Marki

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Markach.
W 2022 roku razem ze mną mieszkało
36 226
mieszkańców
Dochody ogółem moje miasto planowało w wysokości
249 058 956,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
28.63%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
71 299 033 zł
28.63%
CIT
5 505 825 zł
2.21%
Podatki od nieruchomości
24 780 000 zł
9.95%
Inne podatki i opłaty lokalne
33 080 421 zł
13.28%
Dotacje
52 531 989 zł
21.09%
Subwencje
42 859 293 zł
17.21%
Pozostałe dochody
19 002 395 zł
7.63%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2022 roku planowało wysokość wydatków ogółem na kwotę
287 352 254,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
37 631 543,00 zł
stanowiły 13% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
13%
37 631 543,00 zł
Wydatki bieżące
87%
249 720 711,00 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.34%
trafiło do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (17% i 32% w zależności od wpisanego wynagrodzenia brutto). W ramach kalkulatora uwzględniono ulgę dla pracowników, ulgę dla młodych oraz ulgę dla emerytów. Algorytm nie uwzględnia natomiast innych szczególnych sytuacji tj. ulga 4+, czy ulga na powrót.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
131 292 328,00 zł
Rodzina
całkowity koszt
38 257 239,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
31 505 971,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
24 527 759,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
9 716 994,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
8 584 797,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
18 658 598,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
6 316 105,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
4 833 340,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
3 468 890,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 727 503,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
2 626 450,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 866 398,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
891 307,00 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
834 870,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 243 705,00 zł

Źródło: Budżet miasta na 2022 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Marki w 2022 roku
planowało zadania inwestycyjne na kwotę
37 631 543,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
57.62%
Transport i łączność
37.71%
Oświata, sprawy społeczne i sport
4.67%
Rolnictwo, gospodarka komunalna i mieszkaniowa
Wydatki na inwestycje w dziale
21 684 771,00 zł
14 191 014,00 zł
1 755 758,00 zł
Drogi wojewódzkie

Drogi wojewódzkie

 • Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki - 2 552 502,00 zł 
 • Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki,  Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF - 10 000,00 zł 
 • Dotacja na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 631 z ul. Główną i Dworkową w Markach - 50 000,00 zł 
Całkowity koszt
2 612 502,00 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

 • Budowa chodnika na ul. Bandurskiego oraz na ul. Wspólnej - 416 000,00 zł 
 • Budowa przepustu drogowego na skrzyżowaniu ulicy Wołodyjowskiego z ul. Wiśniowieckiego - 120 000,00 zł 
 • Budowa ul. Projektowanej 1, Projektowanej 2, Projektowanej 3 - etap I - 4 761 350,00  zł 
 • Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla dróg gminnych i chodników z infrastrukturą towarzyszącą - 113 960,00 zł 
 • Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni gruntowych za pomocą tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie - 1 277 000,00 zł 
 • Przebudowa dróg gminnych:
  - ul. Ks. J. Popiełuszki, ul. Kard. S.  Wyszyńskiego, ul. Papieża Jana Pawła II, ul. Dobrej - 100 000,00 zł
  - w mieście Marki - 2 400 000,00, zł
  - ul. Prostej, ul. Koszalińskiej, Słupeckiej, Sadowej, Kołobrzeskiej w m.Marki - 4 064 880,00 zł
  - ul. Saturna, ul. Marsa, ul. Wspólnej na odcinku od ul. Marsa do dz. nr ew. 324 obręb 0033, ul. Ceglanej na odcinku 85,43 m od skrzyżowania z ul. Marsa w m. Marki - 762 622,00 zł   
  - ul. Wczasowej i Weneckiej -  1 829 485,00 zł 
 • Postępowanie na wybór partnera do realizacji przedsięwzięcia w zakresie budowy i utrzymania dróg gminnych - 121 463,00 zł 
 • Sprawowanie wielobranżowego nadzoru autorskiego podczas realizacji zadań inwestycyjnych - 29 703,00 zł 
 • Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy układu drogowego ul. Małachowskiego wraz z Projektowaną 1 i Projektowaną 2 - 83 025,00 zł 
 • Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego na rozbudowę ul. Okólnej:
  - na odcinku od ul. Bielówek do ul. Grunwaldzkiej oraz ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Okólnej do ul. Karłowicza - 100 000,00 zł
  - w rejonie skrzyżowania z ul. Słoneczną, Kresowej, Bandurskiego i Słoneczne -  84 272,00 zł
  - ul. Ząbkowskiej na odcinku od ulicy Fabrycznej do granicy miasta Marki - 50 000,00 zł 
 • Wykonanie projektu: 
  - budowy ul. Jasińskiego - 12 000,00 zł
  - przebudowy: ul. Dzika (sięgacz, ul. Sportowej - 99 630,00 zł
  - rozbudowy: ul. Jagiełły na odc. od ul. Lisa Kuli do ul. Zajączka, ul. Jaworówka, ul. Krakowskiej, ul. Wilczej na odc. od ul. Sowińskiego do ul. Sokolej, ul. Żeromskiego na odc. od ul. Zagłoby do ul. Sosnowej - 329 948,00 zł 
 • Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF - 363,00 zł 
Całkowity koszt
16 755 731,00 zł
Drogi gminne - zakupy

Drogi gminne - zakupy

 • Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury technicznej - 1 700 000,00 zł 
 • Zakup maszyn do realizacji zimowego utrzymania dróg gruntowych - 116 538,00 zł 
Całkowity koszt
1 816 538,00 zł
Przystanki autobusowe

Przystanki autobusowe

Wiaty przystankowe na al. Piłsudskiego i ul. Legionowej - MBO.

Całkowity koszt
500 000,00 zł
Szkoły

Szkoły

 • Objęcie udziałów w Spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. - 3 600 000,00 zł
 • Realizacja inwestycji oświatowych przez Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o - 7 920 000,00 zł 
 • Wykonanie oświetlenia wyjść ewakuacyjnych w budynku ZS2 - 30 000,00 zł 
 • Wykonanie projektu przebudowy kotłowni w Zespole Szkół nr 2 - 15 000,00 zł 
 • Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach - 1 790 301,00 zł 
 • Zakup urządzenia wielofunkcyjnego i wdrożenie systemu kontroli dostępu do szkoły wraz z zintegrowanym systemem e-stołówka oraz e-legitymacja w Szkole
 • Podstawowej nr 1 - 53 010,00 zł 
 • Zakup ksero dla oddziału przygotowawczego uczniów uchodźców z Ukrainy w Szkole Podstawowej nr 3 w Markach - 11 070,00 zł 
Całkowity koszt
13 419 381,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej

Ośrodki pomocy społecznej

 • Zakup serwera dla Ośrodka Pomocy Społecznej.
Całkowity koszt
37 000,00 zł
Obiekty sportowe

Obiekty sportowe

 • Modernizacja skateparku przy ul. Wczasowej 5 w m. Marki - 10 000,00 zł
 • Wymiana lamp na boisku B AP Marcovia Marki - 16 000,00 zł 
Całkowity koszt
26 000,00 zł
Straże Pożarne

Straże Pożarne

 • Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wołominie.
Całkowity koszt
40 000,00 zł
Monitoring

Monitoring

 • Modernizacja monitoringu miejskiego.
Całkowity koszt
100 000,00 zł
Inwestycje w Urzędzie Miasta

Inwestycje w Urzędzie Miasta

 • Inwentaryzacja sieci elektrycznej oraz teleinformatycznej w Urzędzie Miasta Marki - 15 000,00 zł 
 • Modernizacja budynku Urzędu Miasta Marki - 130 000,00 zł
Całkowity koszt
145 000,00 zł
E-usługi

E-usługi

 • Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) - 56 827,00 zł
 • Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - 42 328,00 zł  
 • Zakup oprogramowania oraz sprzętu IT na potrzeby Urzędu Miasta Marki - 167 000,00 zł 
 • Zakup wyposażenia serwerowni w ramach zadania "Diagnoza cyberbezpieczeństwa oraz doposażenie serwerowni" - 157 478,00 zł 
Całkowity koszt
423 633,00 zł
Melioracje wodne

Melioracje wodne

 • Modernizacja fragmentu rowu melioracyjno-komunalnego R-6 (od ul. Kościuszki do ul. Kordeckiego) oraz fragmentu rowu melioracyjno- komunalnego R-6-4 (od ul. Kordeckiego do ul.Żeromskiego) w Markach - 25 000,00 zł 
 • Modernizacja rowów melioracyjno-komunalnych - 203 540,00 zł
Całkowity koszt
228 540,00 zł
Budynki komunalne i kamienice

Budynki komunalne i kamienice

 • Budowa przyłączy wodnych, kanalizacyjnych i gazowych w budynkach komunalnych - 65 000,00 zł 
 • Modernizacja dachu i kominów w budynku przy ul. Wspólnej 30 - 87 000,00 zł 
 • Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych - 45 000,00 zł 
 • Modernizacja lokalu komunalnego - 111 000,00 zł 
 • Montaż wodomierzy z odczytem radiowym w budynkach komunalnych - 20 000,00 zł 
 • Modernizacja kamienic etap A - 22 000,00 zł 
Całkowity koszt
350 000,00 zł
Plany zagospodarowania przestrzennego

Plany zagospodarowania przestrzennego

 • Odszkodowania związane z uchwalaniem MPZP.
Całkowity koszt
180 000,00 zł
Ochrona powietrza

Ochrona powietrza

 • Dotacje na wymianę kotłów na paliwo stałe na ekologiczne źródła ogrzewania.
Całkowity koszt
75 000,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

 • Budowa oświetlenia:
  - ul. Pastelowa - 10 000,00 zł
  - ul. Dzika - 89 391,00 zł
  - ul. Gorzowska -  44 000,00 zł
  - ul. Sikorskiego - 43 000,00 zł
  - ul. Zbożowa - 51 000,00 zł
  -  obiektu sportowego- górki saneczkowej - 28 000,00 zł 
 • Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie m. Marki - 134 165,00 zł 
 • Projektowanie budowy oświetlenia na terenie miasta Marki - 50 000,00 zł 
Całkowity koszt
449 556,00 zł
Ośrodki kultury

Ośrodki kultury

 • Utworzenie Pracowni Filmowej w ramach projektu Marecki Ośrodek Filmowy
Całkowity koszt
40 000,00 zł
Ochrona zabytków

Ochrona zabytków

 • Prace konserwatorskie lokomotywy wąskotorowej przy Urzędzie Miasta Marki.
Całkowity koszt
382 662,00 zł
Place zabaw

Place zabaw

 • Budowa placów zabaw na terenie m. Marki.
Całkowity koszt
50 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Transport i łączność
Drogi wojewódzkie

Całkowity koszt

2 612 502,00 zł

Drogi wojewódzkie

 • Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki - 2 552 502,00 zł 
 • Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki,  Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF - 10 000,00 zł 
 • Dotacja na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 631 z ul. Główną i Dworkową w Markach - 50 000,00 zł 
Drogi gminne

Całkowity koszt

16 755 731,00 zł

Drogi gminne

 • Budowa chodnika na ul. Bandurskiego oraz na ul. Wspólnej - 416 000,00 zł 
 • Budowa przepustu drogowego na skrzyżowaniu ulicy Wołodyjowskiego z ul. Wiśniowieckiego - 120 000,00 zł 
 • Budowa ul. Projektowanej 1, Projektowanej 2, Projektowanej 3 - etap I - 4 761 350,00  zł 
 • Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla dróg gminnych i chodników z infrastrukturą towarzyszącą - 113 960,00 zł 
 • Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni gruntowych za pomocą tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie - 1 277 000,00 zł 
 • Przebudowa dróg gminnych:
  - ul. Ks. J. Popiełuszki, ul. Kard. S.  Wyszyńskiego, ul. Papieża Jana Pawła II, ul. Dobrej - 100 000,00 zł
  - w mieście Marki - 2 400 000,00, zł
  - ul. Prostej, ul. Koszalińskiej, Słupeckiej, Sadowej, Kołobrzeskiej w m.Marki - 4 064 880,00 zł
  - ul. Saturna, ul. Marsa, ul. Wspólnej na odcinku od ul. Marsa do dz. nr ew. 324 obręb 0033, ul. Ceglanej na odcinku 85,43 m od skrzyżowania z ul. Marsa w m. Marki - 762 622,00 zł   
  - ul. Wczasowej i Weneckiej -  1 829 485,00 zł 
 • Postępowanie na wybór partnera do realizacji przedsięwzięcia w zakresie budowy i utrzymania dróg gminnych - 121 463,00 zł 
 • Sprawowanie wielobranżowego nadzoru autorskiego podczas realizacji zadań inwestycyjnych - 29 703,00 zł 
 • Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy układu drogowego ul. Małachowskiego wraz z Projektowaną 1 i Projektowaną 2 - 83 025,00 zł 
 • Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego na rozbudowę ul. Okólnej:
  - na odcinku od ul. Bielówek do ul. Grunwaldzkiej oraz ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Okólnej do ul. Karłowicza - 100 000,00 zł
  - w rejonie skrzyżowania z ul. Słoneczną, Kresowej, Bandurskiego i Słoneczne -  84 272,00 zł
  - ul. Ząbkowskiej na odcinku od ulicy Fabrycznej do granicy miasta Marki - 50 000,00 zł 
 • Wykonanie projektu: 
  - budowy ul. Jasińskiego - 12 000,00 zł
  - przebudowy: ul. Dzika (sięgacz, ul. Sportowej - 99 630,00 zł
  - rozbudowy: ul. Jagiełły na odc. od ul. Lisa Kuli do ul. Zajączka, ul. Jaworówka, ul. Krakowskiej, ul. Wilczej na odc. od ul. Sowińskiego do ul. Sokolej, ul. Żeromskiego na odc. od ul. Zagłoby do ul. Sosnowej - 329 948,00 zł 
 • Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF - 363,00 zł 
Drogi gminne - zakupy

Całkowity koszt

1 816 538,00 zł

Drogi gminne - zakupy

 • Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury technicznej - 1 700 000,00 zł 
 • Zakup maszyn do realizacji zimowego utrzymania dróg gruntowych - 116 538,00 zł 
Przystanki autobusowe

Całkowity koszt

500 000,00 zł

Przystanki autobusowe

Wiaty przystankowe na al. Piłsudskiego i ul. Legionowej - MBO.

Oświata, sprawy społeczne i sport
Szkoły

Całkowity koszt

13 419 381,00 zł

Szkoły

 • Objęcie udziałów w Spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. - 3 600 000,00 zł
 • Realizacja inwestycji oświatowych przez Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o - 7 920 000,00 zł 
 • Wykonanie oświetlenia wyjść ewakuacyjnych w budynku ZS2 - 30 000,00 zł 
 • Wykonanie projektu przebudowy kotłowni w Zespole Szkół nr 2 - 15 000,00 zł 
 • Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach - 1 790 301,00 zł 
 • Zakup urządzenia wielofunkcyjnego i wdrożenie systemu kontroli dostępu do szkoły wraz z zintegrowanym systemem e-stołówka oraz e-legitymacja w Szkole
 • Podstawowej nr 1 - 53 010,00 zł 
 • Zakup ksero dla oddziału przygotowawczego uczniów uchodźców z Ukrainy w Szkole Podstawowej nr 3 w Markach - 11 070,00 zł 
Ośrodki pomocy społecznej

Całkowity koszt

37 000,00 zł

Ośrodki pomocy społecznej

 • Zakup serwera dla Ośrodka Pomocy Społecznej.
Obiekty sportowe

Całkowity koszt

26 000,00 zł

Obiekty sportowe

 • Modernizacja skateparku przy ul. Wczasowej 5 w m. Marki - 10 000,00 zł
 • Wymiana lamp na boisku B AP Marcovia Marki - 16 000,00 zł 
Straże Pożarne

Całkowity koszt

40 000,00 zł

Straże Pożarne

 • Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wołominie.
Monitoring

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Monitoring

 • Modernizacja monitoringu miejskiego.
Inwestycje w Urzędzie Miasta

Całkowity koszt

145 000,00 zł

Inwestycje w Urzędzie Miasta

 • Inwentaryzacja sieci elektrycznej oraz teleinformatycznej w Urzędzie Miasta Marki - 15 000,00 zł 
 • Modernizacja budynku Urzędu Miasta Marki - 130 000,00 zł
E-usługi

Całkowity koszt

423 633,00 zł

E-usługi

 • Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) - 56 827,00 zł
 • Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - 42 328,00 zł  
 • Zakup oprogramowania oraz sprzętu IT na potrzeby Urzędu Miasta Marki - 167 000,00 zł 
 • Zakup wyposażenia serwerowni w ramach zadania "Diagnoza cyberbezpieczeństwa oraz doposażenie serwerowni" - 157 478,00 zł 
Rolnictwo, gospodarka komunalna i mieszkaniowa
Melioracje wodne

Całkowity koszt

228 540,00 zł

Melioracje wodne

 • Modernizacja fragmentu rowu melioracyjno-komunalnego R-6 (od ul. Kościuszki do ul. Kordeckiego) oraz fragmentu rowu melioracyjno- komunalnego R-6-4 (od ul. Kordeckiego do ul.Żeromskiego) w Markach - 25 000,00 zł 
 • Modernizacja rowów melioracyjno-komunalnych - 203 540,00 zł
Budynki komunalne i kamienice

Całkowity koszt

350 000,00 zł

Budynki komunalne i kamienice

 • Budowa przyłączy wodnych, kanalizacyjnych i gazowych w budynkach komunalnych - 65 000,00 zł 
 • Modernizacja dachu i kominów w budynku przy ul. Wspólnej 30 - 87 000,00 zł 
 • Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych - 45 000,00 zł 
 • Modernizacja lokalu komunalnego - 111 000,00 zł 
 • Montaż wodomierzy z odczytem radiowym w budynkach komunalnych - 20 000,00 zł 
 • Modernizacja kamienic etap A - 22 000,00 zł 
Plany zagospodarowania przestrzennego

Całkowity koszt

180 000,00 zł

Plany zagospodarowania przestrzennego

 • Odszkodowania związane z uchwalaniem MPZP.
Ochrona powietrza

Całkowity koszt

75 000,00 zł

Ochrona powietrza

 • Dotacje na wymianę kotłów na paliwo stałe na ekologiczne źródła ogrzewania.
Oświetlenie

Całkowity koszt

449 556,00 zł

Oświetlenie

 • Budowa oświetlenia:
  - ul. Pastelowa - 10 000,00 zł
  - ul. Dzika - 89 391,00 zł
  - ul. Gorzowska -  44 000,00 zł
  - ul. Sikorskiego - 43 000,00 zł
  - ul. Zbożowa - 51 000,00 zł
  -  obiektu sportowego- górki saneczkowej - 28 000,00 zł 
 • Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie m. Marki - 134 165,00 zł 
 • Projektowanie budowy oświetlenia na terenie miasta Marki - 50 000,00 zł 
Ośrodki kultury

Całkowity koszt

40 000,00 zł

Ośrodki kultury

 • Utworzenie Pracowni Filmowej w ramach projektu Marecki Ośrodek Filmowy
Ochrona zabytków

Całkowity koszt

382 662,00 zł

Ochrona zabytków

 • Prace konserwatorskie lokomotywy wąskotorowej przy Urzędzie Miasta Marki.
Place zabaw

Całkowity koszt

50 000,00 zł

Place zabaw

 • Budowa placów zabaw na terenie m. Marki.
05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasze miasto. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Markach rozliczyło tylko 78% mieszkańców.

Teraz
78%
71 299 033,00 zł
Prognoza
100%
90 711 237,91 zł
Zobacz, jak brakujące +22%
wpływów PIT mogło zmienić nasze miasto na lepsze.
Lepsze drogi
+ 30 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 25 km
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 5
nowych siłowni zewnętrznych
Oświetlenie
+ 70
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 4
nowe place zabaw
Łatwe parkowanie
+ 60
nowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Markach?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Marki (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.