Marki

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Markach.
W 2022 roku razem ze mną mieszkało
37 314
mieszkańców
Dochody ogółem w moim mieście wyniosły
239 749 887,37 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
29.74%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
71 299 032,35 zł
29.74%
CIT
5 505 825 zł
2.3%
Podatki od nieruchomości
25 007 985,57 zł
10.43%
Inne podatki i opłaty lokalne
30 856 445,68 zł
12.87%
Dotacje
46 247 028,67 zł
19.29%
Subwencje
42 859 293 zł
17.88%
Pozostałe dochody
17 974 277,10 zł
7.5%
02

Wydatki ogółem

W moim mieście w 2022 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
273 064 467,06 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
35 231 314,67 zł
stanowiły 13% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
13%
35 231 314,67 zł
Wydatki bieżące
87%
237 833 152,39 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.34%
trafiło do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (17% i 32% w zależności od wpisanego wynagrodzenia brutto). W ramach kalkulatora uwzględniono ulgę dla pracowników, ulgę dla młodych oraz ulgę dla emerytów. Algorytm nie uwzględnia natomiast innych szczególnych sytuacji tj. ulga 4+, czy ulga na powrót.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
128 440 635,22 zł
Rodzina
całkowity koszt
38 158 449,37 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
29 583 332,99 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
20 872 012,37 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
9 236 658,32 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
8 500 975,69 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
17 311 698,18 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
5 759 963,25 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
4 576 071,76 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
3 371 918,96 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 720 133,10 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
2 445 860,39 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 284 322,63 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
802 434,83 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe miasta na 2022 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Marki w 2022 roku
wykonało zadania inwestycyjne na kwotę
35 231 314,67 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
57.49%
Transport i łączność
39.16%
Oświata, sprawy społeczne i sport
3.35%
Rolnictwo, gospodarka komunalna i mieszkaniowa
Wydatki na inwestycje w dziale
20 254 005,40 zł
13 795 970,88 zł
1 181 338,39 zł
Drogi wojewódzkie

Drogi wojewódzkie

 • Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki - 2 552 501,29 zł 
 • Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki,  Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF - 9 487,02 zł 
Całkowity koszt
2 561 988,31 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

 • Budowa chodnika na ul. Bandurskiego oraz na ul. Wspólnej - 411 396,73 zł 
 • Budowa ul. Projektowanej 1, Projektowanej 2, Projektowanej 3 - etap I - 4 134 362,08 zł 
 • Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla dróg gminnych i chodników z infrastrukturą towarzyszącą - 113 960,00 zł 
 • Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni gruntowych za pomocą tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie - 1 221 601,56 zł
 • Przebudowa dróg gminnych:
  - w mieście Marki - 2 379 426,12 zł
  - ul. Prostej, ul. Koszalińskiej, Słupeckiej, Sadowej, Kołobrzeskiej w m.Marki - 3 885 227,64 zł
  - ul. Saturna, ul. Marsa, ul. Wspólnej na odcinku od ul. Marsa do dz. nr ew. 324 obręb 0033, ul. Ceglanej na odcinku 85,43 m od skrzyżowania z ul. Marsa w m. Marki - 762 369,20 zł
  - ul. Wczasowej i Weneckiej -  1 828 584,21 zł 
 • Postępowanie na wybór partnera do realizacji przedsięwzięcia w zakresie budowy i utrzymania dróg gminnych - 120 062,50 zł 
 • Sprawowanie wielobranżowego nadzoru autorskiego podczas realizacji zadań inwestycyjnych - 21 356,50 zł 
 • Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy układu drogowego ul. Małachowskiego wraz z Projektowaną 1 i Projektowaną 2 - 83 025,00 zł 
 • Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego na rozbudowę ul. Okólnej:
  - na odcinku od ul. Bielówek do ul. Grunwaldzkiej oraz ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Okólnej do ul. Karłowicza - 98 400,00 zł
  - w rejonie skrzyżowania z ul. Słoneczną, Kresowej, Bandurskiego i Słoneczne -  82 100,00 zł
  - ul. Ząbkowskiej na odcinku od ulicy Fabrycznej do granicy miasta Marki - 49 000,00 zł 
 • Wykonanie projektu:
  - przebudowy: ul. Dzika (sięgacz, ul. Sportowej - 99 630,00 zł
  - rozbudowy: ul. Jagiełły na odc. od ul. Lisa Kuli do ul. Zajączka, ul. Jaworówka, ul. Krakowskiej, ul. Wilczej na odc. od ul. Sowińskiego do ul. Sokolej, ul. Żeromskiego na odc. od ul. Zagłoby do ul. Sosnowej - 329 947,50 zł 
 • Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF - 162,91 zł 
Całkowity koszt
15 620 611,95 zł
Drogi gminne - zakupy

Drogi gminne - zakupy

 • Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury technicznej - 1 526 627,24 zł
 • Zakup maszyn do realizacji zimowego utrzymania dróg gruntowych - 116 537,20 zł
Całkowity koszt
1 643 164,44 zł
Przystanki autobusowe

Przystanki autobusowe

Wiaty przystankowe na al. Piłsudskiego i ul. Legionowej - MBO.

Całkowity koszt
428 240,70 zł
Szkoły

Szkoły

 • Objęcie udziałów w Spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. - 3 600 000,00 zł
 • Realizacja inwestycji oświatowych przez Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o - 7 886 622,50 zł 
 • Wykonanie oświetlenia wyjść ewakuacyjnych w budynku ZS2 - 28 905,00 zł 
 • Wykonanie projektu przebudowy kotłowni w Zespole Szkół nr 2 - 7 955,00 zł 
 • Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach - 1 789 895,76 zł
 • Zakup i wdrożenie systemu kontroli dostępu do szkoły wraz z zintegrowanym systemem e-stołówka oraz e-legitymacja w Szkole Podstawowej nr 1 - 37 155,00 zł 
 • Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 - 9 963,00 zł 
 • Zakup ksero dla oddziału przygotowawczego uczniów uchodźców z Ukrainy w Szkole Podstawowej nr 3 w Markach - 11 070,00 zł 
Całkowity koszt
13 371 566,26 zł
Ośrodki pomocy społecznej

Ośrodki pomocy społecznej

 • Zakup serwera dla Ośrodka Pomocy Społecznej.
Całkowity koszt
30 860,70 zł
Obiekty sportowe

Obiekty sportowe

 • Modernizacja skateparku przy ul. Wczasowej 5 w m. Marki - 7 000,00 zł
 • Wymiana lamp na boisku B AP Marcovia Marki - 15 706,65 zł 
Całkowity koszt
22 706,65 zł
Straże Pożarne

Straże Pożarne

 • Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wołominie.
Całkowity koszt
39 993,00 zł
Monitoring

Monitoring

 • Modernizacja monitoringu miejskiego.
Całkowity koszt
98 676,75 zł
Inwestycje w Urzędzie Miasta

Inwestycje w Urzędzie Miasta

 • Modernizacja budynku Urzędu Miasta Marki 
Całkowity koszt
129 017,78 zł
E-usługi

E-usługi

 • Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) - 56 826,00 zł
 • Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - 42 326,24 zł  
 • Zakup oprogramowania oraz sprzętu IT na potrzeby Urzędu Miasta Marki - 3 997,50 zł 
Całkowity koszt
103 149,74 zł
Melioracje wodne

Melioracje wodne

 • Modernizacja rowów melioracyjno-komunalnych 
Całkowity koszt
17 220,00 zł
Budynki komunalne i kamienice

Budynki komunalne i kamienice

 • Budowa przyłączy wodnych, kanalizacyjnych i gazowych w budynkach komunalnych - 63 428,34 zł 
 • Modernizacja dachu i kominów w budynku przy ul. Wspólnej 30 - 86 397,01 zł 
 • Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych - 35 927,22 zł 
 • Modernizacja lokalu komunalnego - 111 000,00 zł 
 • Montaż wodomierzy z odczytem radiowym w budynkach komunalnych - 18 584,72 zł
 • Modernizacja kamienic etap A - 2 952,00 zł 
Całkowity koszt
318 289,29 zł
Ochrona powietrza

Ochrona powietrza

 • Dotacje na wymianę kotłów na paliwo stałe na ekologiczne źródła ogrzewania.
Całkowity koszt
66 239,15 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

 • Budowa oświetlenia:
  - ul. Pastelowa - 7 112,99 zł
  - ul. Dzika - 87 927,37 zł
  - ul. Gorzowska -  41 867,00 zł
  - ul. Sikorskiego - 39 828,47  zł
  - ul. Zbożowa - 46 980,81 zł
  -  obiektu sportowego- górki saneczkowej - 28 000,00 zł 
 • Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie m. Marki - 27 863,96 zł 
 • Projektowanie budowy oświetlenia na terenie miasta Marki - 48 625,70 zł 
Całkowity koszt
306 971,30 zł
Ośrodki kultury

Ośrodki kultury

 • Utworzenie Pracowni Filmowej w ramach projektu Marecki Ośrodek Filmowy
Całkowity koszt
40 000,00 zł
Ochrona zabytków

Ochrona zabytków

 • Prace konserwatorskie lokomotywy wąskotorowej przy Urzędzie Miasta Marki.
Całkowity koszt
382 661,78 zł
Place zabaw

Place zabaw

 • Budowa placów zabaw na terenie m. Marki.
Całkowity koszt
49 956,87 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Transport i łączność
Drogi wojewódzkie

Całkowity koszt

2 561 988,31 zł

Drogi wojewódzkie

 • Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki - 2 552 501,29 zł 
 • Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki,  Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF - 9 487,02 zł 
Drogi gminne

Całkowity koszt

15 620 611,95 zł

Drogi gminne

 • Budowa chodnika na ul. Bandurskiego oraz na ul. Wspólnej - 411 396,73 zł 
 • Budowa ul. Projektowanej 1, Projektowanej 2, Projektowanej 3 - etap I - 4 134 362,08 zł 
 • Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla dróg gminnych i chodników z infrastrukturą towarzyszącą - 113 960,00 zł 
 • Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni gruntowych za pomocą tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie - 1 221 601,56 zł
 • Przebudowa dróg gminnych:
  - w mieście Marki - 2 379 426,12 zł
  - ul. Prostej, ul. Koszalińskiej, Słupeckiej, Sadowej, Kołobrzeskiej w m.Marki - 3 885 227,64 zł
  - ul. Saturna, ul. Marsa, ul. Wspólnej na odcinku od ul. Marsa do dz. nr ew. 324 obręb 0033, ul. Ceglanej na odcinku 85,43 m od skrzyżowania z ul. Marsa w m. Marki - 762 369,20 zł
  - ul. Wczasowej i Weneckiej -  1 828 584,21 zł 
 • Postępowanie na wybór partnera do realizacji przedsięwzięcia w zakresie budowy i utrzymania dróg gminnych - 120 062,50 zł 
 • Sprawowanie wielobranżowego nadzoru autorskiego podczas realizacji zadań inwestycyjnych - 21 356,50 zł 
 • Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy układu drogowego ul. Małachowskiego wraz z Projektowaną 1 i Projektowaną 2 - 83 025,00 zł 
 • Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego na rozbudowę ul. Okólnej:
  - na odcinku od ul. Bielówek do ul. Grunwaldzkiej oraz ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Okólnej do ul. Karłowicza - 98 400,00 zł
  - w rejonie skrzyżowania z ul. Słoneczną, Kresowej, Bandurskiego i Słoneczne -  82 100,00 zł
  - ul. Ząbkowskiej na odcinku od ulicy Fabrycznej do granicy miasta Marki - 49 000,00 zł 
 • Wykonanie projektu:
  - przebudowy: ul. Dzika (sięgacz, ul. Sportowej - 99 630,00 zł
  - rozbudowy: ul. Jagiełły na odc. od ul. Lisa Kuli do ul. Zajączka, ul. Jaworówka, ul. Krakowskiej, ul. Wilczej na odc. od ul. Sowińskiego do ul. Sokolej, ul. Żeromskiego na odc. od ul. Zagłoby do ul. Sosnowej - 329 947,50 zł 
 • Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF - 162,91 zł 
Drogi gminne - zakupy

Całkowity koszt

1 643 164,44 zł

Drogi gminne - zakupy

 • Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury technicznej - 1 526 627,24 zł
 • Zakup maszyn do realizacji zimowego utrzymania dróg gruntowych - 116 537,20 zł
Przystanki autobusowe

Całkowity koszt

428 240,70 zł

Przystanki autobusowe

Wiaty przystankowe na al. Piłsudskiego i ul. Legionowej - MBO.

Oświata, sprawy społeczne i sport
Szkoły

Całkowity koszt

13 371 566,26 zł

Szkoły

 • Objęcie udziałów w Spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. - 3 600 000,00 zł
 • Realizacja inwestycji oświatowych przez Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o - 7 886 622,50 zł 
 • Wykonanie oświetlenia wyjść ewakuacyjnych w budynku ZS2 - 28 905,00 zł 
 • Wykonanie projektu przebudowy kotłowni w Zespole Szkół nr 2 - 7 955,00 zł 
 • Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach - 1 789 895,76 zł
 • Zakup i wdrożenie systemu kontroli dostępu do szkoły wraz z zintegrowanym systemem e-stołówka oraz e-legitymacja w Szkole Podstawowej nr 1 - 37 155,00 zł 
 • Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 - 9 963,00 zł 
 • Zakup ksero dla oddziału przygotowawczego uczniów uchodźców z Ukrainy w Szkole Podstawowej nr 3 w Markach - 11 070,00 zł 
Ośrodki pomocy społecznej

Całkowity koszt

30 860,70 zł

Ośrodki pomocy społecznej

 • Zakup serwera dla Ośrodka Pomocy Społecznej.
Obiekty sportowe

Całkowity koszt

22 706,65 zł

Obiekty sportowe

 • Modernizacja skateparku przy ul. Wczasowej 5 w m. Marki - 7 000,00 zł
 • Wymiana lamp na boisku B AP Marcovia Marki - 15 706,65 zł 
Straże Pożarne

Całkowity koszt

39 993,00 zł

Straże Pożarne

 • Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wołominie.
Monitoring

Całkowity koszt

98 676,75 zł

Monitoring

 • Modernizacja monitoringu miejskiego.
Inwestycje w Urzędzie Miasta

Całkowity koszt

129 017,78 zł

Inwestycje w Urzędzie Miasta

 • Modernizacja budynku Urzędu Miasta Marki 
E-usługi

Całkowity koszt

103 149,74 zł

E-usługi

 • Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) - 56 826,00 zł
 • Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - 42 326,24 zł  
 • Zakup oprogramowania oraz sprzętu IT na potrzeby Urzędu Miasta Marki - 3 997,50 zł 
Rolnictwo, gospodarka komunalna i mieszkaniowa
Melioracje wodne

Całkowity koszt

17 220,00 zł

Melioracje wodne

 • Modernizacja rowów melioracyjno-komunalnych 
Budynki komunalne i kamienice

Całkowity koszt

318 289,29 zł

Budynki komunalne i kamienice

 • Budowa przyłączy wodnych, kanalizacyjnych i gazowych w budynkach komunalnych - 63 428,34 zł 
 • Modernizacja dachu i kominów w budynku przy ul. Wspólnej 30 - 86 397,01 zł 
 • Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych - 35 927,22 zł 
 • Modernizacja lokalu komunalnego - 111 000,00 zł 
 • Montaż wodomierzy z odczytem radiowym w budynkach komunalnych - 18 584,72 zł
 • Modernizacja kamienic etap A - 2 952,00 zł 
Ochrona powietrza

Całkowity koszt

66 239,15 zł

Ochrona powietrza

 • Dotacje na wymianę kotłów na paliwo stałe na ekologiczne źródła ogrzewania.
Oświetlenie

Całkowity koszt

306 971,30 zł

Oświetlenie

 • Budowa oświetlenia:
  - ul. Pastelowa - 7 112,99 zł
  - ul. Dzika - 87 927,37 zł
  - ul. Gorzowska -  41 867,00 zł
  - ul. Sikorskiego - 39 828,47  zł
  - ul. Zbożowa - 46 980,81 zł
  -  obiektu sportowego- górki saneczkowej - 28 000,00 zł 
 • Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie m. Marki - 27 863,96 zł 
 • Projektowanie budowy oświetlenia na terenie miasta Marki - 48 625,70 zł 
Ośrodki kultury

Całkowity koszt

40 000,00 zł

Ośrodki kultury

 • Utworzenie Pracowni Filmowej w ramach projektu Marecki Ośrodek Filmowy
Ochrona zabytków

Całkowity koszt

382 661,78 zł

Ochrona zabytków

 • Prace konserwatorskie lokomotywy wąskotorowej przy Urzędzie Miasta Marki.
Place zabaw

Całkowity koszt

49 956,87 zł

Place zabaw

 • Budowa placów zabaw na terenie m. Marki.
05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasze miasto. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Markach rozliczyło tylko 78% mieszkańców.

Teraz
78%
71 299 033,00 zł
Prognoza
100%
90 711 237,91 zł
Zobacz, jak brakujące +22%
wpływów PIT mogło zmienić nasze miasto na lepsze.
Lepsze drogi
+ 30 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 25 km
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 5
nowych siłowni zewnętrznych
Oświetlenie
+ 70
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 4
nowe place zabaw
Łatwe parkowanie
+ 60
nowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Markach?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Marki (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.