Gmina Świdnica

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Świdnica
i razem ze mną mieszka oficjalnie
17 155
mieszkańców
W 2020 roku planowane są dochody w wysokości
98 182 825,20 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
19.68%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
19 322 593 zł
19.68%
CIT
CIT
728 000 zł
0.74%
Podatki od nieruchomości
12 341 890 zł
12.57%
Inne podatki i opłaty lokalne
12 962 014 zł
13.2%
Dotacje
Dotacje
30 543 222,38 zł
31.11%
Subwencje
Subwencje
16 983 882 zł
17.3%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
5 301 223,82 zł
5.4%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2020 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
103 985 493,30 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
19 033 072,00 zł
stanowią 18% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
18%
19 033 072,00 zł
Wydatki bieżące
82%
84 952 421,30 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_G.SWIDNICA_oswiata-wychowanie.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
27 748 616,48 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_G.SWIDNICA_rodzina.svg
Rodzina
całkowity koszt
26 306 717,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_G.SWIDNICA_transport-lacznosc.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
10 890 773,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_G.SWIDNICA_administracja-publiczna.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
9 924 772,79 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_G.SWIDNICA_gospodarka-komunalna.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
7 196 103,32 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_G.SWIDNICA_pomoc-spoleczna.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
4 258 266,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_G.SWIDNICA_kultura-dziedzictwo.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
4 240 362,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_G.SWIDNICA_gospodarka-mieszkaniowa.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
3 656 005,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_G.SWIDNICA_kultura-fizyczna.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 802 012,54 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_G.SWIDNICA_Eedukacja-opieka-wychowawcza.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 519 816,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_G.SWIDNICA_rolnictwo-lowiectwo.svg
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
1 410 434,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_G.SWIDNICA_energia-gaz-woda.svg
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
1 410 100,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_G.SWIDNICA_dlug-publiczny.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 200 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_G.SWIDNICA_bezpieczenstwo-publiczne.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 144 291,17 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_G.SWIDNICA_rozne-rozliczenia.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
1 062 088,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_G.SWIDNICA_rozne-rozliczenia.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
215 136,00 zł
Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_G.SWIDNICA_oswiata-wychowanie.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
27 748 616,48 zł
Wydatki bieżące
25 648 616,48 zł
Wydatki majątkowe
2 100 000,00 zł
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_G.SWIDNICA_rodzina.svg
Rodzina
całkowity koszt
26 306 717,00 zł
Wydatki bieżące
26 306 717,00 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_G.SWIDNICA_transport-lacznosc.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
10 890 773,00 zł
Wydatki bieżące
2 644 820,00 zł
Wydatki majątkowe
8 245 953,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_G.SWIDNICA_administracja-publiczna.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
9 924 772,79 zł
Wydatki bieżące
9 924 772,79 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_G.SWIDNICA_gospodarka-komunalna.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
7 196 103,32 zł
Wydatki bieżące
5 540 203,32 zł
Wydatki majątkowe
1 655 900,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_G.SWIDNICA_pomoc-spoleczna.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
4 258 266,00 zł
Wydatki bieżące
4 258 266,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_G.SWIDNICA_kultura-dziedzictwo.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
4 240 362,00 zł
Wydatki bieżące
2 214 243,00 zł
Wydatki majątkowe
2 026 119,00 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_G.SWIDNICA_gospodarka-mieszkaniowa.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
3 656 005,00 zł
Wydatki bieżące
1 376 005,00 zł
Wydatki majątkowe
2 280 000,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_G.SWIDNICA_kultura-fizyczna.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 802 012,54 zł
Wydatki bieżące
1 492 012,54 zł
Wydatki majątkowe
310 000,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_G.SWIDNICA_Eedukacja-opieka-wychowawcza.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 519 816,00 zł
Wydatki bieżące
1 519 816,00 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_G.SWIDNICA_rolnictwo-lowiectwo.svg
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
1 410 434,00 zł
Wydatki bieżące
590 434,00 zł
Wydatki majątkowe
820 000,00 zł
Obsługa długu publicznego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_G.SWIDNICA_energia-gaz-woda.svg
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
1 410 100,00 zł
Wydatki bieżące
400 000,00 zł
Wydatki majątkowe
1 010 100,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_G.SWIDNICA_dlug-publiczny.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 200 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 200 000,00 zł
Różne rozliczenia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_G.SWIDNICA_bezpieczenstwo-publiczne.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 144 291,17 zł
Wydatki bieżące
559 291,17 zł
Wydatki majątkowe
585 000,00 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_G.SWIDNICA_rozne-rozliczenia.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
1 062 088,00 zł
Wydatki bieżące
1 062 088,00 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/01_PIT_176x116_G.SWIDNICA_rozne-rozliczenia.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
215 136,00 zł
Wydatki bieżące
15 157 174,00 zł
Wydatki majątkowe
2 100 000,00 zł
Szkoły podstawowe
17 257 174,00 zł
Wydatki bieżące
5 701 582,00 zł
Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach
5 701 582,00 zł
Wydatki bieżące
2 144 766,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
2 144 766,00 zł
Wydatki bieżące
1 100 000,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół
1 100 000,00 zł
Wydatki bieżące
255 600,00 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne
255 600,00 zł
Wydatki bieżące
103 350,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
103 350,00 zł
Wydatki bieżące
1 186 144,48 zł
Pozostała działalność
1 186 144,48 zł
Wydatki bieżące
20 035 200,00 zł
Wydatek w większości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Świadczenia wychowawcze
20 035 200,00 zł
Wydatki bieżące
5 339 284,00 zł
Wydatek w większości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
5 339 284,00 zł
Wydatki bieżące
712 433,00 zł
Wydatek w większości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Wspieranie rodziny
712 433,00 zł
Wydatki bieżące
110 000,00 zł
Rodziny zastępcze
110 000,00 zł
Wydatki bieżące
79 800,00 zł
Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
79 800,00 zł
Wydatki bieżące
30 000,00 zł
Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych
30 000,00 zł
Wydatki bieżące
961 450,00 zł
Wydatki majątkowe
7 514 000,00 zł
Drogi publiczne gminne
8 475 450,00 zł
Wydatki bieżące
1 653 670,00 zł
Lokalny transport zbiorowy
1 653 670,00 zł
Wydatki majątkowe
380 000,00 zł
Drogi publiczne wojewódzkie
380 000,00 zł
Wydatki majątkowe
351 953,00 zł
Drogi publiczne powiatowe
351 953,00 zł
Wydatki bieżące
29 700,00 zł
Pozostała działalność
29 700,00 zł
Wydatki bieżące
7 824 782,00 zł
Urzędy gmin
7 824 782,00 zł
Wydatki bieżące
936 500,00 zł
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
936 500,00 zł
Wydatki bieżące
428 023,00 zł
Rady gmin
428 023,00 zł
Wydatki bieżące
142 441,79 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
142 441,79 zł
Wydatki bieżące
58 187,00 zł
Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą
58 187,00 zł
Wydatki bieżące
50 114,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Urzędy wojewódzkie
50 114,00 zł
Wydatki bieżące
484 725,00 zł
Pozostała działalność
484 725,00 zł
Wydatki bieżące
3 000 000,00 zł
Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Gospodarka odpadami
3 000 000,00 zł
Wydatki bieżące
924 000,00 zł
Wydatki majątkowe
616 500,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
1 540 500,00 zł
Wydatki bieżące
342 136,00 zł
Wydatki majątkowe
495 000,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
837 136,00 zł
Wydatki bieżące
715 955,83 zł
Oczyszczanie miast i wsi
715 955,83 zł
Wydatki bieżące
142 456,53 zł
Wydatki majątkowe
494 400,00 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
636 856,53 zł
Wydatki bieżące
162 511,00 zł
Wydatki majątkowe
50 000,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
212 511,00 zł
Wydatki bieżące
8 572,00 zł
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
8 572,00 zł
Wydatki bieżące
3 798,00 zł
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych
3 798,00 zł
Wydatki bieżące
240 773,96 zł
Pozostała działalność
240 773,96 zł
Wydatki bieżące
1 380 555,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej
1 380 555,00 zł
Wydatki bieżące
909 502,00 zł
Domy pomocy społecznej
909 502,00 zł
Wydatki bieżące
832 711,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
832 711,00 zł
Wydatki bieżące
309 300,00 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
309 300,00 zł
Wydatki bieżące
255 000,00 zł
Wydatek w większości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Zasiłki stałe
255 000,00 zł
Wydatki bieżące
185 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywanym z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
185 000,00 zł
Wydatki bieżące
136 000,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
136 000,00 zł
Wydatki bieżące
44 136,00 zł
Programy polityki zdrowotnej
44 136,00 zł
Wydatki bieżące
40 000,00 zł
Dodatki mieszkaniowe
40 000,00 zł
Wydatki bieżące
29 600,00 zł
Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w większości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
29 600,00 zł
Wydatki bieżące
4 462,00 zł
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy
4 462,00 zł
Wydatki bieżące
132 000,00 zł
Pozostała działalność
132 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 843 631,00 zł
Wydatki majątkowe
2 026 119,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
3 869 750,00 zł
Wydatki bieżące
260 612,00 zł
Biblioteki
260 612,00 zł
Wydatki bieżące
100 000,00 zł
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
100 000,00 zł
Wydatki bieżące
10 000,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie kultury
10 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 166 000,00 zł
Wydatki majątkowe
1 780 000,00 zł
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
2 946 000,00 zł
Wydatki bieżące
210 005,00 zł
Wydatki majątkowe
500 000,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
710 005,00 zł
Wydatki bieżące
1 291 262,54 zł
Wydatki majątkowe
310 000,00 zł
Obiekty sportowe
1 601 262,54 zł
Wydatki bieżące
200 750,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
200 750,00 zł
Wydatki bieżące
745 832,00 zł
Świetlice szkolne
745 832,00 zł
Wydatki bieżące
550 600,00 zł
Szkolne schroniska młodzieżowe
550 600,00 zł
Wydatki bieżące
107 926,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
107 926,00 zł
Wydatki bieżące
80 000,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
80 000,00 zł
Wydatki bieżące
25 458,00 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
25 458,00 zł
Wydatki bieżące
10 000,00 zł
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
10 000,00 zł
Wydatki majątkowe
700 000,00 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
700 000,00 zł
Wydatki bieżące
530 716,00 zł
Wydatki majątkowe
120 000,00 zł
Molieracje wodne
650 716,00 zł
Wydatki bieżące
59 718,00 zł
Izby rolnicze
59 718,00 zł
Brak podkategorii do wyświetlenia
Brak podkategorii do wyświetlenia
Wydatki bieżące
506 911,17 zł
Wydatki majątkowe
535 000,00 zł
Ochotnicze straże pożarne
1 041 911,17 zł
Wydatki bieżące
52 150,00 zł
Zarządzanie kryzysowe
52 150,00 zł
Wydatki majątkowe
50 000,00 zł
Komendy wojewódzkie Policji
50 000,00 zł
Wydatki bieżące
230,00 zł
Pozostała działalność
230,00 zł
Brak podkategorii do wyświetlenia
Wydatki bieżące
211 050,00 zł
Działalność usługowa
211 050,00 zł
Wydatki bieżące
3 486,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
3 486,00 zł
Wydatki bieżące
600,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Obrona narodowa
600,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Świdnica w 2020 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
19 033 072,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
61.64%
Infrastruktura
38.36%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
11 731 953,00 zł
7 301 119,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/przydomowa_oczyszczalnia_sciekow.jpg

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Modernizacja urządzeń melioracyjnych;
Wykonanie projektów i budowa kanalizacji sanitarnej;
Objęcie udziałów w Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym sp. z o.o.;
Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej;
Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i na podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej.


Całkowity koszt
2 325 100,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/droga_gminna.jpg

Budowa dróg i ulic

Budowa, przebudowa i modernizacja dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych;
Budowa chodników dla pieszych;
Droga dojazdowa do gruntów rolnych;
Budowa parkingu w Lubachowie.


Całkowity koszt
8 245 953,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswietlenie_Soxz9ZV.jpg

Oświetlenie

Modernizacja oświetlenia w gminie;
Budowa oświetlenia przejść dla pieszych.


Całkowity koszt
616 500,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/ochrona_srodowiska_NRYOGCA.jpg

Ochrona środowiska

Modernizacja i zagospodarowanie terenów zielonych;
Dotacja celowa na wymianę kotłów c.o. na ekologiczne;
Budowa dróg rowerowych w celu redukcji niskiej emisji;
Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych.


Całkowity koszt
544 400,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/moernizacja_budynkow.jpg

Modernizacja budynków

Modernizacja systemów grzewczych w budynkach komunalnych;
Przebudowa i termomodernizacja budynków mieszkalnych;
Wykup działek.

Całkowity koszt
2 280 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/bezpieczenstwo_IbvdHe8.jpg

Bezpieczeństwo

Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu dla Posterunku Policji w Słotwinie;
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego;
Modernizacja infrastruktury Ochotniczych Straży Pożarnych.


Całkowity koszt
585 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswiata_0YV7Hw7.jpg

Placówki oświatowe

Przebudowa i modernizacja obiektów szkolnych;
Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu. Łączne nakłady finansowe na inwestycje (2019-2021) - 3 796 729,00 zł.


Całkowity koszt
2 100 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/swietlice.jpg

Kultura

Budowa i modernizacja świetlic wiejskich w gminie;
Budowa demonstracyjnego budynku wielofunkcyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej.


Całkowity koszt
2 026 119,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/boisko_burkatow.jpg

Sport i rekreacja

Budowa Otwartych Stref Aktywności;
Dotacja dla GOKSiR na modernizację obiektu sportowo-rekreacyjnego;
Odnowa Dolnośląskiej Wsi.


Całkowity koszt
310 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań

Infrastruktura

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/przydomowa_oczyszczalnia_sciekow.jpg

Całkowity koszt

2 325 100,00 zł

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Modernizacja urządzeń melioracyjnych;
Wykonanie projektów i budowa kanalizacji sanitarnej;
Objęcie udziałów w Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym sp. z o.o.;
Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej;
Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i na podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/droga_gminna.jpg

Całkowity koszt

8 245 953,00 zł

Budowa dróg i ulic

Budowa, przebudowa i modernizacja dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych;
Budowa chodników dla pieszych;
Droga dojazdowa do gruntów rolnych;
Budowa parkingu w Lubachowie.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswietlenie_Soxz9ZV.jpg

Całkowity koszt

616 500,00 zł

Oświetlenie

Modernizacja oświetlenia w gminie;
Budowa oświetlenia przejść dla pieszych.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/ochrona_srodowiska_NRYOGCA.jpg

Całkowity koszt

544 400,00 zł

Ochrona środowiska

Modernizacja i zagospodarowanie terenów zielonych;
Dotacja celowa na wymianę kotłów c.o. na ekologiczne;
Budowa dróg rowerowych w celu redukcji niskiej emisji;
Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych.


Sprawy społeczne, kultura i sport

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/moernizacja_budynkow.jpg

Całkowity koszt

2 280 000,00 zł

Modernizacja budynków

Modernizacja systemów grzewczych w budynkach komunalnych;
Przebudowa i termomodernizacja budynków mieszkalnych;
Wykup działek.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/bezpieczenstwo_IbvdHe8.jpg

Całkowity koszt

585 000,00 zł

Bezpieczeństwo

Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu dla Posterunku Policji w Słotwinie;
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego;
Modernizacja infrastruktury Ochotniczych Straży Pożarnych.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswiata_0YV7Hw7.jpg

Całkowity koszt

2 100 000,00 zł

Placówki oświatowe

Przebudowa i modernizacja obiektów szkolnych;
Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu. Łączne nakłady finansowe na inwestycje (2019-2021) - 3 796 729,00 zł.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/swietlice.jpg

Całkowity koszt

2 026 119,00 zł

Kultura

Budowa i modernizacja świetlic wiejskich w gminie;
Budowa demonstracyjnego budynku wielofunkcyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/boisko_burkatow.jpg

Całkowity koszt

310 000,00 zł

Sport i rekreacja

Budowa Otwartych Stref Aktywności;
Dotacja dla GOKSiR na modernizację obiektu sportowo-rekreacyjnego;
Odnowa Dolnośląskiej Wsi.


05

Fundusz sołecki

Rada gminy Świdnica zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Bojanice.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Bolescin.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Burkatow.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Bystrzyca-Dolna.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Bystrzyca_Gorna.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Gogolow.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Grodziszcze.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Jagodnik.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Jakubow.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Komorow.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Krzczonow.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Krzyzowa.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Lubachow.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Lutomia-dolna.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Lutomia-gorna.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Makowice.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Milochow.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Modliszow.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Mokrzeszow.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Niegoszow.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Opoczka.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Pankow.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Pogorzala.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Pszenno.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Slotwina.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Sulislawice.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Stachowice.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Wieruszow.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Wilkow.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Wisniowa.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Witoszow-dolny.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Witoszowg-gorny.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Zawiszow.jpg

Całkowity koszt

28 611,17 zł

Bojanice

Organizacja imprez oraz uroczystości wiejskich, kultura wsi;
Utrzymanie porządku i estetyka wsi;
Pomoc - Ochotnicza Straż Pożarna;
Zakup sprzętu sportowego i wyposażenie dla dzieci i młodzieży;
Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej;
Zakup sprzętu i doposażenie świetlicy wiejskiej dla dzieci i młodzieży oraz wsparcie działalności Koła Gospodyń Wiejskich.


Całkowity koszt

34 226,07 zł

Boleścin

Utrzymanie porządku i estetyka wsi;
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich;
Doposażenie Sołectwa oraz świetlicy wiejskiej w sprzęt do organizacji spotkań integracyjnych mieszkańców;
Organizacja czasu wolnego dla mieszkańców;
Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw i siłowni zewnętrznej;
Koszt utrzymania boiska sportowego;
Promocja i reklama wsi.


Całkowity koszt

37 900,52 zł

Burkatów

Utrzymanie porządku i estetyka wsi;
Obsługa strony internetowej wsi;
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich;
Promocja zdrowych postaw wśród dzieci i młodzieży – zakup materiałów i wyposażenia sportowego do Świetlicy Wiejskiej;
Doposażenie drużyny piłkarskiej dzieci;
Dofinansowanie teatrzyku „Pogwarki”;
Szkolenie dla mieszkańców wsi w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz umundurowanie reprezentacyjne dla dzieci z OSP Burkatów;
Zagospodarowanie terenu wokół Świetlicy Wiejskiej.


Całkowity koszt

36 827,08 zł

Bystrzyca Dolna

Organizacja imprez, uroczystości i promocji zdrowia.
Modernizacja, zakup urządzeń na boisko i plac zabaw.
Utrzymanie porządku i estetyka wsi.

Całkowity koszt

35 216,93 zł

Bystrzyca Górna

Estetyka wsi i pielęgnacja terenów zielonych;
Imprezy okolicznościowe;
Doposażenie świetlicy wiejskiej i Ochotniczej Straży Pożarnej;
Zakup lamp oświetleniowych;
Kultura i sport na wsi;
Utrzymywanie strony internetowej;
Modernizacja obiektu sportowo - rekreacyjnego;
Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom.


Całkowity koszt

21 592,56 zł

Gogołów

Zagospodarowanie terenu przy nowo budowanej świetlicy wiejskiej;
Utrzymanie porządku estetyka wsi;
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich oraz doposażenie świetlicy;
Remont dróg gminnych, transportu rolnego;
Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej.


Całkowity koszt

41 285,97 zł

Grodziszcze

Doposażenie świetlicy i OSP;
Estetyka wsi - zakup materiałów i usług;
Utrzymanie porządku i estetyka wsi;
Doposażenie i utrzymanie boiska sportowego wraz z terenami przyległymi w celu poprawy ich funkcjonalności;
Organizacja uroczystości wiejskich.


Całkowity koszt

23 161,43 zł

Jagodnik

Zakup i montaż urządzeń zabawowych;
Utrzymanie porządku i estetyka wsi;
Organizacja imprez plenerowych;
Doświetlenie wsi.

Całkowity koszt

12 014,22 zł

Jakubów

Utrzymanie porządku i estetyka wsi;
Utrzymanie i doposażenie placu zabaw;
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich.


Całkowity koszt

40 129,96 zł

Komorów

Estetyka wsi;
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich;
Zakup urządzeń sportowo-rekreacyjnych i multimedialnych;
Modernizacja oświetlenia na terenie wsi.

Całkowity koszt

20 684,27 zł

Krzczonów

Utrzymanie porządku i estetyka wsi;
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich, świetlicowych oraz doposażenie Świetlicy Wiejskiej;
Zakup urządzeń na plac zabaw.

Całkowity koszt

18 413,54 zł

Krzyżowa

Organizacja imprez i uroczystości wiejskich.
Wykonanie pokrycia dachowego i doposażenie świetlicy wiejskiej;
Modernizacja oświetlenia;
Utrzymanie porządku i estetyka wsi.


Całkowity koszt

26 092,73 zł

Lubachów

Utrzymanie porządku i estetyka wsi;
Doposażenie i modernizacja świetlicy wiejskiej;
Uzupełnienie i zakup tablic kierunkowych;
Organizacja imprez i uroczystości;
Modernizacja oświetlenia na terenie wsi.


Całkowity koszt

41 285,97 zł

Lutomia Dolna

Rozwój kultury lokalnej w tym organizacja imprez i uroczystości wiejskich dla mieszkańców;
Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży w sołectwie;
Estetyka wsi;
Doposażenie placu zabaw na boisku sportowym, świetlicy wiejskiej i OSP Lutomia.


Całkowity koszt

41 285,97 zł

Lutomia Górna

Organizacja imprez kulturalnych;
Sfinansowanie przyłącza elektrycznego i montaż oświetlenia na boisku wiejskim;
Zakup niezbędnego sprzętu w ramach doposażenia OSP;
Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży;
Dofinansowanie zakupu i montaż klimatyzacji na dużej sali.


Całkowity koszt

18 743,83 zł

Makowice

Doposażenie utrzymanie boiska sportowego;
Estetyka wsi - zakup materiałów i usług;
Organizacja imprez wiejskich;
Utrzymanie porządku w sołectwie;
Doposażenie sprzętu sportowego na świetlicę wiejską;
Zakup zestawów rekreacyjnych w sołectwie.


Całkowity koszt

17 463,96 zł

Miłochów

Estetyka wsi - zakup materiałów i usług;
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich;
Zagospodarowanie placu zabaw i zakup urządzeń.


Całkowity koszt

15 729,95 zł

Modliszów

Utrzymanie porządku i estetyka wsi;
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich;
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej;
Modernizacja świetlicy i budynku gospodarczego.


Całkowity koszt

41 285,97 zł

Mokrzeszów

Organizacja imprez, uroczystości wiejskich;
Estetyka wsi;
Doposażenie świetlicy wiejskiej i OSP Mokrzeszów;
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej i parkingowej w Mokrzeszowie;
Sport i rekreacja na terenie sołectwa;
Dofinansowanie Zespołu Ludowo-Estradowego Mokrzeszów;
Pomoc w działalności Koła Gospodyń Wiejskich;
Rozwój kultury wiejskiej.


Całkowity koszt

13 335,37 zł

Niegoszów

Utrzymanie porządku i estetyka wsi;
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich;
Zakup namiotu.


Całkowity koszt

18 908,97 zł

Opoczka

Utrzymanie porządku i estetyka wsi;
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich;
Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej;
Zakup artykułów sportowych;
Doposażenie świetlicy.


Całkowity koszt

18 454,83 zł

Panków

Utrzymanie porządku i estetyki wsi;
Rozwój kulturalny wsi;
Doposażenie świetlicy.


Całkowity koszt

19 610,83 zł

Pogorzała

Estetyka i porządek wsi;
Doposażenie OSP;
Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw;
Wykonanie tabliczek z numerami posesji;
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich.


Całkowity koszt

41 285,97 zł

Pszenno

Utrzymanie porządku i estetyka wsi;
Utrzymanie porządku na boisku sportowym;
Rozwój kultury wiejskiej;
Budowa chodników;
Doposażenie szatni na boisku sportowym.


Całkowity koszt

41 285,97 zł

Słotwina

Utrzymanie porządku i estetyka wsi;
Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych;
Rozwój infrastruktury sportowej oraz modernizacja boiska;
Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych znajdujących się w obrębie i na placu zabaw, świetlicy wiejskiej, zbiornika wodnego.

Całkowity koszt

12 674,79 zł

Sulisławice

Utrzymanie porządku i estetyka wsi;
Organizacja imprez i uroczystości wioskowych;
Promocja sołectwa;
Korekta gałęzi drzew, przycinka oraz oczyszczanie.

Całkowity koszt

15 317,09 zł

Stachowice

Estetyka wsi;
Kultura i rozrywka;
Straż OSP;
Montaż siatki ogrodzeniowej, słupków oraz akcesoriów ogrodzenia;
Zakup sprzętu i wyposażenia sportowego, koszulek sportowych, sprzętu AGD, AUDIO na Świetlicę Wiejską.


Całkowity koszt

13 459,23 zł

Wieruszów

Organizacja imprez i uroczystości wiejskich mające na celu integrację mieszkańców wsi;
Utrzymanie porządku i estetyka wsi;
Zagospodarowanie działki gruntowej z przeznaczeniem pod Świetlicę Wiejska.


Całkowity koszt

22 459,57 zł

Wilków

Organizacja imprez wiejskich;
Utrzymanie estetyki wsi;
Modernizacja, utrzymanie boiska, rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.


Całkowity koszt

16 514,39 zł

Wiśniowa

Utrzymanie porządku i estetyka wsi oraz boiska sportowego;
Rozwój kultury wiejskiej;
Zakup tablic z numeracją domów;
Zakup tablicy ogłoszeń.


Całkowity koszt

41 285,97 zł

Witoszów Dolny

Utrzymanie porządku i estetyki wsi;
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich;
Zakup sprzętu sportowego i wyposażenie dla młodzieży;
Doposażenie OSP;
Wsparcie organizacji „Ale Babki” działającej przy Kole Gospodyń Wiejskich;
Dofinansowanie do projektu odwodnienia i utwardzenia drogi dojazdowej do posesji.


Całkowity koszt

21 716,42 zł

Witoszów Górny

Utrzymanie estetyki wsi;
Sprzątanie przystanków;
Obsługa zebrań i dożynek;
Sport i rekreacja;
Doposażenie i remont świetlicy wiejskiej;
Dofinansowanie straży pożarnej.

Całkowity koszt

12 674,79 zł

Zawiszów

Utrzymanie porządku i estetyka wsi;
Remont świetlicy wiejskiej;
Zakup garażu blaszanego;
Organizacja uroczystości i imprez wiejskich.


Zobacz pełną listę zadań

Fundusz sołecki

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Bojanice.jpg

Całkowity koszt

28 611,17 zł

Bojanice

Organizacja imprez oraz uroczystości wiejskich, kultura wsi;
Utrzymanie porządku i estetyka wsi;
Pomoc - Ochotnicza Straż Pożarna;
Zakup sprzętu sportowego i wyposażenie dla dzieci i młodzieży;
Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej;
Zakup sprzętu i doposażenie świetlicy wiejskiej dla dzieci i młodzieży oraz wsparcie działalności Koła Gospodyń Wiejskich.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Bolescin.jpg

Całkowity koszt

34 226,07 zł

Boleścin

Utrzymanie porządku i estetyka wsi;
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich;
Doposażenie Sołectwa oraz świetlicy wiejskiej w sprzęt do organizacji spotkań integracyjnych mieszkańców;
Organizacja czasu wolnego dla mieszkańców;
Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw i siłowni zewnętrznej;
Koszt utrzymania boiska sportowego;
Promocja i reklama wsi.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Burkatow.jpg

Całkowity koszt

37 900,52 zł

Burkatów

Utrzymanie porządku i estetyka wsi;
Obsługa strony internetowej wsi;
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich;
Promocja zdrowych postaw wśród dzieci i młodzieży – zakup materiałów i wyposażenia sportowego do Świetlicy Wiejskiej;
Doposażenie drużyny piłkarskiej dzieci;
Dofinansowanie teatrzyku „Pogwarki”;
Szkolenie dla mieszkańców wsi w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz umundurowanie reprezentacyjne dla dzieci z OSP Burkatów;
Zagospodarowanie terenu wokół Świetlicy Wiejskiej.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Bystrzyca-Dolna.jpg

Całkowity koszt

36 827,08 zł

Bystrzyca Dolna

Organizacja imprez, uroczystości i promocji zdrowia.
Modernizacja, zakup urządzeń na boisko i plac zabaw.
Utrzymanie porządku i estetyka wsi.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Bystrzyca_Gorna.jpg

Całkowity koszt

35 216,93 zł

Bystrzyca Górna

Estetyka wsi i pielęgnacja terenów zielonych;
Imprezy okolicznościowe;
Doposażenie świetlicy wiejskiej i Ochotniczej Straży Pożarnej;
Zakup lamp oświetleniowych;
Kultura i sport na wsi;
Utrzymywanie strony internetowej;
Modernizacja obiektu sportowo - rekreacyjnego;
Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Gogolow.jpg

Całkowity koszt

21 592,56 zł

Gogołów

Zagospodarowanie terenu przy nowo budowanej świetlicy wiejskiej;
Utrzymanie porządku estetyka wsi;
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich oraz doposażenie świetlicy;
Remont dróg gminnych, transportu rolnego;
Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Grodziszcze.jpg

Całkowity koszt

41 285,97 zł

Grodziszcze

Doposażenie świetlicy i OSP;
Estetyka wsi - zakup materiałów i usług;
Utrzymanie porządku i estetyka wsi;
Doposażenie i utrzymanie boiska sportowego wraz z terenami przyległymi w celu poprawy ich funkcjonalności;
Organizacja uroczystości wiejskich.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Jagodnik.jpg

Całkowity koszt

23 161,43 zł

Jagodnik

Zakup i montaż urządzeń zabawowych;
Utrzymanie porządku i estetyka wsi;
Organizacja imprez plenerowych;
Doświetlenie wsi.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Jakubow.jpg

Całkowity koszt

12 014,22 zł

Jakubów

Utrzymanie porządku i estetyka wsi;
Utrzymanie i doposażenie placu zabaw;
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Komorow.jpg

Całkowity koszt

40 129,96 zł

Komorów

Estetyka wsi;
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich;
Zakup urządzeń sportowo-rekreacyjnych i multimedialnych;
Modernizacja oświetlenia na terenie wsi.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Krzczonow.jpg

Całkowity koszt

20 684,27 zł

Krzczonów

Utrzymanie porządku i estetyka wsi;
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich, świetlicowych oraz doposażenie Świetlicy Wiejskiej;
Zakup urządzeń na plac zabaw.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Krzyzowa.jpg

Całkowity koszt

18 413,54 zł

Krzyżowa

Organizacja imprez i uroczystości wiejskich.
Wykonanie pokrycia dachowego i doposażenie świetlicy wiejskiej;
Modernizacja oświetlenia;
Utrzymanie porządku i estetyka wsi.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Lubachow.jpg

Całkowity koszt

26 092,73 zł

Lubachów

Utrzymanie porządku i estetyka wsi;
Doposażenie i modernizacja świetlicy wiejskiej;
Uzupełnienie i zakup tablic kierunkowych;
Organizacja imprez i uroczystości;
Modernizacja oświetlenia na terenie wsi.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Lutomia-dolna.jpg

Całkowity koszt

41 285,97 zł

Lutomia Dolna

Rozwój kultury lokalnej w tym organizacja imprez i uroczystości wiejskich dla mieszkańców;
Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży w sołectwie;
Estetyka wsi;
Doposażenie placu zabaw na boisku sportowym, świetlicy wiejskiej i OSP Lutomia.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Lutomia-gorna.jpg

Całkowity koszt

41 285,97 zł

Lutomia Górna

Organizacja imprez kulturalnych;
Sfinansowanie przyłącza elektrycznego i montaż oświetlenia na boisku wiejskim;
Zakup niezbędnego sprzętu w ramach doposażenia OSP;
Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży;
Dofinansowanie zakupu i montaż klimatyzacji na dużej sali.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Makowice.jpg

Całkowity koszt

18 743,83 zł

Makowice

Doposażenie utrzymanie boiska sportowego;
Estetyka wsi - zakup materiałów i usług;
Organizacja imprez wiejskich;
Utrzymanie porządku w sołectwie;
Doposażenie sprzętu sportowego na świetlicę wiejską;
Zakup zestawów rekreacyjnych w sołectwie.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Milochow.jpg

Całkowity koszt

17 463,96 zł

Miłochów

Estetyka wsi - zakup materiałów i usług;
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich;
Zagospodarowanie placu zabaw i zakup urządzeń.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Modliszow.jpg

Całkowity koszt

15 729,95 zł

Modliszów

Utrzymanie porządku i estetyka wsi;
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich;
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej;
Modernizacja świetlicy i budynku gospodarczego.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Mokrzeszow.jpg

Całkowity koszt

41 285,97 zł

Mokrzeszów

Organizacja imprez, uroczystości wiejskich;
Estetyka wsi;
Doposażenie świetlicy wiejskiej i OSP Mokrzeszów;
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej i parkingowej w Mokrzeszowie;
Sport i rekreacja na terenie sołectwa;
Dofinansowanie Zespołu Ludowo-Estradowego Mokrzeszów;
Pomoc w działalności Koła Gospodyń Wiejskich;
Rozwój kultury wiejskiej.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Niegoszow.jpg

Całkowity koszt

13 335,37 zł

Niegoszów

Utrzymanie porządku i estetyka wsi;
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich;
Zakup namiotu.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Opoczka.jpg

Całkowity koszt

18 908,97 zł

Opoczka

Utrzymanie porządku i estetyka wsi;
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich;
Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej;
Zakup artykułów sportowych;
Doposażenie świetlicy.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Pankow.jpg

Całkowity koszt

18 454,83 zł

Panków

Utrzymanie porządku i estetyki wsi;
Rozwój kulturalny wsi;
Doposażenie świetlicy.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Pogorzala.jpg

Całkowity koszt

19 610,83 zł

Pogorzała

Estetyka i porządek wsi;
Doposażenie OSP;
Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw;
Wykonanie tabliczek z numerami posesji;
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Pszenno.jpg

Całkowity koszt

41 285,97 zł

Pszenno

Utrzymanie porządku i estetyka wsi;
Utrzymanie porządku na boisku sportowym;
Rozwój kultury wiejskiej;
Budowa chodników;
Doposażenie szatni na boisku sportowym.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Slotwina.jpg

Całkowity koszt

41 285,97 zł

Słotwina

Utrzymanie porządku i estetyka wsi;
Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych;
Rozwój infrastruktury sportowej oraz modernizacja boiska;
Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych znajdujących się w obrębie i na placu zabaw, świetlicy wiejskiej, zbiornika wodnego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Sulislawice.jpg

Całkowity koszt

12 674,79 zł

Sulisławice

Utrzymanie porządku i estetyka wsi;
Organizacja imprez i uroczystości wioskowych;
Promocja sołectwa;
Korekta gałęzi drzew, przycinka oraz oczyszczanie.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Stachowice.jpg

Całkowity koszt

15 317,09 zł

Stachowice

Estetyka wsi;
Kultura i rozrywka;
Straż OSP;
Montaż siatki ogrodzeniowej, słupków oraz akcesoriów ogrodzenia;
Zakup sprzętu i wyposażenia sportowego, koszulek sportowych, sprzętu AGD, AUDIO na Świetlicę Wiejską.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Wieruszow.jpg

Całkowity koszt

13 459,23 zł

Wieruszów

Organizacja imprez i uroczystości wiejskich mające na celu integrację mieszkańców wsi;
Utrzymanie porządku i estetyka wsi;
Zagospodarowanie działki gruntowej z przeznaczeniem pod Świetlicę Wiejska.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Wilkow.jpg

Całkowity koszt

22 459,57 zł

Wilków

Organizacja imprez wiejskich;
Utrzymanie estetyki wsi;
Modernizacja, utrzymanie boiska, rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Wisniowa.jpg

Całkowity koszt

16 514,39 zł

Wiśniowa

Utrzymanie porządku i estetyka wsi oraz boiska sportowego;
Rozwój kultury wiejskiej;
Zakup tablic z numeracją domów;
Zakup tablicy ogłoszeń.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Witoszow-dolny.jpg

Całkowity koszt

41 285,97 zł

Witoszów Dolny

Utrzymanie porządku i estetyki wsi;
Organizacja imprez i uroczystości wiejskich;
Zakup sprzętu sportowego i wyposażenie dla młodzieży;
Doposażenie OSP;
Wsparcie organizacji „Ale Babki” działającej przy Kole Gospodyń Wiejskich;
Dofinansowanie do projektu odwodnienia i utwardzenia drogi dojazdowej do posesji.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Witoszowg-gorny.jpg

Całkowity koszt

21 716,42 zł

Witoszów Górny

Utrzymanie estetyki wsi;
Sprzątanie przystanków;
Obsługa zebrań i dożynek;
Sport i rekreacja;
Doposażenie i remont świetlicy wiejskiej;
Dofinansowanie straży pożarnej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Zawiszow.jpg

Całkowity koszt

12 674,79 zł

Zawiszów

Utrzymanie porządku i estetyka wsi;
Remont świetlicy wiejskiej;
Zakup garażu blaszanego;
Organizacja uroczystości i imprez wiejskich.


06

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Świdnica rozlicza tylko 95% mieszkańców.

Teraz
95%
19 322 593,00 zł
Prognoza
100%
20 288 722,65 zł
Zobacz, jak brakujące +5%
wpływów PIT zmieni naszą gminę na lepsze.
+ 2 km
Lepsze drogi
+ 2 km
wybudowanych dróg rocznie
+ 1
Dla dzieci
+ 1
nowy plac zabaw
+ 15
Oświetlenie uliczne
+ 15
dodatkowych lamp ulicznych
+ 2
Sport i rekreacja
+ 2
siłownie zewnętrzne
+ 10
Ławki
+ 10
dodatkowych ławek z oparciem
+ 10
Bezpieczeństwo
+ 10
dodatkowych kamer monitoringu
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Świdnica?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Świdnica (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.