Budżet miasta
Pyskowice

Zobacz budżet 2023 Mapa województwa miejscowości Pyskowice

Budżet 2023

Dochody 129 236 931,64 zł

18,42% Pozostałe dochody
16,34% Dotacje
15,16% Środki na dofinansowanie zadań
14,43% Subwencje
13,98% PIT
10,41% Inne podatki i opłaty lokalne
10,15% Podatki od nieruchomości
1,11% CIT

Wydatki 133 215 241,54 zł

Oświata i wychowanie 31,11%
Gospodarka mieszkaniowa 17,53%
Administracja publiczna 11,5%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10,01%
Transport i łączność 8,75%
Rodzina 6,5%
Pomoc społeczna 5,07%
Kultura fizyczna 3,17%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2,15%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 0,92%
Pozostałe wydatki 0,69%
Różne rozliczenia 0,64%
Obsługa długu publicznego 0,63%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,52%
Ochrona zdrowia 0,5%
Edukacyjna opieka wychowawcza 0,31%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem miasta Pyskowice

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem miasta Pyskowice

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

18 429
2019
18 455
2020
2021

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

1
2019
1
2020
2021

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

5
2019
2020
2021
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.