Budżet gminy
Lesznowola

Zobacz budżet 2022 Mapa województwa miejscowości Lesznowola

Budżet 2022

Dochody 273 251 124,0 zł

30,25% PIT
20,42% Subwencje
16,31% Podatki od nieruchomości
13,08% Dotacje
13,02% Inne podatki i opłaty lokalne
4,92% Pozostałe dochody
1,99% CIT

Wydatki 279 844 085,0 zł

Oświata i wychowanie 40,54%
Transport i łączność 10,72%
Rodzina 10,33%
Administracja publiczna 9,71%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8,75%
Gospodarka mieszkaniowa 4,86%
Różne rozliczenia 4,53%
Rolnictwo i łowiectwo 2,68%
Pomoc społeczna 2,32%
Kultura fizyczna 1,55%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1,49%
Obsługa długu publicznego 1,35%
Ochrona zdrowia 0,54%
Pozostałe wydatki 0,39%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,25%
02

Budżet na
przełomie lat

Dochody ogółem gminy Lesznowola

Dochody

  • Dochody
  • PIT
[mln zł/rok]
Wydatki ogółem gminy Lesznowola

Wydatki

  • Wydatki suma
  • Wydatki majątkowe
[mln zł/rok]

Liczba ludności

Lb. ludności oraz ludność w wieku produkcyjnym

27 203
2018
28 500
2019
2020

Żłobki

Łączna liczba żłobków i klubów dziecięcych

7
2018
8
2019
2020

Przedszkola

Wszystkie placówki wych. przedszkolnego

40
2018
39
2019
2020
*Dochody i Wydatki opracowano na podstawie Sprawozdań budżetowych i obowiązującej Uchwały Budżetu. Liczba ludności, Żłobki, Przedszkola opracowano na podstawie danych GUS.
Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.