Budżet miasta
Białogard

Zobacz budżet 2021 Mapa województwa miejscowości Białogard

Budżet 2021

Dochody 126 322 042,42 zł

37,37% Dotacje
19,55% Subwencje
15,82% PIT
11,35% Podatki od nieruchomości
4,83% Pozostałe dochody
3,96% Wpływy z najmu i dzierżawy
3,36% Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi
3,2% Inne podatki i opłaty lokalne
0,55% CIT

Wydatki 133 844 732,12 zł

Oświata i wychowanie 18,14%
Administracja publiczna 17,28%
Transport i łączność 15,08%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12,31%
Gospodarka mieszkaniowa 9,69%
Pomoc społeczna 8,33%
Kultura fizyczna 7,4%
Rodzina 3,13%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3,03%
Obsługa długu publicznego 1,41%
Działalność usługowa 1,25%
Edukacyjna opieka wychowawcza 1,08%
Różne rozliczenia 0,93%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,86%
Ochrona zdrowia 0,04%
Pozostałe wydatki 0,03%
Rolnictwo i łowiectwo 0,0%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem miasta Białogard

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem miasta Białogard

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

24 339
2018
24 146
2019
23 950
2020

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

3
2018
2
2019
2
2020

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

6
2017
6
2018
6
2019
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
03

Prezentacje
budżetu

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.