Jędrzejów

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Jędrzejowie.
W 2019 roku razem ze mną mieszkało
27 877
mieszkańców
Dochody ogółem moje miasto planowało w wysokości
112 201 735,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
19.09%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
21 418 150 zł
19.09%
CIT
890 000 zł
0.79%
Podatki od nieruchomości
11 650 000 zł
10.38%
Inne Podatki Lokalne
5 781 000 zł
5.15%
Dotacje
34 061 002 zł
30.36%
Subwencje
29 948 570 zł
26.69%
Pozostałe dochody
8 453 013 zł
7.53%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2019 roku planowało wysokość wydatków ogółem na kwotę
118 992 236,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
15 018 083,00 zł
stanowiły 13% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
13%
15 018 083,00 zł
Wydatki bieżące
87%
103 974 153,00 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.08%
trafiło do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
38 513 538,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
1 206 603,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 362 489,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
9 091 553,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 025 583,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
981 079,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
9 162 655,00 zł
Rodzina
całkowity koszt
27 266 137,00 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
3 023 900,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
całkowity koszt
19 624 637,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 238 000,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
2 463 400,00 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
1 952 412,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 080 250,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Jędrzejów w 2019 roku
planowało zadania inwestycyjne na kwotę
15 018 083,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
75.73%
Infrastruktura
24.27%
Sprawy społeczne, kultura, sport
Wydatki na inwestycje w dziale
11 372 725,56 zł
3 645 357,05 zł

Budowa chodników

Budowa chodników w pasie dróg powiatowych, dróg gminnych.

Całkowity koszt
316 569,21 zł

Modernizacja dróg

Przebudowa dróg gminnych. Łączny nakład na inwestycje (2016-2019): 9 262 086 zł.

Całkowity koszt
579 999,79 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitarna

Budowa sieci wodociągowych wraz z niezbędną infrastrukturą. Łączny nakład na inwestycje (2018-2019): 6 047 126 zł;
Budowa kanalizacji sanitarnej;
Wykup sieci wodociągowej od osób fizycznych;
Wykonanie studni głębinowej z instalacją wodną.


Całkowity koszt
4 226 682,56 zł

Budowa infrastruktury technicznej

pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów. Łączny nakład na inwestycje (2017-2019): 7 218 935 zł.

Całkowity koszt
4 570 515,00 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wykonanie projektów i przyłącza energetycznego;
Budowa i montaż oświetlenia ulicznego;
Wykonanie dokumentacji.


Całkowity koszt
154 651,00 zł

Budowa Centrum Komunikacyjnego

Budowa Centrum Komunikacyjnego dla obsługi ruchu pasażerskiego. Łączny nakład na inwestycje (2018-2020): 1 449 604 zł.Całkowity koszt
489 896,00 zł

Dostarczanie wody

Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statusowych banków państwowych.

Całkowity koszt
1 034 412,00 zł

Rozwój budownictwa

Przebudowa budynku dawnej świetlicy na mieszkania na mieszkania chronione. Łączny nakład na inwestycje (2017-2019): 1 089 597 zł.

Całkowity koszt
856 902,00 zł

Szkoły Podstawowe

Przebudowa budynku SP w Piaskach. Łączny nakład na inwestycje (2017-2019): 2 179 597 zł;
Inne wydatki inwestycyjne.


Całkowity koszt
2 174 597,00 zł

Dla dzieci i młodzieży

Rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury edukacyjno-sportowej;
Zakup wyposażenia na plac zabaw;
Budowa ogrodzenia placu zabaw;
Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Parku.


Całkowity koszt
96 779,05 zł

Rozwój kultury

Modernizacja i doposażenie Świetlicy Wiejskiej;
Zakup i montaż altany wolnostojącej przy świetlicy wiejskiej;
Ogrodzenie siłowni i altany rekreacyjnej.


Całkowity koszt
73 079,00 zł

Pozostałe inwestycje

Zakup wiat przystankowych;
Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej;
Administracja publiczna;
Pomoc społeczna;
Budowa kominka z płaszczem wodnym;
Monitorowanie przestrzeni publicznej.


Całkowity koszt
444 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura

Całkowity koszt

316 569,21 zł

Budowa chodników

Budowa chodników w pasie dróg powiatowych, dróg gminnych.

Całkowity koszt

579 999,79 zł

Modernizacja dróg

Przebudowa dróg gminnych. Łączny nakład na inwestycje (2016-2019): 9 262 086 zł.

Całkowity koszt

4 226 682,56 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitarna

Budowa sieci wodociągowych wraz z niezbędną infrastrukturą. Łączny nakład na inwestycje (2018-2019): 6 047 126 zł;
Budowa kanalizacji sanitarnej;
Wykup sieci wodociągowej od osób fizycznych;
Wykonanie studni głębinowej z instalacją wodną.


Całkowity koszt

4 570 515,00 zł

Budowa infrastruktury technicznej

pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów. Łączny nakład na inwestycje (2017-2019): 7 218 935 zł.

Całkowity koszt

154 651,00 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wykonanie projektów i przyłącza energetycznego;
Budowa i montaż oświetlenia ulicznego;
Wykonanie dokumentacji.


Całkowity koszt

489 896,00 zł

Budowa Centrum Komunikacyjnego

Budowa Centrum Komunikacyjnego dla obsługi ruchu pasażerskiego. Łączny nakład na inwestycje (2018-2020): 1 449 604 zł.Całkowity koszt

1 034 412,00 zł

Dostarczanie wody

Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statusowych banków państwowych.

Sprawy społeczne, kultura, sport

Całkowity koszt

856 902,00 zł

Rozwój budownictwa

Przebudowa budynku dawnej świetlicy na mieszkania na mieszkania chronione. Łączny nakład na inwestycje (2017-2019): 1 089 597 zł.

Całkowity koszt

2 174 597,00 zł

Szkoły Podstawowe

Przebudowa budynku SP w Piaskach. Łączny nakład na inwestycje (2017-2019): 2 179 597 zł;
Inne wydatki inwestycyjne.


Całkowity koszt

96 779,05 zł

Dla dzieci i młodzieży

Rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury edukacyjno-sportowej;
Zakup wyposażenia na plac zabaw;
Budowa ogrodzenia placu zabaw;
Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Parku.


Całkowity koszt

73 079,00 zł

Rozwój kultury

Modernizacja i doposażenie Świetlicy Wiejskiej;
Zakup i montaż altany wolnostojącej przy świetlicy wiejskiej;
Ogrodzenie siłowni i altany rekreacyjnej.


Całkowity koszt

444 000,00 zł

Pozostałe inwestycje

Zakup wiat przystankowych;
Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej;
Administracja publiczna;
Pomoc społeczna;
Budowa kominka z płaszczem wodnym;
Monitorowanie przestrzeni publicznej.


05

Fundusz sołecki

Rada miasta Jędrzejów zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

13 418,72 zł

Chorzewa

Wykonanie studni głębinowej z instalacją wodną, zbiornika na nieczystości płynne z instalacją kanalizacyjną wraz z niezbędną dokumentacją do budynku świetlicy wiejskiej.

Całkowity koszt

12 000,00 zł

Cierno - Zaszosie

Wykonanie projektu i przyłącza energetycznego wraz z osprzętem do budynku altany letniskowej oraz zakup słupa z lampami oświetleniowymi na plac zabaw.

Całkowity koszt

20 060,08 zł

Książe - Skroniów

Budowa chodnika; Budowa kominka z płaszczem wodnym w świetlicy wiejskiej.


Całkowity koszt

24 486,15 zł

Lasków

Montaż oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt

16 064,61 zł

Ludwinów

Wykonanie wraz z dokumentacją oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt

16 000,00 zł

Łączyn

Budowa chodnika.

Całkowity koszt

10 000,00 zł

Podchojny

Ogrodzenie siłowni i altany rekreacyjnej.

Całkowity koszt

14 058,00 zł

Potok Wielki

Zakup i montaż altany wolnostojącej przy świetlicy wiejskiej.

Całkowity koszt

8 815,13 zł

Prząsław Mały 

Budowa chodnika.

Całkowity koszt

12 100,30 zł

Przysów

Wykonanie oświetlenia ulicznego wsi.

Całkowity koszt

15 694,00 zł

Mały Skroniów

Budowa chodnika.

Całkowity koszt

20 000,00 zł

Wilanów

Budowa chodnika.

Całkowity koszt

6 779,05 zł

Wólka

Zakup wyposażenia na plac zabaw.

Zobacz pełną listę zadań
06

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasze miasto. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Jędrzejowie rozliczyło tylko 90% mieszkańców.

Teraz
90%
21 418 150,00 zł
Prognoza
100%
23 559 965,00 zł
Zobacz, jak brakujące +10%
wpływów PIT mogło zmienić nasze miasto na lepsze.
Rozrywka dla najmłodszych
+ 1
plac zabaw
Lepsze drogi
+ 1 km
nowych jezdni rocznie
Sport i rekreacja
+ 1
nowa siłownia zewnętrzna
Rozbudowa placówek oświatowych
+ 1
placówka oświatowa
Monitoring miejski
+ 15
kamery monitoringu
Więcej zieleni
+ 1
nowy park wraz z wybiegiem dla psów
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Jędrzejowie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Jędrzejów (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.