Budżet gminy
Biskupiec

Zobacz budżet 2019 Biskupiec

Budżet 2019

Dochody 100 407 998,52 zł

30,23% Dotacje
24,42% Subwencje
14,99% Dochody majątkowe
12,58% PIT
7,1% Podatki od nieruchomości
6,89% Inne podatki i opłaty lokalne
3,24% Pozostałe dochody
0,55% CIT

Wydatki 116 599 603,5 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 26,0%
Administracja publiczna 17,44%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 17,09%
Oświata i wychowanie 13,91%
Gospodarka mieszkaniowa 9,56%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia 6,83%
Kultura fizyczna 2,98%
Pozostałe wydatki 1,97%
Transport i łączność 1,9%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,24%
Rodzina 1,07%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Biskupiec

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Biskupiec

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

19 072
2016
19 036
2017
19 066
2018

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

1
2016
1
2017
2
2018

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

12
2017
12
2018
12
2019
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
03

Prezentacje
budżetu

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.