Budżet miasta
Białogard

Zobacz budżet 2022 Mapa województwa miejscowości Białogard

Budżet 2022

Dochody 124 682 540,02 zł

25,73% Dotacje
21,47% Subwencje
15,52% Pozostałe dochody
15,03% PIT
11,64% Podatki od nieruchomości
9,84% Inne podatki i opłaty lokalne
0,77% CIT

Wydatki 132 159 582,41 zł

Oświata i wychowanie 24,08%
Rodzina 18,8%
Administracja publiczna 15,37%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9,82%
Gospodarka mieszkaniowa 9,49%
Pomoc społeczna 7,33%
Transport i łączność 5,62%
Kultura fizyczna 3,19%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1,6%
Turystyka 1,07%
Obsługa długu publicznego 0,72%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,69%
Działalność usługowa 0,68%
Ochrona zdrowia 0,61%
Pozostałe wydatki 0,49%
Edukacyjna opieka wychowawcza 0,46%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem miasta Białogard

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem miasta Białogard

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

24 339
2018
24 146
2019
23 950
2020

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

3
2018
2
2019
2
2020

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

6
2018
6
2019
2020
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
03

Prezentacje
budżetu

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.