości
182 789 591,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
47.91%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
PIT
87 580 152 zł
47.91%
CIT
CIT
3 800 000 zł
2.08%
Podatki od nieruchomości
Podatki od nieruchomości
12 200 000 zł
6.67%
Inne podatki i opłaty lokalne
Inne podatki i opłaty lokalne
17 620 768 zł
9.64%
Dotacje
Dotacje
32 218 433 zł
17.63%
Subwencje
Subwencje
18 993 929 zł
10.39%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
10 376 309 zł
5.68%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2020 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
206 343 093,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
30 556 934,00 zł
stanowią 15% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
15%
30 556 934,00 zł
Wydatki bieżące
85%
175 786 159,00 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
53 145 522,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_RtC0gtO.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
17 505 005,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_Zhfxc13.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
6 909 400,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_ZE4HY7V.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
19 823 473,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_IXz0iSM.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
4 870 755,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_erdWPWD.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
10 454 751,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_J7o5qRP.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
2 990 195,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_3Ytiten.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
9 747 769,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_oth14nj.svg
Rodzina
całkowity koszt
32 531 229,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_rVjX4Os.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
25 917 666,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_FEcRXAg.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
10 761 023,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_7zjrAMY.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
3 001 962,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rolnictwo-lowiectwo_ZVON6KL.svg
Rolnictwo i łowictwo
całkowity koszt
7 104 800,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_erdWPWD.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 579 543,00 zł
Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
53 145 522,00 zł
Wydatki bieżące
52 541 522,00 zł
Wydatki majątkowe
604 000,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_RtC0gtO.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
17 505 005,00 zł
Wydatki bieżące
11 442 787,00 zł
Wydatki majątkowe
6 062 218,00 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_Zhfxc13.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
6 909 400,00 zł
Wydatki bieżące
1 909 400,00 zł
Wydatki majątkowe
5 000 000,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_ZE4HY7V.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
19 823 473,00 zł
Wydatki bieżące
19 603 473,00 zł
Wydatki majątkowe
220 000,00 zł
Różne rozliczenia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_IXz0iSM.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
4 870 755,00 zł
Wydatki bieżące
3 161 210,00 zł
Wydatki majątkowe
1 709 545,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_erdWPWD.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
10 454 751,00 zł
Wydatki bieżące
10 454 751,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_J7o5qRP.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
2 990 195,00 zł
Wydatki bieżące
2 990 195,00 zł
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_3Ytiten.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
9 747 769,00 zł
Wydatki bieżące
9 652 769,00 zł
Wydatki majątkowe
95 000,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_oth14nj.svg
Rodzina
całkowity koszt
32 531 229,00 zł
Wydatki bieżące
32 531 229,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_rVjX4Os.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
25 917 666,00 zł
Wydatki bieżące
20 958 272,00 zł
Wydatki majątkowe
4 959 394,00 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_FEcRXAg.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
10 761 023,00 zł
Wydatki bieżące
6 536 023,00 zł
Wydatki majątkowe
4 225 000,00 zł
Rolnictwo i łowictwo
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_7zjrAMY.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
3 001 962,00 zł
Wydatki bieżące
2 924 685,00 zł
Wydatki majątkowe
77 277,00 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rolnictwo-lowiectwo_ZVON6KL.svg
Rolnictwo i łowictwo
całkowity koszt
7 104 800,00 zł
Wydatki bieżące
104 800,00 zł
Wydatki majątkowe
7 000 000,00 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_erdWPWD.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 579 543,00 zł
Wydatki bieżące
975 043,00 zł
Wydatki majątkowe
604 500,00 zł
Wydatki bieżące
26 491 845,00 zł
Wydatki majątkowe
250 000,00 zł
Szkoły podstawowe
26 741 845,00 zł
Wydatki bieżące
16 580 613,00 zł
Wydatki majątkowe
354 000,00 zł
Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach
16 934 613,00 zł
Wydatki bieżące
5 354 374,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
5 354 374,00 zł
Wydatki bieżące
2 182 511,00 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne
2 182 511,00 zł
Wydatki bieżące
1 292 550,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół
1 292 550,00 zł
Wydatki bieżące
165 811,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
165 811,00 zł
Wydatki bieżące
3 000,00 zł
Licea ogólnokształcące
3 000,00 zł
Wydatki bieżące
470 818,00 zł
Pozostała działalność
470 818,00 zł
Wydatki bieżące
7 758 200,00 zł
Lokalny transport zbiorowy
7 758 200,00 zł
Wydatki bieżące
1 703 587,00 zł
Wydatki majątkowe
4 390 000,00 zł
Drogi publiczne gminne
6 093 587,00 zł
Wydatki bieżące
1 330 000,00 zł
Wydatki majątkowe
740 000,00 zł
Drogi wewnętrzne
2 070 000,00 zł
Wydatki bieżące
50 000,00 zł
Wydatki majątkowe
665 000,00 zł
Drogi publiczne powiatowe
715 000,00 zł
Wydatki bieżące
51 000,00 zł
Wydatki majątkowe
267 218,00 zł
Drogi publiczne wojewódzkie
318 218,00 zł
Wydatki bieżące
550 000,00 zł
Pozostała działalność
550 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 561 000,00 zł
Wydatki majątkowe
5 000 000,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
6 561 000,00 zł
Wydatki bieżące
273 400,00 zł
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
273 400,00 zł
Wydatki bieżące
75 000,00 zł
Pozostała działalność
75 000,00 zł
Wydatki bieżące
16 776 383,00 zł
Wydatki majątkowe
20 000,00 zł
Urzędy gmin
16 796 383,00 zł
Wydatki bieżące
894 200,00 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
894 200,00 zł
Wydatki bieżące
510 000,00 zł
Rady gmin
510 000,00 zł
Wydatki bieżące
180 460,00 zł
Wydatek w całości finansowany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Urzędy wojewódzkie
180 460,00 zł
Wydatki bieżące
1 242 430,00 zł
Wydatki majątkowe
200 000,00 zł
Pozostała działalność
1 442 430,00 zł
Wydatki bieżące
935 310,00 zł
Wydatki majątkowe
1 704 545,00 zł
Ochotnicze straże pożarne
2 639 855,00 zł
Wydatki bieżące
2 114 900,00 zł
Straż gminna
2 114 900,00 zł
Wydatki bieżące
50 000,00 zł
Wydatki majątkowe
5 000,00 zł
Komendy wojewódzkie Policji
55 000,00 zł
Wydatki bieżące
49 000,00 zł
Zarządzanie kryzysowe
49 000,00 zł
Wydatki bieżące
8 000,00 zł
Zadania ratownictwa górskiego i wodnego
8 000,00 zł
Wydatki bieżące
4 000,00 zł
Obrona cywilna
4 000,00 zł
Wydatki bieżące
9 624 751,00 zł
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
9 624 751,00 zł
Wydatki bieżące
829 000,00 zł
Rezerwy ogólne i celowe
829 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 000,00 zł
Różne rozliczenia finansowe
1 000,00 zł
Wydatki bieżące
2 480 865,00 zł
Świetlice szkolne
2 480 865,00 zł
Wydatki bieżące
224 070,00 zł
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
224 070,00 zł
Wydatki bieżące
126 990,00 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
126 990,00 zł
Wydatki bieżące
69 060,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
69 060,00 zł
Wydatki bieżące
35 000,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
35 000,00 zł
Wydatki bieżące
2 490,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
2 490,00 zł
Wydatki bieżące
51 720,00 zł
Pozostała działalność
51 720,00 zł
Wydatki bieżące
4 826 513,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej
4 826 513,00 zł
Wydatki bieżące
2 309 200,00 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
2 309 200,00 zł
Wydatki bieżące
596 000,00 zł
Zasiłki stałe
596 000,00 zł
Wydatki bieżące
560 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywanym z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
560 000,00 zł
Wydatki bieżące
287 894,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
287 894,00 zł
Wydatki bieżące
235 500,00 zł
Dodatki mieszkaniowe
235 500,00 zł
Wydatki bieżące
125 612,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
125 612,00 zł
Wydatki bieżące
100 000,00 zł
Programy polityki zdrowotnej
100 000,00 zł
Wydatki bieżące
100 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywanym z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Zwalczanie narkomanii
100 000,00 zł
Wydatki majątkowe
75 000,00 zł
Lecznictwo ambulatoryjne
75 000,00 zł
Wydatki bieżące
62 600,00 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
62 600,00 zł
Wydatki bieżące
20 500,00 zł
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
20 500,00 zł
Wydatki bieżące
428 950,00 zł
Wydatki majątkowe
20 000,00 zł
Pozostała działalność
448 950,00 zł
Wydatki bieżące
24 002 900,00 zł
Wydatek w większości pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Świadczenia wychowawcze
24 002 900,00 zł
Wydatki bieżące
4 975 500,00 zł
Wydatek w większości pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
4 975 500,00 zł
Wydatki bieżące
1 775 486,00 zł
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
1 775 486,00 zł
Wydatki bieżące
1 167 346,00 zł
Wspieranie rodziny
1 167 346,00 zł
Wydatki bieżące
480 787,00 zł
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
480 787,00 zł
Wydatki bieżące
94 160,00 zł
Rodziny zastępcze
94 160,00 zł
Wydatki bieżące
30 000,00 zł
Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
30 000,00 zł
Wydatki bieżące
5 050,00 zł
Karta Dużej Rodziny
5 050,00 zł
Wydatki bieżące
9 807 420,00 zł
Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Gospodarka odpadami
9 807 420,00 zł
Wydatki bieżące
2 310 700,00 zł
Wydatki majątkowe
1 850 000,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
4 160 700,00 zł
Wydatki bieżące
2 443 000,00 zł
Wydatki majątkowe
876 714,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
3 319 714,00 zł
Wydatki bieżące
2 148 689,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
2 148 689,00 zł
Wydatki bieżące
2 107 500,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
2 107 500,00 zł
Wydatki majątkowe
1 350 000,00 zł
Zakłady gospodarki komunalnej
1 350 000,00 zł
Wydatki bieżące
492 400,00 zł
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
492 400,00 zł
Wydatki bieżące
290 000,00 zł
Schroniska dla zwierząt
290 000,00 zł
Wydatki bieżące
30 000,00 zł
Wydatki majątkowe
200 000,00 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
230 000,00 zł
Wydatki bieżące
2 000,00 zł
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
2 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 326 563,00 zł
Wydatki majątkowe
682 680,00 zł
Pozostała działalność
2 009 243,00 zł
Wydatki bieżące
4 309 565,00 zł
Wydatki majątkowe
4 205 000,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
8 514 565,00 zł
Wydatki bieżące
1 397 000,00 zł
Biblioteki
1 397 000,00 zł
Wydatki bieżące
355 500,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie kultury
355 500,00 zł
Wydatki bieżące
25 000,00 zł
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
25 000,00 zł
Wydatki bieżące
448 958,00 zł
Wydatki majątkowe
20 000,00 zł
Pozostała działalność
468 958,00 zł
Wydatki bieżące
2 218 956,00 zł
Instytucje kultury fizycznej
2 218 956,00 zł
Wydatki bieżące
595 000,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
595 000,00 zł
Wydatki majątkowe
77 277,00 zł
Obiekty sportowe
77 277,00 zł
Wydatki bieżące
110 729,00 zł
Pozostała działalność
110 729,00 zł
Wydatki bieżące
2 000,00 zł
Wydatki majątkowe
7 000 000,00 zł
Infrastruktura wodociągowai sanitacyjna wsi
7 002 000,00 zł
Wydatki bieżące
50 000,00 zł
Molieracje wodne
50 000,00 zł
Wydatki bieżące
10 200,00 zł
Izby rolnicze
10 200,00 zł
Wydatki bieżące
42 600,00 zł
Pozostała działalność
42 600,00 zł
Wydatki bieżące
661 500,00 zł
Działalność usługowa
661 500,00 zł
Wydatki bieżące
152 550,00 zł
Wydatki majątkowe
504 500,00 zł
Turystyka
657 050,00 zł
Wydatki bieżące
20 000,00 zł
Wydatki majątkowe
100 000,00 zł
Wytwarzanie i zaoptarywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
120 000,00 zł
Wydatki bieżące
93 100,00 zł
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
93 100,00 zł
Wydatki bieżące
40 000,00 zł
Obsługa długu publicznego
40 000,00 zł
Wydatki bieżące
4 893,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
4 893,00 zł
Wydatki bieżące
3 000,00 zł
Szkolnictwo wyższe i nauka
3 000,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Konstancin-Jeziorna w 2020 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
30 556 934,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
71.45%
Infrastruktura
28.55%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
21 833 932,00 zł
8 723 002,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/kanalizacja_ppoME6R.jpg

Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna

Projekt, budowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
Budowa ujęcia wody w rejonie Klarysewa;
Projekt i budowa wodociągów.


Całkowity koszt
8 850 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budowa_drog_f0G4A3P.jpg

Budowa dróg i ulic

Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem;
Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg i ulic;
Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem;
Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Elektryczną a ul. Piaseczyńską;
Rozbudowa drogi wojewódzkiej na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ulicy Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie;
Pomoc finansowa dla powiatu piaseczyńskiego na sporządzenie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej;
Pomoc finansowa dla powiatu piaseczyńskiego na wykonanie nawierzchni drogowej w ul. Jabłoniowej i ul. Sarenki;
Wykup gruntów pod inwestycje i drogi.

Całkowity koszt
11 062 218,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswietlenie_MUOnRKh.jpg

Oświetlenie

Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego).

Całkowity koszt
876 714,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/rozwoj_budownictwa_Efr0rwj.jpg

Rozwój budownictwa

Koncepcja i plan stworzenia w Gminie Domu Dziennego Pobytu Seniora;
Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej;
Dofinansowanie projektu budowy "Domu Ludowego" w Czarnowie;
Wykonanie ogrodzenia nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 42.


Całkowity koszt
1 045 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/bezpieczenstwo_ZtSOyuK.jpg

Bezpieczeństwo

Rozbudowa budynku OSP Jeziorna;
Monitoring na działce gminnej, przed świetlicą wiejską w Cieciszewie.


Całkowity koszt
1 016 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/placowki_oswiatowe_QA7X1fx.jpg

Placówki oświatowe

Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie;
Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 do aktualnych wymagań p.poż.;
Zagospodarowanie terenu przy SzP Nr 1.


Całkowity koszt
250 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/place_zabaw_XKRF09S.jpg

Place zabaw

Przebudowa placu zabaw w przedszkolu "Kolorowe Kredki";
Przebudowa placu zabaw w "Tęczowym Przedszkolu";
Doposażenie przedszkolnego placu zabaw w Oborach, Ciszycy;
Modernizacja placu zabaw i wykonanie projektu we wsi Piaski i w Gassach;
Budowa placu zabaw i siłowni napowietrznej w sołectwie Kawęczyn;
Budowa "Tyrolki" na terenie działki gminnej w Kawęczynie.


Całkowity koszt
587 680,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/rozwoj_kultury_2hhoKuy.jpg

Kultura i sport

Budowa fontanny w Parku Zdrojowym;
Boisko wielofunkcyjne na działce w Kawęczynie;
Budowa wielofunkcyjnego boiska na placu zabaw w Habdzinie.


Całkowity koszt
80 277,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/quad.jpg

Pozostałe inwestycje

Budowa instalacji CO i CWU w budynkach komunalnych;
E-turystyka;
Budowa dźwigu platformowego w budynku przychodni przy ul. Pocztowej 6;
Budowa parkingu publicznego przy ul. Wilanowskiej 2a na osiedlu Grapa;
Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania;
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu;
Zakup Quada ratowniczego wraz z osprzętem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie;
Pozostałe wydatki na zakupy inwestycyjne.


Całkowity koszt
6 789 045,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań

Infrastruktura

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/kanalizacja_ppoME6R.jpg

Całkowity koszt

8 850 000,00 zł

Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna

Projekt, budowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
Budowa ujęcia wody w rejonie Klarysewa;
Projekt i budowa wodociągów.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budowa_drog_f0G4A3P.jpg

Całkowity koszt

11 062 218,00 zł

Budowa dróg i ulic

Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem;
Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg i ulic;
Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem;
Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Elektryczną a ul. Piaseczyńską;
Rozbudowa drogi wojewódzkiej na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ulicy Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie;
Pomoc finansowa dla powiatu piaseczyńskiego na sporządzenie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej;
Pomoc finansowa dla powiatu piaseczyńskiego na wykonanie nawierzchni drogowej w ul. Jabłoniowej i ul. Sarenki;
Wykup gruntów pod inwestycje i drogi.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswietlenie_MUOnRKh.jpg

Całkowity koszt

876 714,00 zł

Oświetlenie

Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego).

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/rozwoj_budownictwa_Efr0rwj.jpg

Całkowity koszt

1 045 000,00 zł

Rozwój budownictwa

Koncepcja i plan stworzenia w Gminie Domu Dziennego Pobytu Seniora;
Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej;
Dofinansowanie projektu budowy "Domu Ludowego" w Czarnowie;
Wykonanie ogrodzenia nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 42.


Sprawy społeczne, kultura i sport

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/bezpieczenstwo_ZtSOyuK.jpg

Całkowity koszt

1 016 000,00 zł

Bezpieczeństwo

Rozbudowa budynku OSP Jeziorna;
Monitoring na działce gminnej, przed świetlicą wiejską w Cieciszewie.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/placowki_oswiatowe_QA7X1fx.jpg

Całkowity koszt

250 000,00 zł

Placówki oświatowe

Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie;
Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 do aktualnych wymagań p.poż.;
Zagospodarowanie terenu przy SzP Nr 1.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/place_zabaw_XKRF09S.jpg

Całkowity koszt

587 680,00 zł

Place zabaw

Przebudowa placu zabaw w przedszkolu "Kolorowe Kredki";
Przebudowa placu zabaw w "Tęczowym Przedszkolu";
Doposażenie przedszkolnego placu zabaw w Oborach, Ciszycy;
Modernizacja placu zabaw i wykonanie projektu we wsi Piaski i w Gassach;
Budowa placu zabaw i siłowni napowietrznej w sołectwie Kawęczyn;
Budowa "Tyrolki" na terenie działki gminnej w Kawęczynie.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/rozwoj_kultury_2hhoKuy.jpg

Całkowity koszt

80 277,00 zł

Kultura i sport

Budowa fontanny w Parku Zdrojowym;
Boisko wielofunkcyjne na działce w Kawęczynie;
Budowa wielofunkcyjnego boiska na placu zabaw w Habdzinie.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/quad.jpg

Całkowity koszt

6 789 045,00 zł

Pozostałe inwestycje

Budowa instalacji CO i CWU w budynkach komunalnych;
E-turystyka;
Budowa dźwigu platformowego w budynku przychodni przy ul. Pocztowej 6;
Budowa parkingu publicznego przy ul. Wilanowskiej 2a na osiedlu Grapa;
Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania;
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu;
Zakup Quada ratowniczego wraz z osprzętem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie;
Pozostałe wydatki na zakupy inwestycyjne.


05

Budżet partycypa-
cyjny

W budżecie partycypacyjnym to my mieszkańcy aktywnie współdecydujemy o przeznaczeniu określonej puli pieniędzy na przedsięwzięcia inwestycyjne.
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/Quad_ratowniczy.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/zestawy_hydrauliczne.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/zestawy_pneumatyczne.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/piaski_plac_zabaw.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/zestawy_hydrauliczne_kCTJaPB.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/gassy_plac_zabaw.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/kaweczyn_si%C5%82ownia.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/remont_pomieszczen_czernid%C5%82a.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/hiphop_festiwal.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/zdrowy_kregos%C5%82up.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/zdrowy_kregos%C5%82up_45PdMtb.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/dzia%C5%82alnosc_klubu_mirkow.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/doposazenie_w_sprzet_sportowy_hyaurVD.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/kaligrafia.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/gminny_dzien_seniora_vfDZBv4.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/GRAFIKA_Zakupy-naklejek-sciennych.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/otwarte_koscio%C5%82y_zcOYOq5.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/szyjacy_cieciszew_arL9OSl.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/projekt_edukacyjno-rozwojowy_dla_dzieci.jpg

Całkowity koszt

80 000,00 zł

Zakup Quada ratowniczego wraz z osprzętem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie.

Całkowity koszt

65 500,00 zł

Zakup zestawów pneumatycznych i hydraulicznych dla OSP Słomczyn.

Całkowity koszt

28 600,00 zł

Zakup narzędzi ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Konstancinie-Jeziornie.

Całkowity koszt

46 500,00 zł

Modernizacja placu zabaw i wykonanie projektu we wsi Piaski, tj. zakup urządzeń zabawowych i montaż zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

Całkowity koszt

99 445,00 zł

Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Skolimów.

Całkowity koszt

60 180,00 zł

Wykonanie projektu i modernizacja placu zabaw w Gassach.

Całkowity koszt

90 000,00 zł

Budowa placu zabaw i siłowni napowietrznej w sołectwie Kawęczyn.

Całkowity koszt

26 801,00 zł

Remont pomieszczeń (sala weselna, kuchnia, zaplecze magazynowe) w Domu Ludowym w Czernidłach.

Całkowity koszt

50 000,00 zł

Hip-Hop Festiwal 2020.

Całkowity koszt

28 860,00 zł

"Zdrowy kręgosłup" Zumba, Stretching. Promocja aktywności fizycznej poprzez organizowanie zajęć sportowo rekreacyjnych dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna.

Całkowity koszt

32 300,00 zł

Gimnastyka i taniec w Opaczy.

Całkowity koszt

49 300,00 zł

Działalność Klubu Wszyscy Razem Mirków.

Całkowity koszt

4 569,00 zł

Doposażenie w sprzęt sportowy Dom Ludowy w Czernidłach.

Całkowity koszt

16 000,00 zł

Klub Kaligraficzny "Littera".

Całkowity koszt

14 200,00 zł

Gminny Dzień Seniora w gminie Konstancin-Jeziorna.

Całkowity koszt

3 650,00 zł

Zakupy naklejek ściennych, podłogowych i na schody do SP nr 2 w Konstancinie-Jeziornie.

Całkowity koszt

49 800,00 zł

Otwarte kościoły - muzyka w naszych świątyniach.

Całkowity koszt

31 200,00 zł

Szyjący Cieciszew - warsztaty - nauka szycia.

Całkowity koszt

18 820,00 zł

Projekt edukacyjno-rozwojowy dla dzieci 6-9 lat w sołectwie Habdzin.

Zobacz pełną listę zadań

Budżet partycypacyjny

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/Quad_ratowniczy.jpg

Całkowity koszt

80 000,00 zł

Zakup Quada ratowniczego wraz z osprzętem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/zestawy_hydrauliczne.jpg

Całkowity koszt

65 500,00 zł

Zakup zestawów pneumatycznych i hydraulicznych dla OSP Słomczyn.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/zestawy_pneumatyczne.jpg

Całkowity koszt

28 600,00 zł

Zakup narzędzi ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Konstancinie-Jeziornie.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/piaski_plac_zabaw.jpg

Całkowity koszt

46 500,00 zł

Modernizacja placu zabaw i wykonanie projektu we wsi Piaski, tj. zakup urządzeń zabawowych i montaż zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/zestawy_hydrauliczne_kCTJaPB.jpg

Całkowity koszt

99 445,00 zł

Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Skolimów.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/gassy_plac_zabaw.jpg

Całkowity koszt

60 180,00 zł

Wykonanie projektu i modernizacja placu zabaw w Gassach.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/kaweczyn_si%C5%82ownia.jpg

Całkowity koszt

90 000,00 zł

Budowa placu zabaw i siłowni napowietrznej w sołectwie Kawęczyn.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/remont_pomieszczen_czernid%C5%82a.jpg

Całkowity koszt

26 801,00 zł

Remont pomieszczeń (sala weselna, kuchnia, zaplecze magazynowe) w Domu Ludowym w Czernidłach.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/hiphop_festiwal.jpg

Całkowity koszt

50 000,00 zł

Hip-Hop Festiwal 2020.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/zdrowy_kregos%C5%82up.jpg

Całkowity koszt

28 860,00 zł

"Zdrowy kręgosłup" Zumba, Stretching. Promocja aktywności fizycznej poprzez organizowanie zajęć sportowo rekreacyjnych dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/zdrowy_kregos%C5%82up_45PdMtb.jpg

Całkowity koszt

32 300,00 zł

Gimnastyka i taniec w Opaczy.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/dzia%C5%82alnosc_klubu_mirkow.jpg

Całkowity koszt

49 300,00 zł

Działalność Klubu Wszyscy Razem Mirków.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/doposazenie_w_sprzet_sportowy_hyaurVD.jpg

Całkowity koszt

4 569,00 zł

Doposażenie w sprzęt sportowy Dom Ludowy w Czernidłach.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/kaligrafia.jpg

Całkowity koszt

16 000,00 zł

Klub Kaligraficzny "Littera".

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/gminny_dzien_seniora_vfDZBv4.jpg

Całkowity koszt

14 200,00 zł

Gminny Dzień Seniora w gminie Konstancin-Jeziorna.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/GRAFIKA_Zakupy-naklejek-sciennych.jpg

Całkowity koszt

3 650,00 zł

Zakupy naklejek ściennych, podłogowych i na schody do SP nr 2 w Konstancinie-Jeziornie.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/otwarte_koscio%C5%82y_zcOYOq5.jpg

Całkowity koszt

49 800,00 zł

Otwarte kościoły - muzyka w naszych świątyniach.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/szyjacy_cieciszew_arL9OSl.jpg

Całkowity koszt

31 200,00 zł

Szyjący Cieciszew - warsztaty - nauka szycia.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/projekt_edukacyjno-rozwojowy_dla_dzieci.jpg

Całkowity koszt

18 820,00 zł

Projekt edukacyjno-rozwojowy dla dzieci 6-9 lat w sołectwie Habdzin.

06

Fundusz sołecki

Rada gminy Konstancin-Jeziorna zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Bielawa-_tSE5KXb.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Borowina_Xvcy7Vj.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Cieciszew-_xVh1sUI.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Ciszyca-_iUczkqs.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Czarnow-_KrOJrs3.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Czernid%C5%82a-_14Bcp6j.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Debowka-_5bETLOS.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Gassy_V0EM7Y4.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Habdzin-_HHu5XFK.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Kaweczyn.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Kepa_Oborska-_82VnJ3A.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Kepa_Okrzewska-_JQbdB5a.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Kierszek_9NOQllo.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_%C5%81eg-_95nC379.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Obory.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Oborki.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Opacz_Jgcr0hz.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Okrzeszyn_JApdU8P.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Parcela-_Y6W5GD9.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Piaski-_FuGGqgm.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_S%C5%82omczyn-_GQB1o0n.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Turowice_hb9Fbsh.jpg

Całkowity koszt

67 516,00 zł

Bielawa

Naprawa i utwardzenie tłuczniem drogi gminnej;
Zakup wyposażenia dla OSP Bielawa;
Zakup sprężarki do butli dla OSP Bielawa;
Doświetlenie ul. Wspólnej;
Oświetlenie drogowe ul. Okrzewska;
Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie.


Całkowity koszt

26 939,00 zł

Borowina

Zakup materiałów do poprawy estetyki okolic przystanku autobusowego;
Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców;
Udział mieszkańców w spektaklu teatralnym w KDK Hugonówka.


Całkowity koszt

30 452,00 zł

Cieciszew

Organizacja warsztatów;
Organizacja imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych;
Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską;
Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa;
Zakup flag do masztu na ryneczku;
Monitoring przed świetlicą wiejską;
Doposażenie świetlicy wiejskiej;
Środki czystości do świetlicy wiejskiej.

Całkowity koszt

23 698,00 zł

Ciszyca

Doposażenie placu zabaw;
Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjno-sportowych.


Całkowity koszt

59 009,00 zł

Czarnów

Renowacja istniejącej altany na placu zabaw;
Naprawa ogrodzenia placu zabaw;
Remont istniejących ścieżek na terenie placu zabaw;
Dofinansowanie projektu budowy "Domu Ludowego";
Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa.


Całkowity koszt

23 023,00 zł

Czernidła

Zakup wyposażenia dla OSP Czernidła;
Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie;
Organizacja spektakli teatralnych przez KDK dla mieszkańców.

Całkowity koszt

24 710,00 zł

Dębówka

Montaż instalacji elektrycznej we wnętrzu altany;
Zakup przenośnego klimatyzatora do świetlicy wiejskiej;
Remont świetlicy wiejskiej we wsi.


Całkowity koszt

26 669,00 zł

Gassy

Doposażenie świetlicy wiejskiej;
Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców;
Organizacja warsztatów kulinarnych dla mieszkańców sołectwa.


Całkowity koszt

40 780,00 zł

Habdzin

Budowa wielofunkcyjnego boiska na placu zabaw.

Całkowity koszt

44 497,00 zł

Kawęczyn

Monitoring na działce gminnej;
Boisko wielofunkcyjne na działce gminnej.


Całkowity koszt

17 149,00 zł

Kępa Oborska

Kontynuowanie oświetlenia sołectwa.

Całkowity koszt

27 225,00 zł

Kępa Okrzewska

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej;
Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla sołectwa;
Organizacja spektakli teatralnych w KDK Huganówka dla mieszkańców sołectwa.


Całkowity koszt

25 521,00 zł

Kierszek

Naprawa nawierzchni ul. Prawdziwka;
Oświetlenie drogi gminnej.

Całkowity koszt

26 544,00 zł

Łęg

Wykonanie oświetlenia fragmentu drogi gminnej;
Doposażenie świetlicy wiejskiej w niezbędny sprzęt;
Organizacja spotkań okolicznościowych i imprez kulturalno-oświatowych;
Udział mieszkańców sołectwa w spektaklach organizowanych przez KDK.

Całkowity koszt

46 046,00 zł

Obory

Zakup materiałów informacyjnych;
Doposażenie przedszkolnego placu zabaw;
Organizacja zajęć i wydarzeń edukacyjno-kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców;
Zajęcia edukacyjne i sportowe dla dzieci i młodzieży.


Całkowity koszt

20 187,00 zł

Obórki

Remont drogi gminnej.

Całkowity koszt

39 699,00 zł

Opacz

Zakup wyposażenia dla Straży Pożarnej;
Warsztaty dla mieszkańców;
Imprezy dla dzieci z sołectwa.

Całkowity koszt

22 399,00 zł

Okrzeszyn

Doposażenie placu gminnego;
Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie;
Udział mieszkańców sołectwa w spektaklach teatralnych w Huganówce.


Całkowity koszt

43 750,00 zł

Parcela

Zakup środków do pielęgnacji nasadzeń i urządzeń na placu sołeckim;
Budowa oświetlenia drogowego wsi;
Doposażenie domku i placu sołeckiego;
Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców.

Całkowity koszt

21 605,00 zł

Piaski

Doposażenie placu sołeckiego;
Naprawa wjazdu na plac sołecki;
Remont oraz doposażenie świetlicy wiejskiej;
Remont oraz doposażenie świetlicy wiejskiej;
Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa.


Całkowity koszt

46 455,00 zł

Słomczyn

Prowadzenie strony internetowej;
Doposażenie jednostki OSP Słomczyn;
Zakup kosy spalinowej z osprzętem na potrzeby sołectwa;
Zakup sprzętu nagłaśniającego dla sołectwa;
Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa.


Całkowity koszt

20 382,00 zł

Turowice

Zakup materiałów do nasadzeń i pielęgnacji roślin;
Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców;
Organizacja spektaklu teatralnego dla mieszkańców.


Zobacz pełną listę zadań

Fundusz sołecki

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Bielawa-_tSE5KXb.jpg

Całkowity koszt

67 516,00 zł

Bielawa

Naprawa i utwardzenie tłuczniem drogi gminnej;
Zakup wyposażenia dla OSP Bielawa;
Zakup sprężarki do butli dla OSP Bielawa;
Doświetlenie ul. Wspólnej;
Oświetlenie drogowe ul. Okrzewska;
Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Borowina_Xvcy7Vj.jpg

Całkowity koszt

26 939,00 zł

Borowina

Zakup materiałów do poprawy estetyki okolic przystanku autobusowego;
Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców;
Udział mieszkańców w spektaklu teatralnym w KDK Hugonówka.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Cieciszew-_xVh1sUI.jpg

Całkowity koszt

30 452,00 zł

Cieciszew

Organizacja warsztatów;
Organizacja imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych;
Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską;
Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa;
Zakup flag do masztu na ryneczku;
Monitoring przed świetlicą wiejską;
Doposażenie świetlicy wiejskiej;
Środki czystości do świetlicy wiejskiej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Ciszyca-_iUczkqs.jpg

Całkowity koszt

23 698,00 zł

Ciszyca

Doposażenie placu zabaw;
Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjno-sportowych.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Czarnow-_KrOJrs3.jpg

Całkowity koszt

59 009,00 zł

Czarnów

Renowacja istniejącej altany na placu zabaw;
Naprawa ogrodzenia placu zabaw;
Remont istniejących ścieżek na terenie placu zabaw;
Dofinansowanie projektu budowy "Domu Ludowego";
Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Czernid%C5%82a-_14Bcp6j.jpg

Całkowity koszt

23 023,00 zł

Czernidła

Zakup wyposażenia dla OSP Czernidła;
Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie;
Organizacja spektakli teatralnych przez KDK dla mieszkańców.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Debowka-_5bETLOS.jpg

Całkowity koszt

24 710,00 zł

Dębówka

Montaż instalacji elektrycznej we wnętrzu altany;
Zakup przenośnego klimatyzatora do świetlicy wiejskiej;
Remont świetlicy wiejskiej we wsi.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Gassy_V0EM7Y4.jpg

Całkowity koszt

26 669,00 zł

Gassy

Doposażenie świetlicy wiejskiej;
Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców;
Organizacja warsztatów kulinarnych dla mieszkańców sołectwa.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Habdzin-_HHu5XFK.jpg

Całkowity koszt

40 780,00 zł

Habdzin

Budowa wielofunkcyjnego boiska na placu zabaw.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Kaweczyn.jpg

Całkowity koszt

44 497,00 zł

Kawęczyn

Monitoring na działce gminnej;
Boisko wielofunkcyjne na działce gminnej.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Kepa_Oborska-_82VnJ3A.jpg

Całkowity koszt

17 149,00 zł

Kępa Oborska

Kontynuowanie oświetlenia sołectwa.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Kepa_Okrzewska-_JQbdB5a.jpg

Całkowity koszt

27 225,00 zł

Kępa Okrzewska

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej;
Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla sołectwa;
Organizacja spektakli teatralnych w KDK Huganówka dla mieszkańców sołectwa.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Kierszek_9NOQllo.jpg

Całkowity koszt

25 521,00 zł

Kierszek

Naprawa nawierzchni ul. Prawdziwka;
Oświetlenie drogi gminnej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_%C5%81eg-_95nC379.jpg

Całkowity koszt

26 544,00 zł

Łęg

Wykonanie oświetlenia fragmentu drogi gminnej;
Doposażenie świetlicy wiejskiej w niezbędny sprzęt;
Organizacja spotkań okolicznościowych i imprez kulturalno-oświatowych;
Udział mieszkańców sołectwa w spektaklach organizowanych przez KDK.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Obory.jpg

Całkowity koszt

46 046,00 zł

Obory

Zakup materiałów informacyjnych;
Doposażenie przedszkolnego placu zabaw;
Organizacja zajęć i wydarzeń edukacyjno-kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców;
Zajęcia edukacyjne i sportowe dla dzieci i młodzieży.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Oborki.jpg

Całkowity koszt

20 187,00 zł

Obórki

Remont drogi gminnej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Opacz_Jgcr0hz.jpg

Całkowity koszt

39 699,00 zł

Opacz

Zakup wyposażenia dla Straży Pożarnej;
Warsztaty dla mieszkańców;
Imprezy dla dzieci z sołectwa.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Okrzeszyn_JApdU8P.jpg

Całkowity koszt

22 399,00 zł

Okrzeszyn

Doposażenie placu gminnego;
Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie;
Udział mieszkańców sołectwa w spektaklach teatralnych w Huganówce.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Parcela-_Y6W5GD9.jpg

Całkowity koszt

43 750,00 zł

Parcela

Zakup środków do pielęgnacji nasadzeń i urządzeń na placu sołeckim;
Budowa oświetlenia drogowego wsi;
Doposażenie domku i placu sołeckiego;
Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Piaski-_FuGGqgm.jpg

Całkowity koszt

21 605,00 zł

Piaski

Doposażenie placu sołeckiego;
Naprawa wjazdu na plac sołecki;
Remont oraz doposażenie świetlicy wiejskiej;
Remont oraz doposażenie świetlicy wiejskiej;
Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_S%C5%82omczyn-_GQB1o0n.jpg

Całkowity koszt

46 455,00 zł

Słomczyn

Prowadzenie strony internetowej;
Doposażenie jednostki OSP Słomczyn;
Zakup kosy spalinowej z osprzętem na potrzeby sołectwa;
Zakup sprzętu nagłaśniającego dla sołectwa;
Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Turowice_hb9Fbsh.jpg

Całkowity koszt

20 382,00 zł

Turowice

Zakup materiałów do nasadzeń i pielęgnacji roślin;
Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców;
Organizacja spektaklu teatralnego dla mieszkańców.


07

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Konstancinie-Jeziornie rozlicza tylko 97% mieszkańców.

Teraz
97%
87 580 152,00 zł
Prognoza
100%
89 376 826,25 zł
Zobacz, jak brakujące +3%
wpływów PIT zmieni naszą gminę na lepsze.
+ 8
Parkingi
+ 8
dodatkowych miejsc parkingowych
+ 10
Bezpieczeństwo
+ 10
dodatkowych kamer monitoringu ulicznego
cała gmina
Oświetlenie
cała gmina
rozbudowa oświetlenia drogowego
+ 2
Sport i rekreacja
+ 2
nowe siłownie zewnętrzne
+ 1 km
Lepsze drogi
+ 1 km
wybudowanych dróg rocznie
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Konstancinie-Jeziornie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Konstancin-Jeziorna (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.