Konstancin-
-Jeziorna

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Konstancinie-Jeziornie
i razem ze mną mieszka oficjalnie
23 904
mieszkańców
W 2020 roku planowane są dochody w wysokości
183 559 352,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
47.7%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
87 550 194 zł
47.7%
CIT
CIT
3 800 000 zł
2.07%
Podatki od nieruchomości
12 200 000 zł
6.65%
Inne podatki i opłaty lokalne
18 112 358 zł
9.87%
Dotacje
Dotacje
32 823 547 zł
17.88%
Subwencje
Subwencje
18 863 510 zł
10.28%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
10 209 743 zł
5.56%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2020 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
199 326 649,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
24 572 291,00 zł
stanowią 12% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
12%
24 572 291,00 zł
Wydatki bieżące
88%
174 754 358,00 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
52 392 260,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_oth14nj.svg
Rodzina
całkowity koszt
32 680 670,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_rVjX4Os.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
25 401 845,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_ZE4HY7V.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
19 133 827,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_RtC0gtO.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
13 672 787,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_erdWPWD.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
10 148 687,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_FEcRXAg.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
9 934 962,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_3Ytiten.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
9 733 539,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rolnictwo-lowiectwo_IUSOIZO.svg
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
7 205 740,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_Zhfxc13.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
6 983 610,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_IXz0iSM.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
5 238 703,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_7zjrAMY.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
2 866 093,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_J7o5qRP.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
2 767 150,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_erdWPWD.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 166 776,00 zł
Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
52 392 260,00 zł
Wydatki bieżące
52 139 878,00 zł
Wydatki majątkowe
252 382,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_oth14nj.svg
Rodzina
całkowity koszt
32 680 670,00 zł
Wydatki bieżące
32 680 670,00 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_rVjX4Os.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
25 401 845,00 zł
Wydatki bieżące
22 025 353,00 zł
Wydatki majątkowe
3 376 492,00 zł
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_ZE4HY7V.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
19 133 827,00 zł
Wydatki bieżące
18 913 827,00 zł
Wydatki majątkowe
220 000,00 zł
Różne rozliczenia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_RtC0gtO.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
13 672 787,00 zł
Wydatki bieżące
11 010 617,00 zł
Wydatki majątkowe
2 662 170,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_erdWPWD.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
10 148 687,00 zł
Wydatki bieżące
10 148 687,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_FEcRXAg.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
9 934 962,00 zł
Wydatki bieżące
5 869 962,00 zł
Wydatki majątkowe
4 065 000,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_3Ytiten.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
9 733 539,00 zł
Wydatki bieżące
9 688 539,00 zł
Wydatki majątkowe
45 000,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rolnictwo-lowiectwo_IUSOIZO.svg
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
7 205 740,00 zł
Wydatki bieżące
196 265,00 zł
Wydatki majątkowe
7 009 475,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_Zhfxc13.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
6 983 610,00 zł
Wydatki bieżące
1 983 610,00 zł
Wydatki majątkowe
5 000 000,00 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_IXz0iSM.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
5 238 703,00 zł
Wydatki bieżące
3 419 208,00 zł
Wydatki majątkowe
1 819 495,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_7zjrAMY.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
2 866 093,00 zł
Wydatki bieżące
2 793 816,00 zł
Wydatki majątkowe
72 277,00 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_J7o5qRP.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
2 767 150,00 zł
Wydatki bieżące
2 767 150,00 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_erdWPWD.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 166 776,00 zł
Wydatki bieżące
1 116 776,00 zł
Wydatki majątkowe
50 000,00 zł
Wydatki bieżące
26 154 611,00 zł
Wydatki majątkowe
138 382,00 zł
Szkoły podstawowe
26 292 993,00 zł
Wydatki bieżące
16 491 655,00 zł
Wydatki majątkowe
114 000,00 zł
Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach i inne formy wychowania przedszkolnego
16 605 655,00 zł
Wydatki bieżące
5 285 253,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
5 285 253,00 zł
Wydatki bieżące
2 129 999,00 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne
2 129 999,00 zł
Wydatki bieżące
1 360 875,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół
1 360 875,00 zł
Wydatki bieżące
165 811,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
165 811,00 zł
Wydatki bieżące
158 376,00 zł
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
158 376,00 zł
Wydatki bieżące
3 000,00 zł
Licea ogólnokształcące
3 000,00 zł
Wydatki bieżące
390 298,00 zł
Pozostała działalność
390 298,00 zł
Wydatki bieżące
24 145 850,00 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Świadczenia wychowawcze
24 145 850,00 zł
Wydatki bieżące
4 876 500,00 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
4 876 500,00 zł
Wydatki bieżące
1 859 686,00 zł
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
1 859 686,00 zł
Wydatki bieżące
1 177 396,00 zł
Wspieranie rodziny
1 177 396,00 zł
Wydatki bieżące
480 787,00 zł
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
480 787,00 zł
Wydatki bieżące
94 160,00 zł
Rodziny zastępcze
94 160,00 zł
Wydatki bieżące
40 561,00 zł

Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
40 561,00 zł
Wydatki bieżące
5 730,00 zł
Karta Dużej Rodziny
5 730,00 zł
Wydatki bieżące
11 879 420,00 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Gospodarka odpadami
11 879 420,00 zł
Wydatki bieżące
2 268 470,00 zł
Wydatki majątkowe
1 230 000,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
3 498 470,00 zł
Wydatki bieżące
2 447 000,00 zł
Wydatki majątkowe
526 714,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
2 973 714,00 zł
Wydatki bieżące
1 888 879,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
1 888 879,00 zł
Wydatki bieżące
1 369 710,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
1 369 710,00 zł
Wydatki majątkowe
1 010 000,00 zł
Zakłady gospodarki komunalnej
1 010 000,00 zł
Wydatki bieżące
532 400,00 zł
Wydatki majątkowe
20 000,00 zł
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
552 400,00 zł
Wydatki bieżące
290 000,00 zł
Schroniska dla zwierząt
290 000,00 zł
Wydatki bieżące
20 000,00 zł
Wydatki majątkowe
200 000,00 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
220 000,00 zł
Wydatki bieżące
2 000,00 zł
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
2 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 327 474,00 zł
Wydatki majątkowe
389 778,00 zł
Pozostała działalność
1 717 252,00 zł
Wydatki bieżące
16 460 869,00 zł
Wydatki majątkowe
20 000,00 zł
Urzędy gmin
16 480 869,00 zł
Wydatki bieżące
510 000,00 zł
Rady gmin
510 000,00 zł
Wydatki bieżące
474 200,00 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
474 200,00 zł
Wydatki bieżące
209 993,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Urzędy wojewódzkie
209 993,00 zł
Wydatki bieżące
1 258 765,00 zł
Wydatki majątkowe
200 000,00 zł
Pozostała działalność
1 458 765,00 zł
Wydatki bieżące
7 758 200,00 zł
Lokalny transport zbiorowy
7 758 200,00 zł
Wydatki bieżące
1 493 587,00 zł
Wydatki majątkowe
1 771 170,00 zł
Drogi publiczne gminne
3 264 757,00 zł
Wydatki bieżące
1 207 830,00 zł
Wydatki majątkowe
117 000,00 zł
Drogi wewnętrzne
1 324 830,00 zł
Wydatki bieżące
50 000,00 zł
Wydatki majątkowe
615 000,00 zł
Drogi publiczne powiatowe
665 000,00 zł
Wydatki bieżące
51 000,00 zł
Drogi publiczne wojewódzkie
51 000,00 zł
Wydatki bieżące
450 000,00 zł
Wydatki majątkowe
159 000,00 zł
Pozostała działalność
609 000,00 zł
Wydatki bieżące
9 624 751,00 zł
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
9 624 751,00 zł
Wydatki bieżące
513 936,00 zł
Rezerwy ogólne i celowe
513 936,00 zł
Wydatki bieżące
10 000,00 zł
Różne rozliczenia finansowe
10 000,00 zł
Wydatki bieżące
4 047 855,00 zł
Wydatki majątkowe
4 050 000,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
8 097 855,00 zł
Wydatki bieżące
1 317 000,00 zł
Biblioteki
1 317 000,00 zł
Wydatki bieżące
222 500,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie kultury
222 500,00 zł
Wydatki bieżące
282 607,00 zł
Wydatki majątkowe
15 000,00 zł
Pozostała działalność
297 607,00 zł
Wydatki bieżące
4 827 731,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej
4 827 731,00 zł
Wydatki bieżące
2 312 700,00 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
2 312 700,00 zł
Wydatki bieżące
667 000,00 zł
Zasiłki stałe
667 000,00 zł
Wydatki bieżące
560 000,00 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
560 000,00 zł
Wydatki bieżące
287 894,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
287 894,00 zł
Wydatki bieżące
235 802,00 zł
Dodatki mieszkaniowe
235 802,00 zł
Wydatki bieżące
125 612,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
125 612,00 zł
Wydatki bieżące
100 000,00 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Zwalczanie narkomanii
100 000,00 zł
Wydatki bieżące
63 600,00 zł

Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Wydatek pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
63 600,00 zł
Wydatki bieżące
50 000,00 zł
Programy polityki zdrowotnej
50 000,00 zł
Wydatki majątkowe
25 000,00 zł
Lecznictwo ambulatoryjne
25 000,00 zł
Wydatki bieżące
20 500,00 zł
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
20 500,00 zł
Wydatki bieżące
437 700,00 zł
Wydatki majątkowe
20 000,00 zł
Pozostała działalność
457 700,00 zł
Wydatki bieżące
2 000,00 zł
Wydatki majątkowe
7 009 475,00 zł
Infrastruktura wodociągowai sanitacyjna wsi
7 011 475,00 zł
Wydatki bieżące
36 000,00 zł
Molieracje wodne
36 000,00 zł
Wydatki bieżące
10 200,00 zł
Izby rolnicze
10 200,00 zł
Wydatki bieżące
148 065,00 zł
Pozostała działalność
148 065,00 zł
Wydatki bieżące
1 643 000,00 zł
Wydatki majątkowe
5 000 000,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
6 643 000,00 zł
Wydatki bieżące
285 610,00 zł
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
285 610,00 zł
Wydatki bieżące
55 000,00 zł
Pozostała działalność
55 000,00 zł
Wydatki bieżące
943 308,00 zł
Wydatki majątkowe
1 804 495,00 zł
Ochotnicze straże pożarne
2 747 803,00 zł
Wydatki bieżące
2 114 900,00 zł
Straż gminna
2 114 900,00 zł
Wydatki bieżące
299 000,00 zł
Zarządzanie kryzysowe
299 000,00 zł
Wydatki bieżące
50 000,00 zł
Wydatki majątkowe
5 000,00 zł
Komendy wojewódzkie Policji
55 000,00 zł
Wydatki majątkowe
10 000,00 zł
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
10 000,00 zł
Wydatki bieżące
8 000,00 zł
Zadania ratownictwa górskiego i wodnego
8 000,00 zł
Wydatki bieżące
4 000,00 zł
Obrona cywilna
4 000,00 zł
Wydatki bieżące
2 118 956,00 zł
Instytucje kultury fizycznej
2 118 956,00 zł
Wydatki bieżące
573 700,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
573 700,00 zł
Wydatki bieżące
5 000,00 zł
Wydatki majątkowe
72 277,00 zł
Obiekty sportowe
77 277,00 zł
Wydatki bieżące
96 160,00 zł
Pozostała działalność
96 160,00 zł
Wydatki bieżące
2 424 632,00 zł
Świetlice szkolne
2 424 632,00 zł
Wydatki bieżące
126 630,00 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
126 630,00 zł
Wydatki bieżące
69 060,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
69 060,00 zł
Wydatki bieżące
40 383,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
40 383,00 zł
Wydatki bieżące
66 235,00 zł
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
66 235,00 zł
Wydatki bieżące
2 490,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
2 490,00 zł
Wydatki bieżące
37 720,00 zł
Pozostała działalność
37 720,00 zł
Wydatki bieżące
594 500,00 zł
Działalność usługowa
594 500,00 zł
Wydatki bieżące
37 745,00 zł
Turystyka
37 745,00 zł
Wydatki bieżące
13 000,00 zł
Wydatki majątkowe
50 000,00 zł
Wytwarzanie i zaoptarywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
63 000,00 zł
Wydatki bieżące
57 100,00 zł
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
57 100,00 zł
Wydatki bieżące
40 000,00 zł
Obsługa długu publicznego
40 000,00 zł
Wydatki bieżące
249 672,00 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu środków europejskich

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
249 672,00 zł
Wydatki bieżące
121 759,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
121 759,00 zł
Wydatki bieżące
3 000,00 zł
Szkolnictwo wyższe i nauka
3 000,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Konstancin-Jeziorna w 2020 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
24 572 291,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
70.46%
Infrastruktura
29.54%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
17 313 359,00 zł
7 258 932,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/kanalizacja_ppoME6R.jpg

Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna

Projekt, budowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
Budowa ujęcia wody w rejonie Klarysewa;
Projekt i budowa wodociągów.

Całkowity koszt
8 239 475,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budowa_drog_f0G4A3P.jpg

Budowa dróg i ulic

Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem;
Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg i ulic;
Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem;
Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Elektryczną a ul. Piaseczyńską;
Pomoc finansowa dla powiatu piaseczyńskiego na wykonanie nawierzchni drogowej w ul. Jabłoniowej i ul. Sarenki;
Projekt i wykonanie zatoki postojowej dla autobusów komunikacji publicznej w rejonie ul. Wilanowskiej;
Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi.

Całkowity koszt
7 662 170,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswietlenie_MUOnRKh.jpg

Oświetlenie

Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego).

Całkowity koszt
526 714,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/rozwoj_budownictwa_Efr0rwj.jpg

Rozwój budownictwa

Koncepcja i plan stworzenia w Gminie Domu Dziennego Pobytu Seniora;
Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej;
Wykonanie ogrodzenia nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 42.

Całkowity koszt
885 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/bezpieczenstwo_ZtSOyuK.jpg

Bezpieczeństwo

Rozbudowa budynku OSP Jeziorna;
Monitoring na działce gminnej w Kawęczynie;
Monitoring przed świetlicą wiejską w Cieciszewie;
Montaż monitoringu na Placu Zabaw w Czarnowie.

Całkowity koszt
1 123 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/placowki_oswiatowe_QA7X1fx.jpg

Placówki oświatowe

Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie;
Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 do aktualnych wymagań p.poż.;
Zagospodarowanie terenu przy SzP Nr 1.

Całkowity koszt
138 382,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/place_zabaw_XKRF09S.jpg

Place zabaw

Przebudowa placu zabaw w przedszkolu "Kolorowe Kredki";
Przebudowa placu zabaw w "Tęczowym Przedszkolu";
Doposażenie przedszkolnego placu zabaw w Oborach, Ciszycy;
Wykonanie projektu i modernizacja placu zabaw w Gassach;
Budowa "Tyrolki" na terenie działki gminnej w Kawęczynie.

Całkowity koszt
210 778,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/rozwoj_kultury_2hhoKuy.jpg

Kultura i sport

Budowa fontanny w Parku Zdrojowym;
Boisko wielofunkcyjne na działce w Kawęczynie;
Przebudowa willi "Gryf" na cele publiczne;
Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i miejsc postojowych w Kawęczynie;
Budowa wielofunkcyjnego boiska na placu zabaw w Habdzinie;
Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych KDK.

Całkowity koszt
3 277 277,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/quad.jpg

Pozostałe inwestycje

Budowa instalacji CO i CWU w budynkach komunalnych;
Budowa parkingu publicznego przy ul. Wilanowskiej 2a na osiedlu Grapa;
Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania;
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu;
Zakup Quada ratowniczego wraz z osprzętem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie;
Zakup zestawów narzędzi pneumatycznych i hydraulicznych dla OSP;
Zakup średniego samochodu bojowego pożarniczego dla OSP;
Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ZGK;
Pozostałe wydatki inwestycyjne.

Całkowity koszt
2 509 495,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań

Infrastruktura

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/kanalizacja_ppoME6R.jpg

Całkowity koszt

8 239 475,00 zł

Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna

Projekt, budowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
Budowa ujęcia wody w rejonie Klarysewa;
Projekt i budowa wodociągów.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budowa_drog_f0G4A3P.jpg

Całkowity koszt

7 662 170,00 zł

Budowa dróg i ulic

Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem;
Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg i ulic;
Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem;
Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Elektryczną a ul. Piaseczyńską;
Pomoc finansowa dla powiatu piaseczyńskiego na wykonanie nawierzchni drogowej w ul. Jabłoniowej i ul. Sarenki;
Projekt i wykonanie zatoki postojowej dla autobusów komunikacji publicznej w rejonie ul. Wilanowskiej;
Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswietlenie_MUOnRKh.jpg

Całkowity koszt

526 714,00 zł

Oświetlenie

Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego).

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/rozwoj_budownictwa_Efr0rwj.jpg

Całkowity koszt

885 000,00 zł

Rozwój budownictwa

Koncepcja i plan stworzenia w Gminie Domu Dziennego Pobytu Seniora;
Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej;
Wykonanie ogrodzenia nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 42.

Sprawy społeczne, kultura i sport

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/bezpieczenstwo_ZtSOyuK.jpg

Całkowity koszt

1 123 000,00 zł

Bezpieczeństwo

Rozbudowa budynku OSP Jeziorna;
Monitoring na działce gminnej w Kawęczynie;
Monitoring przed świetlicą wiejską w Cieciszewie;
Montaż monitoringu na Placu Zabaw w Czarnowie.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/placowki_oswiatowe_QA7X1fx.jpg

Całkowity koszt

138 382,00 zł

Placówki oświatowe

Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie;
Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 do aktualnych wymagań p.poż.;
Zagospodarowanie terenu przy SzP Nr 1.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/place_zabaw_XKRF09S.jpg

Całkowity koszt

210 778,00 zł

Place zabaw

Przebudowa placu zabaw w przedszkolu "Kolorowe Kredki";
Przebudowa placu zabaw w "Tęczowym Przedszkolu";
Doposażenie przedszkolnego placu zabaw w Oborach, Ciszycy;
Wykonanie projektu i modernizacja placu zabaw w Gassach;
Budowa "Tyrolki" na terenie działki gminnej w Kawęczynie.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/rozwoj_kultury_2hhoKuy.jpg

Całkowity koszt

3 277 277,00 zł

Kultura i sport

Budowa fontanny w Parku Zdrojowym;
Boisko wielofunkcyjne na działce w Kawęczynie;
Przebudowa willi "Gryf" na cele publiczne;
Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i miejsc postojowych w Kawęczynie;
Budowa wielofunkcyjnego boiska na placu zabaw w Habdzinie;
Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych KDK.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/quad.jpg

Całkowity koszt

2 509 495,00 zł

Pozostałe inwestycje

Budowa instalacji CO i CWU w budynkach komunalnych;
Budowa parkingu publicznego przy ul. Wilanowskiej 2a na osiedlu Grapa;
Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania;
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu;
Zakup Quada ratowniczego wraz z osprzętem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie;
Zakup zestawów narzędzi pneumatycznych i hydraulicznych dla OSP;
Zakup średniego samochodu bojowego pożarniczego dla OSP;
Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ZGK;
Pozostałe wydatki inwestycyjne.

05

Budżet partycypa-
cyjny

W budżecie partycypacyjnym to my mieszkańcy aktywnie współdecydujemy o przeznaczeniu określonej puli pieniędzy na przedsięwzięcia inwestycyjne.
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/Quad_ratowniczy.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/zestawy_hydrauliczne.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/zestawy_pneumatyczne.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/zestawy_hydrauliczne_kCTJaPB.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/gassy_plac_zabaw.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/kaweczyn_si%C5%82ownia.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/remont_pomieszczen_czernid%C5%82a.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/zdrowy_kregos%C5%82up.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/zdrowy_kregos%C5%82up_45PdMtb.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/kaligrafia.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/projekt_edukacyjno-rozwojowy_dla_dzieci.jpg

Całkowity koszt

79 950,00 zł

Zakup Quada ratowniczego wraz z osprzętem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie.

Całkowity koszt

65 500,00 zł

Zakup zestawów pneumatycznych i hydraulicznych dla OSP Słomczyn.

Całkowity koszt

28 600,00 zł

Zakup narzędzi ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Konstancinie-Jeziornie.

Całkowity koszt

99 445,00 zł

Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Skolimów.

Całkowity koszt

59 778,00 zł

Wykonanie projektu i modernizacja placu zabaw w Gassach.

Całkowity koszt

90 000,00 zł

Budowa placu zabaw i siłowni napowietrznej w sołectwie Kawęczyn.

Całkowity koszt

26 801,00 zł

Remont pomieszczeń (sala weselna, kuchnia, zaplecze magazynowe) w Domu Ludowym w Czernidłach.

Całkowity koszt

23 860,00 zł

"Zdrowy kręgosłup" Zumba, Stretching. Promocja aktywności fizycznej poprzez organizowanie zajęć sportowo rekreacyjnych dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna.

Całkowity koszt

27 300,00 zł

Gimnastyka i taniec w Opaczy.

Całkowity koszt

10 000,00 zł

Klub Kaligraficzny "Littera".

Całkowity koszt

18 820,00 zł

Projekt edukacyjno-rozwojowy dla dzieci 6-9 lat w sołectwie Habdzin.

Zobacz pełną listę zadań

Budżet partycypacyjny

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/Quad_ratowniczy.jpg

Całkowity koszt

79 950,00 zł

Zakup Quada ratowniczego wraz z osprzętem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/zestawy_hydrauliczne.jpg

Całkowity koszt

65 500,00 zł

Zakup zestawów pneumatycznych i hydraulicznych dla OSP Słomczyn.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/zestawy_pneumatyczne.jpg

Całkowity koszt

28 600,00 zł

Zakup narzędzi ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Konstancinie-Jeziornie.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/zestawy_hydrauliczne_kCTJaPB.jpg

Całkowity koszt

99 445,00 zł

Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Skolimów.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/gassy_plac_zabaw.jpg

Całkowity koszt

59 778,00 zł

Wykonanie projektu i modernizacja placu zabaw w Gassach.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/kaweczyn_si%C5%82ownia.jpg

Całkowity koszt

90 000,00 zł

Budowa placu zabaw i siłowni napowietrznej w sołectwie Kawęczyn.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/remont_pomieszczen_czernid%C5%82a.jpg

Całkowity koszt

26 801,00 zł

Remont pomieszczeń (sala weselna, kuchnia, zaplecze magazynowe) w Domu Ludowym w Czernidłach.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/zdrowy_kregos%C5%82up.jpg

Całkowity koszt

23 860,00 zł

"Zdrowy kręgosłup" Zumba, Stretching. Promocja aktywności fizycznej poprzez organizowanie zajęć sportowo rekreacyjnych dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/zdrowy_kregos%C5%82up_45PdMtb.jpg

Całkowity koszt

27 300,00 zł

Gimnastyka i taniec w Opaczy.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/kaligrafia.jpg

Całkowity koszt

10 000,00 zł

Klub Kaligraficzny "Littera".

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/projekt_edukacyjno-rozwojowy_dla_dzieci.jpg

Całkowity koszt

18 820,00 zł

Projekt edukacyjno-rozwojowy dla dzieci 6-9 lat w sołectwie Habdzin.

06

Fundusz sołecki

Rada gminy Konstancin-Jeziorna zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Bielawa-_tSE5KXb.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Borowina_Xvcy7Vj.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Cieciszew-_xVh1sUI.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Ciszyca-_iUczkqs.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Czarnow-_KrOJrs3.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Czernid%C5%82a-_14Bcp6j.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Debowka-_5bETLOS.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Gassy_V0EM7Y4.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Habdzin-_HHu5XFK.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Kaweczyn.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Kepa_Oborska-_82VnJ3A.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Kepa_Okrzewska-_JQbdB5a.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Kierszek_9NOQllo.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_%C5%81eg-_95nC379.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Obory.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Oborki.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Opacz_Jgcr0hz.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Okrzeszyn_JApdU8P.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Parcela-_Y6W5GD9.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Piaski-_FuGGqgm.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_S%C5%82omczyn-_GQB1o0n.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Turowice_hb9Fbsh.jpg

Całkowity koszt

67 516,00 zł

Bielawa

Naprawa i utwardzenie tłuczniem drogi gminnej;
Zakup wyposażenia dla OSP Bielawa;
Zakup sprężarki do butli dla OSP Bielawa;
Doświetlenie ul. Wspólnej;
Oświetlenie drogowe ul. Okrzewska;
Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie.

Całkowity koszt

26 939,00 zł

Borowina

Zakup materiałów do poprawy estetyki okolic przystanku autobusowego;
Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców;
Udział mieszkańców w spektaklu teatralnym w KDK Hugonówka.

Całkowity koszt

30 452,00 zł

Cieciszew

Organizacja warsztatów;
Organizacja imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych;
Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską;
Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa;
Zakup flag do masztu na ryneczku;
Monitoring przed świetlicą wiejską;
Doposażenie świetlicy wiejskiej;
Środki czystości do świetlicy wiejskiej.

Całkowity koszt

23 698,00 zł

Ciszyca

Doposażenie placu zabaw;
Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjno-sportowych.

Całkowity koszt

59 009,00 zł

Czarnów

Renowacja istniejącej altany na Placu Zabaw;
Remont istniejących ścieżek na terenie Placu Zabaw;
Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa;
Zakup i pielęgnacja zieleni niskiej na Placu Zabaw;
Porządkowanie i koszenie Placu Zabaw;
Remont wiat na Placu Zabaw;
Montaż monitringu na Placu Zabaw;
Naprawa istniejącego na Placu Zabaw systemu nawadniającego.

Całkowity koszt

23 023,00 zł

Czernidła

Zakup wyposażenia dla OSP Czernidła;
Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie;
Organizacja spektakli teatralnych przez KDK dla mieszkańców.

Całkowity koszt

24 710,00 zł

Dębówka

Montaż instalacji elektrycznej we wnętrzu altany;
Zakup przenośnego klimatyzatora do świetlicy wiejskiej;
Remont świetlicy wiejskiej we wsi.

Całkowity koszt

26 669,00 zł

Gassy

Doposażenie świetlicy wiejskiej;
Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców;
Organizacja warsztatów kulinarnych dla mieszkańców sołectwa.

Całkowity koszt

40 780,00 zł

Habdzin

Budowa wielofunkcyjnego boiska na placu zabaw.

Całkowity koszt

44 497,00 zł

Kawęczyn

Monitoring na działce gminnej;
Boisko wielofunkcyjne na działce gminnej;
Przyłącze energetyczne do działki gminnej;
Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i miejsc postojowych.

Całkowity koszt

17 149,00 zł

Kępa Oborska

Kontynuowanie oświetlenia sołectwa.

Całkowity koszt

27 225,00 zł

Kępa Okrzewska

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej;
Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla sołectwa;
Organizacja spektakli teatralnych w KDK Huganówka dla mieszkańców sołectwa.

Całkowity koszt

25 521,00 zł

Kierszek

Naprawa nawierzchni ul. Prawdziwka;
Oświetlenie drogi gminnej.

Całkowity koszt

26 544,00 zł

Łęg

Wykonanie oświetlenia fragmentu drogi gminnej;
Doposażenie świetlicy wiejskiej w niezbędny sprzęt;
Organizacja spotkań okolicznościowych i imprez kulturalno-oświatowych;
Udział mieszkańców sołectwa w spektaklach organizowanych przez KDK.

Całkowity koszt

46 046,00 zł

Obory

Zakup materiałów informacyjnych;
Doposażenie przedszkolnego placu zabaw;
Organizacja zajęć i wydarzeń edukacyjno-kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców;
Zajęcia edukacyjne i sportowe dla dzieci i młodzieży.

Całkowity koszt

20 187,00 zł

Obórki

Remont drogi gminnej.

Całkowity koszt

39 699,00 zł

Opacz

Zakup wyposażenia dla Straży Pożarnej;
Warsztaty dla mieszkańców;
Imprezy dla dzieci z sołectwa.

Całkowity koszt

22 399,00 zł

Okrzeszyn

Doposażenie placu gminnego;
Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie;
Udział mieszkańców sołectwa w spektaklach teatralnych w Huganówce.

Całkowity koszt

43 750,00 zł

Parcela

Zakup środków do pielęgnacji nasadzeń i urządzeń na placu sołeckim;
Budowa oświetlenia drogowego wsi;
Doposażenie domku i placu sołeckiego;
Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców.

Całkowity koszt

21 605,00 zł

Piaski

Doposażenie placu sołeckiego;
Naprawa wjazdu na plac sołecki;
Remont oraz doposażenie świetlicy wiejskiej;
Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa.

Całkowity koszt

46 455,00 zł

Słomczyn

Prowadzenie strony internetowej;
Doposażenie jednostki OSP Słomczyn;
Zakup kosy spalinowej z osprzętem na potrzeby sołectwa;
Zakup sprzętu nagłaśniającego dla sołectwa;
Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa.

Całkowity koszt

20 382,00 zł

Turowice

Zakup materiałów do nasadzeń i pielęgnacji roślin;
Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców;
Organizacja spektaklu teatralnego dla mieszkańców.

Zobacz pełną listę zadań

Fundusz sołecki

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Bielawa-_tSE5KXb.jpg

Całkowity koszt

67 516,00 zł

Bielawa

Naprawa i utwardzenie tłuczniem drogi gminnej;
Zakup wyposażenia dla OSP Bielawa;
Zakup sprężarki do butli dla OSP Bielawa;
Doświetlenie ul. Wspólnej;
Oświetlenie drogowe ul. Okrzewska;
Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Borowina_Xvcy7Vj.jpg

Całkowity koszt

26 939,00 zł

Borowina

Zakup materiałów do poprawy estetyki okolic przystanku autobusowego;
Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców;
Udział mieszkańców w spektaklu teatralnym w KDK Hugonówka.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Cieciszew-_xVh1sUI.jpg

Całkowity koszt

30 452,00 zł

Cieciszew

Organizacja warsztatów;
Organizacja imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych;
Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską;
Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa;
Zakup flag do masztu na ryneczku;
Monitoring przed świetlicą wiejską;
Doposażenie świetlicy wiejskiej;
Środki czystości do świetlicy wiejskiej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Ciszyca-_iUczkqs.jpg

Całkowity koszt

23 698,00 zł

Ciszyca

Doposażenie placu zabaw;
Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjno-sportowych.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Czarnow-_KrOJrs3.jpg

Całkowity koszt

59 009,00 zł

Czarnów

Renowacja istniejącej altany na Placu Zabaw;
Remont istniejących ścieżek na terenie Placu Zabaw;
Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa;
Zakup i pielęgnacja zieleni niskiej na Placu Zabaw;
Porządkowanie i koszenie Placu Zabaw;
Remont wiat na Placu Zabaw;
Montaż monitringu na Placu Zabaw;
Naprawa istniejącego na Placu Zabaw systemu nawadniającego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Czernid%C5%82a-_14Bcp6j.jpg

Całkowity koszt

23 023,00 zł

Czernidła

Zakup wyposażenia dla OSP Czernidła;
Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie;
Organizacja spektakli teatralnych przez KDK dla mieszkańców.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Debowka-_5bETLOS.jpg

Całkowity koszt

24 710,00 zł

Dębówka

Montaż instalacji elektrycznej we wnętrzu altany;
Zakup przenośnego klimatyzatora do świetlicy wiejskiej;
Remont świetlicy wiejskiej we wsi.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Gassy_V0EM7Y4.jpg

Całkowity koszt

26 669,00 zł

Gassy

Doposażenie świetlicy wiejskiej;
Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców;
Organizacja warsztatów kulinarnych dla mieszkańców sołectwa.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Habdzin-_HHu5XFK.jpg

Całkowity koszt

40 780,00 zł

Habdzin

Budowa wielofunkcyjnego boiska na placu zabaw.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Kaweczyn.jpg

Całkowity koszt

44 497,00 zł

Kawęczyn

Monitoring na działce gminnej;
Boisko wielofunkcyjne na działce gminnej;
Przyłącze energetyczne do działki gminnej;
Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i miejsc postojowych.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Kepa_Oborska-_82VnJ3A.jpg

Całkowity koszt

17 149,00 zł

Kępa Oborska

Kontynuowanie oświetlenia sołectwa.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Kepa_Okrzewska-_JQbdB5a.jpg

Całkowity koszt

27 225,00 zł

Kępa Okrzewska

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej;
Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla sołectwa;
Organizacja spektakli teatralnych w KDK Huganówka dla mieszkańców sołectwa.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Kierszek_9NOQllo.jpg

Całkowity koszt

25 521,00 zł

Kierszek

Naprawa nawierzchni ul. Prawdziwka;
Oświetlenie drogi gminnej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_%C5%81eg-_95nC379.jpg

Całkowity koszt

26 544,00 zł

Łęg

Wykonanie oświetlenia fragmentu drogi gminnej;
Doposażenie świetlicy wiejskiej w niezbędny sprzęt;
Organizacja spotkań okolicznościowych i imprez kulturalno-oświatowych;
Udział mieszkańców sołectwa w spektaklach organizowanych przez KDK.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Obory.jpg

Całkowity koszt

46 046,00 zł

Obory

Zakup materiałów informacyjnych;
Doposażenie przedszkolnego placu zabaw;
Organizacja zajęć i wydarzeń edukacyjno-kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców;
Zajęcia edukacyjne i sportowe dla dzieci i młodzieży.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Oborki.jpg

Całkowity koszt

20 187,00 zł

Obórki

Remont drogi gminnej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Opacz_Jgcr0hz.jpg

Całkowity koszt

39 699,00 zł

Opacz

Zakup wyposażenia dla Straży Pożarnej;
Warsztaty dla mieszkańców;
Imprezy dla dzieci z sołectwa.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Okrzeszyn_JApdU8P.jpg

Całkowity koszt

22 399,00 zł

Okrzeszyn

Doposażenie placu gminnego;
Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie;
Udział mieszkańców sołectwa w spektaklach teatralnych w Huganówce.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Parcela-_Y6W5GD9.jpg

Całkowity koszt

43 750,00 zł

Parcela

Zakup środków do pielęgnacji nasadzeń i urządzeń na placu sołeckim;
Budowa oświetlenia drogowego wsi;
Doposażenie domku i placu sołeckiego;
Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Piaski-_FuGGqgm.jpg

Całkowity koszt

21 605,00 zł

Piaski

Doposażenie placu sołeckiego;
Naprawa wjazdu na plac sołecki;
Remont oraz doposażenie świetlicy wiejskiej;
Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_S%C5%82omczyn-_GQB1o0n.jpg

Całkowity koszt

46 455,00 zł

Słomczyn

Prowadzenie strony internetowej;
Doposażenie jednostki OSP Słomczyn;
Zakup kosy spalinowej z osprzętem na potrzeby sołectwa;
Zakup sprzętu nagłaśniającego dla sołectwa;
Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/0_Turowice_hb9Fbsh.jpg

Całkowity koszt

20 382,00 zł

Turowice

Zakup materiałów do nasadzeń i pielęgnacji roślin;
Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców;
Organizacja spektaklu teatralnego dla mieszkańców.

07

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Konstancinie-Jeziornie rozlicza tylko 97% mieszkańców.

Teraz
97%
87 550 194,00 zł
Prognoza
100%
89 346 253,67 zł
Zobacz, jak brakujące +3%
wpływów PIT zmieni naszą gminę na lepsze.
+ 8
Parkingi
+ 8
dodatkowych miejsc parkingowych
+ 10
Bezpieczeństwo
+ 10
dodatkowych kamer monitoringu ulicznego
cała gmina
Oświetlenie
cała gmina
rozbudowa oświetlenia drogowego
+ 2
Sport i rekreacja
+ 2
nowe siłownie zewnętrzne
+ 1 km
Lepsze drogi
+ 1 km
wybudowanych dróg rocznie
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Konstancinie-Jeziornie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Konstancin-Jeziorna (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.