Budżet gminy
Radzymin

Zobacz budżet 2021 Mapa województwa miejscowości Radzymin

Budżet 2021

Dochody 214 157 558,07 zł

36,72% Dotacje
20,99% PIT
14,2% Subwencje
13,49% Podatki od nieruchomości
10,6% Inne podatki i opłaty lokalne
3,13% Pozostałe dochody
0,87% CIT

Wydatki 218 808 528,07 zł

Oświata i wychowanie 28,53%
Rodzina 25,16%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15,81%
Transport i łączność 14,58%
Administracja publiczna 5,99%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1,92%
Pomoc społeczna 1,85%
Gospodarka mieszkaniowa 1,77%
Edukacyjna opieka wychowawcza 0,84%
Różne rozliczenia 0,74%
Pozostałe wydatki 0,66%
Rolnictwo i łowiectwo 0,6%
Ochrona zdrowia 0,57%
Kultura fizyczna 0,52%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,45%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Radzymin

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Radzymin

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

26 997
2018
27 504
2019
27 882
2020

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

4
2018
5
2019
7
2020

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

23
2018
21
2019
2020
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.