Konstancin-
-Jeziorna

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Konstancinie-Jeziornie.
W 2020 roku razem ze mną mieszkało
23 904
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
194 235 905,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
45.07%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
87 550 194 zł
45.07%
CIT
3 800 000 zł
1.96%
Podatki od nieruchomości
12 200 000 zł
6.28%
Inne podatki i opłaty lokalne
17 364 630 zł
8.94%
Dotacje
38 145 659 zł
19.64%
Subwencje
19 181 202 zł
9.88%
Pozostałe dochody
15 994 220 zł
8.23%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2020 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
191 084 921,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
21 435 572,00 zł
stanowiły 11% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
11%
21 435 572,00 zł
Wydatki bieżące
89%
169 649 349,00 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
50 609 423,00 zł
Rodzina
całkowity koszt
35 772 527,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
24 106 900,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
16 798 537,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
12 556 242,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
10 075 437,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
9 621 949,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
8 410 006,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
6 700 493,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
6 114 581,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
5 117 529,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
2 356 003,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
2 069 961,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
775 333,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Gmina Konstancin-Jeziorna w 2020 roku
planowała zadania inwestycyjne za kwotę
21 435 572,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
71.79%
Infrastruktura
28.21%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
15 387 596,00 zł
6 047 976,00 zł
Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna

Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna

Projekt, budowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
Budowa ujęcia wody w rejonie Klarysewa;
Projekt i budowa wodociągów.

Całkowity koszt
7 584 684,00 zł
Budowa dróg i ulic

Budowa dróg i ulic

Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem;
Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg i ulic;
Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem;
Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Elektryczną a ul. Piaseczyńską;
Pomoc finansowa dla powiatu piaseczyńskiego na wykonanie nawierzchni drogowej w ul. Jabłoniowej i ul. Sarenki;
Projekt i wykonanie zatoki postojowej dla autobusów komunikacji publicznej w rejonie ul. Wilanowskiej;
Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi.

Całkowity koszt
6 564 170,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego).

Całkowity koszt
321 742,00 zł
Rozwój budownictwa

Rozwój budownictwa

Koncepcja i plan stworzenia w Gminie Domu Dziennego Pobytu Seniora;
Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej;
Wykonanie ogrodzenia nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 42.

Całkowity koszt
917 000,00 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Rozbudowa budynku OSP Jeziorna;
Monitoring na działce gminnej w Kawęczynie, przed świetlicą wiejską w Ciciszewie, na Placu Zabaw w Czarnowie, we wsi Borowina i przy Domu Ludowym w Słomczynie;
Wpłaty na fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego da komisariatu;
Wpłaty na Fundusz Wsparcia PSP na dofinansowanie zakupu skokochronu ratowniczego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Piasecznie;
Zakupy inwestycyjne dla OSP Skolimów, OSP w Konstancinie-Jeziornie, OSP w Bielawie, OSP Słomczyn;
Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Kawęczynek.

Całkowity koszt
1 841 795,00 zł
Placówki oświatowe

Placówki oświatowe

Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie;
Zagospodarowanie terenu przy SzP Nr 1.

Całkowity koszt
72 462,00 zł
Place zabaw

Place zabaw

Przebudowa placu zabaw w przedszkolu "Kolorowe Kredki";
Przebudowa placu zabaw w "Tęczowym Przedszkolu";
Doposażenie przedszkolnego placu zabaw w Oborach, Ciszycy;
Wykonanie projektu i modernizacja placu zabaw w Gassach;
Budowa "Tyrolki" na terenie działki gminnej w Kawęczynie.

Całkowity koszt
191 038,00 zł
Kultura i sport

Kultura i sport

Budowa fontanny w Parku Zdrojowym;
Przebudowa willi "Gryf" na cele publiczne;
Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i miejsc postojowych w Kawęczynie;
Budowa wielofunkcyjnego boiska na placu zabaw w Habdzinie;
Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych KDK.

Całkowity koszt
2 229 904,00 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Budowa instalacji CO i CWU w budynkach komunalnych;
Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Ratusza;
Budowa parkingu publicznego przy ul. Wilanowskiej 2a na osiedlu Grapa;
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu;
Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ZGK;
Dotacja celowa dla SPZZOZ na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych;
Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania;
Pozostałe wydatki inwestycyjne.

Całkowity koszt
1 712 777,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna

Całkowity koszt

7 584 684,00 zł

Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna

Projekt, budowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
Budowa ujęcia wody w rejonie Klarysewa;
Projekt i budowa wodociągów.

Budowa dróg i ulic

Całkowity koszt

6 564 170,00 zł

Budowa dróg i ulic

Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem;
Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg i ulic;
Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem;
Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Elektryczną a ul. Piaseczyńską;
Pomoc finansowa dla powiatu piaseczyńskiego na wykonanie nawierzchni drogowej w ul. Jabłoniowej i ul. Sarenki;
Projekt i wykonanie zatoki postojowej dla autobusów komunikacji publicznej w rejonie ul. Wilanowskiej;
Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi.

Oświetlenie

Całkowity koszt

321 742,00 zł

Oświetlenie

Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego).

Rozwój budownictwa

Całkowity koszt

917 000,00 zł

Rozwój budownictwa

Koncepcja i plan stworzenia w Gminie Domu Dziennego Pobytu Seniora;
Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej;
Wykonanie ogrodzenia nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 42.

Sprawy społeczne, kultura i sport
Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

1 841 795,00 zł

Bezpieczeństwo

Rozbudowa budynku OSP Jeziorna;
Monitoring na działce gminnej w Kawęczynie, przed świetlicą wiejską w Ciciszewie, na Placu Zabaw w Czarnowie, we wsi Borowina i przy Domu Ludowym w Słomczynie;
Wpłaty na fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego da komisariatu;
Wpłaty na Fundusz Wsparcia PSP na dofinansowanie zakupu skokochronu ratowniczego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Piasecznie;
Zakupy inwestycyjne dla OSP Skolimów, OSP w Konstancinie-Jeziornie, OSP w Bielawie, OSP Słomczyn;
Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Kawęczynek.

Placówki oświatowe

Całkowity koszt

72 462,00 zł

Placówki oświatowe

Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie;
Zagospodarowanie terenu przy SzP Nr 1.

Place zabaw

Całkowity koszt

191 038,00 zł

Place zabaw

Przebudowa placu zabaw w przedszkolu "Kolorowe Kredki";
Przebudowa placu zabaw w "Tęczowym Przedszkolu";
Doposażenie przedszkolnego placu zabaw w Oborach, Ciszycy;
Wykonanie projektu i modernizacja placu zabaw w Gassach;
Budowa "Tyrolki" na terenie działki gminnej w Kawęczynie.

Kultura i sport

Całkowity koszt

2 229 904,00 zł

Kultura i sport

Budowa fontanny w Parku Zdrojowym;
Przebudowa willi "Gryf" na cele publiczne;
Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i miejsc postojowych w Kawęczynie;
Budowa wielofunkcyjnego boiska na placu zabaw w Habdzinie;
Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych KDK.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

1 712 777,00 zł

Pozostałe inwestycje

Budowa instalacji CO i CWU w budynkach komunalnych;
Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Ratusza;
Budowa parkingu publicznego przy ul. Wilanowskiej 2a na osiedlu Grapa;
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu;
Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ZGK;
Dotacja celowa dla SPZZOZ na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych;
Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania;
Pozostałe wydatki inwestycyjne.

05

Budżet partycypa-
cyjny

W budżecie partycypacyjnym to my mieszkańcy aktywnie współdecydujemy o przeznaczeniu określonej puli pieniędzy na przedsięwzięcia inwestycyjne.

Całkowity koszt

79 950,00 zł

Zakup Quada ratowniczego wraz z osprzętem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie.

Całkowity koszt

65 000,00 zł

Zakup zestawów pneumatycznych i hydraulicznych dla OSP Słomczyn.

Całkowity koszt

28 600,00 zł

Zakup narzędzi ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Konstancinie-Jeziornie.

Całkowity koszt

99 445,00 zł

Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Skolimów.

Całkowity koszt

59 778,00 zł

Wykonanie projektu i modernizacja placu zabaw w Gassach.

Zobacz pełną listę zadań
06

Fundusz sołecki

Rada gminy Konstancin-Jeziorna zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

74 516,00 zł

Bielawa

Naprawa i utwardzenie tłuczniem drogi gminnej;
Zakup wyposażenia dla OSP Bielawa;
Zakup sprężarki do butli dla OSP Bielawa;
Doświetlenie ul. Wspólnej;
Oświetlenie drogowe ul. Okrzewska;
Doposażenie świetlicy wiejskiej;
Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie.

Całkowity koszt

26 939,00 zł

Borowina

Zakup materiałów do poprawy estetyki okolic przystanku autobusowego;
Przebudowa oświetlenia ul. Zaleśnej;
Zakup sprzętu nagłaśniającego do organzacji imprez kulturalno-oświatowych;
Modernizacja monitoringu we wsi;
Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców.

Całkowity koszt

30 452,00 zł

Cieciszew

Zakup materiałów informacyjno-promocyjnych;
Doposażenie OSP Cieciszew;
Organizacja imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych;
Zakup flag do masztu na ryneczku;
Monitoring przed świetlicą wiejską;
Doposażenie świetlicy wiejskiej;
Środki czystości do świetlicy wiejskiej.

Całkowity koszt

23 698,00 zł

Ciszyca

Doposażenie placu zabaw;
Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjno-sportowych.

Całkowity koszt

59 009,00 zł

Czarnów

Renowacja istniejącej altany na Placu Zabaw;
Remont istniejących ścieżek na terenie Placu Zabaw;
Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa;
Zakup i pielęgnacja zieleni niskiej na Placu Zabaw;
Porządkowanie i koszenie Placu Zabaw;
Remont wiat na Placu Zabaw;
Montaż monitringu na Placu Zabaw;
Naprawa istniejącego na Placu Zabaw systemu nawadniającego.

Całkowity koszt

23 023,00 zł

Czernidła

Zakup wyposażenia dla OSP Czernidła;
Zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Czernidłach;
Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie;
Zakup sprzętu sportowego.

Całkowity koszt

24 710,00 zł

Dębówka

Montaż instalacji elektrycznej we wnętrzu altany;
Zakup przenośnego klimatyzatora do świetlicy wiejskiej;
Remont świetlicy wiejskiej we wsi.

Całkowity koszt

26 669,00 zł

Gassy

Doposażenie świetlicy wiejskiej;
Doposażenie OSP Gassy;
Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców.

Całkowity koszt

40 780,00 zł

Habdzin

Budowa wielofunkcyjnego boiska na placu zabaw.

Całkowity koszt

46 997,00 zł

Kawęczyn

Monitoring na działce gminnej;
Przyłącze energetyczne do działki gminnej;
Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i miejsc postojowych.

Całkowity koszt

17 149,00 zł

Kępa Oborska

Kontynuowanie oświetlenia sołectwa.

Całkowity koszt

34 225,00 zł

Kępa Okrzewska

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej.

Całkowity koszt

25 521,00 zł

Kierszek

Naprawa nawierzchni ul. Prawdziwka;
Oświetlenie drogi gminnej.

Całkowity koszt

26 544,00 zł

Łęg

Wykonanie oświetlenia fragmentu drogi gminnej;
Doposażenie świetlicy wiejskiej w niezbędny sprzęt;
Organizacja spotkań okolicznościowych i imprez kulturalno-oświatowych;
Zakup sprzętu sportowego dla sołectwa.

Całkowity koszt

46 046,00 zł

Obory

Zakup komputerów przenośnych do nauczania zdalnego dla potrzebujących dzieci;
Doposażenie przedszkolnego placu zabaw;
Organizacja zajęć i wydarzeń edukacyjno-kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców;
Zajęcia edukacyjne i sportowe dla dzieci i młodzieży.

Całkowity koszt

20 187,00 zł

Obórki

Remont drogi gminnej.

Całkowity koszt

39 699,00 zł

Opacz

Zakup wyposażenia dla Straży Pożarnej;
Zakup dużych grilli gastronomicznych i namiotów imprezowych.

Całkowity koszt

8 399,00 zł

Okrzeszyn

Doposażenie placu gminnego;
Zakup maseczek dla mieszkańców;
Udział mieszkańców sołectwa w spektaklach teatralnych w Huganówce.

Całkowity koszt

43 750,00 zł

Parcela

Zakup środków do pielęgnacji nasadzeń i urządzeń na placu sołeckim;
Budowa oświetlenia drogowego wsi;
Doposażenie domku i placu sołeckiego;
Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców.

Całkowity koszt

21 605,00 zł

Piaski

Doposażenie placu sołeckiego;
Naprawa wjazdu na plac sołecki;
Remont oraz doposażenie świetlicy wiejskiej;
Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa.

Całkowity koszt

49 455,00 zł

Słomczyn

Doposażenie jednostki OSP Słomczyn;
Utrzymanie Placu Zabaw;
Zakup kosy spalinowej z osprzętem na potrzeby sołectwa;
Zakup i montaż modułów zabawowych na Plac Zabaw;
Zakup i montaż kamery monitoringu przy Domu Ludowym;
Zakup sprzętu nagłaśniającego dla sołectwa;
Doposażenie Domu Ludowego;
Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa.

Całkowity koszt

14 882,00 zł

Turowice

Zakup materiałów do nasadzeń i pielęgnacji roślin;
Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców.

Zobacz pełną listę zadań
07

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Konstancinie-Jeziornie rozliczyło tylko 97% mieszkańców.

Teraz
97%
87 550 194,00 zł
Prognoza
100%
89 346 253,67 zł
Zobacz, jak brakujące +3%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Parkingi
+ 8
dodatkowych miejsc parkingowych
Bezpieczeństwo
+ 10
dodatkowych kamer monitoringu ulicznego
Oświetlenie
cała gmina
rozbudowa oświetlenia drogowego
Sport i rekreacja
+ 2
nowe siłownie zewnętrzne
Lepsze drogi
+ 1 km
wybudowanych dróg rocznie
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Konstancinie-Jeziornie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Konstancin-Jeziorna (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.