Polkowice

Sprawozdanie budżetowe

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Polkowicach
i razem ze mną mieszka oficjalnie
26 923
mieszkańców
W 2019 roku dochody ogółem wyniosły
277 829 710,97 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
15.13%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
42 025 345 zł
15.13%
CIT
CIT
20 765 087,14 zł
7.47%
Podatki od nieruchomości
89 190 694,85 zł
32.1%
Inne podatki i opłaty lokalne
32 564 988,41 zł
11.72%
Dotacje
Dotacje
42 140 604,67 zł
15.17%
Subwencje
Subwencje
23 594 152 zł
8.49%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
27 548 838,90 zł
9.92%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2019 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
305 749 510,79 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
72 318 873,43 zł
stanowiły 24% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
24%
72 318 873,43 zł
Wydatki bieżące
76%
233 430 637,36 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.08%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_dPTGa6q.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
62 287 702,29 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_DyMlj4a.svg
Rodzina
całkowity koszt
37 684 933,67 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_J690poM.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
31 131 732,44 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_OWnBDzT.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
29 939 114,37 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_gSOsZdp.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
25 377 913,65 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_qvdcHq1.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
25 288 118,14 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_nkAetwy.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
24 158 834,57 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_ShlVCmK.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
19 883 125,09 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_3kr6Lf9.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
18 044 171,04 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_CXyqXqs.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
15 521 835,30 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_iVqh4ra.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
5 165 265,54 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_dPTGa6q.svg
Szkolnictwo wyższe i nauka
całkowity koszt
3 898 700,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_DoB6Cur.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
3 124 142,52 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_qvdcHq1.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
4 243 922,17 zł
Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_dPTGa6q.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
62 287 702,29 zł
Wydatki bieżące
61 978 664,22 zł
Wydatki majątkowe
309 038,07 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_DyMlj4a.svg
Rodzina
całkowity koszt
37 684 933,67 zł
Wydatki bieżące
37 684 933,67 zł
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_J690poM.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
31 131 732,44 zł
Wydatki bieżące
13 505 494,68 zł
Wydatki majątkowe
17 626 237,76 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_OWnBDzT.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
29 939 114,37 zł
Wydatki bieżące
7 875 028,47 zł
Wydatki majątkowe
22 064 085,90 zł
Różne rozliczenia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_gSOsZdp.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
25 377 913,65 zł
Wydatki bieżące
22 129 353,50 zł
Wydatki majątkowe
3 248 560,15 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_qvdcHq1.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
25 288 118,14 zł
Wydatki bieżące
25 287 992,76 zł
Wydatki majątkowe
125,38 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_nkAetwy.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
24 158 834,57 zł
Wydatki bieżące
10 985 394,84 zł
Wydatki majątkowe
13 173 439,73 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_ShlVCmK.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
19 883 125,09 zł
Wydatki bieżące
11 180 777,67 zł
Wydatki majątkowe
8 702 347,42 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_3kr6Lf9.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
18 044 171,04 zł
Wydatki bieżące
12 431 056,71 zł
Wydatki majątkowe
5 613 114,33 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_CXyqXqs.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
15 521 835,30 zł
Wydatki bieżące
15 404 107,15 zł
Wydatki majątkowe
117 728,15 zł
Szkolnictwo wyższe i nauka
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_iVqh4ra.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
5 165 265,54 zł
Wydatki bieżące
4 232 910,54 zł
Wydatki majątkowe
932 355,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_dPTGa6q.svg
Szkolnictwo wyższe i nauka
całkowity koszt
3 898 700,00 zł
Wydatki bieżące
3 598 700,00 zł
Wydatki majątkowe
300 000,00 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_DoB6Cur.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
3 124 142,52 zł
Wydatki bieżące
3 094 069,02 zł
Wydatki majątkowe
30 073,50 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_qvdcHq1.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
4 243 922,17 zł
Wydatki bieżące
4 042 154,13 zł
Wydatki majątkowe
201 768,04 zł
Wydatki bieżące
34 656 699,27 zł
Wydatki majątkowe
122 529,21 zł
Szkoły podstawowe
34 779 228,48 zł
Wydatki bieżące
14 337 931,58 zł
Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach i inne formy wychowania przedszkolnego
14 337 931,58 zł
Wydatki bieżące
5 025 482,56 zł
Wydatki majątkowe
49 854,36 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne
5 075 336,92 zł
Wydatki bieżące
3 297 533,19 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
3 297 533,19 zł
Wydatki bieżące
1 512 826,77 zł
Gimnazja
1 512 826,77 zł
Wydatki bieżące
973 320,83 zł
Dowożenie uczniów do szkół
973 320,83 zł
Wydatki bieżące
377 000,00 zł
Wydatki majątkowe
60 000,00 zł
Technika
437 000,00 zł
Wydatki bieżące
224 575,50 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
224 575,50 zł
Wydatki bieżące
190 817,98 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
190 817,98 zł
Wydatki bieżące
1 679,98 zł
Licea ogólnokształcące
1 679,98 zł
Wydatki bieżące
1 380 796,56 zł
Wydatki majątkowe
76 654,50 zł
Pozostała działalność
1 457 451,06 zł
Wydatki bieżące
22 857 274,32 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Świadczenia wychowawcze
22 857 274,32 zł
Wydatki bieżące
8 048 658,21 zł
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
8 048 658,21 zł
Wydatki bieżące
3 760 926,59 zł
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
3 760 926,59 zł
Wydatki bieżące
2 734 652,87 zł
Wspieranie rodziny
2 734 652,87 zł
Wydatki bieżące
128 224,00 zł
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
128 224,00 zł
Wydatki bieżące
83 084,22 zł

Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Wydatek pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
83 084,22 zł
Wydatki bieżące
58 300,00 zł
Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych
58 300,00 zł
Wydatki bieżące
10 487,46 zł
Karta Dużej Rodziny
10 487,46 zł
Wydatki bieżące
3 326,00 zł
Pozostała działalność
3 326,00 zł
Wydatki bieżące
7 985 893,24 zł
Wydatki majątkowe
1 826 157,86 zł
Zakłady gospodarki mieszkaniowej
9 812 051,10 zł
Wydatki bieżące
9 800,00 zł
Wydatki majątkowe
7 350 000,00 zł
Towarzystwa Budownictwa Społecznego
7 359 800,00 zł
Wydatki bieżące
90 034,37 zł
Wydatki majątkowe
8 248 922,11 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
8 338 956,48 zł
Wydatki bieżące
5 419 767,07 zł
Wydatki majątkowe
201 157,79 zł
Pozostała działalność
5 620 924,86 zł
Wydatki bieżące
2 206 383,72 zł
Wydatki majątkowe
15 507 354,11 zł
Drogi publiczne gminne
17 713 737,83 zł
Wydatki bieżące
4 119 724,95 zł
Wydatki majątkowe
2 999 557,40 zł
Lokalny transport zbiorowy
7 119 282,35 zł
Wydatki bieżące
1 247 188,96 zł
Wydatki majątkowe
1 572 134,37 zł
Drogi wewnętrzne
2 819 323,33 zł
Wydatki bieżące
11 142,66 zł
Wydatki majątkowe
1 169 800,66 zł
Infrastruktura telekomunikacyjna
1 180 943,32 zł
Wydatki bieżące
25 000,00 zł
Wydatki majątkowe
427 022,86 zł
Drogi publiczne powiatowe
452 022,86 zł
Wydatki majątkowe
388 216,50 zł
Drogi publiczne krajowe
388 216,50 zł
Wydatki bieżące
4 306,58 zł
Drogi publiczne wojewódzkie
4 306,58 zł
Wydatki bieżące
261 281,60 zł
Pozostała działalność
261 281,60 zł
Wydatki bieżące
18 833 126,43 zł
Wydatki majątkowe
3 248 560,15 zł
Urzędy gmin
22 081 686,58 zł
Wydatki bieżące
1 279 662,76 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
1 279 662,76 zł
Wydatki bieżące
450 172,95 zł
Rady gmin
450 172,95 zł
Wydatki bieżące
258 606,41 zł
Urzędy wojewódzkie
258 606,41 zł
Wydatki bieżące
1 307 784,95 zł
Pozostała działalność
1 307 784,95 zł
Wydatki bieżące
25 287 985,00 zł
Część równoważąca subwencji ogłonej dla gmin
25 287 985,00 zł
Wydatki bieżące
7,76 zł
Wydatki majątkowe
125,38 zł
Różne rozliczenia finansowe
133,14 zł
Wydatki bieżące
493 156,00 zł
Wydatki majątkowe
12 052 432,50 zł
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
12 545 588,50 zł
Wydatki bieżące
8 127 860,62 zł
Wydatki majątkowe
1 108 092,23 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
9 235 952,85 zł
Wydatki bieżące
2 135 820,08 zł
Wydatki majątkowe
12 915,00 zł
Biblioteki
2 148 735,08 zł
Wydatki bieżące
68 040,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie kultury
68 040,00 zł
Wydatki bieżące
160 518,14 zł
Pozostała działalność
160 518,14 zł
Wydatki bieżące
3 165 321,11 zł
Wydatki majątkowe
1 789 818,89 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
4 955 140,00 zł
Wydatki bieżące
2 429 311,83 zł
Wydatki majątkowe
22 800,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
2 452 111,83 zł
Wydatki bieżące
1 851 678,19 zł
Wydatki majątkowe
563 470,68 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
2 415 148,87 zł
Wydatki bieżące
2 319 476,56 zł
Oczyszczanie miast i wsi
2 319 476,56 zł
Wydatki bieżące
10 381,20 zł
Wydatki majątkowe
236 962,23 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
247 343,43 zł
Wydatki majątkowe
112 105,60 zł
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
112 105,60 zł
Wydatki bieżące
1 404 608,78 zł
Wydatki majątkowe
5 977 190,02 zł
Pozostała działalność
7 381 798,80 zł
Wydatki bieżące
4 150 715,33 zł
Wydatki majątkowe
843 815,33 zł
Obiekty sportowe
4 994 530,66 zł
Wydatki bieżące
8 260 741,38 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
8 260 741,38 zł
Wydatki bieżące
19 600,00 zł
Wydatki majątkowe
4 769 299,00 zł
Pozostała działalność
4 788 899,00 zł
Wydatki bieżące
3 742 597,00 zł
Programy polityki zdrowotnej
3 742 597,00 zł
Wydatki bieżące
3 706 342,38 zł
Ośrodki pomocy społecznej
3 706 342,38 zł
Wydatki bieżące
859 398,06 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
859 398,06 zł
Wydatki bieżące
584 576,18 zł

Wydatek w całości pokrywanym z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
584 576,18 zł
Wydatki bieżące
544 642,60 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
544 642,60 zł
Wydatki bieżące
528 094,46 zł
Domy pomocy społecznej
528 094,46 zł
Wydatki bieżące
452 310,45 zł
Zasiłki stałe
452 310,45 zł
Wydatki bieżące
403 481,77 zł
Dodatki mieszkaniowe
403 481,77 zł
Wydatki bieżące
229 156,32 zł
Lecznictwo ambulatoryjne
229 156,32 zł
Wydatki bieżące
217 094,06 zł
Jednostki specjalistycznego poradnictwa
217 094,06 zł
Wydatki bieżące
150 530,10 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
150 530,10 zł
Wydatki bieżące
37 300,00 zł
Wydatki majątkowe
58 376,15 zł
Ratownictwo medyczne
95 676,15 zł
Wydatki bieżące
59 786,14 zł

Wydatek w całości pokrywanym z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Zwalczanie narkomanii
59 786,14 zł
Wydatki majątkowe
59 352,00 zł
Szpitale ogólne
59 352,00 zł
Wydatki bieżące
40 715,79 zł

Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Wydatek pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
40 715,79 zł
Wydatki bieżące
21 709,86 zł
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
21 709,86 zł
Wydatki bieżące
13 390,00 zł
Ośrodki wsparcia
13 390,00 zł
Wydatki bieżące
3 812 981,98 zł
Pozostała działalność
3 812 981,98 zł
Wydatki bieżące
3 411 991,14 zł
Wydatki majątkowe
15 000,00 zł
Straż gminna
3 426 991,14 zł
Wydatki bieżące
150 000,00 zł
Wydatki majątkowe
650 000,00 zł
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
800 000,00 zł
Wydatki bieżące
297 359,49 zł
Wydatki majątkowe
236 616,00 zł
Komendy powiatowe Policji
533 975,49 zł
Wydatki bieżące
357 220,29 zł
Wydatki majątkowe
30 739,00 zł
Ochotnicze straże pożarne
387 959,29 zł
Wydatki bieżące
15 562,72 zł
Obrona cywilna
15 562,72 zł
Wydatki bieżące
569,11 zł
Zarządzanie kryzysowe
569,11 zł
Wydatki bieżące
207,79 zł
Pozostała działalność
207,79 zł
Wydatki bieżące
3 590 700,00 zł
Działalność dydatktyczna i badawcza
3 590 700,00 zł
Wydatki bieżące
8 000,00 zł
Pomoc materialna dla studentów i doktorantów
8 000,00 zł
Wydatki majątkowe
300 000,00 zł
Pozostała działalność
300 000,00 zł
Wydatki bieżące
2 403 716,56 zł
Świetlice szkolne
2 403 716,56 zł
Wydatki bieżące
275 860,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
275 860,00 zł
Wydatki bieżące
156 414,00 zł
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
156 414,00 zł
Wydatki bieżące
121 145,00 zł
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
121 145,00 zł
Wydatki bieżące
49 079,53 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
49 079,53 zł
Wydatki majątkowe
30 073,50 zł
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
30 073,50 zł
Wydatki bieżące
13 912,92 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
13 912,92 zł
Wydatki bieżące
73 941,01 zł
Pozostała działalność
73 941,01 zł
Wydatki bieżące
1 783 789,69 zł
Obsługa długu publicznego
1 783 789,69 zł
Wydatki bieżące
807 841,11 zł
Wydatki majątkowe
50 000,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
857 841,11 zł
Wydatki bieżące
450 814,41 zł
Działalność usługowa
450 814,41 zł
Wydatki bieżące
330 071,86 zł
Wydatki majątkowe
151 768,04 zł
Rolnictwo i łowiectwo
481 839,90 zł
Wydatki bieżące
480 008,06 zł
Dostarczanie wody
480 008,06 zł
Wydatki bieżące
35 313,00 zł
Leśnictwo
35 313,00 zł
Wydatki bieżące
153 316,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
153 316,00 zł
Wydatki bieżące
1 000,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Obrona narodowa
1 000,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Polkowice w 2019 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
72 318 873,43 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
26.18%
Infrastruktura duża
20.48%
Infrastruktura mała
53.34%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
18 932 742,28 zł
14 809 500,24 zł
38 576 630,91 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/droga_n8BdqIp.jpg

Modernizacja dróg i ulic

Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej w Jędrzychowie;
Budowa dróg na terenie gminy;
Budowa ulicy Cytrynowej, Czereśniowej, Gruszkowej, Poziomkowej, Dąbrowskiego;
Budowa dróg: Jana Pawła II;
Poprawa bezpieczeństwa dróg;
Budowa nawierzchni ul. Gaikowej, Jagodowej i Zielonej w Sobinie;
Budowa dróg i chodników w Suchej Górnej;
Budowa dróg gminnych w Moskorzynie.

Całkowity koszt
15 198 543,73 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/chodniki_poprawione.jpg

Modernizacja chodników

Dotacja celowa na pomoc finansową do opracowania dokumentacji projektowej budowy chodnika w Moskorzynie.

Całkowity koszt
69 999,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/komunikacja.jpg

Komunikacja miejska

Modernizacja systemu komunikacji miejskiej w Polkowicach.

Całkowity koszt
2 999 557,40 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/rowery.jpg

Ścieżki rowerowe

Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy.

Całkowity koszt
31 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/parking_8pIBnMe.jpg

Pozostałe inwestycje

Przebudowa przepustu przy ul. Bażanciej i Żurawiej w Sobinie;
Przeznaczenie środków dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu na budowę wiaduktu;
Budowa wiat przystankowych;
Zagospodarowanie terenu osiedle Dąbrowskiego.

Całkowity koszt
633 642,15 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budynek.jpg

Rozwój budownictwa

Modernizacja budynku Hubala 20AB;
Przebudowa instalacji zimnej i ciepłej wody oraz centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Dąbrowskiego;
Budowa mieszkań socjalnych;
Przebudowa pomieszczeń biurowych i zasilanie awaryjne dla serwerowni w budynku Górna 2.

Całkowity koszt
12 363 582,83 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/inwestycje_polkowice_KiW41cy.jpg

Placówki oświatowe

Adaptacja pomieszczeń na hali sportowej na szatnie dla uczniów;
Modernizacja monitoringu;
Zakupy inwestycyjne;
Dotacja na modernizację Auli Forum przy Zespole Szkół w Polkowicach.

Całkowity koszt
291 818,07 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/chodniki_poprawione_bhmKWGi.jpg

Ochrona środowiska

Budowa kanalizacji deszczowej w Żukowie;
Modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej gm. Polkowice;
Wymiana starych pieców c.o.

Całkowity koszt
1 940 837,12 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/rondo.jpg

Oświetlenie

Modernizacja oświetlenia poprzez montaż opraw LED - Kaźmierzów;
Przebudowa oświetlenia na terenie gminy;
Budowa oświetlenia boiska w Żelaznym Moście.

Całkowity koszt
213 262,22 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/rowery_AY5ijYe.jpg

Sport i rekreacja

Plac zabaw na os. Polkowice Dolne;
Modernizacja placu zabaw w Tarnówku;
Budowa szaty roślinnej wraz ze zjazdem linowym w Polkowicach;
Budowa świetlicy w Trzebczu;
Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego w Żelazny Most;
Rowerowy plac zabaw - Polkowice Dolne;
Siłownia zewnętrzna w Dąbrowie;
Modernizacja Skate Parku na stadionie lekkoatletycznym w Polkowicach;
System nawadniania na boisku w Komornikach.

Całkowity koszt
1 850 524,32 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/inwestycje_polkowice_1Hx8DjA.jpg

Rozwój kultury

Przebudowa pałacu w Suchej Górnej;
Przebudowa zabytkowego wiatraka.

Całkowity koszt
12 052 432,50 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/inwestycje_polkowice_nRNcth7.jpg

Poprawa bezpieczeństwa

Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach oraz na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę nowej siedziby KPP w Polkowicach;
Rozbudowa obiektu Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach;
Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Polkowicach;
Dotacja na zakup syreny alarmowej z osprzętem dla OSP Sobin;
Pozostałe zakupy inwestycyjne.

Całkowity koszt
932 355,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budynek_SeDN3zu.jpg

Pozostałe inwestycje

Budowa sieci światłowodowej;
Wykupy nieruchomości;
Podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach: PTBS sp. z o.o., "ZAMPOL" Sp. z o.o., PGM Sp. z o.o., Aquapark Polkowice RCRR S.A., Klub Sportowy Polkowice Sp. z o.o.;
Dotacja w ramach Specjalnej Strefy Rewitalizacji;
Zakup sprzętu komputerowego, systemu do paszportyzacji sieci Miejskiej;
Dotacja na zakupy inwestycyjne dla Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli;
Dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy;
Dotacja celowa na zakup pieca ceramicznego dla Warsztatów Terapii Zajęciowej dla Starostwa Powiatowego w Polkowicach;
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szklarach Górnych;
Dotacja celowa na rozbudowę istniejącego i budowę nowego punktu selektywnego zbiórki odpadów;
Wykonanie małej architektury na terenie gminy;
Przebudowa budynku centrum aktywacji dla grup defaworyzowanych i mieszkańców wsi Sobin;
Modernizacja-przystosowanie pomieszczeń w kinie dla osób niepełnosprawnych;
Pozostałe wydatki majątkowe.

Całkowity koszt
23 741 319,09 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań

Infrastruktura duża

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/droga_n8BdqIp.jpg

Całkowity koszt

15 198 543,73 zł

Modernizacja dróg i ulic

Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej w Jędrzychowie;
Budowa dróg na terenie gminy;
Budowa ulicy Cytrynowej, Czereśniowej, Gruszkowej, Poziomkowej, Dąbrowskiego;
Budowa dróg: Jana Pawła II;
Poprawa bezpieczeństwa dróg;
Budowa nawierzchni ul. Gaikowej, Jagodowej i Zielonej w Sobinie;
Budowa dróg i chodników w Suchej Górnej;
Budowa dróg gminnych w Moskorzynie.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/chodniki_poprawione.jpg

Całkowity koszt

69 999,00 zł

Modernizacja chodników

Dotacja celowa na pomoc finansową do opracowania dokumentacji projektowej budowy chodnika w Moskorzynie.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/komunikacja.jpg

Całkowity koszt

2 999 557,40 zł

Komunikacja miejska

Modernizacja systemu komunikacji miejskiej w Polkowicach.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/rowery.jpg

Całkowity koszt

31 000,00 zł

Ścieżki rowerowe

Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/parking_8pIBnMe.jpg

Całkowity koszt

633 642,15 zł

Pozostałe inwestycje

Przebudowa przepustu przy ul. Bażanciej i Żurawiej w Sobinie;
Przeznaczenie środków dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu na budowę wiaduktu;
Budowa wiat przystankowych;
Zagospodarowanie terenu osiedle Dąbrowskiego.

Infrastruktura mała

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budynek.jpg

Całkowity koszt

12 363 582,83 zł

Rozwój budownictwa

Modernizacja budynku Hubala 20AB;
Przebudowa instalacji zimnej i ciepłej wody oraz centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Dąbrowskiego;
Budowa mieszkań socjalnych;
Przebudowa pomieszczeń biurowych i zasilanie awaryjne dla serwerowni w budynku Górna 2.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/inwestycje_polkowice_KiW41cy.jpg

Całkowity koszt

291 818,07 zł

Placówki oświatowe

Adaptacja pomieszczeń na hali sportowej na szatnie dla uczniów;
Modernizacja monitoringu;
Zakupy inwestycyjne;
Dotacja na modernizację Auli Forum przy Zespole Szkół w Polkowicach.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/chodniki_poprawione_bhmKWGi.jpg

Całkowity koszt

1 940 837,12 zł

Ochrona środowiska

Budowa kanalizacji deszczowej w Żukowie;
Modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej gm. Polkowice;
Wymiana starych pieców c.o.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/rondo.jpg

Całkowity koszt

213 262,22 zł

Oświetlenie

Modernizacja oświetlenia poprzez montaż opraw LED - Kaźmierzów;
Przebudowa oświetlenia na terenie gminy;
Budowa oświetlenia boiska w Żelaznym Moście.

Sprawy społeczne, kultura i sport

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/rowery_AY5ijYe.jpg

Całkowity koszt

1 850 524,32 zł

Sport i rekreacja

Plac zabaw na os. Polkowice Dolne;
Modernizacja placu zabaw w Tarnówku;
Budowa szaty roślinnej wraz ze zjazdem linowym w Polkowicach;
Budowa świetlicy w Trzebczu;
Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego w Żelazny Most;
Rowerowy plac zabaw - Polkowice Dolne;
Siłownia zewnętrzna w Dąbrowie;
Modernizacja Skate Parku na stadionie lekkoatletycznym w Polkowicach;
System nawadniania na boisku w Komornikach.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/inwestycje_polkowice_1Hx8DjA.jpg

Całkowity koszt

12 052 432,50 zł

Rozwój kultury

Przebudowa pałacu w Suchej Górnej;
Przebudowa zabytkowego wiatraka.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/inwestycje_polkowice_nRNcth7.jpg

Całkowity koszt

932 355,00 zł

Poprawa bezpieczeństwa

Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach oraz na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę nowej siedziby KPP w Polkowicach;
Rozbudowa obiektu Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach;
Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Polkowicach;
Dotacja na zakup syreny alarmowej z osprzętem dla OSP Sobin;
Pozostałe zakupy inwestycyjne.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budynek_SeDN3zu.jpg

Całkowity koszt

23 741 319,09 zł

Pozostałe inwestycje

Budowa sieci światłowodowej;
Wykupy nieruchomości;
Podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach: PTBS sp. z o.o., "ZAMPOL" Sp. z o.o., PGM Sp. z o.o., Aquapark Polkowice RCRR S.A., Klub Sportowy Polkowice Sp. z o.o.;
Dotacja w ramach Specjalnej Strefy Rewitalizacji;
Zakup sprzętu komputerowego, systemu do paszportyzacji sieci Miejskiej;
Dotacja na zakupy inwestycyjne dla Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli;
Dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy;
Dotacja celowa na zakup pieca ceramicznego dla Warsztatów Terapii Zajęciowej dla Starostwa Powiatowego w Polkowicach;
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szklarach Górnych;
Dotacja celowa na rozbudowę istniejącego i budowę nowego punktu selektywnego zbiórki odpadów;
Wykonanie małej architektury na terenie gminy;
Przebudowa budynku centrum aktywacji dla grup defaworyzowanych i mieszkańców wsi Sobin;
Modernizacja-przystosowanie pomieszczeń w kinie dla osób niepełnosprawnych;
Pozostałe wydatki majątkowe.

05

Budżet obywatelski

W budżecie obywatelskim to my mieszkańcy aktywnie współdecydujemy o przeznaczeniu określonej puli pieniędzy na przedsięwzięcia inwestycyjne.
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/polkowice_budzetobywatelski.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/polkowice_budzetobywatelski_dpAZMRj.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/polkowice_budzetobywatelski_bIm0r8x.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/polkowice_budzetobywatelski_E1r4JNK.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/polkowice_budzetobywatelski_7gXzkdQ.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/polkowice_budzetobywatelski_oMKSwDT.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/polkowice_budzetobywatelski_vtJYfn3.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/polkowice_budzetobywatelski_zSUY6BG.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/polkowice_budzetobywatelski_UaWf6ey.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/park_rowerowy_BO.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/polkowice_budzetobywatelski_Kgwbx2G.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/polkowice_budzetobywatelski_ehtPonj.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/polkowice_budzetobywatelski_eujBK0u.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/polkowice_budzetobywatelski_Tw4lPNP.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/polkowice_budzetobywatelski_12Q6QYE.jpg

Całkowity koszt

30 000,00 zł

Zatoka autobusowa Biedrzychowa

Całkowity koszt

30 000,00 zł

Poprawa stanu drogi gminnej w Jędrzychowie

Całkowity koszt

91 000,00 zł

Budowa szaty roślinnej - Aleja Polankowa waz ze zjazdem linowym (tyrolką) w Polkowicach

Całkowity koszt

20 000,00 zł

Lepsze Polkowice - zielona aleja w rynku

Całkowity koszt

30 000,00 zł

Modernizacja oświetlenia poprzez montaż opraw LED w Każmierzowie

Całkowity koszt

200 000,00 zł

Plac zabaw na działce nr 870 w wyznaczonym obszarze przy ul. Owocowej - Cytrynowej os. Polkowice Dolne

Całkowity koszt

30 000,00 zł

Modernizacja placu zabaw w Tarnówku

Całkowity koszt

29 700,00 zł

Wyposażenie placu piknikowego w parku (Sobin)

Całkowity koszt

29 925,00 zł

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Moskorzynie

Całkowity koszt

199 700,00 zł

Rowerowy plac zabaw - Polkowice Dolne

Całkowity koszt

29 200,00 zł

Siłowania zewnętrzna w Dąbrowie

Całkowity koszt

30 000,00 zł

Dotacja celowa dla WOK na realizację projektu "Nowoczesna świetlica wiejska - praktyczne wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Trzebczu"

Całkowity koszt

30 000,00 zł

Dotacja celowa dla WOK na realizację zadania "Podniesienie standardu świetlicy wiejskiej w Komornikach"

Całkowity koszt

17 992,00 zł

Dotacja celowa dla WOK na realizację zadania "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Żelaznym Moście"

Całkowity koszt

49 742,00 zł

Montaż klimatyzatorów na świetlicach wiejskich Sucha Górna, Żuków, Nowa Wieś Lubińska

Zobacz pełną listę zadań

Budżet obywatelski

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/polkowice_budzetobywatelski.jpg

Całkowity koszt

30 000,00 zł

Zatoka autobusowa Biedrzychowa

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/polkowice_budzetobywatelski_dpAZMRj.jpg

Całkowity koszt

30 000,00 zł

Poprawa stanu drogi gminnej w Jędrzychowie

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/polkowice_budzetobywatelski_bIm0r8x.jpg

Całkowity koszt

91 000,00 zł

Budowa szaty roślinnej - Aleja Polankowa waz ze zjazdem linowym (tyrolką) w Polkowicach

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/polkowice_budzetobywatelski_E1r4JNK.jpg

Całkowity koszt

20 000,00 zł

Lepsze Polkowice - zielona aleja w rynku

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/polkowice_budzetobywatelski_7gXzkdQ.jpg

Całkowity koszt

30 000,00 zł

Modernizacja oświetlenia poprzez montaż opraw LED w Każmierzowie

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/polkowice_budzetobywatelski_oMKSwDT.jpg

Całkowity koszt

200 000,00 zł

Plac zabaw na działce nr 870 w wyznaczonym obszarze przy ul. Owocowej - Cytrynowej os. Polkowice Dolne

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/polkowice_budzetobywatelski_vtJYfn3.jpg

Całkowity koszt

30 000,00 zł

Modernizacja placu zabaw w Tarnówku

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/polkowice_budzetobywatelski_zSUY6BG.jpg

Całkowity koszt

29 700,00 zł

Wyposażenie placu piknikowego w parku (Sobin)

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/polkowice_budzetobywatelski_UaWf6ey.jpg

Całkowity koszt

29 925,00 zł

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Moskorzynie

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/park_rowerowy_BO.jpg

Całkowity koszt

199 700,00 zł

Rowerowy plac zabaw - Polkowice Dolne

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/polkowice_budzetobywatelski_Kgwbx2G.jpg

Całkowity koszt

29 200,00 zł

Siłowania zewnętrzna w Dąbrowie

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/polkowice_budzetobywatelski_ehtPonj.jpg

Całkowity koszt

30 000,00 zł

Dotacja celowa dla WOK na realizację projektu "Nowoczesna świetlica wiejska - praktyczne wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Trzebczu"

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/polkowice_budzetobywatelski_eujBK0u.jpg

Całkowity koszt

30 000,00 zł

Dotacja celowa dla WOK na realizację zadania "Podniesienie standardu świetlicy wiejskiej w Komornikach"

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/polkowice_budzetobywatelski_Tw4lPNP.jpg

Całkowity koszt

17 992,00 zł

Dotacja celowa dla WOK na realizację zadania "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Żelaznym Moście"

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/polkowice_budzetobywatelski_12Q6QYE.jpg

Całkowity koszt

49 742,00 zł

Montaż klimatyzatorów na świetlicach wiejskich Sucha Górna, Żuków, Nowa Wieś Lubińska

06

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Polkowicach rozliczyło tylko 77% mieszkańców.

Teraz
77%
42 025 345,00 zł
Prognoza
100%
53 926 164,18 zł
Zobacz, jak brakujące +23%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
+ 4
Lepsze drogi
+ 4
wybudowanych dróg rocznie
+ 5
Rozrywka dla najmłodszych
+ 5
place zabaw
+ 7
Sport i rekreacja
+ 7
nowych ścieżek rowerowych
+ 40
Oświetlenie uliczne
+ 40
dodatkowych lamp ulicznych
cała gmina
Więcej zieleni
cała gmina
roczne utrzymanie zieleni
+ 30
Większe bezpieczeństwo
+ 30
roczne utrzymanie zieleni
+ 2
Placówki oświatowe
+ 2
rozbudowy placówek oświatowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Polkowicach?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Polkowice (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.