Budżet miasta
Białogard

Zobacz budżet 2024 Mapa województwa miejscowości Białogard

Budżet 2024

Dochody 143 804 122,4 zł

24,35% Subwencje
16,58% PIT
14,15% Dotacje
11,69% Środki na dofinansowanie zadań
11,37% Podatki od nieruchomości
10,61% Pozostałe dochody
10,01% Inne podatki i opłaty lokalne
1,23% CIT

Wydatki 154 078 229,44 zł

Oświata i wychowanie 26,0%
Administracja publiczna 15,33%
Transport i łączność 13,81%
Rodzina 11,55%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8,54%
Pomoc społeczna 8,24%
Kultura fizyczna 4,12%
Gospodarka mieszkaniowa 4,1%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2,3%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1,92%
Obsługa długu publicznego 1,86%
Działalność usługowa 0,8%
Ochrona zdrowia 0,65%
Różne rozliczenia 0,5%
Pozostałe wydatki 0,28%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem miasta Białogard

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem miasta Białogard

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

23 950
2020
2021
2022

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2
2020
2021
2022

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

2020
2021
2022
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.