Polkowice

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Polkowicach.
W 2019 roku razem ze mną mieszkało
26 923
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
277 829 710,97 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
15.13%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
42 025 345 zł
15.13%
CIT
20 765 087,14 zł
7.47%
Podatki od nieruchomości
89 190 694,85 zł
32.1%
Inne podatki i opłaty lokalne
32 564 988,41 zł
11.72%
Dotacje
42 140 604,67 zł
15.17%
Subwencje
23 594 152 zł
8.49%
Pozostałe dochody
27 548 838,90 zł
9.92%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2019 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
305 749 510,79 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
72 318 873,43 zł
stanowiły 24% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
24%
72 318 873,43 zł
Wydatki bieżące
76%
233 430 637,36 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.08%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
62 287 702,29 zł
Rodzina
całkowity koszt
37 684 933,67 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
31 131 732,44 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
29 939 114,37 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
25 377 913,65 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
25 288 118,14 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
24 158 834,57 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
19 883 125,09 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
18 044 171,04 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
15 521 835,30 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
5 165 265,54 zł
Szkolnictwo wyższe i nauka
całkowity koszt
3 898 700,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
3 124 142,52 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
4 243 922,17 zł
04

Zadania inwestycyjne

Gmina Polkowice w 2019 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
72 318 873,43 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
26.18%
Infrastruktura duża
20.48%
Infrastruktura mała
53.34%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
18 932 742,28 zł
14 809 500,24 zł
38 576 630,91 zł
Modernizacja dróg i ulic

Modernizacja dróg i ulic

Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej w Jędrzychowie;
Budowa dróg na terenie gminy;
Budowa ulicy Cytrynowej, Czereśniowej, Gruszkowej, Poziomkowej, Dąbrowskiego;
Budowa dróg: Jana Pawła II;
Poprawa bezpieczeństwa dróg;
Budowa nawierzchni ul. Gaikowej, Jagodowej i Zielonej w Sobinie;
Budowa dróg i chodników w Suchej Górnej;
Budowa dróg gminnych w Moskorzynie.

Całkowity koszt
15 198 543,73 zł
Modernizacja chodników

Modernizacja chodników

Dotacja celowa na pomoc finansową do opracowania dokumentacji projektowej budowy chodnika w Moskorzynie.

Całkowity koszt
69 999,00 zł
Komunikacja miejska

Komunikacja miejska

Modernizacja systemu komunikacji miejskiej w Polkowicach.

Całkowity koszt
2 999 557,40 zł
Ścieżki rowerowe

Ścieżki rowerowe

Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy.

Całkowity koszt
31 000,00 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Przebudowa przepustu przy ul. Bażanciej i Żurawiej w Sobinie;
Przeznaczenie środków dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu na budowę wiaduktu;
Budowa wiat przystankowych;
Zagospodarowanie terenu osiedle Dąbrowskiego.

Całkowity koszt
633 642,15 zł
Rozwój budownictwa

Rozwój budownictwa

Modernizacja budynku Hubala 20AB;
Przebudowa instalacji zimnej i ciepłej wody oraz centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Dąbrowskiego;
Budowa mieszkań socjalnych;
Przebudowa pomieszczeń biurowych i zasilanie awaryjne dla serwerowni w budynku Górna 2.

Całkowity koszt
12 363 582,83 zł
Placówki oświatowe

Placówki oświatowe

Adaptacja pomieszczeń na hali sportowej na szatnie dla uczniów;
Modernizacja monitoringu;
Zakupy inwestycyjne;
Dotacja na modernizację Auli Forum przy Zespole Szkół w Polkowicach.

Całkowity koszt
291 818,07 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Budowa kanalizacji deszczowej w Żukowie;
Modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej gm. Polkowice;
Wymiana starych pieców c.o.

Całkowity koszt
1 940 837,12 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Modernizacja oświetlenia poprzez montaż opraw LED - Kaźmierzów;
Przebudowa oświetlenia na terenie gminy;
Budowa oświetlenia boiska w Żelaznym Moście.

Całkowity koszt
213 262,22 zł
Sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Plac zabaw na os. Polkowice Dolne;
Modernizacja placu zabaw w Tarnówku;
Budowa szaty roślinnej wraz ze zjazdem linowym w Polkowicach;
Budowa świetlicy w Trzebczu;
Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego w Żelazny Most;
Rowerowy plac zabaw - Polkowice Dolne;
Siłownia zewnętrzna w Dąbrowie;
Modernizacja Skate Parku na stadionie lekkoatletycznym w Polkowicach;
System nawadniania na boisku w Komornikach.

Całkowity koszt
1 850 524,32 zł
Rozwój kultury

Rozwój kultury

Przebudowa pałacu w Suchej Górnej;
Przebudowa zabytkowego wiatraka.

Całkowity koszt
12 052 432,50 zł
Poprawa bezpieczeństwa

Poprawa bezpieczeństwa

Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach oraz na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę nowej siedziby KPP w Polkowicach;
Rozbudowa obiektu Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach;
Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Polkowicach;
Dotacja na zakup syreny alarmowej z osprzętem dla OSP Sobin;
Pozostałe zakupy inwestycyjne.

Całkowity koszt
932 355,00 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Budowa sieci światłowodowej;
Wykupy nieruchomości;
Podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach: PTBS sp. z o.o., "ZAMPOL" Sp. z o.o., PGM Sp. z o.o., Aquapark Polkowice RCRR S.A., Klub Sportowy Polkowice Sp. z o.o.;
Dotacja w ramach Specjalnej Strefy Rewitalizacji;
Zakup sprzętu komputerowego, systemu do paszportyzacji sieci Miejskiej;
Dotacja na zakupy inwestycyjne dla Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli;
Dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy;
Dotacja celowa na zakup pieca ceramicznego dla Warsztatów Terapii Zajęciowej dla Starostwa Powiatowego w Polkowicach;
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szklarach Górnych;
Dotacja celowa na rozbudowę istniejącego i budowę nowego punktu selektywnego zbiórki odpadów;
Wykonanie małej architektury na terenie gminy;
Przebudowa budynku centrum aktywacji dla grup defaworyzowanych i mieszkańców wsi Sobin;
Modernizacja-przystosowanie pomieszczeń w kinie dla osób niepełnosprawnych;
Pozostałe wydatki majątkowe.

Całkowity koszt
23 741 319,09 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura duża
Modernizacja dróg i ulic

Całkowity koszt

15 198 543,73 zł

Modernizacja dróg i ulic

Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej w Jędrzychowie;
Budowa dróg na terenie gminy;
Budowa ulicy Cytrynowej, Czereśniowej, Gruszkowej, Poziomkowej, Dąbrowskiego;
Budowa dróg: Jana Pawła II;
Poprawa bezpieczeństwa dróg;
Budowa nawierzchni ul. Gaikowej, Jagodowej i Zielonej w Sobinie;
Budowa dróg i chodników w Suchej Górnej;
Budowa dróg gminnych w Moskorzynie.

Modernizacja chodników

Całkowity koszt

69 999,00 zł

Modernizacja chodników

Dotacja celowa na pomoc finansową do opracowania dokumentacji projektowej budowy chodnika w Moskorzynie.

Komunikacja miejska

Całkowity koszt

2 999 557,40 zł

Komunikacja miejska

Modernizacja systemu komunikacji miejskiej w Polkowicach.

Ścieżki rowerowe

Całkowity koszt

31 000,00 zł

Ścieżki rowerowe

Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

633 642,15 zł

Pozostałe inwestycje

Przebudowa przepustu przy ul. Bażanciej i Żurawiej w Sobinie;
Przeznaczenie środków dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu na budowę wiaduktu;
Budowa wiat przystankowych;
Zagospodarowanie terenu osiedle Dąbrowskiego.

Infrastruktura mała
Rozwój budownictwa

Całkowity koszt

12 363 582,83 zł

Rozwój budownictwa

Modernizacja budynku Hubala 20AB;
Przebudowa instalacji zimnej i ciepłej wody oraz centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Dąbrowskiego;
Budowa mieszkań socjalnych;
Przebudowa pomieszczeń biurowych i zasilanie awaryjne dla serwerowni w budynku Górna 2.

Placówki oświatowe

Całkowity koszt

291 818,07 zł

Placówki oświatowe

Adaptacja pomieszczeń na hali sportowej na szatnie dla uczniów;
Modernizacja monitoringu;
Zakupy inwestycyjne;
Dotacja na modernizację Auli Forum przy Zespole Szkół w Polkowicach.

Ochrona środowiska

Całkowity koszt

1 940 837,12 zł

Ochrona środowiska

Budowa kanalizacji deszczowej w Żukowie;
Modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej gm. Polkowice;
Wymiana starych pieców c.o.

Oświetlenie

Całkowity koszt

213 262,22 zł

Oświetlenie

Modernizacja oświetlenia poprzez montaż opraw LED - Kaźmierzów;
Przebudowa oświetlenia na terenie gminy;
Budowa oświetlenia boiska w Żelaznym Moście.

Sprawy społeczne, kultura i sport
Sport i rekreacja

Całkowity koszt

1 850 524,32 zł

Sport i rekreacja

Plac zabaw na os. Polkowice Dolne;
Modernizacja placu zabaw w Tarnówku;
Budowa szaty roślinnej wraz ze zjazdem linowym w Polkowicach;
Budowa świetlicy w Trzebczu;
Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego w Żelazny Most;
Rowerowy plac zabaw - Polkowice Dolne;
Siłownia zewnętrzna w Dąbrowie;
Modernizacja Skate Parku na stadionie lekkoatletycznym w Polkowicach;
System nawadniania na boisku w Komornikach.

Rozwój kultury

Całkowity koszt

12 052 432,50 zł

Rozwój kultury

Przebudowa pałacu w Suchej Górnej;
Przebudowa zabytkowego wiatraka.

Poprawa bezpieczeństwa

Całkowity koszt

932 355,00 zł

Poprawa bezpieczeństwa

Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach oraz na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę nowej siedziby KPP w Polkowicach;
Rozbudowa obiektu Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach;
Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Polkowicach;
Dotacja na zakup syreny alarmowej z osprzętem dla OSP Sobin;
Pozostałe zakupy inwestycyjne.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

23 741 319,09 zł

Pozostałe inwestycje

Budowa sieci światłowodowej;
Wykupy nieruchomości;
Podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach: PTBS sp. z o.o., "ZAMPOL" Sp. z o.o., PGM Sp. z o.o., Aquapark Polkowice RCRR S.A., Klub Sportowy Polkowice Sp. z o.o.;
Dotacja w ramach Specjalnej Strefy Rewitalizacji;
Zakup sprzętu komputerowego, systemu do paszportyzacji sieci Miejskiej;
Dotacja na zakupy inwestycyjne dla Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli;
Dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy;
Dotacja celowa na zakup pieca ceramicznego dla Warsztatów Terapii Zajęciowej dla Starostwa Powiatowego w Polkowicach;
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szklarach Górnych;
Dotacja celowa na rozbudowę istniejącego i budowę nowego punktu selektywnego zbiórki odpadów;
Wykonanie małej architektury na terenie gminy;
Przebudowa budynku centrum aktywacji dla grup defaworyzowanych i mieszkańców wsi Sobin;
Modernizacja-przystosowanie pomieszczeń w kinie dla osób niepełnosprawnych;
Pozostałe wydatki majątkowe.

05

Budżet obywatelski

W budżecie obywatelskim to my mieszkańcy aktywnie współdecydujemy o przeznaczeniu określonej puli pieniędzy na przedsięwzięcia inwestycyjne.

Całkowity koszt

30 000,00 zł

Zatoka autobusowa Biedrzychowa

Całkowity koszt

30 000,00 zł

Poprawa stanu drogi gminnej w Jędrzychowie

Całkowity koszt

91 000,00 zł

Budowa szaty roślinnej - Aleja Polankowa waz ze zjazdem linowym (tyrolką) w Polkowicach

Całkowity koszt

20 000,00 zł

Lepsze Polkowice - zielona aleja w rynku

Całkowity koszt

30 000,00 zł

Modernizacja oświetlenia poprzez montaż opraw LED w Każmierzowie

Całkowity koszt

200 000,00 zł

Plac zabaw na działce nr 870 w wyznaczonym obszarze przy ul. Owocowej - Cytrynowej os. Polkowice Dolne

Całkowity koszt

30 000,00 zł

Modernizacja placu zabaw w Tarnówku

Całkowity koszt

29 700,00 zł

Wyposażenie placu piknikowego w parku (Sobin)

Całkowity koszt

29 925,00 zł

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Moskorzynie

Całkowity koszt

199 700,00 zł

Rowerowy plac zabaw - Polkowice Dolne

Całkowity koszt

29 200,00 zł

Siłowania zewnętrzna w Dąbrowie

Całkowity koszt

30 000,00 zł

Dotacja celowa dla WOK na realizację projektu "Nowoczesna świetlica wiejska - praktyczne wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Trzebczu"

Całkowity koszt

30 000,00 zł

Dotacja celowa dla WOK na realizację zadania "Podniesienie standardu świetlicy wiejskiej w Komornikach"

Całkowity koszt

17 992,00 zł

Dotacja celowa dla WOK na realizację zadania "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Żelaznym Moście"

Całkowity koszt

49 742,00 zł

Montaż klimatyzatorów na świetlicach wiejskich Sucha Górna, Żuków, Nowa Wieś Lubińska

Zobacz pełną listę zadań
06

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Polkowicach rozliczyło tylko 77% mieszkańców.

Teraz
77%
42 025 345,00 zł
Prognoza
100%
53 926 164,18 zł
Zobacz, jak brakujące +23%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 4
wybudowanych dróg rocznie
Rozrywka dla najmłodszych
+ 5
place zabaw
Sport i rekreacja
+ 7
nowych ścieżek rowerowych
Oświetlenie uliczne
+ 40
dodatkowych lamp ulicznych
Więcej zieleni
cała gmina
roczne utrzymanie zieleni
Większe bezpieczeństwo
+ 30
roczne utrzymanie zieleni
Placówki oświatowe
+ 2
rozbudowy placówek oświatowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Polkowicach?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Polkowice (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.