Biskupiec

Sprawozdanie budżetowe

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Biskupiec
i razem ze mną mieszka oficjalnie
18 205
mieszkańców
W 2019 roku dochody ogółem wyniosły
100 407 998,52 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
12.58%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
12 628 241 zł
12.58%
CIT
CIT
551 271,35 zł
0.55%
Podatki od nieruchomości
7 132 586,39 zł
7.1%
Inne podatki i opłaty lokalne
6 914 433,16 zł
6.89%
Dotacje
Dotacje
30 349 582,35 zł
30.23%
Subwencje
Subwencje
24 518 996 zł
24.42%
Pozostałe dochody
Dochody majątkowe
15 054 861,38 zł
14.99%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
3 258 026,89 zł
3.24%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2019 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
116 599 603,50 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
36 067 932,56 zł
stanowiły 31% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
31%
36 067 932,56 zł
Wydatki bieżące
69%
80 531 670,94 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.08%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_rodzina_JXi2fVn.svg
Rodzina
całkowity koszt
26 170 236,76 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_oswiata-wychowanie_5xdKFrm.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
25 356 439,82 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_kultura-dziedzictwo_qVoIvAJ.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
17 567 400,53 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_gospodarka-komunalna_ByUqZNX.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
14 444 794,80 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_administracja-publiczna_o8Urr8e.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
11 961 065,22 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_pomoc-spoleczna_sdycj4z.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
7 674 292,24 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_gospodarka-mieszkaniowa_CMzHGHr.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
6 999 611,97 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_kultura-fizyczna_zCxgV1X.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
2 014 644,76 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_transport-lacznosc_Rl3kzrW.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
1 332 355,43 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_bezpieczenstwo-publiczne_GXGbeiw.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
842 829,04 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_rozne-rozliczenia_thMdek8.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
2 235 932,93 zł

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biskupiec za 2019r.

Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_rodzina_JXi2fVn.svg
Rodzina
całkowity koszt
26 170 236,76 zł
Wydatki bieżące
26 170 236,76 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_oswiata-wychowanie_5xdKFrm.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
25 356 439,82 zł
Wydatki bieżące
25 084 624,62 zł
Wydatki majątkowe
271 815,20 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_kultura-dziedzictwo_qVoIvAJ.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
17 567 400,53 zł
Wydatki bieżące
3 222 491,65 zł
Wydatki majątkowe
14 344 908,88 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_gospodarka-komunalna_ByUqZNX.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
14 444 794,80 zł
Wydatki bieżące
5 386 708,76 zł
Wydatki majątkowe
9 058 086,04 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_administracja-publiczna_o8Urr8e.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
11 961 065,22 zł
Wydatki bieżące
7 082 583,92 zł
Wydatki majątkowe
4 878 481,30 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_pomoc-spoleczna_sdycj4z.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
7 674 292,24 zł
Wydatki bieżące
7 574 292,24 zł
Wydatki majątkowe
100 000,00 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_gospodarka-mieszkaniowa_CMzHGHr.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
6 999 611,97 zł
Wydatki bieżące
1 581 305,27 zł
Wydatki majątkowe
5 418 306,70 zł
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_kultura-fizyczna_zCxgV1X.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
2 014 644,76 zł
Wydatki bieżące
746 865,16 zł
Wydatki majątkowe
1 267 779,60 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_transport-lacznosc_Rl3kzrW.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
1 332 355,43 zł
Wydatki bieżące
1 038 465,43 zł
Wydatki majątkowe
293 890,00 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_bezpieczenstwo-publiczne_GXGbeiw.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
842 829,04 zł
Wydatki bieżące
501 544,21 zł
Wydatki majątkowe
341 284,83 zł
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/PIT_176x116_def_rozne-rozliczenia_thMdek8.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
2 235 932,93 zł
Wydatki bieżące
2 142 552,92 zł
Wydatki majątkowe
93 380,01 zł
Wydatki bieżące
15 270 800,93 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Świadczenia wychowawcze
15 270 800,93 zł
Wydatki bieżące
9 344 402,85 zł

Wydatek w większości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Świadczenia rodzinne
9 344 402,85 zł
Wydatki bieżące
736 778,47 zł
Wspieranie rodziny
736 778,47 zł
Wydatki bieżące
336 494,63 zł
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
336 494,63 zł
Wydatki bieżące
221 337,29 zł
Rodziny zastępcze
221 337,29 zł
Wydatki bieżące
133 971,03 zł

Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa

Składki na ubezpieczenia zdrowotne
133 971,03 zł
Wydatki bieżące
124 880,67 zł
Działaność placówek opiekuńczo-wychowawczych
124 880,67 zł
Wydatki bieżące
1 570,89 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Karta Dużej Rodziny
1 570,89 zł
Wydatki bieżące
15 082 950,81 zł
Wydatki majątkowe
207 115,20 zł
Szkoły Podstawowe
15 290 066,01 zł
Wydatki bieżące
3 707 584,35 zł
Wydatki majątkowe
64 700,00 zł
Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego
3 772 284,35 zł
Wydatki bieżące
1 344 613,32 zł
Stołówki szkolne
1 344 613,32 zł
Wydatki bieżące
1 200 961,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
1 200 961,00 zł
Wydatki bieżące
1 200 494,43 zł
Gimnazja
1 200 494,43 zł
Wydatki bieżące
959 366,39 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
959 366,39 zł
Wydatki bieżące
819 695,39 zł
Dowożenie uczniów do szkół
819 695,39 zł
Wydatki bieżące
401 186,08 zł
Oddziały klas "0" w szkołach
401 186,08 zł
Wydatki bieżące
134 623,78 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Zapewnienie uczniom prawa dostepu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
134 623,78 zł
Wydatki bieżące
43 049,07 zł
Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli
43 049,07 zł
Wydatki bieżące
190 100,00 zł
Pozostała działalność
190 100,00 zł
Wydatki bieżące
2 741 599,27 zł
Wydatki majątkowe
2 637 726,57 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
5 379 325,84 zł
Wydatki bieżące
465 386,05 zł
Biblioteki
465 386,05 zł
Wydatki bieżące
15 506,33 zł
Wydatki majątkowe
11 707 182,31 zł
Pozostała działalność
11 722 688,64 zł
Wydatki bieżące
216 515,17 zł
Wydatki majątkowe
8 306 737,28 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
8 523 252,45 zł
Wydatki bieżące
2 872 796,35 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Gospodarka odpadami
2 872 796,35 zł
Wydatki bieżące
579 185,58 zł
Wydatki majątkowe
39 372,30 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
618 557,88 zł
Wydatki bieżące
241 571,28 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
241 571,28 zł
Wydatki bieżące
191 268,25 zł
Oczyszczanie miast i wsi
191 268,25 zł
Wydatki bieżące
24 210,80 zł
Wydatki majątkowe
68 349,73 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
92 560,53 zł
Wydatki bieżące
20 000,00 zł
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
20 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 241 161,33 zł
Wydatki majątkowe
643 626,73 zł
Pozostała działalność
1 884 788,06 zł
Wydatki bieżące
6 245 317,23 zł
Wydatki majątkowe
2 492 668,74 zł
Urzędy gmin
8 737 985,97 zł
Wydatki bieżące
187 890,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Urzędy wojewódzkie
187 890,00 zł
Wydatki bieżące
299 856,52 zł
Rady gmin
299 856,52 zł
Wydatki bieżące
349 520,17 zł
Wydatki majątkowe
2 385 812,56 zł
Pozostała działalność
2 735 332,73 zł
Wydatki bieżące
1 432 644,24 zł
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
1 432 644,24 zł
Wydatki bieżące
1 420 675,49 zł
Domy pomocy społecznej
1 420 675,49 zł
Wydatki bieżące
1 174 134,53 zł
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
1 174 134,53 zł
Wydatki bieżące
991 380,50 zł
Usługi opiekuńcze
991 380,50 zł
Wydatki bieżące
733 175,60 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Zasiłki stałe
733 175,60 zł
Wydatki bieżące
611 518,17 zł
Dodatki mieszkaniowe
611 518,17 zł
Wydatki bieżące
449 842,21 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
449 842,21 zł
Wydatki bieżące
317 112,60 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
317 112,60 zł
Wydatki bieżące
169 814,08 zł
Ośrodki wsparcia
169 814,08 zł
Wydatki bieżące
102 711,39 zł
Centra integracji społecznej
102 711,39 zł
Wydatki majątkowe
100 000,00 zł
Szpitale ogólne
100 000,00 zł
Wydatki bieżące
73 543,62 zł
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
73 543,62 zł
Wydatki bieżące
63 859,82 zł

Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa

Składki na ubezpieczenia zdrowotne
63 859,82 zł
Wydatki bieżące
20 199,99 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Przeciwdziałanie narkomanii
20 199,99 zł
Wydatki bieżące
13 680,00 zł
Pozostała działalność
13 680,00 zł
Wydatki bieżące
1 514 896,85 zł
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej
1 514 896,85 zł
Wydatki bieżące
66 408,42 zł
Wydatki majątkowe
186,34 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
66 594,76 zł
Wydatki majątkowe
5 418 120,36 zł
Pozostała działalność
5 418 120,36 zł
Wydatki bieżące
743 365,16 zł
Wydatki majątkowe
1 267 779,60 zł
Obiekty sportowe
2 011 144,76 zł
Wydatki bieżące
3 500,00 zł
Pozostała działalność
3 500,00 zł
Wydatki bieżące
988 639,98 zł
Wydatki majątkowe
54 090,00 zł
Drogi publiczne gminne
1 042 729,98 zł
Wydatki bieżące
48 175,45 zł
Wydatki majątkowe
239 800,00 zł
Drogi publiczne powiatowe
287 975,45 zł
Wydatki bieżące
1 650,00 zł
Pozostała działalność
1 650,00 zł
Wydatki bieżące
315 347,89 zł
Wydatki majątkowe
291 284,83 zł
Ochotnicze straże pożarne
606 632,72 zł
Wydatki bieżące
150 462,38 zł
Straż Miejska
150 462,38 zł
Wydatki bieżące
31 800,00 zł
Wydatki majątkowe
45 000,00 zł
Jednostki terenowe Policji
76 800,00 zł
Wydatki bieżące
3 487,94 zł
Obrona Cywilna
3 487,94 zł
Wydatki bieżące
446,00 zł
Zarządzanie kryzysowe
446,00 zł
Wydatki majątkowe
5 000,00 zł
Pozostała działalność
5 000,00 zł
Wydatki bieżące
871 470,97 zł
Obsługa długu publicznego
871 470,97 zł
Wydatki bieżące
743 721,44 zł
Wydatki majątkowe
93 380,01 zł
Rolnictwo i łowiectwo
837 101,45 zł
Wydatki bieżące
317 669,24 zł
Działalność usługowa
317 669,24 zł
Wydatki bieżące
188 320,60 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
188 320,60 zł
Wydatki bieżące
21 370,67 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
21 370,67 zł
04

Zadania inwestycyjne

Biskupiec w 2019 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
36 067 932,56 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
92.87%
Wydatki inwestycyjne
7.13%
Pozostałe wydatki majątkowe
Wydatki na inwestycje w dziale
33 494 532,56 zł
2 573 400,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_budowa-sieci-wodociagowej_qanMB6J.jpg

Budowa urządzeń zaopatrzenia w wodę na terenie gminy

Całkowity koszt
93 380,01 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/zadanie_2_2fJep3q.jpg

Budowa pobocza utwardzonego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1458N Rzeck-Rusek Wielki

Całkowity koszt
239 800,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/zadanie_3_eFxDyiT.jpg

Budowa drogi w ciągu ulic: Żelazna- Żytnia, Tartaczna w Biskupcu

Całkowity koszt
46 095,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_budowa-drog_hHrIIH0.jpg

Przebudowa drogi gminnej we wsi Biesowo gm. Biskupiec

Całkowity koszt
7 995,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_wykup-gruntow-pod-inwestycje-gminne_ZZObCYa.jpg

Wykup nieruchomości

Całkowity koszt
186,34 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/zadanie_6_p6qIaEJ.jpg

Budowa budynku komunalnego w Biskupcu

Całkowity koszt
5 418 120,36 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/zadanie_7_e0P6noW.jpg

Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego z budową windy

Całkowity koszt
2 285 863,20 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/zadanie_8_4JyppFz.jpg

Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem

Całkowity koszt
206 805,54 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/zadanie_9_MZCy5VD.jpg

Utworzenie Centrum Zawodowego w Biskupcu

Całkowity koszt
2 385 812,56 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/zadanie_10_PNzq1Z1.jpg

Modernizacja strażnicy w Droszewie

Całkowity koszt
247 063,33 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/zadanie_11_xmdYwz0.jpg

Zakup samochodu dla OSP

Całkowity koszt
21 821,50 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/zadanie_12_B5M6lnm.jpg

Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgoju

Całkowity koszt
22 400,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/zadanie_13_PT7DqDl.jpg

Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej w Kobułtach

Całkowity koszt
42 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/zadanie_14_6t9OtzR.jpg

Zakup informatycznego sprzętu sieciowego

Całkowity koszt
165 115,20 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/przedszkole_5_OQRpbNZ.jpg

Wymiana pokrycia dachowego budynku przedszkola Przedszkola Nr 5 w Biskupcu

Całkowity koszt
64 700,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/zadanie_16_GEdCaX4.jpg

Budowa kanalizacji na terenie miasta i gminy

Całkowity koszt
68 349,73 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/termomodernizacja_w35lOCE.JPG

Termomodernizacja obiektów publicznych na terenie miasta i gminy Biskupiec

Całkowity koszt
6 079 737,28 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_oswietlenie-uliczne_awveDzB.jpg

Modernizacja oświetlenia drogowego - I etap

Całkowity koszt
39 372,30 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/zadanie_19_iiemLfc.jpg

Budowa placu zabaw w miejscowości Stanclewo

Całkowity koszt
63 093,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_mini-teznia_iRv6IIA.jpg

Zabudowa wiaty w Kamionce

Całkowity koszt
11 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/zadanie_21_TWdlUBF.jpg

Budowa infrastruktury odcinka ul. Polnej

Całkowity koszt
450 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/zadanie_22_badLfDG.jpg

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Labuszewo

Całkowity koszt
12 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/poprawa_cWfb11x.jpg

Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec (etap II)

Całkowity koszt
9 499,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/zadanie_24_o3VqZ3q.jpg

Modernizacja grobli przy zbiorniku retencyjnym

Całkowity koszt
98 034,73 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_wymiana-piecow_xU4Zwb3.jpg

Zakup pieca ekologicznego do świetlicy w Borkach Wlk.

Całkowity koszt
15 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/zadanie_26_SrLsPGA.jpg

Budowa świetlicy w Wilimach

Całkowity koszt
540 972,24 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/zadanie_27_kFGZbBT.jpg

Nadanie funkcji kulturalnych budynku przy ul. Matejki 5 w Biskupcu

Całkowity koszt
1 885 354,33 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/zadanie_28_6Y9ix3N.jpg

Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec

Całkowity koszt
11 707 182,31 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/zadanie_29_SfK4MTd.jpg

Budowa Otwartej Strefy Aktywności Droszewo

Całkowity koszt
22 041,60 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/zadanie_30_AGSm4El.jpg

Budowa Otwartej Strefy Aktywności Węgój

Całkowity koszt
29 913,60 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/zadanie_31_Kvf77Xa.jpg

Budowa Otwartej Strefy Aktywności Rasząg

Całkowity koszt
39 630,60 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/zadanie_32_0UvjZH6.jpg

Modernizacja terenów sportowo-rekreacyjnych w Lipowie i w Adamowie

Całkowity koszt
11 949,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/zadanie_33_Glu5d4w.jpg

Utworzenie Centrum Aktywizacji Ruchowej (CAR) nad jeziorem Kraksy

Całkowity koszt
1 164 244,80 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/zadanie_34_z8Wewak.jpg

Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji

Całkowity koszt
45 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA__Termomodernizacja_budynku_VUZzvS8.jpg

Dofinansowanie „Przebudowy wraz z wyposażeniem Sali edukacyjnej „Ognik” w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Olsztynie

Całkowity koszt
5 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_pierwsza-pomoc.jpg

Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Biskupcu

Całkowity koszt
100 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_wykup-gruntow-pod-inwestycje-gminne_BBECupp.jpg

Wniesienie udziałów do ZNL Spółka z oo. w Biskupcu

Całkowity koszt
2 227 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_e-urzad_1_0nxTH1o.jpg

Dotacja celowa na zakup sprzętu informatycznego dla CKTiS

Całkowity koszt
133 500,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_wykup-gruntow-pod-inwestycje-gminne_hBxh3S8.jpg

Dotacja celowa na zakup samochodu przez CKTiS

Całkowity koszt
62 900,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań

Wydatki inwestycyjne

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_budowa-sieci-wodociagowej_qanMB6J.jpg

Całkowity koszt

93 380,01 zł

Budowa urządzeń zaopatrzenia w wodę na terenie gminy

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/zadanie_2_2fJep3q.jpg

Całkowity koszt

239 800,00 zł

Budowa pobocza utwardzonego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1458N Rzeck-Rusek Wielki

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/zadanie_3_eFxDyiT.jpg

Całkowity koszt

46 095,00 zł

Budowa drogi w ciągu ulic: Żelazna- Żytnia, Tartaczna w Biskupcu

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_budowa-drog_hHrIIH0.jpg

Całkowity koszt

7 995,00 zł

Przebudowa drogi gminnej we wsi Biesowo gm. Biskupiec

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_wykup-gruntow-pod-inwestycje-gminne_ZZObCYa.jpg

Całkowity koszt

186,34 zł

Wykup nieruchomości

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/zadanie_6_p6qIaEJ.jpg

Całkowity koszt

5 418 120,36 zł

Budowa budynku komunalnego w Biskupcu

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/zadanie_7_e0P6noW.jpg

Całkowity koszt

2 285 863,20 zł

Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego z budową windy

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/zadanie_8_4JyppFz.jpg

Całkowity koszt

206 805,54 zł

Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/zadanie_9_MZCy5VD.jpg

Całkowity koszt

2 385 812,56 zł

Utworzenie Centrum Zawodowego w Biskupcu

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/zadanie_10_PNzq1Z1.jpg

Całkowity koszt

247 063,33 zł

Modernizacja strażnicy w Droszewie

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/zadanie_11_xmdYwz0.jpg

Całkowity koszt

21 821,50 zł

Zakup samochodu dla OSP

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/zadanie_12_B5M6lnm.jpg

Całkowity koszt

22 400,00 zł

Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgoju

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/zadanie_13_PT7DqDl.jpg

Całkowity koszt

42 000,00 zł

Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej w Kobułtach

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/zadanie_14_6t9OtzR.jpg

Całkowity koszt

165 115,20 zł

Zakup informatycznego sprzętu sieciowego

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/przedszkole_5_OQRpbNZ.jpg

Całkowity koszt

64 700,00 zł

Wymiana pokrycia dachowego budynku przedszkola Przedszkola Nr 5 w Biskupcu

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/zadanie_16_GEdCaX4.jpg

Całkowity koszt

68 349,73 zł

Budowa kanalizacji na terenie miasta i gminy

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/termomodernizacja_w35lOCE.JPG

Całkowity koszt

6 079 737,28 zł

Termomodernizacja obiektów publicznych na terenie miasta i gminy Biskupiec

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_oswietlenie-uliczne_awveDzB.jpg

Całkowity koszt

39 372,30 zł

Modernizacja oświetlenia drogowego - I etap

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/zadanie_19_iiemLfc.jpg

Całkowity koszt

63 093,00 zł

Budowa placu zabaw w miejscowości Stanclewo

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_mini-teznia_iRv6IIA.jpg

Całkowity koszt

11 000,00 zł

Zabudowa wiaty w Kamionce

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/zadanie_21_TWdlUBF.jpg

Całkowity koszt

450 000,00 zł

Budowa infrastruktury odcinka ul. Polnej

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/zadanie_22_badLfDG.jpg

Całkowity koszt

12 000,00 zł

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Labuszewo

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/poprawa_cWfb11x.jpg

Całkowity koszt

9 499,00 zł

Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec (etap II)

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/zadanie_24_o3VqZ3q.jpg

Całkowity koszt

98 034,73 zł

Modernizacja grobli przy zbiorniku retencyjnym

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_wymiana-piecow_xU4Zwb3.jpg

Całkowity koszt

15 000,00 zł

Zakup pieca ekologicznego do świetlicy w Borkach Wlk.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/zadanie_26_SrLsPGA.jpg

Całkowity koszt

540 972,24 zł

Budowa świetlicy w Wilimach

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/zadanie_27_kFGZbBT.jpg

Całkowity koszt

1 885 354,33 zł

Nadanie funkcji kulturalnych budynku przy ul. Matejki 5 w Biskupcu

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/zadanie_28_6Y9ix3N.jpg

Całkowity koszt

11 707 182,31 zł

Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/zadanie_29_SfK4MTd.jpg

Całkowity koszt

22 041,60 zł

Budowa Otwartej Strefy Aktywności Droszewo

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/zadanie_30_AGSm4El.jpg

Całkowity koszt

29 913,60 zł

Budowa Otwartej Strefy Aktywności Węgój

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/zadanie_31_Kvf77Xa.jpg

Całkowity koszt

39 630,60 zł

Budowa Otwartej Strefy Aktywności Rasząg

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/zadanie_32_0UvjZH6.jpg

Całkowity koszt

11 949,00 zł

Modernizacja terenów sportowo-rekreacyjnych w Lipowie i w Adamowie

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/zadanie_33_Glu5d4w.jpg

Całkowity koszt

1 164 244,80 zł

Utworzenie Centrum Aktywizacji Ruchowej (CAR) nad jeziorem Kraksy

Pozostałe wydatki majątkowe

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/zadanie_34_z8Wewak.jpg

Całkowity koszt

45 000,00 zł

Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA__Termomodernizacja_budynku_VUZzvS8.jpg

Całkowity koszt

5 000,00 zł

Dofinansowanie „Przebudowy wraz z wyposażeniem Sali edukacyjnej „Ognik” w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Olsztynie

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_pierwsza-pomoc.jpg

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Biskupcu

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_wykup-gruntow-pod-inwestycje-gminne_BBECupp.jpg

Całkowity koszt

2 227 000,00 zł

Wniesienie udziałów do ZNL Spółka z oo. w Biskupcu

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_e-urzad_1_0nxTH1o.jpg

Całkowity koszt

133 500,00 zł

Dotacja celowa na zakup sprzętu informatycznego dla CKTiS

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_wykup-gruntow-pod-inwestycje-gminne_hBxh3S8.jpg

Całkowity koszt

62 900,00 zł

Dotacja celowa na zakup samochodu przez CKTiS

05

Fundusz sołecki

Rada gminy Biskupiec zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/1_solectwo_T1bJmwA.jpg

Całkowity koszt

529 887,38 zł

Kwota wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019r. - 529 887,38 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 446 144,58 zł, min. są to remonty obiektów i urządzeń w sołectwach, zakup pozostałych środków trwałych min. urządzeń placów zabaw, kosiarek (o wartości poniżej 10.000zł),

- wydatki majątkowe - 83 742,80 zł.

Dofinansowanie z budżetu Państwa to 26,02%, co stanowi kwotę 138 851,69 zł. Gmina dokłada różnicę, czyli 391 035, 69 zł.

Zobacz pełną listę zadań

Fundusz sołecki

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/1_solectwo_T1bJmwA.jpg

Całkowity koszt

529 887,38 zł

Kwota wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019r. - 529 887,38 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 446 144,58 zł, min. są to remonty obiektów i urządzeń w sołectwach, zakup pozostałych środków trwałych min. urządzeń placów zabaw, kosiarek (o wartości poniżej 10.000zł),

- wydatki majątkowe - 83 742,80 zł.

Dofinansowanie z budżetu Państwa to 26,02%, co stanowi kwotę 138 851,69 zł. Gmina dokłada różnicę, czyli 391 035, 69 zł.

Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Biskupiec?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Biskupiec (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.