Budżet miasta
Jastrzębie-Zdrój

Zobacz budżet 2023 Mapa województwa miejscowości Jastrzębie-Zdrój

Budżet 2023

Dochody 588 569 211,4 zł

28,35% Subwencje
18,02% PIT
14,73% Inne podatki i opłaty lokalne
12,57% Dotacje
11,94% Podatki od nieruchomości
7,62% Pozostałe dochody
5,09% Środki na dofinansowanie zadań
1,67% CIT

Wydatki 698 642 726,32 zł

Oświata i wychowanie 33,03%
Transport i łączność 12,12%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11,2%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8,71%
Administracja publiczna 6,61%
Rodzina 6,5%
Gospodarka mieszkaniowa 4,43%
Pomoc społeczna 3,79%
Kultura fizyczna 2,93%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2,21%
Turystyka 2,13%
Edukacyjna opieka wychowawcza 1,81%
Różne rozliczenia 1,49%
Działalność usługowa 1,01%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,84%
Ochrona zdrowia 0,54%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz 0,29%
Obsługa długu publicznego 0,26%
Pozostałe wydatki 0,12%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem miasta Jastrzębie-Zdrój

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem miasta Jastrzębie-Zdrój

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

88 743
2019
88 038
2020
2021

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

6
2019
6
2020
2021

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

31
2019
2020
2021
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.