Gmina Zielonki

Sprawozdanie budżetowe

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Zielonki
i razem ze mną mieszka oficjalnie
22 299
mieszkańców
W 2019 roku dochody ogółem wyniosły
145 114 406,98 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
33.4%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
48 467 995 zł
33.4%
CIT
CIT
136 011,32 zł
0.09%
Podatki od nieruchomości
7 465 003,99 zł
5.14%
Inne Podatki Lokalne
11 866 448,35 zł
8.18%
Dotacje
Dotacje
43 337 669,66 zł
29.86%
Subwencje
Subwencje
21 625 249 zł
14.9%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
12 216 029,66 zł
8.42%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2019 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
141 243 224,38 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
39 172 154,26 zł
stanowiły 28% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
28%
39 172 154,26 zł
Wydatki bieżące
72%
101 857 810,43 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.08%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowania_67HjOMY.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
47 593 367,94 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_BSDVlee.svg
Rodzina
całkowity koszt
29 730 791,92 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_0VN1zgJ.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
23 227 074,57 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_P0v5zZu.svg
Transport i łączność, w tym linie aglomeracyjne
całkowity koszt
14 730 601,56 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_XlfhXiT.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
10 714 047,98 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_x0VdC4W.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
4 084 898,36 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_Lsozs4c.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 763 720,39 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_JQbuWpd.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
2 335 661,96 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rolnictwo-lowiectwo_Wgmtq7V.svg
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
1 974 916,31 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_svRI69b.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 718 864,84 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_T6wTS9O.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 013 758,60 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_lvRBnld.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
653 687,16 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_byZ8eRC.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
697 533,43 zł
Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowania_67HjOMY.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
47 593 367,94 zł
Wydatki bieżące
124 329 879,02 zł
Wydatki majątkowe
13 131 694,77 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_BSDVlee.svg
Rodzina
całkowity koszt
29 730 791,92 zł
Wydatki bieżące
29 730 791,92 zł
Transport i łączność, w tym linie aglomeracyjne
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_0VN1zgJ.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
23 227 074,57 zł
Wydatki bieżące
9 522 045,79 zł
Wydatki majątkowe
13 705 028,78 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_P0v5zZu.svg
Transport i łączność, w tym linie aglomeracyjne
całkowity koszt
14 730 601,56 zł
Wydatki bieżące
5 127 373,99 zł
Wydatki majątkowe
9 603 227,57 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_XlfhXiT.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
10 714 047,98 zł
Wydatki bieżące
10 714 047,98 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_x0VdC4W.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
4 084 898,36 zł
Wydatki bieżące
4 084 898,36 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_Lsozs4c.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 763 720,39 zł
Wydatki bieżące
2 752 920,39 zł
Rolnictwo i łowiectwo
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_JQbuWpd.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
2 335 661,96 zł
Wydatki bieżące
1 513 701,45 zł
Wydatki majątkowe
821 960,51 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rolnictwo-lowiectwo_Wgmtq7V.svg
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
1 974 916,31 zł
Wydatki bieżące
253 118,25 zł
Wydatki majątkowe
1 721 798,06 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_svRI69b.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 718 864,84 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_T6wTS9O.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 013 758,60 zł
Wydatki bieżące
898 700,33 zł
Wydatki majątkowe
115 058,27 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_lvRBnld.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
653 687,16 zł
Wydatki bieżące
580 300,86 zł
Wydatki majątkowe
73 386,30 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_byZ8eRC.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
697 533,43 zł
Wydatki bieżące
697 533,43 zł
Wydatki bieżące
18 412 208,81 zł
Wydatki majątkowe
13 076 600,03 zł

Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa, pozostała część pokrywana z budżetu gminy

Szkoły podstawowe
31 488 808,84 zł
Wydatki bieżące
11 921 331,06 zł
Wydatki majątkowe
48 769,50 zł
Przedszkola i oddziały przedszkolne
11 970 100,56 zł
Wydatki bieżące
1 669 303,98 zł
Wydatki majątkowe
6 325,24 zł
Gimnazja
1 675 629,22 zł
Wydatki bieżące
1 462 288,33 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
1 462 288,33 zł
Wydatki bieżące
662 310,27 zł
Dowożenie uczniów do szkół
662 310,27 zł
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
191 379,78 zł
Wydatki bieżące
54 698,56 zł
Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli
54 698,56 zł
Wydatki bieżące
88 152,38 zł
Pozostała działalność
88 152,38 zł
Wydatki bieżące
24 102 694,22 zł

Wydatek ten zazwyczaj pokrywany jest w całości z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa, jednak w naszej gminie część tego wydatku pokrywana jest z własnych środków budżetowych

Świadczenia wychowawcze
24 102 694,22 zł
Wydatki bieżące
3 757 137,26 zł

Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa, pozostała część pokrywana z budżetu gminy

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
3 757 137,26 zł
Wydatki bieżące
1 800 117,27 zł

Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa, pozostała część pokrywana z budżetu gminy

Wspieranie rodziny
1 800 117,27 zł
Wydatki bieżące
56 869,66 zł
Rodziny zastępcze
56 869,66 zł
Wydatki bieżące
13 973,51 zł

Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
13 973,51 zł
Wydatki bieżące
2 459,45 zł
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
2 459,45 zł
Karta Dużej Rodziny
1 839,91 zł
Wydatki bieżące
58 506,75 zł
Wydatki majątkowe
8 652 608,11 zł

Wydatek w części pokrywany ze środków z UE

Gospodarka ściekowa i ochrona wód
8 711 114,86 zł
Wydatki bieżące
7 285 956,84 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Gospodarka odpadami komunalnymi
7 285 956,84 zł
Wydatki bieżące
87 950,68 zł
Wydatki majątkowe
4 110 493,03 zł

Wydatek w części pokrywany ze środków z UE

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
4 198 443,71 zł
Wydatki bieżące
1 261 517,52 zł
Wydatki majątkowe
286 257,93 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
1 547 775,45 zł
Wydatki bieżące
180 189,86 zł
Oczyszczanie miast i wsi
180 189,86 zł
Wydatki bieżące
115 655,53 zł
Wydatki majątkowe
12 056,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
127 711,53 zł
Wydatki bieżące
52 251,09 zł
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
52 251,09 zł
Wydatki bieżące
480 017,52 zł
Wydatki majątkowe
643 613,71 zł
Pozostała działalność
1 123 631,23 zł
Wydatki bieżące
2 302 411,30 zł
Wydatki majątkowe
4 190 059,92 zł

Wydatek w części pokrywany ze środków z UE

Drogi publiczne gminne
6 492 471,22 zł
Wydatki majątkowe
4 665 999,33 zł

Wydatek w części pokrywany ze środków z UE oraz z dotacji otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego

Drogi publiczne powiatowe
4 665 999,33 zł
Wydatki bieżące
2 822 583,69 zł
Wydatki majątkowe
347 168,32 zł
Lokalny transport zbiorowy
3 169 752,01 zł
Wydatki bieżące
2 379,00 zł
Wydatki majątkowe
400 000,00 zł
Drogi publiczne wojewódzkie
402 379,00 zł
Wydatki bieżące
7 587 750,90 zł
Urzędy gmin
7 587 750,90 zł
Wydatki bieżące
1 709 189,00 zł
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
1 709 189,00 zł
Wydatki bieżące
564 011,11 zł

Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa, pozostała część pokrywana z budżetu gminy

Urzędy wojewódzkie
564 011,11 zł
Wydatki bieżące
335 925,01 zł
Rady gmin
335 925,01 zł
Wydatki bieżące
194 696,27 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
194 696,27 zł
Wydatki bieżące
322 475,69 zł
Pozostała działalność
322 475,69 zł
Wydatki bieżące
1 747 710,43 zł

Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa, pozostała część pokrywana z budżetu gminy

Ośrodki pomocy społecznej
1 747 710,43 zł
Wydatki bieżące
629 690,49 zł

Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa, pozostała część pokrywana z budżetu gminy

Ośrodki wsparcia
629 690,49 zł
Wydatki bieżące
372 720,23 zł
Domy pomocy społecznej
372 720,23 zł
Wydatki bieżące
331 981,48 zł

Wydatek w całości pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
331 981,48 zł
Wydatki bieżące
244 670,02 zł

Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa, pozostała część pokrywana z budżetu gminy

Zasiłki stałe
244 670,02 zł
Wydatki bieżące
180 346,90 zł

Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa, pozostała część pokrywana z budżetu gminy

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
180 346,90 zł
Wydatki bieżące
164 144,13 zł

Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa, pozostała część pokrywana z budżetu gminy

Pomoc w zakresie dożywiania
164 144,13 zł
Wydatki bieżące
24 106,89 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
24 106,89 zł
Wydatki bieżące
389 527,79 zł

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy, Zwalczanie narkomanii, Dodatki mieszkaniowe, Składki na ubezpieczenie zdrowotne, Izby wytrzeźwień, Pozostała działalność

Pozostałe wydatki:
389 527,79 zł
Wydatki bieżące
2 191 630,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
2 191 630,00 zł
Wydatki bieżące
534 000,00 zł
Biblioteki
534 000,00 zł
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
10 800,00 zł
Wydatki bieżące
27 290,39 zł
Pozostała działalność
27 290,39 zł
Wydatki bieżące
1 513 701,45 zł
Wydatki majątkowe
821 960,51 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
2 335 661,96 zł
Wydatki bieżące
133 541,54 zł
Wydatki majątkowe
1 406 824,06 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
1 540 365,60 zł
Wydatki bieżące
15 654,29 zł
Izby rolnicze
15 654,29 zł
Wydatki bieżące
103 922,42 zł
Wydatki majątkowe
314 974,00 zł

Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa, pozostała część pokrywana z budżetu gminy

Pozostała działalność
418 896,42 zł
Wydatki bieżące
1 621 341,05 zł
Świetlice szkolne
1 621 341,05 zł
Wydatki bieżące
32 968,31 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
32 968,31 zł
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
7 000,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
2 240,00 zł
Wydatki bieżące
55 315,48 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
55 315,48 zł
Wydatki bieżące
717 155,86 zł
Wydatki majątkowe
115 058,27 zł
Ochotnicze straże pożarne
832 214,13 zł
Wydatki bieżące
121 024,47 zł
Zarządzanie kryzysowe
121 024,47 zł
Wydatki bieżące
600,00 zł

Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa, pozostała część pokrywana z budżetu gminy

Obrona cywilna
600,00 zł
Wydatki bieżące
59 920,00 zł
Pozostała działalność
59 920,00 zł
Wydatki bieżące
103 888,36 zł
Wydatki majątkowe
73 386,30 zł
Obiekty sportowe
177 274,66 zł
Wydatki bieżące
476 412,50 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
476 412,50 zł
Wydatki bieżące
465 887,26 zł
Obsługa długu publicznego
465 887,26 zł
Wydatki bieżące
144 503,34 zł
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
144 503,34 zł
Wydatki bieżące
85 650,83 zł
Działalność usługowa
85 650,83 zł
Wydatki bieżące
1 492,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Obrona narodowa
1 492,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Zielonki w 2019 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
39 172 154,26 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
50.84%
Infrastruktura
49.16%
Pozostałe wydatki
Wydatki na inwestycje w dziale
19 916 723,35 zł
19 255 430,91 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/drogi_rowerowe_ioN1E2u.jpg

Ciągi pieszo-rowerowe

Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Owczary;

Projekt ZIT nr 92 - poprawa dostępności infrastruktury pieszo-rowerowej w Gminie Zielonki;

Budowa ciągu pieszego wzdłuż drogi gminnej Garliczka-Owczary.Całkowity koszt
6 725 541,33 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/modernizacja_drog_wQnQlrw.jpg

Budowa dróg 

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych;

Modernizacja drogi wojewódzkiej numer 794;

Modernizacja dróg publicznych gminnych;

Projekt ZIT  nr 117 - rozwój infrastruktury drogowej łączącej sieć dróg Gminy Zielonki z siecią TEN-T;

Projekt ZIT nr 116  - Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul.Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w Batowicach i Dziekanowicach, wraz z przebudową przyległego układu drogowego;

Gminne inwestycje drogowe realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych;

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Krakowskiego z tytułu modernizacji dróg publicznych powiatowych.


Całkowity koszt
2 845 491,92 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/kanalizacja_wodociagi.jpg

Budowa kanalizacji i wodociągów

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z chodnikiem i elementami odwodnienia w miejscowości Brzozówka wzdłuż ul. Topolowej;

Projekt POIiŚ "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki - IV etap";

Budowa i projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;

Zakup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.


Całkowity koszt
10 059 432,17 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswietlenie.JPG

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego.Całkowity koszt
286 257,93 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/szko%C5%82a_ypEILHW.jpg

Oświata - budowa szkół 

Projekt i budowa szkoły w Przybysławicach - obwód szkolny Korzkiew;

Rozbudowa Szkoły w Bibicach i Zielonkach;

Budowa boiska przy szkole w Zielonkach;

Wydatki inwestycyjne jednostek oświatowych.


Całkowity koszt
13 131 694,77 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/bezpieczenstwo_3TFf65U.jpg

Bezpieczeństwo

Projekt i budowa budynku OSP Bosutów;

Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla OSP z terenu Gminy Zielonki;

Zakupy inwestycyjne.


Całkowity koszt
115 058,27 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/ochrona_powietrza_v05ZDTE.jpg

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Projekt ZIT nr 35 - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej;

Projekt ZIT nr 49 "Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki";

Projekt RPO WM pn."Partnerski projekt budowy instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego".Całkowity koszt
4 110 493,03 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/sport_i_rekreacja_UaVArLj.jpg

Sport, rekreacja, kultura

Zagospodarowanie pozostałych terenów komunalnych gminy Zielonki  na cele rekreacyjno-sportowe;

Zagospodarowanie terenów na cele rekreacyjno-sportowe w Bosutowie-Boleniu, Pękowicach oraz Garlicy Duchownej w ramach LGD;

Zagospodarowanie terenu sportu, rekreacji i usług publicznych  na działkach nr 1507 i 1508 w Zielonkach;

Zagospodarowanie obiektu sportowego TS Węgrzce;

Budowa zaplecza socjalno-gospodarczego dla TS Węgrzce.

Renowacja stawu w miejscowości Trojanowice;

Budowa i modernizacja placów zabaw.Całkowity koszt
704 000,01 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/pozosta%C5%82e_inwestycje_MC1uNOR.jpg

Pozostałe inwestycje

Wykonanie wiat i przystanków;

Zakupy gruntów;

Zakupy inwestycyjne;

Wykonanie klimatyzacji w budynku wielofunkcyjnym w Brzozówce.Całkowity koszt
1 194 184,83 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań

Infrastruktura

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/drogi_rowerowe_ioN1E2u.jpg

Całkowity koszt

6 725 541,33 zł

Ciągi pieszo-rowerowe

Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Owczary;

Projekt ZIT nr 92 - poprawa dostępności infrastruktury pieszo-rowerowej w Gminie Zielonki;

Budowa ciągu pieszego wzdłuż drogi gminnej Garliczka-Owczary.https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/modernizacja_drog_wQnQlrw.jpg

Całkowity koszt

2 845 491,92 zł

Budowa dróg 

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych;

Modernizacja drogi wojewódzkiej numer 794;

Modernizacja dróg publicznych gminnych;

Projekt ZIT  nr 117 - rozwój infrastruktury drogowej łączącej sieć dróg Gminy Zielonki z siecią TEN-T;

Projekt ZIT nr 116  - Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul.Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w Batowicach i Dziekanowicach, wraz z przebudową przyległego układu drogowego;

Gminne inwestycje drogowe realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych;

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Krakowskiego z tytułu modernizacji dróg publicznych powiatowych.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/kanalizacja_wodociagi.jpg

Całkowity koszt

10 059 432,17 zł

Budowa kanalizacji i wodociągów

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z chodnikiem i elementami odwodnienia w miejscowości Brzozówka wzdłuż ul. Topolowej;

Projekt POIiŚ "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki - IV etap";

Budowa i projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;

Zakup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswietlenie.JPG

Całkowity koszt

286 257,93 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego.Pozostałe wydatki

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/szko%C5%82a_ypEILHW.jpg

Całkowity koszt

13 131 694,77 zł

Oświata - budowa szkół 

Projekt i budowa szkoły w Przybysławicach - obwód szkolny Korzkiew;

Rozbudowa Szkoły w Bibicach i Zielonkach;

Budowa boiska przy szkole w Zielonkach;

Wydatki inwestycyjne jednostek oświatowych.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/bezpieczenstwo_3TFf65U.jpg

Całkowity koszt

115 058,27 zł

Bezpieczeństwo

Projekt i budowa budynku OSP Bosutów;

Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla OSP z terenu Gminy Zielonki;

Zakupy inwestycyjne.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/ochrona_powietrza_v05ZDTE.jpg

Całkowity koszt

4 110 493,03 zł

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Projekt ZIT nr 35 - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej;

Projekt ZIT nr 49 "Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki";

Projekt RPO WM pn."Partnerski projekt budowy instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego".https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/sport_i_rekreacja_UaVArLj.jpg

Całkowity koszt

704 000,01 zł

Sport, rekreacja, kultura

Zagospodarowanie pozostałych terenów komunalnych gminy Zielonki  na cele rekreacyjno-sportowe;

Zagospodarowanie terenów na cele rekreacyjno-sportowe w Bosutowie-Boleniu, Pękowicach oraz Garlicy Duchownej w ramach LGD;

Zagospodarowanie terenu sportu, rekreacji i usług publicznych  na działkach nr 1507 i 1508 w Zielonkach;

Zagospodarowanie obiektu sportowego TS Węgrzce;

Budowa zaplecza socjalno-gospodarczego dla TS Węgrzce.

Renowacja stawu w miejscowości Trojanowice;

Budowa i modernizacja placów zabaw.https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/pozosta%C5%82e_inwestycje_MC1uNOR.jpg

Całkowity koszt

1 194 184,83 zł

Pozostałe inwestycje

Wykonanie wiat i przystanków;

Zakupy gruntów;

Zakupy inwestycyjne;

Wykonanie klimatyzacji w budynku wielofunkcyjnym w Brzozówce.05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Zielonki rozliczyło tylko 81% mieszkańców.

Teraz
81%
48 014 052,00 zł
Prognoza
100%
58 833 754,61 zł
Zobacz, jak brakujące +19%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
+ 4
Rozrywka dla najmłodszych
+ 4
nowe place zabaw
+ 5 km
Lepsze drogi
+ 5 km
wybudowanych dróg rocznie
+ 5 km
Dla pieszych
+ 5 km
nowych chodników rocznie
+ 10
Większe bezpieczeństwo
+ 10
patroli mieszanych
+ 2
Lepsza edukacja
+ 2
modernizacje placówek oświatowych
+ 3
Obiekty sportowe
+ 3
nowe boiska
+ 40
Oświetlenie miejskie
+ 40
nowych lamp ulicznych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Zielonki?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Zielonki (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.