Marki

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Markach
i razem ze mną mieszka oficjalnie
33 813
mieszkańców
W 2020 roku planowane są dochody w wysokości
220 604 930,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
25.0%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
55 154 181 zł
25.0%
CIT
3 000 000 zł
1.36%
Podatki od nieruchomości
20 000 000 zł
9.07%
Inne podatki i opłaty lokalne
26 685 900 zł
12.1%
Dotacje
72 277 462 zł
32.76%
Subwencje
32 033 915 zł
14.52%
Pozostałe dochody
11 453 472 zł
5.19%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2020 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
241 097 918,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
28 664 476,00 zł
stanowią 12% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
12%
28 664 476,00 zł
Wydatki bieżące
88%
212 433 442,00 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafia do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
97 907 753,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
18 875 932,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
24 265 001,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
6 880 293,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
2 571 471,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 031 778,00 zł
Rodzina
całkowity koszt
63 817 756,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
14 595 738,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
2 914 324,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
2 260 100,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
969 640,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
380 000,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
2 835 750,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
792 382,00 zł

Źródło: Budżet miasta na 2020 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Marki w 2020 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
28 664 476,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
33.06%
Infrastruktura duża
8.51%
Infrastruktura mała
57.16%
Infrastruktura edukacyjna
1.27%
Inne
Wydatki na inwestycje w dziale
9 476 861,00 zł
2 438 338,00 zł
16 385 049,00 zł
364 228,00 zł

Projektowanie i budowa dróg rowerowych wzdłuż Alei Marszałka Piłsudskiego.


Całkowity koszt
2 645 093,00 zł

Rozbudowa ul. Turystycznej i budowa Projektowanej (nowy dojazd do ZS nr 2).


Całkowity koszt
1 222 275,00 zł

Rozbudowa ulic: Cmentarnej, Saturna, Marsa, Wspólnej, Ceglanej.


Całkowity koszt
887 188,00 zł

Modernizacja kamienicy Briggsów (Piłsudskiego 45).


Całkowity koszt
455 000,00 zł

Projekt budowy i modernizacji ulic.

Całkowity koszt
710 000,00 zł

Projekty i budowa oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt
250 000,00 zł

Modernizacja nawierzchni dróg gruntowych i ulic.

Całkowity koszt
78 000,00 zł

Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki na odcinku od drogi krajowej nr 8 do granic miasta Marki.

Całkowity koszt
3 229 305,00 zł

Budowa ulicy Harcerskiej.

Całkowity koszt
320 000,00 zł

Budowa połączenia pieszego i rowerowego między parkingiem przy Sportowej i Al. Piłsudskiego.

Całkowity koszt
120 000,00 zł

Rozbudowa miejskiego monitoringu.

Całkowity koszt
50 000,00 zł

Budowa przyłączy wodnych, gazowych i kanalizacyjnych do budynków komunalnych.

Całkowity koszt
10 000,00 zł

Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury.

Całkowity koszt
1 678 338,00 zł

Modernizacja budynku Urzędu Miasta Marki.

Całkowity koszt
110 000,00 zł

Wymiana i modernizacja systemów i instalacji w budynkach komunalnych (w tym: instalacji elektrycznej, wentylacyjnej oraz pomiaru zużycia wody).

Całkowity koszt
150 000,00 zł

Finansowanie budowy czterech obiektów edukacyjnych (dokapitalizowanie Mareckich Inwestycji Miejskich).

Całkowity koszt
14 450 000,00 zł

Finansowanie rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 1.

Całkowity koszt
1 935 049,00 zł

Dotacje na wymianę pieców węglowych.

Całkowity koszt
105 000,00 zł

Dotacja na zakup sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Całkowity koszt
30 000,00 zł

Budowa zintegrowanego systemu usług opiekuńczych E-Opieka, dedykowanego osobom niesamodzielnym.

Całkowity koszt
41 928,00 zł

Zakup dostępu do usług elektronicznych wspomagających kontrolę zarządczą oraz kompleksowe zarządzanie ryzykiem (dla Urzędu Miasta oraz 13 jednostek gminy).

Całkowity koszt
12 300,00 zł

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt
175 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura duża

Całkowity koszt

2 645 093,00 zł

Projektowanie i budowa dróg rowerowych wzdłuż Alei Marszałka Piłsudskiego.


Całkowity koszt

1 222 275,00 zł

Rozbudowa ul. Turystycznej i budowa Projektowanej (nowy dojazd do ZS nr 2).


Całkowity koszt

887 188,00 zł

Rozbudowa ulic: Cmentarnej, Saturna, Marsa, Wspólnej, Ceglanej.


Całkowity koszt

455 000,00 zł

Modernizacja kamienicy Briggsów (Piłsudskiego 45).


Całkowity koszt

710 000,00 zł

Projekt budowy i modernizacji ulic.

Całkowity koszt

250 000,00 zł

Projekty i budowa oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt

78 000,00 zł

Modernizacja nawierzchni dróg gruntowych i ulic.

Całkowity koszt

3 229 305,00 zł

Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki na odcinku od drogi krajowej nr 8 do granic miasta Marki.

Infrastruktura mała

Całkowity koszt

320 000,00 zł

Budowa ulicy Harcerskiej.

Całkowity koszt

120 000,00 zł

Budowa połączenia pieszego i rowerowego między parkingiem przy Sportowej i Al. Piłsudskiego.

Całkowity koszt

50 000,00 zł

Rozbudowa miejskiego monitoringu.

Całkowity koszt

10 000,00 zł

Budowa przyłączy wodnych, gazowych i kanalizacyjnych do budynków komunalnych.

Całkowity koszt

1 678 338,00 zł

Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury.

Całkowity koszt

110 000,00 zł

Modernizacja budynku Urzędu Miasta Marki.

Całkowity koszt

150 000,00 zł

Wymiana i modernizacja systemów i instalacji w budynkach komunalnych (w tym: instalacji elektrycznej, wentylacyjnej oraz pomiaru zużycia wody).

Infrastruktura edukacyjna

Całkowity koszt

14 450 000,00 zł

Finansowanie budowy czterech obiektów edukacyjnych (dokapitalizowanie Mareckich Inwestycji Miejskich).

Całkowity koszt

1 935 049,00 zł

Finansowanie rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 1.

Inne

Całkowity koszt

105 000,00 zł

Dotacje na wymianę pieców węglowych.

Całkowity koszt

30 000,00 zł

Dotacja na zakup sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Całkowity koszt

41 928,00 zł

Budowa zintegrowanego systemu usług opiekuńczych E-Opieka, dedykowanego osobom niesamodzielnym.

Całkowity koszt

12 300,00 zł

Zakup dostępu do usług elektronicznych wspomagających kontrolę zarządczą oraz kompleksowe zarządzanie ryzykiem (dla Urzędu Miasta oraz 13 jednostek gminy).

Całkowity koszt

175 000,00 zł

Pozostałe inwestycje

Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!Zostawiasz swój podatek w Markach?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania Miasta Marki (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.