Gmina Zielonki

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Zielonki.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
22 797
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
151 163 961,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
35.26%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
53 293 728 zł
35.26%
CIT
200 000 zł
0.13%
Podatki od nieruchomości
8 460 000 zł
5.6%
Inne podatki i opłaty lokalne
14 602 917 zł
9.66%
Dotacje
43 333 140 zł
28.67%
Subwencje
23 659 588 zł
15.65%
Pozostałe dochody
7 614 588 zł
5.04%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2021 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
173 796 373,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
41 721 256,00 zł
stanowiły 24% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
24%
41 721 256,00 zł
Wydatki bieżące
76%
132 075 117,00 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
56 138 324,00 zł
Rodzina
całkowity koszt
37 469 117,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
25 919 960,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
14 669 066,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
12 584 303,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
6 506 860,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
4 745 814,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
3 099 478,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
3 039 335,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
2 864 775,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
2 295 223,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 846 918,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
1 000 000,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
980 000,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
472 500,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
164 700,00 zł

Źródło: Plan budżetu Gminy Zielonki na 2021 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Zielonki w 2021 roku
planowała zadania inwestycyjne za kwotę
41 721 256,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
35.89%
Infrastruktura
64.11%
Sprawy społeczne, oświata i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
14 973 419,00 zł
26 747 837,00 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy;
Projektowanie i zakup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

Całkowity koszt
2 302 775,00 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych;
Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 794;
Budowa zachodniej obwodnicy Zielonek w ciągu drogi wojewódzkiej - dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Małopolskiego;
Modernizacja dróg publicznych powiatowych oraz budowa wiaduktu w Batowicach - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Krakowskiego;
Modernizacja dróg publicznych gminnych;
Przebudowa ul. Widokowej w Zielonkach.

Całkowity koszt
6 472 881,00 zł
Projekt POIiŚ

Projekt POIiŚ

Projekt Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki - IV etap".

Całkowity koszt
5 572 363,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt
242 400,00 zł
Pozostałe inwestycje dot. dróg

Pozostałe inwestycje dot. dróg

Budowa wiat i przystanków na terenie Gminy;
Projekt budowy chodnika w Woli Zachariaszowskiej;
Budowa ciągu pieszego wzdłuż drogi gminnej Garliczka-Owczary.

Całkowity koszt
383 000,00 zł
Modernizacja budynków komunalnych

Modernizacja budynków komunalnych

Modernizacja budynku Centrum Medycznego w Węgrzcach;
Modernizacja budynku Domu Ludowego w Bibicach;
Modernizacja budynku w Woli Zachariaszowskiej;
Zakupy gruntów.

Całkowity koszt
3 385 000,00 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Projekt i budowa budynku OSP Bosutów;
Zadania inwestycyjne w ramach konkursu "Małopolskie Remizy";
Zakupy inwestycyjne;
Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla OSP z terenu Gminy.

Całkowity koszt
1 990 000,00 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

Projekt i budowa szkoły w Przybysławicach - obwód szkolny Korzkiew;
Pozostałe wydatki inwestycyjne jednostek oświatowych.

Całkowity koszt
14 574 100,00 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Partnerski projekt budowy instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego - Projekt RPO WM;
Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki - projekt ZIT.

Całkowity koszt
1 946 805,00 zł
Sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Zagospodarowanie terenów komunalnych Gminy na cele rekreacyjno-sportowe;
Zagospodarowanie terenu sportu, rekreacji i usług publicznych wraz z budową budynku wielofunkcyjnego dla Osiedla Łokietka;
Budowa zaplecza dla terenów rekreacyjno-sportowych w Pękowicach;
Budowa zaplecza socjalno-gospodarczego dla TS Węgrzce;
Projekt i budowa boiska treningowego dla LKS Zieleńczanka.

Całkowity koszt
4 449 932,00 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Zakupy inwestycyjne do Urzędu Gminy;
Projekt i budowa budynku Biblioteki i Izby Regionalnej w Zielonkach;
Zagospodarowanie skweru Żabie Doły w Zielonkach.

Całkowity koszt
402 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Całkowity koszt

2 302 775,00 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy;
Projektowanie i zakup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

Lepsze drogi

Całkowity koszt

6 472 881,00 zł

Lepsze drogi

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych;
Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 794;
Budowa zachodniej obwodnicy Zielonek w ciągu drogi wojewódzkiej - dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Małopolskiego;
Modernizacja dróg publicznych powiatowych oraz budowa wiaduktu w Batowicach - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Krakowskiego;
Modernizacja dróg publicznych gminnych;
Przebudowa ul. Widokowej w Zielonkach.

Projekt POIiŚ

Całkowity koszt

5 572 363,00 zł

Projekt POIiŚ

Projekt Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki - IV etap".

Oświetlenie

Całkowity koszt

242 400,00 zł

Oświetlenie

Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego.

Pozostałe inwestycje dot. dróg

Całkowity koszt

383 000,00 zł

Pozostałe inwestycje dot. dróg

Budowa wiat i przystanków na terenie Gminy;
Projekt budowy chodnika w Woli Zachariaszowskiej;
Budowa ciągu pieszego wzdłuż drogi gminnej Garliczka-Owczary.

Sprawy społeczne, oświata i sport
Modernizacja budynków komunalnych

Całkowity koszt

3 385 000,00 zł

Modernizacja budynków komunalnych

Modernizacja budynku Centrum Medycznego w Węgrzcach;
Modernizacja budynku Domu Ludowego w Bibicach;
Modernizacja budynku w Woli Zachariaszowskiej;
Zakupy gruntów.

Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

1 990 000,00 zł

Bezpieczeństwo

Projekt i budowa budynku OSP Bosutów;
Zadania inwestycyjne w ramach konkursu "Małopolskie Remizy";
Zakupy inwestycyjne;
Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla OSP z terenu Gminy.

Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

14 574 100,00 zł

Szkoły podstawowe

Projekt i budowa szkoły w Przybysławicach - obwód szkolny Korzkiew;
Pozostałe wydatki inwestycyjne jednostek oświatowych.

Ochrona środowiska

Całkowity koszt

1 946 805,00 zł

Ochrona środowiska

Partnerski projekt budowy instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego - Projekt RPO WM;
Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki - projekt ZIT.

Sport i rekreacja

Całkowity koszt

4 449 932,00 zł

Sport i rekreacja

Zagospodarowanie terenów komunalnych Gminy na cele rekreacyjno-sportowe;
Zagospodarowanie terenu sportu, rekreacji i usług publicznych wraz z budową budynku wielofunkcyjnego dla Osiedla Łokietka;
Budowa zaplecza dla terenów rekreacyjno-sportowych w Pękowicach;
Budowa zaplecza socjalno-gospodarczego dla TS Węgrzce;
Projekt i budowa boiska treningowego dla LKS Zieleńczanka.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

402 000,00 zł

Pozostałe inwestycje

Zakupy inwestycyjne do Urzędu Gminy;
Projekt i budowa budynku Biblioteki i Izby Regionalnej w Zielonkach;
Zagospodarowanie skweru Żabie Doły w Zielonkach.

Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Zielonki?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Zielonki (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.