Tarnów

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Tarnowie.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
104 398
mieszkańców
Dochody ogółem w moim mieście wyniosły
871 588 230,83 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
17.61%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
153 529 782 zł
17.61%
CIT
15 926 781,55 zł
1.83%
Podatki od nieruchomości
91 227 675,09 zł
10.47%
Inne podatki i opłaty lokalne
67 746 736,65 zł
7.77%
Dotacje
228 539 238,14 zł
26.22%
Subwencje
224 002 042 zł
25.7%
Pozostałe dochody
90 615 975,40 zł
10.4%
02

Wydatki ogółem

W moim mieście w 2021 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
833 785 820,86 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
77 484 505,05 zł
stanowiły 9% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
9%
77 484 505,05 zł
Wydatki bieżące
91%
756 301 315,81 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
48.48%
trafiło do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
316 263 731,50 zł
Rodzina
całkowity koszt
144 526 468,78 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
80 201 515,29 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
53 552 817,15 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
51 424 143,94 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
27 880 500,33 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
36 238 864,14 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
25 304 353,01 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
23 902 365,33 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
20 297 357,81 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
15 653 974,53 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
11 767 373,71 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
8 994 034,36 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
7 269 446,74 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
4 673 089,84 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
2 947 647,04 zł
Handel
całkowity koszt
1 457 440,75 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 430 696,61 zł

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu na rok 2021.

04

Zadania inwestycyjne

Tarnów w 2021 roku
wykonało zadania inwestycyjne na kwotę
77 484 505,05 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
45.54%
Infrastruktura drogowa
27.66%
Oświata, bezpieczeństwo i sprawy społeczne
26.8%
Ochrona środowiska, sport i kultura
Wydatki na inwestycje w dziale
35 283 173,39 zł
21 434 518,18 zł
20 766 813,48 zł
Lokalny transport zbiorowy

Lokalny transport zbiorowy

 • Dostawa, montaż i włączenie do systemu dwóch tablic dynamicznej informacji pasażerskiej (na przystanku nr 293 Słoneczna 04 - Jasna, druga na przystanku nr 101 Jana Pawła 04 - Do Prochowni) - 130 460,00 zł
 • Wykonanie przyłączy energetycznych do 27 wiat autobusowych na 24 przystankach (na jednym przystanku zlokalizowano 4 wiaty) - 207 693,00 zł
 • Dostawa wiat autobusowych (demontaż istniejących i dostarczono 3 nowe wiaty autobusowe trzy modułowe na przystanki nr 21 Mościckiego - Pułaskiego, nr 560 Nowodąbrowska - Spokojna, nr 837 Romanowicza - Szkoła) - 51 660,00 zł
 • Dostawa i zazielenienie wiat autobusowych (na przystankach: al. Jana Pawła II - Słoneczna, Nowodąbrowska - Błonie, al. Jana Pawła II - do Prochowni) - 67 665,38 zł
Całkowity koszt
457 478,38 zł
Autostrady

Autostrady

 • Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie - zadanie 2: Przebudowa DW 973 na obszarze Miasta Tarnów wraz z infrastrukturą - 149 611,00 zł
 • Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie - 615 000,00 zł
Całkowity koszt
764 611,00 zł
Zatoki autobusowe

Zatoki autobusowe

Budowa zatoki autobusowej przy ul. Mościckiego - 286 021,23 zł

Całkowity koszt
286 021,23 zł
Ścieżki rowerowe

Ścieżki rowerowe

 • Budowa odcinka ścieżki rowerowej przy ul. Krakowskiej - 64 977,44 zł
 • Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 16. Pułku Piechoty i ul. Nowodąbrowskiej - dokumentacja - 2 127,39 zł
Całkowity koszt
67 104,83 zł
Transport publiczny

Transport publiczny

Integracja transportu publicznego w Tarnowie

Całkowity koszt
5 673 897,65 zł
Mosty

Mosty

Projekty remontów mostów

Całkowity koszt
40 314,88 zł
Drogi publiczne - budowa i rozbudowa

Drogi publiczne - budowa i rozbudowa

 • Budowa schodów z ul. Pieszej na ul. Słoneczną w Tarnowie - etap I - 52 855,35 zł
 • Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap I i etap III - 20 406 953,25 zł
 • Rozbudowa węzła komunikacyjnego z drogami dojazdowymi w rejonie b. Owintaru - etap I i etap II - 492,00 zł
 • Wykupy nieruchomości - budowa dróg przy ul. Lwowskiej w rejonie Szpitala im. Św. Łukasza - 72,10 zł
 • Wykupy nieruchomości - budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Kwiatkowskiego-Witosa-Chemiczna w Tarnowie - 238 476,00 zł
 • Rozbudowa ul. Spokojnej - 698 318,35 zł
Całkowity koszt
21 397 167,05 zł
Modernizacja dróg

Modernizacja dróg

 • Modernizacja:
  - ulic Braci Saków i Okrężnej wraz z budową ronda - 34 000,00 zł
  - ulicy Garbarskiej - 727 794,28 zł
Całkowity koszt
761 794,28 zł
Zarządu Dróg i Komunikacji

Zarządu Dróg i Komunikacji

Zakup pojazdu elektrycznego na potrzeby Zarządu Dróg i Komunikacji

Całkowity koszt
151 240,50 zł
Chodniki

Chodniki

 • Remont chodników przy ul. Orkana - 55 666,04 zł
 • Budowa chodnika na ulicy L. Staffa - 75 653,46 zł
 • Budowa chodnika przy ul. Ćwiklińskiej - 20 943,03 zł
 • Modernizacja chodnika przy ul. Kołłątaja - 79 312,02 zł
 • Wykonanie ciągów pieszych na terenie os. Jasna - 49 976,30 zł
Całkowity koszt
281 550,85 zł
Drogi gminne - kanalizacja deszczowa i opadowa

Drogi gminne - kanalizacja deszczowa i opadowa

 • Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Warsztatowej - 193 889,94 zł
 • Budowa kanału technicznego w ciągu ul. Nowy Świat - 18 549,53 zł
 • Budowa kanalizacji opadowej:
  - przy ul. Matuszewskiego - 48 974,00 zł
  - przy ul. Uroczej - etap I - 69 062,63 zł
  - przy ul. Siewnej - bocznej - 58 160,86 zł
Całkowity koszt
388 636,96 zł
Parkingi i miejsca postojowe

Parkingi i miejsca postojowe

 • Budowa miejsc parkingowych przy ulicy Wilsona - 93 865,68 zł
 • Budowa miejsc postojowych przy ul. Westerplatte - 30 000,00 zł
 • Budowa miejsc postojowych w rejonie ul. Burtniczej - 2 433,07 zł
 • Modernizacja parkingu przy ul. Skowronków 11 i Szkole Podstawowej Nr 5 - 174 750,11 zł
 • Projekt techniczny parkingu przy ul. Burtniczej/Lwowskiej (mapa geodezyjna) - 26,00 zł
Całkowity koszt
301 074,86 zł
Parklety

Parklety

Budowa parkletów

Całkowity koszt
138 421,52 zł
Budowa dróg

Budowa dróg

 • Budowa:
  - połączenia ul. Fałata z ul. Modrzejewskiej i ul. Matki Teresy z Kalkuty - etap I - 224 989,65 zł
  - połączenia ul. Tuchowskiej z al. Tarnowskich wraz z przebudową ul. Tuchowskiej do granic miasta - 325 950,00 zł
  - ul. Poziomkowej - 361 503,87 zł
  - ulic: Równoległej i Pasterskiej wraz z kolektorem odwadniającym w ulicy Czarna Droga, Równoległa i Pasterska - 1 932 408,80 zł
  - odcinka drogi gminnej połączenia al. Jana Pawła II z węzłem autostrady "Krzyż" - 3 481,87 zł
  - połączenia ul. Fałata z ul. Modrzejewskiej i ul. Matki Teresy z Kalkuty w Tarnowie - 480,00 zł
  - ulic: Równoległej i Pasterskiej wraz z kolektorem odwadniającym w ulicy Czarna Droga, Równoległa i Pasterska - zwrot dotacji - 55 267,75 zł
  - drogi wewnętrznej - sięgacz ul. Al. Tarnowskich - 93 350,05 zł
  - połączenia "Kantorii" Centrum Wypoczynku i Rekreacji z al. Piaskową - 15 990,00 zł
Całkowity koszt
3 013 421,99 zł
Drogi gminne - dokumentacja

Drogi gminne - dokumentacja

 • Dokumentacja na przebudowę ul. Dworcowej - dostosowanie ścieżek rowerowych na terenie miasta do wymogów EuroVelo 4 oraz zakończono projekt przebudowy ul. Sikorskiego od ul. Krakowskiej do ul. Szujskiego - 255 080,00 zł
 • Koncepcja zagospodarowania ul. Wałowej wraz z ulicami przyległymi - 145 632,00 zł
 • Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Olchowej, Skrytej, Pochyłej - 33 210,00 zł
Całkowity koszt
433 922,00 zł
Drogi gminne - przebudowa i rozbudowa

Drogi gminne - przebudowa i rozbudowa

 • Przebudowa:
  - ulicy Lutosławskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej polegająca na przebudowie zjazdu w km lokalnym 0+004.50 - 11 142,89 zł
  - ulicy Zdrowej - 62 302,51 zł
  - ulicy Jarzynowej - 149 440,12 zł
 • Rozbudowa ul. Ks. Indyka - 672,20 zł
Całkowity koszt
223 557,72 zł
Poprawa nawierzchni dróg

Poprawa nawierzchni dróg

 • Remont nawierzchni - Pasaż Tertila - 2 394,80 zł
 • Wzmocnienie nawierzchni ulicy Porzeczkowej - 12 047,83 zł
Całkowity koszt
14 442,63 zł
Strefa Aktywności Gospodarczej

Strefa Aktywności Gospodarczej

 • Wykupy nieruchomości - SAG III - 384,00 zł
 • Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej "Piaskówka-Komunalna" w Tarnowie - 76 676,92 zł
 • Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej "Piaskówka" w Tarnowie - 80 000,00 zł
Całkowity koszt
157 060,92 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

 • Budowa oświetlenia drogowego na ul. Brandstaettera - 319 180,18 zł
 • Budowa oświetlenia parkingu przy ul. Gumniskiej 24 - 180 671,40 zł
 • Budowa oświetlenia parkingu na os. Legionów - 100 000,00 zł
 • Budowa oświetlenia ul. Zawilcowej - 8 118,00 zł
 • Oświetlenie alejki na błoniach przy ul. Romanowicza - etap I - 17 835,00 zł
Całkowity koszt
625 804,58 zł
Przejścia dla pieszych

Przejścia dla pieszych

 • Przebudowa przejść dla pieszych:
  - ul. Słoneczna - 11 070,00 zł
  - al. M. B. Fatimskiej - 9 840,00 zł
  - na skrzyżowaniu ul. Słowackiego - 13 530,00 zł
  - ul. Orkana - 16 974,00 zł
  - ul. Krakowska - 11 992,50 zł
Całkowity koszt
63 406,50 zł
Pozostałe inwestycje drogowe

Pozostałe inwestycje drogowe

Zakup serwera do obsługi programów komputerowych wykorzystywanych w Targowiskach Miejskich Gminy Miasta Tarnowa

Całkowity koszt
42 243,06 zł
Rozwój przedsiębiorczości

Rozwój przedsiębiorczości

Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji

Całkowity koszt
9 596,95 zł
Nieruchomości

Nieruchomości

Wykupy nieruchomości

Całkowity koszt
2 863 578,19 zł
E-usługi

E-usługi

Integracja e-usług w informacji przestrzennej

Całkowity koszt
1 270 036,57 zł
Cmentarze

Cmentarze

Rozbudowa cmentarza komunalnego w Klikowej

Całkowity koszt
261 723,20 zł
Modernizacja budynków

Modernizacja budynków

 • Dostawa i montaż systemu ogłaszania ewakuacji w budynkach Urzędu Miasta - 36 936,53 zł
 • Dostawa i montaż układów kompensacji mocy biernej w budynku Urzędu Miasta ul. Nowa 4 - 32 499,99 zł
 • Montaż klimatyzacji w pomieszczeniu ruchu elektrycznego w budynku przy ul. Nowa 4 - 5 965,50 zł
 • Opracowanie dokumentacji wraz z wymianą instalacji hydrantowej wewnętrznej w budynku przy ul. Krzyskiej 17A - 33 208,77 zł
 • Rozbudowa i modernizacja centrali telefonicznej Urzędu Miasta - 12 000,00 zł
Całkowity koszt
120 610,79 zł
Promocja JST

Promocja JST

Zmiana lokalizacji tablic informacyjno-promocyjnych

Całkowity koszt
16 980,00 zł
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego

Całkowity koszt
250 000,00 zł
Ochotnicze Straże Pożarne

Ochotnicze Straże Pożarne

Wymiana nawierzchni placu manewrowego przed budynkiem remizy OSP w Tarnowie-Rzędzinie

Całkowity koszt
43 466,39 zł
Straż Miejska

Straż Miejska

 • Przebudowa i modernizacja istniejącego systemu monitoringu Miasta Tarnowa z analogowego na cyfrowy - kolejny etap - 24 700,00 zł
 • System monitoringu na terenie Miasta Tarnowa - 46 148,00 zł
 • Zakup elektrycznego samochodu osobowego przystosowanego do potrzeb Straży Miejskiej - 131 900,00 zł
 • Zakup i montaż awaryjnej klimatyzacji do serwerowni - 22 607,40 zł
Całkowity koszt
225 355,40 zł
Miejski Zarząd Budynków

Miejski Zarząd Budynków

 • Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie - 144 000,00 zł
 • Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie - budowa budynku mieszkalnego - 520 000,00 zł
 • Objęcie udziałów w kapitale zakładowym MZB Sp. z o. o. - remont 31 pustostanów - 91 000,00 zł
 • Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Tarnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Tarnowie - budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Jarej w Tarnowie - 3 337 000,00 zł
 • Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Tarnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Tarnowie - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sportowej w Tarnowie (Segment C) - 4 896 625,00 zł
Całkowity koszt
8 988 625,00 zł
Szkoły Podstawowe

Szkoły Podstawowe

 • Modernizacja instalacji elektrycznej i oświetleniowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 - 208 768,50 zł
 • Remont sali do gimnastyki korekcyjnej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 - 67 000,00 zł
 • Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Tarnowie i budowa przyszkolnego basenu - 4 305,00 zł
 • Remont ogólnodostępnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 14 - 381 243,13 zł
 • Doprowadzenie instalacji wody sieciowej MPEC do budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 - 47 803,26 zł
Całkowity koszt
709 119,89 zł
Szkoły Podstawowe - zakupy inwestycyjne

Szkoły Podstawowe - zakupy inwestycyjne

 • Zakup siatki zaporowej na boisko szkolne przy Szkole Podstawowej nr 2 - 10 000,00 zł
 • Zakup traktorka kosiarki na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 10 - 12 906,64 zł
 • Zakup piłkochwytów/siatek zaporowych na salę sportową przy Zespole szkół Ogólnokształcących nr 4 - 13 406,48 zł
 • Zakup maszyny do czyszczenia nawierzchni dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 - 9 400,00 zł
Całkowity koszt
45 713,12 zł
Przedszkola

Przedszkola

 • Dostosowanie do przepisów p.poż budynku Przedszkola Publicznego nr 12 - 162 852,00 zł
 • Remont dachu budynku Przedszkola Publicznego nr 13 - 69 973,84 zł
 • Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku Przedszkola Publicznego nr 15 - 1 058 462,75 zł
 • Dostosowanie do przepisów p.poż budynku Przedszkola Publicznego nr 17 - 49 741,00 zł
 • Wykonanie oświetlenia awaryjnego w Przedszkolu Publicznym nr 17 - 13 850,00 zł
 • Zakup certyfikowanych huśtawek wraz z plastikowym podłożem zabezpieczającym dla Przedszkola Publicznego nr 19 - 30 000,00 zł
 • Remont elewacji Przedszkola Publicznego nr 20 - 223 521,79 zł
 • Wykonanie ogrodzenia terenu Przedszkola Publicznego nr 26 - 30 000,00 zł
 • Modernizacja podłóg w salach zabaw Przedszkola Publicznego nr 34 - 153 350,00 zł
 • Wykonanie izolacji fundamentów oraz remontu kanalizacji w budynkach Przedszkola Publicznego nr 33 i nr 35 - 14 760,00 zł
Całkowity koszt
1 806 511,38 zł
Technika

Technika

 • Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych - 92 990,50 zł
 • Izolacja fundamentów budynku Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych - 46 183,30 zł
 • Zakup serwera wraz z szafą RACK i UPS do serwerowni w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych - 13 662,49 zł
Całkowity koszt
152 836,29 zł
Licea Ogólnokształcące

Licea Ogólnokształcące

 • Modernizacja pokoju nauczycielskiego w I Liceum Ogólnokształcącym - 122 973,00 zł
 • Dostosowanie łazienki dla osób niepełnosprawnych w budynku V Liceum Ogólnokształcącego - 33 200,90 zł
 • Dostosowanie łazienki/toalety dla osób niepełnosprawnych w budynku XVI Liceum Ogólnokształcącego -19 999,99 zł
Całkowity koszt
176 173,89 zł
Centrum Kształcenia Zawodowego

Centrum Kształcenia Zawodowego

Modernizacja pokrycia dachowego budynku Centrum Kształcenia Zawodowego

Całkowity koszt
216 666,96 zł
Stołówki Szkolne i Przedszkolne

Stołówki Szkolne i Przedszkolne

 • Zakup sprzętu kuchennego na potrzeby Przedszkola Publicznego nr 5, nr 13, nr 18, nr 32 - 85 904, 70 zł
 • Modernizacja powierzchni magazynowej w piwnicy budynku Przedszkola Publicznego nr 18 - 11 550,00 zł
 • Wymiana kotłów elektrycznych w kuchni Przedszkola Publicznego nr 19 - 18 500,00 zł
 • Montaż nowoczesnej wentylacji w kuchni Przedszkola Publicznego nr 26 - 30 000,00 zł
 • Zakup sprzętu kuchennego na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - 15 299,20 zł
 • Zakup sprzętu kuchennego na potrzeby Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 - 20 000,00 zł
Całkowity koszt
181 253,90 zł
Poostałe inwestycje w zakresie Oświaty

Poostałe inwestycje w zakresie Oświaty

Zwrot dotacji

Całkowity koszt
1 612,00 zł
Szpitale

Szpitale

Zakup sprzętu niezbędnego dla realizacji zadań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV2 przez Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie

Całkowity koszt
270 000,00 zł
Tężnie

Tężnie

Budowa tężni solankowej w okolicach Góry św. Marcina

Całkowity koszt
949 661,39 zł
Domy i ośrodki pomocy społecznej

Domy i ośrodki pomocy społecznej

 • Remont elewacji i balkonów w budynku głównego Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych im. Świętego Brata Alberta - 147 031,00 zł
 • Zakup urządzenia FIREWALL na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 42 927,00 zł
 • Zakup serwera dla systemu POMOST - 52 890,00 zł
 • Zakup i wdrożenie modułu wyniesionego do centrali telefonicznej - 16 832,55 zł
 • Utworzenie Centrum Usług Społecznych m.in. poprzez modernizację obiektów przy ul. M. B. Fatimskiej i ul. Brodzińskiego - 1 763 537,14 zł
 • Zakup sprzętu stolarskiego na potrzeby WTZ przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym - 11 267,07 zł
Całkowity koszt
2 034 484,76 zł
Pomoc niepełnosprawnym

Pomoc niepełnosprawnym

 • Dostosowanie budynku przy ul. Brodzińskiego 14 do potrzeb niepełnosprawnych - 110 553,80 zł
 • Od bierności do aktywności w Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej ZAZ "Słoneczne Wzgórze" - 93 303,34 zł
 • Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim - 179 978,32 zł
Całkowity koszt
383 835,46 zł
Urzędy Pracy

Urzędy Pracy

Wykonanie osuszania ścian budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie

Całkowity koszt
51 639,13 zł
Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

 • Wykonanie dokumentacji oraz zakup i montaż drzwi przeciwpożarowych na parterze w budynku przy ul. Chemicznej 10A - 8 424,00 zł
 • Wymiana okna oraz wykonanie tarasu w budynku przy ul. Chemicznej 10A - 24 600,00 zł
 • Zakup samochodów na potrzeby placówek opiekuńczo-wychowawczych - 148 348,52 zł
Całkowity koszt
181 372,52 zł
Żłobki

Żłobki

 • Zakup dwóch dźwigów towarowych do Żłobka nr 5 - 90 000,00 zł
 • Zakup dwóch dźwigów towarowych do Żłobka nr 6 - 90 000,00 zł
 • Zakup pralnicowirówki na potrzeby Żłobka nr 1 przy ul. Topolowej - 27 675,00 zł
 • Zakup suszarki bębnowej na potrzeby Żłobka nr 1 przy ul. Topolowej - 15 990,00 zł
Całkowity koszt
223 665,00 zł
Odnawialne źródła energii

Odnawialne źródła energii

 • Pozyskanie i zagospodarowanie energii geotermalnej – wykonanie dokumentacji - 135 546,00 zł
 • Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii oraz zmiana systemu ogrzewania - 1 282 114,50 zł
Całkowity koszt
1 417 660,50 zł
Wody opadowe

Wody opadowe

 • Gospodarowanie wodami opadowymi w zlewni potoku Stary Wątok w Tarnowie - 2 085 746,79 zł
 • Gromadzenie wód opadowych i roztopowych - 107 823,51 zł
 • Gospodarowanie wodami opadowymi w zlewni potoku Stary Wątok w Tarnowie - zwrot dotacji - 733 767,76 zł
 • Wykonanie zdroju ulicznego na deptaku przy ul. Jasna - 15 854,02 zł
Całkowity koszt
2 943 192,08 zł
Place zabaw

Place zabaw

 • Budowa placu zabaw na terenie Mościc - dokumentacja - 12 500,00 zł
 • Przebudowa placu zabaw przy ul. Kołłątaja - 19 890,00 zł
 • Przebudowa placu zabaw przy ul. Ogrodowej - 40 000,00 zł
 • Rozbudowa placu zabaw przy ul. Pułaskiego - 47 900,00 zł
 • Budowa sceny przy Placu Zabaw, Rekreacji i Sportu im. Janusza Kusocińskiego - 4 920,00 zł
Całkowity koszt
125 210,00 zł
Tereny zielone

Tereny zielone

 • Ogród włoski w Parku Sanguszków - 15,00 zł
 • Budowa mini ogrodu Jordanowskiego w rejonie ulic Warzywnej i Mostowej - 9 500,00 zł
 • Przebudowa fontann miejskich - 73 185,00 zł
 • Budowa toalety w Parku Piaskówka - 15 007,50 zł
Całkowity koszt
97 707,50 zł
Ochrona powietrza

Ochrona powietrza

 • Obniżenie poziomu niskiej emisji w Tarnowie - 678 752,29 zł
 • Obniżenie poziomu niskiej emisji w Tarnowie - zwrot dotacji - 212 431,01 zł
Całkowity koszt
891 183,30 zł
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

 • Budowa Centrum Recyklingu w Tarnowie - 61 500,00 zł
 • Budowa stacji przeładunkowej bioodpadów na składowisku odpadów komunalnych przy ul. Komunalnej - 5 400,00 zł
 • Zakup kontenerów kompostujących - 733 080,00 zł
Całkowity koszt
799 980,00 zł
Domy i ośrodki kultury

Domy i ośrodki kultury

Budowa obiektu użyteczności publicznej na terenie os. Westerplatte

Całkowity koszt
955 933,05 zł
Ochrona zabytków

Ochrona zabytków

 • Przebudowa zabytkowej kamienicy przy ul. Legionów w Tarnowie - 3 225 747,55 zł
 • Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Tarnowie - 1 038 325,09 zł
Całkowity koszt
4 264 072,64 zł
Izba Pamięci

Izba Pamięci

Izba Pamięci Tarnów

Całkowity koszt
70 000,00 zł
Nowe przestrzenie zdarzeń

Nowe przestrzenie zdarzeń

 • Nowe przestrzenie zdarzeń - adaptacja budynku Rynek 4 w Tarnowie na potrzeby Tarnowskiego Parku Doświadczeń - 4 925 763,82 zł
 • Nowe przestrzenie zdarzeń - Zagospodarowanie posesji przy ul. Wałowej 25 wraz z wyeksponowaniem zabytkowej półbaszty - 963 078,67 zł
 • Nowe przestrzenie zdarzeń - Modernizacja płyty Rynku w Tarnowie - 693 399,94 zł
Całkowity koszt
6 582 242,43 zł
Boiska sportowe i korty

Boiska sportowe i korty

 • Budowa boiska z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Traugutta 3A - opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego - 29 030,70 zł
 • Ogrodzenie zabezpieczające korty na Wojska Polskiego - 39 360,00 zł
 • Wymiana nawierzchni na boisku sportowym przy ul. Wojska Polskiego - 166 050,00 zł
 • Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Pałacu Młodzieży w Tarnowie - 746 218,38 zł
 • Wymiana nawierzchni boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 20 - 533 205,00 zł
 • Budowa boiska na Terlikówce - 12 000,00 zł
 • Przebudowa boiska przy ul. Burtniczej na kort tenisowy - 8 000,00 zł
Całkowity koszt
1 533 864,08 zł
Stadon miejski

Stadon miejski

Przebudowa Stadionu Miejskiego w Tarnowie wraz z zagospodarowaniem terenu

Całkowity koszt
85 000,00 zł
Pozostałe obiekty sportowe

Pozostałe obiekty sportowe

 • Poprawa stanu technicznego miejskiej bazy sportowej - 149 643,28 zł
 • Projekt i wykonanie rampy technicznej do obsługi Areny Jaskółka - 30 000,00 zł
 • Renowacja zjeżdżalni rurowej na Parku Wodnym - 164 906,10 zł
 • Rozbudowa monitoringu na Hali Krupniczej - 5 196,21 zł
 • Wymiana 3 szaf sterowniczych wentylacji mechanicznej na Parku Wodnym - 68 360,01 zł
 • Zakup serwera z oprogramowaniem na potrzeby Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - 20 000,00 zł
 • Park Wodny przy ul. Traugutta - program funkcjonalno-użytkowy - 44 845,00 zł
Całkowity koszt
482 950,60 zł
Park Ninja

Park Ninja

Budowa Parku Ninja i boiska do siatkówki plażowej w rejonie Parku Biegowego Marcinka

Całkowity koszt
143 150,00 zł
Pump truck

Pump truck

Budowa toru rowerowego pump track w rejonie Parku Biegowego Marcinka

Całkowity koszt
18 450,00 zł
Trasy rowerowe

Trasy rowerowe

Budowa tras rowerowych w rejonie Góry św. Marcina

Całkowity koszt
158 400,00 zł
Skatepark

Skatepark

Rozbudowa skateparku

Całkowity koszt
197 817,30 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura drogowa
Lokalny transport zbiorowy

Całkowity koszt

457 478,38 zł

Lokalny transport zbiorowy

 • Dostawa, montaż i włączenie do systemu dwóch tablic dynamicznej informacji pasażerskiej (na przystanku nr 293 Słoneczna 04 - Jasna, druga na przystanku nr 101 Jana Pawła 04 - Do Prochowni) - 130 460,00 zł
 • Wykonanie przyłączy energetycznych do 27 wiat autobusowych na 24 przystankach (na jednym przystanku zlokalizowano 4 wiaty) - 207 693,00 zł
 • Dostawa wiat autobusowych (demontaż istniejących i dostarczono 3 nowe wiaty autobusowe trzy modułowe na przystanki nr 21 Mościckiego - Pułaskiego, nr 560 Nowodąbrowska - Spokojna, nr 837 Romanowicza - Szkoła) - 51 660,00 zł
 • Dostawa i zazielenienie wiat autobusowych (na przystankach: al. Jana Pawła II - Słoneczna, Nowodąbrowska - Błonie, al. Jana Pawła II - do Prochowni) - 67 665,38 zł
Autostrady

Całkowity koszt

764 611,00 zł

Autostrady

 • Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie - zadanie 2: Przebudowa DW 973 na obszarze Miasta Tarnów wraz z infrastrukturą - 149 611,00 zł
 • Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie - 615 000,00 zł
Zatoki autobusowe

Całkowity koszt

286 021,23 zł

Zatoki autobusowe

Budowa zatoki autobusowej przy ul. Mościckiego - 286 021,23 zł

Ścieżki rowerowe

Całkowity koszt

67 104,83 zł

Ścieżki rowerowe

 • Budowa odcinka ścieżki rowerowej przy ul. Krakowskiej - 64 977,44 zł
 • Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 16. Pułku Piechoty i ul. Nowodąbrowskiej - dokumentacja - 2 127,39 zł
Transport publiczny

Całkowity koszt

5 673 897,65 zł

Transport publiczny

Integracja transportu publicznego w Tarnowie

Mosty

Całkowity koszt

40 314,88 zł

Mosty

Projekty remontów mostów

Drogi publiczne - budowa i rozbudowa

Całkowity koszt

21 397 167,05 zł

Drogi publiczne - budowa i rozbudowa

 • Budowa schodów z ul. Pieszej na ul. Słoneczną w Tarnowie - etap I - 52 855,35 zł
 • Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie - etap I i etap III - 20 406 953,25 zł
 • Rozbudowa węzła komunikacyjnego z drogami dojazdowymi w rejonie b. Owintaru - etap I i etap II - 492,00 zł
 • Wykupy nieruchomości - budowa dróg przy ul. Lwowskiej w rejonie Szpitala im. Św. Łukasza - 72,10 zł
 • Wykupy nieruchomości - budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Kwiatkowskiego-Witosa-Chemiczna w Tarnowie - 238 476,00 zł
 • Rozbudowa ul. Spokojnej - 698 318,35 zł
Modernizacja dróg

Całkowity koszt

761 794,28 zł

Modernizacja dróg

 • Modernizacja:
  - ulic Braci Saków i Okrężnej wraz z budową ronda - 34 000,00 zł
  - ulicy Garbarskiej - 727 794,28 zł
Zarządu Dróg i Komunikacji

Całkowity koszt

151 240,50 zł

Zarządu Dróg i Komunikacji

Zakup pojazdu elektrycznego na potrzeby Zarządu Dróg i Komunikacji

Chodniki

Całkowity koszt

281 550,85 zł

Chodniki

 • Remont chodników przy ul. Orkana - 55 666,04 zł
 • Budowa chodnika na ulicy L. Staffa - 75 653,46 zł
 • Budowa chodnika przy ul. Ćwiklińskiej - 20 943,03 zł
 • Modernizacja chodnika przy ul. Kołłątaja - 79 312,02 zł
 • Wykonanie ciągów pieszych na terenie os. Jasna - 49 976,30 zł
Drogi gminne - kanalizacja deszczowa i opadowa

Całkowity koszt

388 636,96 zł

Drogi gminne - kanalizacja deszczowa i opadowa

 • Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Warsztatowej - 193 889,94 zł
 • Budowa kanału technicznego w ciągu ul. Nowy Świat - 18 549,53 zł
 • Budowa kanalizacji opadowej:
  - przy ul. Matuszewskiego - 48 974,00 zł
  - przy ul. Uroczej - etap I - 69 062,63 zł
  - przy ul. Siewnej - bocznej - 58 160,86 zł
Parkingi i miejsca postojowe

Całkowity koszt

301 074,86 zł

Parkingi i miejsca postojowe

 • Budowa miejsc parkingowych przy ulicy Wilsona - 93 865,68 zł
 • Budowa miejsc postojowych przy ul. Westerplatte - 30 000,00 zł
 • Budowa miejsc postojowych w rejonie ul. Burtniczej - 2 433,07 zł
 • Modernizacja parkingu przy ul. Skowronków 11 i Szkole Podstawowej Nr 5 - 174 750,11 zł
 • Projekt techniczny parkingu przy ul. Burtniczej/Lwowskiej (mapa geodezyjna) - 26,00 zł
Parklety

Całkowity koszt

138 421,52 zł

Parklety

Budowa parkletów

Budowa dróg

Całkowity koszt

3 013 421,99 zł

Budowa dróg

 • Budowa:
  - połączenia ul. Fałata z ul. Modrzejewskiej i ul. Matki Teresy z Kalkuty - etap I - 224 989,65 zł
  - połączenia ul. Tuchowskiej z al. Tarnowskich wraz z przebudową ul. Tuchowskiej do granic miasta - 325 950,00 zł
  - ul. Poziomkowej - 361 503,87 zł
  - ulic: Równoległej i Pasterskiej wraz z kolektorem odwadniającym w ulicy Czarna Droga, Równoległa i Pasterska - 1 932 408,80 zł
  - odcinka drogi gminnej połączenia al. Jana Pawła II z węzłem autostrady "Krzyż" - 3 481,87 zł
  - połączenia ul. Fałata z ul. Modrzejewskiej i ul. Matki Teresy z Kalkuty w Tarnowie - 480,00 zł
  - ulic: Równoległej i Pasterskiej wraz z kolektorem odwadniającym w ulicy Czarna Droga, Równoległa i Pasterska - zwrot dotacji - 55 267,75 zł
  - drogi wewnętrznej - sięgacz ul. Al. Tarnowskich - 93 350,05 zł
  - połączenia "Kantorii" Centrum Wypoczynku i Rekreacji z al. Piaskową - 15 990,00 zł
Drogi gminne - dokumentacja

Całkowity koszt

433 922,00 zł

Drogi gminne - dokumentacja

 • Dokumentacja na przebudowę ul. Dworcowej - dostosowanie ścieżek rowerowych na terenie miasta do wymogów EuroVelo 4 oraz zakończono projekt przebudowy ul. Sikorskiego od ul. Krakowskiej do ul. Szujskiego - 255 080,00 zł
 • Koncepcja zagospodarowania ul. Wałowej wraz z ulicami przyległymi - 145 632,00 zł
 • Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Olchowej, Skrytej, Pochyłej - 33 210,00 zł
Drogi gminne - przebudowa i rozbudowa

Całkowity koszt

223 557,72 zł

Drogi gminne - przebudowa i rozbudowa

 • Przebudowa:
  - ulicy Lutosławskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej polegająca na przebudowie zjazdu w km lokalnym 0+004.50 - 11 142,89 zł
  - ulicy Zdrowej - 62 302,51 zł
  - ulicy Jarzynowej - 149 440,12 zł
 • Rozbudowa ul. Ks. Indyka - 672,20 zł
Poprawa nawierzchni dróg

Całkowity koszt

14 442,63 zł

Poprawa nawierzchni dróg

 • Remont nawierzchni - Pasaż Tertila - 2 394,80 zł
 • Wzmocnienie nawierzchni ulicy Porzeczkowej - 12 047,83 zł
Strefa Aktywności Gospodarczej

Całkowity koszt

157 060,92 zł

Strefa Aktywności Gospodarczej

 • Wykupy nieruchomości - SAG III - 384,00 zł
 • Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej "Piaskówka-Komunalna" w Tarnowie - 76 676,92 zł
 • Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej "Piaskówka" w Tarnowie - 80 000,00 zł
Oświetlenie

Całkowity koszt

625 804,58 zł

Oświetlenie

 • Budowa oświetlenia drogowego na ul. Brandstaettera - 319 180,18 zł
 • Budowa oświetlenia parkingu przy ul. Gumniskiej 24 - 180 671,40 zł
 • Budowa oświetlenia parkingu na os. Legionów - 100 000,00 zł
 • Budowa oświetlenia ul. Zawilcowej - 8 118,00 zł
 • Oświetlenie alejki na błoniach przy ul. Romanowicza - etap I - 17 835,00 zł
Przejścia dla pieszych

Całkowity koszt

63 406,50 zł

Przejścia dla pieszych

 • Przebudowa przejść dla pieszych:
  - ul. Słoneczna - 11 070,00 zł
  - al. M. B. Fatimskiej - 9 840,00 zł
  - na skrzyżowaniu ul. Słowackiego - 13 530,00 zł
  - ul. Orkana - 16 974,00 zł
  - ul. Krakowska - 11 992,50 zł
Pozostałe inwestycje drogowe

Całkowity koszt

42 243,06 zł

Pozostałe inwestycje drogowe

Zakup serwera do obsługi programów komputerowych wykorzystywanych w Targowiskach Miejskich Gminy Miasta Tarnowa

Oświata, bezpieczeństwo i sprawy społeczne
Rozwój przedsiębiorczości

Całkowity koszt

9 596,95 zł

Rozwój przedsiębiorczości

Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji

Nieruchomości

Całkowity koszt

2 863 578,19 zł

Nieruchomości

Wykupy nieruchomości

E-usługi

Całkowity koszt

1 270 036,57 zł

E-usługi

Integracja e-usług w informacji przestrzennej

Cmentarze

Całkowity koszt

261 723,20 zł

Cmentarze

Rozbudowa cmentarza komunalnego w Klikowej

Modernizacja budynków

Całkowity koszt

120 610,79 zł

Modernizacja budynków

 • Dostawa i montaż systemu ogłaszania ewakuacji w budynkach Urzędu Miasta - 36 936,53 zł
 • Dostawa i montaż układów kompensacji mocy biernej w budynku Urzędu Miasta ul. Nowa 4 - 32 499,99 zł
 • Montaż klimatyzacji w pomieszczeniu ruchu elektrycznego w budynku przy ul. Nowa 4 - 5 965,50 zł
 • Opracowanie dokumentacji wraz z wymianą instalacji hydrantowej wewnętrznej w budynku przy ul. Krzyskiej 17A - 33 208,77 zł
 • Rozbudowa i modernizacja centrali telefonicznej Urzędu Miasta - 12 000,00 zł
Promocja JST

Całkowity koszt

16 980,00 zł

Promocja JST

Zmiana lokalizacji tablic informacyjno-promocyjnych

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Całkowity koszt

250 000,00 zł

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego

Ochotnicze Straże Pożarne

Całkowity koszt

43 466,39 zł

Ochotnicze Straże Pożarne

Wymiana nawierzchni placu manewrowego przed budynkiem remizy OSP w Tarnowie-Rzędzinie

Straż Miejska

Całkowity koszt

225 355,40 zł

Straż Miejska

 • Przebudowa i modernizacja istniejącego systemu monitoringu Miasta Tarnowa z analogowego na cyfrowy - kolejny etap - 24 700,00 zł
 • System monitoringu na terenie Miasta Tarnowa - 46 148,00 zł
 • Zakup elektrycznego samochodu osobowego przystosowanego do potrzeb Straży Miejskiej - 131 900,00 zł
 • Zakup i montaż awaryjnej klimatyzacji do serwerowni - 22 607,40 zł
Miejski Zarząd Budynków

Całkowity koszt

8 988 625,00 zł

Miejski Zarząd Budynków

 • Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie - 144 000,00 zł
 • Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie - budowa budynku mieszkalnego - 520 000,00 zł
 • Objęcie udziałów w kapitale zakładowym MZB Sp. z o. o. - remont 31 pustostanów - 91 000,00 zł
 • Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Tarnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Tarnowie - budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Jarej w Tarnowie - 3 337 000,00 zł
 • Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Tarnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Tarnowie - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sportowej w Tarnowie (Segment C) - 4 896 625,00 zł
Szkoły Podstawowe

Całkowity koszt

709 119,89 zł

Szkoły Podstawowe

 • Modernizacja instalacji elektrycznej i oświetleniowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 - 208 768,50 zł
 • Remont sali do gimnastyki korekcyjnej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 - 67 000,00 zł
 • Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Tarnowie i budowa przyszkolnego basenu - 4 305,00 zł
 • Remont ogólnodostępnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 14 - 381 243,13 zł
 • Doprowadzenie instalacji wody sieciowej MPEC do budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 - 47 803,26 zł
Szkoły Podstawowe - zakupy inwestycyjne

Całkowity koszt

45 713,12 zł

Szkoły Podstawowe - zakupy inwestycyjne

 • Zakup siatki zaporowej na boisko szkolne przy Szkole Podstawowej nr 2 - 10 000,00 zł
 • Zakup traktorka kosiarki na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 10 - 12 906,64 zł
 • Zakup piłkochwytów/siatek zaporowych na salę sportową przy Zespole szkół Ogólnokształcących nr 4 - 13 406,48 zł
 • Zakup maszyny do czyszczenia nawierzchni dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 - 9 400,00 zł
Przedszkola

Całkowity koszt

1 806 511,38 zł

Przedszkola

 • Dostosowanie do przepisów p.poż budynku Przedszkola Publicznego nr 12 - 162 852,00 zł
 • Remont dachu budynku Przedszkola Publicznego nr 13 - 69 973,84 zł
 • Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku Przedszkola Publicznego nr 15 - 1 058 462,75 zł
 • Dostosowanie do przepisów p.poż budynku Przedszkola Publicznego nr 17 - 49 741,00 zł
 • Wykonanie oświetlenia awaryjnego w Przedszkolu Publicznym nr 17 - 13 850,00 zł
 • Zakup certyfikowanych huśtawek wraz z plastikowym podłożem zabezpieczającym dla Przedszkola Publicznego nr 19 - 30 000,00 zł
 • Remont elewacji Przedszkola Publicznego nr 20 - 223 521,79 zł
 • Wykonanie ogrodzenia terenu Przedszkola Publicznego nr 26 - 30 000,00 zł
 • Modernizacja podłóg w salach zabaw Przedszkola Publicznego nr 34 - 153 350,00 zł
 • Wykonanie izolacji fundamentów oraz remontu kanalizacji w budynkach Przedszkola Publicznego nr 33 i nr 35 - 14 760,00 zł
Technika

Całkowity koszt

152 836,29 zł

Technika

 • Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych - 92 990,50 zł
 • Izolacja fundamentów budynku Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych - 46 183,30 zł
 • Zakup serwera wraz z szafą RACK i UPS do serwerowni w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych - 13 662,49 zł
Licea Ogólnokształcące

Całkowity koszt

176 173,89 zł

Licea Ogólnokształcące

 • Modernizacja pokoju nauczycielskiego w I Liceum Ogólnokształcącym - 122 973,00 zł
 • Dostosowanie łazienki dla osób niepełnosprawnych w budynku V Liceum Ogólnokształcącego - 33 200,90 zł
 • Dostosowanie łazienki/toalety dla osób niepełnosprawnych w budynku XVI Liceum Ogólnokształcącego -19 999,99 zł
Centrum Kształcenia Zawodowego

Całkowity koszt

216 666,96 zł

Centrum Kształcenia Zawodowego

Modernizacja pokrycia dachowego budynku Centrum Kształcenia Zawodowego

Stołówki Szkolne i Przedszkolne

Całkowity koszt

181 253,90 zł

Stołówki Szkolne i Przedszkolne

 • Zakup sprzętu kuchennego na potrzeby Przedszkola Publicznego nr 5, nr 13, nr 18, nr 32 - 85 904, 70 zł
 • Modernizacja powierzchni magazynowej w piwnicy budynku Przedszkola Publicznego nr 18 - 11 550,00 zł
 • Wymiana kotłów elektrycznych w kuchni Przedszkola Publicznego nr 19 - 18 500,00 zł
 • Montaż nowoczesnej wentylacji w kuchni Przedszkola Publicznego nr 26 - 30 000,00 zł
 • Zakup sprzętu kuchennego na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - 15 299,20 zł
 • Zakup sprzętu kuchennego na potrzeby Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 - 20 000,00 zł
Poostałe inwestycje w zakresie Oświaty

Całkowity koszt

1 612,00 zł

Poostałe inwestycje w zakresie Oświaty

Zwrot dotacji

Szpitale

Całkowity koszt

270 000,00 zł

Szpitale

Zakup sprzętu niezbędnego dla realizacji zadań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV2 przez Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie

Tężnie

Całkowity koszt

949 661,39 zł

Tężnie

Budowa tężni solankowej w okolicach Góry św. Marcina

Domy i ośrodki pomocy społecznej

Całkowity koszt

2 034 484,76 zł

Domy i ośrodki pomocy społecznej

 • Remont elewacji i balkonów w budynku głównego Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych im. Świętego Brata Alberta - 147 031,00 zł
 • Zakup urządzenia FIREWALL na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 42 927,00 zł
 • Zakup serwera dla systemu POMOST - 52 890,00 zł
 • Zakup i wdrożenie modułu wyniesionego do centrali telefonicznej - 16 832,55 zł
 • Utworzenie Centrum Usług Społecznych m.in. poprzez modernizację obiektów przy ul. M. B. Fatimskiej i ul. Brodzińskiego - 1 763 537,14 zł
 • Zakup sprzętu stolarskiego na potrzeby WTZ przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym - 11 267,07 zł
Pomoc niepełnosprawnym

Całkowity koszt

383 835,46 zł

Pomoc niepełnosprawnym

 • Dostosowanie budynku przy ul. Brodzińskiego 14 do potrzeb niepełnosprawnych - 110 553,80 zł
 • Od bierności do aktywności w Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej ZAZ "Słoneczne Wzgórze" - 93 303,34 zł
 • Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim - 179 978,32 zł
Urzędy Pracy

Całkowity koszt

51 639,13 zł

Urzędy Pracy

Wykonanie osuszania ścian budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Całkowity koszt

181 372,52 zł

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

 • Wykonanie dokumentacji oraz zakup i montaż drzwi przeciwpożarowych na parterze w budynku przy ul. Chemicznej 10A - 8 424,00 zł
 • Wymiana okna oraz wykonanie tarasu w budynku przy ul. Chemicznej 10A - 24 600,00 zł
 • Zakup samochodów na potrzeby placówek opiekuńczo-wychowawczych - 148 348,52 zł
Żłobki

Całkowity koszt

223 665,00 zł

Żłobki

 • Zakup dwóch dźwigów towarowych do Żłobka nr 5 - 90 000,00 zł
 • Zakup dwóch dźwigów towarowych do Żłobka nr 6 - 90 000,00 zł
 • Zakup pralnicowirówki na potrzeby Żłobka nr 1 przy ul. Topolowej - 27 675,00 zł
 • Zakup suszarki bębnowej na potrzeby Żłobka nr 1 przy ul. Topolowej - 15 990,00 zł
Ochrona środowiska, sport i kultura
Odnawialne źródła energii

Całkowity koszt

1 417 660,50 zł

Odnawialne źródła energii

 • Pozyskanie i zagospodarowanie energii geotermalnej – wykonanie dokumentacji - 135 546,00 zł
 • Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii oraz zmiana systemu ogrzewania - 1 282 114,50 zł
Wody opadowe

Całkowity koszt

2 943 192,08 zł

Wody opadowe

 • Gospodarowanie wodami opadowymi w zlewni potoku Stary Wątok w Tarnowie - 2 085 746,79 zł
 • Gromadzenie wód opadowych i roztopowych - 107 823,51 zł
 • Gospodarowanie wodami opadowymi w zlewni potoku Stary Wątok w Tarnowie - zwrot dotacji - 733 767,76 zł
 • Wykonanie zdroju ulicznego na deptaku przy ul. Jasna - 15 854,02 zł
Place zabaw

Całkowity koszt

125 210,00 zł

Place zabaw

 • Budowa placu zabaw na terenie Mościc - dokumentacja - 12 500,00 zł
 • Przebudowa placu zabaw przy ul. Kołłątaja - 19 890,00 zł
 • Przebudowa placu zabaw przy ul. Ogrodowej - 40 000,00 zł
 • Rozbudowa placu zabaw przy ul. Pułaskiego - 47 900,00 zł
 • Budowa sceny przy Placu Zabaw, Rekreacji i Sportu im. Janusza Kusocińskiego - 4 920,00 zł
Tereny zielone

Całkowity koszt

97 707,50 zł

Tereny zielone

 • Ogród włoski w Parku Sanguszków - 15,00 zł
 • Budowa mini ogrodu Jordanowskiego w rejonie ulic Warzywnej i Mostowej - 9 500,00 zł
 • Przebudowa fontann miejskich - 73 185,00 zł
 • Budowa toalety w Parku Piaskówka - 15 007,50 zł
Ochrona powietrza

Całkowity koszt

891 183,30 zł

Ochrona powietrza

 • Obniżenie poziomu niskiej emisji w Tarnowie - 678 752,29 zł
 • Obniżenie poziomu niskiej emisji w Tarnowie - zwrot dotacji - 212 431,01 zł
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Całkowity koszt

799 980,00 zł

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

 • Budowa Centrum Recyklingu w Tarnowie - 61 500,00 zł
 • Budowa stacji przeładunkowej bioodpadów na składowisku odpadów komunalnych przy ul. Komunalnej - 5 400,00 zł
 • Zakup kontenerów kompostujących - 733 080,00 zł
Domy i ośrodki kultury

Całkowity koszt

955 933,05 zł

Domy i ośrodki kultury

Budowa obiektu użyteczności publicznej na terenie os. Westerplatte

Ochrona zabytków

Całkowity koszt

4 264 072,64 zł

Ochrona zabytków

 • Przebudowa zabytkowej kamienicy przy ul. Legionów w Tarnowie - 3 225 747,55 zł
 • Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Tarnowie - 1 038 325,09 zł
Izba Pamięci

Całkowity koszt

70 000,00 zł

Izba Pamięci

Izba Pamięci Tarnów

Nowe przestrzenie zdarzeń

Całkowity koszt

6 582 242,43 zł

Nowe przestrzenie zdarzeń

 • Nowe przestrzenie zdarzeń - adaptacja budynku Rynek 4 w Tarnowie na potrzeby Tarnowskiego Parku Doświadczeń - 4 925 763,82 zł
 • Nowe przestrzenie zdarzeń - Zagospodarowanie posesji przy ul. Wałowej 25 wraz z wyeksponowaniem zabytkowej półbaszty - 963 078,67 zł
 • Nowe przestrzenie zdarzeń - Modernizacja płyty Rynku w Tarnowie - 693 399,94 zł
Boiska sportowe i korty

Całkowity koszt

1 533 864,08 zł

Boiska sportowe i korty

 • Budowa boiska z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Traugutta 3A - opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego - 29 030,70 zł
 • Ogrodzenie zabezpieczające korty na Wojska Polskiego - 39 360,00 zł
 • Wymiana nawierzchni na boisku sportowym przy ul. Wojska Polskiego - 166 050,00 zł
 • Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Pałacu Młodzieży w Tarnowie - 746 218,38 zł
 • Wymiana nawierzchni boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 20 - 533 205,00 zł
 • Budowa boiska na Terlikówce - 12 000,00 zł
 • Przebudowa boiska przy ul. Burtniczej na kort tenisowy - 8 000,00 zł
Stadon miejski

Całkowity koszt

85 000,00 zł

Stadon miejski

Przebudowa Stadionu Miejskiego w Tarnowie wraz z zagospodarowaniem terenu

Pozostałe obiekty sportowe

Całkowity koszt

482 950,60 zł

Pozostałe obiekty sportowe

 • Poprawa stanu technicznego miejskiej bazy sportowej - 149 643,28 zł
 • Projekt i wykonanie rampy technicznej do obsługi Areny Jaskółka - 30 000,00 zł
 • Renowacja zjeżdżalni rurowej na Parku Wodnym - 164 906,10 zł
 • Rozbudowa monitoringu na Hali Krupniczej - 5 196,21 zł
 • Wymiana 3 szaf sterowniczych wentylacji mechanicznej na Parku Wodnym - 68 360,01 zł
 • Zakup serwera z oprogramowaniem na potrzeby Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - 20 000,00 zł
 • Park Wodny przy ul. Traugutta - program funkcjonalno-użytkowy - 44 845,00 zł
Park Ninja

Całkowity koszt

143 150,00 zł

Park Ninja

Budowa Parku Ninja i boiska do siatkówki plażowej w rejonie Parku Biegowego Marcinka

Pump truck

Całkowity koszt

18 450,00 zł

Pump truck

Budowa toru rowerowego pump track w rejonie Parku Biegowego Marcinka

Trasy rowerowe

Całkowity koszt

158 400,00 zł

Trasy rowerowe

Budowa tras rowerowych w rejonie Góry św. Marcina

Skatepark

Całkowity koszt

197 817,30 zł

Skatepark

Rozbudowa skateparku

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasze miasto. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Tarnowie rozliczyło tylko 89% mieszkańców.

Teraz
89%
153 529 782,00 zł
Prognoza
100%
170 588 646,67 zł
Zobacz, jak brakujące +11%
wpływów PIT mogło zmienić nasze miasto na lepsze.
Lepsze drogi
+ 26 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 25 km
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 3
nowe siłownie zewnętrzne
Oświetlenie
+ 70
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 3
nowe place zabaw
Łatwe parkowanie
+ 70
nowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!

Szacowane wpływy do budżetu, jeśli PIT zostałby rozliczony przez wszystkich mieszkańców, którzy na dzień 31 grudnia 2019 roku mieszkali w Tarnowie.

Zgodnie z obowiązującym prawem podatnik rozlicza swój PIT w urzędzie skarbowym docelowym dla miejsca, w którym mieszkał 31 grudnia roku, za który jest składana deklaracja.

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.