Budżet gminy
Luzino

Zobacz budżet 2021 Mapa województwa miejscowości Luzino

Budżet 2021

Dochody 112 692 249,59 zł

37,32% Dotacje
25,62% Subwencje
15,53% PIT
8,4% Inne podatki i opłaty lokalne
7,25% Pozostałe dochody
5,73% Podatki od nieruchomości
0,15% CIT

Wydatki 122 943 493,15 zł

Oświata i wychowanie 23,72%
Transport i łączność 15,25%
Administracja publiczna 14,22%
Rolnictwo i łowiectwo 14,21%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6,6%
Kultura fizyczna 6,01%
Pomoc społeczna 5,42%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4,03%
Rodzina 3,81%
Gospodarka mieszkaniowa 2,35%
Obsługa długu publicznego 1,46%
Edukacyjna opieka wychowawcza 1,07%
Pozostałe wydatki 1,03%
Różne rozliczenia 0,82%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Luzino

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Luzino

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

2017
2018
2019

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2017
2018
2019

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

2017
2018
2019
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.