Gmina Zielonki

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Zielonki
i razem ze mną mieszka oficjalnie
21 894
mieszkańców
W 2019 roku planowane są dochody w wysokości
139 633 023,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
34.39%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
PIT
48 014 052 zł
34.39%
CIT
CIT
100 000 zł
0.07%
Podatki od nieruchomości
Podatki od nieruchomości
7 336 000 zł
5.25%
Inne podatki i opłaty lokalne
Inne Podatki Lokalne
5 876 108 zł
4.21%
Dotacje
Dotacje
49 920 385 zł
35.75%
Subwencje
Subwencje
20 513 454 zł
14.69%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
7 873 024 zł
5.64%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2019 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
153 806 731,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
65 201 483,00 zł
stanowią 42% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
42%
65 201 483,00 zł
Wydatki bieżące
58%
88 605 248,00 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.08%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowania_67HjOMY.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
48 585 579,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_P0v5zZu.svg
Transport i łączność, w tym linie aglomeracyjne
całkowity koszt
31 520 011,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_byZ8eRC.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
26 084 314,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_BSDVlee.svg
Rodzina
całkowity koszt
18 016 084,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_XlfhXiT.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
11 115 763,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_x0VdC4W.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
4 842 641,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_JQbuWpd.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
3 107 510,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_Lsozs4c.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 890 128,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_lvRBnld.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 567 988,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_svRI69b.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 422 480,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rolnictwo-lowiectwo_Wgmtq7V.svg
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
1 421 508,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_T6wTS9O.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 092 255,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_byZ8eRC.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
2 140 470,00 zł
Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Transport i łączność, w tym linie aglomeracyjne
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowania_67HjOMY.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
48 585 579,00 zł
Wydatki bieżące
126 982 039,21 zł
Wydatki inwestycyjne
17 320 580,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_P0v5zZu.svg
Transport i łączność, w tym linie aglomeracyjne
całkowity koszt
31 520 011,00 zł
Wydatki bieżące
5 270 090,00 zł
Wydatki inwestycyjne
26 249 921,00 zł
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_byZ8eRC.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
26 084 314,00 zł
Wydatki bieżące
7 898 790,00 zł
Wydatki inwestycyjne
18 185 524,00 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_BSDVlee.svg
Rodzina
całkowity koszt
18 016 084,00 zł
Wydatki bieżące
18 016 084,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_XlfhXiT.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
11 115 763,00 zł
Wydatki bieżące
10 965 763,00 zł
Wydatki inwestycyjne
150 000,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_x0VdC4W.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
4 842 641,00 zł
Wydatki bieżące
4 822 641,00 zł
Wydatki inwestycyjne
20 000,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_JQbuWpd.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
3 107 510,00 zł
Wydatki bieżące
2 591 560,00 zł
Wydatki inwestycyjne
515 950,00 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_Lsozs4c.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 890 128,00 zł
Wydatki bieżące
2 490 128,00 zł
Wydatki inwestycyjne
400 000,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_lvRBnld.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 567 988,00 zł
Wydatki bieżące
567 988,00 zł
Wydatki inwestycyjne
1 000 000,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_svRI69b.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 422 480,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rolnictwo-lowiectwo_Wgmtq7V.svg
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
1 421 508,00 zł
Wydatki bieżące
246 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
1 175 508,00 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_T6wTS9O.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 092 255,00 zł
Wydatki bieżące
908 255,00 zł
Wydatki inwestycyjne
184 000,00 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_byZ8eRC.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
2 140 470,00 zł
Wydatki bieżące
2 140 470,00 zł
Wydatki bieżące
15 979 966,00 zł
Wydatki inwestycyjne
17 270 580,00 zł
Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa, pozostała część pokrywana z budżetu gminy
Szkoły podstawowe
33 250 546,00 zł
Wydatki bieżące
11 378 734,00 zł
Wydatki inwestycyjne
50 000,00 zł
Przedszkola i oddziały przedszkolne
11 428 734,00 zł
Wydatki bieżące
1 495 304,00 zł
Gimnazja
1 495 304,00 zł
Wydatki bieżące
710 971,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół
710 971,00 zł
Wydatki bieżące
89 343,00 zł
Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli
89 343,00 zł
Wydatki bieżące
1 528 619,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
1 528 619,00 zł
Wydatki bieżące
82 062,00 zł
Pozostała działalność
82 062,00 zł
Wydatki inwestycyjne
21 491 388,90 zł
Wydatek w części pokrywany ze środków z UE oraz z dotacji otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego
Drogi publiczne powiatowe
21 491 388,90 zł
Wydatki bieżące
2 335 090,00 zł
Wydatki inwestycyjne
4 436 532,10 zł
Wydatek w części pokrywany ze środków z UE
Drogi publiczne gminne
6 771 622,10 zł
Wydatki bieżące
2 935 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
306 000,00 zł
Lokalny transport zbiorowy
3 241 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
16 000,00 zł
Drogi publiczne wojewódzkie
16 000,00 zł
Wydatki bieżące
53 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
11 809 183,00 zł
Wydatek w części pokrywany ze środków z UE
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
11 862 183,00 zł
Wydatki bieżące
104 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
5 231 688,00 zł
Wydatek w części pokrywany ze środków z UE
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
5 335 688,00 zł
Wydatki bieżące
5 043 500,00 zł
Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Gospodarka odpadami komunalnymi
5 043 500,00 zł
Wydatki bieżące
1 775 500,00 zł
Wydatki inwestycyjne
248 900,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
2 024 400,00 zł
Wydatki bieżące
261 840,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
261 840,00 zł
Wydatki bieżące
124 550,00 zł
Wydatki inwestycyjne
20 000,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
144 550,00 zł
Wydatki bieżące
100 000,00 zł
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
100 000,00 zł
Wydatki bieżące
436 400,00 zł
Wydatki inwestycyjne
875 753,00 zł
Pozostała działalność
1 312 153,00 zł
Wydatki bieżące
12 514 433,00 zł
Wydatek ten zazwyczaj pokrywany jest w całości z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa, jednak w naszej gminie część tego wydatku pokrywana jest z własnych środków budżetowych
Świadczenia wychowawcze
12 514 433,00 zł
Wydatki bieżące
3 619 320,00 zł
Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa, pozostała część pokrywana z budżetu gminy
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
3 619 320,00 zł
Wydatki bieżące
1 769 134,00 zł
Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa, pozostała część pokrywana z budżetu gminy
Wspieranie rodziny
1 769 134,00 zł
Wydatki bieżące
63 681,00 zł
Rodziny zastępcze
63 681,00 zł
Wydatki bieżące
37 200,00 zł
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
37 200,00 zł
Wydatki bieżące
12 316,00 zł
Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
12 316,00 zł
Wydatki bieżące
7 693 725,00 zł
Wydatki inwestycyjne
150 000,00 zł
Urzędy gmin
7 843 725,00 zł
Wydatki bieżące
1 729 238,00 zł
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
1 729 238,00 zł
Wydatki bieżące
597 200,00 zł
Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa, pozostała część pokrywana z budżetu gminy
Urzędy wojewódzkie
597 200,00 zł
Wydatki bieżące
327 000,00 zł
Rady gmin
327 000,00 zł
Wydatki bieżące
297 100,00 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
297 100,00 zł
Wydatki bieżące
321 500,00 zł
Pozostała działalność
321 500,00 zł
Wydatki bieżące
2 060 136,00 zł
Wydatki inwestycyjne
20 000,00 zł
Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa, pozostała część pokrywana z budżetu gminy
Ośrodki pomocy społecznej
2 080 136,00 zł
Wydatki bieżące
628 238,00 zł
Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa, pozostała część pokrywana z budżetu gminy
Ośrodki wsparcia
628 238,00 zł
Wydatki bieżące
559 432,00 zł
Domy pomocy społecznej
559 432,00 zł
Wydatki bieżące
300 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
300 000,00 zł
Wydatki bieżące
236 139,00 zł
Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa, pozostała część pokrywana z budżetu gminy
Zasiłki stałe
236 139,00 zł
Wydatki bieżące
192 400,00 zł
Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa, pozostała część pokrywana z budżetu gminy
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
192 400,00 zł
Wydatki bieżące
175 714,00 zł
Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa, pozostała część pokrywana z budżetu gminy
Pomoc w zakresie dożywiania
175 714,00 zł
Wydatki bieżące
124 068,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
124 068,00 zł
Wydatki bieżące
36 490,00 zł
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy
36 490,00 zł
Wydatki bieżące
30 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Zwalczanie narkomanii
30 000,00 zł
Wydatki bieżące
22 770,00 zł
Dodatki mieszkaniowe
22 770,00 zł
Wydatki bieżące
21 083,00 zł
Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
21 083,00 zł
Wydatki bieżące
12 500,00 zł
Izby wytrzeźwień
12 500,00 zł
Wydatki bieżące
423 671,00 zł
Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa, pozostała część pokrywana z budżetu gminy
Pozostała działalność
423 671,00 zł
Brak podkategorii do wyświetlenia
Wydatki bieżące
1 956 128,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
1 956 128,00 zł
Wydatki bieżące
534 000,00 zł
Biblioteki
534 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
400 000,00 zł
Pozostała działalność
400 000,00 zł
Wydatki bieżące
91 688,00 zł
Wydatki inwestycyjne
1 000 000,00 zł
Obiekty sportowe
1 091 688,00 zł
Wydatki bieżące
476 300,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
476 300,00 zł
Wydatki bieżące
1 305 279,00 zł
Świetlice szkolne
1 305 279,00 zł
Wydatki bieżące
60 530,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
60 530,00 zł
Wydatki bieżące
56 671,00 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
56 671,00 zł
Wydatki bieżące
185 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
875 508,00 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
1 060 508,00 zł
Wydatki bieżące
17 000,00 zł
Izby rolnicze
17 000,00 zł
Wydatki bieżące
44 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
300 000,00 zł
Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa, pozostała część pokrywana z budżetu gminy
Pozostała działalność
344 000,00 zł
Wydatki bieżące
805 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
184 000,00 zł
Ochotnicze straże pożarne
989 000,00 zł
Wydatki bieżące
12 000,00 zł
Zarządzanie kryzysowe
12 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 255,00 zł
Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa, pozostała część pokrywana z budżetu gminy
Obrona cywilna
1 255,00 zł
Wydatki bieżące
90 000,00 zł
Pozostała działalność
90 000,00 zł
Wydatki bieżące
920 000,00 zł
Rezerwy ogólne i celowe
920 000,00 zł
Wydatki bieżące
916 000,00 zł
Obsługa długu publicznego
916 000,00 zł
Wydatki bieżące
300 000,00 zł
Działalność usługowa
300 000,00 zł
Wydatki bieżące
4 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
4 000,00 zł
Wydatki bieżące
470,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Obrona narodowa
470,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Zielonki w 2019 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
65 201 483,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
60.09%
Infrastruktura
39.91%
Pozostałe wydatki
Wydatki na inwestycje w dziale
39 177 512,00 zł
26 023 971,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/drogi_rowerowe_ioN1E2u.jpg

Ciągi pieszo-rowerowe (wydatki planowane na 2019 rok)

Poprawa dostępności infrastruktury pieszo-rowerowej. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020;
Budowa ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż:
1. dróg powiatowych nr 2156K/2293K na odcinku Węgrzce-Dziekanowice-Batowice;
2. drogi powiatowej nr 2153K, tj. ul. Granicznej w Bibicach i Woli Zachariaszowskiej;
3. dróg gminnych ul. Krakowskiej, fragment ul. Jana Matejki, ul. Tadeusza Kościuszki w Bosutowie.


Całkowity koszt
9 040 800,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/modernizacja_drog_wQnQlrw.jpg

Budowa dróg (wydatki planowane na 2019 rok)

Modernizacja dróg wojewódzkich, dojazdowych do gruntów rolnych, publicznych gminnych;
Rozwój infrastruktury drogowej łączącej sieć dróg Gminy Zielonki z siecią TEN-T. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020;
Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową 2156K. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020;
Dotacja dla Powiatu Krakowskiego z tytułu modernizacji dróg publicznych powiatowych.


Całkowity koszt
17 203 121,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/kanalizacja_wodociagi.jpg

Budowa kanalizacji i wodociągów (wydatki planowane na 2019 rok)

Projekt POliŚ "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki - IV etap". Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020;
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z chodnikiem i elementami odwodnienia w miejscowości Brzozówka;
Projektowanie i zakup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

Całkowity koszt
12 684 691,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswietlenie.JPG

Oświetlenie ulic, placów i dróg (wydatki planowane na 2019 rok)

Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego.Całkowity koszt
248 900,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/szko%C5%82a_ypEILHW.jpg

Oświata - budowa szkół (wydatki planowane na 2019 rok)

Projekt i budowa szkoły w Przybysławicach;
Rozbudowa szkół w Bibicach i Zielonkach;
Pozostałe wydatki inwestycyjne jednostek oświatowych.

Całkowity koszt
16 866 780,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/bezpieczenstwo_3TFf65U.jpg

Bezpieczeństwo (wydatki planowane na 2019 rok)

Projekt i budowa budynku OSP Bosutów;
Zakupy inwestycyjne.

Całkowity koszt
134 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/ochrona_powietrza_v05ZDTE.jpg

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (wydatki planowane na 2019 rok)

Projekt RPO WM pn. "Partnerski projekt budowy instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego". Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020;
Projekt ZIT nr 35 - "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej". Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020;
Projekt ZIT nr 49 - "Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki". Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.


Całkowity koszt
5 231 688,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/sport_i_rekreacja_UaVArLj.jpg

Sport, rekreacja, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (wydatki planowane na 2019 rok)

Projekt i budowa budynku użyteczności publicznej w Zielonkach;
Budowa boiska przy szkole w Zielonkach;
Zagospodarowanie terenu sportu, rekreacji i usług publicznych na działkach w Zielonkach;
Zagospodarowanie terenów na cele rekreacyjno-sportowe;
Budowa zaplecza socjalno-gospodarczego dla TS Węgrzce;
Budowa i modernizacja placów zabaw.


Całkowity koszt
2 621 553,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/pozosta%C5%82e_inwestycje_MC1uNOR.jpg

Pozostałe inwestycje (wydatki planowane na 2019 rok)

Wykonanie wiat i przystanków;
Zakupy gruntów;
Zakupy inwestycyjne;
Projekt budowy budynku Urzędu Gminy;
Renowacja stawu w miejscowości Trojanowice;
Zadania inwestycyjne w ramach konkursu "Małopolskie Remizy".


Całkowity koszt
1 169 950,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań

Infrastruktura

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/drogi_rowerowe_ioN1E2u.jpg

Całkowity koszt

9 040 800,00 zł

Ciągi pieszo-rowerowe (wydatki planowane na 2019 rok)

Poprawa dostępności infrastruktury pieszo-rowerowej. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020;
Budowa ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż:
1. dróg powiatowych nr 2156K/2293K na odcinku Węgrzce-Dziekanowice-Batowice;
2. drogi powiatowej nr 2153K, tj. ul. Granicznej w Bibicach i Woli Zachariaszowskiej;
3. dróg gminnych ul. Krakowskiej, fragment ul. Jana Matejki, ul. Tadeusza Kościuszki w Bosutowie.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/modernizacja_drog_wQnQlrw.jpg

Całkowity koszt

17 203 121,00 zł

Budowa dróg (wydatki planowane na 2019 rok)

Modernizacja dróg wojewódzkich, dojazdowych do gruntów rolnych, publicznych gminnych;
Rozwój infrastruktury drogowej łączącej sieć dróg Gminy Zielonki z siecią TEN-T. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020;
Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową 2156K. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020;
Dotacja dla Powiatu Krakowskiego z tytułu modernizacji dróg publicznych powiatowych.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/kanalizacja_wodociagi.jpg

Całkowity koszt

12 684 691,00 zł

Budowa kanalizacji i wodociągów (wydatki planowane na 2019 rok)

Projekt POliŚ "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki - IV etap". Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020;
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z chodnikiem i elementami odwodnienia w miejscowości Brzozówka;
Projektowanie i zakup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswietlenie.JPG

Całkowity koszt

248 900,00 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg (wydatki planowane na 2019 rok)

Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego.Pozostałe wydatki

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/szko%C5%82a_ypEILHW.jpg

Całkowity koszt

16 866 780,00 zł

Oświata - budowa szkół (wydatki planowane na 2019 rok)

Projekt i budowa szkoły w Przybysławicach;
Rozbudowa szkół w Bibicach i Zielonkach;
Pozostałe wydatki inwestycyjne jednostek oświatowych.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/bezpieczenstwo_3TFf65U.jpg

Całkowity koszt

134 000,00 zł

Bezpieczeństwo (wydatki planowane na 2019 rok)

Projekt i budowa budynku OSP Bosutów;
Zakupy inwestycyjne.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/ochrona_powietrza_v05ZDTE.jpg

Całkowity koszt

5 231 688,00 zł

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (wydatki planowane na 2019 rok)

Projekt RPO WM pn. "Partnerski projekt budowy instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego". Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020;
Projekt ZIT nr 35 - "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej". Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020;
Projekt ZIT nr 49 - "Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki". Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/sport_i_rekreacja_UaVArLj.jpg

Całkowity koszt

2 621 553,00 zł

Sport, rekreacja, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (wydatki planowane na 2019 rok)

Projekt i budowa budynku użyteczności publicznej w Zielonkach;
Budowa boiska przy szkole w Zielonkach;
Zagospodarowanie terenu sportu, rekreacji i usług publicznych na działkach w Zielonkach;
Zagospodarowanie terenów na cele rekreacyjno-sportowe;
Budowa zaplecza socjalno-gospodarczego dla TS Węgrzce;
Budowa i modernizacja placów zabaw.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/pozosta%C5%82e_inwestycje_MC1uNOR.jpg

Całkowity koszt

1 169 950,00 zł

Pozostałe inwestycje (wydatki planowane na 2019 rok)

Wykonanie wiat i przystanków;
Zakupy gruntów;
Zakupy inwestycyjne;
Projekt budowy budynku Urzędu Gminy;
Renowacja stawu w miejscowości Trojanowice;
Zadania inwestycyjne w ramach konkursu "Małopolskie Remizy".


05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Zielonki rozlicza tylko 81% mieszkańców.

Teraz
81%
48 014 052,00 zł
Prognoza
100%
58 833 754,61 zł
Zobacz, jak brakujące +19%
wpływów PIT zmieni naszą gminę na lepsze.
+ 4
Rozrywka dla najmłodszych
+ 4
nowe place zabaw
+ 5 km
Lepsze drogi
+ 5 km
wybudowanych dróg rocznie
+ 5 km
Dla pieszych
+ 5 km
nowych chodników rocznie
+ 10
Większe bezpieczeństwo
+ 10
patroli mieszanych
+ 2
Lepsza edukacja
+ 2
modernizacje placówek oświatowych
+ 3
Obiekty sportowe
+ 3
nowe boiska
+ 40
Oświetlenie miejskie
+ 40
nowych lamp ulicznych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Zielonki?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Zielonki (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.