Gmina Zielonki

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Zielonki.
W 2020 roku razem ze mną mieszkało
22 337
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
161 007 472,77 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
30.73%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
49 480 024 zł
30.73%
CIT
380 524,19 zł
0.24%
Podatki od nieruchomości
7 852 646,46 zł
4.88%
Inne podatki i opłaty lokalne
13 929 704,92 zł
8.65%
Dotacje
54 737 946,79 zł
34.0%
Subwencje
22 375 026 zł
13.9%
Pozostałe dochody
12 251 600,41 zł
7.61%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2020 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
168 444 955,36 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
44 223 839,86 zł
stanowiły 26% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
26%
44 223 839,86 zł
Wydatki bieżące
74%
124 221 115,50 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
55 876 980,43 zł
Rodzina
całkowity koszt
39 515 235,76 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
26 499 637,42 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
16 181 668,59 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
12 678 212,69 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
4 209 291,09 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
2 404 457,04 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
2 847 745,61 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 587 944,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 994 529,13 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
1 544 606,12 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 240 837,16 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
863 810,32 zł
04

Zadania inwestycyjne

Gmina Zielonki w 2020 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
44 223 839,86 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
52.24%
Infrastruktura
47.76%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
23 104 268,18 zł
21 119 571,68 zł
Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna

Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna

Projektowanie, budowa i zakup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
Projekt POIiŚ "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki - IV etap".

Całkowity koszt
7 604 459,24 zł
Budowa dróg

Budowa dróg

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych;
Budowa wiat i przystanków w gminie;
Modernizacja drogi wojewódzkiej numer 794;
Przebudowa ul. Widokowej;
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Krakowskiego z tytułu modernizacji dróg publicznych powiatowych;
Gminne inwestycje drogowe realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych;
Modernizacja dróg publicznych gminnych.

Całkowity koszt
10 515 312,68 zł
Ciągi pieszo-rowerowe i chodniki

Ciągi pieszo-rowerowe i chodniki

Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Owczary;
Budowa ciągu pieszego wzdłuż drogi gminnej Garliczka-Owczary.

Całkowity koszt
311 831,53 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Projekt RPO WM pn."Partnerski projekt budowy instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego;
Projekt ZIT nr 49 "Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki".

Całkowity koszt
4 308 052,08 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt
364 612,65 zł
Sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Budowa zaplecza socjalno-gospodarczego dla TS Węgrzce;
Budowa i modernizacja placów zabaw;
Zagospodarowanie terenów komunalnych gminy Zielonki na cele rekreacyjno-sportowe;
Zagospodarowanie terenu sportu, rekreacji i usług publicznych na działkach nr 1507 i 1508 wraz z budową budynku wielofunkcyjnego dla Osiedla Łokietka.

Całkowity koszt
2 837 971,35 zł
Placówki oświatowe

Placówki oświatowe

Projekt i budowa szkoły w Przybysławicach - obwód szkolny Korzkiew;
Wydatki inwestycyjne jednostek oświatowych.

Całkowity koszt
17 538 193,64 zł
Inne inwestycje

Inne inwestycje

Zakupy gruntów;
Zadania inwestycyjne w ramach konkursu "Małopolskie Remizy";
Projekt i budowa budynku OSP Bosutów;
Zadaszenie zewnętrznej klatki schodowej OSP w Zielonkach;
Zakupy inwestycyjne.

Całkowity koszt
743 406,69 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna

Całkowity koszt

7 604 459,24 zł

Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna

Projektowanie, budowa i zakup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
Projekt POIiŚ "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki - IV etap".

Budowa dróg

Całkowity koszt

10 515 312,68 zł

Budowa dróg

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych;
Budowa wiat i przystanków w gminie;
Modernizacja drogi wojewódzkiej numer 794;
Przebudowa ul. Widokowej;
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Krakowskiego z tytułu modernizacji dróg publicznych powiatowych;
Gminne inwestycje drogowe realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych;
Modernizacja dróg publicznych gminnych.

Ciągi pieszo-rowerowe i chodniki

Całkowity koszt

311 831,53 zł

Ciągi pieszo-rowerowe i chodniki

Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Owczary;
Budowa ciągu pieszego wzdłuż drogi gminnej Garliczka-Owczary.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Całkowity koszt

4 308 052,08 zł

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Projekt RPO WM pn."Partnerski projekt budowy instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego;
Projekt ZIT nr 49 "Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki".

Oświetlenie

Całkowity koszt

364 612,65 zł

Oświetlenie

Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego.

Sprawy społeczne, kultura i sport
Sport i rekreacja

Całkowity koszt

2 837 971,35 zł

Sport i rekreacja

Budowa zaplecza socjalno-gospodarczego dla TS Węgrzce;
Budowa i modernizacja placów zabaw;
Zagospodarowanie terenów komunalnych gminy Zielonki na cele rekreacyjno-sportowe;
Zagospodarowanie terenu sportu, rekreacji i usług publicznych na działkach nr 1507 i 1508 wraz z budową budynku wielofunkcyjnego dla Osiedla Łokietka.

Placówki oświatowe

Całkowity koszt

17 538 193,64 zł

Placówki oświatowe

Projekt i budowa szkoły w Przybysławicach - obwód szkolny Korzkiew;
Wydatki inwestycyjne jednostek oświatowych.

Inne inwestycje

Całkowity koszt

743 406,69 zł

Inne inwestycje

Zakupy gruntów;
Zadania inwestycyjne w ramach konkursu "Małopolskie Remizy";
Projekt i budowa budynku OSP Bosutów;
Zadaszenie zewnętrznej klatki schodowej OSP w Zielonkach;
Zakupy inwestycyjne.

Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Zielonki?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Zielonki (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.