Polkowice

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Polkowicach
i razem ze mną mieszka oficjalnie
27 625
mieszkańców
W 2020 roku planowane są dochody w wysokości
306 921 333,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
13.45%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
41 267 623 zł
13.45%
CIT
CIT
32 000 000 zł
10.43%
Podatki od nieruchomości
90 977 775 zł
29.64%
Inne podatki i opłaty lokalne
22 634 047 zł
7.38%
Dotacje
Dotacje
56 834 544 zł
18.52%
Subwencje
Subwencje
20 708 101 zł
6.75%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
42 499 243 zł
13.85%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2020 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
334 557 664,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
74 548 184,00 zł
stanowią 23% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
23%
74 548 184,00 zł
Wydatki bieżące
77%
256 643 190,00 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_dPTGa6q.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
63 282 502,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_DyMlj4a.svg
Rodzina
całkowity koszt
50 928 862,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_OWnBDzT.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
39 362 110,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_ShlVCmK.svg
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
całkowity koszt
28 690 907,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_qvdcHq1.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
28 620 447,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_3kr6Lf9.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
25 842 226,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_gSOsZdp.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
23 305 357,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_CXyqXqs.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
19 724 644,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_nkAetwy.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
18 678 478,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_J690poM.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
14 338 617,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_iVqh4ra.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
8 792 494,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_dPTGa6q.svg
Szkolnictwo wyższe i nauka
całkowity koszt
3 544 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_DoB6Cur.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
3 031 207,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_qvdcHq1.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
6 415 813,00 zł

Opracowane na podstawie uchwały budżetowej Gminy Polkowice na rok 2020 wg stanu na 1 stycznia 2020 r.

Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_dPTGa6q.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
63 282 502,00 zł
Wydatki bieżące
62 903 972,00 zł
Wydatki majątkowe
378 530,00 zł
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_DyMlj4a.svg
Rodzina
całkowity koszt
50 928 862,00 zł
Wydatki bieżące
50 913 255,00 zł
Wydatki majątkowe
12 005,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_OWnBDzT.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
39 362 110,00 zł
Wydatki bieżące
10 350 210,00 zł
Wydatki majątkowe
29 011 900,00 zł
Różne rozliczenia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_ShlVCmK.svg
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
całkowity koszt
28 690 907,00 zł
Wydatki bieżące
13 548 519,00 zł
Wydatki majątkowe
15 142 388,00 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_qvdcHq1.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
28 620 447,00 zł
Wydatki bieżące
28 620 447,00 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_3kr6Lf9.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
25 842 226,00 zł
Wydatki bieżące
13 491 926,00 zł
Wydatki majątkowe
12 350 300,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_gSOsZdp.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
23 305 357,00 zł
Wydatki bieżące
23 054 317,00 zł
Wydatki majątkowe
251 040,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_CXyqXqs.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
19 724 644,00 zł
Wydatki bieżące
19 724 644,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_nkAetwy.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
18 678 478,00 zł
Wydatki bieżące
9 150 778,00 zł
Wydatki majątkowe
9 527 700,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_J690poM.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
14 338 617,00 zł
Wydatki bieżące
10 805 796,00 zł
Wydatki majątkowe
3 532 821,00 zł
Szkolnictwo wyższe i nauka
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_iVqh4ra.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
8 792 494,00 zł
Wydatki bieżące
5 227 420,00 zł
Wydatki majątkowe
26 500,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_dPTGa6q.svg
Szkolnictwo wyższe i nauka
całkowity koszt
3 544 000,00 zł
Wydatki bieżące
13 339 810,00 zł
Wydatki majątkowe
28 891 900,00 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_DoB6Cur.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
3 031 207,00 zł
Wydatki bieżące
3 031 207,00 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_qvdcHq1.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
6 415 813,00 zł
Wydatki majątkowe
4 315 000,00 zł
Wydatki bieżące
36 344 742,00 zł
Wydatki majątkowe
35 590,00 zł
Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa.
Szkoły podstawowe
36 380 332,00 zł
Wydatki bieżące
14 743 429,00 zł
Wydatki majątkowe
276 000,00 zł
Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach
15 019 429,00 zł
Wydatki bieżące
5 676 285,00 zł
Wydatki majątkowe
66 940,00 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne
5 743 225,00 zł
Wydatki bieżące
3 417 081,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
3 417 081,00 zł
Wydatki bieżące
893 767,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół
893 767,00 zł
Wydatki bieżące
372 000,00 zł
Technika
372 000,00 zł
Wydatki bieżące
205 900,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
205 900,00 zł
Wydatki bieżące
1 250 768,00 zł
Pozostała działalność
1 250 768,00 zł
Wydatki bieżące
35 907 500,00 zł
Wydatek w znacznej części pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.
Świadczenia wychowawcze
35 907 500,00 zł
Wydatki bieżące
7 748 629,00 zł
Wydatek w znacznej części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa.
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
7 748 629,00 zł
Wydatki bieżące
4 026 776,00 zł
Wydatki majątkowe
12 005,00 zł
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
4 038 781,00 zł
Wydatki bieżące
2 864 149,00 zł
Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa.
Wspieranie rodziny
2 864 149,00 zł
Wydatki bieżące
155 400,00 zł
Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych
155 400,00 zł
Wydatki bieżące
135 601,00 zł
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
135 601,00 zł
Wydatki bieżące
69 200,00 zł
Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Wydatek w znacznej części pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
69 200,00 zł
Wydatki bieżące
6 000,00 zł
Karta Dużej Rodziny
6 000,00 zł
Wydatki bieżące
3 602,00 zł
Pozostała działalność
3 602,00 zł
Wydatki bieżące
1 903 670,00 zł
Wydatki majątkowe
16 823 800,00 zł
Drogi publiczne gminne
18 727 470,00 zł
Wydatki bieżące
2 076 500,00 zł
Wydatki majątkowe
10 538 900,00 zł
Drogi wewnętrzne
12 615 400,00 zł
Wydatki bieżące
1 800,00 zł
Wydatki majątkowe
1 464 200,00 zł
Drogi publiczne powiatowe
1 466 000,00 zł
Wydatki bieżące
5 744 240,00 zł
Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa.
Lokalny transport zbiorowy
5 744 240,00 zł
Wydatki bieżące
69 600,00 zł
Infrastruktura telekomunikacyjna
69 600,00 zł
Wydatki majątkowe
65 000,00 zł
Drogi publiczne wojewódzkie
65 000,00 zł
Wydatki bieżące
554 400,00 zł
Wydatki majątkowe
120 000,00 zł
Pozostała działalność
674 400,00 zł
Wydatki bieżące
797 010,00 zł
Wydatki majątkowe
9 434 000,00 zł
Wydatek w znacznej części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa.
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
10 231 010,00 zł
Wydatki bieżące
3 696 070,00 zł
Wydatki majątkowe
180 000,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
3 876 070,00 zł
Wydatki bieżące
2 239 000,00 zł
Wydatki majątkowe
1 407 200,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
3 646 200,00 zł
Wydatki bieżące
2 718 800,00 zł
Wydatki majątkowe
362 188,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
3 080 988,00 zł
Wydatki bieżące
2 302 000,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
2 302 000,00 zł
Wydatki majątkowe
371 000,00 zł
Pozostałe działania związane z godpodarka odpadami
371 000,00 zł
Wydatki bieżące
4 500,00 zł
Ochrona róznorodności biologicznej i krajobrazu
4 500,00 zł
Wydatki bieżące
1 791 139,00 zł
Wydatki majątkowe
3 388 000,00 zł
Pozostała działalność
5 179 139,00 zł
Wydatki bieżące
23 670 647,00 zł
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
23 670 647,00 zł
Wydatki bieżące
4 949 800,00 zł
Rezerwy ogólne i celowe
4 949 800,00 zł
Wydatki bieżące
3 537 246,00 zł
Wydatki majątkowe
7 800 300,00 zł
Obiekty sportowe
11 337 546,00 zł
Wydatki bieżące
9 735 480,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
9 735 480,00 zł
Wydatki bieżące
219 200,00 zł
Wydatki majątkowe
4 550 000,00 zł
Pozostała działalność
4 769 200,00 zł
Wydatki bieżące
19 708 833,00 zł
Wydatki majątkowe
251 040,00 zł
Urzędy gmin
19 959 873,00 zł
Wydatki bieżące
1 102 850,00 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
1 102 850,00 zł
Wydatki bieżące
535 200,00 zł
Rady gmin
535 200,00 zł
Wydatki bieżące
210 150,00 zł
Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa.
Urzędy wojewódzkie
210 150,00 zł
Wydatki bieżące
1 497 284,00 zł
Pozostała działalność
1 497 284,00 zł
Wydatki bieżące
3 727 586,00 zł
Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa.
Ośrodki pomocy społecznej
3 727 586,00 zł
Wydatki bieżące
2 860 000,00 zł
Programy polityki zdrowotnej
2 860 000,00 zł
Wydatki bieżące
855 600,00 zł
Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa.
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
855 600,00 zł
Wydatki bieżące
741 332,00 zł
Domy pomocy społecznej
741 332,00 zł
Wydatki bieżące
682 920,00 zł
Wydatek w całości pokrywanym z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
682 920,00 zł
Wydatki bieżące
626 584,00 zł
Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa.
Pomoc w zakresie dożywiania
626 584,00 zł
Wydatki bieżące
394 500,00 zł
Wydatek w znacznej części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa.
Zasiłki stałe
394 500,00 zł
Wydatki bieżące
300 000,00 zł
Dodatki mieszkaniowe
300 000,00 zł
Lecznictwo ambulatoryjne, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa.), Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, Ratownictwo medyczne, Zwalczanie narkomanii (Wydatek w całości pokrywanym z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych), Składki na ubezpieczenie zdrowotne (Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa.), Ośrodki wsparcia, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy, Pozostała działalność (Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa.)
Pozostałe wydatki
9 536 122,00 zł
Wydatki bieżące
40 000,00 zł
Wydatki majątkowe
9 065 000,00 zł
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
9 105 000,00 zł
Wydatki bieżące
6 338 292,00 zł
Wydatki majątkowe
144 100,00 zł
Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa.
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
6 482 392,00 zł
Wydatki bieżące
2 024 586,00 zł
Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa.
Biblioteki
2 024 586,00 zł
Wydatki bieżące
96 000,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie kultury
96 000,00 zł
Wydatki bieżące
651 900,00 zł
Wydatki majątkowe
318 600,00 zł
Pozostała działalność
970 500,00 zł
Wydatki bieżące
9 137 966,00 zł
Wydatki majątkowe
100 000,00 zł
Zakłady gospodarki mieszkaniowej
9 237 966,00 zł
Wydatki bieżące
117 000,00 zł
Wydatki majątkowe
3 118 800,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
3 235 800,00 zł
Wydatki bieżące
1 550 830,00 zł
Wydatki majątkowe
314 021,00 zł
Pozostała działalność
1 864 851,00 zł
Wydatki bieżące
3 405 236,00 zł
Straż gminna (miejska)
3 405 236,00 zł
Wydatki bieżące
820 000,00 zł
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
820 000,00 zł
Wydatki bieżące
512 500,00 zł
Wydatki majątkowe
26 500,00 zł
Ochotnicze straże pożarne
539 000,00 zł
Wydatki bieżące
458 984,00 zł
Komendy powiatowe Policji
458 984,00 zł
Wydatki bieżące
30 700,00 zł
Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa.
Obrona cywilna
30 700,00 zł
Wydatki bieżące
1 000,00 zł
Zarządzanie kryzysowe
1 000,00 zł
Wydatki bieżące
3 537 574,00 zł
Pozostała działalność
3 537 574,00 zł
Wydatki bieżące
3 490 000,00 zł
Działalność dydaktyczna i badawcza
3 490 000,00 zł
Wydatki bieżące
54 000,00 zł
Pomoc materialna dla studentów i doktorantów
54 000,00 zł
Wydatki bieżące
2 537 204,00 zł
Świetlice szkolne
2 537 204,00 zł
Wydatki bieżące
250 120,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
250 120,00 zł
Wydatki bieżące
80 000,00 zł
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
80 000,00 zł
Wydatki bieżące
61 286,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjanym
61 286,00 zł
Wydatki bieżące
38 600,00 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
38 600,00 zł
Wydatki bieżące
63 997,00 zł
Pozostała działalność
63 997,00 zł
Wydatki majątkowe
3 600 000,00 zł
Obsługa długu publicznego
3 600 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 023 160,00 zł
Wydatki majątkowe
715 000,00 zł
Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa.
Działalność usługowa
1 738 160,00 zł
Dostarczanie wody
655 194,00 zł
Wydatki bieżące
369 031,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
369 031,00 zł
Wydatki bieżące
30 000,00 zł
Turystyka
30 000,00 zł
Wydatki bieżące
17 700,00 zł
Leśnictwo
17 700,00 zł
Wydatki bieżące
5 328,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa.
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
5 328,00 zł
Wydatki bieżące
400,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa.
Obrona narodowa
400,00 zł
334 557 664,00 zł
0,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Polkowice w 2020 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
79 260 660,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
50.8%
Infrastruktura duża
21.82%
Infrastruktura mała
27.38%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
40 266 000,00 zł
17 291 109,00 zł
21 703 551,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_budowa-drog_bB8mBZS.jpg

Drogi publiczne wojewódzkie i powiatowe

Dotacja na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na budowę zatoki autobusowej i wiaty przystankowej w pasie drogi wojewódzkiej w Pieszkowicach; 

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego na budowę chodnika w Moskorzynie; 

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1138D w Jędrzychowie - etap I i III;


Całkowity koszt
1 529 200,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_budowa-drog_J4aPDPh.jpg

Drogi publiczne gminne i wewnętrzne

Budowa drogi gminnej Jana Pawła II, ulicy Myśliwskiej i Orlej;

Budowa nawierzchni ul. Żarskiej, ul. Przemkowskiej; 

PT budowy obwodnicy i ulicy Gaikowej w Sobinie - II etap; 

Przebudowa skrzyżowania ulic Kopalnianej i Działkowej; 

Dotacja celowa na pomoc finansowa dla Powiatu Polkowickiego na budowę dróg; 

Budowa ulicy Kaktusowej, Jemiołowej, Poziomkowej, Narcyzowej i Perłowej;

Budowa dróg w Biedrzychowej, w Moskorzynie;

Budowa dróg dojazdowych i chodnika do posesji w Guzicach; 

Budowa nawierzchni ul. Kminkowej oraz ul. Babisza; 

PT budowy drogi od posesji nr 22d do posesji nr 22o wraz z oświetleniem w Kaźmierzowie;

Przebudowa ul. Kopalnianej w kierunku zakładów przemysłowych; 

Budowa dróg i chodników w Suchej Górnej;

Całkowity koszt
22 475 300,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_chodniki_LqEJlCz.jpg

Budowa chodników i ścieżek rowerowych

Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy; 

Wiejski chodnik do kultury i rozrywki Trzebcz - PBO 2020; 

Budowa chodnika w Nowej Wsi Lubińskiej; 

Budowa chodnika do cmentarza komunalnego wraz z oświetleniem; 

Całkowity koszt
680 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_ochrona-srodowiska_b7Y7H31.jpg

Ochrona klimatu i środowiska

Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji; 

Budowa instalacji fotowoltaicznej - koncepcja i PT; 

Zadania związane z ochroną powietrza i klimatu, wymiana starych pieców c.o.;

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach na budowę punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Polkowice;

Kalina - modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej gm. Polkowice - zadania z zakresu ochrony środowiska - OS;

Całkowity koszt
9 825 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_parking_I53YwNt.jpg

Inne inwestycje

Zatoka autobusowa Biedrzychowa - PBO 2020; 

Przebudowa terenu wzdłuż ul. Kopalnianej; 

Zagospodarowanie terenu wnętrza ul. Kmicica oraz osiedla Dąbrowskiego;

Budowa parkingów przy ul. K.B. Kominka w Polkowicach; 

Montaż elementów uspokojenia ruchu drogowego; 

Budowa wiat przystankowych w Tranówku i Żukowie; 

Podwyższenie kapitału zakładowego PGM Sp z o.o.; 

Dotacja celowa na modernizację sieci energetycznej ROD ""Marysieńka""; 

Zagospodarowanie terenu przy ul.Wołodyjowskiego 1-11; 

Budowa kanalizacji deszczowej w Żukowie;

Całkowity koszt
5 756 500,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_oswietlenie-uliczne_Bt9Zpma.jpg

Oświetlenie

Oświetlone Polkowice - Lepsze Polkowice, montaż oświetlenia chodnika przy ul. Dąbrowskiego 32A-14 - PBO;

Oświetlenie uliczne Biedrzychowa - PBO;

Doświetlenie miejscowości Jędrzychów- PBO;

Poprawa bezpieczeństwa dróg - doświetlenie przejść dla pieszych;

Modernizacja oświetlenia ulicznego na zasobach Tauron na terenach wiejskich;

Budowa oświetlenia drogi w Biedrzychowej, Dąbrowie, Jędrzychowie, Komornikach, Moskorzynie oraz w Sobinie;

Przebudowa oświetlenia na terenie Kaźmierzowa, osiedla Gwarków, ulicy Dąbrowskiego, Ogrodowej, Lipowej, Legnickiej;

Budowa oświetlenia ul. Szprotawskiej, Goździkowej i Jaśminowej w Polkowicach;

Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem w Nowej Wsi Lubińskiej- etap 2 i 3;

Budowa oświetlenia terenów rekreacyjnych w Sobinie;

Całkowity koszt
2 496 100,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_modernizacja_1GUodfB.jpg

Modernizacje budynków

Przebudowa budynków wysokich ul. Hubala 22, 24, 26, 28; 

Wykupy nieruchomości; 

Modernizacja budynku ZUS; 

Dotacja w ramach Specjalnej Strefy Rewitalizacji - ul. 3 Maja 1-14; 

Przebudowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza gminnego w Polkowicach; 

Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego; 

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kaźmierzowie;

Przebudowa pałacu w Suchej Górnej; 

Przebudowa zabytkowego wiatraka;

Całkowity koszt
13 002 821,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_park_b4W62FH.jpg

Utrzymanie zieleni

Budowa szaty roślinnej przy siłowni plenerowej na skwerze przy ul. Jesionowej i Kalinowej na Osiedlu Polanka w Polkowicach - PBO; 

Zagospodarowanie terenu przy ul. Ociosowej; 

Budowa szaty roślinnej przy ul. Dąbrowskiego 26a; 

Zielony Zakątek Pieszkowice - PBO;

Całkowity koszt
402 188,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_mini-teznia.jpg

Rekreacja

Rewitalizacja parku na osiedlu Dąbrowskiego; 

Tworzenie i rewitalizacja parków na terenie gminy; 

Wykonanie i modernizacja elementów małej architektury na terenie gminy; 

Budowa tężni solankowej Centralny Park Zabaw i Wypoczynku w Polkowicach - PBO; 

Plac zabaw Borówkowa - PBO; 

Doposażenie i modernizacja placu zabaw dla dzieci w Sobinie - PBO; 

Budowa elementów małej architektury na terenach leśnych; 

Rewitalizacja zabytkowego parku na osiedlu Polkowice Dolne;

Całkowity koszt
1 390 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_sport_MgZgy5U.jpg

Sport i rekreacja

Rewitalizacja budynku przy boisku w Komornikach; 
Budowa zaplecza szatniowo - sanitarnego w Suchej Górnej; 
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Owocowej - PBO; 
Rozbudowa siłowni zewnętrznej Żelazny Most - PBO; 
Rozbudowa infrastruktury sportowej przy stadionie miejskim w Polkowicach; 
Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Nowej Wsi Lubińskiej 
Podwyższenie kapitału zakładowego Aquapark Polkowice RCRR S.A.; 
Budowa centrum rekreacyjno - sportowego w Kaźmierzowie;
Całkowity koszt
12 400 300,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_plac-zabaw_C7WS9Kv.jpg

Oświata i wychowanie

Zakup serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1;

Adaptacja części korytarza na gabinet pielęgniarski Szkoły Podstawowej Integracyjnej w Jędrzychowie; 

Ścieżka doświadczeń dla małych i dużych na terenie Przedszkola nr 2 - PBO; 

Naukowo-sensoryczny plac zabaw na terenie Przedszkola nr 4 - PBO; 

Zakup pieca konwekcyjno - parowego na potrzeby PM 2; 

Wykonanie wentylacji w kuchni Szkoły Podstawowej Nr 1; 

Całkowity koszt
378 530,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_wykup-gruntow-pod-inwestycje-gminne_q6hS9qQ.jpg

Ochrona zdrowia

Dotacja celowa dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy na zakup sprzętu medycznego; 

Podwyższenie kapitału zakładowego PCUZ S.A.;

Całkowity koszt
3 500 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_swietlica_rN2qdk2.jpg

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na zakup pieca kręgowego do wypału ceramiki wraz z dodatkowym wyposażeniem; 

Dostawa i montaż klimatyzatorów wraz z modernizacją instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej Nowa Wieś Lubińska; 

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Trzebczu;

Powrót Piasta - PBO; 

Polaków Golgota Wschodu - Miejsce Pamięci - PBO;

Całkowity koszt
422 700,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_dzia%C5%82ania_spo%C5%82eczne_psJgQE8.jpg

Bezpieczeństwo publiczne

Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na budowę nowej siedziby KPP w Polkowicach oraz współfinansowanie zakupu pojazdu służbowego typu furgon;  

Rozbudowa obiektu Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach;

Defibrylator pod ręką - Lepsze Polkowice Sucha Górna - PBO; 

Budowa monitoringu wizyjnego miasta - etap I; 

Bezpieczna Sucha Górna. System monitoringu mobilnego zasilanego fotowoltaicznie - PBO; 

Doposażenie świetlicy. Zakup monitoringu do dwóch punktów PSZOK Moskorzyn - PBO;

Całkowity koszt
4 388 976,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_e-urzad_GjAtEAf.jpg

Inne inwestycje

Administracja publiczna - zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, klimatyzacji na potrzeby UG; 

Pralnica wolnostojąca wysokoobrotowa do pralni w Żłobku Miejskim Nr 1; 

Różne rozliczenia - rezerwa na wydatki inwestycyjne;

Budowa obiektu strzelnicy w Polkowicach; 

Całkowity koszt
613 045,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań

Infrastruktura duża

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_budowa-drog_bB8mBZS.jpg

Całkowity koszt

1 529 200,00 zł

Drogi publiczne wojewódzkie i powiatowe

Dotacja na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na budowę zatoki autobusowej i wiaty przystankowej w pasie drogi wojewódzkiej w Pieszkowicach; 

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego na budowę chodnika w Moskorzynie; 

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1138D w Jędrzychowie - etap I i III;


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_budowa-drog_J4aPDPh.jpg

Całkowity koszt

22 475 300,00 zł

Drogi publiczne gminne i wewnętrzne

Budowa drogi gminnej Jana Pawła II, ulicy Myśliwskiej i Orlej;

Budowa nawierzchni ul. Żarskiej, ul. Przemkowskiej; 

PT budowy obwodnicy i ulicy Gaikowej w Sobinie - II etap; 

Przebudowa skrzyżowania ulic Kopalnianej i Działkowej; 

Dotacja celowa na pomoc finansowa dla Powiatu Polkowickiego na budowę dróg; 

Budowa ulicy Kaktusowej, Jemiołowej, Poziomkowej, Narcyzowej i Perłowej;

Budowa dróg w Biedrzychowej, w Moskorzynie;

Budowa dróg dojazdowych i chodnika do posesji w Guzicach; 

Budowa nawierzchni ul. Kminkowej oraz ul. Babisza; 

PT budowy drogi od posesji nr 22d do posesji nr 22o wraz z oświetleniem w Kaźmierzowie;

Przebudowa ul. Kopalnianej w kierunku zakładów przemysłowych; 

Budowa dróg i chodników w Suchej Górnej;

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_chodniki_LqEJlCz.jpg

Całkowity koszt

680 000,00 zł

Budowa chodników i ścieżek rowerowych

Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy; 

Wiejski chodnik do kultury i rozrywki Trzebcz - PBO 2020; 

Budowa chodnika w Nowej Wsi Lubińskiej; 

Budowa chodnika do cmentarza komunalnego wraz z oświetleniem; 

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_ochrona-srodowiska_b7Y7H31.jpg

Całkowity koszt

9 825 000,00 zł

Ochrona klimatu i środowiska

Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji; 

Budowa instalacji fotowoltaicznej - koncepcja i PT; 

Zadania związane z ochroną powietrza i klimatu, wymiana starych pieców c.o.;

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach na budowę punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Polkowice;

Kalina - modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej gm. Polkowice - zadania z zakresu ochrony środowiska - OS;

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_parking_I53YwNt.jpg

Całkowity koszt

5 756 500,00 zł

Inne inwestycje

Zatoka autobusowa Biedrzychowa - PBO 2020; 

Przebudowa terenu wzdłuż ul. Kopalnianej; 

Zagospodarowanie terenu wnętrza ul. Kmicica oraz osiedla Dąbrowskiego;

Budowa parkingów przy ul. K.B. Kominka w Polkowicach; 

Montaż elementów uspokojenia ruchu drogowego; 

Budowa wiat przystankowych w Tranówku i Żukowie; 

Podwyższenie kapitału zakładowego PGM Sp z o.o.; 

Dotacja celowa na modernizację sieci energetycznej ROD ""Marysieńka""; 

Zagospodarowanie terenu przy ul.Wołodyjowskiego 1-11; 

Budowa kanalizacji deszczowej w Żukowie;

Infrastruktura mała

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_oswietlenie-uliczne_Bt9Zpma.jpg

Całkowity koszt

2 496 100,00 zł

Oświetlenie

Oświetlone Polkowice - Lepsze Polkowice, montaż oświetlenia chodnika przy ul. Dąbrowskiego 32A-14 - PBO;

Oświetlenie uliczne Biedrzychowa - PBO;

Doświetlenie miejscowości Jędrzychów- PBO;

Poprawa bezpieczeństwa dróg - doświetlenie przejść dla pieszych;

Modernizacja oświetlenia ulicznego na zasobach Tauron na terenach wiejskich;

Budowa oświetlenia drogi w Biedrzychowej, Dąbrowie, Jędrzychowie, Komornikach, Moskorzynie oraz w Sobinie;

Przebudowa oświetlenia na terenie Kaźmierzowa, osiedla Gwarków, ulicy Dąbrowskiego, Ogrodowej, Lipowej, Legnickiej;

Budowa oświetlenia ul. Szprotawskiej, Goździkowej i Jaśminowej w Polkowicach;

Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem w Nowej Wsi Lubińskiej- etap 2 i 3;

Budowa oświetlenia terenów rekreacyjnych w Sobinie;

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_modernizacja_1GUodfB.jpg

Całkowity koszt

13 002 821,00 zł

Modernizacje budynków

Przebudowa budynków wysokich ul. Hubala 22, 24, 26, 28; 

Wykupy nieruchomości; 

Modernizacja budynku ZUS; 

Dotacja w ramach Specjalnej Strefy Rewitalizacji - ul. 3 Maja 1-14; 

Przebudowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza gminnego w Polkowicach; 

Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego; 

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kaźmierzowie;

Przebudowa pałacu w Suchej Górnej; 

Przebudowa zabytkowego wiatraka;

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_park_b4W62FH.jpg

Całkowity koszt

402 188,00 zł

Utrzymanie zieleni

Budowa szaty roślinnej przy siłowni plenerowej na skwerze przy ul. Jesionowej i Kalinowej na Osiedlu Polanka w Polkowicach - PBO; 

Zagospodarowanie terenu przy ul. Ociosowej; 

Budowa szaty roślinnej przy ul. Dąbrowskiego 26a; 

Zielony Zakątek Pieszkowice - PBO;

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_mini-teznia.jpg

Całkowity koszt

1 390 000,00 zł

Rekreacja

Rewitalizacja parku na osiedlu Dąbrowskiego; 

Tworzenie i rewitalizacja parków na terenie gminy; 

Wykonanie i modernizacja elementów małej architektury na terenie gminy; 

Budowa tężni solankowej Centralny Park Zabaw i Wypoczynku w Polkowicach - PBO; 

Plac zabaw Borówkowa - PBO; 

Doposażenie i modernizacja placu zabaw dla dzieci w Sobinie - PBO; 

Budowa elementów małej architektury na terenach leśnych; 

Rewitalizacja zabytkowego parku na osiedlu Polkowice Dolne;

Sprawy społeczne, kultura i sport

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_sport_MgZgy5U.jpg

Całkowity koszt

12 400 300,00 zł

Sport i rekreacja

Rewitalizacja budynku przy boisku w Komornikach; 
Budowa zaplecza szatniowo - sanitarnego w Suchej Górnej; 
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Owocowej - PBO; 
Rozbudowa siłowni zewnętrznej Żelazny Most - PBO; 
Rozbudowa infrastruktury sportowej przy stadionie miejskim w Polkowicach; 
Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Nowej Wsi Lubińskiej 
Podwyższenie kapitału zakładowego Aquapark Polkowice RCRR S.A.; 
Budowa centrum rekreacyjno - sportowego w Kaźmierzowie;
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_plac-zabaw_C7WS9Kv.jpg

Całkowity koszt

378 530,00 zł

Oświata i wychowanie

Zakup serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1;

Adaptacja części korytarza na gabinet pielęgniarski Szkoły Podstawowej Integracyjnej w Jędrzychowie; 

Ścieżka doświadczeń dla małych i dużych na terenie Przedszkola nr 2 - PBO; 

Naukowo-sensoryczny plac zabaw na terenie Przedszkola nr 4 - PBO; 

Zakup pieca konwekcyjno - parowego na potrzeby PM 2; 

Wykonanie wentylacji w kuchni Szkoły Podstawowej Nr 1; 

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_wykup-gruntow-pod-inwestycje-gminne_q6hS9qQ.jpg

Całkowity koszt

3 500 000,00 zł

Ochrona zdrowia

Dotacja celowa dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy na zakup sprzętu medycznego; 

Podwyższenie kapitału zakładowego PCUZ S.A.;

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_swietlica_rN2qdk2.jpg

Całkowity koszt

422 700,00 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Polkowicach na zakup pieca kręgowego do wypału ceramiki wraz z dodatkowym wyposażeniem; 

Dostawa i montaż klimatyzatorów wraz z modernizacją instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej Nowa Wieś Lubińska; 

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Trzebczu;

Powrót Piasta - PBO; 

Polaków Golgota Wschodu - Miejsce Pamięci - PBO;

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_dzia%C5%82ania_spo%C5%82eczne_psJgQE8.jpg

Całkowity koszt

4 388 976,00 zł

Bezpieczeństwo publiczne

Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na budowę nowej siedziby KPP w Polkowicach oraz współfinansowanie zakupu pojazdu służbowego typu furgon;  

Rozbudowa obiektu Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach;

Defibrylator pod ręką - Lepsze Polkowice Sucha Górna - PBO; 

Budowa monitoringu wizyjnego miasta - etap I; 

Bezpieczna Sucha Górna. System monitoringu mobilnego zasilanego fotowoltaicznie - PBO; 

Doposażenie świetlicy. Zakup monitoringu do dwóch punktów PSZOK Moskorzyn - PBO;

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_e-urzad_GjAtEAf.jpg

Całkowity koszt

613 045,00 zł

Inne inwestycje

Administracja publiczna - zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, klimatyzacji na potrzeby UG; 

Pralnica wolnostojąca wysokoobrotowa do pralni w Żłobku Miejskim Nr 1; 

Różne rozliczenia - rezerwa na wydatki inwestycyjne;

Budowa obiektu strzelnicy w Polkowicach; 

05

Budżet obywatelski

W budżecie obywatelskim to my mieszkańcy aktywnie współdecydujemy o przeznaczeniu określonej puli pieniędzy na przedsięwzięcia inwestycyjne.
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/polkowice_budzetobywatelski_58fTYsb.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/polkowice_budzetobywatelski_awbAsHy.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/polkowice_budzetobywatelski_pSR9AFa.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/polkowice_budzetobywatelski_XAE5scx.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/polkowice_budzetobywatelski_WHtd10y.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/g%C5%82owne_Polkowice.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/polkowice_budzetobywatelski_1BYx2Vz.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/polkowice_budzetobywatelski_i64ukpk.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/polkowice_budzetobywatelski_bl1SJlT.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/polkowice_budzetobywatelski_tWa2Jfs.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/polkowice_budzetobywatelski_4UiU9Va.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/polkowice_budzetobywatelski_CG1H3Aw.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/polkowice_budzetobywatelski_beDtQAC.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/polkowice_budzetobywatelski_GVcEZI7.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/polkowice_budzetobywatelski_6uJJQck.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/polkowice_budzetobywatelski_OtD228u.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/polkowice_budzetobywatelski_G9WvbDt.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/polkowice_budzetobywatelski_8SgotEv.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/polkowice_budzetobywatelski_CEJvJqx.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/polkowice_budzetobywatelski_7XBjqre.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/polkowice_budzetobywatelski_Mnded5n.jpg

Całkowity koszt

30 000,00 zł

Zatoka autobusowa Biedrzychowa - PBO

Całkowity koszt

40 000,00 zł

Wiejski chodnik do kultury i rozrywki Trzebcz - PBO 2020

Całkowity koszt

26 500,00 zł

Defibrylator pod ręką - Lepsze Polkowice Sucha Górna - PBO

Całkowity koszt

23 862,00 zł

Doposażenie świetlicy. Zakup monitoringu do dwóch punktów PSZOK Moskorzyn - PBO

Całkowity koszt

12 630,00 zł

Bezpieczna Sucha Górna. System monitoringu mobilnego zasilanego fotowoltaicznie - PBO

Całkowity koszt

161 000,00 zł

Naukowo-sensoryczny plac zabaw na terenie Przedszkola nr 4 - PBO

Całkowity koszt

115 000,00 zł

Ścieżka doświadczeń dla małych i dużych na terenie Przedszkola nr 2 - PBO

Całkowity koszt

135 188,00 zł

Budowa szaty roślinnej przy siłowni plenerowej na skwerze przy ul. Jesionowej i Kalinowej na Osiedlu Polanka w Polkowicach - PBO

Całkowity koszt

40 000,00 zł

Doświetlenie miejscowości Jędrzychów- PBO

Całkowity koszt

26 000,00 zł

Oświetlone Polkowice - Lepsze Polkowice, montaż oświetlenia chodnika przy ul. Dąbrowskiego 32A-14 - PBO

Całkowity koszt

40 000,00 zł

Oświetlenie uliczne Biedrzychowa - PBO

Całkowity koszt

200 000,00 zł

Plac zabaw Borówkowa - PBO

Całkowity koszt

200 000,00 zł

Budowa tężni solankowej Centralny Park Zabaw i Wypoczynku w Polkowicach - PBO

Całkowity koszt

40 000,00 zł

Zielony Zakątek Pieszkowice - PBO

Całkowity koszt

40 000,00 zł

Doposażenie i modernizacja placu zabaw dla dzieci w Sobinie - PBO

Całkowity koszt

40 000,00 zł

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kaźmierzowie

Całkowity koszt

38 400,00 zł

Dostawa i montaż klimatyzatorów wraz z modernizacją instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej Nowa Wieś Lubińska

Całkowity koszt

168 600,00 zł

Polaków Golgota Wschodu - Miejsce Pamięci - PBO

Całkowity koszt

150 000,00 zł

Powrót Piasta - PBO

Całkowity koszt

37 300,00 zł

Rozbudowa siłowni zewnętrznej Żelazny Most - PBO

Całkowity koszt

200 000,00 zł

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Owocowej - PBO

Zobacz pełną listę zadań

Budżet obywatelski

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/polkowice_budzetobywatelski_58fTYsb.jpg

Całkowity koszt

30 000,00 zł

Zatoka autobusowa Biedrzychowa - PBO

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/polkowice_budzetobywatelski_awbAsHy.jpg

Całkowity koszt

40 000,00 zł

Wiejski chodnik do kultury i rozrywki Trzebcz - PBO 2020

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/polkowice_budzetobywatelski_pSR9AFa.jpg

Całkowity koszt

26 500,00 zł

Defibrylator pod ręką - Lepsze Polkowice Sucha Górna - PBO

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/polkowice_budzetobywatelski_XAE5scx.jpg

Całkowity koszt

23 862,00 zł

Doposażenie świetlicy. Zakup monitoringu do dwóch punktów PSZOK Moskorzyn - PBO

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/polkowice_budzetobywatelski_WHtd10y.jpg

Całkowity koszt

12 630,00 zł

Bezpieczna Sucha Górna. System monitoringu mobilnego zasilanego fotowoltaicznie - PBO

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/g%C5%82owne_Polkowice.jpg

Całkowity koszt

161 000,00 zł

Naukowo-sensoryczny plac zabaw na terenie Przedszkola nr 4 - PBO

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/polkowice_budzetobywatelski_1BYx2Vz.jpg

Całkowity koszt

115 000,00 zł

Ścieżka doświadczeń dla małych i dużych na terenie Przedszkola nr 2 - PBO

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/polkowice_budzetobywatelski_i64ukpk.jpg

Całkowity koszt

135 188,00 zł

Budowa szaty roślinnej przy siłowni plenerowej na skwerze przy ul. Jesionowej i Kalinowej na Osiedlu Polanka w Polkowicach - PBO

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/polkowice_budzetobywatelski_bl1SJlT.jpg

Całkowity koszt

40 000,00 zł

Doświetlenie miejscowości Jędrzychów- PBO

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/polkowice_budzetobywatelski_tWa2Jfs.jpg

Całkowity koszt

26 000,00 zł

Oświetlone Polkowice - Lepsze Polkowice, montaż oświetlenia chodnika przy ul. Dąbrowskiego 32A-14 - PBO

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/polkowice_budzetobywatelski_4UiU9Va.jpg

Całkowity koszt

40 000,00 zł

Oświetlenie uliczne Biedrzychowa - PBO

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/polkowice_budzetobywatelski_CG1H3Aw.jpg

Całkowity koszt

200 000,00 zł

Plac zabaw Borówkowa - PBO

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/polkowice_budzetobywatelski_beDtQAC.jpg

Całkowity koszt

200 000,00 zł

Budowa tężni solankowej Centralny Park Zabaw i Wypoczynku w Polkowicach - PBO

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/polkowice_budzetobywatelski_GVcEZI7.jpg

Całkowity koszt

40 000,00 zł

Zielony Zakątek Pieszkowice - PBO

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/polkowice_budzetobywatelski_6uJJQck.jpg

Całkowity koszt

40 000,00 zł

Doposażenie i modernizacja placu zabaw dla dzieci w Sobinie - PBO

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/polkowice_budzetobywatelski_OtD228u.jpg

Całkowity koszt

40 000,00 zł

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kaźmierzowie

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/polkowice_budzetobywatelski_G9WvbDt.jpg

Całkowity koszt

38 400,00 zł

Dostawa i montaż klimatyzatorów wraz z modernizacją instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej Nowa Wieś Lubińska

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/polkowice_budzetobywatelski_8SgotEv.jpg

Całkowity koszt

168 600,00 zł

Polaków Golgota Wschodu - Miejsce Pamięci - PBO

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/polkowice_budzetobywatelski_CEJvJqx.jpg

Całkowity koszt

150 000,00 zł

Powrót Piasta - PBO

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/polkowice_budzetobywatelski_7XBjqre.jpg

Całkowity koszt

37 300,00 zł

Rozbudowa siłowni zewnętrznej Żelazny Most - PBO

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/polkowice_budzetobywatelski_Mnded5n.jpg

Całkowity koszt

200 000,00 zł

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Owocowej - PBO

06

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Polkowicach rozlicza tylko 77% mieszkańców.

Teraz
77%
41 267 623,00 zł
Prognoza
100%
53 387 745,00 zł
Zobacz, jak brakujące +23%
wpływów PIT zmieni naszą gminę na lepsze.
+ 3
Rozrywka dla najmłodszych
+ 3
place zabaw
+ 5 km
Sport i rekreacja
+ 5 km
nowych ścieżek rowerowych
+ 5 km
Lepsze drogi
+ 5 km
wybudowanych dróg rocznie
+ 30
Większe bezpieczeństwo
+ 30
patroli mieszanych
+ 3
Lepsza edukacja
+ 3
zmodernizowane placówki oświatowe
+ 35
Monitoring miejski
+ 35
kamery monitoringu
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Polkowicach?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Polkowice (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.