Żukowo

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w gminie Żukowo.
W 2022 roku razem ze mną mieszkało
41 743
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
245 154 796,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
24.03%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
58 902 964 zł
24.03%
CIT
3 629 547 zł
1.48%
Podatki od nieruchomości
30 338 015 zł
12.38%
Inne podatki i opłaty lokalne
30 291 505 zł
12.36%
Dotacje
57 465 193,43 zł
23.44%
Subwencje
59 590 804 zł
24.31%
Pozostałe dochody
4 936 767,57 zł
2.01%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2022 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
298 997 340,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
83 109 730,34 zł
stanowiły 28% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
28%
83 109 730,34 zł
Wydatki bieżące
72%
215 887 609,66 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.34%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (17% i 32% w zależności od wpisanego wynagrodzenia brutto). W ramach kalkulatora uwzględniono ulgę dla pracowników, ulgę dla młodych oraz ulgę dla emerytów. Algorytm nie uwzględnia natomiast innych szczególnych sytuacji tj. ulga 4+, czy ulga na powrót.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
108 752 667,76 zł
Rodzina
całkowity koszt
41 385 600,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
47 823 764,51 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
29 230 587,90 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
7 097 420,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
5 350 834,29 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
23 060 796,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
3 364 031,76 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
801 281,64 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
7 386 053,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
8 156 700,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
2 214 780,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
7 037 028,39 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
3 961 881,03 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
2 083 400,00 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
610 326,15 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
680 187,57 zł

Źródło: Plan budżetu na rok 2022.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Żukowo w 2022 roku
planowała zadania inwestycyjne na kwotę
83 109 730,34 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
73.59%
Inwestycje wieloletnie
26.41%
Inwestycje jednoroczne
Wydatki na inwestycje w dziale
61 161 352,28 zł
19 628 150,37 zł

Budowa zbiornika retencyjnego na granicy miejscowości Banino i Rębiechowo na potrzeby odprowadzenia wód opadowych z Banina

Limit w 2022: 8 100 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 9 216 274,10 zł


 
 

Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi

Limit w 2022: 1 923 169,55 zł
Łączne nakłady finansowe: 25 110 951,65 zł

 
 

Budowa kolektora deszczowego z przykanalikami w ulicy Lipowej w Baninie w celu odprowadzenia wód opadowych z ul.: Poziomki, Morelowej, Jodłowej, Wrzosowej, Kalinowej, Głogowej, Lodowej w Baninie

Limit w 2022: 1 500 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 1 500 000,00 zł

 
 

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Pszennej w Baninie

Limit w 2022: 200 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 300 000,00 zł

 
 

Poszerzenie mostu w ciągu ulicy Mickiewicza w Żukowie

Limit w 2022: 500 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 595 000,00 zł

 
 

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Rewerenda w Chwaszczynie

Limit w 2022: 240 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 302 000,00 zł

 
 

Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Żukowo poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowych (w tym m.in. w Skrzeszewie, Borkowie, Glinczu, Baninie, Otominie)

Limit w 2022: 1 500 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 1 654 141, 36 zł

 
 

Budowa drogi na dz. 822/2 i 822/5 w Żukowie (droga przy cmentarzu)

Limit w 2022: 1 000 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 1 000 000,00 zł

 
 

Opracowanie dokumentacji projektowej połączenia ul. Polnej w Żukowie i ul. Armii Krajowej w Pępowie wraz z przebudową skrzyżowania

Limit w 2022: 50 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 200 000,00 zł

 
 

Budowa drogi Żukowo - Przyjaźń (przez Otomino) - etap I

Limit w 2022: 9 000 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 9 015 000,00 zł

 
 

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ul. Aleksandra Majkowskiego w Pępowie

Limit w 2022: 120 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 130 000,00 zł

 
 

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ulic: Derdowskiego, Majkowskiego, ks. Sychty w Chwaszczynie

Limit w 2022: 78 400,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 86 100,00 zł

 
 

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego przy drodze Przyjaźń - Skrzeszewo

Limit w 2022: 38 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 134 862,50 zł

 
 

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kładki pieszo - rowerowej na działce nr 399/1 w Barniewicach

Limit w 2022: 54 096,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 60 000,00 zł

 
 

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ul. Przemysłowej i Księżycowej w Baninie

Limit w 2022: 170 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 240 000, zł

 
 

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Sobiesława I w Chwaszczynie

Limit w 2022: 100 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 130 000,00 zł

 
 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację budowy chodnika w Widlinie

Limit w 2022: 110 200,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 132 801,03 zł

 
 

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Kolejowej w Baninie wraz z przebudową wiaduktu

Limit w 2022: 80 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 100 000 zł

 
 

Budowa infrastruktury rowerowej w miejscowości Przyjaźń w Gminie Żukowo (ul. Łąkowa)

Limit w 2022: 123 706,08 zł
Łączne nakłady finansowe: 447 442, 92 zł

 
 

Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni

Limit w 2022: 53 036,21 zł
Łączne nakłady finansowe: 2 430 976,32 zł

 
 

Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku urzędu gminy w Żukowie przy ul. Gdańskiej 52

Limit w 2022: 3 000 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 5 000 000,00 zł

 
 

Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy OSP Banino

Limit w 2022: 25 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 35 000,00 zł

 
 

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Baninie przy ul. Lotniczej

Limit w 2022: 5 000 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 8 506 600,00 zł

 
 

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie

Limit w 2022: 57 940,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 75 000,00 zł

 
 

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Pępowie

Limit w 2022: 1 073 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 3 190 880,00 zł

 
 

Budowa budynku przeznaczonego na cele przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Borkowie

Limit w 2022: 8 400 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 8 400 000,00 zł

 
 

Projekt "Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Żukowo"

Limit w 2022: 964 329,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 964 329,00 zł

 
 

Budowa siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie

Limit w 2022: 2 000 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 2 000 000,00 zł

 
 

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Żukowo

Limit w 2022: 774 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 775 000,00 zł

 
 

Projekt "Słoneczna Gmina Żukowo" zakup i montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych

Limit w 2022: 2 214 118,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 4 428 236,00 zł

 
 

Budowa oświetlenia drogowego w Baninie na ul. Balladyny, Cedrowej; w Chwaszczynie na ul. Leśnej, Polnej, Kawelskiej, Spacerowej; w Lniskach na ul. Świerkowej; w Rębiechowie na ul. Piaskowej

Limit w 2022: 235 458,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 235 458,00 zł

 
 

Budowa świetlicy wiejskiej w Przyjaźni

Limit w 2022: 2 967 800,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 3 557 800,00 zł

 
 

Budowa Kaszubskiego Centrum Sportowego w Żukowie

Limit w 2022: 2 000 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 3 003 505,50 zł

 
 
Fundusz Sołecki

Fundusz Sołecki

- Babi Dół - 29 000,00 zł - Banino - 483 617,00 zł - Borkowo - 83 620,34 zł - Chwaszczyno - 206 214,23 zł - Czaple - 68 736,54 zł - Finansowane z darowizn - 247 100,00 zł - Glincz - 79 166,27 zł - Łapino Kartuskie - 43 897,93 zł - Leźno - 133 671,66 zł - Małkowo - 52 960,95 zł - Miszewo - 65 746,31 zł - Niestępowo - 83 000,00 zł - Nowy Świat - 19 500,00 zł - Otomino - 46 480,17 zł - Osiedle Wybickiego w Żukowie - 57 000,00 zł - Pępowo - 95 000,00 zł - Przyjaźń - 112 000,00 zł - Rębiechowo - 78 081,76 zł - Skrzeszewo - 103 166,29 zł - Sulmin - 25 000,00 zł - Tuchom - 73 238,13 zł - Widlino - 28 035,66 zł - Żukowo - wieś - 105 994,45 zł

Całkowity koszt
2 320 227,69 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa i modernizacja dróg i ścieżek rowerowych

Całkowity koszt
500 000,00 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa i modernizacja dróg i ścieżek rowerowych m.in. ul. Słowackiego w Chwaszczynie, ul. Leśna w Niestępowie

Całkowity koszt
2 279 650,37 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej, budowa kanalizacji deszczowej, studni chłonnych oraz zbiorników celem odprowadzenia wód opadowych z dróg gminnych m.in. zbiornik retencyjny przy ul. Żeromskiego w Chwaszczynie

Całkowity koszt
2 000 000,00 zł

Budowa pętli autobusowej w Czaplach

Całkowity koszt
300 000,00 zł

Budowa ulicy Wrzosowej w Żukowie

Całkowity koszt
70 000,00 zł

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku ul. Mickiewicza w Chwaszczynie

Całkowity koszt
65 000,00 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa chodników na terenie Gminy Żukowo m.in. ul. Jarzębinowa w Leźnie, ul. Pałacowa w Małkowie

Całkowity koszt
300 000,00 zł

Odszkodowania na rzecz właścicieli nieruchomości przeznaczonych na mocy decyzji administracyjnej na realizację inwestycji drogowych m.in. Budowa węzłów integracyjnych, budowa drogi Żukowo-Przyjaźn

Całkowity koszt
4 000 000,00 zł

Nabycie nieruchomości gruntowych m.in. pod poszerzenie istniejących dróg

Całkowity koszt
220 000,00 zł

Dotacja na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP
Żukowo

Całkowity koszt
550 000,00 zł

Rezerwa celowa na inwestycje zakupy inwestycyjne oraz rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z poprawą bezpieczeństwa na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych

Całkowity koszt
3 500 000,00 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Przyjaźni

Całkowity koszt
70 000,00 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Skrzeszewie

Całkowity koszt
40 000,00 zł

Adaptacja pomieszczeń do indywidualnej pracy z uczniami

Całkowity koszt
300 000,00 zł

Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żukowie na rozbudowę Ośrodka Zdrowia w Baninie

Całkowity koszt
500 000,00 zł

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Całkowity koszt
600 000,00 zł

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych

Całkowity koszt
22 500,00 zł

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żukowo

Całkowity koszt
500 000,00 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia drogowego przy przejściach dla pieszych oraz ich przebudowa na terenie Gminy Żukowo

Całkowity koszt
541 000,00 zł

Wniesienie wkładów do Spółki Komunalnej Żukowo Sp. z o.o.

Całkowity koszt
2 500 000,00 zł

Budowa i modernizacja terenów rekreacyjnych

Całkowity koszt
200 000,00 zł

Modernizacja boisk wielofunkcyjnych w Gminie Żukowo

Całkowity koszt
170 000,00 zł

Zaprojektowanie i wykonanie skateparku na terenie rekreacyjno-sportowym w Baninie dz.nr 439

Całkowity koszt
300 000,00 zł

Zagospodarowanie terenu działki 47/2 w Tuchomiu przy ul. Wczasowej z przeznaczeniemna przechowywanie łodzi żaglowych

Całkowity koszt
100 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Inwestycje wieloletnie

Budowa zbiornika retencyjnego na granicy miejscowości Banino i Rębiechowo na potrzeby odprowadzenia wód opadowych z Banina

Limit w 2022: 8 100 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 9 216 274,10 zł


Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi

Limit w 2022: 1 923 169,55 zł
Łączne nakłady finansowe: 25 110 951,65 zł

Budowa kolektora deszczowego z przykanalikami w ulicy Lipowej w Baninie w celu odprowadzenia wód opadowych z ul.: Poziomki, Morelowej, Jodłowej, Wrzosowej, Kalinowej, Głogowej, Lodowej w Baninie

Limit w 2022: 1 500 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 1 500 000,00 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Pszennej w Baninie

Limit w 2022: 200 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 300 000,00 zł

Poszerzenie mostu w ciągu ulicy Mickiewicza w Żukowie

Limit w 2022: 500 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 595 000,00 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Rewerenda w Chwaszczynie

Limit w 2022: 240 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 302 000,00 zł

Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Żukowo poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowych (w tym m.in. w Skrzeszewie, Borkowie, Glinczu, Baninie, Otominie)

Limit w 2022: 1 500 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 1 654 141, 36 zł

Budowa drogi na dz. 822/2 i 822/5 w Żukowie (droga przy cmentarzu)

Limit w 2022: 1 000 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 1 000 000,00 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej połączenia ul. Polnej w Żukowie i ul. Armii Krajowej w Pępowie wraz z przebudową skrzyżowania

Limit w 2022: 50 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 200 000,00 zł

Budowa drogi Żukowo - Przyjaźń (przez Otomino) - etap I

Limit w 2022: 9 000 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 9 015 000,00 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ul. Aleksandra Majkowskiego w Pępowie

Limit w 2022: 120 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 130 000,00 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ulic: Derdowskiego, Majkowskiego, ks. Sychty w Chwaszczynie

Limit w 2022: 78 400,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 86 100,00 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego przy drodze Przyjaźń - Skrzeszewo

Limit w 2022: 38 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 134 862,50 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kładki pieszo - rowerowej na działce nr 399/1 w Barniewicach

Limit w 2022: 54 096,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 60 000,00 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ul. Przemysłowej i Księżycowej w Baninie

Limit w 2022: 170 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 240 000, zł

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Sobiesława I w Chwaszczynie

Limit w 2022: 100 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 130 000,00 zł

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację budowy chodnika w Widlinie

Limit w 2022: 110 200,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 132 801,03 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Kolejowej w Baninie wraz z przebudową wiaduktu

Limit w 2022: 80 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 100 000 zł

Budowa infrastruktury rowerowej w miejscowości Przyjaźń w Gminie Żukowo (ul. Łąkowa)

Limit w 2022: 123 706,08 zł
Łączne nakłady finansowe: 447 442, 92 zł

Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni

Limit w 2022: 53 036,21 zł
Łączne nakłady finansowe: 2 430 976,32 zł

Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku urzędu gminy w Żukowie przy ul. Gdańskiej 52

Limit w 2022: 3 000 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 5 000 000,00 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy OSP Banino

Limit w 2022: 25 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 35 000,00 zł

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Baninie przy ul. Lotniczej

Limit w 2022: 5 000 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 8 506 600,00 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie

Limit w 2022: 57 940,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 75 000,00 zł

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Pępowie

Limit w 2022: 1 073 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 3 190 880,00 zł

Budowa budynku przeznaczonego na cele przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Borkowie

Limit w 2022: 8 400 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 8 400 000,00 zł

Projekt "Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Żukowo"

Limit w 2022: 964 329,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 964 329,00 zł

Budowa siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie

Limit w 2022: 2 000 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 2 000 000,00 zł

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Żukowo

Limit w 2022: 774 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 775 000,00 zł

Projekt "Słoneczna Gmina Żukowo" zakup i montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych

Limit w 2022: 2 214 118,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 4 428 236,00 zł

Budowa oświetlenia drogowego w Baninie na ul. Balladyny, Cedrowej; w Chwaszczynie na ul. Leśnej, Polnej, Kawelskiej, Spacerowej; w Lniskach na ul. Świerkowej; w Rębiechowie na ul. Piaskowej

Limit w 2022: 235 458,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 235 458,00 zł

Budowa świetlicy wiejskiej w Przyjaźni

Limit w 2022: 2 967 800,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 3 557 800,00 zł

Budowa Kaszubskiego Centrum Sportowego w Żukowie

Limit w 2022: 2 000 000,00 zł
Łączne nakłady finansowe: 3 003 505,50 zł

Inwestycje jednoroczne
Fundusz Sołecki

Całkowity koszt

2 320 227,69 zł

Fundusz Sołecki

- Babi Dół - 29 000,00 zł - Banino - 483 617,00 zł - Borkowo - 83 620,34 zł - Chwaszczyno - 206 214,23 zł - Czaple - 68 736,54 zł - Finansowane z darowizn - 247 100,00 zł - Glincz - 79 166,27 zł - Łapino Kartuskie - 43 897,93 zł - Leźno - 133 671,66 zł - Małkowo - 52 960,95 zł - Miszewo - 65 746,31 zł - Niestępowo - 83 000,00 zł - Nowy Świat - 19 500,00 zł - Otomino - 46 480,17 zł - Osiedle Wybickiego w Żukowie - 57 000,00 zł - Pępowo - 95 000,00 zł - Przyjaźń - 112 000,00 zł - Rębiechowo - 78 081,76 zł - Skrzeszewo - 103 166,29 zł - Sulmin - 25 000,00 zł - Tuchom - 73 238,13 zł - Widlino - 28 035,66 zł - Żukowo - wieś - 105 994,45 zł

Całkowity koszt

500 000,00 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa i modernizacja dróg i ścieżek rowerowych

Całkowity koszt

2 279 650,37 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa i modernizacja dróg i ścieżek rowerowych m.in. ul. Słowackiego w Chwaszczynie, ul. Leśna w Niestępowie

Całkowity koszt

2 000 000,00 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej, budowa kanalizacji deszczowej, studni chłonnych oraz zbiorników celem odprowadzenia wód opadowych z dróg gminnych m.in. zbiornik retencyjny przy ul. Żeromskiego w Chwaszczynie

Całkowity koszt

300 000,00 zł

Budowa pętli autobusowej w Czaplach

Całkowity koszt

70 000,00 zł

Budowa ulicy Wrzosowej w Żukowie

Całkowity koszt

65 000,00 zł

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku ul. Mickiewicza w Chwaszczynie

Całkowity koszt

300 000,00 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa chodników na terenie Gminy Żukowo m.in. ul. Jarzębinowa w Leźnie, ul. Pałacowa w Małkowie

Całkowity koszt

4 000 000,00 zł

Odszkodowania na rzecz właścicieli nieruchomości przeznaczonych na mocy decyzji administracyjnej na realizację inwestycji drogowych m.in. Budowa węzłów integracyjnych, budowa drogi Żukowo-Przyjaźn

Całkowity koszt

220 000,00 zł

Nabycie nieruchomości gruntowych m.in. pod poszerzenie istniejących dróg

Całkowity koszt

550 000,00 zł

Dotacja na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP
Żukowo

Całkowity koszt

3 500 000,00 zł

Rezerwa celowa na inwestycje zakupy inwestycyjne oraz rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z poprawą bezpieczeństwa na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych

Całkowity koszt

70 000,00 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Przyjaźni

Całkowity koszt

40 000,00 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Skrzeszewie

Całkowity koszt

300 000,00 zł

Adaptacja pomieszczeń do indywidualnej pracy z uczniami

Całkowity koszt

500 000,00 zł

Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żukowie na rozbudowę Ośrodka Zdrowia w Baninie

Całkowity koszt

600 000,00 zł

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Całkowity koszt

22 500,00 zł

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych

Całkowity koszt

500 000,00 zł

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żukowo

Całkowity koszt

541 000,00 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia drogowego przy przejściach dla pieszych oraz ich przebudowa na terenie Gminy Żukowo

Całkowity koszt

2 500 000,00 zł

Wniesienie wkładów do Spółki Komunalnej Żukowo Sp. z o.o.

Całkowity koszt

200 000,00 zł

Budowa i modernizacja terenów rekreacyjnych

Całkowity koszt

170 000,00 zł

Modernizacja boisk wielofunkcyjnych w Gminie Żukowo

Całkowity koszt

300 000,00 zł

Zaprojektowanie i wykonanie skateparku na terenie rekreacyjno-sportowym w Baninie dz.nr 439

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Zagospodarowanie terenu działki 47/2 w Tuchomiu przy ul. Wczasowej z przeznaczeniemna przechowywanie łodzi żaglowych

Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w gminie Żukowo?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Żukowo (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.