Budżet gminy
Luzino

Zobacz budżet 2021 Mapa województwa miejscowości Luzino

Budżet 2021

Dochody 114 702 546,62 zł

37,52% Dotacje
25,17% Subwencje
15,26% PIT
8,24% Inne podatki i opłaty lokalne
8,04% Pozostałe dochody
5,63% Podatki od nieruchomości
0,15% CIT

Wydatki 124 953 790,18 zł

Oświata i wychowanie 22,43%
Transport i łączność 15,92%
Rolnictwo i łowiectwo 15,12%
Administracja publiczna 14,16%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6,5%
Kultura fizyczna 5,98%
Pomoc społeczna 5,32%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3,9%
Rodzina 3,74%
Gospodarka mieszkaniowa 2,5%
Obsługa długu publicznego 1,43%
Pozostałe wydatki 1,14%
Edukacyjna opieka wychowawcza 1,09%
Różne rozliczenia 0,77%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Luzino

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Luzino

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

16 270
2018
16 539
2019
16 855
2020

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

1
2018
1
2019
1
2020

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

10
2017
10
2018
10
2019
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.