Budżet miasta
Jastrzębie-Zdrój

Zobacz budżet 2022 Mapa województwa miejscowości Jastrzębie-Zdrój

Budżet 2022

Dochody 532 008 237,79 zł

24,99% Subwencje
21,39% PIT
20,54% Dotacje
13,11% Inne podatki i opłaty
12,12% Podatki od nieruchomości
6,35% Pozostałe dochody
1,5% CIT

Wydatki 620 780 378,28 zł

Oświata i wychowanie 33,2%
Rodzina 12,22%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10,68%
Transport i łączność 10,01%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6,14%
Administracja publiczna 5,83%
Gospodarka mieszkaniowa 3,94%
Pomoc społeczna 3,59%
Kultura fizyczna 3,51%
Turystyka 2,61%
Edukacyjna opieka wychowawcza 1,95%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,94%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1,3%
Różne rozliczenia 1,22%
Działalność usługowa 0,92%
Ochrona zdrowia 0,64%
Obsługa długu publicznego 0,21%
Pozostałe wydatki 0,09%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem miasta Jastrzębie-Zdrój

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem miasta Jastrzębie-Zdrój

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

88 743
2019
88 038
2020
2021

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

6
2019
6
2020
2021

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

31
2019
2020
2021
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
03

Prezentacje
budżetu

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.