Jędrzejów

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Jędrzejowie.
W 2020 roku razem ze mną mieszkało
27 391
mieszkańców
Dochody ogółem w moim mieście wyniosły
145 621 480,72 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
14.78%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
21 516 991 zł
14.78%
CIT
1 051 530,82 zł
0.72%
Podatki od nieruchomości
11 600 323,99 zł
7.97%
Inne podatki i opłaty lokalne
8 774 106,42 zł
6.03%
Dotacje
57 524 910,52 zł
39.5%
Subwencje
31 871 690 zł
21.89%
Pozostałe dochody
13 281 927,97 zł
9.12%
02

Wydatki ogółem

W moim mieście w 2020 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
140 550 658,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
18 347 771,43 zł
stanowiły 13% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
13%
18 347 771,43 zł
Wydatki bieżące
87%
122 202 886,57 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafiło do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
42 582 695,99 zł
Rodzina
całkowity koszt
42 302 275,92 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
13 630 464,71 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
9 287 815,19 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
8 742 328,79 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
5 764 489,83 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
3 573 742,07 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
2 695 229,47 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 524 536,06 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
2 063 598,25 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 665 959,57 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 546 263,83 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
1 178 370,86 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 154 411,79 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 100 971,21 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
428 703,12 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
308 801,34 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Miasta Jędrzejów za 2020 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Jędrzejów w 2020 roku
wykonało zadania inwestycyjne na kwotę
12 858 303,67 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
41.08%
Infrastruktura
58.92%
Sprawy społeczne, sport
Wydatki na inwestycje w dziale
5 282 695,20 zł
7 575 608,47 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Budowa odcinka drogi gminnej - ul. Jasionka;
Przebudowa dróg gminnych - 11 Listopada, R. Dmowskiego, Parkowej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu tych ulic;
Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie na modernizację dróg powiatowych.

Całkowity koszt
4 834 141,05 zł
Chodniki

Chodniki

Budowa chodników w Książe Skroniowie, Łączynie, Prząsławiu Małym i Sudole.

Całkowity koszt
51 020,96 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Wykonanie i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Jędrzejów.

Całkowity koszt
199 517,00 zł
Gospodarka komunalna

Gospodarka komunalna

Zakup i montaż altany wolnostojącej przy świetlicy w Potoku Wielkim;
Budowa sceny z zadaszeniem w Skroniowie;
Zakup domku letniskowego dla Cierno-Zaszowie, Potok Mały;
Modernizacja budynku OSP Jasionna;
Utwardzenie terenu przy cmentarzu w Jędrzejowie i w obrębie wjazdu przy ul. A. Krajowej 6;
Rewitalizacja źródełka Św. Barbary;
Wykonanie przyłącza wodociągowego wraz z instalacją wodną i kanalizacyjną do budynku świetlicy wiejskiej w Chorzowie.

Całkowity koszt
198 016,19 zł
Budynki użyteczności publicznej

Budynki użyteczności publicznej

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie miejscowości Raków.

Całkowity koszt
1 170 744,13 zł
Centrum Komunikacyjne

Centrum Komunikacyjne

Budowa Centrum Komunikacyjnego dla obsługi ruchu pasażerskiego w Jędrzejowie wraz z systemem informacji dla pasażerów.

Całkowity koszt
4 443 696,80 zł
Ochrona zabytków

Ochrona zabytków

Rekonstrukcja przywracająca charakter kaplicy w obrębie cmentarza wojennego z lat 1914-1915.

Całkowity koszt
244 800,00 zł
Sport

Sport

Przebudowa istniejącego boiska szkolnego przy SP nr 2;
Modernizacja obiektów sportowych przy SP nr 4 i pływalni miejskiej;
Rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury edukacyjno-sportowej na terenie Gminy Jędrzejów.

Całkowity koszt
1 501 802,15 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych.

Całkowity koszt
214 565,39 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Lepsze drogi

Całkowity koszt

4 834 141,05 zł

Lepsze drogi

Budowa odcinka drogi gminnej - ul. Jasionka;
Przebudowa dróg gminnych - 11 Listopada, R. Dmowskiego, Parkowej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu tych ulic;
Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie na modernizację dróg powiatowych.

Chodniki

Całkowity koszt

51 020,96 zł

Chodniki

Budowa chodników w Książe Skroniowie, Łączynie, Prząsławiu Małym i Sudole.

Oświetlenie

Całkowity koszt

199 517,00 zł

Oświetlenie

Wykonanie i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Jędrzejów.

Gospodarka komunalna

Całkowity koszt

198 016,19 zł

Gospodarka komunalna

Zakup i montaż altany wolnostojącej przy świetlicy w Potoku Wielkim;
Budowa sceny z zadaszeniem w Skroniowie;
Zakup domku letniskowego dla Cierno-Zaszowie, Potok Mały;
Modernizacja budynku OSP Jasionna;
Utwardzenie terenu przy cmentarzu w Jędrzejowie i w obrębie wjazdu przy ul. A. Krajowej 6;
Rewitalizacja źródełka Św. Barbary;
Wykonanie przyłącza wodociągowego wraz z instalacją wodną i kanalizacyjną do budynku świetlicy wiejskiej w Chorzowie.

Sprawy społeczne, sport
Budynki użyteczności publicznej

Całkowity koszt

1 170 744,13 zł

Budynki użyteczności publicznej

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie miejscowości Raków.

Centrum Komunikacyjne

Całkowity koszt

4 443 696,80 zł

Centrum Komunikacyjne

Budowa Centrum Komunikacyjnego dla obsługi ruchu pasażerskiego w Jędrzejowie wraz z systemem informacji dla pasażerów.

Ochrona zabytków

Całkowity koszt

244 800,00 zł

Ochrona zabytków

Rekonstrukcja przywracająca charakter kaplicy w obrębie cmentarza wojennego z lat 1914-1915.

Sport

Całkowity koszt

1 501 802,15 zł

Sport

Przebudowa istniejącego boiska szkolnego przy SP nr 2;
Modernizacja obiektów sportowych przy SP nr 4 i pływalni miejskiej;
Rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury edukacyjno-sportowej na terenie Gminy Jędrzejów.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

214 565,39 zł

Pozostałe inwestycje

Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych.

Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Jędrzejowie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Jędrzejów (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.