Jędrzejów

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Jędrzejowie.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
27 024
mieszkańców
Dochody ogółem w moim mieście wyniosły
153 112 338,73 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
15.7%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
24 044 486 zł
15.7%
CIT
1 115 275,44 zł
0.73%
Dotacje
45 621 367,03 zł
29.8%
Subwencje
32 422 955 zł
21.18%
Środki na dofinansowanie zadań
11 219 662,49 zł
7.33%
Inne podatki i opłaty lokalne
12 070 997,99 zł
7.88%
Podatki od nieruchomości
13 310 875,15 zł
8.69%
Pozostałe dochody
13 306 719,63 zł
8.69%
02

Wydatki ogółem

W moim mieście w 2021 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
147 351 862,14 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
15 962 425,80 zł
stanowiły 11% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
11%
15 962 425,80 zł
Wydatki bieżące
89%
131 389 436,34 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafiło do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
46 202 877,44 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
7 694 353,99 zł
Rodzina
całkowity koszt
40 734 828,58 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
9 084 304,49 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
14 101 583,14 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
4 740 976,83 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
10 187 593,98 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 389 910,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
2 645 160,77 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 205 253,22 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
722 468,89 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
908 341,55 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
1 187 838,06 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
2 779 344,95 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
2 767 026,25 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Miasta Jędrzejów za 2021 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Jędrzejów w 2021 roku
wykonało zadania inwestycyjne na kwotę
15 962 425,80 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
41.32%
Infrastruktura
56.86%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
6 596 404,14 zł
9 076 021,66 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie na przebudowę dróg powiatowych;
Budowa odcinka drogi gminnej- ul. Jasionka w Jędrzejowie;
Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: 11 Listopada, R. Dmowskiego i Parkowej w Jędrzejowie;
wraz z budową ronda na skrzyżowaniu tych ulic;
Przebudowa drogi Prząsław Mały przy lesie;
Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie gminy.

Całkowity koszt
5 840 386,81 zł
Chodniki

Chodniki

Budowa chodnika w Brynicy Suchej przy drodze nr 111,przy drodze nr 157 w Książe Skroniowie, na drodze gminnej nr 476/3 w Łączynie, przy drodze nr 35/1 w Prząsławiu Małym, na dz. nr 501/5 w Sudole, przy drodze gminnej nr 728/7 w Wilanowie.

Całkowity koszt
112 988,90 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Budowa, modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Jędrzejów;
Wykonie projektu przyłącza elektrycznego i instalacji elektrycznej domku letniskowego na dz. nr 699 w Poroku Małym.

Całkowity koszt
255 612,42 zł
Gospodarka komunalna

Gospodarka komunalna

Utwardzenie terenu przy SP nr 2;
Rewitalizacja terenu przy źródełku Św. Barbary;
Renowacja studni głębinowej i szamba z przyłączeniem do świetlicy wiejskiej w Chwaścicach;
Rewitalizacja ,,Starego Sadu" w Mnichowie;
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Potoku Wielkim;
Budowa altany drewnianej ze stołami i ławeczkami w Skroniowie;
Zakup i montaż siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Zagaju.

Całkowity koszt
217 084,32 zł
Pozostałe inwestycje dot. dróg

Pozostałe inwestycje dot. dróg

Oznakowanie strefy płatnego parkowania.

Całkowity koszt
170 331,69 zł
Transport i łączność

Transport i łączność

Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych.

Całkowity koszt
290 000,00 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

Zakup i montaż placu zabaw przy SP w Podchojnach;
Program “Laboratoria przyszłości”.

Całkowity koszt
241 793,63 zł
Żłobki

Żłobki

Budowa żłobka w Piaskach.

Całkowity koszt
1 402 032,43 zł
Mieszkania chronione

Mieszkania chronione

Przebudowa budynku dawnej świetlicy na mieszkanie chronione usytuowane w Jędrzejowie przy ul. Dojazd.

Całkowity koszt
654 955,72 zł
Centrum Komunikacyjne

Centrum Komunikacyjne

Budowa Centrum Komunikacyjnego dla obsługi ruchu pasażerskiego w Jędrzejowie wraz z systemem informacji dla pasażerów.

Całkowity koszt
2 206 854,77 zł
Sport

Sport

Wykonanie oświetlenia płyty boiska treningowego K.S. „NAPRZÓD'';
Budowa Otwartej Strefy Aktywności;
Modernizacja i doposażenie placu zabaw;
Przebudowa istniejącego boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2.

Całkowity koszt
161 278,69 zł
Kultura

Kultura

Renowacja krzyży mogilnych na cmentarzu wojennym z lat 1914-1915.

Całkowity koszt
305 957,37 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Budowa garażu dla OSP w Skroniowie;
Modernizacja budynku OSP Jasionna.

Całkowity koszt
60 000,00 zł
Ochrona powietrza

Ochrona powietrza

Odnawialne źródła energii na terenie gminy Jędrzejów.

Całkowity koszt
49 660,00 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Pozostałe wydatki.

Całkowity koszt
3 993 489,05 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Lepsze drogi

Całkowity koszt

5 840 386,81 zł

Lepsze drogi

Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie na przebudowę dróg powiatowych;
Budowa odcinka drogi gminnej- ul. Jasionka w Jędrzejowie;
Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: 11 Listopada, R. Dmowskiego i Parkowej w Jędrzejowie;
wraz z budową ronda na skrzyżowaniu tych ulic;
Przebudowa drogi Prząsław Mały przy lesie;
Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie gminy.

Chodniki

Całkowity koszt

112 988,90 zł

Chodniki

Budowa chodnika w Brynicy Suchej przy drodze nr 111,przy drodze nr 157 w Książe Skroniowie, na drodze gminnej nr 476/3 w Łączynie, przy drodze nr 35/1 w Prząsławiu Małym, na dz. nr 501/5 w Sudole, przy drodze gminnej nr 728/7 w Wilanowie.

Oświetlenie

Całkowity koszt

255 612,42 zł

Oświetlenie

Budowa, modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Jędrzejów;
Wykonie projektu przyłącza elektrycznego i instalacji elektrycznej domku letniskowego na dz. nr 699 w Poroku Małym.

Gospodarka komunalna

Całkowity koszt

217 084,32 zł

Gospodarka komunalna

Utwardzenie terenu przy SP nr 2;
Rewitalizacja terenu przy źródełku Św. Barbary;
Renowacja studni głębinowej i szamba z przyłączeniem do świetlicy wiejskiej w Chwaścicach;
Rewitalizacja ,,Starego Sadu" w Mnichowie;
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Potoku Wielkim;
Budowa altany drewnianej ze stołami i ławeczkami w Skroniowie;
Zakup i montaż siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Zagaju.

Pozostałe inwestycje dot. dróg

Całkowity koszt

170 331,69 zł

Pozostałe inwestycje dot. dróg

Oznakowanie strefy płatnego parkowania.

Transport i łączność

Całkowity koszt

290 000,00 zł

Transport i łączność

Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych.

Sprawy społeczne, kultura i sport
Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

241 793,63 zł

Szkoły podstawowe

Zakup i montaż placu zabaw przy SP w Podchojnach;
Program “Laboratoria przyszłości”.

Żłobki

Całkowity koszt

1 402 032,43 zł

Żłobki

Budowa żłobka w Piaskach.

Mieszkania chronione

Całkowity koszt

654 955,72 zł

Mieszkania chronione

Przebudowa budynku dawnej świetlicy na mieszkanie chronione usytuowane w Jędrzejowie przy ul. Dojazd.

Centrum Komunikacyjne

Całkowity koszt

2 206 854,77 zł

Centrum Komunikacyjne

Budowa Centrum Komunikacyjnego dla obsługi ruchu pasażerskiego w Jędrzejowie wraz z systemem informacji dla pasażerów.

Sport

Całkowity koszt

161 278,69 zł

Sport

Wykonanie oświetlenia płyty boiska treningowego K.S. „NAPRZÓD'';
Budowa Otwartej Strefy Aktywności;
Modernizacja i doposażenie placu zabaw;
Przebudowa istniejącego boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2.

Kultura

Całkowity koszt

305 957,37 zł

Kultura

Renowacja krzyży mogilnych na cmentarzu wojennym z lat 1914-1915.

Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

60 000,00 zł

Bezpieczeństwo

Budowa garażu dla OSP w Skroniowie;
Modernizacja budynku OSP Jasionna.

Ochrona powietrza

Całkowity koszt

49 660,00 zł

Ochrona powietrza

Odnawialne źródła energii na terenie gminy Jędrzejów.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

3 993 489,05 zł

Pozostałe inwestycje

Pozostałe wydatki.

05

Fundusz sołecki

Rada miasta Jędrzejów zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

14 400,10 zł

Borki

 

Całkowity koszt

13 725,76 zł

Borów

 

Całkowity koszt

20 876,90 zł

Brus

 

Całkowity koszt

17 208,12 zł

Brynica Sucha

 

Całkowity koszt

12 752,27 zł

Cierno Zaszosie

 

Całkowity koszt

20 435,64 zł

Chorzewa

 

Całkowity koszt

14 398,60 zł

Chwaścice

 

Całkowity koszt

12 186,56 zł

Diament

 

Całkowity koszt

21 677,00 zł

Gozna

 

Całkowity koszt

14 688,03 zł

Ignacówka

 

Całkowity koszt

26 923,00 zł

Jasionna

 

Całkowity koszt

23 644,21 zł

Książe Skroniów

 

Całkowity koszt

17 797,50 zł

Kulczyzna

 

Całkowity koszt

28 685,00 zł

Lasków

 

Całkowity koszt

15 892,90 zł

Lścin

 

Całkowity koszt

14 401,60 zł

Ludwinów

 

Całkowity koszt

25 884,04 zł

Łączyn

 

Całkowity koszt

17 384,70 zł

Łysaków Kawęczyński

 

Całkowity koszt

23 688,80 zł

Łysaków Drugi

 

Całkowity koszt

21 169,50 zł

Łysaków Pod Lasem

 

Całkowity koszt

42 608,50 zł

Mnichów

 

Całkowity koszt

37 321,68 zł

Piaski

 

Całkowity koszt

42 494,80 zł

Podchojny

 

Całkowity koszt

13 334,10 zł

Podlaszcze

 

Całkowity koszt

18 020,00 zł

Potok Mały

 

Całkowity koszt

26 711,49 zł

Potok Wielki

 

Całkowity koszt

23 386,83 zł

Prząsław

 

Całkowity koszt

12 649,25 zł

Prząsław Mały

 

Całkowity koszt

1 799,00 zł

Przysów

 

Całkowity koszt

30 593,30 zł

Raków

 

Całkowity koszt

42 398,54 zł

Skroniów

 

Całkowity koszt

42 515,67 zł

Sudół

 

Całkowity koszt

15 381,20 zł

Węgleniec

 

Całkowity koszt

31 742,51 zł

Wilanów

 

Całkowity koszt

23 682,68 zł

Wolica

 

Całkowity koszt

14 297,50 zł

Wólka

 

Całkowity koszt

25 650,00 zł

Zagaje

 

Zobacz pełną listę zadań
06

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasze miasto. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Jędrzejowie rozliczyło tylko 90% mieszkańców.

Teraz
90%
24 044 486,00 zł
Prognoza
100%
26 716 095,00 zł
Zobacz, jak brakujące +10%
wpływów PIT mogło zmienić nasze miasto na lepsze.
Lepsze drogi
+ 5km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 1
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 1
nowe siłownie zewnętrzne
Oświetlenie
+ 30
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 1
nowe place zabaw
łatwe parkowanie
+ 15
nowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Jędrzejowie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Jędrzejów (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.