Żukowo

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Żukowie
i razem ze mną mieszka oficjalnie
39 334
mieszkańców
W 2020 roku planowane są dochody w wysokości
255 311 532,86 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
22.72%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
58 006 271 zł
22.72%
CIT
CIT
1 900 000 zł
0.74%
Podatki od nieruchomości
25 097 678 zł
9.83%
Inne podatki i opłaty lokalne
22 298 539 zł
8.73%
Dotacje
Dotacje
89 823 277,31 zł
35.18%
Subwencje
Subwencje
53 141 089 zł
20.81%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
5 044 678,55 zł
1.98%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2020 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
287 275 130,15 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
77 840 605,66 zł
stanowią 27% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
27%
77 840 605,66 zł
Wydatki bieżące
73%
209 434 524,49 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_oswiata-wychowanie_hxUsl0e.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
80 096 934,88 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_transport-lacznosc_2wEsxgo.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
68 515 806,33 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_rodzina_qKWv5pi.svg
Rodzina
całkowity koszt
65 343 191,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_administracja-publiczna_Fc9QOPh.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
16 330 384,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_gospodarka-komunalna_hfvBPE9.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
15 877 136,13 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_pomoc-spoleczna_zckIBgj.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
6 143 690,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_kultura-dziedzictwo_aM92DSi.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
5 892 908,07 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_rozne-rozliczenia_sbHGo6g.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
5 654 940,45 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_kultura-fizyczna_SfrZWqf.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
5 459 444,13 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dlug-publiczny-pit_qSzcSax.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
4 643 881,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_gospodarka-mieszkaniowa_mVEcSdJ.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
3 814 954,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_Eedukacja-opieka-wychowawcza_df6ymk0.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
3 659 978,16 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_bezpieczenstwo-publiczne_6UiROGL.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
2 263 100,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_rolnictwo-lowiectwo_DHiaWG2.svg
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
2 119 929,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_rozne-rozliczenia_sbHGo6g.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 458 853,00 zł
Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_oswiata-wychowanie_hxUsl0e.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
80 096 934,88 zł
Wydatki bieżące
72 370 612,23 zł
Wydatki majątkowe
7 726 322,65 zł
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_transport-lacznosc_2wEsxgo.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
68 515 806,33 zł
Wydatki bieżące
12 105 468,71 zł
Wydatki majątkowe
56 410 337,62 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_rodzina_qKWv5pi.svg
Rodzina
całkowity koszt
65 343 191,00 zł
Wydatki bieżące
65 343 191,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_administracja-publiczna_Fc9QOPh.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
16 330 384,00 zł
Wydatki bieżące
15 975 384,00 zł
Wydatki majątkowe
355 000,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_gospodarka-komunalna_hfvBPE9.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
15 877 136,13 zł
Wydatki bieżące
14 517 546,74 zł
Wydatki majątkowe
1 359 589,39 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_pomoc-spoleczna_zckIBgj.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
6 143 690,00 zł
Wydatki bieżące
5 463 690,00 zł
Wydatki majątkowe
680 000,00 zł
Różne rozliczenia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_kultura-dziedzictwo_aM92DSi.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
5 892 908,07 zł
Wydatki bieżące
4 340 812,60 zł
Wydatki majątkowe
1 552 095,47 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_rozne-rozliczenia_sbHGo6g.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
5 654 940,45 zł
Wydatki bieżące
2 854 940,45 zł
Wydatki majątkowe
2 800 000,00 zł
Obsługa długu publicznego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_kultura-fizyczna_SfrZWqf.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
5 459 444,13 zł
Wydatki bieżące
2 859 912,60 zł
Wydatki majątkowe
2 599 531,53 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dlug-publiczny-pit_qSzcSax.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
4 643 881,00 zł
Wydatki bieżące
4 643 881,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_gospodarka-mieszkaniowa_mVEcSdJ.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
3 814 954,00 zł
Wydatki bieżące
2 364 954,00 zł
Wydatki majątkowe
1 450 000,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_Eedukacja-opieka-wychowawcza_df6ymk0.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
3 659 978,16 zł
Wydatki bieżące
3 659 978,16 zł
Rolnictwo i łowiectwo
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_bezpieczenstwo-publiczne_6UiROGL.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
2 263 100,00 zł
Wydatki bieżące
1 503 100,00 zł
Wydatki majątkowe
760 000,00 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_rolnictwo-lowiectwo_DHiaWG2.svg
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
2 119 929,00 zł
Wydatki bieżące
65 200,00 zł
Wydatki majątkowe
2 054 729,00 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_rozne-rozliczenia_sbHGo6g.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 458 853,00 zł
Wydatki majątkowe
93 000,00 zł
Wydatki bieżące
45 916 848,48 zł
Wydatki majątkowe
6 931 322,65 zł
Szkoły podstawowe
52 848 171,13 zł
Wydatki bieżące
16 269 870,39 zł
Wydatki majątkowe
795 000,00 zł
Przedszkola i oddziały przedszkolne
17 064 870,39 zł
Wydatki bieżące
7 251 469,76 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
7 251 469,76 zł
Wydatki bieżące
2 029 302,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół
2 029 302,00 zł
Wydatki bieżące
241 027,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
241 027,00 zł
Wydatki bieżące
662 094,60 zł
Pozostała działalność
662 094,60 zł
Wydatki bieżące
9 296 548,00 zł
Wydatki majątkowe
9 466 662,85 zł
Drogi publiczne gminne
18 763 210,85 zł
Wydatki bieżące
2 646 604,00 zł
Lokalny transport zbiorowy
2 646 604,00 zł
Wydatki bieżące
162 316,71 zł
Wydatki majątkowe
46 943 674,77 zł
Pozostała działalność
47 105 991,48 zł
Wydatki bieżące
50 000 000,00 zł
Wydatek w całości pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Świadczenia wychowawcze
50 000 000,00 zł
Wydatki bieżące
12 915 577,00 zł
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
12 915 577,00 zł
Wydatki bieżące
2 011 814,00 zł
Wspieranie rodziny
2 011 814,00 zł
Wydatki bieżące
223 760,00 zł
Rodziny zastępcze
223 760,00 zł
Wydatki bieżące
124 040,00 zł
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
124 040,00 zł
Wydatki bieżące
68 000,00 zł
Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
68 000,00 zł
Wydatki bieżące
14 630 213,00 zł
Wydatki majątkowe
355 000,00 zł
Urzędy gmin
14 985 213,00 zł
Wydatki bieżące
510 000,00 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
510 000,00 zł
Wydatki bieżące
324 106,00 zł
Rady gmin
324 106,00 zł
Wydatki bieżące
296 393,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Urzędy wojewódzkie
296 393,00 zł
Wydatki bieżące
214 672,00 zł
Pozostała działalność
214 672,00 zł
Wydatki bieżące
10 590 515,00 zł
Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Gospodarka odpadami
10 590 515,00 zł
Wydatki bieżące
2 665 242,12 zł
Wydatki majątkowe
564 589,39 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
3 229 831,51 zł
Wydatki bieżące
534 000,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
534 000,00 zł
Wydatki bieżące
194 565,62 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
194 565,62 zł
Wydatki bieżące
2 500,00 zł
Wydatki majątkowe
180 000,00 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
182 500,00 zł
Wydatki bieżące
50 886,00 zł
Wydatki majątkowe
115 000,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
165 886,00 zł
Wydatki bieżące
64 168,00 zł
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
64 168,00 zł
Wydatki bieżące
415 670,00 zł
Wydatki majątkowe
500 000,00 zł
Pozostała działalność
915 670,00 zł
Wydatki bieżące
1 656 847,00 zł
Wydatki majątkowe
80 000,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej
1 736 847,00 zł
Wydatki bieżące
759 033,00 zł
Wydatek w całości pokrywanym z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
759 033,00 zł
Wydatki bieżące
720 000,00 zł
Wydatek w większości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Zasiłki stałe
720 000,00 zł
Wydatki bieżące
710 000,00 zł
Domy pomocy społecznej
710 000,00 zł
Wydatki bieżące
707 900,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
707 900,00 zł
Wydatki bieżące
318 690,00 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
318 690,00 zł
Wydatki bieżące
292 000,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
292 000,00 zł
Wydatki bieżące
85 000,00 zł
Dodatki mieszkaniowe
85 000,00 zł
Wydatki bieżące
70 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywanym z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Zwalczanie narkomanii
70 000,00 zł
Wydatki bieżące
65 000,00 zł
Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
65 000,00 zł
Wydatki bieżące
24 500,00 zł
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy
24 500,00 zł
Wydatki bieżące
18 720,00 zł
Ośrodki wsparcia
18 720,00 zł
Wydatki bieżące
36 000,00 zł
Wydatki majątkowe
600 000,00 zł
Pozostała działalność
636 000,00 zł
Wydatki bieżące
2 736 863,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
2 736 863,00 zł
Wydatki bieżące
857 410,00 zł
Biblioteki
857 410,00 zł
Wydatki bieżące
216 300,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie kultury
216 300,00 zł
Wydatki bieżące
125 000,00 zł
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
125 000,00 zł
Wydatki bieżące
405 239,60 zł
Wydatki majątkowe
1 552 095,47 zł
Wydatek w większości finansowany z dotacji celowej otrzymanej z środków europejskich
Pozostała działalność
1 957 335,07 zł
Brak podkategorii do wyświetlenia
Wydatki bieżące
1 077 467,00 zł
Wydatki majątkowe
630 000,00 zł
Obiekty sportowe
1 707 467,00 zł
Wydatki bieżące
1 205 077,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
1 205 077,00 zł
Wydatki bieżące
577 368,60 zł
Wydatki majątkowe
1 969 531,53 zł
Pozostała działalność
2 546 900,13 zł
Wydatki bieżące
2 800 360,00 zł
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji
2 800 360,00 zł
Wydatki bieżące
1 843 521,00 zł
Obsługa papierów wartościowych i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego
1 843 521,00 zł
Brak podkategorii do wyświetlenia
Wydatki bieżące
2 680 512,00 zł
Świetlice szkolne
2 680 512,00 zł
Wydatki bieżące
493 382,16 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
493 382,16 zł
Wydatki bieżące
321 050,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
321 050,00 zł
Wydatki bieżące
150 000,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
150 000,00 zł
Wydatki bieżące
15 034,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
15 034,00 zł
Wydatki bieżące
1 332 600,00 zł
Wydatki majątkowe
760 000,00 zł
Ochotnicze straże pożarne
2 092 600,00 zł
Wydatki bieżące
20 000,00 zł
Obrona cywilna
20 000,00 zł
Wydatki bieżące
5 000,00 zł
Komendy wojewódzkie Policji
5 000,00 zł
Wydatki bieżące
145 500,00 zł
Pozostała działalność
145 500,00 zł
Wydatki majątkowe
2 054 729,00 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
2 054 729,00 zł
Wydatki bieżące
30 000,00 zł
Molieracje wodne
30 000,00 zł
Wydatki bieżące
18 000,00 zł
Izby rolnicze
18 000,00 zł
Wydatki bieżące
17 200,00 zł
Pozostała działalność
17 200,00 zł
Wydatki bieżące
714 913,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
714 913,00 zł
Wydatki bieżące
556 328,00 zł
Działalność usługowa
556 328,00 zł
Wydatki bieżące
77 430,00 zł
Wydatki majątkowe
93 000,00 zł
Turystyka
170 430,00 zł
Wydatki bieżące
10 000,00 zł
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
10 000,00 zł
Wydatki bieżące
7 182,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
7 182,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Żukowo w 2020 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
77 840 605,66 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
76.48%
Infrastruktura
23.52%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
59 532 115,92 zł
18 308 489,74 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/infrastruktura_wodno-kanalizacyjna.jpg

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej;

Budowa zbiornika retencyjnego na granicy miejscowości Banino i Rębiechowo na potrzeby odprowadzania wód opadowych;

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych.

Całkowity koszt
2 069 729,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/lepsze_drogi_TyD7kfX.jpg

Lepsze drogi

Budowa i modernizacja dróg i ulic;

Budowa chodników;

Odprowadzanie wód opadowych;

Poszerzenie mostu w ciągu ulicy Mickiewicza;

Opracowanie dokumentacji projektowej.

Całkowity koszt
6 762 662,85 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/wez%C5%82y_integracyjne.png

Węzły integracyjne

Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk wraz z trasami dojazdowymi;

Budowa węzła integracyjnego Żukowo wraz z trasami dojazdowymi.

Całkowity koszt
46 943 674,77 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/drogi_rowerowe_E549An3.jpg

Drogi rowerowe

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa i modernizacja dróg i ścieżek rowerowych;

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ciągu pieszo-rowerowego;

Budowa ścieżki rowerowej przy drodze Przyjaźń-Skrzeszewo.

Całkowity koszt
2 684 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswietlenie_FSggRjw.jpg

Oświetlenie

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy;

Dotacja celowa dla Gminy Chmielno i Somonino na modernizację systemu oświetlenia w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ledowych i nowoczesnego systemu sterowania;

Zakup i montaż opraw świetlnych wraz ze słupami.

Całkowity koszt
572 049,30 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/parkingi.jpg

Parkingi

Budowa ogólnodostępnych parkingów i miejsc parkingowych na terenie gminy.

Całkowity koszt
500 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/placowki_oswiatowe_FfswPxN.jpg

Placówki oświatowe

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Niestępowie i Tuchomiu;

Dokumentacja projektowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Glinczu;

Budowa budynku przeznaczonego na cele przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Borkowie.

Całkowity koszt
7 726 322,65 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/modernizacja_budynkow_YCiCyn2.jpg

Modernizacja budynków

Wykonanie ocieplenia oraz elewacji bloku nauczycielskiego;

Wydatki inwestycyjne na sfinansowanie kosztów związanych z odpłatnym i nieodpłatnym nabyciem nieruchomości;

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oraz modernizacji budynku Urzędu Gminy w Żukowie;

Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach budynków Urzędu Gminy w Żukowie;

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów modernizacji systemów ogrzewania.

Całkowity koszt
1 270 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/pomoc_spo%C5%82eczna.png

Pomoc społeczna

Pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego na wsparcie realizacji inwestycji budowy hospicjum stacjonarnego;

Zakup samochodu na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Całkowity koszt
680 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/bezpieczenstwo_4dza1lS.jpg

Bezpieczeństwo

Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzeszewie i Sulminie na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego;

Zakup i montaż elektronicznego wyświetlacza prędkości.

Całkowity koszt
780 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/szlaki-kajakowe.png

Szlaki Kajakowe

Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni.

Całkowity koszt
93 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/kultura_i_rekreacja_JVhyEHY.jpg

Kultura i rekreacja

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy świetlicy wiejskiej w Przyjaźni;

Rewitalizacja starego centrum Żukowa;

Budowa i modernizacja terenów rekreacyjnych;

Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez utworzenie ścieżek dydaktycznych oraz zagospodarowanie terenów ważnych przyrodniczo;

Doposażenie świetlicy wiejskiej w Czaplach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy.

Całkowity koszt
3 434 167,09 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/sport_nwPDGZD.jpg

Sport

Budowa Kaszubskiego Centrum Sportowego;

Budowa i modernizacja boisk na terenie gminy;

Zakup i montaż elementu wyposażenia skateparku;

Prace ziemne oraz doposażenie placu zabaw w Tuchomiu.

Całkowity koszt
710 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/pozosta%C5%82e_inwestycje_DiGXdTW.jpg

Pozostałe inwestycje

Zakup dwóch serwerów i samochodu na potrzeby Urzędu Gminy w Żukowie;

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zbiornika retencyjnego w Chwaszczynie;

Wniesienie wkładów do Spółki Komunalnej Żukowo Sp. z o.o.;

Pozostałe zakupy inwestycyjne;

Rezerwa celowa na inwestycje;

Rezerwa celowa na wydatki związane z poprawą bezpieczeństwa na drogach.

Całkowity koszt
3 615 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań

Infrastruktura

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/infrastruktura_wodno-kanalizacyjna.jpg

Całkowity koszt

2 069 729,00 zł

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej;

Budowa zbiornika retencyjnego na granicy miejscowości Banino i Rębiechowo na potrzeby odprowadzania wód opadowych;

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/lepsze_drogi_TyD7kfX.jpg

Całkowity koszt

6 762 662,85 zł

Lepsze drogi

Budowa i modernizacja dróg i ulic;

Budowa chodników;

Odprowadzanie wód opadowych;

Poszerzenie mostu w ciągu ulicy Mickiewicza;

Opracowanie dokumentacji projektowej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/wez%C5%82y_integracyjne.png

Całkowity koszt

46 943 674,77 zł

Węzły integracyjne

Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk wraz z trasami dojazdowymi;

Budowa węzła integracyjnego Żukowo wraz z trasami dojazdowymi.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/drogi_rowerowe_E549An3.jpg

Całkowity koszt

2 684 000,00 zł

Drogi rowerowe

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa i modernizacja dróg i ścieżek rowerowych;

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ciągu pieszo-rowerowego;

Budowa ścieżki rowerowej przy drodze Przyjaźń-Skrzeszewo.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswietlenie_FSggRjw.jpg

Całkowity koszt

572 049,30 zł

Oświetlenie

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy;

Dotacja celowa dla Gminy Chmielno i Somonino na modernizację systemu oświetlenia w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ledowych i nowoczesnego systemu sterowania;

Zakup i montaż opraw świetlnych wraz ze słupami.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/parkingi.jpg

Całkowity koszt

500 000,00 zł

Parkingi

Budowa ogólnodostępnych parkingów i miejsc parkingowych na terenie gminy.

Sprawy społeczne, kultura i sport

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/placowki_oswiatowe_FfswPxN.jpg

Całkowity koszt

7 726 322,65 zł

Placówki oświatowe

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Niestępowie i Tuchomiu;

Dokumentacja projektowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Glinczu;

Budowa budynku przeznaczonego na cele przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Borkowie.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/modernizacja_budynkow_YCiCyn2.jpg

Całkowity koszt

1 270 000,00 zł

Modernizacja budynków

Wykonanie ocieplenia oraz elewacji bloku nauczycielskiego;

Wydatki inwestycyjne na sfinansowanie kosztów związanych z odpłatnym i nieodpłatnym nabyciem nieruchomości;

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oraz modernizacji budynku Urzędu Gminy w Żukowie;

Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach budynków Urzędu Gminy w Żukowie;

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów modernizacji systemów ogrzewania.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/pomoc_spo%C5%82eczna.png

Całkowity koszt

680 000,00 zł

Pomoc społeczna

Pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego na wsparcie realizacji inwestycji budowy hospicjum stacjonarnego;

Zakup samochodu na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/bezpieczenstwo_4dza1lS.jpg

Całkowity koszt

780 000,00 zł

Bezpieczeństwo

Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzeszewie i Sulminie na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego;

Zakup i montaż elektronicznego wyświetlacza prędkości.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/szlaki-kajakowe.png

Całkowity koszt

93 000,00 zł

Szlaki Kajakowe

Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/kultura_i_rekreacja_JVhyEHY.jpg

Całkowity koszt

3 434 167,09 zł

Kultura i rekreacja

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy świetlicy wiejskiej w Przyjaźni;

Rewitalizacja starego centrum Żukowa;

Budowa i modernizacja terenów rekreacyjnych;

Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez utworzenie ścieżek dydaktycznych oraz zagospodarowanie terenów ważnych przyrodniczo;

Doposażenie świetlicy wiejskiej w Czaplach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/sport_nwPDGZD.jpg

Całkowity koszt

710 000,00 zł

Sport

Budowa Kaszubskiego Centrum Sportowego;

Budowa i modernizacja boisk na terenie gminy;

Zakup i montaż elementu wyposażenia skateparku;

Prace ziemne oraz doposażenie placu zabaw w Tuchomiu.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/pozosta%C5%82e_inwestycje_DiGXdTW.jpg

Całkowity koszt

3 615 000,00 zł

Pozostałe inwestycje

Zakup dwóch serwerów i samochodu na potrzeby Urzędu Gminy w Żukowie;

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zbiornika retencyjnego w Chwaszczynie;

Wniesienie wkładów do Spółki Komunalnej Żukowo Sp. z o.o.;

Pozostałe zakupy inwestycyjne;

Rezerwa celowa na inwestycje;

Rezerwa celowa na wydatki związane z poprawą bezpieczeństwa na drogach.

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Żukowie rozlicza tylko 90% mieszkańców.

Teraz
90%
58 006 271,00 zł
Prognoza
100%
63 806 898,10 zł
Zobacz, jak brakujące +10%
wpływów PIT zmieni naszą gminę na lepsze.
+ 5 km
Lepsze drogi
+ 5 km
wybudowanych dróg rocznie
+ 6 km
Ścieżki rowerowe
+ 6 km
dodatkowych ścieżek rowerowych
+ 25
Oświetlenie uliczne
+ 25
dodatkowych lamp ulicznych
+ 2
Sport
+ 2
siłownie zewnętrzne
+ 15
Bezpieczeństwo
+ 15
dodatkowych kamer monitoringu
cała gmina
Więcej zieleni
cała gmina
roczne utrzymanie zieleni
+ 3
Dla dzieci
+ 3
nowe place zabaw
+ 5 km
Dla pieszych
+ 5 km
wybudowanych chodników rocznie
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Żukowie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Żukowo (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.