Budżet miasta
Jastrzębie-Zdrój

Zobacz budżet 2024 Mapa województwa miejscowości Jastrzębie-Zdrój

Budżet 2024

Dochody 709 181 594,9 zł

33,53% Subwencje
20,82% PIT
11,02% Podatki od nieruchomości
10,73% Inne podatki i opłaty lokalne
10,16% Dotacje
6,49% Pozostałe dochody
5,9% Środki na dofinansowanie zadań
1,34% CIT

Wydatki 794 058 351,87 zł

Oświata i wychowanie 38,75%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10,62%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8,99%
Transport i łączność 8,64%
Administracja publiczna 6,6%
Rodzina 6,24%
Gospodarka mieszkaniowa 4,33%
Kultura fizyczna 3,85%
Pomoc społeczna 3,67%
Edukacyjna opieka wychowawcza 2,08%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2,05%
Różne rozliczenia 1,4%
Działalność usługowa 1,04%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,69%
Ochrona zdrowia 0,59%
Pozostałe wydatki 0,19%
Obsługa długu publicznego 0,16%
Turystyka 0,11%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem miasta Jastrzębie-Zdrój

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem miasta Jastrzębie-Zdrój

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

88 038
2020
2021
2022

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

6
2020
2021
2022

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

2020
2021
2022
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.