Polkowice

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Polkowicach
i razem ze mną mieszka oficjalnie
26 923
mieszkańców
W 2019 roku planowane są dochody w wysokości
262 112 159,78 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
15.88%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
PIT
41 631 889 zł
15.88%
CIT
CIT
30 000 000 zł
11.45%
Podatki od nieruchomości
Podatki od nieruchomości
80 276 279 zł
30.63%
Inne podatki i opłaty lokalne
Inne Podatki Lokalne
24 659 677 zł
9.41%
Dotacje
Dotacje
31 972 554,78 zł
12.2%
Subwencje
Subwencje
19 892 844 zł
7.59%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
33 678 916 zł
12.85%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2019 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
326 419 459,78 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
88 505 960,00 zł
stanowią 27% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
27%
88 505 960,00 zł
Wydatki bieżące
73%
237 913 499,78 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.08%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_dPTGa6q.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
62 559 121,33 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_OWnBDzT.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
38 438 846,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_J690poM.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
33 704 697,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_gSOsZdp.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
26 745 363,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_iVqh4ra.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
5 504 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_qvdcHq1.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
28 302 781,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_DoB6Cur.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
3 311 137,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_CXyqXqs.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
16 658 929,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_DyMlj4a.svg
Rodzina
całkowity koszt
30 008 491,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_ShlVCmK.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
22 812 086,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_nkAetwy.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
28 879 290,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_3kr6Lf9.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
19 177 076,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_dPTGa6q.svg
Szkolnictwo wyższe i nauka
całkowity koszt
3 970 700,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_qvdcHq1.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
6 346 942,00 zł
Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_dPTGa6q.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
62 559 121,33 zł
Wydatki bieżące
62 236 120,33 zł
Wydatki majątkowe
323 001,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_OWnBDzT.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
38 438 846,00 zł
Wydatki bieżące
8 647 261,00 zł
Wydatki majątkowe
29 791 585,00 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_J690poM.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
33 704 697,00 zł
Wydatki bieżące
14 542 687,00 zł
Wydatki majątkowe
19 162 010,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_gSOsZdp.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
26 745 363,00 zł
Wydatki bieżące
23 259 103,00 zł
Wydatki majątkowe
3 486 260,00 zł
Różne rozliczenia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_iVqh4ra.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
5 504 000,00 zł
Wydatki bieżące
4 354 200,00 zł
Wydatki majątkowe
1 149 800,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_qvdcHq1.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
28 302 781,00 zł
Wydatki bieżące
28 021 155,00 zł
Wydatki majątkowe
281 626,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_DoB6Cur.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
3 311 137,00 zł
Wydatki bieżące
3 278 837,00 zł
Wydatki majątkowe
32 300,00 zł
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_CXyqXqs.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
16 658 929,00 zł
Wydatki bieżące
16 538 929,00 zł
Wydatki majątkowe
120 000,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_DyMlj4a.svg
Rodzina
całkowity koszt
30 008 491,00 zł
Wydatki bieżące
30 008 491,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_ShlVCmK.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
22 812 086,00 zł
Wydatki bieżące
13 260 858,00 zł
Wydatki majątkowe
9 551 228,00 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_nkAetwy.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
28 879 290,00 zł
Wydatki bieżące
11 158 990,00 zł
Wydatki majątkowe
17 720 300,00 zł
Szkolnictwo wyższe i nauka
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_3kr6Lf9.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
19 177 076,00 zł
Wydatki bieżące
12 839 226,00 zł
Wydatki majątkowe
6 337 850,00 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_dPTGa6q.svg
Szkolnictwo wyższe i nauka
całkowity koszt
3 970 700,00 zł
Wydatki bieżące
3 670 700,00 zł
Wydatki majątkowe
300 000,00 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_qvdcHq1.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
6 346 942,00 zł
Wydatki bieżące
6 096 942,45 zł
Wydatki majątkowe
250 000,00 zł
Wydatki bieżące
34 029 245,00 zł
Wydatki majątkowe
125 310,00 zł
Szkoły podstawowe
34 154 555,00 zł
Wydatki bieżące
14 450 168,00 zł
Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach
14 450 168,00 zł
Wydatki bieżące
5 199 264,00 zł
Wydatki majątkowe
55 122,00 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne
5 254 386,00 zł
Wydatki bieżące
3 642 699,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
3 642 699,00 zł
Wydatki bieżące
1 522 027,00 zł
Gimnazja
1 522 027,00 zł
Wydatki bieżące
1 139 854,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół
1 139 854,00 zł
Wydatki bieżące
377 000,00 zł
Wydatki majątkowe
60 000,00 zł
Technika
437 000,00 zł
Wydatki bieżące
226 437,33 zł
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników
226 437,33 zł
Wydatki bieżące
190 829,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
190 829,00 zł
Wydatki bieżące
4 500,00 zł
Licea ogólnokształcące
4 500,00 zł
Wydatki bieżące
1 454 097,00 zł
Wydatki majątkowe
82 569,00 zł
Pozostała działalność
1 536 666,00 zł
Wydatki bieżące
2 636 332,00 zł
Wydatki majątkowe
17 999 000,00 zł
Drogi publiczne gminne
20 635 332,00 zł
Wydatki bieżące
3 953 729,00 zł
Wydatki majątkowe
3 824 958,00 zł
Lokalny transport zbiorowy
7 778 687,00 zł
Wydatki bieżące
1 547 700,00 zł
Wydatki majątkowe
2 378 935,00 zł
Drogi wewnętrzne
3 926 635,00 zł
Wydatki bieżące
50 500,00 zł
Wydatki majątkowe
3 877 000,00 zł
Infrastruktura telekomunikacyjna
3 927 500,00 zł
Wydatki bieżące
25 000,00 zł
Wydatki majątkowe
1 259 000,00 zł
Drogi publiczne powiatowe
1 284 000,00 zł
Wydatki majątkowe
452 692,00 zł
Drogi publiczne krajowe
452 692,00 zł
Wydatki bieżące
17 800,00 zł
Drogi publiczne wojewódzkie
17 800,00 zł
Wydatki bieżące
416 200,00 zł
Pozostała działalność
416 200,00 zł
Wydatki bieżące
8 724 718,00 zł
Wydatki majątkowe
1 827 434,00 zł
Zakłady gospodarki mieszkaniowej
10 552 152,00 zł
Wydatki bieżące
12 300,00 zł
Wydatki majątkowe
8 822 000,00 zł
Towarzystwa Budownictwa Społecznego
8 834 300,00 zł
Wydatki bieżące
122 000,00 zł
Wydatki majątkowe
8 270 000,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
8 392 000,00 zł
Wydatki bieżące
5 683 669,00 zł
Wydatki majątkowe
242 576,00 zł
Pozostała działalność
5 926 245,00 zł
Wydatki bieżące
19 623 375,00 zł
Wydatki majątkowe
3 486 260,00 zł
Urzędy gmin
23 109 635,00 zł
Wydatki bieżące
1 418 464,00 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
1 418 464,00 zł
Wydatki bieżące
515 200,00 zł
Rady gmin
515 200,00 zł
Wydatki bieżące
220 105,00 zł
Urzędy wojewódzkie
220 105,00 zł
Wydatki bieżące
1 481 959,00 zł
Pozostała działalność
1 481 959,00 zł
Wydatki bieżące
3 402 445,00 zł
Wydatki majątkowe
15 000,00 zł
Straż gminna
3 417 445,00 zł
Wydatki bieżące
308 000,00 zł
Wydatki majątkowe
465 000,00 zł
Komendy powiatowe Policji
773 000,00 zł
Wydatki bieżące
464 750,00 zł
Wydatki majątkowe
19 800,00 zł
Ochotnicze straże pożarne
484 550,00 zł
Wydatki bieżące
150 000,00 zł
Wydatki majątkowe
650 000,00 zł
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
800 000,00 zł
Wydatki bieżące
28 200,00 zł
Obrona cywilna
28 200,00 zł
Wydatki bieżące
600,00 zł
Zarządzanie kryzysowe
600,00 zł
Wydatki bieżące
205,00 zł
Pozostała działalność
205,00 zł
Wydatki bieżące
25 287 985,00 zł
Część równoważąca subwencji ogłonej dla gmin
25 287 985,00 zł
Wydatki bieżące
2 733 162,00 zł
Wydatki majątkowe
281 500,00 zł
Rezerwy ogólne i celowe
3 014 662,00 zł
Wydatki bieżące
8,00 zł
Wydatki majątkowe
126,00 zł
Różne rozliczenia finansowe
134,00 zł
Wydatki bieżące
2 463 561,00 zł
Świetlice szkolne
2 463 561,00 zł
Wydatki bieżące
279 460,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
279 460,00 zł
Wydatki bieżące
177 327,00 zł
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
177 327,00 zł
Wydatki bieżące
121 145,00 zł
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
121 145,00 zł
Wydatki bieżące
72 824,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
72 824,00 zł
Wydatki majątkowe
32 300,00 zł
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
32 300,00 zł
Wydatki bieżące
30 260,00 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
30 260,00 zł
Wydatki bieżące
134 260,00 zł
Pozostała działalność
134 260,00 zł
Wydatki bieżące
3 810 840,00 zł
Programy polityki zdrowotnej
3 810 840,00 zł
Wydatki bieżące
3 751 283,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej
3 751 283,00 zł
Wydatki bieżące
1 188 364,00 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
1 188 364,00 zł
Wydatki bieżące
709 920,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
709 920,00 zł
Wydatki bieżące
676 137,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
676 137,00 zł
Wydatki bieżące
590 720,00 zł
Domy pomocy społecznej
590 720,00 zł
Wydatki bieżące
467 490,00 zł
Dodatki mieszkaniowe
467 490,00 zł
Wydatki bieżące
403 958,00 zł
Zasiłki stałe
403 958,00 zł
Wydatki bieżące
237 320,00 zł
Lecznictwo ambulatoryjne
237 320,00 zł
Wydatki bieżące
212 639,00 zł
Jednostki specjalistycznego poradnictwa
212 639,00 zł
Wydatki bieżące
202 607,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
202 607,00 zł
Wydatki bieżące
38 000,00 zł
Wydatki majątkowe
60 000,00 zł
Ratownictwo medyczne
98 000,00 zł
Wydatki majątkowe
60 000,00 zł
Szpitale ogólne
60 000,00 zł
Wydatki bieżące
60 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywanym z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Zwalczanie narkomanii
60 000,00 zł
Wydatki bieżące
44 924,00 zł
Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
44 924,00 zł
Wydatki bieżące
22 000,00 zł
Ośrodki wsparcia
22 000,00 zł
Wydatki bieżące
29 357,00 zł
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
29 357,00 zł
Wydatki bieżące
4 093 370,00 zł
Pozostała działalność
4 093 370,00 zł
Wydatki bieżące
15 717 058,00 zł
Wydatek w całości pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Świadczenia wychowawcze
15 717 058,00 zł
Wydatki bieżące
7 402 984,00 zł
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
7 402 984,00 zł
Wydatki bieżące
3 863 509,00 zł
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
3 863 509,00 zł
Wydatki bieżące
2 742 501,00 zł
Wspieranie rodziny
2 742 501,00 zł
Wydatki bieżące
128 224,00 zł
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
128 224,00 zł
Wydatki bieżące
72 400,00 zł
Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych
72 400,00 zł
Wydatki bieżące
69 424,00 zł
Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
69 424,00 zł
Wydatki bieżące
9 113,00 zł
Karta Dużej Rodziny
9 113,00 zł
Wydatki bieżące
3 278,00 zł
Pozostała działalność
3 278,00 zł
Wydatki bieżące
3 471 350,00 zł
Wydatki majątkowe
1 952 300,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
5 423 650,00 zł
Wydatki bieżące
2 411 034,00 zł
Wydatki majątkowe
862 000,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
3 273 034,00 zł
Wydatki bieżące
2 946 200,00 zł
Wydatki majątkowe
31 000,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
2 977 200,00 zł
Wydatki bieżące
2 561 600,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
2 561 600,00 zł
Wydatki bieżące
15 000,00 zł
Wydatki majątkowe
500 000,00 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
515 000,00 zł
Wydatki majątkowe
157 000,00 zł
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
157 000,00 zł
Wydatki bieżące
4 500,00 zł
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu
4 500,00 zł
Wydatki bieżące
1 851 174,00 zł
Wydatki majątkowe
6 048 928,00 zł
Pozostała działalność
7 900 102,00 zł
Wydatki bieżące
8 146 350,00 zł
Wydatki majątkowe
1 138 300,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
9 284 650,00 zł
Wydatki bieżące
2 144 515,00 zł
Biblioteki
2 144 515,00 zł
Wydatki bieżące
542 150,00 zł
Wydatki majątkowe
16 582 000,00 zł
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
17 124 150,00 zł
Wydatki bieżące
69 510,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie kultury
69 510,00 zł
Wydatki bieżące
256 465,00 zł
Pozostała działalność
256 465,00 zł
Wydatki bieżące
4 018 503,00 zł
Wydatki majątkowe
1 568 400,00 zł
Obiekty sportowe
5 586 903,00 zł
Wydatki bieżące
8 796 123,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
8 796 123,00 zł
Wydatki bieżące
24 600,00 zł
Wydatki majątkowe
4 769 450,00 zł
Pozostała działalność
4 794 050,00 zł
Wydatki bieżące
3 590 700,00 zł
Działalność dydatktyczna i badawcza
3 590 700,00 zł
Wydatki bieżące
80 000,00 zł
Pomoc materialna dla studentów i doktorantów
80 000,00 zł
Wydatki majątkowe
300 000,00 zł
Pozostała działalność
300 000,00 zł
Wydatki bieżące
3 000 000,00 zł
Obsługa długu publicznego
3 000 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 122 000,00 zł
Wydatki majątkowe
50 000,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
1 172 000,00 zł
Wydatki bieżące
956 473,00 zł
Działalność usługowa
956 473,00 zł
Wydatki bieżące
326 823,45 zł
Wydatki majątkowe
200 000,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
526 823,45 zł
Wydatki bieżące
489 600,00 zł
Dostarczanie wody
489 600,00 zł
Wydatki bieżące
41 700,00 zł
Leśnictwo
41 700,00 zł
Wydatki bieżące
159 346,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
159 346,00 zł
Wydatki bieżące
1 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Obrona narodowa
1 000,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Polkowice w 2019 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
88 505 960,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
29.51%
Infrastruktura duża
18.75%
Infrastruktura mała
51.74%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
26 114 585,00 zł
16 595 423,00 zł
45 795 952,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/droga_n8BdqIp.jpg

Modernizacja dróg i ulic

Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej w Jędrzychowie;
Budowa dróg na terenie gminy;
Budowa ulicy Cytrynowej, Czereśniowej, Gruszkowej, Kaktusowej, Jemiołowej, Poziomkowej, Dąbrowskiego w Polkowicach;
Budowa dróg: Jana Pawła II, Pieszkowice-Żelazny Most;
Poprawa bezpieczeństwa dróg;
Budowa ulicy Perłowej i Słonecznej w Sobinie;
Budowa dróg wewnętrznych w Kaźmierzowie;
Budowa nawierzchni ul. Gaikowej, Jagodowej i Zielonej w Sobinie;
Budowa dróg i chodników w Suchej Górnej;
Budowa dróg gminnych w Moskorzynie.

Całkowity koszt
19 551 935,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/chodniki_poprawione.jpg

Modernizacja chodników

Dotacja celowa na pomoc finansową do opracowania dokumentacji projektowej budowy chodnika w Moskorzynie;
Dotacja celowa na pomoc finansową na budowę chodnika w Moskorzynie;
Budowa i przebudowa ciągów pieszych na terenie gminy.


Całkowity koszt
814 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/komunikacja.jpg

Komunikacja miejska

Modernizacja systemu komunikacji miejskiej w Polkowicach;
Zatoka autobusowa Biedrzychowa - PBO.


Całkowity koszt
3 854 958,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/rowery.jpg

Ścieżki rowerowe

Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy.


Całkowity koszt
711 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/parking_8pIBnMe.jpg

Pozostałe inwestycje

Przebudowa przepustu przy ul. Bażanciej i Żurawiej w Sobinie;
Przeznaczenie środków dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu na budowę wiaduktu;
Budowa wiat przystankowych;
Budowa miejsc parkingowych na terenie Polkowic;
Zagospodarowanie terenu osiedle Dąbrowskiego.

Całkowity koszt
1 182 692,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budynek.jpg

Rozwój budownictwa

Modernizacja budynku Hubala 20AB;
Przebudowa instalacji zimnej i ciepłej wody oraz centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Dąbrowskiego;
Budowa mieszkań socjalnych;
Pomoc finansowa dla gminy Mieszkowice na odbudowę kamienicy mieszkalnej przy ul. Sobieskiego;
Przebudowa pomieszczeń biurowych i zasilanie awaryjne dla serwerowni w budynku Górna 2.


Całkowity koszt
12 878 694,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/inwestycje_polkowice_KiW41cy.jpg

Placówki oświatowe

Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej integracyjnej w Jędrzychowie;
Adaptacja pomieszczeń na hali sportowej na szatnie dla uczniów;
Modernizacja monitoringu;
Zakupy inwestycyjne;
Dotacja na modernizację Auli Forum przy Zespole Szkół a Polkowicach.


Całkowity koszt
323 001,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/chodniki_poprawione_bhmKWGi.jpg

Ochrona środowiska

Budowa kanalizacji deszczowej w Żukowie;
Modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej gm. Polkowice;
Wymiana starych pieców c.o.

Całkowity koszt
2 452 300,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/rondo.jpg

Oświetlenie

Modernizacja oświetlenia poprzez montaż opraw LED - Kaźmierzów;
Przebudowa oświetlenia na terenie gminy;
Modernizacja oświetlenia ulicznego w Moskrzynie i Biedrzychowej;
Budowa oświetlenia terenów rekreacyjnych w Sobinie;
Budowa oświetlenia boiska w Żelaznym Moście.

Całkowity koszt
941 428,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/rowery_AY5ijYe.jpg

Sport i rekreacja

Plac zabaw na os. Polkowice Dolne;
Modernizacja placu zabaw w Tarnówku;
Budowa szaty roślinnej wraz ze zjazdem linowym w Polkowicach;
Budowa świetlicy w Trzebczu;
Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego w Żelazny Most i w Suchej Górnej;
Rowerowy plac zabaw - Polkowice Dolne;
Siłownia zewnętrzna w Dąbrowie;
Modernizacja Skate Parku na stadionie lekkoatletycznym w Polkowicach;
Wykonanie projektu i rozbudowa siłowni miejskiej;
System nawadniania na boisku w Komornikach;
Budowa boiska sportowego w Kaźmierzowie.


Całkowity koszt
2 773 200,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/inwestycje_polkowice_1Hx8DjA.jpg

Rozwój kultury

Przebudowa pałacu w Suchej Górnej;
Przebudowa zabytkowego wiatraka.


Całkowity koszt
16 582 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/inwestycje_polkowice_nRNcth7.jpg

Poprawa bezpieczeństwa

Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach oraz na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę nowej siedziby KPP w Polkowicach;
Rozbudowa obiektu Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach;
Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Polkowicach;
Dotacja na zakup syreny alarmowej z osprzętem dla OSP Sobin.


Całkowity koszt
1 134 800,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budynek_SeDN3zu.jpg

Pozostałe inwestycje

Budowa sieci światłowodowej i systemu monitoringu wizyjnego;
Wykupy nieruchomości;
Podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach: PTBS sp. z o.o., "ZAMPOL" Sp. z o.o., PGM Sp. z o.o., Aquapark Polkowice RCRR S.A., Klub Sportowy Polkowice Sp. z o.o.;
Dotacja w ramach Specjalnej Strefy Rewitalizacji;
Zakup sprzętu komputerowego, serwera;
Dotacja na zakupy inwestycyjne dla Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli;
Dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy;
Dotacja celowa na zakup pieca ceramicznego dla Warsztatów Terapii Zajęciowej dla Starostwa Powiatowego w Polkowicach;
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szklarach Górnych;
Dotacja celowa na rozbudowę istniejącego i budowę nowego punktu selektywnego zbiórki odpadów;
Wykonanie małej architektury na terenie gminy;
Przebudowa budynku centrum aktywacji dla grup defaworyzowanych i mieszkańców wsi Sobin;
Modernizacja-przystosowanie pomieszczeń w kinie dla osób niepełnosprawnych.

Całkowity koszt
25 305 952,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań

Infrastruktura duża

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/droga_n8BdqIp.jpg

Całkowity koszt

19 551 935,00 zł

Modernizacja dróg i ulic

Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej w Jędrzychowie;
Budowa dróg na terenie gminy;
Budowa ulicy Cytrynowej, Czereśniowej, Gruszkowej, Kaktusowej, Jemiołowej, Poziomkowej, Dąbrowskiego w Polkowicach;
Budowa dróg: Jana Pawła II, Pieszkowice-Żelazny Most;
Poprawa bezpieczeństwa dróg;
Budowa ulicy Perłowej i Słonecznej w Sobinie;
Budowa dróg wewnętrznych w Kaźmierzowie;
Budowa nawierzchni ul. Gaikowej, Jagodowej i Zielonej w Sobinie;
Budowa dróg i chodników w Suchej Górnej;
Budowa dróg gminnych w Moskorzynie.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/chodniki_poprawione.jpg

Całkowity koszt

814 000,00 zł

Modernizacja chodników

Dotacja celowa na pomoc finansową do opracowania dokumentacji projektowej budowy chodnika w Moskorzynie;
Dotacja celowa na pomoc finansową na budowę chodnika w Moskorzynie;
Budowa i przebudowa ciągów pieszych na terenie gminy.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/komunikacja.jpg

Całkowity koszt

3 854 958,00 zł

Komunikacja miejska

Modernizacja systemu komunikacji miejskiej w Polkowicach;
Zatoka autobusowa Biedrzychowa - PBO.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/rowery.jpg

Całkowity koszt

711 000,00 zł

Ścieżki rowerowe

Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/parking_8pIBnMe.jpg

Całkowity koszt

1 182 692,00 zł

Pozostałe inwestycje

Przebudowa przepustu przy ul. Bażanciej i Żurawiej w Sobinie;
Przeznaczenie środków dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu na budowę wiaduktu;
Budowa wiat przystankowych;
Budowa miejsc parkingowych na terenie Polkowic;
Zagospodarowanie terenu osiedle Dąbrowskiego.

Infrastruktura mała

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budynek.jpg

Całkowity koszt

12 878 694,00 zł

Rozwój budownictwa

Modernizacja budynku Hubala 20AB;
Przebudowa instalacji zimnej i ciepłej wody oraz centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Dąbrowskiego;
Budowa mieszkań socjalnych;
Pomoc finansowa dla gminy Mieszkowice na odbudowę kamienicy mieszkalnej przy ul. Sobieskiego;
Przebudowa pomieszczeń biurowych i zasilanie awaryjne dla serwerowni w budynku Górna 2.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/inwestycje_polkowice_KiW41cy.jpg

Całkowity koszt

323 001,00 zł

Placówki oświatowe

Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej integracyjnej w Jędrzychowie;
Adaptacja pomieszczeń na hali sportowej na szatnie dla uczniów;
Modernizacja monitoringu;
Zakupy inwestycyjne;
Dotacja na modernizację Auli Forum przy Zespole Szkół a Polkowicach.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/chodniki_poprawione_bhmKWGi.jpg

Całkowity koszt

2 452 300,00 zł

Ochrona środowiska

Budowa kanalizacji deszczowej w Żukowie;
Modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej gm. Polkowice;
Wymiana starych pieców c.o.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/rondo.jpg

Całkowity koszt

941 428,00 zł

Oświetlenie

Modernizacja oświetlenia poprzez montaż opraw LED - Kaźmierzów;
Przebudowa oświetlenia na terenie gminy;
Modernizacja oświetlenia ulicznego w Moskrzynie i Biedrzychowej;
Budowa oświetlenia terenów rekreacyjnych w Sobinie;
Budowa oświetlenia boiska w Żelaznym Moście.

Sprawy społeczne, kultura i sport

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/rowery_AY5ijYe.jpg

Całkowity koszt

2 773 200,00 zł

Sport i rekreacja

Plac zabaw na os. Polkowice Dolne;
Modernizacja placu zabaw w Tarnówku;
Budowa szaty roślinnej wraz ze zjazdem linowym w Polkowicach;
Budowa świetlicy w Trzebczu;
Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego w Żelazny Most i w Suchej Górnej;
Rowerowy plac zabaw - Polkowice Dolne;
Siłownia zewnętrzna w Dąbrowie;
Modernizacja Skate Parku na stadionie lekkoatletycznym w Polkowicach;
Wykonanie projektu i rozbudowa siłowni miejskiej;
System nawadniania na boisku w Komornikach;
Budowa boiska sportowego w Kaźmierzowie.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/inwestycje_polkowice_1Hx8DjA.jpg

Całkowity koszt

16 582 000,00 zł

Rozwój kultury

Przebudowa pałacu w Suchej Górnej;
Przebudowa zabytkowego wiatraka.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/inwestycje_polkowice_nRNcth7.jpg

Całkowity koszt

1 134 800,00 zł

Poprawa bezpieczeństwa

Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach oraz na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę nowej siedziby KPP w Polkowicach;
Rozbudowa obiektu Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach;
Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Polkowicach;
Dotacja na zakup syreny alarmowej z osprzętem dla OSP Sobin.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budynek_SeDN3zu.jpg

Całkowity koszt

25 305 952,00 zł

Pozostałe inwestycje

Budowa sieci światłowodowej i systemu monitoringu wizyjnego;
Wykupy nieruchomości;
Podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach: PTBS sp. z o.o., "ZAMPOL" Sp. z o.o., PGM Sp. z o.o., Aquapark Polkowice RCRR S.A., Klub Sportowy Polkowice Sp. z o.o.;
Dotacja w ramach Specjalnej Strefy Rewitalizacji;
Zakup sprzętu komputerowego, serwera;
Dotacja na zakupy inwestycyjne dla Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli;
Dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy;
Dotacja celowa na zakup pieca ceramicznego dla Warsztatów Terapii Zajęciowej dla Starostwa Powiatowego w Polkowicach;
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szklarach Górnych;
Dotacja celowa na rozbudowę istniejącego i budowę nowego punktu selektywnego zbiórki odpadów;
Wykonanie małej architektury na terenie gminy;
Przebudowa budynku centrum aktywacji dla grup defaworyzowanych i mieszkańców wsi Sobin;
Modernizacja-przystosowanie pomieszczeń w kinie dla osób niepełnosprawnych.

05

Budżet obywatelski

W budżecie obywatelskim to my mieszkańcy aktywnie współdecydujemy o przeznaczeniu określonej puli pieniędzy na przedsięwzięcia inwestycyjne.
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/polkowice_budzetobywatelski.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/polkowice_budzetobywatelski_dpAZMRj.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/polkowice_budzetobywatelski_bIm0r8x.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/polkowice_budzetobywatelski_E1r4JNK.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/polkowice_budzetobywatelski_7gXzkdQ.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/polkowice_budzetobywatelski_oMKSwDT.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/polkowice_budzetobywatelski_vtJYfn3.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/polkowice_budzetobywatelski_zSUY6BG.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/polkowice_budzetobywatelski_UaWf6ey.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/park_rowerowy_BO.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/polkowice_budzetobywatelski_Kgwbx2G.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/polkowice_budzetobywatelski_ehtPonj.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/polkowice_budzetobywatelski_eujBK0u.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/polkowice_budzetobywatelski_Tw4lPNP.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/polkowice_budzetobywatelski_12Q6QYE.jpg

Całkowity koszt

30 000,00 zł

Zatoka autobusowa Biedrzychowa

Całkowity koszt

30 000,00 zł

Poprawa stanu drogi gminnej w Jędrzychowie

Całkowity koszt

91 000,00 zł

Budowa szaty roślinnej - Aleja Polankowa waz ze zjazdem linowym (tyrolką) w Polkowicach

Całkowity koszt

20 000,00 zł

Lepsze Polkowice - zielona aleja w rynku

Całkowity koszt

30 000,00 zł

Modernizacja oświetlenia poprzez montaż opraw LED w Każmierzowie

Całkowity koszt

200 000,00 zł

Plac zabaw na działce nr 870 w wyznaczonym obszarze przy ul. Owocowej - Cytrynowej os. Polkowice Dolne

Całkowity koszt

30 000,00 zł

Modernizacja placu zabaw w Tarnówku

Całkowity koszt

29 700,00 zł

Wyposażenie placu piknikowego w parku (Sobin)

Całkowity koszt

29 925,00 zł

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Moskorzynie

Całkowity koszt

199 700,00 zł

Rowerowy plac zabaw - Polkowice Dolne

Całkowity koszt

29 200,00 zł

Siłowania zewnętrzna w Dąbrowie

Całkowity koszt

30 000,00 zł

Dotacja celowa dla WOK na realizację projektu "Nowoczesna świetlica wiejska - praktyczne wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Trzebczu"

Całkowity koszt

30 000,00 zł

Dotacja celowa dla WOK na realizację zadania "Podniesienie standardu świetlicy wiejskiej w Komornikach"

Całkowity koszt

17 992,00 zł

Dotacja celowa dla WOK na realizację zadania "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Żelaznym Moście"

Całkowity koszt

49 742,00 zł

Montaż klimatyzatorów na świetlicach wiejskich Sucha Górna, Żuków, Nowa Wieś Lubińska

Zobacz pełną listę zadań

Budżet obywatelski

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/polkowice_budzetobywatelski.jpg

Całkowity koszt

30 000,00 zł

Zatoka autobusowa Biedrzychowa

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/polkowice_budzetobywatelski_dpAZMRj.jpg

Całkowity koszt

30 000,00 zł

Poprawa stanu drogi gminnej w Jędrzychowie

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/polkowice_budzetobywatelski_bIm0r8x.jpg

Całkowity koszt

91 000,00 zł

Budowa szaty roślinnej - Aleja Polankowa waz ze zjazdem linowym (tyrolką) w Polkowicach

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/polkowice_budzetobywatelski_E1r4JNK.jpg

Całkowity koszt

20 000,00 zł

Lepsze Polkowice - zielona aleja w rynku

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/polkowice_budzetobywatelski_7gXzkdQ.jpg

Całkowity koszt

30 000,00 zł

Modernizacja oświetlenia poprzez montaż opraw LED w Każmierzowie

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/polkowice_budzetobywatelski_oMKSwDT.jpg

Całkowity koszt

200 000,00 zł

Plac zabaw na działce nr 870 w wyznaczonym obszarze przy ul. Owocowej - Cytrynowej os. Polkowice Dolne

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/polkowice_budzetobywatelski_vtJYfn3.jpg

Całkowity koszt

30 000,00 zł

Modernizacja placu zabaw w Tarnówku

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/polkowice_budzetobywatelski_zSUY6BG.jpg

Całkowity koszt

29 700,00 zł

Wyposażenie placu piknikowego w parku (Sobin)

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/polkowice_budzetobywatelski_UaWf6ey.jpg

Całkowity koszt

29 925,00 zł

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Moskorzynie

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/park_rowerowy_BO.jpg

Całkowity koszt

199 700,00 zł

Rowerowy plac zabaw - Polkowice Dolne

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/polkowice_budzetobywatelski_Kgwbx2G.jpg

Całkowity koszt

29 200,00 zł

Siłowania zewnętrzna w Dąbrowie

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/polkowice_budzetobywatelski_ehtPonj.jpg

Całkowity koszt

30 000,00 zł

Dotacja celowa dla WOK na realizację projektu "Nowoczesna świetlica wiejska - praktyczne wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Trzebczu"

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/polkowice_budzetobywatelski_eujBK0u.jpg

Całkowity koszt

30 000,00 zł

Dotacja celowa dla WOK na realizację zadania "Podniesienie standardu świetlicy wiejskiej w Komornikach"

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/polkowice_budzetobywatelski_Tw4lPNP.jpg

Całkowity koszt

17 992,00 zł

Dotacja celowa dla WOK na realizację zadania "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Żelaznym Moście"

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/polkowice_budzetobywatelski_12Q6QYE.jpg

Całkowity koszt

49 742,00 zł

Montaż klimatyzatorów na świetlicach wiejskich Sucha Górna, Żuków, Nowa Wieś Lubińska

06

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Polkowicach rozlicza tylko 77% mieszkańców.

Teraz
77%
41 631 889,00 zł
Prognoza
100%
53 926 164,18 zł
Zobacz, jak brakujące +23%
wpływów PIT zmieni naszą gminę na lepsze.
+ 4
Lepsze drogi
+ 4
wybudowanych dróg rocznie
+ 5
Rozrywka dla najmłodszych
+ 5
place zabaw
+ 7
Sport i rekreacja
+ 7
nowych ścieżek rowerowych
+ 40
Oświetlenie uliczne
+ 40
dodatkowych lamp ulicznych
cała gmina
Więcej zieleni
cała gmina
roczne utrzymanie zieleni
+ 30
Większe bezpieczeństwo
+ 30
roczne utrzymanie zieleni
+ 2
Placówki oświatowe
+ 2
rozbudowy placówek oświatowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Polkowicach?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Polkowice (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.