Marki

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Markach
i razem ze mną mieszka oficjalnie
33 813
mieszkańców
W 2020 roku planowane są dochody w wysokości
220 604 930,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
25.0%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
PIT
55 154 181 zł
25.0%
CIT
CIT
3 000 000 zł
1.36%
Podatki od nieruchomości
Podatki od nieruchomości
20 000 000 zł
9.07%
Inne podatki i opłaty lokalne
Inne podatki i opłaty lokalne
26 685 900 zł
12.1%
Dotacje
Dotacje
72 277 462 zł
32.76%
Subwencje
Subwencje
32 033 915 zł
14.52%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
11 453 472 zł
5.19%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2020 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
241 097 918,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
28 664 476,00 zł
stanowią 12% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
12%
28 664 476,00 zł
Wydatki bieżące
88%
212 433 442,00 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafia do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_oswiata-wychowanie_5xdKFrm.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
97 907 753,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_transport-lacznosc_Rl3kzrW.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
18 875 932,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_gospodarka-komunalna_ByUqZNX.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
24 265 001,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_pomoc-spoleczna_sdycj4z.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
6 880 293,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_gospodarka-mieszkaniowa_CMzHGHr.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
2 571 471,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_kultura-dziedzictwo_qVoIvAJ.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 031 778,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_rodzina_JXi2fVn.svg
Rodzina
całkowity koszt
63 817 756,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_administracja-publiczna_o8Urr8e.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
14 595 738,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_Eedukacja-opieka-wychowawcza_GarQjjx.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
2 914 324,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_kultura-fizyczna_zCxgV1X.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
2 260 100,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_bezpieczenstwo-publiczne_GXGbeiw.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
969 640,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_rozne-rozliczenia_thMdek8.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
380 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_dlug-publiczny_6hiRVi2.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
2 835 750,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_rozne-rozliczenia_thMdek8.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
792 382,00 zł

Źródło: Budżet miasta na 2020 rok.

Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_oswiata-wychowanie_5xdKFrm.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
97 907 753,00 zł
Wydatki bieżące
81 522 704,00 zł
Wydatki majątkowe
16 385 049,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_transport-lacznosc_Rl3kzrW.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
18 875 932,00 zł
Wydatki bieżące
7 885 733,00 zł
Wydatki majątkowe
10 990 199,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_gospodarka-komunalna_ByUqZNX.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
24 265 001,00 zł
Wydatki bieżące
23 910 001,00 zł
Wydatki majątkowe
355 000,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_pomoc-spoleczna_sdycj4z.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
6 880 293,00 zł
Wydatki bieżące
6 880 293,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_gospodarka-mieszkaniowa_CMzHGHr.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
2 571 471,00 zł
Wydatki bieżące
1 956 471,00 zł
Wydatki majątkowe
615 000,00 zł
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_kultura-dziedzictwo_qVoIvAJ.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 031 778,00 zł
Wydatki bieżące
2 031 778,00 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_rodzina_JXi2fVn.svg
Rodzina
całkowity koszt
63 817 756,00 zł
Wydatki bieżące
63 817 756,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_administracja-publiczna_o8Urr8e.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
14 595 738,00 zł
Wydatki bieżące
14 356 510,00 zł
Wydatki majątkowe
239 228,00 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_Eedukacja-opieka-wychowawcza_GarQjjx.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
2 914 324,00 zł
Wydatki bieżące
2 914 324,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_kultura-fizyczna_zCxgV1X.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
2 260 100,00 zł
Wydatki bieżące
2 260 100,00 zł
Różne rozliczenia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_bezpieczenstwo-publiczne_GXGbeiw.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
969 640,00 zł
Wydatki bieżące
889 640,00 zł
Wydatki majątkowe
80 000,00 zł
Obsługa długu publicznego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_rozne-rozliczenia_thMdek8.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
380 000,00 zł
Wydatki bieżące
380 000,00 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_dlug-publiczny_6hiRVi2.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
2 835 750,00 zł
Wydatki bieżące
2 835 750,00 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_rozne-rozliczenia_thMdek8.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
792 382,00 zł
Wydatki bieżące
792 382,00 zł
Wydatki bieżące
38 022 059,00 zł
Wydatki majątkowe
16 385 049,00 zł
Szkoły podstawowe
54 407 108,00 zł
Wydatki bieżące
26 902 427,00 zł
Przedszkola
26 902 427,00 zł
Wydatki bieżące
8 201 636,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
8 201 636,00 zł
Wydatki bieżące
3 774 470,00 zł
Licea ogólnokształcące
3 774 470,00 zł
Wydatki bieżące
2 581 288,00 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne
2 581 288,00 zł
Wydatki bieżące
480 452,00 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
480 452,00 zł
Wydatki bieżące
416 295,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół
416 295,00 zł
Wydatki bieżące
191 300,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
191 300,00 zł
Wydatki bieżące
140 000,00 zł
Inne formy wychowania przedszkolnego
140 000,00 zł
Wydatki bieżące
812 777,00 zł
Pozostała działalność
812 777,00 zł
Wydatki bieżące
3 095 733,00 zł
Wydatki majątkowe
5 115 801,00 zł
Drogi publiczne gminne
8 211 534,00 zł
Wydatki bieżące
4 790 000,00 zł
Lokalny transport zbiorowy
4 790 000,00 zł
Wydatki majątkowe
3 229 305,00 zł
Drogi publiczne powiatowe
3 229 305,00 zł
Wydatki majątkowe
2 645 093,00 zł
Drogi publiczne wojewódzkie
2 645 093,00 zł
Wydatki bieżące
16 760 000,00 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Gospodarka odpadami
16 760 000,00 zł
Wydatki bieżące
3 976 327,00 zł
Zakłady gospodarki komunalnej
3 976 327,00 zł
Wydatki bieżące
1 406 074,00 zł
Wydatki majątkowe
250 000,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
1 656 074,00 zł
Wydatki bieżące
392 325,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
392 325,00 zł
Wydatki bieżące
248 445,00 zł
Wydatki majątkowe
105 000,00 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
353 445,00 zł
Wydatki bieżące
91 260,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
91 260,00 zł
Wydatki bieżące
42 500,00 zł
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
42 500,00 zł
Wydatki bieżące
47 970,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
47 970,00 zł
Wydatki bieżące
6 000,00 zł
Wpływy i wydatki związane z gromadzenie środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
6 000,00 zł
Wydatki bieżące
939 100,00 zł
Pozostała działalność
939 100,00 zł
Wydatki bieżące
2 457 724,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej
2 457 724,00 zł
Wydatki bieżące
784 893,00 zł
Domy pomocy społecznej
784 893,00 zł
Wydatki bieżące
749 000,00 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
749 000,00 zł
Wydatki bieżące
796 517,00 zł
Zasiłki stałe
796 517,00 zł
Wydatki bieżące
443 620,00 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
443 620,00 zł
Wydatki bieżące
435 151,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
435 151,00 zł
Wydatki bieżące
327 050,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
327 050,00 zł
Wydatki bieżące
184 934,00 zł
Dodatki mieszkaniowe
184 934,00 zł
Wydatki bieżące
145 000,00 zł
Programy polityki zdrowotnej
145 000,00 zł
Wydatki bieżące
157 860,00 zł
Centra integracji społecznej
157 860,00 zł
Wydatki bieżące
151 000,00 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Zwalczanie narkomanii
151 000,00 zł
Wydatki bieżące
75 300,00 zł

Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Wydatek pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
75 300,00 zł
Wydatki bieżące
60 631,00 zł
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy
60 631,00 zł
Wydatki bieżące
10 363,00 zł
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
10 363,00 zł
Wydatki bieżące
101 250,00 zł
Pozostała działalność
101 250,00 zł
Wydatki bieżące
1 799 471,00 zł
Wydatki majątkowe
615 000,00 zł
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
2 414 471,00 zł
Wydatki bieżące
157 000,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
157 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 087 798,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
1 087 798,00 zł
Wydatki bieżące
850 000,00 zł
Biblioteki
850 000,00 zł
Wydatki bieżące
93 980,00 zł
Pozostała działalność
93 980,00 zł
Wydatki bieżące
51 493 000,00 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Świadczenia wychowawcze
51 493 000,00 zł
Wydatki bieżące
9 240 037,00 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
9 240 037,00 zł
Wydatki bieżące
1 905 414,00 zł
Wspieranie rodziny
1 905 414,00 zł
Wydatki bieżące
100 000,00 zł
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
100 000,00 zł
Wydatki bieżące
116 277,00 zł
Rodziny zastępcze
116 277,00 zł
Wydatki bieżące
121 759,00 zł

Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Wydatek pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
121 759,00 zł
Wydatki bieżące
1 410,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Karta Dużej Rodziny
1 410,00 zł
Wydatki bieżące
839 859,00 zł
Pozostała działalność
839 859,00 zł
Wydatki bieżące
11 157 712,00 zł
Wydatki majątkowe
239 228,00 zł
Urzędy gmin
11 396 940,00 zł
Wydatki bieżące
1 566 322,00 zł
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
1 566 322,00 zł
Wydatki bieżące
527 000,00 zł
Rady gmin
527 000,00 zł
Wydatki bieżące
436 500,00 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
436 500,00 zł
Wydatki bieżące
247 745,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Urzędy wojewódzkie
247 745,00 zł
Wydatki bieżące
196 231,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu środków europejskich

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
196 231,00 zł
Wydatki bieżące
225 000,00 zł
Pozostała działalność
225 000,00 zł
Wydatki bieżące
2 659 444,00 zł
Świetlice szkolne
2 659 444,00 zł
Wydatki bieżące
68 585,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
68 585,00 zł
Wydatki bieżące
124 395,00 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
124 395,00 zł
Wydatki bieżące
5 000,00 zł
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży
5 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 800,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
1 800,00 zł
Wydatki bieżące
55 100,00 zł
Pozostała działalność
55 100,00 zł
Wydatki bieżące
230 000,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
230 000,00 zł
Wydatki bieżące
2 030 100,00 zł
Pozostała działalność
2 030 100,00 zł
Wydatki bieżące
600 000,00 zł
Zarządzanie kryzysowe
600 000,00 zł
Wydatki bieżące
119 640,00 zł
Ochotnicze straże pożarne
119 640,00 zł
Wydatki bieżące
60 000,00 zł
Komendy powiatowe Policji
60 000,00 zł
Wydatki majątkowe
30 000,00 zł
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
30 000,00 zł
Wydatki bieżące
110 000,00 zł
Wydatki majątkowe
50 000,00 zł
Pozostała działalność
160 000,00 zł
Wydatki bieżące
380 000,00 zł
Rezerwy ogólne i celowe
380 000,00 zł
Wydatki bieżące
2 480 750,00 zł
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego
2 480 750,00 zł
Wydatki bieżące
355 000,00 zł
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
355 000,00 zł
Wydatki bieżące
110 450,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
110 450,00 zł
Wydatki bieżące
423 826,00 zł
Działalność usługowa
423 826,00 zł
Wydatki bieżące
81 200,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
81 200,00 zł
Wydatki bieżące
176 906,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
176 906,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Gmina Marki w 2020 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
28 664 476,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
33.06%
Infrastruktura duża
8.51%
Infrastruktura mała
57.16%
Infrastruktura edukacyjna
1.27%
Inne
Wydatki na inwestycje w dziale
9 476 861,00 zł
2 438 338,00 zł
16 385 049,00 zł
364 228,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/sciezki_rowerowe_QAIm4Sw.jpg

Projektowanie i budowa dróg rowerowych wzdłuż Alei Marszałka Piłsudskiego.


Całkowity koszt
2 645 093,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/ul._Turystyczna.jpg

Rozbudowa ul. Turystycznej i budowa Projektowanej (nowy dojazd do ZS nr 2).


Całkowity koszt
1 222 275,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/ul._cmentarna.jpg

Rozbudowa ulic: Cmentarnej, Saturna, Marsa, Wspólnej, Ceglanej.


Całkowity koszt
887 188,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budynki_komunalne_MokigzD.jpg

Modernizacja kamienicy Briggsów (Piłsudskiego 45).


Całkowity koszt
455 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/projektowanieulic.jpg

Projekt budowy i modernizacji ulic.

Całkowity koszt
710 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswietlenie_O9y6Azt.jpg

Projekty i budowa oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt
250 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/gruntowki.jpg

Modernizacja nawierzchni dróg gruntowych i ulic.

Całkowity koszt
78 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/kosciuszki_marki.jpg

Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki na odcinku od drogi krajowej nr 8 do granic miasta Marki.

Całkowity koszt
3 229 305,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/ul._harcerska.jpg

Budowa ulicy Harcerskiej.

Całkowity koszt
320 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/polaczenie_Sportowa_Pi%C5%82sudskiego.jpg

Budowa połączenia pieszego i rowerowego między parkingiem przy Sportowej i Al. Piłsudskiego.

Całkowity koszt
120 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/monitoring_PtKRlEC.jpg

Rozbudowa miejskiego monitoringu.

Całkowity koszt
50 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/przylaczawodkan.jpg

Budowa przyłączy wodnych, gazowych i kanalizacyjnych do budynków komunalnych.

Całkowity koszt
10 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/umowazakupu_gruntow.jpg

Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury.

Całkowity koszt
1 678 338,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/ratusz_marki_V5cmp2p.jpg

Modernizacja budynku Urzędu Miasta Marki.

Całkowity koszt
110 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/kamienica_Briggsow_XAaqGVy.jpg

Wymiana i modernizacja systemów i instalacji w budynkach komunalnych (w tym: instalacji elektrycznej, wentylacyjnej oraz pomiaru zużycia wody).

Całkowity koszt
150 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/MIM_1qkrR3M.jpg

Finansowanie budowy czterech obiektów edukacyjnych (dokapitalizowanie Mareckich Inwestycji Miejskich).

Całkowity koszt
14 450 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/SP1_FrCnvFk.jpg

Finansowanie rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 1.

Całkowity koszt
1 935 049,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/piece_h18Zf21.jpg

Dotacje na wymianę pieców węglowych.

Całkowity koszt
105 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/straz_pozarna.jpg

Dotacja na zakup sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Całkowity koszt
30 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/e-us%C5%82ugi1_Ae7dJ5S.jpg

Budowa zintegrowanego systemu usług opiekuńczych E-Opieka, dedykowanego osobom niesamodzielnym.

Całkowity koszt
41 928,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/serwer.jpg

Zakup dostępu do usług elektronicznych wspomagających kontrolę zarządczą oraz kompleksowe zarządzanie ryzykiem (dla Urzędu Miasta oraz 13 jednostek gminy).

Całkowity koszt
12 300,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/pozosta%C5%82e_inwestycje_E368dmq.jpg

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt
175 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań

Infrastruktura duża

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/sciezki_rowerowe_QAIm4Sw.jpg

Całkowity koszt

2 645 093,00 zł

Projektowanie i budowa dróg rowerowych wzdłuż Alei Marszałka Piłsudskiego.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/ul._Turystyczna.jpg

Całkowity koszt

1 222 275,00 zł

Rozbudowa ul. Turystycznej i budowa Projektowanej (nowy dojazd do ZS nr 2).


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/ul._cmentarna.jpg

Całkowity koszt

887 188,00 zł

Rozbudowa ulic: Cmentarnej, Saturna, Marsa, Wspólnej, Ceglanej.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budynki_komunalne_MokigzD.jpg

Całkowity koszt

455 000,00 zł

Modernizacja kamienicy Briggsów (Piłsudskiego 45).


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/projektowanieulic.jpg

Całkowity koszt

710 000,00 zł

Projekt budowy i modernizacji ulic.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswietlenie_O9y6Azt.jpg

Całkowity koszt

250 000,00 zł

Projekty i budowa oświetlenia ulicznego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/gruntowki.jpg

Całkowity koszt

78 000,00 zł

Modernizacja nawierzchni dróg gruntowych i ulic.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/kosciuszki_marki.jpg

Całkowity koszt

3 229 305,00 zł

Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki na odcinku od drogi krajowej nr 8 do granic miasta Marki.

Infrastruktura mała

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/ul._harcerska.jpg

Całkowity koszt

320 000,00 zł

Budowa ulicy Harcerskiej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/polaczenie_Sportowa_Pi%C5%82sudskiego.jpg

Całkowity koszt

120 000,00 zł

Budowa połączenia pieszego i rowerowego między parkingiem przy Sportowej i Al. Piłsudskiego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/monitoring_PtKRlEC.jpg

Całkowity koszt

50 000,00 zł

Rozbudowa miejskiego monitoringu.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/przylaczawodkan.jpg

Całkowity koszt

10 000,00 zł

Budowa przyłączy wodnych, gazowych i kanalizacyjnych do budynków komunalnych.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/umowazakupu_gruntow.jpg

Całkowity koszt

1 678 338,00 zł

Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/ratusz_marki_V5cmp2p.jpg

Całkowity koszt

110 000,00 zł

Modernizacja budynku Urzędu Miasta Marki.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/kamienica_Briggsow_XAaqGVy.jpg

Całkowity koszt

150 000,00 zł

Wymiana i modernizacja systemów i instalacji w budynkach komunalnych (w tym: instalacji elektrycznej, wentylacyjnej oraz pomiaru zużycia wody).

Infrastruktura edukacyjna

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/MIM_1qkrR3M.jpg

Całkowity koszt

14 450 000,00 zł

Finansowanie budowy czterech obiektów edukacyjnych (dokapitalizowanie Mareckich Inwestycji Miejskich).

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/SP1_FrCnvFk.jpg

Całkowity koszt

1 935 049,00 zł

Finansowanie rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 1.

Inne

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/piece_h18Zf21.jpg

Całkowity koszt

105 000,00 zł

Dotacje na wymianę pieców węglowych.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/straz_pozarna.jpg

Całkowity koszt

30 000,00 zł

Dotacja na zakup sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/e-us%C5%82ugi1_Ae7dJ5S.jpg

Całkowity koszt

41 928,00 zł

Budowa zintegrowanego systemu usług opiekuńczych E-Opieka, dedykowanego osobom niesamodzielnym.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/serwer.jpg

Całkowity koszt

12 300,00 zł

Zakup dostępu do usług elektronicznych wspomagających kontrolę zarządczą oraz kompleksowe zarządzanie ryzykiem (dla Urzędu Miasta oraz 13 jednostek gminy).

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/pozosta%C5%82e_inwestycje_E368dmq.jpg

Całkowity koszt

175 000,00 zł

Pozostałe inwestycje

Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!Zostawiasz swój podatek w Markach?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania Miasta Marki (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.