Marki

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Markach
i razem ze mną mieszka oficjalnie
33 813
mieszkańców
W 2020 roku planowane są dochody w wysokości
216 717 795,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
25.45%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
PIT
55 154 181 zł
25.45%
CIT
CIT
3 000 000 zł
1.38%
Podatki od nieruchomości
Podatki od nieruchomości
20 000 000 zł
9.23%
Inne podatki i opłaty lokalne
Inne podatki i opłaty lokalne
27 666 673 zł
12.77%
Dotacje
Dotacje
68 672 666 zł
31.69%
Subwencje
Subwencje
31 808 915 zł
14.68%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
10 415 360 zł
4.81%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2020 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
237 210 783,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
29 255 566,00 zł
stanowią 12% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
12%
29 255 566,00 zł
Wydatki bieżące
88%
207 955 217,00 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafia do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_oswiata-wychowanie_5xdKFrm.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
94 970 336,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_transport-lacznosc_Rl3kzrW.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
19 037 878,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_gospodarka-komunalna_ByUqZNX.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
23 884 001,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_pomoc-spoleczna_sdycj4z.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
6 657 637,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_gospodarka-mieszkaniowa_CMzHGHr.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
2 571 471,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_kultura-dziedzictwo_qVoIvAJ.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 307 778,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_rodzina_JXi2fVn.svg
Rodzina
całkowity koszt
63 762 737,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_administracja-publiczna_o8Urr8e.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
14 164 007,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_Eedukacja-opieka-wychowawcza_GarQjjx.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
2 835 324,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_kultura-fizyczna_zCxgV1X.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
2 225 100,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_bezpieczenstwo-publiczne_GXGbeiw.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
594 640,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_rozne-rozliczenia_thMdek8.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
755 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_dlug-publiczny_6hiRVi2.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
2 835 750,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_rozne-rozliczenia_thMdek8.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
609 124,00 zł

Źródło: Budżet miasta na 2020 rok.

Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_oswiata-wychowanie_5xdKFrm.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
94 970 336,00 zł
Wydatki bieżące
78 390 287,00 zł
Wydatki majątkowe
16 580 049,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_transport-lacznosc_Rl3kzrW.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
19 037 878,00 zł
Wydatki bieżące
7 641 589,00 zł
Wydatki majątkowe
11 396 289,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_gospodarka-komunalna_ByUqZNX.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
23 884 001,00 zł
Wydatki bieżące
23 529 001,00 zł
Wydatki majątkowe
355 000,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_pomoc-spoleczna_sdycj4z.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
6 657 637,00 zł
Wydatki bieżące
6 657 637,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_gospodarka-mieszkaniowa_CMzHGHr.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
2 571 471,00 zł
Wydatki bieżące
1 956 471,00 zł
Wydatki majątkowe
615 000,00 zł
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_kultura-dziedzictwo_qVoIvAJ.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 307 778,00 zł
Wydatki bieżące
2 307 778,00 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_rodzina_JXi2fVn.svg
Rodzina
całkowity koszt
63 762 737,00 zł
Wydatki bieżące
63 762 737,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_administracja-publiczna_o8Urr8e.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
14 164 007,00 zł
Wydatki bieżące
13 934 779,00 zł
Wydatki majątkowe
229 228,00 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_Eedukacja-opieka-wychowawcza_GarQjjx.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
2 835 324,00 zł
Wydatki bieżące
2 835 324,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_kultura-fizyczna_zCxgV1X.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
2 225 100,00 zł
Wydatki bieżące
2 225 100,00 zł
Różne rozliczenia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_bezpieczenstwo-publiczne_GXGbeiw.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
594 640,00 zł
Wydatki bieżące
514 640,00 zł
Wydatki majątkowe
80 000,00 zł
Obsługa długu publicznego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_rozne-rozliczenia_thMdek8.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
755 000,00 zł
Wydatki bieżące
755 000,00 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_dlug-publiczny_6hiRVi2.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
2 835 750,00 zł
Wydatki bieżące
2 835 750,00 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_rozne-rozliczenia_thMdek8.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
609 124,00 zł
Wydatki bieżące
609 124,00 zł
Wydatki bieżące
38 072 559,00 zł
Wydatki majątkowe
16 580 049,00 zł
Szkoły podstawowe
54 652 608,00 zł
Wydatki bieżące
24 185 111,00 zł
Przedszkola
24 185 111,00 zł
Wydatki bieżące
8 183 636,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
8 183 636,00 zł
Wydatki bieżące
3 816 470,00 zł
Licea ogólnokształcące
3 816 470,00 zł
Wydatki bieżące
2 581 288,00 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne
2 581 288,00 zł
Wydatki bieżące
416 295,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół
416 295,00 zł
Wydatki bieżące
191 300,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
191 300,00 zł
Wydatki bieżące
140 000,00 zł
Inne formy wychowania przedszkolnego
140 000,00 zł
Wydatki bieżące
803 628,00 zł
Pozostała działalność
803 628,00 zł
Wydatki bieżące
2 851 589,00 zł
Wydatki majątkowe
4 804 445,00 zł
Drogi publiczne gminne
7 656 034,00 zł
Wydatki bieżące
4 790 000,00 zł
Lokalny transport zbiorowy
4 790 000,00 zł
Wydatki majątkowe
3 362 542,00 zł
Drogi publiczne wojewódzkie
3 362 542,00 zł
Wydatki majątkowe
3 229 302,00 zł
Drogi publiczne powiatowe
3 229 302,00 zł
Wydatki bieżące
16 760 000,00 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Gospodarka odpadami
16 760 000,00 zł
Wydatki bieżące
3 956 327,00 zł
Zakłady gospodarki komunalnej
3 956 327,00 zł
Wydatki bieżące
1 406 074,00 zł
Wydatki majątkowe
250 000,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
1 656 074,00 zł
Wydatki bieżące
363 100,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
363 100,00 zł
Wydatki bieżące
63 000,00 zł
Wydatki majątkowe
105 000,00 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
168 000,00 zł
Wydatki bieżące
85 000,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
85 000,00 zł
Wydatki bieżące
36 500,00 zł
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
36 500,00 zł
Wydatki bieżące
6 000,00 zł
Wpływy i wydatki związane z gromadzenie środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
6 000,00 zł
Wydatki bieżące
853 000,00 zł
Pozostała działalność
853 000,00 zł
Wydatki bieżące
2 425 174,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej
2 425 174,00 zł
Wydatki bieżące
784 893,00 zł
Domy pomocy społecznej
784 893,00 zł
Wydatki bieżące
749 000,00 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
749 000,00 zł
Wydatki bieżące
750 517,00 zł
Zasiłki stałe
750 517,00 zł
Wydatki bieżące
437 620,00 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
437 620,00 zł
Wydatki bieżące
356 441,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
356 441,00 zł
Wydatki bieżące
274 050,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
274 050,00 zł
Wydatki bieżące
184 538,00 zł
Dodatki mieszkaniowe
184 538,00 zł
Wydatki bieżące
145 000,00 zł
Programy polityki zdrowotnej
145 000,00 zł
Wydatki bieżące
157 860,00 zł
Centra integracji społecznej
157 860,00 zł
Wydatki bieżące
151 000,00 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Zwalczanie narkomanii
151 000,00 zł
Wydatki bieżące
75 300,00 zł

Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Wydatek pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
75 300,00 zł
Wydatki bieżące
60 631,00 zł
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy
60 631,00 zł
Wydatki bieżące
13 363,00 zł
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
13 363,00 zł
Wydatki bieżące
92 250,00 zł
Pozostała działalność
92 250,00 zł
Wydatki bieżące
1 799 471,00 zł
Wydatki majątkowe
615 000,00 zł
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
2 414 471,00 zł
Wydatki bieżące
157 000,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
157 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 317 798,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
1 317 798,00 zł
Wydatki bieżące
900 000,00 zł
Biblioteki
900 000,00 zł
Wydatki bieżące
89 980,00 zł
Pozostała działalność
89 980,00 zł
Wydatki bieżące
51 493 000,00 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Świadczenia wychowawcze
51 493 000,00 zł
Wydatki bieżące
9 240 037,00 zł
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
9 240 037,00 zł
Wydatki bieżące
1 925 414,00 zł
Wspieranie rodziny
1 925 414,00 zł
Wydatki bieżące
100 000,00 zł
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
100 000,00 zł
Wydatki bieżące
91 800,00 zł
Rodziny zastępcze
91 800,00 zł
Wydatki bieżące
67 400,00 zł

Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Wydatek pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
67 400,00 zł
Wydatki bieżące
750,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymajej z budżetu Państwa

Karta Dużej Rodziny
750,00 zł
Wydatki bieżące
844 336,00 zł
Pozostała działalność
844 336,00 zł
Wydatki bieżące
11 157 212,00 zł
Wydatki majątkowe
229 228,00 zł
Urzędy gmin
11 386 440,00 zł
Wydatki bieżące
1 566 322,00 zł
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
1 566 322,00 zł
Wydatki bieżące
527 000,00 zł
Rady gmin
527 000,00 zł
Wydatki bieżące
436 500,00 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
436 500,00 zł
Wydatki bieżące
247 745,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Urzędy wojewódzkie
247 745,00 zł
Wydatki bieżące
2 659 444,00 zł
Świetlice szkolne
2 659 444,00 zł
Wydatki bieżące
68 585,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
68 585,00 zł
Wydatki bieżące
45 395,00 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
45 395,00 zł
Wydatki bieżące
5 000,00 zł
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży
5 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 800,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
1 800,00 zł
Wydatki bieżące
55 100,00 zł
Pozostała działalność
55 100,00 zł
Wydatki bieżące
230 000,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
230 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 995 100,00 zł
Pozostała działalność
1 995 100,00 zł
Wydatki bieżące
225 000,00 zł
Zarządzanie kryzysowe
225 000,00 zł
Wydatki bieżące
119 640,00 zł
Ochotnicze straże pożarne
119 640,00 zł
Wydatki bieżące
60 000,00 zł
Komendy powiatowe Policji
60 000,00 zł
Wydatki majątkowe
30 000,00 zł
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
30 000,00 zł
Wydatki bieżące
110 000,00 zł
Wydatki majątkowe
50 000,00 zł
Pozostała działalność
160 000,00 zł
Wydatki bieżące
755 000,00 zł
Rezerwy ogólne i celowe
755 000,00 zł
Wydatki bieżące
2 480 750,00 zł
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego
2 480 750,00 zł
Wydatki bieżące
355 000,00 zł
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
355 000,00 zł
Wydatki bieżące
110 450,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
110 450,00 zł
Wydatki bieżące
381 826,00 zł
Działalność usługowa
381 826,00 zł
Wydatki bieżące
81 200,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
81 200,00 zł
Wydatki bieżące
35 648,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
35 648,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Gmina Marki w 2020 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
29 255 566,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
33.94%
Infrastruktura duża
8.3%
Infrastruktura mała
56.67%
Infrastruktura edukacyjna
1.09%
Inne
Wydatki na inwestycje w dziale
9 927 951,00 zł
2 428 338,00 zł
16 580 049,00 zł
319 228,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/sciezki_rowerowe_QAIm4Sw.jpg

Projektowanie i budowa dróg rowerowych wzdłuż Alei Marszałka Piłsudskiego.


Całkowity koszt
3 362 542,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/ul._Turystyczna.jpg

Rozbudowa ul. Turystycznej i budowa Projektowanej (nowy dojazd do ZS nr 2).


Całkowity koszt
1 222 275,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/ul._cmentarna.jpg

Rozbudowa ulicy Cmentarnej.


Całkowity koszt
853 832,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budynki_komunalne_MokigzD.jpg

Modernizacja kamienicy Briggsów (Piłsudskiego 45).


Całkowity koszt
500 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/projektowanieulic.jpg

Projekt budowy i modernizacji ulic.

Całkowity koszt
410 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswietlenie_O9y6Azt.jpg

Projekty i budowa oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt
250 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/gruntowki.jpg

Modernizacja nawierzchni dróg gruntowych i ulic.

Całkowity koszt
100 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/kosciuszki_marki.jpg

Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki na odcinku od drogi krajowej nr 8 do granic miasta Marki.

Całkowity koszt
3 229 302,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/ul._harcerska.jpg

Budowa ulicy Harcerskiej.

Całkowity koszt
320 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/polaczenie_Sportowa_Pi%C5%82sudskiego.jpg

Budowa połączenia pieszego i rowerowego między parkingiem przy Sportowej i Al. Piłsudskiego.


Całkowity koszt
120 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/monitoring_PtKRlEC.jpg

Rozbudowa miejskiego monitoringu.

Całkowity koszt
50 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/przylaczawodkan.jpg

Budowa przyłączy wodnych, gazowych i kanalizacyjnych do budynków komunalnych.

Całkowity koszt
10 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/umowazakupu_gruntow.jpg

Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury.

Całkowity koszt
1 678 338,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/ratusz_marki_V5cmp2p.jpg

Modernizacja budynku Urzędu Miasta Marki.

Całkowity koszt
100 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/kamienica_Briggsow_XAaqGVy.jpg

Wymiana i modernizacja systemów i instalacji w budynkach komunalnych (w tym: instalacji elektrycznej, wentylacyjnej oraz pomiaru zużycia wody).

Całkowity koszt
150 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/MIM_1qkrR3M.jpg

Finansowanie budowy czterech obiektów edukacyjnych (dokapitalizowanie Mareckich Inwestycji Miejskich).

Całkowity koszt
14 645 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/SP1_FrCnvFk.jpg

Finansowanie rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 1.

Całkowity koszt
1 935 049,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/piece_h18Zf21.jpg

Dotacje na wymianę pieców węglowych.

Całkowity koszt
105 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/straz_pozarna.jpg

Dotacja na zakup sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Całkowity koszt
30 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/e-us%C5%82ugi1_Ae7dJ5S.jpg

Budowa zintegrowanego systemu usług opiekuńczych E-Opieka, dedykowanego osobom niesamodzielnym.

Całkowity koszt
41 928,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/serwer.jpg

Zakup dostępu do usług elektronicznych wspomagających kontrolę zarządczą oraz kompleksowe zarządzanie ryzykiem (dla Urzędu Miasta oraz 13 jednostek gminy).

Całkowity koszt
12 300,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/pozosta%C5%82e_inwestycje_E368dmq.jpg

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt
130 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań

Infrastruktura duża

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/sciezki_rowerowe_QAIm4Sw.jpg

Całkowity koszt

3 362 542,00 zł

Projektowanie i budowa dróg rowerowych wzdłuż Alei Marszałka Piłsudskiego.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/ul._Turystyczna.jpg

Całkowity koszt

1 222 275,00 zł

Rozbudowa ul. Turystycznej i budowa Projektowanej (nowy dojazd do ZS nr 2).


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/ul._cmentarna.jpg

Całkowity koszt

853 832,00 zł

Rozbudowa ulicy Cmentarnej.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budynki_komunalne_MokigzD.jpg

Całkowity koszt

500 000,00 zł

Modernizacja kamienicy Briggsów (Piłsudskiego 45).


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/projektowanieulic.jpg

Całkowity koszt

410 000,00 zł

Projekt budowy i modernizacji ulic.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswietlenie_O9y6Azt.jpg

Całkowity koszt

250 000,00 zł

Projekty i budowa oświetlenia ulicznego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/gruntowki.jpg

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Modernizacja nawierzchni dróg gruntowych i ulic.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/kosciuszki_marki.jpg

Całkowity koszt

3 229 302,00 zł

Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki na odcinku od drogi krajowej nr 8 do granic miasta Marki.

Infrastruktura mała

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/ul._harcerska.jpg

Całkowity koszt

320 000,00 zł

Budowa ulicy Harcerskiej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/polaczenie_Sportowa_Pi%C5%82sudskiego.jpg

Całkowity koszt

120 000,00 zł

Budowa połączenia pieszego i rowerowego między parkingiem przy Sportowej i Al. Piłsudskiego.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/monitoring_PtKRlEC.jpg

Całkowity koszt

50 000,00 zł

Rozbudowa miejskiego monitoringu.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/przylaczawodkan.jpg

Całkowity koszt

10 000,00 zł

Budowa przyłączy wodnych, gazowych i kanalizacyjnych do budynków komunalnych.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/umowazakupu_gruntow.jpg

Całkowity koszt

1 678 338,00 zł

Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/ratusz_marki_V5cmp2p.jpg

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Modernizacja budynku Urzędu Miasta Marki.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/kamienica_Briggsow_XAaqGVy.jpg

Całkowity koszt

150 000,00 zł

Wymiana i modernizacja systemów i instalacji w budynkach komunalnych (w tym: instalacji elektrycznej, wentylacyjnej oraz pomiaru zużycia wody).

Infrastruktura edukacyjna

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/MIM_1qkrR3M.jpg

Całkowity koszt

14 645 000,00 zł

Finansowanie budowy czterech obiektów edukacyjnych (dokapitalizowanie Mareckich Inwestycji Miejskich).

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/SP1_FrCnvFk.jpg

Całkowity koszt

1 935 049,00 zł

Finansowanie rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 1.

Inne

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/piece_h18Zf21.jpg

Całkowity koszt

105 000,00 zł

Dotacje na wymianę pieców węglowych.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/straz_pozarna.jpg

Całkowity koszt

30 000,00 zł

Dotacja na zakup sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/e-us%C5%82ugi1_Ae7dJ5S.jpg

Całkowity koszt

41 928,00 zł

Budowa zintegrowanego systemu usług opiekuńczych E-Opieka, dedykowanego osobom niesamodzielnym.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/serwer.jpg

Całkowity koszt

12 300,00 zł

Zakup dostępu do usług elektronicznych wspomagających kontrolę zarządczą oraz kompleksowe zarządzanie ryzykiem (dla Urzędu Miasta oraz 13 jednostek gminy).

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/pozosta%C5%82e_inwestycje_E368dmq.jpg

Całkowity koszt

130 000,00 zł

Pozostałe inwestycje

Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!Zostawiasz swój podatek w Markach?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania Miasta Marki (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.