Marki

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Markach
i razem ze mną mieszka oficjalnie
36 226
mieszkańców
W 2022 roku planowane są dochody w wysokości
218 562 057,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
28.56%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
62 431 449 zł
28.56%
CIT
5 505 825 zł
2.52%
Podatki od nieruchomości
22 600 000 zł
10.34%
Inne podatki i opłaty lokalne
27 028 071 zł
12.37%
Dotacje
54 436 795 zł
24.91%
Subwencje
40 461 793 zł
18.51%
Pozostałe dochody
6 098 124 zł
2.79%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2022 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
247 550 529,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
41 470 649,00 zł
stanowią 17% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
17%
41 470 649,00 zł
Wydatki bieżące
83%
206 079 880,00 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.34%
trafia do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (17% i 32% w zależności od wpisanego wynagrodzenia brutto). W ramach kalkulatora uwzględniono ulgę dla pracowników, ulgę dla młodych oraz ulgę dla emerytów. Algorytm nie uwzględnia natomiast innych szczególnych sytuacji tj. ulga 4+, czy ulga na powrót.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
108 197 590,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
39 185 967,00 zł
Rodzina
całkowity koszt
36 560 933,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
24 475 082,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
6 288 747,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
2 963 090,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
17 324 305,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
2 924 380,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
2 625 450,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 072 000,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 699 480,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
910 000,00 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
831 578,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 491 927,00 zł

Źródło: Budżet miasta na 2022 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Marki w 2022 roku
planuje zadania inwestycyjne na kwotę
41 470 649,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
71.92%
Transport i łączność
23.48%
Oświata, sprawy społeczne i sport
4.6%
Rolnictwo, gospodarka komunalna i mieszkaniowa
Wydatki na inwestycje w dziale
29 823 947,00 zł
9 738 702,00 zł
1 908 000,00 zł
Drogi wojewódzkie

Drogi wojewódzkie

Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki - 11 715 332,00 zł
Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF - 10 000,00 zł
Dotacja na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 631 z ul. Główną i Dworkową w Markach - 50 000,00 zł

Całkowity koszt
11 775 332,00 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

Budowa chodnika na ul. Bandurskiego oraz na ul. Wspólnej - 291 000,00 zł
Przebudowa dróg gminnych:
- ul. Ks. J. Popiełuszki, ul. Kard. S. Wyszyńskiego, ul. Papieża Jana Pawła II, ul. Dobrej - 1 000 000,00 zł
- w mieście Marki - 1 100 000,00, zł
- ul. Prostej, ul. Koszalińskiej, Słupeckiej, Sadowej, Kołobrzeskiej w m.Marki - 4 575 152,00 zł
- Budowa ulicy Projektowanej 1, Projektowanej 2, Projektowanej 3 - etap I - 3 745 350,00 zł
- ul.Saturna, ul. Marsa, ul. Wspólnej na odcinku od ul. Marsa do dz. nr ew. 324 obręb 0033, ul. Ceglanej na odcinku 85,43 m od skrzyżowania z ul. Marsa w m. Marki - 762 622,00 zł
- ul. Wczasowej i Weneckiej - 1 991 188,00 zł
Postępowanie na wybór partnera do realizacji przedsięwzięcia w zakresie budowy i utrzymania dróg gminnych - 40 000,00 zł
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla dróg gminnych i chodników z infrastrukturą towarzyszącą - 50 000,00 zł
Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni gruntowych za pomocą tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie - 1 100 000,00 zł
Sprawowanie wielobranżowego nadzoru autorskiego podczas realizacji zadań inwestycyjnych - 100 000,00 zł
Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy układu drogowego ul. Małachowskiego wraz z Projektowaną 1 i Projektowaną 2 - 92 250,00 zł
Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego na rozbudowę ul. Okólnej:
- na odcinku od ul. Bielówek do ul. Grunwaldzkiej oraz ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Okólnej do ul. Karłowicza - 100 000,00 zł
- w rejonie skrzyżowania z ul. Słoneczną, Kresowej, Bandurskiego i Słoneczne - 100 000,00 zł
Wykonanie projektu:
- budowy ul. Jasińskiego - 60 000,00 zł
- przebudowy: ul. Dzika (sięgacz), ul. Paderewskiego, Rodziewiczówny, Malinowej, ul. Sportowej - 239 950,00 zł
- rozbudowy: ul. Jagiełły na odc. od ul. Lisa Kuli do ul. Zajączka, ul. Jaworówka, ul. Krakowskiej, ul. Wilczej na odc. od ul. Sowińskiego do ul. Sokolej, ul. Żeromskiego na odc. od ul. Zagłoby do ul. Sosnowej - 501 103,00 zł
Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury technicznej - 1 700 000,00 zł

Całkowity koszt
17 548 615,00 zł
Przystanki autobusowe

Przystanki autobusowe

Wiaty przystankowe na al. Piłsudskiego i ul. Legionowej - MBO.

Całkowity koszt
500 000,00 zł
Szkoły

Szkoły

Objęcie udziałów w Spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. - 3 300 000,00 zł
Realizacja inwestycji oświatowych przez Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o - 2 300 0000,00 zł
Wykonanie oświetlenia wyjść ewakuacyjnych w budynku ZS2 - 30 000,00 zł
Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach - 1 778 366,00 zł
E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT "Szkoła on-line wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej" - 1 698 542,00 zł

Całkowity koszt
9 106 908,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej

Ośrodki pomocy społecznej

Zakup serwera dla Ośrodka Pomocy Społecznej

Całkowity koszt
37 000,00 zł
Boiska sportowe

Boiska sportowe

Wymiana lamp na boisku przy ul. Stawowej

Całkowity koszt
20 000,00 zł
Ochotnicze Straże Pożarne

Ochotnicze Straże Pożarne

Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej straży Pożarnej w Wołominie

Całkowity koszt
20 000,00 zł
Monitoring

Monitoring

Modernizacja monitoringu miejskiego

Całkowity koszt
100 000,00 zł
Inwestycje w Urzędzie Miasta

Inwestycje w Urzędzie Miasta

Inwentaryzacja sieci elektrycznej oraz teleinformatycznej w Urzędzie Miasta
Marki - 40 000,00 zł
Konserwacja lokomotywy wąskotorowej przy Urzędzie Miasta Marki - 30 000,00 zł
Modernizacja budynku Urzędu Miasta Marki - 100 000,00 zł

Całkowity koszt
170 000,00 zł
E-usługi

E-usługi

Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) - 30 793,00 zł
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - 154 001,00 zł
Zakup oprogramowania oraz sprzętu IT na potrzeby Urzędu Miasta Marki - 100 000,00 zł

Całkowity koszt
284 794,00 zł
Melioracje wodne

Melioracje wodne

Modernizacja rowów melioracyjno-komunalnych

Całkowity koszt
640 000,00 zł
Budynki komunalne i kamienice

Budynki komunalne i kamienice

Budowa przyłączy wodnych i kanalizacyjnych w budynkach komunalnych - 50 000,00 zł
Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych - 50 000,00 zł
Montaż wodomierzy z odczytem radiowym w budynkach komunalnych - 50 000,00 zł
Wymiana konstrukcji i pokrycia dachu w budynkach komunalnych - 50 000,00 zł
Modernizacja kamienic etap A - 200 000,00 zł

Całkowity koszt
400 000,00 zł
Plany zagospodarowania przestrzennego

Plany zagospodarowania przestrzennego

Odszkodowania związane z uchwalaniem MPZP

Całkowity koszt
180 000,00 zł
Ochrona powietrza

Ochrona powietrza

Dotacje na wymianę kotłów na paliwo stałe na ekologiczne źródła
ogrzewania

Całkowity koszt
225 000,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Budowa oświetlenia:
- ul. Dzika - 85 000,00 zł
- ul. Gorzowska - 40 000,00 zł
- ul. Podkomorzego - 90 000,00 zł
- ul. Sikorskiego - 35 000,00 zł
- ul. Zbożowa - 43 000,00 zł
Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie m. Marki - 100 000,00 zł
Projektowanie budowy oświetlenia na terenie miasta Marki - 40 000,00 zł

Całkowity koszt
433 000,00 zł
Place zabaw

Place zabaw

Budowa placów zabaw na terenie m. Marki

Całkowity koszt
30 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Transport i łączność
Drogi wojewódzkie

Całkowity koszt

11 775 332,00 zł

Drogi wojewódzkie

Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki - 11 715 332,00 zł
Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF - 10 000,00 zł
Dotacja na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 631 z ul. Główną i Dworkową w Markach - 50 000,00 zł

Drogi gminne

Całkowity koszt

17 548 615,00 zł

Drogi gminne

Budowa chodnika na ul. Bandurskiego oraz na ul. Wspólnej - 291 000,00 zł
Przebudowa dróg gminnych:
- ul. Ks. J. Popiełuszki, ul. Kard. S. Wyszyńskiego, ul. Papieża Jana Pawła II, ul. Dobrej - 1 000 000,00 zł
- w mieście Marki - 1 100 000,00, zł
- ul. Prostej, ul. Koszalińskiej, Słupeckiej, Sadowej, Kołobrzeskiej w m.Marki - 4 575 152,00 zł
- Budowa ulicy Projektowanej 1, Projektowanej 2, Projektowanej 3 - etap I - 3 745 350,00 zł
- ul.Saturna, ul. Marsa, ul. Wspólnej na odcinku od ul. Marsa do dz. nr ew. 324 obręb 0033, ul. Ceglanej na odcinku 85,43 m od skrzyżowania z ul. Marsa w m. Marki - 762 622,00 zł
- ul. Wczasowej i Weneckiej - 1 991 188,00 zł
Postępowanie na wybór partnera do realizacji przedsięwzięcia w zakresie budowy i utrzymania dróg gminnych - 40 000,00 zł
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla dróg gminnych i chodników z infrastrukturą towarzyszącą - 50 000,00 zł
Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni gruntowych za pomocą tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie - 1 100 000,00 zł
Sprawowanie wielobranżowego nadzoru autorskiego podczas realizacji zadań inwestycyjnych - 100 000,00 zł
Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy układu drogowego ul. Małachowskiego wraz z Projektowaną 1 i Projektowaną 2 - 92 250,00 zł
Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego na rozbudowę ul. Okólnej:
- na odcinku od ul. Bielówek do ul. Grunwaldzkiej oraz ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Okólnej do ul. Karłowicza - 100 000,00 zł
- w rejonie skrzyżowania z ul. Słoneczną, Kresowej, Bandurskiego i Słoneczne - 100 000,00 zł
Wykonanie projektu:
- budowy ul. Jasińskiego - 60 000,00 zł
- przebudowy: ul. Dzika (sięgacz), ul. Paderewskiego, Rodziewiczówny, Malinowej, ul. Sportowej - 239 950,00 zł
- rozbudowy: ul. Jagiełły na odc. od ul. Lisa Kuli do ul. Zajączka, ul. Jaworówka, ul. Krakowskiej, ul. Wilczej na odc. od ul. Sowińskiego do ul. Sokolej, ul. Żeromskiego na odc. od ul. Zagłoby do ul. Sosnowej - 501 103,00 zł
Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury technicznej - 1 700 000,00 zł

Przystanki autobusowe

Całkowity koszt

500 000,00 zł

Przystanki autobusowe

Wiaty przystankowe na al. Piłsudskiego i ul. Legionowej - MBO.

Oświata, sprawy społeczne i sport
Szkoły

Całkowity koszt

9 106 908,00 zł

Szkoły

Objęcie udziałów w Spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. - 3 300 000,00 zł
Realizacja inwestycji oświatowych przez Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o - 2 300 0000,00 zł
Wykonanie oświetlenia wyjść ewakuacyjnych w budynku ZS2 - 30 000,00 zł
Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach - 1 778 366,00 zł
E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT "Szkoła on-line wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej" - 1 698 542,00 zł

Ośrodki pomocy społecznej

Całkowity koszt

37 000,00 zł

Ośrodki pomocy społecznej

Zakup serwera dla Ośrodka Pomocy Społecznej

Boiska sportowe

Całkowity koszt

20 000,00 zł

Boiska sportowe

Wymiana lamp na boisku przy ul. Stawowej

Ochotnicze Straże Pożarne

Całkowity koszt

20 000,00 zł

Ochotnicze Straże Pożarne

Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej straży Pożarnej w Wołominie

Monitoring

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Monitoring

Modernizacja monitoringu miejskiego

Inwestycje w Urzędzie Miasta

Całkowity koszt

170 000,00 zł

Inwestycje w Urzędzie Miasta

Inwentaryzacja sieci elektrycznej oraz teleinformatycznej w Urzędzie Miasta
Marki - 40 000,00 zł
Konserwacja lokomotywy wąskotorowej przy Urzędzie Miasta Marki - 30 000,00 zł
Modernizacja budynku Urzędu Miasta Marki - 100 000,00 zł

E-usługi

Całkowity koszt

284 794,00 zł

E-usługi

Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) - 30 793,00 zł
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - 154 001,00 zł
Zakup oprogramowania oraz sprzętu IT na potrzeby Urzędu Miasta Marki - 100 000,00 zł

Rolnictwo, gospodarka komunalna i mieszkaniowa
Melioracje wodne

Całkowity koszt

640 000,00 zł

Melioracje wodne

Modernizacja rowów melioracyjno-komunalnych

Budynki komunalne i kamienice

Całkowity koszt

400 000,00 zł

Budynki komunalne i kamienice

Budowa przyłączy wodnych i kanalizacyjnych w budynkach komunalnych - 50 000,00 zł
Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych - 50 000,00 zł
Montaż wodomierzy z odczytem radiowym w budynkach komunalnych - 50 000,00 zł
Wymiana konstrukcji i pokrycia dachu w budynkach komunalnych - 50 000,00 zł
Modernizacja kamienic etap A - 200 000,00 zł

Plany zagospodarowania przestrzennego

Całkowity koszt

180 000,00 zł

Plany zagospodarowania przestrzennego

Odszkodowania związane z uchwalaniem MPZP

Ochrona powietrza

Całkowity koszt

225 000,00 zł

Ochrona powietrza

Dotacje na wymianę kotłów na paliwo stałe na ekologiczne źródła
ogrzewania

Oświetlenie

Całkowity koszt

433 000,00 zł

Oświetlenie

Budowa oświetlenia:
- ul. Dzika - 85 000,00 zł
- ul. Gorzowska - 40 000,00 zł
- ul. Podkomorzego - 90 000,00 zł
- ul. Sikorskiego - 35 000,00 zł
- ul. Zbożowa - 43 000,00 zł
Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie m. Marki - 100 000,00 zł
Projektowanie budowy oświetlenia na terenie miasta Marki - 40 000,00 zł

Place zabaw

Całkowity koszt

30 000,00 zł

Place zabaw

Budowa placów zabaw na terenie m. Marki

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasze miasto. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Markach rozlicza tylko 78% mieszkańców.

Teraz
78%
62 431 449,00 zł
Prognoza
100%
79 431 449,00 zł
Zobacz, jak brakujące +22%
wpływów PIT zmieni nasze miasto na lepsze.
Lepsze drogi
+ 15 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 11 km
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 5
nowych siłowni zewnętrznych
Oświetlenie
+ 70
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 4
nowe place zabaw
Łatwe parkowanie
+ 50
nowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Markach?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Marki (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.