Marki

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Markach.
W 2020 roku razem ze mną mieszkało
33 813
mieszkańców
Dochody ogółem w moim mieście wyniosły
230 937 946,85 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
25.97%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
59 972 290 zł
25.97%
CIT
5 085 175,92 zł
2.2%
Podatki od nieruchomości
19 811 519,65 zł
8.58%
Inne podatki i opłaty lokalne
22 481 361,14 zł
9.73%
Dotacje
77 224 817,47 zł
33.44%
Subwencje
33 114 851 zł
14.34%
Pozostałe dochody
13 247 931,67 zł
5.74%
02

Wydatki ogółem

W moim mieście w 2020 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
239 125 814,63 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
20 864 292,36 zł
stanowiły 9% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
9%
20 864 292,36 zł
Wydatki bieżące
91%
218 261 522,27 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafiło do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
93 320 954,73 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
18 836 165,19 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
2 686 907,19 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
13 351 722,47 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
574 858,61 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
6 451 685,22 zł
Rodzina
całkowity koszt
72 052 187,40 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
2 503 509,08 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
22 428 072,45 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 964 472,74 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
2 018 682,24 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
2 083 981,97 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
852 615,34 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Marek za 2020 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Marki w 2020 roku
wykonało zadania inwestycyjne na kwotę
20 864 292,36 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
39.28%
Infrastruktura duża
16.72%
Infrastruktura mała
41.84%
Infrastruktura edukacyjna
2.16%
Inne
Wydatki na inwestycje w dziale
8 196 223,74 zł
3 488 458,93 zł
8 729 600,74 zł
450 008,95 zł

Projektowanie i budowa dróg rowerowych wzdłuż Alei Marszałka Piłsudskiego.

Całkowity koszt
30 224,87 zł

Rozbudowa ul. Turystycznej i budowa Projektowanej (nowy dojazd do ZS nr 2).

Całkowity koszt
1 201 832,92 zł

Rozbudowa ulic: Cmentarnej, Saturna, Marsa, Wspólnej, Ceglanej.

Całkowity koszt
864 816,42 zł

Modernizacja kamienicy Briggsów (Piłsudskiego 45).

Całkowity koszt
481 471,38 zł

Projekt budowy i modernizacji ulic.

Całkowity koszt
701 141,36 zł

Projekty i budowa oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt
137 430,10 zł

Modernizacja nawierzchni dróg gruntowych i ulic.

Całkowity koszt
78 000,00 zł

Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki na odcinku od drogi krajowej nr 8 do granic miasta Marki.

Całkowity koszt
3 229 305,00 zł

Budowa ulicy Harcerskiej.

Całkowity koszt
320 000,00 zł

Budowa połączenia pieszego i rowerowego między parkingiem przy Sportowej i Al. Piłsudskiego.

Całkowity koszt
109 725,70 zł

Rozbudowa miejskiego monitoringu.

Całkowity koszt
64 492,00 zł

Budowa przyłączy wodnych, gazowych i kanalizacyjnych do budynków komunalnych.

Całkowity koszt
19 555,00 zł

Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury.

Całkowity koszt
768 290,76 zł

Modernizacja budynku Urzędu Miasta Marki.

Całkowity koszt
106 206,40 zł

Wymiana i modernizacja systemów i instalacji w budynkach komunalnych (w tym: instalacji elektrycznej, wentylacyjnej oraz pomiaru zużycia wody).

Całkowity koszt
78 098,35 zł

Modernizacja rowu melioracyjno-komunalnego R-1.

Całkowity koszt
358 840,00 zł

Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I.

Całkowity koszt
1 663 250,72 zł

Finansowanie budowy czterech obiektów edukacyjnych (dokapitalizowanie Mareckich Inwestycji Miejskich).

Całkowity koszt
6 802 451,18 zł

Finansowanie rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 1.

Całkowity koszt
1 927 149,56 zł

Dotacje na wymianę pieców węglowych.

Całkowity koszt
97 500,00 zł

Dotacja na zakup sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Całkowity koszt
30 000,00 zł

Zakup dostępu do usług elektronicznych wspomagających kontrolę zarządczą oraz kompleksowe zarządzanie ryzykiem (dla Urzędu Miasta oraz 13 jednostek gminy).
Zakup oprogramowania oraz sprzętu IT na potrzeby Urzędu Miasta Marki.
Zakup i montaż systemu zarządzania wizytami klienta w Urzędzie Miasta Marki.

Całkowity koszt
191 671,93 zł

Pozostałe inwestycje.

Całkowity koszt
130 837,02 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura duża

Całkowity koszt

30 224,87 zł

Projektowanie i budowa dróg rowerowych wzdłuż Alei Marszałka Piłsudskiego.

Całkowity koszt

1 201 832,92 zł

Rozbudowa ul. Turystycznej i budowa Projektowanej (nowy dojazd do ZS nr 2).

Całkowity koszt

864 816,42 zł

Rozbudowa ulic: Cmentarnej, Saturna, Marsa, Wspólnej, Ceglanej.

Całkowity koszt

481 471,38 zł

Modernizacja kamienicy Briggsów (Piłsudskiego 45).

Całkowity koszt

701 141,36 zł

Projekt budowy i modernizacji ulic.

Całkowity koszt

137 430,10 zł

Projekty i budowa oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt

78 000,00 zł

Modernizacja nawierzchni dróg gruntowych i ulic.

Całkowity koszt

3 229 305,00 zł

Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki na odcinku od drogi krajowej nr 8 do granic miasta Marki.

Infrastruktura mała

Całkowity koszt

320 000,00 zł

Budowa ulicy Harcerskiej.

Całkowity koszt

109 725,70 zł

Budowa połączenia pieszego i rowerowego między parkingiem przy Sportowej i Al. Piłsudskiego.

Całkowity koszt

64 492,00 zł

Rozbudowa miejskiego monitoringu.

Całkowity koszt

19 555,00 zł

Budowa przyłączy wodnych, gazowych i kanalizacyjnych do budynków komunalnych.

Całkowity koszt

768 290,76 zł

Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury.

Całkowity koszt

106 206,40 zł

Modernizacja budynku Urzędu Miasta Marki.

Całkowity koszt

78 098,35 zł

Wymiana i modernizacja systemów i instalacji w budynkach komunalnych (w tym: instalacji elektrycznej, wentylacyjnej oraz pomiaru zużycia wody).

Całkowity koszt

358 840,00 zł

Modernizacja rowu melioracyjno-komunalnego R-1.

Całkowity koszt

1 663 250,72 zł

Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I.

Infrastruktura edukacyjna

Całkowity koszt

6 802 451,18 zł

Finansowanie budowy czterech obiektów edukacyjnych (dokapitalizowanie Mareckich Inwestycji Miejskich).

Całkowity koszt

1 927 149,56 zł

Finansowanie rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 1.

Inne

Całkowity koszt

97 500,00 zł

Dotacje na wymianę pieców węglowych.

Całkowity koszt

30 000,00 zł

Dotacja na zakup sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Całkowity koszt

191 671,93 zł

Zakup dostępu do usług elektronicznych wspomagających kontrolę zarządczą oraz kompleksowe zarządzanie ryzykiem (dla Urzędu Miasta oraz 13 jednostek gminy).
Zakup oprogramowania oraz sprzętu IT na potrzeby Urzędu Miasta Marki.
Zakup i montaż systemu zarządzania wizytami klienta w Urzędzie Miasta Marki.

Całkowity koszt

130 837,02 zł

Pozostałe inwestycje.

Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!Zostawiasz swój podatek w Markach?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania Miasta Marki (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.