Jędrzejów

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Jędrzejowie.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
27 316
mieszkańców
Dochody ogółem moje miasto planowało w wysokości
133 992 377,40 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
16.58%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
22 213 382 zł
16.58%
CIT
800 000 zł
0.6%
Podatki od nieruchomości
12 400 000 zł
9.25%
Inne podatki i opłaty lokalne
11 004 000 zł
8.21%
Dotacje
48 178 326,40 zł
35.96%
Subwencje
31 950 840 zł
23.85%
Pozostałe dochody
7 445 829 zł
5.56%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2021 roku planowało wysokość wydatków ogółem na kwotę
145 200 148,46 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
19 753 456,85 zł
stanowiły 14% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
14%
19 753 456,85 zł
Wydatki bieżące
86%
125 446 691,61 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafiło do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
42 123 853,17 zł
Rodzina
całkowity koszt
41 806 924,55 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
17 341 236,53 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
9 757 275,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
9 229 238,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
8 161 383,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
3 436 400,00 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
3 019 300,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 309 000,00 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
1 931 570,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 526 500,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 238 514,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 123 460,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 000 000,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
662 722,55 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
532 771,66 zł

Źródło: Plan budżetu Miasta Jędrzejów na 2021 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Jędrzejów w 2021 roku
planowało zadania inwestycyjne za kwotę
19 753 456,85 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
54.23%
Infrastruktura
45.77%
Sprawy społeczne, oświata i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
10 712 649,00 zł
9 040 807,85 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie na przebudowę dróg powiatowych;
Budowa infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów;
Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: 11 Listopada, R. Dmowskiego i Parkowej w Jędrzejowie wraz z budową ronda na skrzyżowaniu tych ulic;
Przebudowa drogi Prząsław Mały przy lesie;
Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie gminy.

Całkowity koszt
6 133 738,00 zł
Chodniki

Chodniki

Budowa chodników w Brynicy, Książe Skroniowie, Łączynie, Prząsławiu Małym, Sudole, Wilanowie.

Całkowity koszt
101 645,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Budowa, modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Jędrzejów;
Wykonie projektu przyłącza elektrycznego i instalacji elektrycznej domku letniskowego na dz. nr 699 w Poroku Małym.

Całkowity koszt
328 156,00 zł
Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna

Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna

Wodociągowanie i kanalizacja na terenie gminy.

Całkowity koszt
3 500 000,00 zł
Gospodarka komunalna

Gospodarka komunalna

Utwardzenie terenu przy SP nr 2 i przy ul. Mieszka I;
Rewitalizacja terenu przy źródełku Św. Barbary;
Budowa studni głębinowej i szamba z przyłączeniem do świetlicy wiejskiej w Chwaścicach;
Rewitalizacja ,,Starego Sadu" w Mnichowie;
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Potoku Wielkim;
Budowa altany drewnianej ze stołami i ławeczkami w Skroniowie;
Zakup i montaż siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Zagaju;
Dotacja do ogródków działkowych.

Całkowity koszt
249 110,00 zł
Pozostałe inwestycje dot. dróg

Pozostałe inwestycje dot. dróg

Oznakowanie strefy płatnego parkowania;
Studium planistyczne na budowę przystanku kolejowego w m. Podchojny.

Całkowity koszt
400 000,00 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

Plac zabaw przy szkole w m. Podchojny;
Klatka w Domu Nauczyciela w m. Raków;
Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego.

Całkowity koszt
137 510,00 zł
Żłobki

Żłobki

Budowa żłobka Piaski;
Żłobek Piaski.

Całkowity koszt
1 759 435,41 zł
Mieszkania chronione

Mieszkania chronione

Przebudowa budynku dawnej świetlicy na mieszkanie chronione usytuowane w Jędrzejowie przy ul. Dojazd.

Całkowity koszt
2 659 292,44 zł
Centrum Komunikacyjne

Centrum Komunikacyjne

Budowa Centrum Komunikacyjnego dla obsługi ruchu pasażerskiego w Jędrzejowie wraz z systemem informacji dla pasażerów.

Całkowity koszt
2 390 000,00 zł
Sport

Sport

Nawodnienie murawy stadionu sportowego "NAPRZÓD";
Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Zygmunta Krasińskiego;
Przebudowa istniejącego boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2.

Całkowity koszt
900 000,00 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Wydatki na zakup i objęcie akcji;
Dotacja celowa ZUK;
Komputeryzacja Urzędu.

Całkowity koszt
1 194 570,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Lepsze drogi

Całkowity koszt

6 133 738,00 zł

Lepsze drogi

Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie na przebudowę dróg powiatowych;
Budowa infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów;
Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: 11 Listopada, R. Dmowskiego i Parkowej w Jędrzejowie wraz z budową ronda na skrzyżowaniu tych ulic;
Przebudowa drogi Prząsław Mały przy lesie;
Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie gminy.

Chodniki

Całkowity koszt

101 645,00 zł

Chodniki

Budowa chodników w Brynicy, Książe Skroniowie, Łączynie, Prząsławiu Małym, Sudole, Wilanowie.

Oświetlenie

Całkowity koszt

328 156,00 zł

Oświetlenie

Budowa, modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Jędrzejów;
Wykonie projektu przyłącza elektrycznego i instalacji elektrycznej domku letniskowego na dz. nr 699 w Poroku Małym.

Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna

Całkowity koszt

3 500 000,00 zł

Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna

Wodociągowanie i kanalizacja na terenie gminy.

Gospodarka komunalna

Całkowity koszt

249 110,00 zł

Gospodarka komunalna

Utwardzenie terenu przy SP nr 2 i przy ul. Mieszka I;
Rewitalizacja terenu przy źródełku Św. Barbary;
Budowa studni głębinowej i szamba z przyłączeniem do świetlicy wiejskiej w Chwaścicach;
Rewitalizacja ,,Starego Sadu" w Mnichowie;
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Potoku Wielkim;
Budowa altany drewnianej ze stołami i ławeczkami w Skroniowie;
Zakup i montaż siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Zagaju;
Dotacja do ogródków działkowych.

Pozostałe inwestycje dot. dróg

Całkowity koszt

400 000,00 zł

Pozostałe inwestycje dot. dróg

Oznakowanie strefy płatnego parkowania;
Studium planistyczne na budowę przystanku kolejowego w m. Podchojny.

Sprawy społeczne, oświata i sport
Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

137 510,00 zł

Szkoły podstawowe

Plac zabaw przy szkole w m. Podchojny;
Klatka w Domu Nauczyciela w m. Raków;
Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego.

Żłobki

Całkowity koszt

1 759 435,41 zł

Żłobki

Budowa żłobka Piaski;
Żłobek Piaski.

Mieszkania chronione

Całkowity koszt

2 659 292,44 zł

Mieszkania chronione

Przebudowa budynku dawnej świetlicy na mieszkanie chronione usytuowane w Jędrzejowie przy ul. Dojazd.

Centrum Komunikacyjne

Całkowity koszt

2 390 000,00 zł

Centrum Komunikacyjne

Budowa Centrum Komunikacyjnego dla obsługi ruchu pasażerskiego w Jędrzejowie wraz z systemem informacji dla pasażerów.

Sport

Całkowity koszt

900 000,00 zł

Sport

Nawodnienie murawy stadionu sportowego "NAPRZÓD";
Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Zygmunta Krasińskiego;
Przebudowa istniejącego boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

1 194 570,00 zł

Pozostałe inwestycje

Wydatki na zakup i objęcie akcji;
Dotacja celowa ZUK;
Komputeryzacja Urzędu.

05

Fundusz sołecki

Rada miasta Jędrzejów zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

14 402,18 zł

Borki

Remont drogi nr 99.

Całkowity koszt

17 725,76 zł

Borów

Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze nr 102;
Zakup wyposażenie na plac zabaw przy SP w Potoku Wielkim;
Zakup wyposażenia dla OSP Potok Wielki.

Całkowity koszt

20 878,90 zł

Brus

Remont drogi nr 554.

Całkowity koszt

17 214,44 zł

Brynica Sucha

Budowa chodnika przy drodze nr 111;
Remont drogi nr 68 i 152.

Całkowity koszt

15 637,87 zł

Cierno Zaszosie

Zakup wyposażenia do domku na placu zabaw;
Zakup kosiarki spalinowej z napędem;
Zakup alarmu do budynku (domek) na placu zabaw;
Zakup paliwa i akcesoriów do kosy spalinowej i kosiarki;
Wymiana lamp w oświetleniu ulicznym wzdłuż drogi powiatowej.

Całkowity koszt

20 452,80 zł

Chorzewa

Zakup materiałów i wyposażenia świetlicy wiejskiej;
Zakup materiałów do budowy ogrodzenia szamba na terenie świetlicy wiejskiej;
Zakup kruszywa do remontu drogi nr 1493, 1099, 940;
Remont samochodu OSP Chorzewa.

Całkowity koszt

14 444,79 zł

Chwaścice

Budowa studni głębinowej i szamba z przyłączeniem do świetlicy wiejskiej;
Remont świetlicy wiejskiej.

Całkowity koszt

13 890,86 zł

Diament

Zakup piłkochwytów i kompletnego zestawu do gry w piłkę koszykowa i siatkową wraz z akcesoriami na boisko sportowo - rekreacyjne;
Zakup wyposażenia dla OSP Potok Wielki;
Wykonanie prac zwiazanych z koserwacją boiska i projektu oświetlenia i zasilenia w energię elektryczną boiska sportowo - rekreacyjnego;
Zakup materiału do utwardzenia części boiska sportowo - rekreacyjnego.

Całkowity koszt

21 773,71 zł

Gozna

Remont drogi nr 544, 248, 2.222;
Zakup i wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 541;
Zakup oznakowania drogowego z numeracją posesji.

Całkowity koszt

16 490,00 zł

Ignacówka

Wykonanie oprawy akustyczno-muzycznej dla zespołu KGW ,,Ignacownianki";
Wykonanie oświetlenia ulicznego na drodze nr 261/2 i nr 259/1;
Remont drogi nr 259/1;
Zakup wyposażenia do miejsca turystycznego.

Całkowity koszt

26 929,00 zł

Jasionna

Remont drogi gminnej nr 477, 487, 490, 467.

Całkowity koszt

23 648,55 zł

Książe Skroniów

Remont drogi nr 154;
Budowa chodnika przy drodze nr 157.

Całkowity koszt

17 800,00 zł

Kulczyzna

Remont i wytyczenie drogi nr 340;
Remont drogi nr 337.

Całkowity koszt

29 102,63 zł

Lasków

Zakup wyposażenia dla KGW Lasków;
Remont i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej;
Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze nr 257.

Całkowity koszt

15 893,00 zł

Lścin

Remont drogi nr 529.

Całkowity koszt

14 402,18 zł

Ludwinów

Budowa oświetlenia ulicznego na dz. nr 31, droga nr 0172T.

Całkowity koszt

26 162,00 zł

Łączyn

Budowa chodnika na drodze gminnej nr 476/3;
Remont drogi gminnej nr 481.

Całkowity koszt

17 384,88 zł

Łysaków Kawęczyński

Remont drogi nr 317.

Całkowity koszt

23 690,00 zł

Łysaków Drugi

Remont drogi nr 600, 150;
Zakup kosy spalinowej z osprzętem;
Zakup altany ze stołem i ławkami na dz. nr 93.

Całkowity koszt

21 262,39 zł

Łysaków Pod Lasem

Remont drogi nr 610, 600;
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej;
Zakup umundurowania i obuwia dla OSP.

Całkowity koszt

42 610,00 zł

Mnichów

Remont drogi nr 959;
Rewitalizacja ,,Starego Sadu" - dz. nr 844.

Całkowity koszt

37 454,19 zł

Piaski

Wykonanie piłkochwytów na boisku treningowym;
Zakup garażu dla KGW Piaski;
Zakup i montaż zlewozmywyka oraz remont części kuchennnej i sanitarnej w świetlicy wiejskiej.

Całkowity koszt

42 610,00 zł

Podchojny

Remont drogi nr 878;
Zakup i montaż placu zabaw przy SP wraz z dwoma ławeczkami;
Zakup rolety antywłamaniowej do siedziby KGW Podchojny;
Zakup wyposażenia dla KGW Podchojny.

Całkowity koszt

13 336,93 zł

Podlaszcze

Remont drogi nr 129 w Podlaszczu;
Remont drogi nr 337 w Kulczyźnie.

Całkowity koszt

18 151,86 zł

Potok Mały

Wykonie projektu przyłącza elektrycznego i instalacji elektrycznej domku letniskowego na dz. nr 699;
Zakup wyposażenia i systemu monitoringu garażu OSP Potok Wielki.

Całkowity koszt

26 886,91 zł

Potok Wielki

Rozbudowa świetlicy wiejskiej;
Zakup pomocy dydaktycznej do oddziału przedszkolnego w SP;
Zakup koszy na plac przy świetlicy wiejskiej;
Zakup wyposażenia dla OSP Potok Wielki.

Całkowity koszt

23 478,11 zł

Prząsław

Zakup urządzeń sportowo-rekreacyjnych na plac zabaw przy ZPO;
Remont świetlicy wiejskiej.

Całkowity koszt

12 697,78 zł

Prząsław Mały

Budowa chodnika przy drodze nr 35/1.

Całkowity koszt

6 000,00 zł

Przysów

Wykonanie oświetlenia ulicznego na drodze nr 166/1.

Całkowity koszt

30 593,98 zł

Raków

Remont drogi gminnej nr 544 w Goźnie;
Wykonanie oświetlenia solarnego ulicznego przy drodze nr 0162T przy posesji 16-16c.

Całkowity koszt

42 610,00 zł

Skroniów

Budowa altany drewnianej ze stołami i ławeczkami na dz. nr 533/1;
Zakup oświetlenia, krzesełek stadionowych przed scenę i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej;
Remont fundamentów świetlicy wiejskiej, zakup materiałów do remontu;
Zakup słupów, lamp oświetleniowych i monitoringu na dz. nr 546;
Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na drodze nr 110/1 w kierunku Brynicy Suchej.

Całkowity koszt

42 610,00 zł

Sudół

Budowa chodnika na dz. nr 501/5;
Zakup obuwia i strojów ludowych dla KGW Sudół;
Remont i zakup wyposażenia do remizy OSP;
Zakup wyposażenia do pielęgnacji zieleni na terenie świetlicy.

Całkowity koszt

15 382,00 zł

Węgleniec

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku świetlicy wiejskiej;
Remont drogi nr 299.

Całkowity koszt

33 278,00 zł

Wilanów

Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 728/7;
Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej dz. nr 729 do drogi wojewódzkiej nr 728;
Zakup strojów ludowych dla KGW Wilanów.

Całkowity koszt

23 818,99 zł

Wolica

Zakup umundurowania galowego dla OSP Wolica;
Zakup ławek betonowych na plac zabaw przy świetlicy i plac rekreacyjny;
Zakup lampy słupowej ledowej do oświetlenia placu rekreacyjnego;
Zakup i montaż monitoringu na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej i na kompleks rekreacyjny;
Zakup drabiny do świetlicy wiejskiej;
Remont drogi nr 620.

Całkowity koszt

14 316,96 zł

Wólka

Remont drogi nr 40/2;
Zakup zjeżdżalni na plac zabaw na dz. nr 123.

Całkowity koszt

25 651,22 zł

Zagaje

Zakup i montaż siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej;
Zakup i montaż monitoringu z alarmem na budynku świetlicy wiejskiej;
Zakup mundurów galowych dla OSP Zagaje.

Zobacz pełną listę zadań
06

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasze miasto. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Jędrzejowie rozliczyło tylko 90% mieszkańców.

Teraz
90%
22 213 382,00 zł
Prognoza
100%
24 434 720,20 zł
Zobacz, jak brakujące +10%
wpływów PIT mogło zmienić nasze miasto na lepsze.
Lepsze drogi
+ 2 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla dzieci
+ 1
nowy plac zabaw
Sport
+ 1
nowe boisko sportowe
Oświetlenie
+ 25
dodatkowych lamp ulicznych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Jędrzejowie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Jędrzejów (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.