Budżet gminy
Luzino

Zobacz budżet 2020 Mapa województwa miejscowości Luzino

Budżet 2020

Dochody 112 505 902,0 zł

39,43% Dotacje
25,1% Subwencje
14,17% PIT
9,5% Pozostałe dochody
6,38% Inne podatki i opłaty lokalne
5,3% Podatki od nieruchomości
0,12% CIT

Wydatki 121 297 895,22 zł

Oświata i wychowanie 45,99%
Administracja publiczna 27,0%
Transport i łączność 26,4%
Rolnictwo i łowiectwo 25,14%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 14,16%
Kultura fizyczna 12,45%
Pomoc społeczna 10,0%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8,02%
Rodzina 7,14%
Gospodarka mieszkaniowa 4,2%
Obsługa długu publicznego 3,45%
Edukacyjna opieka wychowawcza 2,06%
Pozostałe wydatki 1,51%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,0%
Ochrona zdrowia 0,32%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Luzino

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Luzino

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

2017
2018
2019

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2017
2018
2019

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

2017
2018
2019
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
03

Prezentacje
budżetu

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.