Gmina Zielonki

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Zielonki
i razem ze mną mieszka oficjalnie
22 337
mieszkańców
W 2020 roku planowane są dochody w wysokości
145 705 368,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
34.97%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
50 949 380 zł
34.97%
CIT
100 000 zł
0.07%
Podatki od nieruchomości
8 090 000 zł
5.55%
Inne podatki i opłaty lokalne
15 139 686 zł
10.39%
Dotacje (w tym dotacje ze środków z UE)
42 662 452 zł
29.28%
Subwencje
22 405 299 zł
15.38%
Pozostałe dochody
6 358 551 zł
4.36%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2020 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
173 420 703,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
53 320 794,00 zł
stanowią 31% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
31%
53 320 794,00 zł
Wydatki bieżące
69%
120 099 909,00 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
55 262 444,00 zł
Rodzina
całkowity koszt
33 836 359,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
całkowity koszt
28 743 655,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
19 808 706,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
13 838 563,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
5 033 305,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
3 437 187,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
3 423 209,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 869 420,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 941 382,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
1 914 538,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 142 535,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
2 169 400,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Gmina Zielonki w 2020 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
53 320 794,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
55.68%
Infrastruktura
44.32%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
29 689 411,00 zł
23 631 383,00 zł

Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna:

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;

Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;

Zakup sieci wodociągowej;

Projekt POIiŚ "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki - IV etap";

Całkowity koszt
9 440 617,00 zł

Budowa dróg:

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych; 

Wykonanie wiat i przystanków w Gminie Zielonki; 

Modernizacja drogi wojewódzkiej numer 794;

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Małopolskiego z tytułu modernizacji drogi wojewódzkiej nr 794;

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Krakowskiego z tytułu modernizacji dróg publicznych powiatowych;

Gminne inwestycje drogowe realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych;

Modernizacja dróg publicznych gminnych;

Całkowity koszt
13 749 894,00 zł

Ciągi pieszo-rowerowe i chodniki:

Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Owczary; 

Budowa ciągu pieszego wzdłuż drogi gminnej Garliczka-Owczary;

Całkowity koszt
382 500,00 zł

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

Projekt RPO WM pn."Partnerski projekt budowy instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego";

Projekt ZIT nr 49 "Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki";

Całkowity koszt
5 867 900,00 zł

Oświetlenie:

Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt
248 500,00 zł

Sport i rekreacja:

Budowa zaplecza socjalno-gospodarczego dla TS Węgrzce;

Zagospodarowanie obiektu sportowego TS Węgrzce;

Budowa i modernizacja placów zabaw;

Zagospodarowanie pozostałych terenów komunalnych gminy Zielonki na cele rekreacyjno-sportowe;

Zagospodarowanie terenu sportu, rekreacji i usług publicznych na działkach nr 1507 i 1508 w Zielonkach;

Całkowity koszt
4 622 299,00 zł

Placówki oświatowe:

Projekt i budowa szkoły w Przybysławicach - obwód szkolny Korzkiew; 

Wydatki inwestycyjne jednostek oświatowych;


Całkowity koszt
17 851 084,00 zł

Kultura:

Projekt i budowa budynku Biblioteki i Izby Regionalnej w Zielonkach.


Całkowity koszt
200 000,00 zł
Inne inwestycje:
Zakupy gruntów;
Projekt budowy Urzędu gminy;
Zadania inwestycyjne w ramach konkursu "Małopolskie Remizy"; 
zakupy inwestycyjne;
Całkowity koszt
958 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura

Całkowity koszt

9 440 617,00 zł

Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna:

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;

Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;

Zakup sieci wodociągowej;

Projekt POIiŚ "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki - IV etap";

Całkowity koszt

13 749 894,00 zł

Budowa dróg:

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych; 

Wykonanie wiat i przystanków w Gminie Zielonki; 

Modernizacja drogi wojewódzkiej numer 794;

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Małopolskiego z tytułu modernizacji drogi wojewódzkiej nr 794;

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Krakowskiego z tytułu modernizacji dróg publicznych powiatowych;

Gminne inwestycje drogowe realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych;

Modernizacja dróg publicznych gminnych;

Całkowity koszt

382 500,00 zł

Ciągi pieszo-rowerowe i chodniki:

Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Owczary; 

Budowa ciągu pieszego wzdłuż drogi gminnej Garliczka-Owczary;

Całkowity koszt

5 867 900,00 zł

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

Projekt RPO WM pn."Partnerski projekt budowy instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego";

Projekt ZIT nr 49 "Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki";

Całkowity koszt

248 500,00 zł

Oświetlenie:

Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego.

Sprawy społeczne, kultura i sport

Całkowity koszt

4 622 299,00 zł

Sport i rekreacja:

Budowa zaplecza socjalno-gospodarczego dla TS Węgrzce;

Zagospodarowanie obiektu sportowego TS Węgrzce;

Budowa i modernizacja placów zabaw;

Zagospodarowanie pozostałych terenów komunalnych gminy Zielonki na cele rekreacyjno-sportowe;

Zagospodarowanie terenu sportu, rekreacji i usług publicznych na działkach nr 1507 i 1508 w Zielonkach;

Całkowity koszt

17 851 084,00 zł

Placówki oświatowe:

Projekt i budowa szkoły w Przybysławicach - obwód szkolny Korzkiew; 

Wydatki inwestycyjne jednostek oświatowych;


Całkowity koszt

200 000,00 zł

Kultura:

Projekt i budowa budynku Biblioteki i Izby Regionalnej w Zielonkach.


Całkowity koszt

958 000,00 zł

Inne inwestycje:
Zakupy gruntów;
Projekt budowy Urzędu gminy;
Zadania inwestycyjne w ramach konkursu "Małopolskie Remizy"; 
zakupy inwestycyjne;
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Zielonki?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Zielonki (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.