Marki

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Markach
i razem ze mną mieszka oficjalnie
35 035
mieszkańców
W 2021 roku planowane są dochody w wysokości
241 857 257,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
27.0%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
65 302 159 zł
27.0%
CIT
5 000 000 zł
2.07%
Podatki od nieruchomości
20 200 000 zł
8.35%
Inne podatki i opłaty lokalne
24 716 263 zł
10.22%
Dotacje
76 857 640 zł
31.78%
Subwencje
36 597 392 zł
15.13%
Pozostałe dochody
13 183 803 zł
5.45%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2021 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
253 966 542,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
29 825 395,00 zł
stanowią 12% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
12%
29 825 395,00 zł
Wydatki bieżące
88%
224 141 147,00 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafia do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
95 744 623,00 zł
Rodzina
całkowity koszt
69 934 149,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
27 784 733,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
23 154 366,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
15 292 689,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
5 960 071,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
3 180 108,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
2 869 486,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
2 222 800,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 002 000,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 907 425,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 135 433,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
1 040 000,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
705 450,00 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
564 782,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
354 315,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
114 112,00 zł

Źródło: Budżet miasta na 2021 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Marki w 2021 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
29 825 395,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
57.89%
Infrastruktura duża
32.31%
Infrastruktura edukacyjna
9.8%
Infrastruktura mała
Wydatki na inwestycje w dziale
17 265 832,00 zł
9 636 668,00 zł
2 922 895,00 zł
Molieracje wodne

Molieracje wodne

Modernizacja rowów molieracyjno-komunalnych.

Całkowity koszt
600 000,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Projektowanie i budowa oświetlenia na terenie miasta.

Całkowity koszt
320 000,00 zł
Al. Piłsudskiego

Al. Piłsudskiego

Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki.

Całkowity koszt
1 646 560,00 zł
Drogi rowerowe

Drogi rowerowe

Rozwój zintegrowanych sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF.

Całkowity koszt
10 000,00 zł
Ulica Projektowana

Ulica Projektowana

Budowa ulicy Projektowanej.

Całkowity koszt
2 774 345,00 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

Przebudowa dróg gminnych.

Całkowity koszt
3 000 000,00 zł
Przebudowa ulic

Przebudowa ulic

Przebudowa ulic: Koszalińskiej, Słupeckiej, Sadowej, Kołobrzeskiej.

Całkowity koszt
1 358 963,00 zł
Rozbudowa dróg gminnych

Rozbudowa dróg gminnych

Rozbudowa dróg gminnych ulicy: Saturna, Marsa, Wspólnej, Ceglanej.

Całkowity koszt
6 835 964,00 zł
Rozbudowa ulic

Rozbudowa ulic

Rozbudowa ulicy Wczasowej i Weneckiej.

Całkowity koszt
300 000,00 zł
Wykonanie projektów

Wykonanie projektów

Wykonanie projektu przebudowy i rozbudowy ulic: Sportowej, Jagiełły, Jaworówka, Krakowskiej, Wilczej, Żeromskiego.

Całkowity koszt
420 000,00 zł
Mareckie Inwestycje Miejskie

Mareckie Inwestycje Miejskie

Objęcie udziałów w Spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Całkowity koszt
3 300 000,00 zł
Szkoły Podstawowe

Szkoły Podstawowe

Realizacja inwestycji oświatowych przez Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Całkowity koszt
4 520 000,00 zł
Szkoła Podstawowa nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1

Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1.

Całkowity koszt
1 746 668,00 zł
Pozostałe inwestycje związane z oświatą

Pozostałe inwestycje związane z oświatą

Wymiana drzwi wejściowych do bloku sportowego i do bloku kl. II i III;
Częściowa wymiana ogrodzenia w przedszkolu.

Całkowity koszt
70 000,00 zł
Zakup gruntów

Zakup gruntów

Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury technicznej.

Całkowity koszt
2 154 601,00 zł
Budynki komunalne

Budynki komunalne

Budowa przyłączy wodnych, gazowych i kanalizacyjnych, modernizacja instalacji elektrycznej oraz wymiana systemu rozliczania wody w budynkach komunalnych.

Całkowity koszt
215 000,00 zł
Urząd Miasta

Urząd Miasta

Analiza techniczna oraz opracowanie projektu przebudowy wejść do budynku, inwentaryzacja sieci elektrycznej oraz teleinformatycznej oraz zakup oprogramowania i niezbędnego sprzętu na potrzeby Urzędu Miasta Marki.

Całkowity koszt
120 000,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne

Bezpieczeństwo publiczne

Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia osobistego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wołominie oraz modernizacja monitoringu miejskiego.

Całkowity koszt
70 000,00 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Dotacje na wymianę pieców węglowych.

Całkowity koszt
202 500,00 zł
Utrzymanie zieleni

Utrzymanie zieleni

Zakup rębaka na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych.

Całkowity koszt
130 000,00 zł
E-Opieka

E-Opieka

Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka).

Całkowity koszt
30 794,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura duża
Molieracje wodne

Całkowity koszt

600 000,00 zł

Molieracje wodne

Modernizacja rowów molieracyjno-komunalnych.

Oświetlenie

Całkowity koszt

320 000,00 zł

Oświetlenie

Projektowanie i budowa oświetlenia na terenie miasta.

Al. Piłsudskiego

Całkowity koszt

1 646 560,00 zł

Al. Piłsudskiego

Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki.

Drogi rowerowe

Całkowity koszt

10 000,00 zł

Drogi rowerowe

Rozwój zintegrowanych sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF.

Ulica Projektowana

Całkowity koszt

2 774 345,00 zł

Ulica Projektowana

Budowa ulicy Projektowanej.

Drogi gminne

Całkowity koszt

3 000 000,00 zł

Drogi gminne

Przebudowa dróg gminnych.

Przebudowa ulic

Całkowity koszt

1 358 963,00 zł

Przebudowa ulic

Przebudowa ulic: Koszalińskiej, Słupeckiej, Sadowej, Kołobrzeskiej.

Rozbudowa dróg gminnych

Całkowity koszt

6 835 964,00 zł

Rozbudowa dróg gminnych

Rozbudowa dróg gminnych ulicy: Saturna, Marsa, Wspólnej, Ceglanej.

Rozbudowa ulic

Całkowity koszt

300 000,00 zł

Rozbudowa ulic

Rozbudowa ulicy Wczasowej i Weneckiej.

Wykonanie projektów

Całkowity koszt

420 000,00 zł

Wykonanie projektów

Wykonanie projektu przebudowy i rozbudowy ulic: Sportowej, Jagiełły, Jaworówka, Krakowskiej, Wilczej, Żeromskiego.

Infrastruktura edukacyjna
Mareckie Inwestycje Miejskie

Całkowity koszt

3 300 000,00 zł

Mareckie Inwestycje Miejskie

Objęcie udziałów w Spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Szkoły Podstawowe

Całkowity koszt

4 520 000,00 zł

Szkoły Podstawowe

Realizacja inwestycji oświatowych przez Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Szkoła Podstawowa nr 1

Całkowity koszt

1 746 668,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 1

Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1.

Pozostałe inwestycje związane z oświatą

Całkowity koszt

70 000,00 zł

Pozostałe inwestycje związane z oświatą

Wymiana drzwi wejściowych do bloku sportowego i do bloku kl. II i III;
Częściowa wymiana ogrodzenia w przedszkolu.

Infrastruktura mała
Zakup gruntów

Całkowity koszt

2 154 601,00 zł

Zakup gruntów

Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury technicznej.

Budynki komunalne

Całkowity koszt

215 000,00 zł

Budynki komunalne

Budowa przyłączy wodnych, gazowych i kanalizacyjnych, modernizacja instalacji elektrycznej oraz wymiana systemu rozliczania wody w budynkach komunalnych.

Urząd Miasta

Całkowity koszt

120 000,00 zł

Urząd Miasta

Analiza techniczna oraz opracowanie projektu przebudowy wejść do budynku, inwentaryzacja sieci elektrycznej oraz teleinformatycznej oraz zakup oprogramowania i niezbędnego sprzętu na potrzeby Urzędu Miasta Marki.

Bezpieczeństwo publiczne

Całkowity koszt

70 000,00 zł

Bezpieczeństwo publiczne

Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia osobistego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wołominie oraz modernizacja monitoringu miejskiego.

Ochrona środowiska

Całkowity koszt

202 500,00 zł

Ochrona środowiska

Dotacje na wymianę pieców węglowych.

Utrzymanie zieleni

Całkowity koszt

130 000,00 zł

Utrzymanie zieleni

Zakup rębaka na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych.

E-Opieka

Całkowity koszt

30 794,00 zł

E-Opieka

Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka).

Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Markach?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Marki (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.