Jędrzejów

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Jędrzejowie
i razem ze mną mieszka oficjalnie
27 877
mieszkańców
W 2019 roku planowane są dochody w wysokości
112 201 735,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
19.09%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
PIT
21 418 150 zł
19.09%
CIT
CIT
890 000 zł
0.79%
Podatki od nieruchomości
Podatki od nieruchomości
11 650 000 zł
10.38%
Inne podatki i opłaty lokalne
Inne Podatki Lokalne
5 781 000 zł
5.15%
Dotacje
Dotacje
34 061 002 zł
30.36%
Subwencje
Subwencje
29 948 570 zł
26.69%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
8 453 013 zł
7.53%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2019 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
118 992 236,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
15 018 083,00 zł
stanowią 13% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
13%
15 018 083,00 zł
Wydatki bieżące
87%
103 974 153,00 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.08%
trafia do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_FIoLqMv.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
38 513 538,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_4kPqo9j.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
1 206 603,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_9ofsGA2.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 362 489,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_e4sWGq1.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
9 091 553,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_qxDOPxQ.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 025 583,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_RWaovUF.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
981 079,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_OW5Bvrm.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
9 162 655,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_J4l0740.svg
Rodzina
całkowity koszt
27 266 137,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dzialalnosc-uslugowa_1bDD5gt.svg
Działalność usługowa
całkowity koszt
3 023 900,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_TvkopDo.svg
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
całkowity koszt
19 624 637,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_QH5Zvo7.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 238 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_bGl8ErO.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
2 463 400,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/energia-gaz-woda_xLNI1cg.svg
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
1 952 412,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_nnu13Wt.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 080 250,00 zł
Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_FIoLqMv.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
38 513 538,00 zł
Wydatki bieżące
38 488 538,00 zł
Wydatki majątkowe
25 000,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_4kPqo9j.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
1 206 603,00 zł
Wydatki bieżące
604 034,00 zł
Wydatki majątkowe
602 569,00 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_9ofsGA2.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 362 489,00 zł
Wydatki bieżące
1 142 489,00 zł
Wydatki majątkowe
220 000,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_e4sWGq1.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
9 091 553,00 zł
Wydatki bieżące
9 036 553,00 zł
Wydatki majątkowe
55 000,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_qxDOPxQ.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 025 583,00 zł
Wydatki bieżące
1 025 583,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_RWaovUF.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
981 079,00 zł
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_OW5Bvrm.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
9 162 655,00 zł
Wydatki bieżące
9 058 655,00 zł
Wydatki majątkowe
104 000,00 zł
Działalność usługowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_J4l0740.svg
Rodzina
całkowity koszt
27 266 137,00 zł
Wydatki bieżące
27 266 137,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dzialalnosc-uslugowa_1bDD5gt.svg
Działalność usługowa
całkowity koszt
3 023 900,00 zł
Wydatki bieżące
3 023 900,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_TvkopDo.svg
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
całkowity koszt
19 624 637,00 zł
Wydatki bieżące
6 697 535,00 zł
Wydatki majątkowe
12 927 102,00 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_QH5Zvo7.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 238 000,00 zł
Wydatki bieżące
2 238 000,00 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_bGl8ErO.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
2 463 400,00 zł
Wydatki bieżące
2 413 400,00 zł
Wydatki majątkowe
50 000,00 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/energia-gaz-woda_xLNI1cg.svg
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
1 952 412,00 zł
Wydatki bieżące
918 000,00 zł
Wydatki majątkowe
1 034 412,00 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_nnu13Wt.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 080 250,00 zł
Wydatki bieżące
1 080 250,00 zł
Wydatki bieżące
22 726 014,00 zł
Wydatki majątkowe
25 000,00 zł
Szkoły podstawowe
22 751 014,00 zł
Wydatki bieżące
8 483 962,00 zł
Przedszkola i oddziały przedszkolne
8 483 962,00 zł
Wydatki bieżące
2 542 705,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
2 542 705,00 zł
Wydatki bieżące
2 211 329,00 zł
Gimnazja
2 211 329,00 zł
Wydatki bieżące
1 109 979,00 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne
1 109 979,00 zł
Wydatki bieżące
813 748,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół
813 748,00 zł
Wydatki bieżące
127 271,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
127 271,00 zł
Wydatki bieżące
473 530,00 zł
Pozostała działalność
473 530,00 zł
Wydatki bieżące
554 034,00 zł
Wydatki majątkowe
152 569,00 zł
Drogi publiczne gminne
706 603,00 zł
Wydatki majątkowe
250 000,00 zł
Drogi publiczne powiatowe
250 000,00 zł
Wydatki bieżące
50 000,00 zł
Wydatki majątkowe
200 000,00 zł
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
250 000,00 zł
Wydatki bieżące
699 389,00 zł
Wydatki majątkowe
220 000,00 zł
Zakłady gospodarki mieszkaniowej
919 389,00 zł
Wydatki bieżące
443 100,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
443 100,00 zł
Wydatki bieżące
7 229 607,00 zł
Wydatki majątkowe
40 000,00 zł
Urzędy gmin
7 269 607,00 zł
Wydatki bieżące
1 003 871,00 zł
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
1 003 871,00 zł
Wydatki bieżące
310 300,00 zł
Wydatki majątkowe
15 000,00 zł
Rady gmin
325 300,00 zł
Wydatki bieżące
303 575,00 zł
Urzędy wojewódzkie
303 575,00 zł
Wydatki bieżące
137 000,00 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
137 000,00 zł
Wydatki bieżące
52 200,00 zł
Pozostała działalność
52 200,00 zł
Wydatki bieżące
523 760,00 zł
Straż gminna
523 760,00 zł
Wydatki bieżące
206 900,00 zł
Ochotnicze straże pożarne
206 900,00 zł
Wydatki bieżące
10 000,00 zł
Obrona cywilna
10 000,00 zł
Wydatki bieżące
284 923,00 zł
Zarządzanie kryzysowe
284 923,00 zł
Wydatki bieżące
714 154,00 zł
Świetlice szkolne
714 154,00 zł
Wydatki bieżące
200 000,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
200 000,00 zł
Wydatki bieżące
62 824,00 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
62 824,00 zł
Wydatki bieżące
4 101,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
4 101,00 zł
Wydatki bieżące
2 426 502,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej
2 426 502,00 zł
Wydatki bieżące
1 310 000,00 zł
Domy pomocy społecznej
1 310 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 100 000,00 zł
Zasiłki stałe
1 100 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 077 843,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
1 077 843,00 zł
Wydatki bieżące
880 409,00 zł
Ośrodki wsparcia
880 409,00 zł
Wydatki bieżące
816 863,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
816 863,00 zł
Wydatki bieżące
529 500,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
529 500,00 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze, Dodatki mieszkaniowe, Składki na ubezpieczenie zdrowotne (Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa), Zwalczanie narkomanii (Wydatek w całości pokrywanym z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych), Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
1 021 538,00 zł
Wydatki bieżące
16 228 630,00 zł
Wydatek w całości pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Świadczenia wychowawcze
16 228 630,00 zł
Wydatki bieżące
9 776 086,00 zł
Świadczenia rodzinne
9 776 086,00 zł
Wydatki bieżące
1 008 939,00 zł
Wspieranie rodziny
1 008 939,00 zł
Wydatki bieżące
200 000,00 zł
Rodziny zastępcze
200 000,00 zł
Wydatki bieżące
52 482,00 zł
Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
52 482,00 zł
Wydatki bieżące
20 000,00 zł
Cmentarze
20 000,00 zł
Wydatki bieżące
3 003 900,00 zł
Pozostała działalność
3 003 900,00 zł
Wydatki bieżące
3 500 000,00 zł
Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Gospodarka odpadami komunalnymi
3 500 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 411 000,00 zł
Wydatki majątkowe
154 651,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
1 565 651,00 zł
Wydatki bieżące
500 000,00 zł
Schroniska dla zwierząt
500 000,00 zł
Wydatki bieżące
140 000,00 zł
Wydatki majątkowe
10 000,00 zł
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
150 000,00 zł
Wydatki bieżące
30 000,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
30 000,00 zł
Wydatki bieżące
10 000,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
10 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 106 535,00 zł
Wydatki majątkowe
12 762 451,00 zł
Pozostała działalność
13 868 986,00 zł
Wydatki bieżące
1 340 000,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
1 340 000,00 zł
Wydatki bieżące
844 000,00 zł
Biblioteki
844 000,00 zł
Wydatki bieżące
54 000,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie kultury
54 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 828 400,00 zł
Obiekty sportowe
1 828 400,00 zł
Wydatki bieżące
585 000,00 zł
Wydatki majątkowe
50 000,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
635 000,00 zł
Brak podkategorii do wyświetlenia
Wydatki bieżące
700 000,00 zł
Obsługa długu publicznego
700 000,00 zł
Wydatki bieżące
255 400,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
255 400,00 zł
Wydatki bieżące
119 000,00 zł
Różne rozliczenia
119 000,00 zł
Wydatki bieżące
5 850,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
5 850,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Gmina Jędrzejów w 2019 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
15 018 083,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
75.73%
Infrastruktura
24.27%
Sprawy społeczne, kultura, sport
Wydatki na inwestycje w dziale
11 372 725,56 zł
3 645 357,05 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budowa_chodnika.jpg

Budowa chodników

Budowa chodników w pasie dróg powiatowych, dróg gminnych.

Całkowity koszt
316 569,21 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/modernizacja_drog.jpg

Modernizacja dróg

Przebudowa dróg gminnych. Łączny nakład na inwestycje (2016-2019): 9 262 086 zł.

Całkowity koszt
579 999,79 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/infrastruktura_wodociagowa.jpg

Infrastruktura wodociągowa i sanitarna

Budowa sieci wodociągowych wraz z niezbędną infrastrukturą. Łączny nakład na inwestycje (2018-2019): 6 047 126 zł;
Budowa kanalizacji sanitarnej;
Wykup sieci wodociągowej od osób fizycznych;
Wykonanie studni głębinowej z instalacją wodną.


Całkowity koszt
4 226 682,56 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budowa_infrastruktury.jpg

Budowa infrastruktury technicznej

pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów. Łączny nakład na inwestycje (2017-2019): 7 218 935 zł.

Całkowity koszt
4 570 515,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/Grafiki_336x208_oswietlenie-uliczne_9mO9sVe.jpg

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wykonanie projektów i przyłącza energetycznego;
Budowa i montaż oświetlenia ulicznego;
Wykonanie dokumentacji.


Całkowity koszt
154 651,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budowa_centrum_komunikacyjnego.jpg

Budowa Centrum Komunikacyjnego

Budowa Centrum Komunikacyjnego dla obsługi ruchu pasażerskiego. Łączny nakład na inwestycje (2018-2020): 1 449 604 zł.Całkowity koszt
489 896,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/dostarczanie_wody.jpg

Dostarczanie wody

Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statusowych banków państwowych.

Całkowity koszt
1 034 412,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/rozwoj_budownictwa_0BBpwpy.jpg

Rozwój budownictwa

Przebudowa budynku dawnej świetlicy na mieszkania na mieszkania chronione. Łączny nakład na inwestycje (2017-2019): 1 089 597 zł.

Całkowity koszt
856 902,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/szko%C5%82y_podstawowe.jpg

Szkoły Podstawowe

Przebudowa budynku SP w Piaskach. Łączny nakład na inwestycje (2017-2019): 2 179 597 zł;
Inne wydatki inwestycyjne.


Całkowity koszt
2 174 597,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/dla_dzieci_i_m%C5%82odziezy.jpg

Dla dzieci i młodzieży

Rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury edukacyjno-sportowej;
Zakup wyposażenia na plac zabaw;
Budowa ogrodzenia placu zabaw;
Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Parku.


Całkowity koszt
96 779,05 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/rozwoj_kultury_SfRI5Wd.jpg

Rozwój kultury

Modernizacja i doposażenie Świetlicy Wiejskiej;
Zakup i montaż altany wolnostojącej przy świetlicy wiejskiej;
Ogrodzenie siłowni i altany rekreacyjnej.


Całkowity koszt
73 079,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/pozosta%C5%82e_inwestycje_7QSSlin.jpg

Pozostałe inwestycje

Zakup wiat przystankowych;
Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej;
Administracja publiczna;
Pomoc społeczna;
Budowa kominka z płaszczem wodnym;
Monitorowanie przestrzeni publicznej.


Całkowity koszt
444 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań

Infrastruktura

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budowa_chodnika.jpg

Całkowity koszt

316 569,21 zł

Budowa chodników

Budowa chodników w pasie dróg powiatowych, dróg gminnych.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/modernizacja_drog.jpg

Całkowity koszt

579 999,79 zł

Modernizacja dróg

Przebudowa dróg gminnych. Łączny nakład na inwestycje (2016-2019): 9 262 086 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/infrastruktura_wodociagowa.jpg

Całkowity koszt

4 226 682,56 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitarna

Budowa sieci wodociągowych wraz z niezbędną infrastrukturą. Łączny nakład na inwestycje (2018-2019): 6 047 126 zł;
Budowa kanalizacji sanitarnej;
Wykup sieci wodociągowej od osób fizycznych;
Wykonanie studni głębinowej z instalacją wodną.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budowa_infrastruktury.jpg

Całkowity koszt

4 570 515,00 zł

Budowa infrastruktury technicznej

pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów. Łączny nakład na inwestycje (2017-2019): 7 218 935 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/Grafiki_336x208_oswietlenie-uliczne_9mO9sVe.jpg

Całkowity koszt

154 651,00 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wykonanie projektów i przyłącza energetycznego;
Budowa i montaż oświetlenia ulicznego;
Wykonanie dokumentacji.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budowa_centrum_komunikacyjnego.jpg

Całkowity koszt

489 896,00 zł

Budowa Centrum Komunikacyjnego

Budowa Centrum Komunikacyjnego dla obsługi ruchu pasażerskiego. Łączny nakład na inwestycje (2018-2020): 1 449 604 zł.https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/dostarczanie_wody.jpg

Całkowity koszt

1 034 412,00 zł

Dostarczanie wody

Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statusowych banków państwowych.

Sprawy społeczne, kultura, sport

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/rozwoj_budownictwa_0BBpwpy.jpg

Całkowity koszt

856 902,00 zł

Rozwój budownictwa

Przebudowa budynku dawnej świetlicy na mieszkania na mieszkania chronione. Łączny nakład na inwestycje (2017-2019): 1 089 597 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/szko%C5%82y_podstawowe.jpg

Całkowity koszt

2 174 597,00 zł

Szkoły Podstawowe

Przebudowa budynku SP w Piaskach. Łączny nakład na inwestycje (2017-2019): 2 179 597 zł;
Inne wydatki inwestycyjne.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/dla_dzieci_i_m%C5%82odziezy.jpg

Całkowity koszt

96 779,05 zł

Dla dzieci i młodzieży

Rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury edukacyjno-sportowej;
Zakup wyposażenia na plac zabaw;
Budowa ogrodzenia placu zabaw;
Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Parku.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/rozwoj_kultury_SfRI5Wd.jpg

Całkowity koszt

73 079,00 zł

Rozwój kultury

Modernizacja i doposażenie Świetlicy Wiejskiej;
Zakup i montaż altany wolnostojącej przy świetlicy wiejskiej;
Ogrodzenie siłowni i altany rekreacyjnej.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/pozosta%C5%82e_inwestycje_7QSSlin.jpg

Całkowity koszt

444 000,00 zł

Pozostałe inwestycje

Zakup wiat przystankowych;
Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej;
Administracja publiczna;
Pomoc społeczna;
Budowa kominka z płaszczem wodnym;
Monitorowanie przestrzeni publicznej.


05

Fundusz sołecki

Rada miasta Jędrzejów zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/Chorzewa-01.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwa__Cierno-Zaszosie.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwa__Ksize-Skroniow-.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwa__Laskow.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/Ludwinowt-01.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwa__%C5%81aczyn.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/Podchojny-01.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/Potok-wielki-01.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/Przas%C5%82aw-maly-01.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/Przysow-01.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwa__Skroniow-.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/Wilanow-01.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/Wolka-01.jpg

Całkowity koszt

13 418,72 zł

Chorzewa

Wykonanie studni głębinowej z instalacją wodną, zbiornika na nieczystości płynne z instalacją kanalizacyjną wraz z niezbędną dokumentacją do budynku świetlicy wiejskiej.

Całkowity koszt

12 000,00 zł

Cierno - Zaszosie

Wykonanie projektu i przyłącza energetycznego wraz z osprzętem do budynku altany letniskowej oraz zakup słupa z lampami oświetleniowymi na plac zabaw.

Całkowity koszt

20 060,08 zł

Książe - Skroniów

Budowa chodnika; Budowa kominka z płaszczem wodnym w świetlicy wiejskiej.


Całkowity koszt

24 486,15 zł

Lasków

Montaż oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt

16 064,61 zł

Ludwinów

Wykonanie wraz z dokumentacją oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt

16 000,00 zł

Łączyn

Budowa chodnika.

Całkowity koszt

10 000,00 zł

Podchojny

Ogrodzenie siłowni i altany rekreacyjnej.

Całkowity koszt

14 058,00 zł

Potok Wielki

Zakup i montaż altany wolnostojącej przy świetlicy wiejskiej.

Całkowity koszt

8 815,13 zł

Prząsław Mały 

Budowa chodnika.

Całkowity koszt

12 100,30 zł

Przysów

Wykonanie oświetlenia ulicznego wsi.

Całkowity koszt

15 694,00 zł

Mały Skroniów

Budowa chodnika.

Całkowity koszt

20 000,00 zł

Wilanów

Budowa chodnika.

Całkowity koszt

6 779,05 zł

Wólka

Zakup wyposażenia na plac zabaw.

Zobacz pełną listę zadań

Fundusz sołecki

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/Chorzewa-01.jpg

Całkowity koszt

13 418,72 zł

Chorzewa

Wykonanie studni głębinowej z instalacją wodną, zbiornika na nieczystości płynne z instalacją kanalizacyjną wraz z niezbędną dokumentacją do budynku świetlicy wiejskiej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwa__Cierno-Zaszosie.jpg

Całkowity koszt

12 000,00 zł

Cierno - Zaszosie

Wykonanie projektu i przyłącza energetycznego wraz z osprzętem do budynku altany letniskowej oraz zakup słupa z lampami oświetleniowymi na plac zabaw.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwa__Ksize-Skroniow-.jpg

Całkowity koszt

20 060,08 zł

Książe - Skroniów

Budowa chodnika; Budowa kominka z płaszczem wodnym w świetlicy wiejskiej.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwa__Laskow.jpg

Całkowity koszt

24 486,15 zł

Lasków

Montaż oświetlenia ulicznego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/Ludwinowt-01.jpg

Całkowity koszt

16 064,61 zł

Ludwinów

Wykonanie wraz z dokumentacją oświetlenia ulicznego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwa__%C5%81aczyn.jpg

Całkowity koszt

16 000,00 zł

Łączyn

Budowa chodnika.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/Podchojny-01.jpg

Całkowity koszt

10 000,00 zł

Podchojny

Ogrodzenie siłowni i altany rekreacyjnej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/Potok-wielki-01.jpg

Całkowity koszt

14 058,00 zł

Potok Wielki

Zakup i montaż altany wolnostojącej przy świetlicy wiejskiej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/Przas%C5%82aw-maly-01.jpg

Całkowity koszt

8 815,13 zł

Prząsław Mały 

Budowa chodnika.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/Przysow-01.jpg

Całkowity koszt

12 100,30 zł

Przysów

Wykonanie oświetlenia ulicznego wsi.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwa__Skroniow-.jpg

Całkowity koszt

15 694,00 zł

Mały Skroniów

Budowa chodnika.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/Wilanow-01.jpg

Całkowity koszt

20 000,00 zł

Wilanów

Budowa chodnika.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/Wolka-01.jpg

Całkowity koszt

6 779,05 zł

Wólka

Zakup wyposażenia na plac zabaw.

06

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasze miasto. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Jędrzejowie rozlicza tylko 90% mieszkańców.

Teraz
90%
21 418 150,00 zł
Prognoza
100%
23 559 965,00 zł
Zobacz, jak brakujące +10%
wpływów PIT zmieni nasze miasto na lepsze.
+ 1
Rozrywka dla najmłodszych
+ 1
plac zabaw
+ 1 km
Lepsze drogi
+ 1 km
nowych jezdni rocznie
+ 1
Sport i rekreacja
+ 1
nowa siłownia zewnętrzna
+ 1
Rozbudowa placówek oświatowych
+ 1
placówka oświatowa
+ 15
Monitoring miejski
+ 15
kamery monitoringu
+ 1
Więcej zieleni
+ 1
nowy park wraz z wybiegiem dla psów
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Jędrzejowie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Jędrzejów (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.