Budżet gminy
Biskupiec

Zobacz budżet 2020 Mapa województwa miejscowości Biskupiec

Budżet 2020

Dochody 114 229 282,19 zł

33,48% Dotacje
22,56% Subwencje
19,61% Pozostałe dochody
11,79% PIT
6,57% Podatki od nieruchomości
5,55% Inne podatki i opłaty lokalne
0,44% CIT

Wydatki 124 404 037,63 zł

Administracja publiczna 21,88%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 13,41%
Oświata i wychowanie 12,69%
Kultura fizyczna 11,58%
Obsługa długu publicznego 10,29%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8,87%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia 7,58%
Transport i łączność 5,44%
Gospodarka mieszkaniowa 3,02%
Rodzina 1,56%
Edukacyjna opieka wychowawcza 1,48%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,94%
Pozostałe wydatki 0,71%
Różne rozliczenia 0,54%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Biskupiec

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Biskupiec

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

19 036
2017
19 066
2018
2019

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

1
2017
2
2018
2019

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

12
2017
12
2018
12
2019
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
03

Prezentacje
budżetu

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.