Budżet miasta
Jastrzębie-Zdrój

Zobacz budżet 2021 Mapa województwa miejscowości Jastrzębie-Zdrój

Budżet 2021

Dochody 568 379 283,03 zł

29,26% Dotacje
22,12% Subwencje
22,09% PIT
10,67% Podatki od nieruchomości
10,14% Inne podatki i opłaty lokalne
5,72% Pozostałe dochody

Wydatki 631 330 353,98 zł

Oświata i wychowanie 20,87%
Transport i łączność 15,61%
Administracja publiczna 10,9%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10,04%
Gospodarka mieszkaniowa 7,85%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7,8%
Kultura fizyczna 4,84%
Pomoc społeczna 4,6%
Edukacyjna opieka wychowawcza 4,3%
Rodzina 3,55%
Turystyka 2,77%
Różne rozliczenia 2,37%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1,86%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,18%
Działalność usługowa 0,8%
Obsługa długu publicznego 0,43%
Ochrona zdrowia 0,12%
Pozostałe wydatki 0,11%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem miasta Jastrzębie-Zdrój

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem miasta Jastrzębie-Zdrój

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

89 128
2018
88 743
2019
88 038
2020

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

4
2018
6
2019
6
2020

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

31
2017
31
2018
31
2019
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
03

Prezentacje
budżetu

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.