Marki

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Markach
i razem ze mną mieszka oficjalnie
33 813
mieszkańców
W 2020 roku planowane są dochody w wysokości
218 730 454,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
28.23%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
PIT
61 752 719 zł
28.23%
CIT
CIT
3 000 000 zł
1.37%
Podatki od nieruchomości
Podatki od nieruchomości
20 000 000 zł
9.14%
Inne podatki i opłaty lokalne
Inne podatki i opłaty lokalne
27 542 443 zł
12.59%
Dotacje
Dotacje
68 427 922 zł
31.28%
Subwencje
Subwencje
32 328 366 zł
14.78%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
5 679 004 zł
2.6%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2020 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
242 723 442,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
32 321 764,00 zł
stanowią 13% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
13%
32 321 764,00 zł
Wydatki bieżące
87%
210 401 678,00 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafia do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_oswiata-wychowanie_5xdKFrm.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
96 028 015,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_transport-lacznosc_Rl3kzrW.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
21 553 363,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_gospodarka-komunalna_ByUqZNX.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
24 239 827,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_pomoc-spoleczna_sdycj4z.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
6 569 079,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_gospodarka-mieszkaniowa_CMzHGHr.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
2 846 471,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_kultura-dziedzictwo_qVoIvAJ.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 623 778,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_rodzina_JXi2fVn.svg
Rodzina
całkowity koszt
63 432 737,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_administracja-publiczna_o8Urr8e.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
15 126 672,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_Eedukacja-opieka-wychowawcza_GarQjjx.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
2 807 839,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_kultura-fizyczna_zCxgV1X.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
2 412 100,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_bezpieczenstwo-publiczne_GXGbeiw.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
478 140,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_rozne-rozliczenia_thMdek8.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
1 045 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_dlug-publiczny_6hiRVi2.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
2 835 750,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_rozne-rozliczenia_thMdek8.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 079 671,00 zł

Źródło: Budżet miasta na 2020 rok.

Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_oswiata-wychowanie_5xdKFrm.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
96 028 015,00 zł
Wydatki bieżące
79 012 966,00 zł
Wydatki majątkowe
17 015 049,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_transport-lacznosc_Rl3kzrW.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
21 553 363,00 zł
Wydatki bieżące
8 866 376,00 zł
Wydatki majątkowe
12 686 987,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_gospodarka-komunalna_ByUqZNX.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
24 239 827,00 zł
Wydatki bieżące
23 709 827,00 zł
Wydatki majątkowe
530 000,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_pomoc-spoleczna_sdycj4z.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
6 569 079,00 zł
Wydatki bieżące
6 569 079,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_gospodarka-mieszkaniowa_CMzHGHr.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
2 846 471,00 zł
Wydatki bieżące
1 996 471,00 zł
Wydatki majątkowe
850 000,00 zł
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_kultura-dziedzictwo_qVoIvAJ.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 623 778,00 zł
Wydatki bieżące
2 623 778,00 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_rodzina_JXi2fVn.svg
Rodzina
całkowity koszt
63 432 737,00 zł
Wydatki bieżące
63 432 737,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_administracja-publiczna_o8Urr8e.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
15 126 672,00 zł
Wydatki bieżące
14 144 944,00 zł
Wydatki majątkowe
981 728,00 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_Eedukacja-opieka-wychowawcza_GarQjjx.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
2 807 839,00 zł
Wydatki bieżące
2 807 839,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_kultura-fizyczna_zCxgV1X.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
2 412 100,00 zł
Wydatki bieżące
2 357 100,00 zł
Wydatki majątkowe
55 000,00 zł
Różne rozliczenia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_bezpieczenstwo-publiczne_GXGbeiw.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
478 140,00 zł
Wydatki bieżące
320 140,00 zł
Wydatki majątkowe
158 000,00 zł
Obsługa długu publicznego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_rozne-rozliczenia_thMdek8.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
1 045 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 045 000,00 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_dlug-publiczny_6hiRVi2.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
2 835 750,00 zł
Wydatki bieżące
2 835 750,00 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_rozne-rozliczenia_thMdek8.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 079 671,00 zł
Wydatki bieżące
679 671,00 zł
Wydatki majątkowe
400 000,00 zł
Wydatki bieżące
38 353 329,00 zł
Wydatki majątkowe
16 580 049,00 zł
Szkoły podstawowe
54 933 378,00 zł
Wydatki bieżące
24 337 211,00 zł
Wydatki majątkowe
80 000,00 zł
Przedszkola
24 417 211,00 zł
Wydatki bieżące
8 187 638,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
8 187 638,00 zł
Wydatki bieżące
3 849 970,00 zł
Licea ogólnokształcące
3 849 970,00 zł
Wydatki bieżące
2 595 238,00 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne
2 595 238,00 zł
Wydatki bieżące
575 000,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół
575 000,00 zł
Wydatki bieżące
235 900,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
235 900,00 zł
Wydatki bieżące
140 000,00 zł
Inne formy wychowania przedszkolnego
140 000,00 zł
Wydatki bieżące
2 087 100,00 zł
Wydatki majątkowe
55 000,00 zł
Pozostała działalność
2 142 100,00 zł
Wydatki bieżące
3 921 376,00 zł
Wydatki majątkowe
9 264 445,00 zł
Drogi publiczne gminne
13 185 821,00 zł
Wydatki bieżące
4 945 000,00 zł
Lokalny transport zbiorowy
4 945 000,00 zł
Wydatki majątkowe
3 362 542,00 zł
Drogi publiczne wojewódzkie
3 362 542,00 zł
Wydatki majątkowe
60 000,00 zł
Infrastruktura telekomunikacyjna
60 000,00 zł
Wydatki bieżące
16 760 000,00 zł
Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Gospodarka odpadami
16 760 000,00 zł
Wydatki bieżące
3 956 327,00 zł
Zakłady gospodarki komunalnej
3 956 327,00 zł
Wydatki bieżące
1 421 000,00 zł
Wydatki majątkowe
350 000,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
1 771 000,00 zł
Wydatki bieżące
363 100,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
363 100,00 zł
Wydatki bieżące
63 000,00 zł
Wydatki majątkowe
180 000,00 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
243 000,00 zł
Wydatki bieżące
181 900,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
181 900,00 zł
Wydatki bieżące
54 500,00 zł
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
54 500,00 zł
Wydatki bieżące
15 000,00 zł
Wpływy i wydatki związane z gromadzenie środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
15 000,00 zł
Wydatki bieżące
2 087 100,00 zł
Wydatki majątkowe
55 000,00 zł
Pozostała działalność
2 142 100,00 zł
Wydatki bieżące
2 425 174,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej
2 425 174,00 zł
Wydatki bieżące
784 893,00 zł
Domy pomocy społecznej
784 893,00 zł
Wydatki bieżące
749 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
749 000,00 zł
Wydatki bieżące
723 158,00 zł
Zasiłki stałe
723 158,00 zł
Wydatki bieżące
432 620,00 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
432 620,00 zł
Wydatki bieżące
356 441,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
356 441,00 zł
Wydatki bieżące
226 800,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
226 800,00 zł
Wydatki bieżące
157 860,00 zł
Centra integracji społecznej
157 860,00 zł
Wydatki bieżące
184 239,00 zł
Dodatki mieszkaniowe
184 239,00 zł
Wydatki bieżące
165 000,00 zł
Programy polityki zdrowotnej
165 000,00 zł
Wydatki bieżące
151 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywanym z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Zwalczanie narkomanii
151 000,00 zł
Wydatki bieżące
66 900,00 zł
Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
66 900,00 zł
Wydatki bieżące
60 631,00 zł
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy
60 631,00 zł
Wydatki bieżące
13 363,00 zł
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
13 363,00 zł
Wydatki bieżące
2 087 100,00 zł
Wydatki majątkowe
55 000,00 zł
Pozostała działalność
2 142 100,00 zł
Wydatki bieżące
1 839 471,00 zł
Wydatki majątkowe
850 000,00 zł
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
2 689 471,00 zł
Wydatki bieżące
157 000,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
157 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 317 798,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
1 317 798,00 zł
Wydatki bieżące
900 000,00 zł
Biblioteki
900 000,00 zł
Wydatki bieżące
2 087 100,00 zł
Wydatki majątkowe
55 000,00 zł
Pozostała działalność
2 142 100,00 zł
Wydatki bieżące
51 105 500,00 zł
Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Świadczenia wychowawcze
51 105 500,00 zł
Wydatki bieżące
9 316 037,00 zł
Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
9 316 037,00 zł
Wydatki bieżące
1 907 414,00 zł
Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Wspieranie rodziny
1 907 414,00 zł
Wydatki bieżące
100 000,00 zł
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
100 000,00 zł
Wydatki bieżące
91 800,00 zł
Rodziny zastępcze
91 800,00 zł
Wydatki bieżące
66 900,00 zł
Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
66 900,00 zł
Wydatki bieżące
2 087 100,00 zł
Wydatki majątkowe
55 000,00 zł
Pozostała działalność
2 142 100,00 zł
Wydatki bieżące
11 293 210,00 zł
Wydatki majątkowe
981 728,00 zł
Urzędy gmin
12 274 938,00 zł
Wydatki bieżące
1 585 496,00 zł
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
1 585 496,00 zł
Wydatki bieżące
541 000,00 zł
Rady gmin
541 000,00 zł
Wydatki bieżące
512 000,00 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
512 000,00 zł
Wydatki bieżące
213 238,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Urzędy wojewódzkie
213 238,00 zł
Wydatki bieżące
2 659 444,00 zł
Świetlice szkolne
2 659 444,00 zł
Wydatki bieżące
40 395,00 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
40 395,00 zł
Wydatki bieżące
26 200,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
26 200,00 zł
Wydatki bieżące
10 000,00 zł
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży
10 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 800,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
1 800,00 zł
Wydatki bieżące
2 087 100,00 zł
Wydatki majątkowe
55 000,00 zł
Pozostała działalność
2 142 100,00 zł
Wydatki bieżące
270 000,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
270 000,00 zł
Wydatki bieżące
2 087 100,00 zł
Wydatki majątkowe
55 000,00 zł
Pozostała działalność
2 142 100,00 zł
Wydatki bieżące
135 140,00 zł
Ochotnicze straże pożarne
135 140,00 zł
Wydatki bieżące
65 000,00 zł
Komendy powiatowe Policji
65 000,00 zł
Wydatki majątkowe
30 000,00 zł
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
30 000,00 zł
Wydatki bieżące
2 087 100,00 zł
Wydatki majątkowe
55 000,00 zł
Pozostała działalność
2 142 100,00 zł
Brak podkategorii do wyświetlenia
Brak podkategorii do wyświetlenia
Wydatki bieżące
110 450,00 zł
Wydatki majątkowe
400 000,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
510 450,00 zł
Wydatki bieżące
381 826,00 zł
Działalność usługowa
381 826,00 zł
Wydatki bieżące
176 200,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
176 200,00 zł
Wydatki bieżące
6 195,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
6 195,00 zł
Wydatki bieżące
5 000,00 zł
Turystyka
5 000,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Gmina Marki w 2020 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
32 321 764,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
34.59%
Infrastruktura duża
11.51%
Infrastruktura mała
51.3%
Infrastruktura edukacyjna
2.6%
Inne
Wydatki na inwestycje w dziale
11 178 649,00 zł
3 721 338,00 zł
16 580 049,00 zł
841 728,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/sciezki_rowerowe_QAIm4Sw.jpg

Projektowanie i budowa dróg rowerowych wzdłuż Alei Marszałka Piłsudskiego.


Całkowity koszt
3 362 542,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/ul._Jowisza.jpg

Rozbudowa ulic: Jowisza, Marsa, Saturna (dojazd do MCER).


Całkowity koszt
4 120 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/ul._Turystyczna.jpg

Rozbudowa ul. Turystycznej i budowa Projektowanej (nowy dojazd do ZS nr 2).


Całkowity koszt
1 222 275,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/ul._cmentarna.jpg

Rozbudowa ulicy Cmentarnej.


Całkowity koszt
853 832,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budynki_komunalne_MokigzD.jpg

Modernizacja kamienicy Briggsów (Piłsudskiego 45).


Całkowity koszt
500 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/projektowanieulic.jpg

Projekt budowy i modernizacji ulic.

Całkowity koszt
410 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswietlenie_O9y6Azt.jpg

Projekty i budowa oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt
350 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/gruntowki.jpg

Modernizacja nawierzchni dróg gruntowych i ulic.

Całkowity koszt
360 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/modernizacja_R1.jpg

Modernizacja rowu melioracyjno-komunalnego R1 (ulica Spacerowa).


Całkowity koszt
400 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/ul._harcerska.jpg

Budowa ulicy Harcerskiej.

Całkowity koszt
400 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/polaczenie_Sportowa_Pi%C5%82sudskiego.jpg

Budowa połączenia pieszego i rowerowego między parkingiem przy Sportowej i Al. Piłsudskiego.


Całkowity koszt
120 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/monitoring_PtKRlEC.jpg

Rozbudowa miejskiego monitoringu.

Całkowity koszt
128 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/MCER.noc.jpg

Budowa połączenia światłowodowego z MCER.

Całkowity koszt
60 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/agregat.jpg

Montaż agregatu prądotwórczego dla Przedszkola nr 2.

Całkowity koszt
80 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/przylaczawodkan.jpg

Budowa przyłączy wodnych, gazowych i kanalizacyjnych do budynków komunalnych.

Całkowity koszt
80 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/boiskoA.jpg

Budowa dodatkowej trybuny przy boisku A na terenie stadionu miejskiego.

Całkowity koszt
40 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/boiskoB.jpg

Modernizacja oświetlenia boiska B na terenie stadionu miejskiego.

Całkowity koszt
15 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/umowazakupu_gruntow.jpg

Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury.

Całkowity koszt
1 678 338,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/ratusz_marki_V5cmp2p.jpg

Modernizacja budynku Urzędu Miasta Marki.

Całkowity koszt
500 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/kamienica_Briggsow_XAaqGVy.jpg

Wymiana i modernizacja systemów i instalacji w budynkach komunalnych (w tym: instalacji elektrycznej, wentylacyjnej oraz pomiaru zużycia wody).

Całkowity koszt
220 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/MIM_1qkrR3M.jpg

Finansowanie budowy czterech obiektów edukacyjnych (dokapitalizowanie Mareckich Inwestycji Miejskich).

Całkowity koszt
14 645 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/SP1_FrCnvFk.jpg

Finansowanie rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 1.

Całkowity koszt
1 935 049,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/piece_h18Zf21.jpg

Dotacje na wymianę pieców węglowych.

Całkowity koszt
180 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/straz_pozarna.jpg

Dotacja na zakup sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Całkowity koszt
30 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/e-uslugi2_nrOeLpq.jpg

Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny – pakiet e-usług m.in. z zakresu transportu, środowiska i turystyki.

Całkowity koszt
352 500,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/e-us%C5%82ugi1_Ae7dJ5S.jpg

Budowa zintegrowanego systemu usług opiekuńczych E-Opieka, dedykowanego osobom niesamodzielnym.

Całkowity koszt
41 928,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/serwer.jpg

Zakup dostępu do usług elektronicznych wspomagających kontrolę zarządczą oraz kompleksowe zarządzanie ryzykiem (dla Urzędu Miasta oraz 13 jednostek gminy).

Całkowity koszt
12 300,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/pozosta%C5%82e_inwestycje_E368dmq.jpg

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt
225 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań

Infrastruktura duża

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/sciezki_rowerowe_QAIm4Sw.jpg

Całkowity koszt

3 362 542,00 zł

Projektowanie i budowa dróg rowerowych wzdłuż Alei Marszałka Piłsudskiego.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/ul._Jowisza.jpg

Całkowity koszt

4 120 000,00 zł

Rozbudowa ulic: Jowisza, Marsa, Saturna (dojazd do MCER).


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/ul._Turystyczna.jpg

Całkowity koszt

1 222 275,00 zł

Rozbudowa ul. Turystycznej i budowa Projektowanej (nowy dojazd do ZS nr 2).


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/ul._cmentarna.jpg

Całkowity koszt

853 832,00 zł

Rozbudowa ulicy Cmentarnej.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budynki_komunalne_MokigzD.jpg

Całkowity koszt

500 000,00 zł

Modernizacja kamienicy Briggsów (Piłsudskiego 45).


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/projektowanieulic.jpg

Całkowity koszt

410 000,00 zł

Projekt budowy i modernizacji ulic.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswietlenie_O9y6Azt.jpg

Całkowity koszt

350 000,00 zł

Projekty i budowa oświetlenia ulicznego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/gruntowki.jpg

Całkowity koszt

360 000,00 zł

Modernizacja nawierzchni dróg gruntowych i ulic.

Infrastruktura mała

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/modernizacja_R1.jpg

Całkowity koszt

400 000,00 zł

Modernizacja rowu melioracyjno-komunalnego R1 (ulica Spacerowa).


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/ul._harcerska.jpg

Całkowity koszt

400 000,00 zł

Budowa ulicy Harcerskiej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/polaczenie_Sportowa_Pi%C5%82sudskiego.jpg

Całkowity koszt

120 000,00 zł

Budowa połączenia pieszego i rowerowego między parkingiem przy Sportowej i Al. Piłsudskiego.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/monitoring_PtKRlEC.jpg

Całkowity koszt

128 000,00 zł

Rozbudowa miejskiego monitoringu.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/MCER.noc.jpg

Całkowity koszt

60 000,00 zł

Budowa połączenia światłowodowego z MCER.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/agregat.jpg

Całkowity koszt

80 000,00 zł

Montaż agregatu prądotwórczego dla Przedszkola nr 2.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/przylaczawodkan.jpg

Całkowity koszt

80 000,00 zł

Budowa przyłączy wodnych, gazowych i kanalizacyjnych do budynków komunalnych.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/boiskoA.jpg

Całkowity koszt

40 000,00 zł

Budowa dodatkowej trybuny przy boisku A na terenie stadionu miejskiego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/boiskoB.jpg

Całkowity koszt

15 000,00 zł

Modernizacja oświetlenia boiska B na terenie stadionu miejskiego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/umowazakupu_gruntow.jpg

Całkowity koszt

1 678 338,00 zł

Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/ratusz_marki_V5cmp2p.jpg

Całkowity koszt

500 000,00 zł

Modernizacja budynku Urzędu Miasta Marki.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/kamienica_Briggsow_XAaqGVy.jpg

Całkowity koszt

220 000,00 zł

Wymiana i modernizacja systemów i instalacji w budynkach komunalnych (w tym: instalacji elektrycznej, wentylacyjnej oraz pomiaru zużycia wody).

Infrastruktura edukacyjna

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/MIM_1qkrR3M.jpg

Całkowity koszt

14 645 000,00 zł

Finansowanie budowy czterech obiektów edukacyjnych (dokapitalizowanie Mareckich Inwestycji Miejskich).

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/SP1_FrCnvFk.jpg

Całkowity koszt

1 935 049,00 zł

Finansowanie rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 1.

Inne

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/piece_h18Zf21.jpg

Całkowity koszt

180 000,00 zł

Dotacje na wymianę pieców węglowych.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/straz_pozarna.jpg

Całkowity koszt

30 000,00 zł

Dotacja na zakup sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/e-uslugi2_nrOeLpq.jpg

Całkowity koszt

352 500,00 zł

Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny – pakiet e-usług m.in. z zakresu transportu, środowiska i turystyki.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/e-us%C5%82ugi1_Ae7dJ5S.jpg

Całkowity koszt

41 928,00 zł

Budowa zintegrowanego systemu usług opiekuńczych E-Opieka, dedykowanego osobom niesamodzielnym.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/serwer.jpg

Całkowity koszt

12 300,00 zł

Zakup dostępu do usług elektronicznych wspomagających kontrolę zarządczą oraz kompleksowe zarządzanie ryzykiem (dla Urzędu Miasta oraz 13 jednostek gminy).

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/pozosta%C5%82e_inwestycje_E368dmq.jpg

Całkowity koszt

225 000,00 zł

Pozostałe inwestycje

Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!Zostawiasz swój podatek w Markach?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania Miasta Marki (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.