Gmina Świdnica

Sprawozdanie budżetowe

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Świdnica
i razem ze mną mieszka oficjalnie
17 155
mieszkańców
W 2019 roku dochody ogółem wyniosły
85 584 215,59 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
22.1%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
PIT
18 915 346 zł
22.1%
CIT
CIT
290 877,91 zł
0.34%
Podatki od nieruchomości
Podatki od nieruchomości
10 088 339,15 zł
11.79%
Inne podatki i opłaty lokalne
Inne podatki i opłaty lokalne
8 502 104,75 zł
9.93%
Dotacje
Dotacje
29 002 907,95 zł
33.89%
Subwencje
Subwencje
16 553 606 zł
19.34%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
2 231 033,83 zł
2.61%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2019 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
87 341 465,74 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
14 351 407,58 zł
stanowiły 16% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
16%
14 351 407,58 zł
Wydatki bieżące
84%
72 990 058,16 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
37.98%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_WYDATKI_176x112_G.SWIDNICA_oswiata-wychowanie.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
24 300 434,82 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_G.SWIDNICA_rodzina.svg
Rodzina
całkowity koszt
20 507 482,84 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_G.SWIDNICA_transport-lacznosc.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
8 184 940,12 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_G.SWIDNICA_administracja-publiczna.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
8 125 452,92 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_G.SWIDNICA_gospodarka-komunalna.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
7 999 553,98 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_G.SWIDNICA_pomoc-spoleczna.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
4 174 643,09 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_G.SWIDNICA_kultura-dziedzictwo.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 940 201,42 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_G.SWIDNICA_rolnictwo-lowiectwo.svg
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
2 703 626,75 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_G.SWIDNICA_gospodarka-mieszkaniowa.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
2 033 444,41 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_G.SWIDNICA_kultura-fizyczna.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 979 078,82 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_G.SWIDNICA_Eedukacja-opieka-wychowawcza.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 259 028,94 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_G.SWIDNICA_dlug-publiczny.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 229 589,05 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_G.SWIDNICA_energia-gaz-woda.svg
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
1 092 654,15 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_G.SWIDNICA_bezpieczenstwo-publiczne.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
606 988,80 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_G.SWIDNICA_rozne-rozliczenia.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
204 345,63 zł

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świdnicy za rok 2019

Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_WYDATKI_176x112_G.SWIDNICA_oswiata-wychowanie.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
24 300 434,82 zł
Wydatki bieżące
22 110 988,47 zł
Wydatki majątkowe
2 189 446,35 zł
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_G.SWIDNICA_rodzina.svg
Rodzina
całkowity koszt
20 507 482,84 zł
Wydatki bieżące
20 507 482,84 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_G.SWIDNICA_transport-lacznosc.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
8 184 940,12 zł
Wydatki bieżące
2 736 135,76 zł
Wydatki majątkowe
5 448 804,36 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_G.SWIDNICA_administracja-publiczna.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
8 125 452,92 zł
Wydatki bieżące
7 993 452,92 zł
Wydatki majątkowe
132 000,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_G.SWIDNICA_gospodarka-komunalna.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
7 999 553,98 zł
Wydatki bieżące
5 118 188,37 zł
Wydatki majątkowe
2 881 365,61 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_G.SWIDNICA_pomoc-spoleczna.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
4 174 643,09 zł
Wydatki bieżące
4 169 643,09 zł
Wydatki majątkowe
5 000,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_G.SWIDNICA_kultura-dziedzictwo.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 940 201,42 zł
Wydatki bieżące
2 371 274,73 zł
Wydatki majątkowe
568 926,69 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_G.SWIDNICA_rolnictwo-lowiectwo.svg
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
2 703 626,75 zł
Wydatki bieżące
1 624 228,33 zł
Wydatki majątkowe
1 079 398,42 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_G.SWIDNICA_gospodarka-mieszkaniowa.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
2 033 444,41 zł
Wydatki bieżące
1 038 758,97 zł
Wydatki majątkowe
994 685,44 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_G.SWIDNICA_kultura-fizyczna.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 979 078,82 zł
Wydatki bieżące
1 639 298,11 zł
Wydatki majątkowe
339 780,71 zł
Obsługa długu publicznego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_G.SWIDNICA_Eedukacja-opieka-wychowawcza.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 259 028,94 zł
Wydatki bieżące
1 259 028,94 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_G.SWIDNICA_dlug-publiczny.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 229 589,05 zł
Wydatki bieżące
1 229 589,05 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_G.SWIDNICA_energia-gaz-woda.svg
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
1 092 654,15 zł
Wydatki bieżące
392 654,15 zł
Wydatki majątkowe
700 000,00 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_G.SWIDNICA_bezpieczenstwo-publiczne.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
606 988,80 zł
Wydatki bieżące
594 988,80 zł
Wydatki majątkowe
12 000,00 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_G.SWIDNICA_rozne-rozliczenia.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
204 345,63 zł
Wydatki bieżące
204 345,63 zł
Wydatki bieżące
12 940 401,42 zł
Wydatki majątkowe
187 259,77 zł
Szkoły podstawowe
13 127 661,19 zł
Wydatki bieżące
3 859 280,60 zł
Wydatki majątkowe
2 002 186,58 zł
Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego
5 861 467,18 zł
Wydatki bieżące
1 575 338,98 zł
Realizacja zadań wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
1 575 338,98 zł
Wydatki bieżące
1 319 492,01 zł
Gimnazja
1 319 492,01 zł
Wydatki bieżące
1 026 744,20 zł
Dowożenie uczniów do szkół
1 026 744,20 zł
Wydatki bieżące
239 487,40 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne
239 487,40 zł
Wydatki bieżące
109 424,90 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych
109 424,90 zł
Wydatki bieżące
61 837,61 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
61 837,61 zł
Wydatki bieżące
978 981,35 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu środków europejskich

Pozostała działalność
978 981,35 zł
Wydatki bieżące
14 178 549,12 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Świadczenia wychowawcze
14 178 549,12 zł
Wydatki bieżące
5 361 016,73 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
5 361 016,73 zł
Wydatki bieżące
751 071,65 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Wspieranie rodziny
751 071,65 zł
Wydatki bieżące
97 069,73 zł

Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Wydatek pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa

Składki na ubezpieczenia zdrowotne
97 069,73 zł
Wydatki bieżące
90 392,73 zł
Rodziny zastępcze
90 392,73 zł
Wydatki bieżące
28 500,53 zł
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
28 500,53 zł
Wydatki bieżące
882,35 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Karta Dużej Rodziny
882,35 zł
Wydatki bieżące
709 441,19 zł
Wydatki majątkowe
4 079 458,28 zł
Drogi publiczne gminne
4 788 899,47 zł
Wydatki bieżące
1 996 360,81 zł
Lokalny transport zbiorowy
1 996 360,81 zł
Wydatki majątkowe
601 757,09 zł
Drogi publiczne powiatowe
601 757,09 zł
Wydatki majątkowe
407 568,92 zł
Drogi publiczne wojewódzkie
407 568,92 zł
Wydatki majątkowe
360 020,07 zł
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
360 020,07 zł
Wydatki bieżące
30 333,76 zł
Pozostała działalność
30 333,76 zł
Wydatki bieżące
5 824 303,02 zł
Wydatki majątkowe
132 000,00 zł
Urzędy gmin
5 956 303,02 zł
Wydatki bieżące
951 911,09 zł
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
951 911,09 zł
Wydatki bieżące
296 076,85 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
296 076,85 zł
Wydatki bieżące
290 994,82 zł
Rady gmin
290 994,82 zł
Wydatki bieżące
108 286,39 zł
Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą
108 286,39 zł
Wydatki bieżące
68 897,66 zł

Wdatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Urzędy wojewódzkie
68 897,66 zł
Wydatki bieżące
452 983,09 zł
Pozostała działalność
452 983,09 zł
Wydatki bieżące
3 336 676,33 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Gospodarka odpadami komunalnymi
3 336 676,33 zł
Wydatki bieżące
26 802,00 zł
Wydatki majątkowe
2 163 921,17 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
2 190 723,17 zł
Wydatki bieżące
722 121,65 zł
Wydatki majątkowe
352 199,21 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
1 074 320,86 zł
Wydatki bieżące
476 386,84 zł
Oczyszczanie miast i wsi
476 386,84 zł
Wydatki bieżące
187 050,27 zł
Wydatki majątkowe
179 695,75 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
366 746,02 zł
Wydatki bieżące
147 639,59 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
147 639,59 zł
Wydatki bieżące
8 318,81 zł
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
8 318,81 zł
Wydatki bieżące
1 561,26 zł
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych
1 561,26 zł
Wydatki bieżące
211 631,62 zł
Wydatki majątkowe
185 549,48 zł
Pozostała działalność
397 181,10 zł
Wydatki bieżące
1 133 761,38 zł
Ośrodki pomocy społecznej
1 133 761,38 zł
Wydatki bieżące
1 130 997,21 zł
Domy pomocy społecznej
1 130 997,21 zł
Wydatki bieżące
712 785,47 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
712 785,47 zł
Wydatki bieżące
313 428,14 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Zasiłki stałe
313 428,14 zł
Wydatki bieżące
251 105,84 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
251 105,84 zł
Wydatki bieżące
190 313,35 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
190 313,35 zł
Wydatki bieżące
130 931,72 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
130 931,72 zł
Wydatki bieżące
41 595,60 zł
Programy polityki zdrowotnej
41 595,60 zł
Wydatki bieżące
37 302,78 zł
Dodatki mieszkaniowe
37 302,78 zł
Wydatki bieżące
28 648,56 zł

Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Wydatek pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa

Składki na ubezpieczenia zdrowotne
28 648,56 zł
Wydatki majątkowe
5 000,00 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Zwalczanie narkomanii
5 000,00 zł
Wydatki bieżące
4 332,60 zł
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
4 332,60 zł
Wydatki bieżące
194 440,44 zł
Pozostała działalność
194 440,44 zł
Wydatki bieżące
2 010 096,73 zł
Wydatki majątkowe
568 926,69 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
2 579 023,42 zł
Wydatki bieżące
281 178,00 zł
Biblioteki
281 178,00 zł
Wydatki bieżące
80 000,00 zł
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
80 000,00 zł
Wydatki majątkowe
1 079 398,42 zł
Infratruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
1 079 398,42 zł
Wydatki bieżące
638 256,08 zł
Molieracje wodne
638 256,08 zł
Wydatki bieżące
41 781,32 zł
Izby rolnicze
41 781,32 zł
Wydatki bieżące
944 190,93 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Pozostała działalność
944 190,93 zł
Wydatki bieżące
812 854,33 zł
Wydatki majątkowe
550 585,44 zł
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
1 363 439,77 zł
Wydatki bieżące
225 904,64 zł
Wydatki majątkowe
444 100,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
670 004,64 zł
Wydatki bieżące
1 394 664,11 zł
Wydatki majątkowe
123 549,86 zł
Obiekty sportowe
1 518 213,97 zł
Wydatki bieżące
244 634,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
244 634,00 zł
Wydatki majątkowe
216 230,85 zł
Pozostała działalność
216 230,85 zł
Wydatki bieżące
560 435,07 zł
Świetlice szkolne
560 435,07 zł
Wydatki bieżące
496 428,69 zł
Szkolne schronienia młodzieżowe
496 428,69 zł
Wydatki bieżące
108 103,20 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
108 103,20 zł
Wydatki bieżące
68 100,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
68 100,00 zł
Wydatki bieżące
20 021,78 zł
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
20 021,78 zł
Wydatki bieżące
5 940,20 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
5 940,20 zł
Wydatki bieżące
1 229 589,05 zł
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
1 229 589,05 zł
Wydatki bieżące
392 654,15 zł
Wydatki majątkowe
700 000,00 zł
Dostarczanie wody
1 092 654,15 zł
Wydatki bieżące
535 032,25 zł
Wydatki majątkowe
12 000,00 zł
Ochotnicze straże pożarne
547 032,25 zł
Wydatki bieżące
16 020,00 zł
Komendy wojewódzkie Policji
16 020,00 zł
Wydatki bieżące
39 530,65 zł
Zarządzanie kryzysowe
39 530,65 zł
Wydatki bieżące
1 000,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Obrona cywilna
1 000,00 zł
Wydatki bieżące
3 405,90 zł
Pozostała działalność
3 405,90 zł
Wydatki bieżące
110 720,93 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
110 720,93 zł
Wydatki bieżące
93 116,14 zł
Działalność usługowa
93 116,14 zł
Wydatki bieżące
508,56 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Obrona narodowa
508,56 zł
04

Zadania inwestycyjne

Świdnica w 2019 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
14 351 407,58 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
65.36%
Infrastruktura
34.64%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
9 380 568,39 zł
4 970 839,19 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/kanalizacja_fVz1pRH.jpg

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Budowa kanalizacji sanitarnej w Makowicach i Wilkowie wraz z kolektorem tłocznym;
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla aglomeracji Lutomia Dolna w ramach RPO IT AW;
Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie;
Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków;
Dotacja celowa do urządzeń służących do podnoszenia ciśnienia przy przyłączach kanalizacji sanitarnej.

Całkowity koszt
1 259 094,17 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/drogi_4GeiOXR.jpg

Budowa dróg i ulic

Budowa, przebudowa i modernizacja dróg i chodników;
Dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy;
Budowa parkingu w Lubachowie;
Burkatów - Bystrzyca Górna droga dojazdowa do gruntów rolnych;
Wykonanie projektów.

Całkowity koszt
5 448 804,36 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswietlenie_fXMvlso.jpg

Oświetlenie

Modernizacja oświetlenia w gminie;
Budowa i modernizacja terenów rekreacyjnych.

Całkowity koszt
508 748,69 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/ochrona_srodowiska_3DF2Gew.jpg

Ochrona środowiska

Budowa dróg rowerowych oraz wymiana części oświetlenia na energooszczędne w celu ograniczenia niskiej emisji;
Dotacja celowa na wymianę kotłów c.o. na ekologiczne.

Całkowity koszt
2 163 921,17 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/modernizacja_budynkow_bQsaztZ.jpg

Modernizacja budynków

Przebudowa budynku mieszkalnego w Pszennie;
Wykup działek.

Całkowity koszt
994 685,44 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/bezpieczenstwo_ITuMYAP.jpg

Bezpieczeństwo

Dofinansowanie OSP Burkatów do zakupu defibrylatora oraz szkolenie z zakresu posługiwania się nim;
Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu urządzenia "Drager Drug Test 5000" dla Komendy Powiatowej Policji.

Całkowity koszt
17 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/placowki_oswiatowe_dM1ETst.jpg

Placówki oświatowe

Przebudowa i modernizacja obiektów szkolnych;
Budowa sali gimnastycznej;
Przebudowa i modernizacja obiektów przedszkolnych.

Całkowity koszt
2 189 446,35 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/kultura_PYKa9gr.jpg

Kultura

Dotacja dla GOKSiR projekt przebudowy świetlicy wiejskiej w Lubachowie oraz na dostosowanie świetlicy wiejskiej w Pszennie do prowadzenia nowych form działalności kulturalnej;
Budowa świetlicy wiejskiej w Gołkowie;
Budowa demonstracyjnego budynku wielofunkcyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej;
Dotacja dla GOKSiR na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej.

Całkowity koszt
568 926,69 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/sport_i_rekreacja_h5KcwXM.jpg

Sport i rekreacja

Dotacja dla GOKSiR na zakup i montaż urządzeń zabawowych oraz na zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych;
Dotacja dla GOKSiR na wykonanie ogrodzenia boiska do piłki plażowej wraz z ławkami, oświetleniem;
Wykonanie placu zabaw w Komorowie w ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi;
Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy.

Całkowity koszt
368 780,71 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań

Infrastruktura

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/kanalizacja_fVz1pRH.jpg

Całkowity koszt

1 259 094,17 zł

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Budowa kanalizacji sanitarnej w Makowicach i Wilkowie wraz z kolektorem tłocznym;
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla aglomeracji Lutomia Dolna w ramach RPO IT AW;
Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie;
Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków;
Dotacja celowa do urządzeń służących do podnoszenia ciśnienia przy przyłączach kanalizacji sanitarnej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/drogi_4GeiOXR.jpg

Całkowity koszt

5 448 804,36 zł

Budowa dróg i ulic

Budowa, przebudowa i modernizacja dróg i chodników;
Dotacja do budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy;
Budowa parkingu w Lubachowie;
Burkatów - Bystrzyca Górna droga dojazdowa do gruntów rolnych;
Wykonanie projektów.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswietlenie_fXMvlso.jpg

Całkowity koszt

508 748,69 zł

Oświetlenie

Modernizacja oświetlenia w gminie;
Budowa i modernizacja terenów rekreacyjnych.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/ochrona_srodowiska_3DF2Gew.jpg

Całkowity koszt

2 163 921,17 zł

Ochrona środowiska

Budowa dróg rowerowych oraz wymiana części oświetlenia na energooszczędne w celu ograniczenia niskiej emisji;
Dotacja celowa na wymianę kotłów c.o. na ekologiczne.

Sprawy społeczne, kultura i sport

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/modernizacja_budynkow_bQsaztZ.jpg

Całkowity koszt

994 685,44 zł

Modernizacja budynków

Przebudowa budynku mieszkalnego w Pszennie;
Wykup działek.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/bezpieczenstwo_ITuMYAP.jpg

Całkowity koszt

17 000,00 zł

Bezpieczeństwo

Dofinansowanie OSP Burkatów do zakupu defibrylatora oraz szkolenie z zakresu posługiwania się nim;
Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu urządzenia "Drager Drug Test 5000" dla Komendy Powiatowej Policji.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/placowki_oswiatowe_dM1ETst.jpg

Całkowity koszt

2 189 446,35 zł

Placówki oświatowe

Przebudowa i modernizacja obiektów szkolnych;
Budowa sali gimnastycznej;
Przebudowa i modernizacja obiektów przedszkolnych.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/kultura_PYKa9gr.jpg

Całkowity koszt

568 926,69 zł

Kultura

Dotacja dla GOKSiR projekt przebudowy świetlicy wiejskiej w Lubachowie oraz na dostosowanie świetlicy wiejskiej w Pszennie do prowadzenia nowych form działalności kulturalnej;
Budowa świetlicy wiejskiej w Gołkowie;
Budowa demonstracyjnego budynku wielofunkcyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej;
Dotacja dla GOKSiR na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/sport_i_rekreacja_h5KcwXM.jpg

Całkowity koszt

368 780,71 zł

Sport i rekreacja

Dotacja dla GOKSiR na zakup i montaż urządzeń zabawowych oraz na zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych;
Dotacja dla GOKSiR na wykonanie ogrodzenia boiska do piłki plażowej wraz z ławkami, oświetleniem;
Wykonanie placu zabaw w Komorowie w ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi;
Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy.

05

Fundusz sołecki

Rada gminy Świdnica zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Bojanice_FBVHxhN.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Bolescin_2Ops9kL.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Burkatow_MVrgqZc.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Bystrzyca-Dolna_FMKgggl.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Bystrzyca_Gorna_tTyNvq3.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Gogolow_tw6kvS2.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Grodziszcze_HS1UDhs.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Jagodnik_1E3lVw3.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Jakubow_p7hVDfm.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Komorow_yDeKVcY.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Krzczonow_5pBohdH.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Krzyzowa_jleK9BE.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Lubachow_C9cbAuE.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Lutomia-dolna_5oaiew0.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Lutomia-gorna_Uj4ZWrL.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Makowice_UILgZei.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Milochow_c83Q9aJ.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Modliszow_Ag33qlv.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Mokrzeszow_wRwLXXh.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Niegoszow_DJX94oS.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Opoczka_8tScCmZ.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Pankow_Pf82gtt.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Pogorzala_bSCC4SU.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Pszenno_sf9tNCU.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Slotwina_2N5tblG.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Sulislawice_SiRgiEW.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Stachowice_EAIXX0l.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Wieruszow_WP2oPRx.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Wilkow_cY3QlH7.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Wisniowa_yBALqI2.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Witoszow-dolny_Gm3AFWF.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Witoszowg-gorny_Rwdy1Ap.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Zawiszow_D7miLuO.jpg

Całkowity koszt

26 832,84 zł

Bojanice

Estetyka wioski;
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich;
Oświetlenie wioski;
Ochotnicza Straż Pożarna;
Zakupy inwestycyjne - brami do piłki nożnej, garaż blaszany, wiaty przystankowe.

Całkowity koszt

31 632,69 zł

Boleścin

Utrzymanie porządku i estetyki wsi;
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich;
Doposażenie sołectwa oraz świetlicy wiejskiej;
Zorganizowanie czasu wolnego dla mieszkańców;
Zakypu inwestycyjne - sprzęt dla drużyny tenisa stołowego, materiały i usługi związane z budową monitoringu.

Całkowity koszt

35 001,31 zł

Burkatów

Utrzymanie porządku i estetyki wsi;
Obsługa strony internetowej;
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich;
Promocja wsi;
Dofinansowanie OSP Burkatów do zakupu defibrylatora oraz szkolenie z jego obsługi;
Promocja zdrowych postaw wśród dzieci i młodzieży;
Dofinansowanie teatrzyku "Pogwarki";
Wypełnienie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.

Całkowity koszt

34 043,11 zł

Bystrzyca Dolna

Organizacja Mikołajek dla dzieci, Dnia seniora, zabawy integracyjnej, Dnia dziecka, turnieju im. Darka Bezegłów, Dożynek Gminnych i Wiejskich;
Wykonanie ogrodzenia boiska do piłki plażowej wraz z ławkami, oświetleniem;
Rozbudowa siłowni przy boisku sportowym;
Doposażenie i remont placu zabaw;
Zakupy inwestycyjne do utrzymania estetyki wsi.

Całkowity koszt

32 960,96 zł

Bystrzyca Górna

Estetyka wsi,
Imprezy okolicznościowe,
Doposażenie świetlicy wiejskiej i Ochotniczej Straży Pożarnej,
Kultura i sport na wsi,
Modernizacja strony internetowej, obiektów sportowo-rekreacyjnych;
Zakupy inwestycyjne.

Całkowity koszt

19 727,56 zł

Gogołów

Utrzymanie porządku i estetyka wsi;
Doposażenie OSP;
Rozwój kultury lokalnej na wsi;
Modernizacja oświetlenia.

Całkowity koszt

38 857,60 zł

Grodziszcze

Doposażenie świetlicy;
Doposażenie OSP - zakup materiałów i usług;
Utrzymanie porządku i estetyka wsi;
Doposażenie i utrzymanie boiska sportowego;
Organizacja uroczystości wiejskich;
Obsługa strony internetowej i domeny;
Utrzymanie terenu wokół boiska sportowego.

Całkowity koszt

16 343,37 zł

Jagodnik

Organizacja imprez i uroczystości wiejskich;
Zakup i montaż urządzeń zabawowych;
Utrzymanie porządku i estetyka wsi;
Modernizacja oświetlenia na terenie wsi;
Zakup kostki brukowej na plac zabaw.

Całkowity koszt

11 421,78 zł

Jakubów

Estetyka wsi oraz zakup materiałów i usług;
Utrzymanie i doposażenie placu zabaw;
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich;
Dofinansowanie projektu odwodnienia drogi gminnej.

Całkowity koszt

38 362,61 zł

Komorów

Estetyka wsi;
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich;
Zakup i montaż urządzeń zabawowych.

Całkowity koszt

19 514,69 zł

Krzczonów

Utrzymanie porządku i estetyka wsi;
Odtwarzanie i oczyszczanie stawu wiejskiego - umocnienie brzegów stawu;
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich, świetlicowych oraz doposażenie Świetlicy Wiejskiej;
Zakup urządzeń na plac zabaw.

Całkowity koszt

16 591,95 zł

Krzyżowa

Oświetlenie wsi;
Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej;
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich;
Utrzymanie porządku i estetyki wsi;
Utwardzenie drogi gminnej.

Całkowity koszt

22 163,62 zł

Lubachów

Projekt przebudowy świetlicy wiejskiej w Lubachowie;
Zaprojektowanie, wykonanie i prowadzenie strony internetowej;
Zakup opraw oświetleniowych i doświetlenie ulic;
Utrzymanie porządku i estetyka wsi;
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich.

Całkowity koszt

38 869,74 zł

Lutomia Dolna

Rozwój kultury lokalnej w tym organizacja imprez i uroczystości wiejskich dla mieszkańców;
Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży;
Estetyka wsi - zakup materiałów i usług;
Doposażenie placu zabaw w Lutomi Małej;
Doposażenie świetlicy wiejskiej w Lutomi;
Doposażenie OSP Lutmia;
Zakupy inwestycyjne.

Całkowity koszt

38 725,32 zł

Lutomia Górna

Organizacja imprez i uroczystości wiejskich;
Utrzymanie porządku i estetyka wsi;
Zakup urządzeń na plac zabaw siłownia zewnętrzna;
Doposażenie OSP Lutomia;
Remont świetlicy wiejskiej Lutomia Górna 73;
Zakupy inwestycyjne.

Całkowity koszt

14 332,70 zł

Makowice

Doposażenie, utrzymanie boiska sportowego;
Estetyka wsi;
Organizacja imprez wiejskich;
Doposażenie sprzętu sportowego na świetlicę wiejską.

Całkowity koszt

15 066,56 zł

Miłochów

Estetyka wsi: zakup materiałów i usług;
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich;
Zagospodarowanie placu zabaw zakup urządzeń.

Całkowity koszt

14 915,27 zł

Modliszów

Utrzymanie porządku i estetyka wsi;
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich;
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej;
Prace remontowe w budynku gospodarczym;
Doposażenie świetlicy.

Całkowity koszt

38 871,05 zł

Mokrzeszów

Organizacja imprez, uroczystości wiejskich;
Estetyka wsi;
Dofinansowanie Zespołu "Mokrzeszów" i OSP;
Doposażenie świetlicy wiejskiej i boiska sportowego.

Całkowity koszt

12 542,35 zł

Niegoszów

Utrzymanie porządku i estetyka wsi;
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich;
Zagospodarowanie terenu przy blaszanym garażu;
Zakup namiotu.

Całkowity koszt

17 932,23 zł

Opoczka

Utrzymanie porządku i estetyka wsi;
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich;
Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej;
Modernizacja placu zabaw;
Doposażenie świetlicy.

Całkowity koszt

17 325,87 zł

Panków

Utrzymanie porządku i estetyki wsi;
Rozwój kulturalny wsi;
Doposażenie świetlicy;
Modernizacja i utrzymanie boiska sportowego.

Całkowity koszt

17 180,55 zł

Pogorzała

Projekt - remont drogi gminnej;
Utrzymanie esetyki wsi;
Doposażenie OSP;
Imprezy okolicznościowe - zakup materiałów i usług;
Wykończenie parkingu przy świetlicy wiejskiej;
Zakupy inwestycyjne.

Całkowity koszt

38 831,60 zł

Pszenno

Utrzymanie porządku i estetyka wsi;
Utrzymanie porządku na boisku sportowym;
Rozwój kultury wiejskiej;
Budowa chodników;
Prowadzenie strony internetowej.

Całkowity koszt

38 875,27 zł

Słotwina

Utrzymanie porządku i estetyka wsi;
Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych;
Rozwój infrastruktury sportowej oraz modernizacja boiska;
Oznakowanie wsi oraz tablice informacyjne;
Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych znajdujących się w obrębie i na placu zabaw, świetlicy wiejskiej, zbiornika wodnego.

Całkowity koszt

11 963,20 zł

Sulisławice

Utrzymanie porządku i estetyka wsi;
Rozwój kultury lokalnej;
Oświetlenie dojścia do przystanku.

Całkowity koszt

6 098,84 zł

Stachowice

Estetyka wsi;
Kultura i rozrywka;
Straż OSP Lutomia;
Rozwój infrastruktury sportowej;
Zakupy inwestycyjne.

Całkowity koszt

12 481,03 zł

Wieruszów

Doświetlenie wsi;
Integracja mieszkańców;
Zagospodarowanie działki gminnej;
Utrzymanie porządku na placu zabaw.

Całkowity koszt

20 728,91 zł

Wilków

Modernizacja terenów rekreacyjnych przy boisku sportowym;
Estetyka wsi;
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich;
Zakupy inwestycyjne.

Całkowity koszt

15 092,40 zł

Wiśniowa

Utrzymanie porządku i estetyka wsi;
Zakup przystanku autobusowego;
Utrzymanie porządku na stadionie i szatni, koszenie trawy;
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich;
Oświetlnie przy drodze rowerowej.

Całkowity koszt

38 859,49 zł

Witoszów Dolny

Utrzymanie porządku i estetyki wsi, zakup materiałów i usług;
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich;
Doposażenie świetlicy wiejskiej "Leśniczówka";
Doposażenie remizy strażackiej;
Doposażenie w sprzęt sportowy, odzież i utrzymanie boiska sportowego w Witoszowie Dolnym;
Na potrzeby zespołu "Ale Babki".

Całkowity koszt

20 525,06 zł

Witoszów Górny

Utrzymanie estetyki wsi;
Sprzątanie przystanków;
Obsługa zebrań i dożynek itp.;
Sport i rekreacja;
Doposażenie świetlicy;
Dofinansowanie straży pożarnej.

Całkowity koszt

12 244,81 zł

Zawiszów

Utrzymanie porządku i estetyka wsi;
Remont świetlicy wiejskiej;
Uzupełnienie ogrodzenia placu zabaw;
Zakup sprzętu służącego do organizacji imprez wiejskich;
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich.

Zobacz pełną listę zadań

Fundusz sołecki

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Bojanice_FBVHxhN.jpg

Całkowity koszt

26 832,84 zł

Bojanice

Estetyka wioski;
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich;
Oświetlenie wioski;
Ochotnicza Straż Pożarna;
Zakupy inwestycyjne - brami do piłki nożnej, garaż blaszany, wiaty przystankowe.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Bolescin_2Ops9kL.jpg

Całkowity koszt

31 632,69 zł

Boleścin

Utrzymanie porządku i estetyki wsi;
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich;
Doposażenie sołectwa oraz świetlicy wiejskiej;
Zorganizowanie czasu wolnego dla mieszkańców;
Zakypu inwestycyjne - sprzęt dla drużyny tenisa stołowego, materiały i usługi związane z budową monitoringu.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Burkatow_MVrgqZc.jpg

Całkowity koszt

35 001,31 zł

Burkatów

Utrzymanie porządku i estetyki wsi;
Obsługa strony internetowej;
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich;
Promocja wsi;
Dofinansowanie OSP Burkatów do zakupu defibrylatora oraz szkolenie z jego obsługi;
Promocja zdrowych postaw wśród dzieci i młodzieży;
Dofinansowanie teatrzyku "Pogwarki";
Wypełnienie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Bystrzyca-Dolna_FMKgggl.jpg

Całkowity koszt

34 043,11 zł

Bystrzyca Dolna

Organizacja Mikołajek dla dzieci, Dnia seniora, zabawy integracyjnej, Dnia dziecka, turnieju im. Darka Bezegłów, Dożynek Gminnych i Wiejskich;
Wykonanie ogrodzenia boiska do piłki plażowej wraz z ławkami, oświetleniem;
Rozbudowa siłowni przy boisku sportowym;
Doposażenie i remont placu zabaw;
Zakupy inwestycyjne do utrzymania estetyki wsi.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Bystrzyca_Gorna_tTyNvq3.jpg

Całkowity koszt

32 960,96 zł

Bystrzyca Górna

Estetyka wsi,
Imprezy okolicznościowe,
Doposażenie świetlicy wiejskiej i Ochotniczej Straży Pożarnej,
Kultura i sport na wsi,
Modernizacja strony internetowej, obiektów sportowo-rekreacyjnych;
Zakupy inwestycyjne.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Gogolow_tw6kvS2.jpg

Całkowity koszt

19 727,56 zł

Gogołów

Utrzymanie porządku i estetyka wsi;
Doposażenie OSP;
Rozwój kultury lokalnej na wsi;
Modernizacja oświetlenia.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Grodziszcze_HS1UDhs.jpg

Całkowity koszt

38 857,60 zł

Grodziszcze

Doposażenie świetlicy;
Doposażenie OSP - zakup materiałów i usług;
Utrzymanie porządku i estetyka wsi;
Doposażenie i utrzymanie boiska sportowego;
Organizacja uroczystości wiejskich;
Obsługa strony internetowej i domeny;
Utrzymanie terenu wokół boiska sportowego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Jagodnik_1E3lVw3.jpg

Całkowity koszt

16 343,37 zł

Jagodnik

Organizacja imprez i uroczystości wiejskich;
Zakup i montaż urządzeń zabawowych;
Utrzymanie porządku i estetyka wsi;
Modernizacja oświetlenia na terenie wsi;
Zakup kostki brukowej na plac zabaw.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Jakubow_p7hVDfm.jpg

Całkowity koszt

11 421,78 zł

Jakubów

Estetyka wsi oraz zakup materiałów i usług;
Utrzymanie i doposażenie placu zabaw;
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich;
Dofinansowanie projektu odwodnienia drogi gminnej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Komorow_yDeKVcY.jpg

Całkowity koszt

38 362,61 zł

Komorów

Estetyka wsi;
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich;
Zakup i montaż urządzeń zabawowych.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Krzczonow_5pBohdH.jpg

Całkowity koszt

19 514,69 zł

Krzczonów

Utrzymanie porządku i estetyka wsi;
Odtwarzanie i oczyszczanie stawu wiejskiego - umocnienie brzegów stawu;
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich, świetlicowych oraz doposażenie Świetlicy Wiejskiej;
Zakup urządzeń na plac zabaw.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Krzyzowa_jleK9BE.jpg

Całkowity koszt

16 591,95 zł

Krzyżowa

Oświetlenie wsi;
Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej;
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich;
Utrzymanie porządku i estetyki wsi;
Utwardzenie drogi gminnej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Lubachow_C9cbAuE.jpg

Całkowity koszt

22 163,62 zł

Lubachów

Projekt przebudowy świetlicy wiejskiej w Lubachowie;
Zaprojektowanie, wykonanie i prowadzenie strony internetowej;
Zakup opraw oświetleniowych i doświetlenie ulic;
Utrzymanie porządku i estetyka wsi;
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Lutomia-dolna_5oaiew0.jpg

Całkowity koszt

38 869,74 zł

Lutomia Dolna

Rozwój kultury lokalnej w tym organizacja imprez i uroczystości wiejskich dla mieszkańców;
Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży;
Estetyka wsi - zakup materiałów i usług;
Doposażenie placu zabaw w Lutomi Małej;
Doposażenie świetlicy wiejskiej w Lutomi;
Doposażenie OSP Lutmia;
Zakupy inwestycyjne.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Lutomia-gorna_Uj4ZWrL.jpg

Całkowity koszt

38 725,32 zł

Lutomia Górna

Organizacja imprez i uroczystości wiejskich;
Utrzymanie porządku i estetyka wsi;
Zakup urządzeń na plac zabaw siłownia zewnętrzna;
Doposażenie OSP Lutomia;
Remont świetlicy wiejskiej Lutomia Górna 73;
Zakupy inwestycyjne.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Makowice_UILgZei.jpg

Całkowity koszt

14 332,70 zł

Makowice

Doposażenie, utrzymanie boiska sportowego;
Estetyka wsi;
Organizacja imprez wiejskich;
Doposażenie sprzętu sportowego na świetlicę wiejską.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Milochow_c83Q9aJ.jpg

Całkowity koszt

15 066,56 zł

Miłochów

Estetyka wsi: zakup materiałów i usług;
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich;
Zagospodarowanie placu zabaw zakup urządzeń.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Modliszow_Ag33qlv.jpg

Całkowity koszt

14 915,27 zł

Modliszów

Utrzymanie porządku i estetyka wsi;
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich;
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej;
Prace remontowe w budynku gospodarczym;
Doposażenie świetlicy.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Mokrzeszow_wRwLXXh.jpg

Całkowity koszt

38 871,05 zł

Mokrzeszów

Organizacja imprez, uroczystości wiejskich;
Estetyka wsi;
Dofinansowanie Zespołu "Mokrzeszów" i OSP;
Doposażenie świetlicy wiejskiej i boiska sportowego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Niegoszow_DJX94oS.jpg

Całkowity koszt

12 542,35 zł

Niegoszów

Utrzymanie porządku i estetyka wsi;
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich;
Zagospodarowanie terenu przy blaszanym garażu;
Zakup namiotu.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Opoczka_8tScCmZ.jpg

Całkowity koszt

17 932,23 zł

Opoczka

Utrzymanie porządku i estetyka wsi;
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich;
Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej;
Modernizacja placu zabaw;
Doposażenie świetlicy.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Pankow_Pf82gtt.jpg

Całkowity koszt

17 325,87 zł

Panków

Utrzymanie porządku i estetyki wsi;
Rozwój kulturalny wsi;
Doposażenie świetlicy;
Modernizacja i utrzymanie boiska sportowego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Pogorzala_bSCC4SU.jpg

Całkowity koszt

17 180,55 zł

Pogorzała

Projekt - remont drogi gminnej;
Utrzymanie esetyki wsi;
Doposażenie OSP;
Imprezy okolicznościowe - zakup materiałów i usług;
Wykończenie parkingu przy świetlicy wiejskiej;
Zakupy inwestycyjne.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Pszenno_sf9tNCU.jpg

Całkowity koszt

38 831,60 zł

Pszenno

Utrzymanie porządku i estetyka wsi;
Utrzymanie porządku na boisku sportowym;
Rozwój kultury wiejskiej;
Budowa chodników;
Prowadzenie strony internetowej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Slotwina_2N5tblG.jpg

Całkowity koszt

38 875,27 zł

Słotwina

Utrzymanie porządku i estetyka wsi;
Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych;
Rozwój infrastruktury sportowej oraz modernizacja boiska;
Oznakowanie wsi oraz tablice informacyjne;
Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych znajdujących się w obrębie i na placu zabaw, świetlicy wiejskiej, zbiornika wodnego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Sulislawice_SiRgiEW.jpg

Całkowity koszt

11 963,20 zł

Sulisławice

Utrzymanie porządku i estetyka wsi;
Rozwój kultury lokalnej;
Oświetlenie dojścia do przystanku.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Stachowice_EAIXX0l.jpg

Całkowity koszt

6 098,84 zł

Stachowice

Estetyka wsi;
Kultura i rozrywka;
Straż OSP Lutomia;
Rozwój infrastruktury sportowej;
Zakupy inwestycyjne.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Wieruszow_WP2oPRx.jpg

Całkowity koszt

12 481,03 zł

Wieruszów

Doświetlenie wsi;
Integracja mieszkańców;
Zagospodarowanie działki gminnej;
Utrzymanie porządku na placu zabaw.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Wilkow_cY3QlH7.jpg

Całkowity koszt

20 728,91 zł

Wilków

Modernizacja terenów rekreacyjnych przy boisku sportowym;
Estetyka wsi;
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich;
Zakupy inwestycyjne.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Wisniowa_yBALqI2.jpg

Całkowity koszt

15 092,40 zł

Wiśniowa

Utrzymanie porządku i estetyka wsi;
Zakup przystanku autobusowego;
Utrzymanie porządku na stadionie i szatni, koszenie trawy;
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich;
Oświetlnie przy drodze rowerowej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Witoszow-dolny_Gm3AFWF.jpg

Całkowity koszt

38 859,49 zł

Witoszów Dolny

Utrzymanie porządku i estetyki wsi, zakup materiałów i usług;
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich;
Doposażenie świetlicy wiejskiej "Leśniczówka";
Doposażenie remizy strażackiej;
Doposażenie w sprzęt sportowy, odzież i utrzymanie boiska sportowego w Witoszowie Dolnym;
Na potrzeby zespołu "Ale Babki".

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Witoszowg-gorny_Rwdy1Ap.jpg

Całkowity koszt

20 525,06 zł

Witoszów Górny

Utrzymanie estetyki wsi;
Sprzątanie przystanków;
Obsługa zebrań i dożynek itp.;
Sport i rekreacja;
Doposażenie świetlicy;
Dofinansowanie straży pożarnej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Zawiszow_D7miLuO.jpg

Całkowity koszt

12 244,81 zł

Zawiszów

Utrzymanie porządku i estetyka wsi;
Remont świetlicy wiejskiej;
Uzupełnienie ogrodzenia placu zabaw;
Zakup sprzętu służącego do organizacji imprez wiejskich;
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich.

Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Świdnica?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Świdnica (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.