Budżet gminy
Biskupiec

Zobacz budżet 2021 Mapa województwa miejscowości Biskupiec

Budżet 2021

Dochody 115 686 527,04 zł

32,91% Dotacje
21,39% Subwencje
19,16% Pozostałe dochody
11,32% PIT
8,35% Inne podatki i opłaty lokalne
6,53% Podatki od nieruchomości
0,35% CIT

Wydatki 122 248 990,68 zł

Rodzina 24,9%
Oświata i wychowanie 19,45%
Administracja publiczna (w tym Utworzenie Centrum Zawodowego) 9,8%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8,27%
Transport i łączność 8,2%
Kultura fizyczna 7,25%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia 6,88%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5,66%
Obsługa długu publicznego 5,6%
Gospodarka mieszkaniowa 2,61%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,61%
Różne rozliczenia 0,42%
Pozostałe wydatki 0,34%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Biskupiec

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Biskupiec

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

19 066
2018
18 997
2019
18 913
2020

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

2
2018
2
2019
2
2020

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

12
2018
12
2019
2020
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.