Budżet miasta
Marki

Zobacz budżet 2023 Mapa województwa miejscowości Marki

Budżet 2023

Dochody 228 118 205,0 zł

26,88% PIT
22,66% Subwencje
12,72% Inne podatki i opłaty lokalne
12,22% Dotacje
11,53% Podatki od nieruchomości
10,01% Pozostałe dochody
3,99% CIT

Wydatki 253 206 356,0 zł

Oświata i wychowanie 49,35%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11,43%
Transport i łączność 10,29%
Administracja publiczna 7,98%
Gospodarka mieszkaniowa 5,52%
Rodzina 4,99%
Pomoc społeczna 2,92%
Obsługa długu publicznego 2,65%
Kultura fizyczna 1,22%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1,08%
Rolnictwo i łowiectwo 0,6%
Ochrona zdrowia 0,58%
Różne rozliczenia 0,36%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 0,34%
Działalność usługowa 0,24%
Pozostałe wydatki 0,24%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,21%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem miasta Marki

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem miasta Marki

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

35 461
2019
36 816
2020
2021

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

5
2019
6
2020
2021

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

31
2019
2020
2021
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.