Budżet gminy
Stare Babice

Zobacz budżet 2021 Mapa województwa miejscowości Stare Babice

Budżet 2021

Dochody 158 369 219,78 zł

38,17% PIT
21,14% Dotacje
16,07% Subwencje
10,76% Inne podatki i opłaty lokalne
10,09% Podatki od nieruchomości
3,14% Pozostałe dochody
0,63% CIT

Wydatki 176 206 361,64 zł

Oświata i wychowanie 38,73%
Rodzina 17,72%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13,01%
Administracja publiczna 7,92%
Transport i łączność 7,16%
Różne rozliczenia 3,57%
Kultura fizyczna 2,3%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2,05%
Gospodarka mieszkaniowa 1,8%
Obsługa długu publicznego 1,2%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,09%
Edukacyjna opieka wychowawcza 1,06%
Pomoc społeczna 0,93%
Handel 0,57%
Działalność usługowa 0,45%
Ochrona zdrowia 0,32%
Pozostałe wydatki 0,12%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Stare Babice

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Stare Babice

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

18 875
2018
19 279
2019
19 605
2020

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

3
2018
2
2019
3
2020

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

16
2018
15
2019
2020
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.