Marki

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Markach.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
36 163
mieszkańców
Dochody ogółem w moim mieście wyniosły
262 769 836,94 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
26.9%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
70 685 178 zł
26.9%
CIT
5 934 906,04 zł
2.26%
Podatki od nieruchomości
22 215 101,16 zł
8.45%
Inne podatki i opłaty lokalne
27 235 341,61 zł
10.36%
Dotacje
83 888 480,63 zł
31.92%
Subwencje
37 042 438 zł
14.1%
Pozostałe dochody
15 768 391,50 zł
6.0%
02

Wydatki ogółem

W moim mieście w 2021 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
262 322 809,07 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
24 146 471,44 zł
stanowiły 9% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
9%
24 146 471,44 zł
Wydatki bieżące
91%
238 176 337,63 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafiło do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
107 715 959,45 zł
Rodzina
całkowity koszt
72 939 450,94 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
25 938 589,91 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
19 479 233,05 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
6 062 961,63 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
3 087 175,49 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
14 838 760,46 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
2 775 650,49 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 631 135,12 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
2 434 190,06 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 302 248,13 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
1 112 371,40 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 097 791,75 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
592 969,34 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
314 321,85 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe miasta Marki na 2021 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Marki w 2021 roku
wykonało zadania inwestycyjne na kwotę
24 146 471,44 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
48.0%
Infrastruktura edukacyjna i kulturowa
41.63%
Infrastruktura duża
10.37%
Infrastruktura mała
Wydatki na inwestycje w dziale
11 589 706,61 zł
10 051 301,94 zł
2 505 462,89 zł
Mareckie Inwestycje Miejskie

Mareckie Inwestycje Miejskie

Objęcie udziałów w Spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Całkowity koszt
3 300 000,00 zł
Szkoły Podstawowe

Szkoły Podstawowe

Realizacja inwestycji oświatowych przez Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Całkowity koszt
5 845 529,90 zł
Szkoła Podstawowa nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1

Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1.

Całkowity koszt
1 773 154,39 zł
Przedszkola

Przedszkola

Częściowa wymiana ogrodzenia w przedszkolu.

Całkowity koszt
7 999,92 zł
Boiska szkolne

Boiska szkolne

Wykonanie nawierzchni boisk szkolnych wraz z instalacja sprzetu sportowego

Całkowity koszt
167 736,60 zł
Ochrona zabytków

Ochrona zabytków

Remont kamienicy przy Al. Marsz .J. Piłsudskiego 82

Całkowity koszt
495 285,80 zł
Molieracje wodne

Molieracje wodne

Modernizacja rowów molieracyjno-komunalnych.

Całkowity koszt
1 012 836,97 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Projektowanie i budowa oświetlenia na terenie miasta.

Całkowity koszt
195 843,61 zł
Al. Piłsudskiego

Al. Piłsudskiego

Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki.

Całkowity koszt
648 267,12 zł
Drogi rowerowe

Drogi rowerowe

Rozwój zintegrowanych sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF.

Całkowity koszt
56 444,20 zł
Ulica Harcerska

Ulica Harcerska

Budowa ulicy Harcerskiej

Całkowity koszt
738,00 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

Przebudowa dróg gminnych.

Całkowity koszt
2 699 762,63 zł
Przebudowa ulic

Przebudowa ulic

Przebudowa ulicy Kurpinskiego i ulicy Nałkowskiej.

Całkowity koszt
57 000,00 zł
Rozbudowa dróg gminnych

Rozbudowa dróg gminnych

Rozbudowa dróg gminnych ulicy: Saturna, Marsa, Wspólnej, Ceglanej.

Całkowity koszt
4 809 690,68 zł
Rozbudowa ulic

Rozbudowa ulic

Rozbudowa ulicy Wczasowej i Weneckiej.

Całkowity koszt
4 735,50 zł
Budowa i utrzymanie dróg gminnych

Budowa i utrzymanie dróg gminnych

Przygotowanie i przeprowadzenie postepowania na wybór partnera prywatnego, sporzadzenie oceny efektywnosci realizacji przedsiewziecia publiczno- prywatnego w zakresie budowy iutrzymania dróg gminnych oraz sprawowanie wielobranzowego nadzoru autorskiego podczas
realizacji zadan inwestycyjnych.

Całkowity koszt
116 911,50 zł
Wykonanie projektów

Wykonanie projektów

Wykonanie projektu przebudowy i rozbudowy ulic: Krakowskiej, Wilczej, Żeromskiego, projektowanie budowy, przebudowy,
modernizacji dróg gminnych i ulic wraz z infrastruktura towarzyszaca oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy, przebudowy, remontu dróg gminnych i chodników z infrastruktura towarzyszacą.

Całkowity koszt
449 071,73 zł
Zakup gruntów

Zakup gruntów

Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury technicznej.

Całkowity koszt
569 406,63 zł
Nawierzchnia gruntowa

Nawierzchnia gruntowa

Profilowanie i zageszczanie nawierzchni gruntowych za pomoca tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie

Całkowity koszt
997 938,36 zł
Budynki komunalne

Budynki komunalne

Budowa przyłączy wodnych, gazowych i kanalizacyjnych, modernizacja elewacji, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, wymiana stolarki, modernizacja instalacji elektrycznej, stolarki drzwiowej i okiennej oraz wymiana systemu rozliczania wody w budynkach komunalnych.

Całkowity koszt
232 116,55 zł
Urząd Miasta

Urząd Miasta

Analiza techniczna oraz opracowanie projektu przebudowy wejść do budynku, inwentaryzacja sieci elektrycznej oraz teleinformatycznej, montaż klimatyzacji, zakup depozytora na klucze wraz z kontrolą dostępu oraz zakup oprogramowania i niezbędnego sprzętu na potrzeby Urzędu Miasta Marki.

Całkowity koszt
201 575,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne

Bezpieczeństwo publiczne

Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia osobistego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wołominie, zakup nowego lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego typu
pickup oraz modernizacja monitoringu miejskiego.

Całkowity koszt
254 987,50 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Dotacje na wymianę pieców węglowych.

Całkowity koszt
183 913,85 zł
Utrzymanie zieleni

Utrzymanie zieleni

Zakup rębaka na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych.

Całkowity koszt
65 525,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura edukacyjna i kulturowa
Mareckie Inwestycje Miejskie

Całkowity koszt

3 300 000,00 zł

Mareckie Inwestycje Miejskie

Objęcie udziałów w Spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Szkoły Podstawowe

Całkowity koszt

5 845 529,90 zł

Szkoły Podstawowe

Realizacja inwestycji oświatowych przez Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Szkoła Podstawowa nr 1

Całkowity koszt

1 773 154,39 zł

Szkoła Podstawowa nr 1

Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1.

Przedszkola

Całkowity koszt

7 999,92 zł

Przedszkola

Częściowa wymiana ogrodzenia w przedszkolu.

Boiska szkolne

Całkowity koszt

167 736,60 zł

Boiska szkolne

Wykonanie nawierzchni boisk szkolnych wraz z instalacja sprzetu sportowego

Ochrona zabytków

Całkowity koszt

495 285,80 zł

Ochrona zabytków

Remont kamienicy przy Al. Marsz .J. Piłsudskiego 82

Infrastruktura duża
Molieracje wodne

Całkowity koszt

1 012 836,97 zł

Molieracje wodne

Modernizacja rowów molieracyjno-komunalnych.

Oświetlenie

Całkowity koszt

195 843,61 zł

Oświetlenie

Projektowanie i budowa oświetlenia na terenie miasta.

Al. Piłsudskiego

Całkowity koszt

648 267,12 zł

Al. Piłsudskiego

Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki.

Drogi rowerowe

Całkowity koszt

56 444,20 zł

Drogi rowerowe

Rozwój zintegrowanych sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF.

Ulica Harcerska

Całkowity koszt

738,00 zł

Ulica Harcerska

Budowa ulicy Harcerskiej

Drogi gminne

Całkowity koszt

2 699 762,63 zł

Drogi gminne

Przebudowa dróg gminnych.

Przebudowa ulic

Całkowity koszt

57 000,00 zł

Przebudowa ulic

Przebudowa ulicy Kurpinskiego i ulicy Nałkowskiej.

Rozbudowa dróg gminnych

Całkowity koszt

4 809 690,68 zł

Rozbudowa dróg gminnych

Rozbudowa dróg gminnych ulicy: Saturna, Marsa, Wspólnej, Ceglanej.

Rozbudowa ulic

Całkowity koszt

4 735,50 zł

Rozbudowa ulic

Rozbudowa ulicy Wczasowej i Weneckiej.

Budowa i utrzymanie dróg gminnych

Całkowity koszt

116 911,50 zł

Budowa i utrzymanie dróg gminnych

Przygotowanie i przeprowadzenie postepowania na wybór partnera prywatnego, sporzadzenie oceny efektywnosci realizacji przedsiewziecia publiczno- prywatnego w zakresie budowy iutrzymania dróg gminnych oraz sprawowanie wielobranzowego nadzoru autorskiego podczas
realizacji zadan inwestycyjnych.

Wykonanie projektów

Całkowity koszt

449 071,73 zł

Wykonanie projektów

Wykonanie projektu przebudowy i rozbudowy ulic: Krakowskiej, Wilczej, Żeromskiego, projektowanie budowy, przebudowy,
modernizacji dróg gminnych i ulic wraz z infrastruktura towarzyszaca oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy, przebudowy, remontu dróg gminnych i chodników z infrastruktura towarzyszacą.

Infrastruktura mała
Zakup gruntów

Całkowity koszt

569 406,63 zł

Zakup gruntów

Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury technicznej.

Nawierzchnia gruntowa

Całkowity koszt

997 938,36 zł

Nawierzchnia gruntowa

Profilowanie i zageszczanie nawierzchni gruntowych za pomoca tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie

Budynki komunalne

Całkowity koszt

232 116,55 zł

Budynki komunalne

Budowa przyłączy wodnych, gazowych i kanalizacyjnych, modernizacja elewacji, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, wymiana stolarki, modernizacja instalacji elektrycznej, stolarki drzwiowej i okiennej oraz wymiana systemu rozliczania wody w budynkach komunalnych.

Urząd Miasta

Całkowity koszt

201 575,00 zł

Urząd Miasta

Analiza techniczna oraz opracowanie projektu przebudowy wejść do budynku, inwentaryzacja sieci elektrycznej oraz teleinformatycznej, montaż klimatyzacji, zakup depozytora na klucze wraz z kontrolą dostępu oraz zakup oprogramowania i niezbędnego sprzętu na potrzeby Urzędu Miasta Marki.

Bezpieczeństwo publiczne

Całkowity koszt

254 987,50 zł

Bezpieczeństwo publiczne

Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia osobistego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wołominie, zakup nowego lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego typu
pickup oraz modernizacja monitoringu miejskiego.

Ochrona środowiska

Całkowity koszt

183 913,85 zł

Ochrona środowiska

Dotacje na wymianę pieców węglowych.

Utrzymanie zieleni

Całkowity koszt

65 525,00 zł

Utrzymanie zieleni

Zakup rębaka na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych.

Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Markach?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Marki (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.