Konstancin-
-Jeziorna

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Konstancinie-Jeziornie.
W 2020 roku razem ze mną mieszkało
23 904
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
190 603 288,32 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
44.62%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
85 055 970 zł
44.62%
CIT
4 379 531,51 zł
2.3%
Podatki od nieruchomości
11 681 089,64 zł
6.13%
Inne podatki i opłaty lokalne
19 411 268,67 zł
10.18%
Dotacje
38 943 146,64 zł
20.43%
Subwencje
19 181 202 zł
10.06%
Pozostałe dochody
11 951 079,86 zł
6.27%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2020 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
185 516 679,58 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
21 281 908,33 zł
stanowiły 11% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
11%
21 281 908,33 zł
Wydatki bieżące
89%
164 234 771,25 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
49 327 073,65 zł
Rodzina
całkowity koszt
35 363 650,05 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
22 979 297,94 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
16 329 441,75 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
12 230 654,43 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
9 624 751,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
8 725 159,47 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
8 228 833,90 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
6 697 871,92 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
6 026 450,85 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
5 055 188,87 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
2 283 071,36 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 988 459,37 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
656 775,02 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Gminy Konstancin-Jeziorna za 2020 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Konstancin-Jeziorna w 2020 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
21 281 908,33 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
71.66%
Infrastruktura
28.34%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
15 251 360,71 zł
6 030 547,62 zł
Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna

Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna

Projekt, budowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
Budowa ujęcia wody w rejonie Klarysewa;
Projekt i budowa wodociągów.

Całkowity koszt
7 582 856,03 zł
Budowa dróg i ulic

Budowa dróg i ulic

Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem;
Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg i ulic;
Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem;
Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Elektryczną a ul. Piaseczyńską;
Pomoc finansowa dla powiatu piaseczyńskiego na wykonanie nawierzchni drogowej w ul. Jabłoniowej i ul. Sarenki;
Projekt i wykonanie zatoki postojowej dla autobusów komunikacji publicznej w rejonie ul. Wilanowskiej;
Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi.

Całkowity koszt
6 501 571,70 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego).

Całkowity koszt
316 090,61 zł
Rozwój budownictwa

Rozwój budownictwa

Koncepcja i plan stworzenia w Gminie Domu Dziennego Pobytu Seniora;
Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej;
Wykonanie ogrodzenia nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 42.

Całkowity koszt
850 842,37 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Rozbudowa budynku OSP Jeziorna;
Monitoring na działce gminnej w Kawęczynie, przed świetlicą wiejską w Ciciszewie, na Placu Zabaw w Czarnowie, we wsi Borowina, w GPSZOK i przy Domu Ludowym w Słomczynie;
Wpłaty na fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego da komisariatu;
Wpłaty na Fundusz Wsparcia PSP na dofinansowanie zakupu skokochronu ratowniczego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Piasecznie;
Zakupy inwestycyjne dla OSP Skolimów, OSP w Konstancinie-Jeziornie, OSP w Bielawie, OSP Słomczyn;
Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Kawęczynek.

Całkowity koszt
1 861 444,18 zł
Placówki oświatowe

Placówki oświatowe

Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie;
Zagospodarowanie terenu przy SzP Nr 1.

Całkowity koszt
67 627,21 zł
Place zabaw

Place zabaw

Przebudowa placu zabaw w przedszkolu "Kolorowe Kredki";
Przebudowa placu zabaw w "Tęczowym Przedszkolu";
Doposażenie przedszkolnego placu zabaw w Oborach, Ciszycy;
Wykonanie projektu i modernizacja placu zabaw w Gassach;
Budowa "Tyrolki" na terenie działki gminnej w Kawęczynie.

Całkowity koszt
189 847,47 zł
Kultura i sport

Kultura i sport

Budowa fontanny w Parku Zdrojowym;
Przebudowa willi "Gryf" na cele publiczne;
Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i miejsc postojowych w Kawęczynie;
Budowa wielofunkcyjnego boiska na placu zabaw w Habdzinie;
Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych KDK.

Całkowity koszt
2 228 865,86 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Budowa instalacji CO i CWU w budynkach komunalnych;
Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Ratusza;
Budowa parkingu publicznego przy ul. Wilanowskiej 2a na osiedlu Grapa;
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu;
Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ZGK;
Dotacja celowa dla SPZZOZ na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych;
Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania;
Pozostałe wydatki inwestycyjne.

Całkowity koszt
1 682 762,90 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna

Całkowity koszt

7 582 856,03 zł

Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna

Projekt, budowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
Budowa ujęcia wody w rejonie Klarysewa;
Projekt i budowa wodociągów.

Budowa dróg i ulic

Całkowity koszt

6 501 571,70 zł

Budowa dróg i ulic

Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem;
Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg i ulic;
Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem;
Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Elektryczną a ul. Piaseczyńską;
Pomoc finansowa dla powiatu piaseczyńskiego na wykonanie nawierzchni drogowej w ul. Jabłoniowej i ul. Sarenki;
Projekt i wykonanie zatoki postojowej dla autobusów komunikacji publicznej w rejonie ul. Wilanowskiej;
Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi.

Oświetlenie

Całkowity koszt

316 090,61 zł

Oświetlenie

Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego).

Rozwój budownictwa

Całkowity koszt

850 842,37 zł

Rozwój budownictwa

Koncepcja i plan stworzenia w Gminie Domu Dziennego Pobytu Seniora;
Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej;
Wykonanie ogrodzenia nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 42.

Sprawy społeczne, kultura i sport
Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

1 861 444,18 zł

Bezpieczeństwo

Rozbudowa budynku OSP Jeziorna;
Monitoring na działce gminnej w Kawęczynie, przed świetlicą wiejską w Ciciszewie, na Placu Zabaw w Czarnowie, we wsi Borowina, w GPSZOK i przy Domu Ludowym w Słomczynie;
Wpłaty na fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego da komisariatu;
Wpłaty na Fundusz Wsparcia PSP na dofinansowanie zakupu skokochronu ratowniczego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Piasecznie;
Zakupy inwestycyjne dla OSP Skolimów, OSP w Konstancinie-Jeziornie, OSP w Bielawie, OSP Słomczyn;
Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Kawęczynek.

Placówki oświatowe

Całkowity koszt

67 627,21 zł

Placówki oświatowe

Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie;
Zagospodarowanie terenu przy SzP Nr 1.

Place zabaw

Całkowity koszt

189 847,47 zł

Place zabaw

Przebudowa placu zabaw w przedszkolu "Kolorowe Kredki";
Przebudowa placu zabaw w "Tęczowym Przedszkolu";
Doposażenie przedszkolnego placu zabaw w Oborach, Ciszycy;
Wykonanie projektu i modernizacja placu zabaw w Gassach;
Budowa "Tyrolki" na terenie działki gminnej w Kawęczynie.

Kultura i sport

Całkowity koszt

2 228 865,86 zł

Kultura i sport

Budowa fontanny w Parku Zdrojowym;
Przebudowa willi "Gryf" na cele publiczne;
Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i miejsc postojowych w Kawęczynie;
Budowa wielofunkcyjnego boiska na placu zabaw w Habdzinie;
Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych KDK.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

1 682 762,90 zł

Pozostałe inwestycje

Budowa instalacji CO i CWU w budynkach komunalnych;
Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Ratusza;
Budowa parkingu publicznego przy ul. Wilanowskiej 2a na osiedlu Grapa;
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu;
Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ZGK;
Dotacja celowa dla SPZZOZ na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych;
Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania;
Pozostałe wydatki inwestycyjne.

05

Budżet partycypa-
cyjny

W budżecie partycypacyjnym to my mieszkańcy aktywnie współdecydujemy o przeznaczeniu określonej puli pieniędzy na przedsięwzięcia inwestycyjne.

Całkowity koszt

79 950,00 zł

Zakup Quada ratowniczego wraz z osprzętem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie.

Całkowity koszt

65 000,00 zł

Zakup zestawów pneumatycznych i hydraulicznych dla OSP Słomczyn.

Całkowity koszt

28 600,00 zł

Zakup narzędzi ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Konstancinie-Jeziornie.

Całkowity koszt

99 444,70 zł

Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Skolimów.

Całkowity koszt

59 778,00 zł

Wykonanie projektu i modernizacja placu zabaw w Gassach.

Całkowity koszt

1 962,50 zł

Projekt edukacyjno-rozwojowy dla dzieci 6-9 lat w sołectwie Habdzin.

Całkowity koszt

21 306,64 zł

Dotacja celowa na realizację zadań w ramach budżetu partycypacyjnego.

Całkowity koszt

24 500,00 zł

Remont pomieszczeń (sala weselna, kuchnia, zaplecze magazynowe) w Domu Ludowym w Czernidłach.

Całkowity koszt

3 655,20 zł

Gimnastyka i taniec w Opaczy.

Całkowity koszt

12 400,00 zł

Promocja aktywności fizycznej poprzez organizację zajęć rekreacyjnych dla mieszkańców Konstancina-Jeziorny "Zdrowy kręgosłup".

Zobacz pełną listę zadań
06

Fundusz sołecki

Rada gminy Konstancin-Jeziorna zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

72 244,65 zł

Bielawa

Naprawa i utwardzenie tłuczniem drogi gminnej;
Zakup wyposażenia dla OSP Bielawa;
Zakup sprężarki do butli dla OSP Bielawa;
Doświetlenie ul. Wspólnej;
Oświetlenie drogowe ul. Okrzewska;
Doposażenie świetlicy wiejskiej;
Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie.

Całkowity koszt

24 530,50 zł

Borowina

Zakup materiałów do poprawy estetyki okolic przystanku autobusowego;
Przebudowa oświetlenia ul. Zaleśnej;
Zakup sprzętu nagłaśniającego do organizacji imprez kulturalno-oświatowych;
Modernizacja monitoringu we wsi;
Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców.

Całkowity koszt

30 447,55 zł

Cieciszew

Zakup materiałów informacyjno-promocyjnych;
Doposażenie OSP Cieciszew;
Organizacja imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych;
Zakup flag do masztu na ryneczku;
Monitoring przed świetlicą wiejską;
Doposażenie świetlicy wiejskiej;
Środki czystości do świetlicy wiejskiej.

Całkowity koszt

23 597,94 zł

Ciszyca

Doposażenie placu zabaw;
Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjno-sportowych.

Całkowity koszt

58 460,15 zł

Czarnów

Renowacja istniejącej altany na Placu Zabaw;
Remont istniejących ścieżek na terenie Placu Zabaw;
Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa;
Zakup i pielęgnacja zieleni niskiej na Placu Zabaw;
Porządkowanie i koszenie Placu Zabaw;
Remont wiat na Placu Zabaw;
Montaż monitringu na Placu Zabaw;
Naprawa istniejącego na Placu Zabaw systemu nawadniającego.

Całkowity koszt

22 785,33 zł

Czernidła

Zakup wyposażenia dla OSP Czernidła;
Zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Czernidłach;
Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie;
Zakup sprzętu sportowego.

Całkowity koszt

24 491,00 zł

Dębówka

Montaż instalacji elektrycznej we wnętrzu altany;
Zakup przenośnego klimatyzatora do świetlicy wiejskiej;
Remont świetlicy wiejskiej we wsi.

Całkowity koszt

26 656,79 zł

Gassy

Doposażenie świetlicy wiejskiej;
Doposażenie OSP Gassy;
Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców.

Całkowity koszt

40 437,48 zł

Habdzin

Budowa wielofunkcyjnego boiska na placu zabaw.

Całkowity koszt

44 003,10 zł

Kawęczyn

Monitoring na działce gminnej;
Przyłącze energetyczne do działki gminnej;
Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i miejsc postojowych.

Całkowity koszt

16 600,00 zł

Kępa Oborska

Kontynuowanie oświetlenia sołectwa.

Całkowity koszt

34 033,73 zł

Kępa Okrzewska

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej.

Całkowity koszt

25 138,49 zł

Kierszek

Naprawa nawierzchni ul. Prawdziwka;
Oświetlenie drogi gminnej.

Całkowity koszt

8 737,00 zł

Konstancin-Jeziorna

Doposażenie OSP Konstancin-Jeziorna.

Całkowity koszt

26 194,85 zł

Łęg

Wykonanie oświetlenia fragmentu drogi gminnej;
Doposażenie świetlicy wiejskiej w niezbędny sprzęt;
Organizacja spotkań okolicznościowych i imprez kulturalno-oświatowych;
Zakup sprzętu sportowego dla sołectwa.

Całkowity koszt

35 103,52 zł

Obory

Zakup komputerów przenośnych do nauczania zdalnego dla potrzebujących dzieci;
Doposażenie przedszkolnego placu zabaw;
Organizacja zajęć i wydarzeń edukacyjno-kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców;
Zajęcia edukacyjne i sportowe dla dzieci i młodzieży.

Całkowity koszt

20 186,76 zł

Obórki

Remont drogi gminnej.

Całkowity koszt

39 688,83 zł

Opacz

Zakup wyposażenia dla Straży Pożarnej;
Zakup dużych grilli gastronomicznych i namiotów imprezowych.

Całkowity koszt

8 399,00 zł

Okrzeszyn

Doposażenie placu gminnego;
Zakup maseczek dla mieszkańców;
Udział mieszkańców sołectwa w spektaklach teatralnych w Huganówce.

Całkowity koszt

43 646,51 zł

Parcela

Zakup środków do pielęgnacji nasadzeń i urządzeń na placu sołeckim;
Budowa oświetlenia drogowego wsi;
Doposażenie domku i placu sołeckiego;
Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców.

Całkowity koszt

21 591,44 zł

Piaski

Doposażenie placu sołeckiego;
Naprawa wjazdu na plac sołecki;
Remont oraz doposażenie świetlicy wiejskiej;
Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa.

Całkowity koszt

49 442,49 zł

Słomczyn

Doposażenie jednostki OSP Słomczyn;
Utrzymanie Placu Zabaw;
Zakup kosy spalinowej z osprzętem na potrzeby sołectwa;
Zakup i montaż modułów zabawowych na Plac Zabaw;
Zakup i montaż kamery monitoringu przy Domu Ludowym;
Zakup sprzętu nagłaśniającego dla sołectwa;
Doposażenie Domu Ludowego;
Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa.

Całkowity koszt

8 848,67 zł

Turowice

Zakup materiałów do nasadzeń i pielęgnacji roślin;
Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców.

Zobacz pełną listę zadań
07

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Konstancinie-Jeziornie rozliczyło tylko 97% mieszkańców.

Teraz
97%
85 055 970,00 zł
Prognoza
100%
86 800 861,59 zł
Zobacz, jak brakujące +3%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Parkingi
+ 8
dodatkowych miejsc parkingowych
Bezpieczeństwo
+ 10
dodatkowych kamer monitoringu ulicznego
Oświetlenie
cała gmina
rozbudowa oświetlenia drogowego
Sport i rekreacja
+ 2
nowe siłownie zewnętrzne
Lepsze drogi
+ 1 km
wybudowanych dróg rocznie
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Konstancinie-Jeziornie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Konstancin-Jeziorna (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.