Gmina Zielonki

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Zielonki
i razem ze mną mieszka oficjalnie
22 337
mieszkańców
W 2020 roku planowane są dochody w wysokości
145 705 368,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
34.97%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
50 949 380 zł
34.97%
CIT
CIT
100 000 zł
0.07%
Podatki od nieruchomości
8 090 000 zł
5.55%
Inne podatki i opłaty lokalne
15 139 686 zł
10.39%
Dotacje
Dotacje (w tym dotacje ze środków z UE)
42 662 452 zł
29.28%
Subwencje
Subwencje
22 405 299 zł
15.38%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
6 358 551 zł
4.36%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2020 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
173 420 703,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
53 320 794,00 zł
stanowią 31% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
31%
53 320 794,00 zł
Wydatki bieżące
69%
120 099 909,00 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowania_67HjOMY.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
55 262 444,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_BSDVlee.svg
Rodzina
całkowity koszt
33 836 359,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_0VN1zgJ.svg
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
całkowity koszt
28 743 655,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_P0v5zZu.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
19 808 706,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_XlfhXiT.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
13 838 563,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_x0VdC4W.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
5 033 305,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_JQbuWpd.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
3 437 187,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_lvRBnld.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
3 423 209,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_Lsozs4c.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 869 420,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_svRI69b.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 941 382,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rolnictwo-lowiectwo_Wgmtq7V.svg
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
1 914 538,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_T6wTS9O.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 142 535,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_byZ8eRC.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
2 169 400,00 zł
Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowania_67HjOMY.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
55 262 444,00 zł
Wydatki bieżące
37 411 360,00 zł
Wydatki majątkowe
17 851 084,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_BSDVlee.svg
Rodzina
całkowity koszt
33 836 359,00 zł
Wydatki bieżące
33 836 359,00 zł
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_0VN1zgJ.svg
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
całkowity koszt
28 743 655,00 zł
Wydatki bieżące
12 777 877,00 zł
Wydatki majątkowe
15 965 778,00 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_P0v5zZu.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
19 808 706,00 zł
Wydatki bieżące
5 976 312,00 zł
Wydatki majątkowe
13 832 394,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_XlfhXiT.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
13 838 563,00 zł
Wydatki bieżące
13 708 563,00 zł
Wydatki majątkowe
130 000,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_x0VdC4W.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
5 033 305,00 zł
Wydatki bieżące
5 013 305,00 zł
Wydatki majątkowe
20 000,00 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_JQbuWpd.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
3 437 187,00 zł
Wydatki bieżące
2 767 187,00 zł
Wydatki majątkowe
670 000,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_lvRBnld.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
3 423 209,00 zł
Wydatki bieżące
583 209,00 zł
Wydatki majątkowe
2 840 000,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_Lsozs4c.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 869 420,00 zł
Wydatki bieżące
2 669 420,00 zł
Wydatki majątkowe
200 000,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_svRI69b.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 941 382,00 zł
Wydatki bieżące
1 941 382,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rolnictwo-lowiectwo_Wgmtq7V.svg
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
1 914 538,00 zł
Wydatki bieżące
241 000,00 zł
Wydatki majątkowe
1 673 538,00 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_T6wTS9O.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 142 535,00 zł
Wydatki bieżące
1 004 535,00 zł
Wydatki majątkowe
138 000,00 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_byZ8eRC.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
2 169 400,00 zł
Wydatki bieżące
21 729 287,00 zł
Wydatki majątkowe
17 837 584,00 zł
Szkoły podstawowe
39 566 871,00 zł
Wydatki bieżące
13 031 914,00 zł
Wydatki majątkowe
13 500,00 zł
Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach i inne formy wychowania przedszkolnego
13 045 414,00 zł
Wydatki bieżące
1 619 841,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
1 619 841,00 zł
Wydatki bieżące
807 322,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół
807 322,00 zł
Wydatki bieżące
5 500,00 zł
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników
5 500,00 zł
Wydatki bieżące
118 075,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
118 075,00 zł
Wydatki bieżące
99 421,00 zł
Pozostała działalność
99 421,00 zł
Wydatki bieżące
27 597 119,00 zł
Wydatek w znacznej części pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Świadczenia wychowawcze
27 597 119,00 zł
Wydatki bieżące
3 684 183,00 zł
Wydatek w znacznej części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
3 684 183,00 zł
Wydatki bieżące
2 445 846,00 zł
Wydatek w znacznej części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Wspieranie rodziny
2 445 846,00 zł
Wydatki bieżące
68 000,00 zł
Rodziny zastępcze
68 000,00 zł
Wydatki bieżące
32 200,00 zł
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
32 200,00 zł
Wydatki bieżące
9 011,00 zł
Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
9 011,00 zł
Wydatki bieżące
69 000,00 zł
Wydatki majątkowe
8 067 079,00 zł
Wydatek w znacznej części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
8 136 079,00 zł
Wydatki bieżące
9 650 000,00 zł
Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Gospodarka odpadami komunalnymi
9 650 000,00 zł
Wydatki bieżące
128 000,00 zł
Wydatki majątkowe
5 867 900,00 zł
Wydatek w znacznej części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
5 995 900,00 zł
Wydatki bieżące
1 835 500,00 zł
Wydatki majątkowe
248 500,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
2 084 000,00 zł
Wydatki bieżące
262 671,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
262 671,00 zł
Wydatki bieżące
127 620,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
127 620,00 zł
Wydatki bieżące
705 086,00 zł
Wydatki majątkowe
1 782 299,00 zł
Pozostała działalność
2 487 385,00 zł
Wydatki bieżące
2 636 000,00 zł
Wydatki majątkowe
9 872 694,00 zł
Drogi publiczne gminne
12 508 694,00 zł
Wydatki majątkowe
3 293 700,00 zł
Drogi publiczne powiatowe
3 293 700,00 zł
Wydatki bieżące
3 335 000,00 zł
Wydatki majątkowe
116 000,00 zł
Lokalny transport zbiorowy
3 451 000,00 zł
Wydatki bieżące
5 312,00 zł
Wydatki majątkowe
550 000,00 zł
Drogi publiczne wojewódzkie
555 312,00 zł
Wydatki bieżące
9 825 866,00 zł
Wydatki majątkowe
130 000,00 zł
Urzędy gmin
9 955 866,00 zł
Wydatki bieżące
1 950 896,00 zł
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
1 950 896,00 zł
Wydatki bieżące
768 001,00 zł
Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Urzędy wojewódzkie
768 001,00 zł
Wydatki bieżące
426 500,00 zł
Rady gmin
426 500,00 zł
Wydatki bieżące
417 600,00 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
417 600,00 zł
Wydatki bieżące
319 700,00 zł
Pozostała działalność
319 700,00 zł
Wydatki bieżące
2 161 860,00 zł
Wydatki majątkowe
20 000,00 zł
Wydatek części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Ośrodki pomocy społecznej
2 181 860,00 zł
Wydatki bieżące
701 644,00 zł
Wydatek w znacznej części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Ośrodki wsparcia
701 644,00 zł
Wydatki bieżące
539 432,00 zł
Domy pomocy społecznej
539 432,00 zł
Wydatki bieżące
325 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywanym z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
325 000,00 zł
Wydatki bieżące
268 918,00 zł
Wydatek w znacznej części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Zasiłki stałe
268 918,00 zł
Wydatki bieżące
191 784,00 zł
Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
191 784,00 zł
Wydatki bieżące
174 478,00 zł
Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Pomoc w zakresie dożywiania
174 478,00 zł
Wydatki bieżące
104 068,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
104 068,00 zł
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy, Składki na ubezpieczenie zdrowotne (Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa), Zwalczanie narkomanii (Wydatek w całości pokrywanym z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych), Dodatki mieszkaniowe, Izby wytrzeźwień, Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwncji kryzysowej, Pozostała działalność (Wydatek w znacznej części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa)
Pozostałe wydatki
546 121,00 zł
Brak podkategorii do wyświetlenia
Wydatki bieżące
93 799,00 zł
Wydatki majątkowe
2 840 000,00 zł
Obiekty sportowe
2 933 799,00 zł
Wydatki bieżące
489 410,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
489 410,00 zł
Wydatki bieżące
2 099 420,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
2 099 420,00 zł
Wydatki bieżące
570 000,00 zł
Biblioteki
570 000,00 zł
Wydatki majątkowe
200 000,00 zł
Pozostała działalność
200 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 835 559,00 zł
Świetlice szkolne
1 835 559,00 zł
Wydatki bieżące
62 239,00 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
62 239,00 zł
Wydatki bieżące
35 144,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
35 144,00 zł
Wydatki bieżące
8 440,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
8 440,00 zł
Wydatki bieżące
177 000,00 zł
Wydatki majątkowe
1 373 538,00 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
1 550 538,00 zł
Wydatki bieżące
20 000,00 zł
Izby rolnicze
20 000,00 zł
Wydatki bieżące
44 000,00 zł
Wydatki majątkowe
300 000,00 zł
Wydatek w znacznej części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Pozostała działalność
344 000,00 zł
Wydatki bieżące
849 500,00 zł
Wydatki majątkowe
138 000,00 zł
Ochotnicze straże pożarne
987 500,00 zł
Wydatki bieżące
50 000,00 zł
Zarządzanie kryzysowe
50 000,00 zł
Wydatki bieżące
5 035,00 zł
Obrona cywilna
5 035,00 zł
Wydatki bieżące
100 000,00 zł
Pozostała działalność
100 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 125 000,00 zł
Obsługa długu publicznego
1 125 000,00 zł
Wydatki bieżące
100 000,00 zł
Działalność usługowa
100 000,00 zł
Wydatki bieżące
940 000,00 zł
Różne rozliczenia
940 000,00 zł
Wydatki bieżące
4 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
4 000,00 zł
Wydatki bieżące
400,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Obrona narodowa
400,00 zł
Wydatki majątkowe
53 320 794,00 zł
173 420 703,00 zł
0,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Zielonki w 2020 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
53 320 794,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
55.68%
Infrastruktura
44.32%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
29 689 411,00 zł
23 631 383,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/ziel_siec_wodociagowa.001.jpeg

Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna:

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;

Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;

Zakup sieci wodociągowej;

Projekt POIiŚ "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki - IV etap";

Całkowity koszt
9 440 617,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/ziel_drogi.001.jpeg

Budowa dróg:

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych; 

Wykonanie wiat i przystanków w Gminie Zielonki; 

Modernizacja drogi wojewódzkiej numer 794;

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Małopolskiego z tytułu modernizacji drogi wojewódzkiej nr 794;

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Krakowskiego z tytułu modernizacji dróg publicznych powiatowych;

Gminne inwestycje drogowe realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych;

Modernizacja dróg publicznych gminnych;

Całkowity koszt
13 749 894,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/ciagi_pieszo_rower.001.jpeg

Ciągi pieszo-rowerowe i chodniki:

Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Owczary; 

Budowa ciągu pieszego wzdłuż drogi gminnej Garliczka-Owczary;

Całkowity koszt
382 500,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/ziel_niska_emisja.001.jpeg

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

Projekt RPO WM pn."Partnerski projekt budowy instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego";

Projekt ZIT nr 49 "Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki";

Całkowity koszt
5 867 900,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/ziel_oswietlenie.001.jpeg

Oświetlenie:

Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt
248 500,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/ziel_sport.001.jpeg

Sport i rekreacja:

Budowa zaplecza socjalno-gospodarczego dla TS Węgrzce;

Zagospodarowanie obiektu sportowego TS Węgrzce;

Budowa i modernizacja placów zabaw;

Zagospodarowanie pozostałych terenów komunalnych gminy Zielonki na cele rekreacyjno-sportowe;

Zagospodarowanie terenu sportu, rekreacji i usług publicznych na działkach nr 1507 i 1508 w Zielonkach;

Całkowity koszt
4 622 299,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/ziel_oswiata.001.jpeg

Placówki oświatowe:

Projekt i budowa szkoły w Przybysławicach - obwód szkolny Korzkiew; 

Wydatki inwestycyjne jednostek oświatowych;


Całkowity koszt
17 851 084,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/zielonki_grafika_kultura.001.jpeg

Kultura:

Projekt i budowa budynku Biblioteki i Izby Regionalnej w Zielonkach.


Całkowity koszt
200 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_wykup-gruntow-pod-inwestycje-gminne_sfvIMbD.jpg
Inne inwestycje:
Zakupy gruntów;
Projekt budowy Urzędu gminy;
Zadania inwestycyjne w ramach konkursu "Małopolskie Remizy"; 
zakupy inwestycyjne;
Całkowity koszt
958 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań

Infrastruktura

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/ziel_siec_wodociagowa.001.jpeg

Całkowity koszt

9 440 617,00 zł

Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna:

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;

Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;

Zakup sieci wodociągowej;

Projekt POIiŚ "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki - IV etap";

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/ziel_drogi.001.jpeg

Całkowity koszt

13 749 894,00 zł

Budowa dróg:

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych; 

Wykonanie wiat i przystanków w Gminie Zielonki; 

Modernizacja drogi wojewódzkiej numer 794;

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Małopolskiego z tytułu modernizacji drogi wojewódzkiej nr 794;

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Krakowskiego z tytułu modernizacji dróg publicznych powiatowych;

Gminne inwestycje drogowe realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych;

Modernizacja dróg publicznych gminnych;

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/ciagi_pieszo_rower.001.jpeg

Całkowity koszt

382 500,00 zł

Ciągi pieszo-rowerowe i chodniki:

Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Owczary; 

Budowa ciągu pieszego wzdłuż drogi gminnej Garliczka-Owczary;

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/ziel_niska_emisja.001.jpeg

Całkowity koszt

5 867 900,00 zł

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

Projekt RPO WM pn."Partnerski projekt budowy instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego";

Projekt ZIT nr 49 "Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki";

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/ziel_oswietlenie.001.jpeg

Całkowity koszt

248 500,00 zł

Oświetlenie:

Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego.

Sprawy społeczne, kultura i sport

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/ziel_sport.001.jpeg

Całkowity koszt

4 622 299,00 zł

Sport i rekreacja:

Budowa zaplecza socjalno-gospodarczego dla TS Węgrzce;

Zagospodarowanie obiektu sportowego TS Węgrzce;

Budowa i modernizacja placów zabaw;

Zagospodarowanie pozostałych terenów komunalnych gminy Zielonki na cele rekreacyjno-sportowe;

Zagospodarowanie terenu sportu, rekreacji i usług publicznych na działkach nr 1507 i 1508 w Zielonkach;

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/ziel_oswiata.001.jpeg

Całkowity koszt

17 851 084,00 zł

Placówki oświatowe:

Projekt i budowa szkoły w Przybysławicach - obwód szkolny Korzkiew; 

Wydatki inwestycyjne jednostek oświatowych;


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/zielonki_grafika_kultura.001.jpeg

Całkowity koszt

200 000,00 zł

Kultura:

Projekt i budowa budynku Biblioteki i Izby Regionalnej w Zielonkach.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_wykup-gruntow-pod-inwestycje-gminne_sfvIMbD.jpg

Całkowity koszt

958 000,00 zł

Inne inwestycje:
Zakupy gruntów;
Projekt budowy Urzędu gminy;
Zadania inwestycyjne w ramach konkursu "Małopolskie Remizy"; 
zakupy inwestycyjne;
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Zielonki?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Zielonki (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.